dinsdag 31 januari 2012

Jihad: de verzwegen genocides...

(Archieffoto Nigeria - Geweld tegen christenen)
In de hele islamitische wereld worden momenteel niet-moslims (in hoofdzaak christenen) vervolgd, verdreven, onderdrukt en... afgeslacht.

In Nigeria gebeurt dat op zulk grote schaal en barbaarse wijze, dat een militair ingrijpen door VN of Navo eigenlijk de evidentie zelf zou moeten zijn (zie dit recent artikel)

Edoch, er gebeurt helemaal niets. De massale moordpartijen worden zelfs niet eens als dusdanig vermeld door de media in het Westen.

Op bovenstaande foto ziet u een pleintje vol lijken van christenen, slachtoffers van een jihad tegen niet-islamieten. Regelmatig wordt er in Nigeria een gans dorp uitgemoord, er zijn zelfs getuigenissen van kerken die in brand worden gestoken met de gelovigen erin. Mensen worden er op de meest barbaarse wijze levend verbrand door fanatiekelingen van Boko Haram, de islamitische groepering die gans Nigeria wil onderwerpen aan de sharia en hiertoe een oorlog ontketent tegen het christelijke zuiden en  moslims in het Noorden die een "tolerante vorm" van de islam nastreven. De moordenaars mogen ongehinderd hun gang gaan.

Wanneer gaan de linksliberale elites hun politieke correctheid overboord gooien en een vuist maken tegen deze barbarij? Als alle christenen zijn gedood of verdreven?

De islam is een kanker die kennelijk vrijuit mag woekeren. Onze kinderen zullen hier straks de erfenis van dragen, ze zullen het deze generatie van linkse en links-liberale elites nooit vergeven.

ISLAM: 
ONVERDRAAGZAAMHEID TROEF!

Hier een sfeerbeeld van hetgeen zich momenteel in Egypte afspeelt: Koptische Christenen in Egypte.

U denkt dat er in Europa zelf niets aan de hand is? Check de toestand in Denemarken: Christenen ongewenst in Vollsmose.

Hoe vredig zou het er aan toegaan in Macedonië? Kijk zelf maar eens: Moslims steken Kerk in brand...

Zou het er in Bosnië beter aan toegaan voor christenen? De propaganda in het Westen verkocht de oorlog als een "agressie van Serviërs jegens Bosnische moslims". De waarheid is dat de oorlog in Bosnië PURE JIHAD was gericht tegen de Serviërs, precies het tegenovergestelde dus. Hier een artikel uit onverdachte bron (Radio Vatikan) over de "Etnische Zuivering gericht tegen Katholieken" in Bosnië. Onder de wegkijkende ogen van de linksliberale elites in het Westen, het weze onderstreept.

Wat doet intussen onze "wereldleider", sheikh Obambi? Check for yourself, here...

Andere opinies over de vervolging van christenen? Ayaan Hirsi Ali schreef net dit artikel voor Newsweek Magazine: The Global War on Christians in the Muslim World. Een aanrader.

Intussen in Iran. Ayatollah Ali Khamenei roept de moslims op ALLE JODEN TE DODEN en Israël van de kaart te vegen. Hij vraagt om een nuke op zijn koppie. Lees verder: Kill all the Jews.

Zijn de christenen misschien veilig in Indonesië? Je zou verwachten dat ze in het Verre Oosten meer verstand hebben, veel verdraagzamer zijn dan in de Arabische wereld? Niet dus. Ook in Indonesië, voormalige Nederlandse kolonie, worden christenen vervolgd. Lees het hier: "Vervolgde Christenen protesteren voor het Presidentiëel Paleis".

Zijn de christenen veilig in Iran? Check this: Iraanse christenen gearresteerd tijdens gebed.

Is Algerije soms veilig voor christenen? Check this: Islamieten plunderen kerk.

En Koeweit? Het Westen heeft dit olierijk staatje toch uit de klauwen van Saddam gered. Zou er dan hier enige verdraagzaamheid zijn ten overstaan van christenen? Niet dus, in dit artikel lees je dat er een wet in de maak is om alle kerken te vernietigen: Arab News.

