zondag 30 november 2008

Jihad! in Mumbai

Mumbai_terror.jpg
Vorige vrijdag heb ik met groeiende verbijstering, vanop een hospitaalbed, liggen kijken en luisteren naar de verslaggeving op BBC World van de raid in Mumbai.

Deze TV-nieuwszender, een absolute wereldkampioen in politieke correctheid, slaagde erin om anderhalf uur lang verslag te doen over hetgeen er zich in Mumbai afspeelde, zonder ook maar één keer de woorden "islam" of "jihad" te laten vallen. Je moet maar kunnen, onvoorstelbaar!

Om een vijand te kunnen verslaan hoor je om te beginnen "de dingen" onverbloemd en scherp te benoemen. We kunnen nog lang bezig blijven met rookgordijnen leggen en het ontkennen van wat al langer duidelijk zou moeten zijn, namelijk dat de islamisten uit naam van Allah en de islamitische Ummah de oorlog hebben verklaard aan "Dar ul-Harb" oftewel alles wat niet in hun kraam past - en dat is nogal wat.

Maar ooit komt de dag dat we kleur zullen moeten bekennen, en zoals het er nu aan toe gaat, zal het dan allicht te laat zijn om een en ander nog te corrigeren zonder uiterst pijnlijke ingrepen.

Beste politiek correcte lafaards van deze wereld, wat afgelopen weekend gebeurde in het Indiase Mumbai is pure "global jihad" gelijk we die al mochten ervaren in New York, Londen, Madrid... Agressieve da'wa of veroveringsdrang die vele eeuwen geleden in gang is gezet om de islam geleidelijk aan te verspreiden over de hele wereld. India ligt momenteel, net als Israel, in het oog van de storm. De islamisten hebben zich tot doel gesteld van India in versneld tempo helemaal aan de islam te onderwerpen.

Waarom nu Mumbai? Enerzijds is Mumbai makkelijk ongezien te bereiken via de zee, deze strategie was tot hiertoe nog niet aangewend, wat onderstreept dat de "Global Jihad" intelligente en goed opgeleide strategen en strijders in zijn rangen telt en zich dus stilaan ontpopt tot een meer dan respectabele opponent.

Anderzijds is Mumbai het financiële hart van India, een natie die zich aan het ontwikkelen is tot nieuwe wereldmacht. Hoe machtiger India wordt, des te moeilijker het is om India te onderwerpen [aan de islam], dus die ontwikkeling moet versneld tot staan worden gebracht, vandaar deze "dolk in het hart".

Er zijn her en der linkse rukkers, appeasers van de islam, die trachten op te werpen dat de bloedige raid op Mumbai eerder te maken heeft met het feit dat de 150 miljoen moslims die India rijk is in kansarmoede leven omdat ze gediscrimineerd worden door de hindoes. Larie en apekool. Kijk naar de islamitische wereld: overal heerst letargie, chaos en armoede. De diepere oorzaak van deze "failed societies" kan u met één enkel woord omschrijven. Het woord begint met een "i".

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...