maandag 28 december 2009

Terreur is Allah's geliefde tactiek...

SuicideBomber.jpg

De maangod Allah, vooral gekend als narcistische oppersmurf van de pseudo-religie islam, heeft nog maar eens een idioot kunnen motiveren een aanslag te plegen tegen ongelovige Westerlingen. Alleen is het die sukkel niet gelukt zijn lading pentriet te doen exploderen. Het brengt Umar Farouk Abdulmutallab een ere-plaatsje op in de galerij van "useful idiots" waar ook shoe bomber Richard Reid een stekje heeft.

Straks wachten ons als vliegtuigpassagiers geheid weer ambetante veiligheidsmaatregelen die van reizen een gestresseerde bezigheid maken, met dank aan de Religie van de Vrede. Dank u Allah, dank u islam.

Ambetante maatregelen? Ja, wie dacht dat het in beslag nemen van flesjes reukwater en het checken van schoenen van vliegtuigpassagiers eigenlijk overdreven was, mag zich nu schrap zetten voor wat komen gaat.

Delta Airlines heeft na de mislukte aanslag op de Northwest Airlines-vlucht Amsterdam-Detroit van afgelopen Kerstdag als eerste een reeks nieuwe veiligheidsmaatregelen aangekondigd voor vluchten naar en binnen de VS. Die maatregelen mogen gerust robuust en pijnlijk worden genoemd.

We noteren: ten eerste een verbod op het gebruik van elektronica in het laatste uur van de vlucht, waarbij men zich de vraag kan stellen waarom enkel in het laatste uur, een aanslag kan toch gedurende de hele reis plaatsvinden?

Tweedens een verbod om nog op te staan in het laatste uur van de vlucht (zelfs niet om naar het toiliet te gaan). Ten derde een verbod om kinderen, ouderlingen of hulpbehoevende passagiers bij te staan in het laatste uur van de vlucht. Dit betekent waarschijnlijk dat op vluchten van minder dan 90 minuten in het geheel niet meer mag worden opgestaan.

Air Canada van zijn kant gaat alle passagiers voortaan grondig fouilleren (full body search) vooraleer ze aan boord mogen. Ook de handbagage zal volledig worden doorzocht. Brussels Airport laat zich niet onbetuigd, zo zullen passagiers aan een "dubbele controle" worden onderworpen. Maak u dus op voor lange wachttijden, afgelaste vluchten, gemiste aansluitingen...

Hoeft het gezegd, de linkse pers beweegt sinds het incident hemel en aarde om de dader als een "lone wolf" neer te zetten. Van een islamitisch complot of jihadistische terreurdaad zou überhaupt geen sprake zijn. De "progressieve krant" De Morgen maakt zich bij monde van redacteur Walter Pauli zelfs veeleer bezorgd over het feit dat de mislukte aanslag zal worden aangegrepen voor een nieuw rondje "islam bashing" en nieuwe, verscherpte veiligheidsmaatregelen in "Fort Europa", zoals hij het huidige Eurabia pleegt te noemen.

Dat de islam het Westen jaren geleden de oorlog heeft verklaard en zich daar ook naar gedraagt, blijft hier onbenoemd want politiek niet correct. Dat Allah in de koran zijn slaven opdraagt terreur te plegen tegen joden en andere ongelovigen wordt hier niet aan de klok gehangen want politiek niet correct.

We kunnen ons voor de domme blijven houden, maar ergens in de nabije toekomst gaan we moeten erkennen dat de "clash of civilizations" niet alleen in het Oosten woedt, maar gaandeweg ook over het hele westen. Daar is geen ontkomen aan.

Als we eindelijk die verantwoordelijkheid gaan opnemen ten koste van politieke correctheid en slap links gelul, gaan we beter gewapend zijn om aanslagen te voorkomen en nemen wij de islam zo zijn belangrijkste wapen uit handen, met name blinde terreur.

Daartoe moeten in de eerste plaats moslims en alle aan islamieten gelinkte personen continu aan maximale controles worden onderworpen. Full body search. Strip search. Intensive body scan. Tot vervelens toe.

Immers, de problemen inzake blinde terreur worden voor 99,9% veroorzaakt door islamieten. Dàt is de te overwaken doelgroep. Moslims voortdurend te pas en te onpas intensief controleren zal ongetwijfeld veel rendement (lees veiligheid) genereren en het leven van reizende Westerlingen, u en ik dus, aansluitend opnieuw wat aangenamer maken.

Ook alleen dàn zullen "vrijgevochten moslims" die zelf gebukt gaan onder al die vervelende controles wel moeten opstaan om zich openlijk af te zetten tegen geloofsgenoten die Allah's oproep tot het plegen van terreur plichtsgetrouw opvolgen.

Tenslotte, terugblikkend op de mislukte aanslag op kerstdag: verontrustend is het gebruik van pentriet (PETN), een uiterst explosief goedje dat zich makkelijk laat verbergen. Koppel hieraan het feit dat volgens de modus operandi van jihadi's elke mislukte aanslag een aanmoediging is om de operatie over te doen tot ze lukt, en u beseft dat er rampen met passagiersvliegtuigen zitten aan te komen, zoveel is zeker.

En daarmee bereikt Allah precies wat hij in al zijn satanische goddelijkheid nastreeft: angst en terreur zaaien in de harten van ongelovigen (koran 8:12).

woensdag 9 december 2009

Debat wenselijk over "Moskee en Staat"...

Moskee.jpg

In België laait de discussie over de scheiding tussen Kerk en Staat weer op.

Omdat de politieke correctheid speelt, dreigt de uitkomst helemaal van den zotte te worden. Zo zouden zelfs kruisbeelden aan de ingang van een kerkhof niet langer worden getolereerd, of een burgemeester niet langer een processie mogen bijwonen of een minister niet langer naar een viering kunnen gaan rond de heiligverklaring van pater Damiaan...

We zijn ver afgedwaald. Als de politieke correctheid niet zou spelen, en we de dingen bij naam konden noemen, zou de oplossing voor het probeem in handbereik liggen.

Bron van alle ergernis is de voortschrijdende islamisering en de druk vanuit die gemeenschap om de islam te nestelen en verstrengelen in onze samenleving: hoofddoekjes op school en in openbare ruimten; moskeeën met minaretten die boven het hoogste gebouw in de omgeving uitsteken; aparte zwem-uren voor moslima's; geen gym voor moslima's op school; geen lessen biologie; halal-voeding op school en in andere openbare diensten; het islamitisch huwelijk en scheiding (volgens de sharia) buiten de supervisie van de staat om; de roep om islamitische feestdagen; het voorzien van bidruimten en aparte wasplaatsen voor moslims op de werkvloer en school; moslims die zich in groeiende mate gekrenkt voelen door onschuldige Westerse symbolen en voorwerpen (kruisbeelden, Sinterklaas, Kerstmis, spaarvarkentjes, reclameposters voor lingerie...), etetera etcetera etcetera.

Kortom, wij willen de islamisering met zijn inherente intolerantie afblokken en terugschroeven, maar we durven dat niet publiekelijk toe te geven, dus gaan we regels, decreten en wetten inzetten die misschien dezelfde uitkomst opleveren maar onderweg een heleboel "collateral damage" aanrichten waar andere religieuze strekkingen die harmonieus in onze samenleving functioneren en geen overlast veroorzaken het slachtoffer van worden, denk in de eerste plaats aan katholieken en onze christelijke erfenis, maar ook aan orthodoxe joden, Sikhs, hindoes...

Het zijn Philippe Mahoux (PS), Christine Defraigne (MR), Paul Wille (Open VLD), Josy Dubié (Ecolo), Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) en Olga Zrihen (PS) die met hun wetsvoorstel de discussie over het principe op de agenda plaatsten.

De discussie over de scheiding tussen Kerk en Staat zal morgen ongetwijfeld voor verbaal vuurwerk zorgen in de Senaat.

CD&V-senator Pol Van Den Driessche ziet het voorstel in elk geval niet zitten. ‘Ik viel bijna van mijn stoel toen ik de tekst las', zegt de CD&V'er. ‘Ik dacht dat deze discussie al in de negentiende eeuw was gevoerd.'

Dat is ook zo, maar vandaag de dag dringt zich het debat "Scheiding tussen Moskee en Staat" op en dat is toch een andere discussie.

Omdat wij façades moeten neerhalen: de islam is geen godsdienst tout court maar een uitgebreide set van leefregels en voorschriften die het leven van elke dag beïnvloeden, dus een politieke doctrine. De moskee is geen kerk maar een verzamelplaats om zich voornoemde doctrine eigen te maken en tevens een plek om onderworpenheid aan een godsfiguur te affirmeren. De imam is geen priester maar tegelijk politicus (die 's vrijdags speecht), lobbyist, gemeenschapsleider, sharia-rechter en ja ook de persoon die het gebed voorgaat etc.

De Raad van State had alvast heel wat opmerkingen. Het federale parlement kan zich bijvoorbeeld niet uitspreken over een hoofddoekenverbod voor leraars en onderwijzers omdat die in dienst zijn van de gemeenschappen. Nogal wiedes.

De Raad vraagt zich ook af of ‘het zeer algemene toepassingsgebied' van het hoofddoekenverbod wel te rijmen valt met de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Ja, het addertje in het gras. De elites van Eurabia, bij monde van de Raad van Europa, zouden maar al te graag de katholieke kerk de finale genadeslag toedienen, maar de islam een strobreed in de weg leggen? Ho maar.

maandag 7 december 2009

Sharia, ook bij u in de buurt...

HonourCrimes.jpg

In tal van Westerse media wordt met verbazing melding gemaakt van het feit dat in Spanje onlangs een vrouw ei zo na ter dood werd gebracht nadat ze werd veroordeeld voor vermeend overspel door... een sharia-rechtbank.

Een sharia-rechtbank? In Spanje? Daar had de "progressieve" (lees politiek correcte) pers nog niet van gehoord. Voor deze nieuwskneders is het bericht te buitensporig om waar te zijn, "té gaga" voor ons voorstellingsvermogen en daarom vast wel een hoogst uitzonderlijk incidentje dat ons geruststelt dat Eurabia gevrijwaard is van praktijken uit het kookbook van achterlijke woestijnculturen.

Hoe imbeciel kunnen ze zijn?

Maar laat ons eerst de feiten eens overschouwen, voor wie ze gemist heeft: de Catalaanse politie heeft afgelopen week negen mannen van Maghrebijnse afkomst (lees: Marokkanen) gearresteerd die uit naam van een islamitische rechtbank (lees: sharia-rechtbank) een vrouw wilden executeren (lees: honour crime) omdat ze overspel zou hebben gepleegd. De familieleden van haar echtgenoot beweerden dat ze de vrouw met een andere man op straat hadden gezien.

U leest dit goed: iemand uit de familie heeft bewuste mevrouw met een man zien praten op straat en daaruit geconcludeerd dat ze overspel pleegt, dat ze de familie-eer (wat dat ook mag zijn) in gevaar brengt.

De vrouw, die op een verlaten boerderij was opgesloten, kon ontsnappen dankzij de onachtzaamheid van haar bewaker en liep naar de politie. De politie viel daarop in enkele huizen in de dorpen Reus en Vall binnen en pakte negen Marokkanen op. Zij worden beschuldigd van illegale detentie met de bedoeling een persoon ter dood te veroordelen en te executeren. Het voorval dateert van vorige maand, maar het is pas aan het licht gekomen nadat een bron bij de politie een lokale Spaanse krant had ingelicht.