Intussen heeft ook Al-Qaida zijn 3-stappenplan klaar om Israël en bij uitbreiding het hele Westen aan te pakken, zeg maar te ondermijnen (tekst is in het Engels, rechtstreeks vertaald uit het Arabisch):

Phase 1: "Promoting and promulgating the idea that only by way of jihad can an enemy whose goal is undermining Islam be defeated."
_
Phase 2: Inserting jihadist cells into the ring states (i.e., those entities surrounding Israel - Lebanon, Egypt, Jordan, Syria, and the Palestinian Authority) to carry out attacks aimed at shaking up regional stability. Such actions include rocket fire at Israel and terrorist bombings at Sinai resorts, "which drag the enemy into a long war of attrition," the jihadist communications say.
_
Phase 3: "Spreading great fear in the hearts of the Crusader enemy" and carrying out attacks in nations currently supporting the United States." Examples given in the jihadist communications include China, Russia, Indonesia, North Africa, and states in the heart of Africa, as well. 
According to ITRR, this last stage includes recruitment for Al-Qaeda in the secondary ring of states around Israel, such as among Kurds, Africans and Turks. Together with the fear instilled in the West, a multinational jihad on Jerusalem will then be ready to commence.

Voor wie het nog steeds niet door heeft: WIJ ZIJN IN OORLOG MET DE ISLAM. Maar onze leiders en beleidvoerders blijven halsstarrig gebaren van kromme haas.

Hier als uitsmijter een informatieve video omtrent jihad: THE GRAND JIHAD

_

vrijdag 27 januari 2012

The Third JihadDit is een 30-minuten versie (beneden vindt u de link naar de volledige versie) van de documentaire The Third Jihad. Deze film is belangrijk voor het groot publiek wereldwijd, omdat hij een krachtige boodschap bevat, gebracht door een moslim, die met deze film de wereldgemeenschap wil waarschuwen voor het gevaar van het islamitisch fundamentalisme.

Filmproducent Dr. Zuhdi Jasser (zie bio) werd na de release ervan door de islamitische gemeenschap wereldwijd uitgekotst als een afvallige. Omdat hij naar eigen zeggen de vinger op de wonde legde, de rauwe realiteit vanonder de mat haalde. En omwille van het feit dat zijn boodschap niet politiek correct genoeg is in de ogen van de links-liberale elites wereldwijd, die immers een "Heilige Alliantie" hebben gesloten met de fundamentalisten (zie o.a. de steun voor de Moslim Broederschap in Noord-Afrika en het Midden-Oosten alsook de massale migraties van islamieten naar Westerse landen).

Deze film werd tot voor kort door veiligheidsdiensten gebruikt (o.a. de New York Police Department), maar onder druk van CAIR (de vereniging die naar eigen zeggen de moslims van de VS vertegenwoordigt) wordt de documentaire niet langer getoond aan overheidspersoneel (zie hieromtrent dr. Zuhdi Jasser's commentaar op de recente gebeurtenissen: AIFD Backs NYPD)

De greep van de islam, steevast op weg naar een "wereldkalifaat", wordt steeds groter op het Westen.

Onze vrijheid en onze beschaving staan op het spel. De eindtijden zijn ingetreden...

Hier de link naar de volledige versie v/d documentaire: The Third Jihad

Check ook de uitspraak van de voormalige Jordaanse minister van Religieuze Zaken, hij windt er geen doekjes om, de islamisten worden arroganter met de dag:


_

dinsdag 24 januari 2012

SION: Anti-islamorganisaties gaan internationaal samenwerken...

SionLogo.jpg

Geert Wilders heeft vorig jaar aangekondigd dat hij internationale samenwerking zoekt op het terrein van de "anti-islamagenda". Hij heeft daartoe de IFA –International Freedom Alliance – opgericht en onderhoudt daaromtrent contacten in het buitenland. Tot op heden is echter niet bekend wat er van deze internationale samenwerking terecht is gekomen.

Maar inmiddels krijgen we goed nieuws van de andere kant van de grote plas. De organisaties “Stop de Islamisering van America” (SIOA) en “Stop de Islamisering van Europa” (SIOE) slaan de handen ineen om wereldwijd de islamisering aan te pakken. De twee groeperingen fuseren tot één organisatie: “Stop de Islamisering van Naties” (SION).

