vrijdag 27 juni 2008

Online Moslimhaat neemt toe!

FreedomToHell.jpg
"Online moslimhaat neemt alarmerende proporties aan", blijkt uit het "Jaarverslag Discriminatie-Diversiteit" van het "Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding", dat gisteren werd vrijgegeven.

"Racisme en discriminatie op basis van handicap en geloof maakten het merendeel uit van de meldingen die in 2007 binnenliepen bij het "Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding" in zowel België als Nederland. Vooral het aantal islamofobe kettingmails stijgt zorgwekkend", aldus het verslag.

Tiens tiens, hoe zou dàt toch komen? Zou het kunnen dat de islam en zijn volgelingen door een foute attitude, door onaangepast gedrag, door zinloos geweld en criminaliteit en een totaal gebrek aan positieve maatschappelijke instelling zoveel onbegrip en haat genereren bij de blanke bevolkingen in het Westen? Zou het kunnen?

"In 2007 opende "het Centrum" 2917 dossiers, een toename van 77 procent tegenover 2006! Net zoals in 2006 scoort discriminatie op basis van ras (vier op tien meldingen) ook dit jaar het hoogst. De sterkste stijging treffen we aan in het segment "media, internet en propaganda", waarover ook de meeste meldingen binnenliepen. Het grootste aantal meldingen had betrekking op kettingmails, waarin aangezet wordt tot haat tegen vreemdelingen - voornamelijk moslims."

Islamofobie uit zich dan in het opwekken van angst, het veroordelen van moslimgeweld [wat is er mis met het veroordelen van moslimgeweld????] en discriminatie. De islam wordt in die mails geassocieerd met terrorisme, extremisme en als een bedreiging voor andere culturen voorgesteld [maar, dat is jandorie de naakte realiteit?!!]. Het Centrum spreekt van een ‘doordachte strategie van haatverspreiding."

Een doordachte strategie van haatverspreiding???!!! Houdt dit "Centrum" zitting op de maan of op mars? Heeft dit "Centrum" niet in de smiezen dat het precies de islam en de islamisten zijn die een mondiale strategie van "agressieve dawa" hebben ingezet, met andere woorden het verbreiden van de islam, goedschiks of kwaadschiks, via misleiding en verbloeming of middels agitatie, jihad en terreur?... Is hen dat ontgaan?

"Er is sprake van een verscherping van de boodschappen", zegt het verslag verder. "Er lijkt een normalisering van racisme en haat tegenover mensen van een andere etnische origine aan de gang in ons land," meldt het rapport. "Tot spijt van het Centrum durven maar weinig mensen te reageren tegen de afzender van een racistisch bericht. Vaak is dat immers een kennis en wil men confrontatie vermijden. Anderzijds vreest men dat men alleen staat met zijn mening."

Wat een slap gelul.

"Het Centrum kan ook niet altijd actie ondernemen. Iedereen heeft immers het recht om kritiek te uiten [GELUKKIG MAAR !!!]. 'Sommige mensen zeggen "dit is toch schandalig" of "dat zou toch niet mogen" [typische multi-culti prietpraat: schiet op de boodschappers, kritiek op de islamisten en hun daden is niet wenselijk]. "

Jozef De Witte, directeur van "het Centrum: 'Dat kan kloppen, maar wij zijn enkel bevoegd voor wat in de antidiscriminatiewet staat. Schokkende verontrustende en kwetsende uitdrukkingen moeten kunnen in een democratie. Dat staat onder andere in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Om strafbaar te zijn, moet een boodschap aanzetten tot haat, geweld of discriminatie en de "dader" moet expliciet deze bedoeling hebben.'

Welnu mijnheer De Witte, als u uw oren open zet en uw ogen de kost geeft, zult u elke dag dozijnen voorbeelden aantreffen van islamieten die oproepen tot haat en geweld jegens de blanke bevolking in ons land. Als u niet weet waar te kijken, willen wij u best een handje helpen.

Wij hebben ook sterk de indruk dat Jozef De Witte graag per direct de vrije meningsuiting aan banden zou willen leggen ten bate van zijn multiculti-ideaal. Allicht komen de corrupte bobo's van Eurabia hem wel op zijn wenken bedienen, kijk maar...

