zondag 26 februari 2012

De Islam infiltreert onze scholen...

Hitlerjugend.jpg

Hitler zei: "Geef mij de kinderen en ik verander de samenleving fundamenteel, binnen een periode van tien jaar".

De "islam" heeft zich deze boodschap ter harte genomen en is wereldwijd onze onderwijssystemen aan het infiltreren om de geesten van jongsaf aan te "kneden", zodat ze ontvankelijk worden voor de boodschap van Mohamed.

Deze infiltratie op grote schaal wordt uiteraard gefinancierd met petro-dollars van de Saudi's: scholen ontvangen vette donaties, schooldirecties worden omgekocht, geschiedenisboeken "herschreven" ten gunste van de islam.

Men gaat zelfs zo ver van speciale "praktijklessen" in te lassen waarbij onze jeugdigen letterlijk in de huid van islamiet kruipen: vasten tijdens de ramadan, 's avonds aan de zoete tafel zitten met moslims, bezoeken aan de moskee waarbij alle rituelen worden uitgevoerd, hierbij een scheiding tussen meisjes en jongens in acht nemend...

Onschuldig, denkt u? De scholieren worden tevens onderworpen aan de "sjahada", de islamitische getuigenis (één van de vijf zuilen of fundamenten van de islam).

De Arabische tekst (in getranslitereerd Arabisch) luidt als volgt: "āsh'hadu ān lā ilaha illā-llah, wa āsh'hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah" en betekent: "Ik getuig dat (er) geen godheid is (dan) alleen Allah en ik getuig dat Mohammed de gezant van Allah is."

Deze tekst staat prominent op de nationale vlag van Saudi Arabia, met veelbetekenend een zwaard onder.

Vlag_Saudi_Arabia.jpg

Nadat een niet-moslim deze sjahada heeft uitgesproken wordt hij/zij als moslim beschouwd. Willens nillens. Met alle consequenties vandien. Want... Mohamed zei: "Wie zijn religie verlaat, dood hem".

In de Verenigde Staten, waar het systeem van privé-donaties aan scholen is ingeburgerd, loopt de situatie stilaan de spuigaten uit. De Libanese auteur Bridgette Gabriel getuigt hierover in deze video.

Blijven wij in Nederland en Vlaanderen gespaard van deze indoctrinatie van jonge geesten?

Nee dus. De infiltratie vindt wereldwijd plaats. Onlangs was er het Wommelgem-incident. In de Gemeenteschool aldaar stond vanaf september tijdens de les Wereldoriëntatie alles in het teken van Marokko en de islam. Geen neutrale leerstof, maar pure da'wa (bekeringsdrift), zoals blijkt uit dit artikel.

Of hier, recentelijk in Nederland: Het dramgeloof slaat weer toe.

Wat zegt onze overheid? "Leerlingen van de lagere school moeten andere culturen en religies als de islam leren kennen". Volgens Jeroen Janssens, woordvoerder van Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A), vallen lessen over de islam onder de eindtermen (de dingen die de leerlingen na het zesde leerjaar moeten kunnen) voor het vak Wereldoriëntatie. Wat hij er ons niet bij vertelt is dat de lessen beperkt blijven tot de islam.

Wommelgem is het tipje van de ijsberg. In talloze scholen in West-Europa wordt, zonder dat ouders of leerlingen het weten, alleen nog maar halal-voeding voorzien in de refters.

Druppelsgewijs infiltreert de islam zo onze onderwijsinstellingen. De strategie? Onze samenleving grondig veranderen door de bestaande religies en culturen te verdringen met uitheemse culturen, ten bate van mensen met een islamitische achtergrond. Of wij het goedvinden of niet.

Het wordt tijd dat wij opstaan en gezamenlijk de stem verheffen, willen wij onze beschaving vrijwaren van duisternis en barbarij.

Hier aansluitend een artikel van een collega-blogger: Duitsland: zo radicaal zijn jonge moslims.

Hier als uitsmijter, de getuigenis van een voormalig FBI-agent: De USA zijn geïnfiltreerd tot in de hoogste regionen.
_

woensdag 22 februari 2012

De "segregatie" is een feit..."In de concentratiewijken [van Belgisch Limburg] is de integratie mislukt", stelt Vlaams parlementslid Sonja Claes (CD&V) vandaag in het Belang van Limburg. Kennelijk is dit een reactie op de intenties van het NVA (Minister voor Integratie Geert Bourgeois) om flink te gaan snoeien in de subsidies voor integratieprojecten.