Misschien doet Wilders er verstandig aan om zich bij de SION aan te sluiten?

Aan het roer van de nieuwe organisatie staat Pamela Geller, mensenrechtenactiviste en directeur van SIOA. Vice-President is publicist en islamexpert Robert Spencer.

De raad van adviseurs bestaat uit Dr. Ali Sina, auteur, ex-moslim en oprichter van FaithFreedom.org; Dr. Wafa Sultan, ex-moslima en mensenrechtenactiviste; de Duitse vrijheidsactivist Stefan Herre van "Politically Incorrect" (de Duitse blog die nu door justitie onder de loupe wordt genomen na beschuldigingen van rassenhaat), de Israëlische schrijver Dr. Mordechai Kedar; de Hindoestaanse mensenrechtenactivist Babu Suseelan en Anders Gravers van SIOE.

De doelstellingen van SION:

- De Vrijheid van Meningsuiting uitdragen tegenover het islamitische verbod op godslastering en kwaadsprekerij (islamkritiek), termen die de zuivere discussie over jihad en islamitische suprematie effectief belemmeren;

- De Vrijheid van Geweten uitdragen tegenover de doodstraf voor islamitische afvalligheid;

- De Rechtsgelijkheid voor de wet van alle mensen uitdragen tegenover de islamitische geïnstitutionaliseerde discriminatie van vrouwen en niet-moslims;

De allereerste agendapunten van SION:

1. het opzetten van een netwerk van vrije staten die werken aan de bevrijding van onderdrukten;

2. het wereldwijd aandacht vragen voor de vervolging, de onderwerping en de afslachting van niet-moslims;

3. het bevrijden van vrouwen die onder sharia-slavernij leven.

SION start onmiddellijke acties met het openbaar maken van namen van politici, journalisten, artiesten en hun netwerken die de islamisering van de Westerse politiek en cultuur promoten. SION is van plan om het groot publiek bewust te maken van deze issues, bewust te maken van de gevolgen van de islamisering voor Westerse vrijheden, met als doel openbare discussies en debatten over deze knelpunten op gang te brengen.

SION gaat werken aan de "herverovering" van de cultuur met speciale focus op de academische wereld, omdat islamitische geschiedenislessen zich baseren op het geloof en de sharia en niet op objectieve Westerse waarheidscriteria. In het Westen dient geschiedenis op grond van de waarheid te worden onderwezen en niet op grond van ideologische dictaten...

Wij wensen SION van harte succes toe en zullen vanop de zijlijn onze hulp en steun toezeggen.

Het bovenstaand bericht heeft als bron: British Freedom Org.
Met dank aan Wes Hardin  - Dutch Faith Freedom 24/01/12
_

vrijdag 20 januari 2012

Sudden Jihad in Holland

SteekpartijBussem.jpg

(Soon) we cast terror into the hearts of the Unbelievers, for that they joined companions with Allah, for which He had sent no authority: their abode will be the Fire: And evil is the home of the wrong-doers! (Quran 3:151)

Bussum – Gisteren vond in het Nederlandse Bussum omstreeks kwart voor vier een steekpartij plaats voor een plaatselijke coffeeshop. De politie kon een 24-jarige man van Marokkaanse komaf uit Bussum als verdachte aanhouden.

Zoals dat het geval was met de jihadi die onlangs in het Belgische Luik een ware slachtpartij aanrichtte, trachten overheid en media de zaak uit de belangstelling te houden en wordt het klassieke verhaaltje opgedist: dit was een alledaags crimineel feit van een eenzame, doorgedraaide drugsdealer...

Wij weten wel beter. Ook deze steekpartij was een schoolvoorbeeld van SUDDEN JIHAD.

"De dader zag er altijd normaal uit maar ging ineens lange jurken en baard dragen", zeggen de buren (hij was dus zichtbaar een goede moslim aan het worden, en een goede moslim is een slecht mens, welteverstaan).

,,Het was heel raar. Hij bestelde twee sigaretjes en daarna stak hij zomaar iemand een mes in de borst’’, zegt een getuige van de steekpartij donderdagmiddag in coffeeshop Piramide in Bussum, flink onder de indruk. ,,Ik sta nog te trillen in mijn tuigje.’’