Ja, dit bericht werd enkele weken lang verzwegen, onder de mat geveegd. En ei zo na zou het verhaal helemaal in de vergetelheid zijn geraakt, ware er niet "een bron" die het onrecht niet langer kon aanzien.

De verdachten behoren, volgens de Spaanse media, tot de salafistische strekking. Die ultraconservatieve stroming in de islam zou in de provincie Tarragona veel aanhangers tellen, maar het was de overheid tot nog toe niet bekend dat ze een eigen rechtbank heeft die volgens de regels van de sharia recht spreekt. Deze rechtbanken, die zich baseren op de Koran, bestaan in landen als Saudi-Arabië, Iran en Nigeria. Daar wordt overspel bestraft met de doodstraf door steniging.

Salafisten? Ultraconservatieve stroming? Opnieuw poogt men hier een "uitzonderlijke situatie" te creëren. Een uitzondering waaraan verder geen belang hoeft gehecht. Huh? Mogen wij de pers eraan herinneren dat recent onderzoek in Londen aan het licht bracht dat maar liefst 40% van alle moslim de sharia een warm hart toedraagt (gewone moslims notabene, zoals zij die tegenwoordig al onze steden, dorpen en gehuchten bevolken)...

Anders gezegd, het gros van de islamieten in West-Europa vindt het best wel okay dat ons rechtssysteem wordt vervangen door de sharia, die barbarij uit het Oosten.

Dat verlangen naar de sharia wordt trouwens bevestigd door de Spaanse overheid: de Catalaanse politie is tot de vaststelling gekomen dat de rechtspraak van de sharia-rechtbank in Tarragona op de steun van vele moslims kon rekenen. Jazeker, dat is de realiteit te velde. Maar pers en politiek zitten te hoog in ivoren torens om er zich van bewust te zijn, als ze dat al zouden willen.

Intussen in België. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) werkt aan maatregelen tegen politiek en religieus extremisme dat gewelddadige vormen aanneemt...

Heeft Turtelboom het licht gezien? Gaan we eindelijk maatregelen krijgen tegen de voortschrijdende islamisering met die barbaarse sharia in het kielzog? Te vroeg gejuicht: Turtelboom keek over de grens, waar al langer aan preventie tegen radicalisering wordt gedaan. Daar zag ze hoe imamcursussen worden georganiseerd, zoals in Spanje. ‘En dat is goed zo, want op het ogenblik dat de radicalisering optreedt, is het eigenlijk al te laat.'

Maar mensen toch. Al die geldverslindende projecten hebben aangetoond dat ze helemaal geen nut hebben, getuige het voorbeeld van de ontvoerde en veroordeelde vrouw in dit artikel, een sharia-exces dat in de moslimgemeenschap op grote bijval kon rekenen...

Turtelboom steunt zich hiervoor op een rapport van de antiterreurcel OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de analyse van de dreigingen. Dat identificeerde het gevaar en ziet het uit politieke hoek komen: van extreem-linkse of extreem-rechtse groupuscules met een voorliefde voor geweld. Maar het wijst ook de islamisering en militante dierenactivisten als potentieel risico aan. Het is wel niet de bedoeling om die groepjes op te doeken, hoogstens om in te grijpen op het moment van radicalisering.

Hallo?! Het grote gevaar komt van extreem-linkse of extreem-rechtse groupuscules? Niet in eerste instantie van jihadi's, home grown of uit den vreemde? En het is niet de bedoeling om die "groepjes" op te doeken, hooguit in te grijpen als het te laat is?...

Beste landgenoten, read my lips: you - are - on - your - own!

Als de veiligheidsdiensten en de overheid nu nog steeds niet door hebben uit welke hoek het gevaar komt, kunnen we maar best meteen concluderen dat wij - u en ik - er alleen voor staan. Iemand enige suggesties?

(archieffoto: slachtoffer van een "honour crime")

zondag 6 december 2009

Frankrijk (nog) niet rijp voor moslima...

MissFrance2010.jpg

Juliette (zie vorige post) heeft het dus niet gehaald. Ze werd zelfs geen eerste eredame, geen tweede eredame, ook niet vierde, kortom, het Franse volk zag haar niet zitten.

En op hulp uit de moslimgemeenschap kon ze ook al niet rekenen. Als men al zou kijken naar dit soort decadente televisie, is het lang niet zeker dat de Franse moslims een miss zouden willen die hun gemeenschap vertegenwoordigt...

Dat zou een prominent slecht voorbeeld zijn voor meisjes en vrouwen uit die gemeenschap. Geen hoofddoekje dragen? Not done. Deelnemen aan het nachtleven, of het promoten van Franse (haram) producten? Not done. Zonder mannelijke chaperon op stap? No way...

Op de keper beschouwd is het dus een spijtige zaak voor de anti-sharia-bewegingen in het Westen. Om de sharia af te blokken en de islamisering af te wenden moeten wij immers de harten en geesten winnen van de vrouwen uit die gemeenschap. En hoe kunnen wij dat beter bewerkstellingen dan door het inschakelen van bekijkenswaardige rolmodellen, moslima's die hun schoonheid en succes niet verbergen, die een op westerse leest geschoeide loopbaan willen uitbouwen en door de wereld worden aanvaard?

De moslimvrouwen moeten aan onze kant komen te staan, 't is te zeggen, de kant van de open en vrije samenleving waar de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens wordt onderschreven, zonder gemaar, hypocrisie of reserves.

De moslimvrouwen horen die keuze te maken omdat ze (dienen te) beseffen dat de sharia voor een vrouw niets goeds in petto heeft. Dat hun nageslacht beter af is zonder islam, het is dus kiezen voor een betere toekomst, zonder vanzelfsprekend geweld, discriminatie, onderdrukking...

Zonder gewelddadige onderdrukking van vrouwen kan de islam, deze pseudo-religie, niet groeien of uitbreiden in een Westerse omgeving en stuikt het systeem in mekaar. Het zijn immers de vrouwen die hun kinderen vanaf de geboorte de Mohamed-nonsens inprenten voor het leven. Onder inprenting verstaan we in de eerste plaats redeloze jodenhaat. En haat jegens de ongelovige. En de verheerlijking van geweld en de superioreit van de man over de vrouw, de moslim over de niet-moslim, de roep van de jihad...

Juliette is bij nader inzien dus een gemiste kans.

Voor de liefhebber van miss-verkiezingen die nu op zijn honger zit, wil ik graag nog vermelden dat de nieuwe Miss France 2010 een 22-jarige schone uit de Rhône-Alpen is die luistert naar de exotische naam Malika Ménard.

Moge Malika een voorspoedig leven zijn gegund. Zonder islam-sores.

woensdag 2 december 2009

Frankrijk en het grote "Tieten-Referendum"

KandidaatMissFrance.jpg

Politiek correct Eurabia geilt zich dezer dagen op met de vraag of La Douce France klaar is voor een moslima als nieuwe 'Miss France'.

In Frankrijk zelf zijn zowel linkse rukkers als rechtse rakkers verdeeld over de kwestie. Voor links is zij (Juliette Boubaaya) als van God (allah?) gezonden. Juliette is immers bereid haar land te dienen door het politiekorps te vervoegen. Ze weigert ook steevast een sluier te dragen omdat ze 'haar vrouwelijkheid niet wil opgeven'.

Uiterst rechts ziet het anders en - hoeft het gezegd - toch een beetje realistischer. Want hoewel de voornaam anders doet vermoeden is Juliette een vrome moslima die vijf keer per dag bidt. ‘Als de islam alcohol en varkensvlees verbiedt, hoe kan een vrome moslima als miss dan onze champagne, wijn en saucissons promoten?' luidt het terecht.

Juliette Boubaaya is 19 jaar, 1.75, heeft bruin haar en dito ogen. Ze danst graag, speelt handbal en is dol op dieren. Niets opzienbarends eigenlijk voor een jongedame die aanstaande zaterdag het Franse departement Picardie mag vertegenwoordigen tijdens de finale van de Miss Frankrijk-competitie.

Hoewel andere kandidaten met islamitische achtergrond steevast hebben geweigerd in bikini te poseren (waarom deden ze dan mee?) lijkt Juliette zich daar niet aan te storen, wel integendeel. De tabloïdkrant Le Parisien bracht recent een foto van haar in "natte bikini" onder de kop ‘Fier op mijn geloof en mijn schoonheid.' In het artikel legde ze uit dat ze zowel de koran als de bijbel had gelezen, maar dat de koran haar toch meer aantrok. Wij fronsen de wenkbrauwen...

Ook zou ze - vooraleer in te schrijven voor de Miss-verkiezing - een imam hebben geconsulteerd omtrent het poseren in een weinig verhullende bikini. En die imam zou haar enthousiast geadviseerd hebben om mee te doen? Hoe komt het toch dat wij daar niets van geloven?

Koos Frankrijk eerder al voor meisjes uit Guadeloupe en Tahiti, dan leidt het vooruitzicht van een praktiserende moslima als schoonheidskoningin bij onze zuiderburen toch tot de nodige commotie en ongeloof.

Geen probleem, het groot publiek krijgt hieromtrent zijn zeg. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de winnares immers rechtstreeks verkozen door de kijkers. Het programma is rechtstreeks te volgen op TF1 en is één van de hoogtepunten van het televisiejaar.

Frankrijk heeft zaterdag dus in zekere zin zijn "tieten-referendum". Als Juliette het haalt zal de politiek correcte kerk uitbazuinen dat de multi-culturele maatschappij terug is van weggeweest. Als Juliette het niet haalt, zal de politiek correcte kerk proclameren dat Frankrijk de weg van het racisme heeft gekozen, Zwitserland achterna.

Zaterdag zal blijken of het land klaar is voor een moslima als Miss France. Wat mij betreft mag Juliette winnen, gesteld dat ze er zich contractueel toe verbindt àlle verplichtingen na te komen, ook als die als haram geboekt staan volgens de sharia.

maandag 30 november 2009

Geen Bajonetten in Zwitserland!

whiteknight.jpg

Haleluja! Er is een grote veldslag gewonnen tegen het voortschrijdend islamisme wereldwijd.

In Zwitserland heeft een ruime meerderheid van de bevolking (ca 58%) - tegen de verwachtingen van de Linkse Kerk in - een onverwachte wending gegeven aan het "Minaretten-referendum" door duidelijk te kiezen voor een bouwverbod van minaretten.

Allerlei mensenrechtenorganisaties hebben intussen, zoals we wel konden verwachten, stevig geprotesteerd met niets terzake doende beweringen alszou "een verbod dat uitsluitend van toepassing is op een godsdienst in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met verschillende VN-verklaringen".

Een minaret heeft immers NIETS met godsdienst te maken, dan wel alles met politiek, bijgevolg zijn alle beschuldigingen en aanklachten van discriminatie of racisme pure larie en apekool. Linkse propaganda van islam-appeasers.

Het zijn dezelfde progressieve organisaties - dikwijls gefinancierd met petro-dollars - die potdoof of afwezig blijven als er maar weer eens christenen en joden worden verdreven, beroofd of vermoord in islamitische landen (denk aan Darfur, Egypte, Somalië, Jemen, Iran etcetera...), misdaden die tegenwoordig bijna dagelijks aan de orde zijn, maar geen of weinig aandacht krijgen in Westerse media.

