zaterdag 28 mei 2011

Oorlogsheld Mladic wint laatste veldslag...

HeroMladic.jpg

Het Westen is dus blij met... een dooie mus.

Als straks de champagnekurken worden geruimd en de linksliberale gazetten bij het oud papier liggen, zal het iedereen dagen in het Oosten. Men is bij de neus genomen door een strateeg, Napoleon waardig.

General Mladic, een excellent schaakspeler, heeft eerder deze week zijn laatste zet gedaan: schaak en mat.

Wetend dat hij nog maar luttele weken te leven heeft, en in de wetenschap dat zijn overbrenging naar Den Haag zijn land Servië en het broederland Republica Srpska een enorme dienst gaat bewijzen, heeft hij zich overgegeven. Op weg nu naar een luxe-verblijf in Den Haag, met de beste medische zorgen denkbaar en een zorgenloos uitzicht op de overgang naar het eeuwige.

Een proces? Dat had u gedacht.

En waarom wel? Om de elites terwille te zijn die Joegoslavië moedwillig hebben vernietigd? Om de media alle kans te geven de geschiedenis in een definitieve, vervalste plooi te leggen? Om de echte schuldigen het gevoel te geven dat ze de mensheid al bij al toch een dienst hebben bewezen?

In another lifetime.

De ware toedracht van de oorlogen op de Balkan zal de goegemeente pas over een jaar of twintig-dertig vernemen. Als alle protagonisten, de ware aanstokers, van het toneel zijn verdwenen. Allemaal zogenaamde leiders uit het Westen: Genscher, Clinton, Albright, Claes, Blair, Holbrooke, Clarke en meer van die hypocrieten met een verdoken agenda. Het Vatikaan niet te vergeten.

Wat Mladic betreft kunnen we het heldenepos als volgt samenvatten: Karadjic en Mladic hebben in eer en geweten gestreden om te voorkomen dat de Bosnische republiek met medewerking van het Westen zou worden omgevormd tot een islamitische theocratie, een sharia-staat. En in die hoedanigheid tot een nieuwe vazalstaat van ... Turkije, grote roerganger van een toekomstig wereld-kalifaat.

Wie mij niet gelooft moet maar eens een kritische blik werpen in de Federatie van Bosnië en Herzegovina (federatie van moslims en Kroaten) en het Kosovo van Thaci. De moskeeën schieten er als paddestoelen uit de grond, en dat zijn uiteindelijk de kazernes van het islamisme.

Karadjic en Mladic hebben het halve grondgebied, waar voornamelijk Serviërs wonen, uit de klauwen van de islam kunnen houden, beiden zijn dus échte weerstanders, helden. Zeg maar Slavische alter-ego's van... Karel Martel.

Deze Frankische koning, nota bene een Belg, is over het algemeen onbekend. Toch heeft Europa zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van "de islam" een eerste beslissende nederlaag toebracht (slag bij Poitiers, AD 732). Zonder deze overwinning had de wereld er totaal anders uitgezien en was er van het huidige Europa met onze normen en waarden, cultuur en andere verworvenheden totaal geen sprake geweest.

Als straks de oorlogen tegen de islam openlijk en in alle hevigheid losbarsten, zullen de namen van Karadjic en Mladic nog dikwijls vallen. Als lichtende voorbeelden van de weerstand tegen de islamisering van dit continent.

Tenslotte, als het politiek tribunaal in Den Haag nog enige schijn van geloofwaardigheid wil hooghouden, zal het nu subito presto de huidige premier van Kosovo, de maffieuze Thaci, notoir massamoordenaar en handelaar in menselijke organen, voor de rechter aldaar slepen.

Maar dit ongedierte, dat al enkele maanden diep onder de radar kruipt, geniet bescherming van fascistoïde vrienden uit de VS, u bekijkt het dus maar.

Tenslotte, deze uitsmijter: de propaganda-molen heeft - om de Serviërs te demoniseren - het "Srebrenica-monster" gecreëerd. Een berg hardnekkige leugens die maartoe worden herhaald. Eén der video-filmpjes die hiervoor werd gebruikt en vertoond op zowat alle TV-zenders in het Westen was het filmpje dat nu volgt. Telkens werd alleen het eerste deel getoond, maar het einde van deze video, waaruit blijkt dat het allemaal een cynische grap is, werd nooit getoond. Oordeel zelf: Srebrenica Lies

Generaal Mladic, dokter Karadjic, zij die de islam verachten en een vrije, rechtvaardige wereld voorstaan, groeten u met het grootste respect !


zaterdag 21 mei 2011

Bibi to Obambi: No Way Moddafokka!

Bibi&Obambi.jpg

Sheikh Husein Obambi, read our lips:

IT'S NOT GOING TO HAPPEN !!
"Obama is asking Israel to make risky concessions at the very moment when its security situation is potentially at its worst in the last thirty years. The assumption that Arab states would not launch a conventional war on Israel—which has prevailed since Egypt moved toward peace in 1978—no longer holds". (Barry Rubin)


dinsdag 10 mei 2011

Freedom of Speech onder Vuur

Marche-des-cochons-Liberte.jpg

Zoals we hadden verwacht en ook wel zien aankomen, wordt de eerder (zie post van 22 april) aangekondigde La Marche des Cochons door de Franse autoriteiten verboden, wegens... te confronterend voor islamieten. Stel u voor.

We zien het fenomeen gestalte krijgen in de hele Westerse wereld: de links-liberale elites, overheid en justitie fnuiken de vrijheid van meningsuiting telkens wanneer ergens... de islam in het geding is. Kritiek uitoefenen op deze pseudo-religie (lees: hatelijke doctrine) is niet langer wenselijk en toelaatbaar, en of die kritiek al dan niet gegrond is doet er zelfs niet toe.

In Denemarken werd Lars Hedegaard afgelopen week veroordeeld voor rassenhaat en hate speech omdat hij aandacht vraagt voor het groeiend aantal ere-moorden en kindhuwelijken in islamitische kringen, die onder toedoen van politieke correctheid ook zelden of nooit als dusdanig worden omschreven in de media.

In Nederland wordt zoals u weet Geert Wilders vervolgd voor het maken van de film Fitna en voor zijn constante en overigens heel terechte kritiek op de islamisering van het land. In Oostenrijk tracht men dan weer Elisabeth Sabaditsch-Wolff het leven zuur te maken omdat zij de islam onverbloemd terecht wijst en bekritiseert. Ach de voorbeelden van free speech-inquisitie zijn legio.

Maar... ze zullen hem niet temmen, de Leeuw van de Vrije Meningsuiting.

In Frankrijk gaat de mars tegen de halalisering van het land dus gewoon door, weliswaar onder een andere noemer, zie bovenstaande affiche. Wie de VRIJHEID genegen is en tevens zijn achterwerk eens wil uitsteken richting allah, is welkom op 14 mei aanstaande vanaf 14:30 uur in het Franse Lyon. See you there guys !

Bekijk ook deze actuele video eens, aan het woord is Dr. Wafa Sultan, een Syrische intellectueel die sinds enkele jaren in de Verenigde Staten woont en werkt: Wafa Sultan's Speech in Copenhagen, mei 2011

Rozen voor Israël

HappyBirthdayIsrael.jpg

Baruch Hashem!

63 years old and not one day's peace from Islamic Jew-hatred since the re-establishment of Israel in 1948. We will survive, ya bloody bastids (Pamela Geller aka Mamie).

“Israël Shalom Aleichem”, well-being be upon you!!


Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...