Aan de politie verklaarde de dader naar verluidt "dat de duivel hem ertoe aanzette deze daad te plegen". Met betrekking tot de islam is de duivel (Shaetan) doorgaans de profeet Mohamed, getuige onder andere deze gebiedende koranverzen, regelrechte oproepen tot geweld:

• And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution [of Muslims] is worse than slaughter [of non-believers]... but if they desist, then lo! Allah is forgiving and merciful. And fight them until persecution is no more, and religion is for Allah. (Quran 2:191-193)
• I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them. (Quran 8:12)
• Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not. (Quran 2:216)

De drie slachtoffers zijn gelukkig buiten levensgevaar. Onder meer het CDA dringt aan op tijdelijke dan wel permanente sluiting van de coffeeshop waar het incident plaatsvond (alsof die er iets mee te maken heeft), maar dat is wat de burgemeester Schoenmaker betreft niet aan de orde. “Er is geen enkele relatie tussen wat er is gebeurd en de activiteiten van Piramide”, aldus een zegsvrouw van de gemeente.

Ergo? Een klassiek geval van SUDDEN JIHAD. We hebben hier het laatste nog niet van gezien. Wanneer gaat de overheid een spade een spade noemen?

dinsdag 3 januari 2012

De Arabische Lente, begin van de IJstijd...

VerkiezingenMoslimlanden.jpg

Vrije verkiezingen in islamitische landen hebben niets vandoen met democratie.

Ze zijn louter een opstapje naar sharia-dictaturen, die - eens geïnstalleerd - verder nooit nog écht vrije verkiezingen zullen toelaten.

De ontwikkelingen in Tunesië, Marokko, Jemen, Soedan, Koeweit, Nigeria, Somalië, Etiopië, Lybië, Egypte en straks Syrië spreken boekdelen.

Het komt de links-progressieve elites wereldwijd goed uit. Zij streven naar een wereldregering geleid door de Verenigde Naties. De islamieten streven naar een wereldkalifaat geleid door het OIC (Organization of the Islamic Conference / Cooperation), met het neo-Ottomaanse Turkije in een leidende rol.

Beiden van hetzelfde laken een broek, één pot nat.

De eerste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen in islamitische landen. Vervolgens staan wij in de rij.

Word wakker, vrijheidslievende Westerling, vooraleer men u voor altijd in slaap doet!


Lees hier de MUSLIM BROTHERHOOD IDEOLOGY, vertaald door arabisten, zo weet u wat er werkelijk speelt in het Midden-Oosten en bij uitbreiding de hele wereld: Jihad is the way.

Niet overtuigd? Ik adviseer u met aandrang het charter van Hamas te lezen. Immers, dit charter, geschreven door het leiderschap van de Moslim Broederschap, is momenteel "aan het werk" in de landen die getroffen worden door de "Arabische Lente". U vindt de integrale versie, heel getrouw vertaald in het Engels (door het respectabele Memri-onderzoeksinstituut), hier: The Covenant of the Islamic Resistance Movement – Hamas. For your information: Hamas is een militaire offshoot van de Moslim Broederschap. De Broederschap heeft sinds de Arabische lente de touwtjes stevig in handen in zowel Tunesië, Lybië, Egypte, Gaza en straks ook in Syrië en diverse zwart-Afrikaanse landen.  Zo weet u wat de toekomst brengt.

Hier hoort u fragmenten uit dit charter verwerkt in een recente haatpreek, waaruit kan worden opgemaakt dat het charter van fundamenteel belang is voor de zogenaamde Palestijnen in hun oorlog tegen Israël: Speech of Khodhr Habib, a Member of the Islamic Jihad Leadership in Gaza (25/10/11)

Een en ander maakt ons duidelijk dat er met de Arabieren uit de betwiste gebieden geen land te bezeilen valt, dat alle onderhandelingen (peace negotiations) totaal zinloos zijn, verloren moeite. Want hoe we het ook draaien of keren, de Arabieren willen Israël vernietigen, inclusief alle Joden en niet-moslims.