Het zijn dezelfde organisaties en hun politieke slippendragers die al jaren beweren dat Iran helemaal niet van plan is een atoomwapen te bouwen, die zich dus vierkant kanten tegen elke druk, inmenging of sancties ten aanzien van deze theocratische dictatuur, terwijl specialisten al langer constateren dat - alle waarschuwingen ten spijt - Iran wel degelijk nucleaire wapens ontwikkelt.

Zwitserland heeft momenteel vier minaretten. Indien het verbod wordt verankerd in de grondwet - en daar ziet het er nu dus naar uit - zal het bij die vier torentjes blijven. In termen van symboliek kan het zo worden vertaald dat de islamo-fascisten (neo-Ottomanen) hun nieuwe veroveringen van kafir-land niet langer kunnen bezegelen met spitse torens die dominant boven geïslamiseerde gebieden uitsteken.

Laat er ons nu voor ijveren dat hetzelfde minarettenverbod navolging krijgt in de andere West-Europese landen. Islamisten hechten veel belang aan symboliek, laat ons de "veroveringssymboliek van de minaret" op de schop nemen en dumpen waar ze thuishoort: op het stort.

woensdag 25 november 2009

Turkije erin? België eruit!

MiddleEast.jpg

Er zijn ter linkerzijde stemmen die verkondigen dat Wilders - met het oog op extra publiciteit - een valstrik zou hebben gespannen voor de regering van Turkije en dat "de clan van Erdogan" er met de ogen open is ingetrapt.

U weet het misschien niet, maar een delegatie van de Tweede Kamer van Nederland wil tijdens het kerstreces een werkbezoekje brengen aan Turkije. Wilders, die namens de PVV deel uitmaakt van dit parlement, vond het een goed idee en gaf meteen te kennen dat hij mee wilde naar Turkije. Volgens de Linkse Kerk was dat puur theater en zou Geert met zijn toezegging hebben ingecalculeerd dat de Turken zich zouden verzetten tegen zijn komst. Zodoende... weer televisie bij de vleet, weer prime time op CNN en Fox News...

Wat er ook van zij, vanuit Turkije komen berichten binnen die er niet om liegen: men wil van Wilders niet weten, hij is niet welkom.

«Zo’n fascist en racist is niet alleen in Turkije, maar ook in heel veel Europese hoofdsteden niet welkom», gaf Burak Özügergin, woordvoerder van de Turkse minister Ahmet Davutoglu van Buitenlandse Zaken, inmiddels aan.

«We kunnen niemand vinden die hem wil ontmoeten», loog Özügergin. «Niet alleen binnen de Turkse regering en het parlement, maar ook niet in non-gouvernementele organisaties. Zo’n bezoek, waaraan Wilders deelneemt, beschadigt de contacten tussen ons als twee bevriende landen», voegde Özügergin er aan toe.

En wat zegt Geert Wilders nu zelf?

«Waarom wil ik naar Turkije? Omdat ik het als volksvertegenwoordiger en politiek leider van de virtueel grootste partij van Nederland niet meer dan behoorlijk vind om de Turken recht in hun gezicht te vertellen waarom ze wat ons betreft nooit lid mogen worden van de EU. Waarom voor de PVV het adagium geldt: Turkije erin, Nederland eruit!

Ik zal iedereen eerst zeggen dat Turkije een gewaardeerd NAVO-bondgenoot is en ook dat de PVV wil dat Nederland op politiek, militair en economisch terrein goede relaties onderhoudt met dat land. Beide partijen kunnen daarvan profiteren; maar een goede buur is niet hetzelfde als een lid van de familie».

Waarom mag Turkije geen lid mag worden van de EU? Wij laten Geert Wilders zelf de tien belangrijkste argumenten noemen:

Ten eerste is Turkije een islamitisch land; de meeste inwoners hangen de islam aan en de islamitische cultuur is er dominant. De PVV wil sowieso geen uitbreiding meer van de EU, zeker niet met islamitische landen. We hebben immers al veel te veel islam in Nederland en Europa.

Ten tweede leidt een Turks lidmaatschap van de EU tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie naar West-Europa. In Nederland ervaren we al decennia de negatieve gevolgen van de immigratie uit Turkije, zoals de zware oververtegenwoordiging van Turkse immigranten in vrijwel alle ‘slechte’ statistieken.

Meer import van de achterlijke islamitische cultuur is ongewenst, onze Europese cultuur is gestoeld op de christelijk-joodse en humanistische cultuur, en niet op de islamitische. Wij zijn geen cultuurrelativisten. De westerse beschaving is zoveel beter dan een cultuur gebaseerd op islamitisch imperialisme en barbarisme.

Ten derde kost een Turks EU-lidmaatschap Europa miljarden euro’s. Geld dat zeker ook door de Nederlandse belastingbetaler zal moeten worden opgehoest, aangezien Nederland één van de grootse nettobetalers aan de EU is.

Ten vierde zou Turkije binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Dat zou betekenen dat Turkije ook de meeste Europarlementariërs mag aanleveren. Gelet op de verschrikkelijke realiteit dat steeds meer EU-wetgeving de lidstaten – waaronder Nederland – wordt opgelegd, zou dat betekenen dat de Turken meer invloed krijgen op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf.

Ten vijfde moet Europa niet willen grenzen aan landen als de Islamitische Republiek Iran en Syrië, wat het geval zou zijn als Turkije lid van de EU zou worden.

Het Turkse leger is de grootste verdediger van de erfenis van Kemal Atatürk,Grenzen aan dat soort boevenlanden is riskant voor Europa en geopolitiek onverstandig. Turkije als buffer tussen Oost en West is veruit te prefereren.
Ten zesde ligt Turkije voor meer dan 95 procent buiten Europa. Een geografisch feit. Als we daar aan gaan tornen en Turkije als niet-Europees land toelaten, staan morgen wellicht andere moslimlanden als Marokko, Algerije of Tunesië aan de deur te kloppen.

Ten zevende zou een Turks lidmaatschap van de EU betekenen dat het land moet voldoen aan de zogenoemde Kopenhagen-criteria die Europa stelt aan alle nieuwe leden. Dan moet het Turkse leger terug de kazerne, want dat eist Europa. Dit is normaliter een zeer terechte eis, maar voor Turkije maak ik daar met overtuiging een uitzondering op.

Het Turkse leger is de afgelopen decennia zeer functioneel gebleken in het weerhouden van het verder islamiseren van het politieke systeem in Turkije. Het Turkse leger is de grootste verdediger van de erfenis van Kemal Atatürk, die de islam vergeleek met een rottend kadaver. Zonder de corrigerende rol van het Turkse leger was Turkije nu al een tweede Iran geweest.

Dat kan overigens nog steeds gebeuren, gelet op de groeiende rol van de gevaarlijke premier Erdogan die Turkije politiek stapsgewijs verder wil islamiseren. Een premier die eerder is veroordeeld wegens het voorlezen van een gedicht met de woorden: ‘Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.’ Het Turkse leger terug in de kazerne is het laatste wat gebeuren moet. Turkije zou verder eroderen tot een islamitische heilstaat, omdat radicale islamitische politici en politieke partijen zoals van premier Erdogan niet meer worden gecorrigeerd en de vrije hand zouden krijgen.

Ten achtste is de Turkse bezetting van Noord-Cyprus illegaal. Niemand erkent de Turkse republiek Noord-Cyprus, op Turkije na.

Ten negende is de behandeling van Koerden en christenen in Turkije ver onder de maat. Het nog steeds niet volmondig erkennen van de Armeense genocide is onacceptabel. Alleen naïeve Europese politici die het eeuwig dominante karakter van de islam ontkennen, denken dat een Turks lidmaatschap van de EU hierin verbetering zal brengen.

Last but not least. Er is geen enkel draagvlak voor een Turks EU-lidmaatschap. Keer op keer wijzen peilingen uit dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking hier niets voor voelt. Ik ben overtuigd dat een referendum hierover in de huidige EU-lidstaten, in het overgrote deel van die landen, tot een voor Turkije negatieve uitkomst zou leiden leidt.

Kortom. Het is de moeite waard te blijven investeren in goede relaties met Turkije, maar een lidmaatschap van de Europese Unie is onverstandig. Laten we het Turkse paard van Troje nooit binnenhalen».

Tot dusver Geert Wilders. Geef toe, zijn argumenten snijden stuk voor stuk hout. Toch zal je ze nooit lezen in de mainstream media, want politiek uiteraard niet correct... Wat ons betreft gelden dezelfde argumenten voor België. Turkije erin? België eruit.

dinsdag 24 november 2009

Minaretten zijn Bajonetten...


Aanstaande zondag wordt in Zwitserland - zoals u allicht weet - een referendum gehouden over het al dan niet instellen van een landelijk verbod op de verdere bouw van minaretten.

Minaretten, u kent ze wel, die smalle torentjes naast de moskee. Voor de ene niet meer dan de plaats waarop de muezzin vijf keer per dag oproept tot het gebed. Volgens anderen eerder hét symbool, hét statement van politieke macht die integratie in de weg staat.

Strikt genomen is de moskee in de islamitische traditie geen heilige maar een sociale plaats. De zelfverklaarde profeet Mohammed kwam er samen met zijn getrouwen. In de koran vindt men slechts één enkel vers waar het over de moskee gaat: in huizen die god toestaat te bouwen en dat zijn naam erin worde vernoemd (Soura 24, vers 36).

Zoals de islamoloog Peter Heine in zijn Islam-lexicon optekent, vervullen moskeeën een "administratieve rol". Hier vonden eertijds de zittingen plaats van de stammenraad en waren het verzamelplaatsen voor mannen die zich opmaakten voor een veldtocht of jihad.

In de loop van de geschiedenis hebben zich alzo twee soorten gebedshuizen ontwikkeld. Enerzijds het gebedshuis strictu sensu voor het dagelijkse gebed van de gelovigen. En aan de andere kant de "vrijdag-moskee" waar op vrijdag wordt gebeden en gepreekt. Van oudsher hebben vrijdag-moskeeën een politiek karakter, want daar verkondigde de kalief zijn "leer".

Moskeeën, voorzien van een minaret en gebouwd in een niet-islamitisch land, worden door mohamedanen gezien als "militaire voorposten" van de ummah, de moslimgemeenschap. In deze voorposten wordt de verovering van het gebied voorbereid en georganiseerd.

De minaret, die geen enkele praktische functie meer heeft, vormt het signaal dat de ummah ter plaatse aan invloed heeft gewonnen en bij machte is om het hele gebied aan de islam te onderwerpen, voor zover dat intussen niet stilzwijgend (dhimmitude) is gebeurd, kijk maar naar tal van steden en gemeenten in vooral het Verenigd Koninkrijk waar de sharia is ingesteld.

Treffend hieromtrent is het intussen beroemde citaat van de Turkse premier Erdogan tijdens een toespraak in de zuidelijke Turkse stad Sur waar hij zei dat «De moskeeën onze kazernes zijn, de moskee-koepels onze helmen, de gelovigen onze soldaten en de minaretten onze bajonetten»... Moet hier nog een tekening bij?

Over dit soort symboliek gaat het in het Zwitsers referendum en deze problematiek zou feitelijk de hele Westerse wereld moeten beroeren.