"Voor 2008 kijkt het Centrum uit naar de omzetting van de Europese richtlijnen door de gewesten en gemeenschappen", gaat het verslag verder. "In het Vlaams Parlement ligt daarvoor een uitgewerkt decreet klaar. Mogelijk wordt dat nog gestemd voor 11 juli, de dag waarop het Parlement in vakantie gaat. Ook de Franstalige Gemeenschap en het Waals Gewest zijn op dit vlak ver gevorderd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal echter nog een tandje moeten bijsteken."

Daar hoeven we geen tekening bij te maken, in de ganse Westerse wereld worden momenteel pogingen ondernomen om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen om zo de islamisten van dienst te zijn.

Jozef De Witte: 'Het Centrum is opgericht door een federale wet en kan daarom enkel in rechte optreden in federale aangelegenheden. Over meldingen die vallen onder gemeenschaps- of gewestbevoegdheden kan het centrum alleen maar advies geven. De gemeenschappen en gewesten hebben nog geen gelijkaardig orgaan aangeduid. Onze bedoeling is om het federale centrum af te schaffen en te vervangen door één interfederaal centrum, dat in rechte kan optreden op basis van wetten, decreten én ordonnanties. Dat biedt als grote troef dat mensen die te maken hebben met discriminatie altijd op hetzelfde adres terecht kunnen. De expertise zit op die manier gegroepeerd en het kost veel minder dan als ieder een eigen centrum opricht. Hierover bestaat reeds een politiek akkoord, maar "de lange formatie" heeft roet in het eten gegooid. Woensdag werd het onderwerp echter opnieuw op de agenda van de interministeriële conferentie gezet.'

Mijnheer De Witte, er is in elk Europees land veeleer een Centrum nodig dat de islamisten in het vizier houdt, dat elke poging om de sharia te promoten laat staan door te duwen, detecteert, aanklaagt, daadkrachtig bestrijdt. Als de islamisten voelen dat zij in Europa NOOIT een poot aan de grond zullen krijgen en dat het islamisme hier hard en eensgezind wordt bestreden, zullen zij hun jihad wel staken, hun politiek geladen hoofddoekjes wel afleggen, de islam naar de wereld van de private symboliek verwijzen, en dan hebben wij nergens in de wereld nog centra nodig die zich met racisme en discriminatie moeten inlaten, want dan valt de bron van alle ergernis weg. You can take that to the bank, mijnheer De Witte!

Wij blanken zijn geen racisten, maar wij zijn ook niet gek.
_

10 opmerkingen:

 1. AHA! HEB VANDAAG EEN VOORBEELD VAN ZOGENAAMDE "HATE MAIL" ONTVANGEN. HIER, OORDEEL ZELF:
  Beste vrienden,
  Dit is geen gezever !!!!!
  Ter info wil ik jullie iets laten weten dat ik uit zeer goede bron vernomen heb.
  Hebben jullie je ook al afgevraagd waarom Marokkanen veel gemakkelijk een woning kunnen kopen dan de Belgische werkende mens ?
  Ziehier de uitleg :
  En geïmmigreerde Marokkaan (die nog altijd zijn dubbele nationaliteit bewaart - wat een stommiteit) kan via de Bank van Marokko een huis kopen op ZIJN naam.
  Wat gebeurt er nu ? Het gebouw wordt gekocht door de Bank van Marokko en blijft diens eigendom voor altijd. Nog altijd geen probleem nietwaar ?
  Maar hier komt het : de koper, altijd een MAN (maar nee de Islam discrimineert niet !) mag voor altijd in het huis blijven wonen, gevolgd door een erfgenaam, MANNELIJK natuurlijk en zo verder..... U begint zich te enerveren ? Ik ook !
  Maar we gaan verder . Ze betalen aan de bank (of ze nu werken of niet) 150 euro per maand voor een aankoopsom van +/- 150.000 euro !
  Mààààr nadat ze het huis door de bank hebben laten kopen, mogen ze de 1,2,3....appartementen verhuren aan 500 euro per maand, zonder aan de Bank van Marokko ook maar één cent te moeten afgeven.
  Nu blijkt dat alle huizen die gekocht worden 3 of 4 verdiepingen tellen. Die verhuren ze dus aan minstens 500 euro (vermenigvuldigd met......) en blijven 150 euro terugbetalen aan de bank.
  Geen kadaster, geen taksen, geen belastingen want : het gebouw is eigendom van de bank !
  Na enkele jaren hebben ze zoveel winst gemaakt dat er een gebouw op hun eigen naam kunnen kopen en CASH betalen !
  En voor hetwelk ze nog steeds geen belastingen betalen want : ze hebben geen werk, ze krijgen minder kansen enz enz de arme sukkelaars.
  Elke man mag deze operatie uitvoeren één keer en vanaf zijn meerderjarigheid, dus 18 jaar. Nu begrijpen jullie misschien beter waarom ze zoveel mogelijk ZONEN willen verwekken ?! Ooit gehoord van het sneeuwbaleffect ?
  Hele straten zijn al Marokkaans en het breidt zich steeds maar uit.
  Maar dit is nog niet alles. Ze stempelen praktisch allemaal, ontvangen kinderbijslag voor hun hele rits kinderen (die ook rijk gaan worden door dit systeem), betalen dus geen belastingen en gaan het verdiende geld uitgeven in hun land van herkomst. Nu begrijpen jullie waarschijnlijk beter waarom ze met BMW's en Mercedessen rijden terwijl wij het moeilijk hebben ons Peugeot'tje af te betalen ?
  Dan moet je ook weten dat een alleenstaande Belgische moeder met 2 kinderen, die hard werkt, geen lening kan krijgen om een klein appartementje te kopen want......ze verdient niet genoeg !
  Dus beste vrienden, hier komt de vraag : moeten wij NOG toleranter worden en op onze kop laten kakken ?????
  Stuur dit door naar zoveel mogelijk vrienden, DIT MOET IEDEREEN WETEN !!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat is er nu waar van dit verhaal? Kan iemand dit nader verklaren?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Volgens het Centrum is die brief fake. Maar het is niet omdat de persoon in kwestie fictief is, dat de daden en feiten hier omschreven fake zouden zijn...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. EN DEZE HEB IK OOK AL EERDER ONTVANGEN...

  Wie heeft gezegd dat België een land is waar integratie moeilijk is ?

  Een paar snuggere jongens hebben een simulatie becijferd hoeveel de familie
  Bouziane kost aan de Belgische gemeenschap.

  Deze gebaarde heer, Imam te Brussel die, na te hebben verklaard dat men zijn
  eigen vrouw mag slaan, is voorlopig door België uitgewezen.

  De stad heeft als sociale en islam-tolerante instelling de polygame
  gezinssituatie van Mijnheer Bouziane goedschiks aanvaard.

  Zij heeft aanvaard dat zijn tweede vrouw hem vervoegt in België zonder haar
  een verblijfsvergunning uit te reiken.

  Maar aangezien al zijn kinderen in België geboren werden zijn zij echte
  Belgen.

  Daardoor kan zij, zelfs zonder papieren, niet uitgewezen worden.

  Imam Bouziane, ook wanneer hij veel kritiek heeft op het Westen, vraagt
  altijd aan alle moslims, om de wet van het land waar zij leven, te
  eerbiedigen.

  Hij is zeer gelukkig wanneer Belgen zich tot de rechte weg van de islam
  bekeren.

  Imam Bouziane heeft met ieder van zijn vrouwen 8 kinderen, dus 16 in totaal.

  1) Zijn tweede vrouw is echter geen echte echtgenote, zij wordt door België
  als "een alleenstaande ouder" beschouwd.

  Zij geniet dus van een uitkering A.P.I. (allocation parent isolé) die 707,19
  euro voor een ouder met 1 kind bedraagt, te vermeerderen met 176,80 euro per
  aanvullend kind = (+) 7 x 176,80 Eur. Ofwel een totaal van 1944.79 euro.

  2) Voor haar 8 kinderen geniet zij ook elke maand 978,08 euro kinderbijslag.

  3) 2 van de kinderen zijn minder dan drie jaar dus geniet zij ook nog
  "A.P.J.E" ( allocation pour jeune enfant). zijnde

  161,66 euro x 2 = 323,32 euro.

  4) Als alleenstaande ouder geniet zij ook nog van een woontoelage
  (Allocation d'aide au logement ) van 300 euro.