Ook veelzeggend en duidend is volgend artikel, geschreven door Cynthia Farahat : The Arab Upheaval: Egypt's Islamist Shadow (by Cynthia Farahat)
Deze dame ijvert al jaren voor mensenrechten in Egypte en kent het land door en door. Zij bevestigt de teneur van deze blogpost.

UPDATE 29/12/2011
De Egyptische politie heeft vandaag op hoogst brutale wijze huiszoekingen gedaan in kantoren van zeker 17 organisaties die zich met mensenrechten bezighouden. Aanklagers in de Egyptische hoofdstad onderzoeken naar verluidt "hoe de mensenrechtenactivisten aan geld komen". De organisaties hebben de actie van de autoriteiten scherp veroordeeld. De militaire junta, aangestuurd door de Moslim Broederschap, die de macht heeft sinds de val van dictator Hosni Mubarak, zou zich slechter gedragen dan het oude regime.

UPDATE 30/12/2011
Ahmed al-Tayeb, de sheik van het gewichtige Al Azhar-instituut in Caïro eist de sluiting van de christelijke televisiezender Al Karma (Wijngaard), omdat deze zender een belediging zou zijn voor moslims.

UPDATE 02/01/2012
De Egyptische salafisten hebben aangekondigd dat ze, als ze aan de macht komen en dat ziet er inderdaad naar uit, de jizya opnieuw zullen instellen. Dat is een zware taks die alleen geldt voor niet-moslims, waarmee die tevens worden gebrandmerkt als "tweederangsburgers", schatplichtig aan de islam. Dit in overeenstemming met de geboden uit de koran (zie Engelse vertaling, want beter dan de Nederlandstalige):

"Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued." -- Qur'an 9:29

De Kopten (orthodoxe christenen) hebben intussen al laten weten dat ze zich, desnoods totterdood, zullen verzetten tegen de instelling van de jizya.

UPDATE 03/01/2012
De Moslim Broederschap, die straks de absolute macht zal verwerven in Egypte, heeft aangekondigd bij monde van partijsecretaris Rashad Bayoumi in de krant Al-Hayat Arabic, dat zij er alles aan zal doen om het vredesverdrag met Israël te verbreken. "Geen enkel lid van de Broederschap zal ooit in welke dialoog dan ook treden met Israël en van normalisering kan geen sprake zijn", aldus de islamist.

UPDATE 03/01/2012 /2
De "supreme guide" van de Moslim Broederschap, Mohamed Badie, heeft in zijn dagelijkse boodschap over het internet te kennen gegeven dat het ultieme doel van de Broederschap het bewerkstellingen van een wereldkalifaat is. Stichter van de MB, Hassan Al-Banna, heeft trouwens met die doelstelling voor ogen de MB uit de grond gestampt in 1928.

Een wereldkalifaat betekent voor ons Westerlingen: hetzij onderwerping aan de islam; hetzij een tweederangs burgerschap aanvaarden en de speciale taks betalen (dhimmitude) als ongelovigen; hetzij de totale oorlog voeren met de islam.

Met dank aan Barack Husein Obama, voor zijn welwillige steun aan de islamisten.

UPDATE 03/01/2012 /3
Sharia al in full swing in Egypte? Die kanker zal niet lang op zich laten wachten. Via volgende link kan u een kort interview zien met de Egyptische imam Mahmoud Amer. Hij bedreigt de seculieren of niet-moslims in Egypte met een regelrechte jihad (lees lynchpartijen islamic style) en verdedigt een verbod op kunst, erotische films, homoseksualiteit en prostitutie. We nog steeds gelooft in een Arabische Lente met een vrije democratie in het zog, ziet ze echt wel vliegen. Hier is de link: Egyptian Cleric Mahmoud Amer Threatens the Secular in Egypt

UPDATE 05/01/2012

Nu de Moslimbroederschap, bron van de "global jihad", een duidelijke meerderheid lijkt te behalen in het nieuwe Egyptische parlement, steekt de regering Obama de hand uit naar de islamisten. VS-senator John Kerry: «De Verenigde Staten moeten omgaan met de nieuwe realiteit»...