De heimelijk georchestreerde massa-migraties van moslims, de uitblijvende integratie en de verwatering van de nationale identiteit zijn ondertussen immers ook belangrijke politieke thema's geworden in andere Europese landen als België, Frankrijk, Zweden, Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De recente toename van werkloosheid in al deze landen heeft die problematiek enkel aangescherpt en... "worse is still to come"...

De gevolgen van de uitslag van het referendum - in Zwitserland leven officieel 300 à 400.000 moslims, maar het zullen er wel véél meer zijn - is vooral belangijk voor het imago van Zwitserland bij de politiek correcte links-liberale elites in het buitenland en bij uitbreiding voor de Zwitserse industrie.

«Indien het verbod op de bouw wordt aanvaard, wordt het imago van Zwitserland in de Arabische wereld geschaad met alle gevolgen van dien voor onze export,» dreigt Urs Rellstab van de zakenvereniging Economiesuisse.

Anderen vrezen voor de financiële gevolgen en mogelijke boycots, zoals die ook Denemarken te beurt vielen na het incident met de Mohammed-cartoons (Motoons).

De Zwitserse regering en de vertegenwoordigers van zakenverenigingen hebben aldus opgeroepen om het referendum te verwerpen. Maar de organiserende centrumrechtse partij SVP roept vooral de jongeren op om ‘JA' te komen stemmen.

«Zij worden straks de grootste slachtoffers indien de islamisering van Zwisterland doorzet», zegt een voorwoorder van de partij heel terecht. Zoals steeds gebruikt de SVP vindingrijke maar provocatieve affiches om haar slag thuis te halen.

Op deze affiche (zie afbeelding bovenaan) staat een vrouw in boerka naast minaretten die als raketten worden voorgesteld op een Zwitserse vlag. Hoewel de SVP bij de laatste verkiezingen 29% van de stemmen haalde, lijkt de partij momenteel verscheurd door interne twisten, het doet denken aan hetgeen nu gebeurt met het Vlaams Belang.

Volgens de laatste peilingen wordt het voorstel zondag verworpen. Wij hopen uiteraard dat Zwitserland volmondig JA zegt.

zondag 22 november 2009

Boycot Barbie !

Mattel_boerkadoll.jpg

De speelgoedfabrikant Mattel, vooral gekend voor zijn Barbie-poppen, heeft zich - uiteraard uit winstbejag en opportunisme - verlaagd tot een schandelijke knieval aan de islam.

Barbie, die dit jaar haar 50e verjaardag viert, werd bij die gelegenheid en ten bate van de actie "Save the Children" (wat een sarcasme!) door ontwerpster Eliana Lorena in een speciale serie van boerka-klederdracht voorzien. Barbie in een boerka, stel u voor.

Wat een schande! Wat een verraad aan Mattel's doelgroep, miljoenen onschuldige meisjes die stuk voor stuk recht hebben op een toekomst zonder discriminatie en vrouwenhaat en hier dus geschoffeerd worden door een dhimmi fabrikant die enkel uit is op het appeleren aan een islamitische markt.

Ik doe bij deze dan ook een oproep aan alle mensen met gezond verstand om per direct alle producten van Mattel te boycotten en dat ook ostentatief te kennen te geven in de winkels waar u straks uw Sinterklaas-aankopen doet of de cadeautjes voor onder de kerstboom!

Mattel, shame on you !!!!

zaterdag 21 november 2009

Mohammed is een pedofiel!

Pedofilie.jpg

Deze kreet, die naar onze inzichten op juistheid berust, zou aan de basis liggen van de kleine intifada's die afgelopen nacht Anderlecht en Vorst in hun greep hielden. Marokkaanse straatterroristen, in de Vlaamse pers zedig "jongeren" genoemd, hebben het politiekantoor van Anderlecht met molotovcocktails bestookt en volledig doen uitbranden. Ernstige feiten, me dunkt.

Niet volgens de politiek correcte media. Die leiden daags nadien meteen de aandacht af van de harde feiten, die ze nochtans niet kunnen negeren, en steken unisono de beschuldigende vinger uit naar de politiediensten van Brussel. De "relletjes" zouden immers het gevolg zijn van het feit dat de politie-agenten, die in september stakende cipiers in de gevangenis van Vorst hebben vervangen, hun boekje zwaar te buiten gingen.

Zo zouden een aantal moslims het slachtoffer zijn geworden van vernederingen, en moesten de mannen herhaaldelijk de zin "Mohammed is een pedofiel" uitroepen. Racistische vernederingen, noemt men dat in de linkse pers.

Niemand vraagt zich echter af wat de politie-agenten heeft bezield, welke frustraties aan de basis mogen liggen van hun - weliswaar ontoelaatbare - intimidaties en mishandelingen in de gevangenis.

Want als alle feiten in de juiste context worden geplaatst, zullen ze een heel ander licht werpen op de leefsituatie in bewuste gemeenten.

Je zal maar agent zijn in wijken waar het straatcrapuul de wet dicteert, waar criminaliteit welig tiert, waar beetje bij beetje de sharia zijn intrede doet, waar je als agent je leven niet zeker bent en waar een gevoel van straffeloosheid heerst.

Want draai of keer het gelijk je wil, feit is dat criminele allochtonen te soft worden benaderd door politiek en justitie en al te dikwijls hun straf ontlopen, tot grote frustratie van de agenten die hun leven op het spel zetten om die apen achter de tralies te krijgen teneinde de gemeenschap te beschermen.

Het ligt dan ook voor de hand dat sommige agenten, moe getergd en overstretched, in de bak hun kans schoon zien om criminele pestkoppen lik op stuk te geven als niet mis te verstane waarschuwing dat ze zich op straat maar beter gedragen, want in de bak zijn ze niet langer ontouchables maar sitting ducks.

woensdag 11 november 2009

Back soon...

Bush.jpg

Beste trouwe lezers,

Yours truly is even met andere projecten bezig, vindt dus te weinig tijd om nieuwe artikels te posten.

Toegegeven, er is momenteel anders wel genoeg stof om over te schrijven, denk bijvoorbeeld maar aan de massamoord in Fort Hood Texas, gepleegd door een vrome islamiet, een geval van "sudden jihad".

I'll be back soon...

KH


zondag 4 oktober 2009

Het sluipend gif genaamd sharia...In de VS noemt islamkenner bij uitstek Robert Spencer het "stealth jihad" of "creeping sharia". Wij noemen het vroom "groeipijnen van een multi-culturele samenleving" en bedekken de dingen liever met de mantel der "tolerantie".

Dat die tolerantie wordt genoten door intoleranten, dringt kennelijk niet of maar mondjesmaat door tot politici in het Westen, maar in de volkswijken voelt Jan met de Pet aan zijn water dat er stront aan de knikker zit. Of het kalf intussen al niet verdronken is?

Nee, het kalf is nog niet verdronken, maar we moeten nu toch de handen uit de mouwen steken om de "sluipende sharia" compleet af te blokken. Deze woekerende kanker, die de installering van een islamitische autoriteit voorafgaat, herkennen we in het hele Westen aan die zelfde modus operandi: vanaf het ogenblik dat een islamitische gemeenschap in een bepaalde regio de perceptie heeft sterk genoeg te staan, begint ze (onzinnige) eisen te stellen aan plaatselijke overheid en gemeenschap teneinde de islamieten van een aparte (voorkeurs)behandeling te laten genieten.

Wij geven u hier een bloemlezing van zulke absurde eisen. Hoewel opgetekend in Frankrijk, zal u er sommige herkennen, want ze worden ook bij ons gesteld en halen soms de pers. De eisen lijken allemaal dom en onschuldig, maar er zit altijd en overal een strategie achter die een officieel erkende apartheid nastreeft en uiteindelijk een totale overheersing van de islam beoogt.

Volgende opsomming is bijlange niet compleet, er komen elke dag nieuwe eisen bij en dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Oordeelt u zelf:

Wist u dat jonge moslima's eisen om niet te hoeven deelnemen aan de lessen sport en biologie, zonder dat dit enige weerslag mag hebben op hun examenresultaten ?
(Bron: Nouvel Observateur)

Wist u dat moslima's afzonderlijke, exclusief aan hen toegewezen, toegangsuren eisen én bekomen in gemeentelijke zwembaden ?
(Bron: Revue politique)

Wist u dat moslima-studenten eisen dat ze tijdens hun examen mogen worden begeleid door hun echtgenoot en dat hun examen uitsluitend door een vrouw mag worden afgenomen ?
(Bron: Nouvel Observateur)

Wist u dat een moslimorganisatie ("Unir" aan de Université Paris" XIII) het recht van een professor "behorende tot de westerse cultuur" betwist om het werk van een moslimstudent te beoordelen ?
(Bron: l'Express)

Wist u dat moslims de afschaffing van het kerstfeest in sommige lagere scholen eisen - en bekomen ?

Wist u dat moslimstudenten, onder het mom van de wet op de scheiding van kerk en staat, een verbod eisen op het plaatsen van kerstbomen in scholen, zelfs kleuterscholen ?
(Bron: Le Parisien)

Wist u dat moslims een verbod eisen - en bekomen - op het serveren van vlees dat niet halal is op scholen waar zij in de meerderheid zijn ?

Wist u dat moslims die voor de overheid werken er bijkomende feestdagen eisen voor hun religieuze feesten ?

Wist u dat moslims ruimtes eisen om te bidden in onze colleges, onze lycea en universiteiten ?

Wist u dat moslims in onze scholen, universiteiten en werkplaatsen aan hun vijf dagelijkse gebeden aangepaste uurroosters eisen ?

Wist u dat moslims een aanpassing van onze geschiedenisboeken eisen teneinde er de geschiedenis van hun land en hun godsdienst in op te nemen ?
(Bron: Nouvel Observateur)

Wist u dat uit onze schoolboeken alle verwijzingen naar Karel Martel en andere Jeanne d'Arcs zullen worden geschrapt om de Franse moslims niet op de tenen te trappen ?

Wist u dat moslima's eisen om openbare functies (in de administratie, ziekenhuizen, scholen, rechtbanken) te mogen uitoefenen met een hoofddoek op ?

Wist u dat gesluierde moslima's/geneeskundestudentes eisen dat ze enkel vrouwen moeten verzorgen ?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)

Wist u dat reeds mannelijke artsen in elkaar werden geslagen omdat ze moslima's hadden verzorgd zonder toelating van hun echtgenoten ?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)

Wist u dat in heel wat Franse scholen waarin vooral leerlingen van afro-maghrebijnse afkomst zitten, opschriften worden aangetroffen als "Mort aux Juifs", "Mort aux chrétiens" of " Vive Ben Laden" ?