  5) Met 8 kinderen heeft mevrouw Bouziane-2 absoluut geen tijd om te gaan
  werken, te meer daar Imam-lief niet kan dulden dat zijn moslimvrouw in de
  nabijheid zou komen van andere verderfelijke westerse mannen.

  Dus geniet zij ook van een R.M.I. ( leefloon ) zijnde 417,88 euro plus
  167,15 euro/kind maakt in totaal 1755,08 euro.

  6) Onder de 8 kinderen zijn er vier schoolgaand, dit geeft recht op een
  recent gestemde tegemoetkoming voor aanvang schooljaar van 257,61 euro X 4 =
  1030,44 euro zijnde een maandelijks bedrag van 85,87 euro.

  In totaal ontvangt Mevrouw Bouziane-2 dus 5296,14 euro per maand. (213 656 Bef.)

  De heer en Mevrouw Bouziane-1: met hun 8 kinderen krijgen 978,08 euro
  gezinstoelagen iedere maand + 2 uitkeringen voor jonge kinderen 323,32 euro
  + uitkering huisvesting 300 euro + RMI voor gehuwd paar (626,82 euro) + 8
  kinderen (1337,20 euro)! zijnde 1964,02 euro + uitkering voor aanvang
  schooljaar 4 kinderen X 85,87 euro.

  De Heer en Mevrouw Bouziane-1 ontvangen dus 3651,29 euro per maand

  HET POLYGAME MOSLIM-GEZIN BOUZIANE ONTVANGT DUS IN TOTAAL EEN BEDRAG VAN
  8947,43 EURO PER MAAND! ! ! (360 938 Bef.)

  Mediteer, revolteer, schreeuw het uit . . . . . . . . . .

  maar blijft zeker hard werken en betaal trouw je sociale bijdragen, en
  vooral " WEES VERDRAAGZAAM " ! ! ! !

  Stuur dit bericht door aan alle belastingsbetalers in dit land !

  Want Bouziane, hij betaalt geen eurocent belastingen ! ! !

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Joris Willemse27 juni 2008 om 21:26

  Moslimhaat neemt toe? Is dat niet normaal? gisteren nog geraakte de politie in Overvecht bij Utrecht slaags met een bende allochtonen. Luister maar eens naar het radio-interview via volgende link. Noteer ook dat de politiewoordvoerster het niet over haar politiek correcte lippen krijgt om toe te geven dat het hier over kutmarokkanen gaat... Waar gaat het allemaal naartoe?
  " http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/e5bc5964.mp3 "

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dit is voor mij werkelijk de limit. Zojuist stuurde ik alle fracties deze mail.

  Beste,

  Van Trouw.

  -"We bereiden ons voor op enkele honderden scholen, met een concentratie in de grote steden”, zegt Ibrahim Spalburg, directeur van Spior, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond, die nu al islamonderwijs op dertig openbare basisscholen in Rotterdam en Lelystad coördineert. Dat wordt betaald met gemeentelijke subsidie."-

  Mijn reactie op het stuk:
  Dus op dertig basisscholen in Rotterdam en Lelystad worden kinderen reeds geïndoctrineerd met islamitisch onderwijs op kosten van de belastingbetaler. Het is dus geen kwestie van of islamitisch onderwijs geven aan kinderen op openbare scholen wenselijk is of niet, het gebeurt al. Op kosten van de burger wordt de leer van iemand die 1400 jaar geleden stemmen hoorde er bij makkelijk beïnvloedbare kinderen in gepompt. We zijn niet krankzinnig aan het worden in Nederland, we zijn het al.

  Dit is voor mij werkelijk de limit. Als dit gemelde in Trouw klopt en niet onmiddellijk wordt teruggedraaid, stop ik met netjes kritieken schrijven, maar ga stenen zoeken.

  Michiel Mans

  http://www.trouw.nl -de verdieping

  BeantwoordenVerwijderen
 7. HANSJE Hansema28 juni 2008 om 21:22

  Hoi, bekijk dit vidje eens: http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/e49dc4e7.wmv
  Moslimhaat neemt toe? TERECHT ZEG!!!!!!!!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. EN HIER NOG EEN VARIANT...