Dit is van je reinste waanzin, Chamberlain in het kwadraat. Het is niet omdat "het kwaad" aan de macht  komt in een zogenaamd vrije verkiezing, dat het plots "goed" wordt. De geschiedenis herhaalt zich, we zijn de nazi's de kont aan het kussen, en dat komt binnenkort als een boemerang terug...

UPDATE 05/01/2012 /2
Nog altijd niet overtuigd dat met de Moslim Broederschap geen land te bezeilen valt? Leest u dan dit artikel, waarin Yousef Al-Qaradawi, de spirituele leider van de Muslim Brotherhood en tegenwoordig ook al adviseur van Sheikh Barack Obama, het Westen waarschuwt in niet mis te verstane woorden: "Wie de roep om zich te onderwerpen aan de islam negeert, mag een jihad (gewapende strijd) verwachten".
Lees hier het artikel: Ignoring the Call to Islam Will Bring Jihad

UPDATE 06/01/2012
Intussen staan de christenen onder zware druk in het hele Midden-Oosten. De nieuwe islamitische orde die met behulp van Sheik Barack Obama aan de macht is gekomen, heeft het vaste voornemen om ALLE niet-moslims hetzij te verdrijven, hetzij te onderwerpen (als tweederangs burgers), hetzij hen te vermoorden.

Bekijk hier de video: Christianity in Middle East in Jeopardy

UPDATE 06/01/2012 /2
Intussen trachten de Europese (niet verkozen) politieke elites de waarheid te verbergen. De Arabische Lente zal in Europa als positief en constructief worden verkocht, ongeacht de barbarij te velde.

Lees hier het artikel: Policital analysis is Banned by European Government Computer programm as "Hate Speech"

UPDATE 08/01/2012

Nasr Farid, de vorige mufti van Egypte, kondigt de oprichting aan van een "Overheidsorgaan voor de promotie van Goede Zeden", zoals we dat ook in Iran kennen. In de praktijk betekent dat onder andere dat vrouwen op straat zullen aangesproken worden over de dracht van hoofddoeken en andere kleding. Bioscopen en clubs zullen worden gesloten, muziek zal uit het openbaar leven worden gebannen. Kortom, Egypte stapt met rasse schreden terug naar de middeleeuwen. En de Westerse media staan erbij en zwijgen als vermoord.

UPDATE 09/01/2012
De Egyptische islamisten (Moslim Broederschap en salafisten) hebben hun electorale voorsprong geconsolideerd in de derde en laatste ronde van de parlementsverkiezingen. Het begin van het einde voor Egypte. De Westerse media schenken er weinig of geen aandacht aan. Ze hebben zelfs de moed niet om hun schromelijke vergissingen omtrent de islamisering van Noord-Afrika en het Midden-Oosten toe te geven.

UPDATE 10/01/2012
Mediamagnaat Naguib Sawiris, één van de invloedrijkste mannen in Egypte, verschijnt zaterdag voor de rechter. Hij wordt ervan beschuldigd de islam te hebben beledigd, omdat hij via Twitter een cartoon doorstuurde van Mickey (met baard) en Minnie Mouse (met nikab). De islamisten hebben goed gescoord bij de recente verkiezingen. Sawiris, een christen, zei dat het een grapje was en bood zijn excuses aan. Maar de islamisten smaakten de grap niet, en één advocaat deed aangifte.

Moet hier een tekening bij?

UPDATE 15/01/2012
De invloedrijke Egyptische imam Ali Abu Al-Hasan deed vorige week volgende publieke uitspraak: «Het duurt niet meer lang of gans Europa zal worden omgevormd tot een islamitische staat, die unaniem zal verkondigen dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohamed zijn boodschapper is».

Met andere woorden, in de islamitische wereld is men er - gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de Arabische Lente - van overtuigd dat de islam op weg is naar de vorming van een wereldkalifaat dat de hele wereld zal overheersen. Wat zou onze "Progressieve Elite" hierop te zeggen hebben?