Wist u dat bij manifestaties tegen de oorlog in Irak, bepaalde «pacifistische» moslims portretten meedragen van Ben Laden of Saddam?
(Bron: Les 4 vérités)

Wist u dat een woesteling, genaamd Djamel, die een jong meisje, Sohane, levend had verbrand, tijdens de wedersamenstelling van zijn misdaad in Val de Marne luidkeels werd toegejuicht ?
(Bron: televisiejournaal op France 2)

Wist u dat jonge zwarten en maghrebijnen die een blanke jongeman levend hebben verbrand in een supermarkt in Nantes (in 2002) totaal geen berouw tonen maar integendeel trots zijn op hun daad ?
(Bron: Témoignage de l'avocat)

Wist u dat een handboek voor goed gedrag "Wat toegelaten en verboden is in de Islam", een boek dat al 10 jaar in Frankrijk wordt verdeeld, uitlegt hoe een goede moslim zijn vrouw moet slaan : "met de hand", "zonder zweep" of "houten stok", en "terwijl hij het gelaat spaart" ?
(Bron: l'Express)

Wist u dat islamitische patrouilles door de straten van Antwerpen en andere steden trekken teneinde "de slechte, racistische blanke flikken in het oog te houden" en hun eigen wetten toe te laten passen ?
(Bron: Libération)

Wist u dat nieuwe wetten aan de politie, het leger en de openbare dienst in het algemeen de verplichting opleggen om bij voorrang "jongeren" uit de migrantenpopulatie aan te werven en dat 35 ondernemingen, waaronder France Télévision, Peugeot en de voedingsketen Casino een contract hebben getekend dat hen ertoe verplicht de voorkeur te geven aan vreemdelingen bij de aanwerving van personeel ?
(regerings- en vakbondsbronnen)

Wist u dat in scholen moslima's hun jas aandoen vooraleer ze aan het bord willen komen teneinde niemand in de verleiding te brengen?

Wist u dat in basisscholen moslimvaders weigeren om hun dochters les te laten volgen in een klas waarin een onderwijzer de gebruikelijke onderwijzeres vervangt en dat één school zelfs een sluis zonder ramen heeft moeten installeren waarin de leerlingen hun eigen moeder, die van kop tot teen gesluierd is, kunnen herkennen tussen de andere gesluierde vrouwen ?
(Bron: Le Monde 09/07/04)

Wist u dat in lagere scholen de leerlingen het gebruik van afzonderlijke kraantjes hebben ingevoerd, het éne gereserveerd voor moslims, het andere voor Fransen, of dat een plaatselijke afgevaardigde van de moslims heeft gevraagd om afzonderlijke kleedkamers te voorzien aan de sportzalen omdat volgens hem "een besnedene zich niet mag ontkleden in het bijzijn van een "onreine" ?
(Bron: Le Monde 09/07/04)

Beseft u dat andere religieuze gemeenschappen (zoals joden, hindoes, boedhisten, christenen en dies meer) nooit soortgelijke absurde eisen stellen ? Maar die beogen ook de totale onderwerping van het mensdom niet aan hun god of kerk, in tegenstelling tot de Mohamedanen en hun islam. Dit fascistisch politiek concept, verpakt als een pseudo-religie, heeft zich tot doel gesteld vóór het jaar 2050 de hele wereld te domineren. Zij zitten op koers, als er geen helden opstaan zullen zij hun doelstelling ook realiseren.

maandag 21 september 2009

zaterdag 19 september 2009

Jihad in Molenbeek!

Racaille.jpg

We schreven het in deze blog al meermaals: er zijn in dit land - zoals in alle steden van West-Europa - islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.

De rellen afgelopen donderdavond in Molenbeek bewijzen dat eens te meer. Niet alleen in Molenbeek is de overheid de strijd verloren met het islamisme, ook de Anderlechtse wijk Kuregem behoort al enige tijd defintief "Dar ul-Islam" toe. Andere enclaves in het hele land zijn progressief in wording, zelfs in landelijke gemeenten stapelen de samenlevingsproblemen zich op. En dan maar straal negeren en ontkennen dat het land tegen ijltempo aan het islamiseren is.

Even resumeren: zo'n vijftig tot honderd Marokkaanse jongeren vielen rond acht uur het politiecommissariaat aan in de Graaf van Vlaanderenstraat in Molenbeek. Eerder op de avond was, tijdens een controle in de Maritiemwijk, een jonge Marokkaan opgepakt. De kerel in kwestie maakte onnoemlijk veel misbaar toen hij werd meegenomen, en dat was genoeg om de gemoederen in de wijk meteen op te hitsen. Een gekend en beproefd scenario.

De relschoppers sloegen ruiten aan diggelen en beschadigden verschillende politiewagens. Twee agenten raakten lichtgewond door rondvliegend glas. De agenten in het commissariaat zagen meteen in dat ze de situatie niet onder controle konden krijgen en vroegen versterking van andere Brusselse korpsen. Alles samen kwamen er zo'n honderd agenten, een waterkanon en politiehelikopter aanrukken.

Tussen vrijdag 17 uur en zaterdagnacht heeft de politie in Sint-Jans-Molenbeek 43 personen opgepakt. Veertig personen werden administratief aangehouden voor ordeverstoring. Drie personen worden gerechtelijk aangehouden. Zij maakten zich schuldig aan weerspannigheid en slagen aan agenten, het gooien van stenen naar een politievoertuig en verboden wapendracht. Eén persoon had een mes op zak. Naast de aanhoudingen werden vijf molotov-cocktails gevonden onder een geparkeerde vrachtwagen. Een ruit van een politievoertuig werd verbrijzeld. Als bij wonder raakte geen enkele politieman gewond.

Jaja, onze hoofdstad lijkt steeds meer op een Palestijnse wijk in Gaza of de Westbank, waarbij jonge allochtonen (in hoofdzaak Marokkanen) zich doelbewust tegen de ordediensten keren en systematisch de openbare orde ondermijnen. Dat politie, brandweer en zelfs ambulances daarbij zelf het doelwit van gewelddaden zijn geworden, maakt deel uit van de jihadistische strategie. De wijken waarvan sprake horen de islam toe, en alles wat de kufar-overheid vertegenwoordigt moet het ontgelden. In dit concept van chaos en geweld vinden de islamisten en criminelen mekaar, want ze streven hetzelfde doel na: de wijken bestendigen als no go-areas.

'We kunnen niet toelaten dat "jeugdbendes" de straat overnemen' zei minister van binnenlandse zaken Turtelboom vrijdagavond in Terzake. Jeugdbendes mevrouw? Jongeren? Jeugdigen? Men weigert nog altijd te benoemen waar het echt over gaat! Wat in Molenbeek gebeurt heeft niets te maken met jongerenbendes, maar alles met de islamisering van het Westen, de eeuwigdurende jihad jegens de kuffar, tot de hele wereld Allah toebehoort. Deze jonge relschoppende Marokkanen zijn het "kanonenfleisch" dat wordt uitgestuurd om chaos te creëren, de opdrachtgevers zitten hoog en droog in hun moskee.

Molenbeek is de facto een "no go zone". Als we niet per direct ingrijpen zet de agitatie zich verder, neemt de shariaficatie uitbreiding met alle gevolgen vandien. Beste Belgische politici, laat per direct het politiek correcte discours voor wat het is, ga voor een beleid van de ijzeren vuist, ongeacht wat alle links-liberale struisvogels te lande uitkramen.

Geert Lambert (SLP) bijvoorbeeld, die in Terzake stelt nog steeds te streven naar een interculturele maatschappij, terwijl Molenbeek in brand staat. Intercultureel? U bedoelt mono-cultureel islamitisch, Lambert? Of Mieke Vogels (Groen!) die in De Zevende Dag glunderend pleit voor een opheffing van het verbod op hoofddoeken in de Antwerpse scholen. Zij hebben het kennelijk nog altijd niet begrepen.

Tijd voor de bouw van werkkampen (heropvoeding en beroepsvorming), tijd voor De Grote Terugkeer naar de Landen van Herkomst, tijd om te tonen dat we onze vrije wereld totterdood zullen verdedigen tegen die verderfelijke en gewelddadige doctrine, verpakt als een pseudo-religie en uitgedragen door useless eaters.

VERVOLG: MINISTER WIL SNELRECHT INVOEREN
Wat in feite al lang in voege had moeten zijn, gaat er nu misschien komen. Misschien.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) wil het snelrecht nieuw leven inblazen, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard maandag. Hij wil "zo snel mogelijk" overleggen met de Brusselse procureur des Konings Bruno Bulthé.

De Clerck voelde de druk toenemen nadat de sp.a had laten verstaan dat de minister Bulthé een signaal moest geven als de procureur van Brussel niets onderneemt om de relschoppers in Sint-Jans-Molenbeek sneller te bestraffen. Korpschef Johan De Becker van de politie van Molenbeek had eerder gezegd dat het gerecht jonge relschoppers in zijn gemeente veel sneller zou moeten straffen.

"Er wordt nogal vlug geroepen om snelrecht, en ik zeg er in principe ook niet nee tegen", reageert De Clerck. "We moeten alleen oppassen dat we niet te snel willen zijn. Alles moet ook nog correct kunnen verlopen. Er mogen zeker geen procedurefouten binnensluipen."

Vooraleer hij effectief stappen onderneemt, wil De Clerck de ervaringen uit het verleden toetsen. "Wat dat snelrecht betreft, zijn er nog pogingen ondernomen, maar die waren niet altijd even succesvol." (Belga)

Kopvoddentaks schokt vrind en vijand...

wildersmoetdood.jpg

Afgelopen week hield Geert Wilders (voorman van de PVV) opnieuw een fel gecontesteerde speech in het Nederlands parlement. Wilders weet de media te bespelen, slaagt er keer op keer in zijn collega-politici in de gordijnen te jagen en tot in Amerika toe de aandacht te trekken voor zijn stokpaardje "de islamisering van het Westen".

Hoewel hij geen groot spreker of debater is, doet hij zijn ding doorgaans met verve. Hoewel nu en dan ook een uitschuiver of een valse noot het discours binnendringt. Een voorbeeld was zijn voorstel om de koran te verbieden. Hoewel wij op deze blog de islam met riek en vork te lijf gaan, vonden zelfs wij deze suggestie te gek voor woorden.

In deze recente speech stelt Wilders voor de "vestimentaire vervuiling van kopvodden" tegen te gaan door een taks te heffen op hoofddoeken. Indien als grapje bedoeld had het een bot signaal kunnen zijn dat niet iedereen gediend is met feit dat hoofddoeken het straatbeeld aan het domineren zijn in tal van wijken in de Westerse landen. Maar Wilders deed het kennelijk als doodserieus af, en reikte zo aan zijn tegenstanders de munitie aan waarmee ze hem meedogenloos afknalden.

Ik heb meteen na de speech een mailtje gestuurd naar Geert om hem mijn ontgoocheling te ventileren en de bekwaamheid van zijn adviseurs in vraag te stellen die dit onzinnig wetsvoorstel niet op de schrijftafel hebben gepareerd. Afin, het euvel is geschied. De Linkse Kerk heeft zijn kans uiteraard niet laten liggen om de enige politicus die openlijk de islamisering durft te bestrijden weg te zetten als een zwakzinnige idioot. Het zal maanden duren om de geleden schade weer ongedaan te maken.

Voor wie de speech, die overigens voor de rest best okay is, niet heeft gehoord of gelezen, drukken we hem hieronder integraal af.

DE "KOPVODDEN-SPEECH VAN GEERT WILDERS (SEP 2009)
Het is over. Dit kabinet is vastgelopen, als een oude auto die vastzit in het mulle zand. Het piept nog een beetje, het kraakt. Iedereen kan zien dat het beestje nooit meer een meter zal rijden. De accu is leeg. Het is voorbij. Voorzitter, het zou om te lachen zijn als het niet ging om de toekomst van Nederland. Dan kon je pret hebben om dat clubje hulpelozen dat angstig door de beslagen ruit naar buiten kijkt, hopend dat iemand ze kan vertellen welke kant ze opmoeten. Ze weten zelf, als je goed kijkt, dat er geen redden meer aan is. Dat ze alle verkeerde beslissingen hebben genomen en dat ze geen acht hebben geslagen op het bordje ‘moeras linksaf’. Maar ze gingen toch linksaf. Omdat hun ideologische TomTommetje al sinds de sixties staat afgesteld op ‘linksaf’. Ze kunnen niet anders. Wouter achter het stuur, André in het babyzitje en Jan Peter die alles best vindt zolang zijn partij maar voorin mag zitten.