  Maar helaas niet voor autochtonen.

  Even lezen en daarna in je haar krabben ! Komt van verantwoordelijke regio Gent Lijst DeDecker, en NIET van het Vlaams Belang ! 

Het verhaal gaat over de familie Bouziane en haar integratie in de Belgische gemeenschap

Deze gebaarde heer, Imam te Brussel is, na te hebben verklaard dat men zijn eigen vrouw mag slaan, voorlopig door België uitgewezen. De stad heeft nochtans als sociale en islam-tolerante instelling de polygame gezinssituatie van Mijnheer Bouziane goedschiks aanvaard. De stad accepteert zelfs dat zijn tweede vrouw hem vervoegt in België zonder haar een verblijfsvergunning uit te reiken.

Beter nog : aangezien al zijn kinderen in België geboren werden zijn zij echte Belgen en kunnen zij, zelfs zonder papieren, niet uitgewezen worden.

Het verhaal wordt beter :
Imam Bouziane heeft met ieder van zijn vrouwen 8 kinderen, dus 16 in totaal. Zijn tweede vrouw is echter geen echte echtgenote, zij wordt door België als 'een alleenstaande ouder' beschouwd.

Zij geniet dus van een uitkering A.P.I . (allocation parent isolé) die 707,19 euro voor een ouder met 1 kind bedraagt, te vermeerderen met 176,80 euro per aanvullend kind = (+) 7 x 176,80 Eur. Ofwel een totaal van 1944.79 euro. Voor haar 8 kinderen geniet zij ook elke maand 978,08 euro kinderbijslag.

2 van de kinderen zijn minder dan drie jaar dus geniet zij ook nog  'A.P.J.E' ( allocation pour jeune enfant). Zijnde 161,66 euro x 2 = 
323,32 euro. 
  Als alleenstaande ouder geniet zij ook nog van een woontoelage  (Allocation d'aide au logement ) van 300 euro

Het verhaal wordt nóg beter : 
Met 8 kinderen heeft mevrouw Bouziane-2 absoluut geen tijd om te gaan werken, te meer daar Imam-lief niet kan dulden dat zijn moslimvrouw in de nabijheid zou komen van andere verderfelijke westerse mannen. Dus geniet zij ook van een R.M.I. ( leefloon ) zijnde 417,88 euro plus 167,15 euro/kind maakt in totaal 1755,08 euro. Een leuk inkomen voor iemand die nooit belastingen betaalt, zeker als je bedenkt dat het gemiddeld pensioen in Belgie 1000 EUR is...

Onder de 8 kinderen zijn er vier schoolgaand, dit geeft recht op een recent gestemde tegemoetkoming voor aanvang schooljaar van 257,61 euro X 4 1030,44 euro zijnde een maandelijks bedrag van 85,87 euro.

In totaal ontvangt Mevrouw Bouziane-2 dus 5296,14 euro per maand. Netto. Hoeveel verdien jij ?

En dit maakt het verhaal helemaal goed :

De heer en Mevrouw Bouziane-1: met hun 8 kinderen krijgen 978,08 euro gezinstoelagen iedere maand + 2 uitkeringen voor jonge kinderen 323,32 euro + uitkering huisvesting 300 euro + RMI voor gehuwd paar (626,82 euro) + 8 kinderen (1337,20 euro)! Zijnde 1964,02 euro + uitkering voor aanvang schooljaar 4 kinderen X 85,87 euro. 

De Heer en Mevrouw Bouziane-1 ontvangen dus 3651,29 euro per maand

HET POLYGAME MOSLIM-GEZIN BOUZIANE ONTVANGT DUS IN TOTAAL EEN BEDRAG VAN 8947,43 EURO PER MAAND! 

Mediteer, revolteer, schreeuw het uit . . . . . . . .

Maar blijft zeker hard werken en betaal trouw je sociale bijdragen, en vooral ' WEES VERDRAAGZAAM ' ! 

Stuur dit bericht door aan alle belastingsbetalers - zijn ze nu Belg, Italiaan, Turk of wat dan ook - in dit land !

Want Bouziane, hij betaalt geen eurocent belastingen ! !

  BeantwoordenVerwijderen
 9. BEN HET MET UW CONCLUSIES HELEMAAL EENS!

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...