UPDATE 16/01/2012
Dit is het gezicht van het nieuwe post-Mubarak Egypte, het Egypte van de Muslim Brotherhood, een dolle menigte in de voetbaltribunes van Caïro roept uit wat alle Arabieren denken, kijk maar eens naar deze korte video: One Nation Under a new Holocaust

UPDATE 16/01/2012 / 2
Hoe de Muslim Brotherhood over de stand van zaken denkt? Die haatbaarden zijn in opperste staat van euforie, nu de VS en hun vazallen het Midden-Oosten en Noord-Afrika in hun schoot werpen. Leest u er dit artikel maar eens op na: Muslim Brotherhood Declares ‘Mastership of World

Bekijk ook deze video, de inleiding legt de strategie uit van de Moslim Broederschap. Dan volgt een gesprek met experten en leden van de MB. Een aanrader: Muslim Brotherhood.

UPDATE 17/01/2012
De Moslim Broederschap en de salafisten zijn tot de overeenkomst gekomen dat de SHARIA (islamitisch recht) moet worden ingesteld voor gans Egypte. Vrij vertaald voor Westerlingen: de vrijheid van meningsuiting wordt aan banden gelegd, vrijheid van religie wordt opgeheven, de rechten van vrouwen en niet-moslim worden fors beknot. Met dank aan het Westen.

Intussen is ook duidelijk geworden dat Lybië een nieuwe stevige uitvalsbasis is geworden voor de jihadisten van Al-Qaida. Met dank aan de VS en Nato. Dit komt spoedig als een boemerang terug.

UPDATE 20/01/2012
In het Egyptisch stadje Rahmaniya-Kebly in de Qena-provincie heeft een meute moslims de huizen en winkeltjes van christenen aangevallen en in brand gestoken, onder het uitroepen van Allahu Akbar (allah is groter dan uw god). Het leger stond erbij en keek ernaar, zonder in te grijpen.

UPDATE 20/01/2012 / 2
Jimmy (dhimmi) Carter, voormalig president (de slechtste die de VS ooit hadden, Obama niet meegerekend) heeft de regering in Washington opgeroepen de islamitische machtsovername in Egypte te steunen. Carter heeft zijn les nog steeds niet geleerd: hij was met name verantwoordelijk voor de val van de sjah in Iran en het afglijden van dat land naar de middeleeuwse barbarij van de islam. Is er een voorbeeld uit de geschiedenis waar de sharia ooit tot democratie heeft geleid? Nee, dat is er niet. Toen het Turkse imperium instortte, heeft Ataturk meteen de sharia verboden, hij wist waarom.

UPDATE 21/01/2012
De islamisten (Moslim Broederschap en Salafisten) hebben samen 75 % van het parlement in handen. Egypte is definitief verloren voor de moderne wereld. Nooit nog zullen er vrije verkiezingen plaatsvinden. Toerisme zal alleen mogelijk zijn onder begeleiding van gewapende escortes. De "Linkse Rukkers" en hun progressieve media, die vorig jaar nog in superlatieven hun waardering uitspraken voor de gebeurtenissen in Egypte, zijn momenteel in geen velden of wegen te bespeuren. Alweer is een voorspelling uitgekomen. Maar Links blijft steken in een staat van ontkenning. Hoe lang nog?

Intussen eisen de islamisten de vorming van een sharia-staat in Lybië. Wie had dat ooit durven te denken?

Intussen meldt Human Rights Watch dat Irak weer stilaan een autoritair regime aan het worden is: de misbruiken nemen weer toe, alsook de folteringen in geheime gevangenissen. Hoe? Wij hebben toch democratie gebracht in het tweestromenland? Ja, maar het Westen heeft zijn fantasie voor werkelijkheid genomen alszou democratie kunnen sporen met de sharia. Nee dus.

Intussen meldt De Morgen: "Moslims en christenen die vreedzaam samenleven lijkt illusie", dit met betrekking tot de huidige onlusten (lees jihad) in Nigeria. Dat is een juiste vaststelling.

UPDATE 24/01/2012
Intussen zijn er steeds meer concrete aanwijzingen die erop wijzen dat de verkiezingen in Egypte grotendeel werden gemanipuleerd en vervalst. Westerse media en elites zijn altijd snel om landen als bijvoorbeeld Rusland te beschuldigen, maar in het geval van Egypte blijven ze doofstom. Dit artikel verheldert de fraude op grote schaal: Don't Ignore Electoral Fraude in Egypt.