Ze hebben nog geprobeerd wat ballast overboord te zetten. Mevrouw Vogelaar werd aan een boom gebonden, Aboutaleb stapte met al zijn paspoorten al uit in Rotterdam, Van Geel had het liefst de afslag Brabant gepakt om Commissaris van de Koningin te worden, Jan Peter roept steeds: “Ik wil naar Brussel” en Al Gore-papegaai mevrouw Cramer tettert vanaf de achterbank: “Niet zo hard rijden, dat is slecht voor de ijsberen!” De enige route die de PvdA voorstelt is om een paar extra rondjes te rijden op de grachtengordel.
Minister-president, stop er toch mee. Stuur die roestbak nou naar de sloperij. Incasseer die slooppremie. Het heeft geen zin meer. Er is maar één reden waarom het kabinet doorstrompelt. Dat is de angst voor verkiezingen.

Ik begrijp dat wel. Ik snap het. Als Nederland namelijk mag stemmen, dan zal het laten zien dat het vooral op 1 plek crisis is… en dat is in het kabinet. Dat de mensen van Balkenende/Bos vooral goed waren in het gooien van miljarden richting de krijtstrepen, naar de grote banken. Als Nederland mag kiezen, dan kiest het tegen de graaicultuur, de dikke vette bonussen en de bijbanenbeunhazerij. Hoe durft het kabinet de gewone burger te pakken terwijl ze tegelijkertijd miljarden uitgeeft aan banken en linkse hobby’s, en honderden miljoenen voor de 19.000 asielzoekers die ons volgend jaar te wachten staan, ongeveer een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Als Nederlanders mogen zeggen hoe ze denken over bezuinigingen, nou dan kan ik u nu wel voorspellen: dan worden de zorg, de politie en het onderwijs ontzien. Daar mag volgens Nederland niet op worden beknibbeld. Wel gaan de grenzen acuut dicht voor nog meer gelukszoekers. Dan gaat de kraan voor ontwikkelingshulp dicht en gaan er miljarden minder naar die bureaucratische moloch, de Europese Unie. Dan zal de linkse publieke omroep het met veel minder geld moeten doen en komt er geen dure JSF.

Als de kiezer het voor het zeggen krijgt, dan past de fractie van de Partij van de Arbeid in een Mini Cooper. Wegkijken heeft geen zin meer. De vastgelopen coalitie kan zijn hoofd diep onder het dashboard steken, de kiezer staat te springen, die telt de dagen tot de verkiezingen, uiterlijk op 11 mei 2011. De kiezer wil een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet in plaats van dit stelletje hulpelozen in dat vastgelopen autootje.

Maar, eerlijk is eerlijk, er wordt door dit kabinet ook veel bereikt. Zo gaat het goed met de integratie… Althans, met de integratie van Nederland in de dar-al-islam, de islamitische wereld. Enthousiast werkt dit kabinet mee aan de islamisering van Nederland. In heel Europa zet de elite de sluizen open. Nog even en dan is één op de vijf mensen in de Europese Unie moslim. Goed nieuws voor dit multicul-kabinet dat buigen voor de verschrikkingen van Allah als haar belangrijkste taak ziet. Goed nieuws voor het CDA. C-D-A, dat inmiddels staat voor Christenen Dienen Allah.

Voorzitter, dit kabinet, deze elite heeft niet de geringste wil zich te verzetten tegen de islamisering. Nee, die ziet het als een prachtige verrijking voor het Nederlandse landschap. Al die knusse moskeeën, die leuke hoofddoekjes, die gezellige boerka’s. Ja, Nederland wordt daar echt een stuk mooier van. Hier en daar valt eens een dooie, wordt eens iemand verkracht en gaat ons land op termijn failliet. Maar dat mag de pret niet drukken. Een kniesoor die daar op let. Even geduld nog, ons wacht de islamitische heilstaat.

Voorzitter, een beter milieu begint bij jezelf. Heel veel Nederlanders ergeren zich aan de vervuiling van de publieke ruimte door de islam. Oftewel, ons straatbeeld gaat op sommige plekken steeds meer lijken op Mekka en Teheran. Hoofddoekjes, haatbaarden, boerka’s, mannen in rare lange witte jurken. Laten we daar eens wat aan doen. Laten we onze straten gaan terugveroveren, en zorgen dat Nederland er weer gaat uitzien als Nederland. Die hoofddoekjes zijn echt een teken van onderdrukking van de vrouw, van onderwerping, van verovering. Het is een symbool van een ideologie die er op uit is om ons te koloniseren. Daarom: tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor die zevende-eeuwse woestijnideologie willen tonen, doe het maar lekker in een islamitische land, maar niet hier, niet in ons land.

Voorzitter, dit land kent accijnzen op benzine en diesel, parkeervergunningen en een hondenbelasting, had een vliegtax en heeft een verpakkingstax, waarom dan niet een hoofddoekjesbelasting? Een kopvodden-tax. Gewoon één keer per jaar een vergunning halen en dan meteen even aftikken. Duizend euro per jaar lijkt me een mooi bedrag. Zo gaan we eindelijk eens iets terugverdienen aan wat ons al zoveel heeft gekost. Ik zou zeggen: de vervuiler betaalt. Mijn vraag: is het kabinet bereid een hoofddoekjesbelasting in te voeren?

Voorzitter, het kabinet wil de burger niet vertellen wat de massa-immigratie en de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen ons kost. Het kabinet weigerde onze vragen te beantwoorden. Gelukkig weten we wel wat die grap bij benadering kost. Het weekblad Elsevier sloeg aan het rekenen en kwam uit op meer dan tweehonderdmiljard euro. Om precies te zijn: 216 miljard euro. Voor dit jaar alleen betekent dat bijna 13 miljard.

Maar, Voorzitter, dit kabinet wil het dus niet weten. “We gaan toch ook niet uitrekenen hoeveel bejaarden kosten”, zegt het kabinet. Hoezo weten we niet wat een bejaarde kost? Iemand in een verpleeghuis kost 165 euro per dag, een gevangene 192 euro en een TBS-er 476 euro. Maar als het gaat om het stemvee van de PvdA dan is het ineens: oogjes dicht en snaveltjes toe. Dan is de waarheid onder de pet blijven. Als het gaat om immigratie, dan lijkt de informatie ineens zo ongeveer een staatsgeheim. En dat terwijl immigratie het resultaat is van regeringsbeleid; het gevolg van de beslissing om de sluizen wagenwijd open te zetten.

Voorzitter, Nederland kent ongeveer één miljoen moslims. Veel van hen zijn immigranten. En die zijn echt niet allemaal uit liefde naar Nederland gekomen. Ze komen heus niet massaal hierheen omdat ze dit zo’n geweldig land vinden met al die ongelovigen, al die kaffirs. Waar ze wel voor komen? Nou, voor de uitkeringen bijvoorbeeld. En voordat u mij daar op aanvalt. Dat zeg ik niet alleen. GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi zei onlangs dat jongeren in Marokko Nederland zien als een Utopia waar je uitkeringen kan krijgen. Een afhaalbalie voor gratis geld, maak ik ervan. Kortom, Voorzitter, het is een economische calculatie om hier te komen. Daar geen cent te makken, hier een vette uitkering.

Voorzitter, is het dan zo gek dat wij ons eens afvragen hoeveel die linkse hobby ons kost? Dat wij eens een economische calculatie uitvoeren? Als zij het doen, waarom wij dan niet? De boodschap van het kabinet is: betalen en je kop houden, en, weet je wat, het immigratiefeest moet doorgaan, blijft u maar lekker twee jaar langer doorwerken. Twee jaar zwoegen en zweten, om de islamisering te financieren. Wat een visie!

Het kabinet zwijgt over die kosten en zet de Grondwet daarbij opzij. De PVV zal dat morgen belonen met een motie van wantrouwen. Ook starten we zelf een onderzoek. Heel Nederland is welkom om mee te denken. Wat moeten we allemaal meetellen? Welke posten zijn we vergeten? Hoeveel kost de massa-immigratie ons? Iedereen kan binnenkort terecht op de nieuwe website www.watkostdemassaimmigratie.nl. Binnenkort online. We gaan zelf onderzoek doen of we besteden het uit.

Voorzitter, al dat geld dat de massa-immigratie ons kost kunnen we veel beter gebruiken. Bijvoorbeeld voor onze eigen ouderen. Handen af van de AOW. Wij accepteren niet dat er op de AOW wordt gekort. Wat een asociale voorstellen! Wat een onzin ook, van de 63- en 64-jarigen werkt nu minder dan 15%. Van ons hoeven mensen straks niet twee jaar langer door te ploeteren. De mensen op straat weten wel wat het probleem is. Zij kunnen het u precies vertellen. Zij weten dat de massa-immigratie het probleem is. Dat heeft ons minimaal 216 miljard in veertig jaar gekost. Kabinet, haal het nu niet in uw hoofd om 4 miljard te korten op de AOW.

Haal het dus niet in uw hoofd de rekening bij de gewone man neer te leggen. Iedereen moet gewoon met 65 met pensioen kunnen. Ons voorstel is: sluit de grenzen voor de gelukszoekers uit moslimlanden. Dat levert miljarden op die we goed kunnen gebruiken voor de verdediging van de AOW.

We staan op een kruising: kiezen we voor nog meer massa-immigratie of kiezen we voor onze ouderen? De Partij voor de Vrijheid kiest voor onze ouderen.

Voorzitter, solide economisch beleid begint met lagere belastingen. Die zijn nodig om de eerste stapjes op weg naar een beter Nederland te zetten en dat kan volgend jaar al. Daarvoor hebben wij een Tegenbegroting gemaakt. In 2010 buigen we voor ruim 7 miljard aan linkse hobby’s en subsidies om. Daarmee verlagen we de inkomstenbelasting in de tweede schijf met 3%. Niet een paar 100 euro minder, maar een paar 100 euro meer voor een modaal gezin. Heel veel mensen krijgen daardoor meer geld in hun portemonnee. Ook dringen we het tekort met ruim 1 miljard euro extra terug, geven we 1 miljard extra aan de zorg en geven we het gestolen Kwartje van Kok eindelijk terug aan de pomp. En voor de PVV ook geen bezuinigingen op de politie. Geen cent. Wij maken de onverantwoorde bezuinigingen van dit kabinet op de politie helemaal ongedaan.

En, behalve belastingverlaging hebben we nog twee plannen om de economische crisis, waar het kan, iets te verzachten. Twee plannen om de economie een flinke oppepper te geven. In de eerste plaats halveren we de overdrachtsbelasting. De woningmarkt zal weer op gang komen, want het kopen van een huis wordt goedkoper. Ten tweede jagen we direct de werkgelegenheid aan door arbeid tijdelijk goedkoper te maken. De PVV trekt 320 miljoen euro uit om mensen die werkloos zijn geworden sneller aan een baan te helpen in de marktsector. We schrappen voor een jaar de sociale lasten voor werkgevers die mensen vanuit de werkloosheid aannemen. Daardoor kunnen 100.000 mensen die geen baan meer hebben ten gevolge van de crisis sneller aan de slag! 100.000 mensen! Voorzitter, dit lijkt me – bij het grootste banenverlies sinds de Tweede Wereldoorlog – vele malen effectiever dan het blijven toelaten van hordes Poolse arbeidsmigranten, zoals het kabinet dat doet.