Het taboe-woord "segregatie" is gevallen. Een christen-democrate lucht haar hart in een mainstream regionale krant... Als burgemeester van Heusden-Zolder kan dat tellen. Is er zich een kentering aan het aftekenen, gaan we de problemen eindelijk durven benoemen? Wait and see.

Wij, die de problemen al vele jaren aanklagen in onze blogs en al zo lang waarschuwen voor de tijdbom onder onze samenlevingen, zijn uiteraard niet verbaasd dat de kruik nu overloopt. 

Hetgeen burgemeester Claes poneert, is nog maar het topje van de ijsberg. De problemen zijn vele malen groter dan omschreven in het interview met de regionale krant, lees hier het artikel: "In concentratiewijken is de integratie mislukt".

Omdat in dit soort discussies steeds dezelfde canard blijft opduiken alzou alles te maken hebben met "sociale achterstelling en werkloosheid", schreef ik meteen volgende mailbrief aan de interviewer, tevens politiek hoofdredacteur van Het Belang van Limburg.

Mailbrief aan de politieke hoofdredacteur van Het Belang van Limburg

Mijnheer Donckier

In een verstikkend klimaat van politieke correctheid, is het opluchtend te mogen constateren dat u - weliswaar in een kort opinie-editoriaal - de voortschrijdende segregatie van onze islamitische bevolkingsgroepen in het voetlicht plaatst.

Ik ben van mening dat een krant als Het Belang van Limburg hierin een belangrijke taak te vervullen heeft, want er ligt een tijdbom onder onze samenleving en als ze niet wordt ontmanteld zal de toekomst van onze kleinkinderen er somber uitzien.

De ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waar de Moslim Broederschap de macht overneemt en openlijk pleit voor oorlog met het Westen alsook de creatie van een Nieuw Wereldkalifaat, zullen de islamieten in het Westen nog verder sterken in hun streven naar segregatie in enclaves. We zien het fenomeen niet alleen in Beringen of Heusden-Zolder, maar in alle stedelijke gebieden over de hele Westerse wereld.

In tegenstelling tot wat u suggereert, hebben segregatie en de vorming van enclaves weinig of niets met achterstelling en werkloosheid te maken. Off the record zullen de ambtenaren van de rijksdienst voor arbeidsvoorziening en andere sociale instellingen die ballon meteen doorprikken. 

De kern van het probleem zit in de doctrine van de islam ingebakken. "Neem geen ongelovige tot vriend en gedraag u niet zoals de ongelovigen, want dan zal ook jij een ongelovige zijn", is een gebod van de profeet. Een moslim die vriendschappelijke relaties onderhoudt met ongelovigen wordt gelijkgesteld met een afvallige of "murtad" (of irtitad), en hierop staat de doodstraf. De profeet: "Hij die zijn religie verlaat, dood hem!".

Segregatie is met andere woorden een gebod binnen de islamitische geloofsleer. Ik kan deze stelling onderbouwen met talloze citaten en geboden uit de meest respectabele islamitische geschriften (Sira van Ishaq, Sunna van Al-Tabari, de Hadith van Al-Bukhari en Moslem, zelfs de Qu'ran), alsook recente fatwa's en uitspraken van gerespecteerde sheiks en imams, maar het zou ons te ver leiden. In islamitische landen gaat die "segregatie" zover, dat hele bevolkingsgroepen worden verdreven of gewoon uitgemoord (cfr. de belegering van christenen, momenteel in o.a. Nigeria, Egypte, Turkije en straks in Syrië, etc.).

Kan ons land dit probleem aanpakken? Nauwelijks. Het vergt een globale aanpak. Maar die zie ik niet meteen tot stand komen, gezien het feit dat de Verenigde Staten momenteel de meest islamofiele president ooit in het Witte Huis hebben zitten. Bovendien werken de Verenigde Naties, onder druk van het OIC (Organisatie van Isamitische Samenwerking) aan richtlijnen die hun leden zouden verplichten "kritiek op de islam" (islamofobie) buiten de wet te stellen. Een rampzalige evolutie.

Ik hoop echter dat uw editoriaal over de segregatie van islamieten in Limburg niet het laatste is en dat de mainstream media stilaan gaan inzien dat wegkijken en zwijgen, onder dwang van "het dogma der politieke correctheid", eventuele oplossingen voor de groeiende samenlevingsproblemen alleen maar in de weg staan.

Met vriendellijke groet,

Kafir Harby

Als uitsmijter voor de vuist weg enkele links van mijn blog, die het onderwerp benaderen:

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...