UPDATE 27/01/2012
"Nieuw bewind in Libië martelt", koppen de kranten. Are you really surprised? Intussen deelt de leider van de Egyptische salafisten, Yassir Al-Burhami, mede dat "er kan afgerekend worden met de christenen in Egypte zoals dat het geval was met de joden in Medina" (zie video). Te uwer informatie: alle joden die niet tijdig konden ontkomen uit Medina, werden door de zelfverklaarde profeet en zijn bende smeerlappen koelbloedig vermoord.


UPDATE 31/01/2012
"De sharia dient gradueel te worden ingevoerd in Egypte. De eerste vijf jaar zullen we geen handen afhakken", zegt de invloedrijke sheik Yousef al-Qaradhawi, leider van de Moslim Broederschap. Wie vandaag nog twijfelt aan onze stelling dat Egypte verloren is en wegzinkt in de barbarij van de donkere middeleeuwen, is ofwel ziende blind en doof, ofwel een hardnekkige apologist van de islam.
Hier de clip en oordeel zelf: Al-Qaradhawi wil sharia stapsgewijs invoeren.

UPDATE 03/02/2012
De "gemodereerde" Moslim Broederschap knoopt, tegen alle linksliberale geruststellingen in, nauwe betrekkingen aan met Iran, om alzo Israël volledig in een houdklem te zetten. Hier leest u meer over deze alliantie tussen Lucifer en Satan.

UPDATE 05/02/2012
Dat het Westen zichzelf wat wijsmaakt met die Arabische Lente, zijnde een ruk richting democratie, moge uit deze bijdrage duidelijk zijn. De islamitische media anderzijds winden er geen doekjes om. Getuige dit artikel uit de Iraanse krant Tehran Times: The Arab Spring is an Islamic Uprising.

UPDATE 09/02/2012
"Er is geen vrijheid in de islam", zegt Egyptisch presidents-kandidaat Hazim Abu Ismael. Als de oogjes nog niet open zijn omtrent de "Arabische Lente", lees dan dit interview.

UPDATE 10/02/2012
Moslims leggen filmopnamen stil op de universitaire campus in Caïro omdat ze oordelen dat de actrices niet deftig genoeg gekleed zijn. Sharia in full swing: "Halting of TV-show".

UPDATE 10/02/2012 - 2
Egyptische moslims trachten een dorp nabij Alexandrië te zuiveren van christenen. Er zijn al 100.000 christenen het land ontvlucht, de moslims zullen niet rusten tot Egypte volledig islamitisch is. Hier meer info: "Muslims attempt to purge village of its christian population"

UPDATE 11/02/2012
Is Jordanië de volgende appel die in de mand van Moslim Broederschap zal vallen, binnen afzienbare tijd? Het ziet er naar uit, lees dit artikel maar eens. Feit is dat Israël volledig omsingeld wordt door jihadi's, die de vernietiging van de enige democratie in het Midden-Oosten op hun agenda hebben staan.

UPDATE 21/02/2012
Egyptische presidentskandidaat Tawfiq Okasha voorspelde afgelopen week dat het Egyptisch leger binnen drie maanden in oorlog zal verkeren met Israël, de VS en de EU. De kalifisten worden arroganter met de dag. Lees hier meer: Egyptisch presidentskandidaat voorspelt oorlog met Westen.

UPDATE 04/04/2012
"Islamisten schrijven nieuwe Egyptische grondwet alleen", kopt de kwaliteitskrant De Standaard. Want zowel christenen (Kopten) als liberalen zijn nu ook uit de grondwetsraad gestapt. Dit hebben wij glashelder voorspeld. Zouden de linkse hoofden vol helium nu eindelijk het licht zien? Ik wil het hopen, want er staat Egypte nu een tijd van ethnische zuivering en genocide te wachten en ik vraag mij af hoe de links-liberale elites dàt onder de mat gaan houden...

UPDATE 01/06/2012
"Hier is waar we intussen zijn aanbeland, precies hetgeen wij hebben voorspeld: presidentskandidaat van de Moslim Broederschap waarschuwt alle niet-moslims: lees artikel hier.
_

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...