Het kabinet maakt zich op voor de grootste bezuinigingoperatie ooit. “Alle politieke taboes zijn bespreekbaar”, zei Wouter Bos, de man die de bankiers met miljarden heeft gespekt en nu de gewone man de prijs wil laten betalen. Voorzitter, het financieel beleid van dit kabinet is niet te verdedigen, ik begrijp dat de financieel woordvoerder van de PvdA, de heer Tang, alles heeft gedaan om het debat daarover maar niet te hoeven voeren.

Voorzitter, de heer Bos moet maar eens beginnen bij het eigen linkse, taaie vlees. En blijf af van de zorg, de politie en het onderwijs. Het zal niet gemakkelijk zijn om de eigen achterban aan te pakken, maar het kan wel. Voorzitter, snij in die linkse publieke omroep, minimaliseer de contributie aan de Europese Unie, stop met de kunstsubsidies, hou, behalve noodhulp, op met die waanzinnige ontwikkelingshulp, geen dure JSF-toestellen.

Voorzitter, de misdaad moet veel harder worden aangepakt. Nederland moet worden terugveroverd, straat voor straat, wijk voor wijk, strandfeest voor strandfeest. Met agenten die keihard optreden tegen criminelen in plaats van snelheidsboetes uitschrijven als je een paar kilometer te hard rijdt, zoals ze nu moeten van de mensen van bovenaf. En als het tuig bij de kladden wordt gegrepen dan zijn er ook echte straffen. Dus langer achter de tralies. Nooit meer een taakstraf of een lage gevangenisstraf voor verkrachting. Marokkaanse straatterroristen pakken we op. We pakken ze keihard aan.

Voorzitter, in ons nieuwe Nederland is opsluiting in de gevangenis de zwaarste straf, en dus niet in het verpleeghuis. De verpleegsters zijn er heel vriendelijk, maar het zijn er veel te weinig, daarom ondermeer willen wij 1 miljard extra voor de zorg. Een 24-uursluier vervangt het toilet. Elke dag douchen, daar is geen tijd voor. Voor een sigaretje moeten bejaarden – vaak met rolstoel en al – naar buiten. Maar buiten, daar zijn ze vaak al dagen, weken niet geweest. zelfs voor het wassen van kleding moet extra worden betaald en een koekje bij de koffie? Dat is vaak iets van vroeger.

Nee, dan de criminelen. Die hebben het in de gevangenis een stuk beter. Ze hebben het recht om elke dag een uur te luchten, het recht op recreatie en sport. Kleding en schoenen? Helemaal gratis. Cellen staan er blauw van de rook want in de cel mag je wel roken. Er zijn meer bewakers per gevangene dan verplegers voor bejaarden.

Het PVV-voorstel is glashelder. Ouderen moeten het veel beter hebben dan gevangenen. En nu is het andersom. Dat moet anders, en ik zou graag zien dat de minister-president daar antwoord op geeft. Geef onze ouderen in het verpleeghuis meer rechten dan gevangenen en pak die schurken in de gevangenis hun luxe af. Geen spelcomputers, geen TV’s meer, geen halal-voedsel en veel minder sport en recreatie. Laat ze voelen dat ze straf hebben. En leg onze ouderen in de watten. Geef ze minstens net zoveel verzorgers als er bewakers in de gevangenis zijn. Geef onze ouderen het recht om elke dag te douchen, dat ze elke dag een uur naar buiten mogen, dat ze mogen roken op hun eigen kamer. Voorzitter, het lijkt me niet te veel gevraagd dat de mensen die nog tulpenbollen hebben gegeten in de hongerwinter, die hebben gewerkt aan de wederopbouw van Nederland – dat die mensen het veel beter krijgen als inbrekers, moordenaars en verkrachters.

Vanwege dit soort wantoestanden beklimt de PVV graag de barricaden. Het kabinet wordt af en toe ook hels, maar dan om andere redenen. De minister van Binnenlandse Zaken riep vlak voor de zomer op tot een heuse opstand. Een opstand van wie? Nou een opstand door de elite! Heeft een Nederlandse minister wel eens ooit iets zo bizars gezegd? Mevrouw Ter Horst leek zich de Che Guevara van het Binnenhof te wanen. Bovenmodalen aller landen, verenigt U! Gij hebt niets te verliezen dan uw bijbanen.

Voorzitter ik rond af. Nederland zou er zonder dit kabinet zoveel beter kunnen uitzien. Rijker. Veiliger. Socialer. En vooral: Nederlandser. De elite droomt haar zoete roze dromen, maar het volk is niet gek. De mensen die al decennialang belazerd worden, pikken het niet langer. Verandering hangt in de lucht. Hoop gloort aan de horizon. Je proeft het overal. Er is geen houden meer aan. Iedereen ziet het. Behalve de mensen in dat autootje, in het holst van de nacht, ergens midden in het bos. Vastgelopen in het mulle zand. De accu is leeg. Het is aardedonker en doodsstil. Een hondje plast tegen een voorwiel. Van der Laan eet zijn laatste broodje halal-vlees. Het kan niet veel langer meer duren. De wilde dieren ruiken hun angstzweet al. Niemand die iets durft te zeggen. Wouter verbergt zijn angstige blik achter zijn gedeclareerde RayBan-zonnebril.

Ze zijn allemaal de weg kwijt. Niemand die nog iets om ze geeft. De stilte wordt alleen doorbroken door het TomTommetje dat tegen dit kabinet zegt: ‘eindpunt bereikt’.


Het is tijd voor verkiezingen!

woensdag 9 september 2009

Stop het islamo-kolonialisme!

Kolonisatie.jpg

Hoe noemen we mensen die naar een ander land trekken en - hoewel ze er een minderheid vormen - zich in het gastland niet wensen te conformeren aan algemeen aanvaarde gewoonten, gebruiken, regels en wetten?

Hoe noemen we mensen die niets geven maar alleen wensen te krijgen van de gastvrije samenleving die hen opvangt, die hen een inkomen en een dak boven het hoofd geeft en medische zorgen en economische kansen voorziet?

Hoe noemen we mensen die vinden dat ze per se hun eigen cultuur boven die van het gastland moeten plaatsen, het ook vertikken de taal van het gastland te leren, terwijl nochtans evident is dat ze zo veel kansen missen op sociaal en economisch vlak?

Hoe noemen we mensen die in toenemende mate een voorkeursbehandeling wensen en tot vervelens toe tolerantie en respect eisen vanwege de gastmaatschappij zonder daar iets tegenover te stellen?

Noemen we ze migranten? Asielzoekers?

Neen. We noemen ze "islamo-kolonisten".

Ongenode inwijkelingen die het islamitisch geloof aanhangen en de laatste jaren in grote getalen migreren naar de moderne wereldlanden, met als opdracht de gastlanden stapje voor stapje te koloniseren en aan de islam te onderwerpen.

Ja, de kern van het probleem is de islam. Die expansionistische, onverdraagzame pseudo-religie die geen andere culturen, filosofieën en godsdiensten naast zich duldt. Reden waarom sinds de komst van de islam de samenlevingsproblemen overhand toenemen. Het gaat overal van kwaad naar erger.

Vraag die zich stelt: waarom doet de politiek hier niets aan? Waarom wordt die islamo-kolonisatie niet gestopt en teruggeschroefd? Wij weten toch dat het van kwaad naar erger gaat naarmate de islam toeneemt in onze contreien? Er zijn in dit land al enclaves waar de politie zich amper durft te vertonen.

Zoals we dat de dag van vandaag zien met betrekking tot het hoofddoeken-debat, blinken "de politiekers" uit in laffe afwezigheid, met uitzondering van Bart De Wever, die het debat niet uit de weg gaat. De overheden draaien rond de hete brei heen. De kern van het probleem, zijnde de islam, wordt niet aangekaart, want politiek niet rendabel.

De hoofddoekjes die nu in het geding zijn, lijken een onbelangrijk attribuut dat geen discussie of debat waard is, en vele notabelen neigen ertoe te stellen dat hoofddoekjes gewoon moeten kunnen. Feministen, groenen, linksen, links-liberalen, progressieven, niemand begrijpt de heisa en opteert voor toegevingen aan de islam.

Maar wat men uit het oog verliest is dat die hoofddoekjes feitelijk de neus van de kameel zijn, een Arabisch gezegde indachtig. Eens de neus van de kameel in de tent, volgt ook de rest van de kameel. Die kameel zijnde de politieke doctrine die, als religie verpakt, zichzelf desnoods met het zwaard zal verspreiden over de hele wereld en die onderweg altijd en overal tot samenlevingsproblemen leidt. Het begint doorgaans met dat onschuldige hoofddoekje. Waarom denkt u anders dat die hoofddoekjes absoluut werden verboden in Turkije?

Wij beleven momenteel het begin van "urban warfare" in het Brusselse. Begin september, na de rellen van de afgelopen weken, tellen we drie schietincidenten in twee nachten. En jongeren die de politie een kalasjnikov ontfutselen, de vondst van een riotgun, revolver en een dozijn molotov-cocktails. 'Ernstige feiten', geeft Guy Schmitt van de politiezonde Brussel-Zuid toe, 'maar ik denk niet dat dit iets met de voorbije rellen (lees allochtone jongeren) te maken heeft'.

Wat deze brave man kennelijk ontgaat is dat het islamisme en het banditisme mekaar steevast vinden in wijken die verworden tot islamitische enclaves. Ze geven mekaar dekking: de islamieten beschermen de boeven, bieden hen mogelijkheden om onder te duiken. Getuige het feit dat telkens een crimineel in de boeien wordt geslagen, er meteen opstootjes ontstaan met "allochtone jongeren". De criminelen anderzijds dragen genoeg beschermingsgeld af aan de islamisten die ermee hun da'wa financieren, en op termijn hun jihad.

Hoe lang gaat de overheid deze islamo-kolonisatie nog laten doorgaan? Gaan wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen verkwanselen aan een wrede, achterlijke cultuur als de islam? Moeten er eerst drama's gebeuren voor het daagt in het oosten?

vrijdag 4 september 2009

Op weg naar een burgeroorlog...

BurkaBitch.jpg

De anti-terrorisme-coördinator van de Europese Unie, de Belg Gilles de Kerckhove, geeft in een nieuw rapport aan dat het moslimterrorisme een heel ernstige dreiging is en blijft in Europa.

Dankzij de in overdrive werkende inlichtingendiensten, die verscheidene aanslagen konden verijdelen of in de kiem smoren, zijn er sinds Londen 2005 geen aanslagen meer gebeurd. Maar het zou een vergissing zijn te denken dat de dreiging voorbij is.

In hetzelfde rapport staat dat Europa een nieuwe instroom aan vluchtelingen vanuit Jemen mag verwachten, waaronder een hoog percentage geradicaliseerde islamieten met nauwe banden met het zwaar banditisme. Ook het feit dat veel westerse islamieten naar Pakistan trekken baart hem zorgen, want het is intussen geweten dat "onze" Turken en Marokkanen zich bij de jihadi's voegen die het westen de oorlog hebben verklaard.

Terzelfder tijd nodigt onze overheid grote groepen Palestijnen en Irakezen uit om zich in ons land te komen vestigen (De Morgen, 010909). Vanuit het besef dat deze bevolkingsgroepen momenteel enorme samenlevingsproblemen veroorzaken in de Scandinavische landen, is deze beslissing van onze regering absoluut onbegrijpelijk. Indien het nog over christelijke arabieren zou gaan, die momenteel worden vervolgd in genoemde landen, zouden we nog begrip kunnen opbrengen, maar om christenen bekommert zich kennelijk geen hond.

Onze regeringen zouden nochtans beter moeten weten. De schepenen van onderwijs in de grote Vlaamse steden stellen dat ze met de huidige aanpak van de inburgering achter de feiten blijven aanhollen. De Gentse onderwijsschepen (SP.A): "We leven allemaal wel vreedzaam naast mekaar, maar echte integratie is er niet".

De taalachterstand groeit zienderogen in Turkse of Marokkaanse gezinnen, die momenteel voor de helft van de geboortes in Vlaanderen tekenen. Jawel, de helft! Eén van de partners komt meestal uit het land van herkomst (import-partners) zodat de kinderen worden opgevoed in een vreemde taal en er van integratie geen sprake is.

Maar, is integratie wel een zorg voor die islamieten? Het antwoord is ondubbelzinnig neen. De islamieten in het Westen zijn er heilig van overtuigd dat ze het Westen binnenkort zullen domineren. Niet zozeer met een gewapende jihad dan wel middels een sperma-jihad. Veelwijverij, overdadig veel kinderen op de wereld droppen, nieuwe bruiden laten overkomen als verse kinderfabriekjes, autochtone meiden verkrachten of verleiden en onder dwang tot de islam bekeren, het is een gekend verhaal dat tegelijk verontwaardiging, woede en droefenis oproept, maar niet publiekelijk mag worden verteld want politiek niet correct.

In Nederland is Mohamed de meest populaire jongensnaam. In Vlaanderen is dat binnenkort ook een feit.

Intussen worden de islamieten steeds mondiger, arroganter en dreigender met de dag. Schrijft ene Rachid Rachiddi in een reactie op een hooddoekjes-artikel in De Standaard: '... het wordt tijd dat moslimleiders rechtstaan. De moslimvrouw heeft het recht een hoofddoek op te zetten, de moslimman heeft het recht om een baard te laten groeien... Hetgeen ik aan bepaalde Vlamingen wil zeggen is dat de islam aan het stijgen is en dat dit niemand kan tegenhouden'.

Niet mis te verstane woorden. Deze Rachid schrijft wat de doorsnee-islamiet gelooft. Dat de islam op weg is het Westen te onderwerpen. Dat ze steeds arroganter en dreigender kunnen worden naarmate hun aantallen toenemen. Dat ze zich spoedig helemaal niets meer zullen laten welgevallen als het indruist tegen hun geloof. Getuige de huidige boycot van het Antwerps Atheneum door een 130-tal moslima's.

Het recht van de vrouw om een hoofddoek te dragen op vrijwillige basis? Pure misleiding en islamistische machinatie. Het is geweten dat in Antwerpen islamisten de leerlingen thuis opbellen en hen intimideren tot aan de schoolpoort toe. Van vrijwilligheid of eigen keuze is helemaal geen sprake.

Senator Christine Defraigne (MR) en Dirk Claes (CD&V-senator) hebben intussen een wetsvoorstel klaar om de boerka op het nationale grondgebied te verbieden. Allemaal pure symptomen-behandeling. Waar de politie mee wordt (over)belast ten koste van ernstig werk, en die bij het gerecht nul komma nul prioriteit zal krijgen. Dode letter dus.

Neenee, échte oplossingen voor de groeiende islamisering (lees radicalisering) liggen in Europa. Op het hoogste echelon moeten we een concensus vinden voor een complete migratie-stop uit islamitische landen. Hier moet een gezamenlijke politiek vorm en inhoud krijgen om de islam in Europa progressief terug te dringen naar waar ze thuishoort: in de privésfeer.

Maar Europa luistert niet, integendeel: de Europese Raad vindt dat de unie bovenop de huidige instroom ook de opvang moet organiseren van een miljoen Somalische vluchtelingen die verspreid leven in kampen in Ethiopië. Het gezond verstand zou pleiten voor een terugkeer naar eigen haard, desnoods manu militari, de internationele gemeenschap versus de jihadi's van Somalia. Maar neen, die gevluchte zwarte moslims horen allemaal naar Europa te komen. Zodat ook hier kan ontstaan wat er zich in de Somalische gemeenschappen in de VS manifesteeert, met name een nooit geziene radicalisering.

Het Westen is het pad ingeslagen dat onvermijdelijk leidt naar gewapende "enclave-conflicten". En van daaruit naar moderne kruistochten tegen mohamedaanse veroveringsdrang, met om te beginnen hardcore hooligans in een hoofdrol. De groen-linkse en links-liberale elites hebben ons op het pad naar "bloed en brand" gezet. Naarmate de islamitische agitatie zal toenemen, zal ook de blanke weerstand verharden en intensifiëren. Laat straks niemand zeggen "wir haben es nicht gewusst"...

zaterdag 29 augustus 2009

Brusselse politie kop van Jut...

Racaille2.jpg

Wat ik voorspelde met betrekking tot de zware onlusten in Molenbeek komt helaas uit: omdat de politieke correctheid verbiedt dat niet-Europese migranten of islamieten publiekelijk met de vinger worden gewezen, zoekt en vindt men dan maar een zondebok in ... de ordediensten. De politie krijgt de zwartepiet toegespeeld.

"De onlusten werden volgens het parket mogelijk veroorzaakt door een lichtjes ontspoorde controle van een auto", luidt het in de linkse krant De Morgen. Zo ver is het gekomen, beste lezer. Niet het racaille wordt geviseerd maar de hogedrukreiniger. De kanker van het "allochtonen pamperen" woekert zachtjes verder.

Er speelt zich een sackjacking af, de politie komt terplaatse en gaat tot actie over: drie inzittenden van een Renault Clio, in de Picardstraat tegengehouden, worden meegenomen voor verhoor. De boorddocumenten waren niet in orde, de auto was ook niet gekeurd. Bovendien was een van de inzittenden in het bezit van drugs en werden de andere twee gezocht in het kader van eerdere onlusten.

Genoeg reden voor de politie om tot actie over te gaan, zou een normaal denkend mens veronderstellen. Maar de politieke correctheid, die in hoofdzaak speelt in de materies migratie, islamisering, asielbeleid en criminaliteit, maakt het in dit land en bij uitbreiding in het hele Westen onmogelijk om de regels te doen respecteren die we met mekaar moeten afspreken om de samenleving draaiend en leefbaar te houden.

Burgemeester Philippe Moureaux, een notoir dhimmi en islam-appeaser, zegt het zo: "We moeten samen met de politie, de preventiedienst en de straathoekwerkers proberen de dieper liggende oorzaken te vinden". Als u dan denkt dat hij eindelijk het licht gaat zien, voegt hij er eraan toe "dat de arrestaties in de wijk, al dan niet drugs-gerelateerd, de sfeer niet ten goede komen"... De sfeer niet tengoede komen?

Met andere woorden, we moeten ophouden die criminelen in Molenbeek en Anderlecht nog langer een strobreed in de weg te leggen. Want telkens we iemand arresteren, riskeren we een boel heibel, riots, intifadah's...

Heeft al iemand van parket en overheid zich ooit afgevraagd of die uitkomst niet precies datgene is waar die Mohamedanen op aansturen? Immers, het begint met een niet te overziene instroom van ongenode economische en vooral sociale inwijkelingen. Dan het creëren van een parallelle samenleving, het samenhokken in verpauperde enclaves, waar vervolgens niet-islamieten worden weggepest zodat die buurten mono-cultureel islamitisch worden.

Vervolgens worden de "jongeren" (het racaille) ingezet tegen alles wat de "andere maatschappij" vertegenwoordigt: openbaar vervoer, lokale kerk, lokale verenigingen, politie, pers, stuarts... Beetje bij beetje verwordt de enclave dan tot een "no go-area" waar uiteindelijk zowel het islamitisch extremisme (sharia) als de criminaliteit vrij spel krijgen.

Anderlecht en Molenbeek maken nu deel uit van de "dar ul-islam", het huis van de islam. Deze gemeenten zijn islamitisch gebied, voor altijd en eeuwig. Elke poging om deze situatie ongedaan te maken zal resulteren in agitatie (jihad). De links-liberalen en groenen hebben het zover laten komen, maar beseffen de draagwijdte van hun laksheid en hun tolerantie voor de intolerante islam nog altijd niet. Als de burgeroorlog lostbarst zal het hen dagen in het Oosten, maar dan is het hek van de dam...

Ook dit: ik kijk met spanning uit naar hoe het zondagavond zal verlopen in het Brusselse, met de topper Anderlecht-Standard op de affiche. Ramadan, hooligans, intifadisten, racaille en een gefrustreerde politie, alle ingrediënten voor een explosief cocktail zijn aanwezig.

vrijdag 28 augustus 2009

Bende allochtonen voert oorlog in Molenbeek...

Intifadah.jpg

(Foto Archief - rellen in banlieus)

Molenbeek / Anderlecht. Donderdagnacht zijn er rellen uitgebroken tussen een honderdtal "jongeren" en de ordediensten in de Brussele gemeente Sint-Jans-Molenbeek, ook wel "Klein Marokko" genoemd.

Het begon rond 22 uur toen een politiewagen een steen door de voorruit kreeg. Maar echt link werd het pas tegen middernacht. De "jongeren" - zoals men in politiek correctie media het straattuig van Marokkaanse komaf noemt - hadden autobanden in brand gestoken als lokmiddel en toen de brandweer aankwam, werd die bekogeld met stenen, een modus operandi overgenomen uit de Parijse banlieus.

De brandweer werd rond middernacht opnieuw gebeld om brandende banden te blussen ergens midden op de weg in de Ribaucourt- en de Mexicostraat in Molenbeek. Ter plaatse gooiden jongeren uit de buurt kasseien en stenen naar de brandweer. Die vroeg daarom bijstand van de ordediensten. De kat-en-muis-spelletjes, die we ook in Parijs zien, konden beginnen...

Een twintigtal politiemensen van de zone Brussel West kwamen tussen. Ze kregen versterking van een dertigtal politiemensen van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene. Rond 2 uur vormde zich uiteindelijk een groep van een honderdtal allochtonen in de Ribaucourtstraat. Ze forceerden twee deuren van een gebouw met privéwoningen en staken er op de binnenkoer twee voertuigen in brand. Ze beschadigden ook vier andere. Volgens de politie waren de jongeren gemaskerd, en droegen ze ijzeren staven en stenen.

Driemaal voerde de politie vanaf 2.15 uur een charge uit, voor het de bende uiteen kon drijven. De politie achtervolgde de jongeren in de kanaalzone van Molenbeek. Vier politievoertuigen raakten beschadigd. Stenen kwamen op de ramen van de voertuigen terecht. De jongeren staken stadsmeubilair in brand, bloembakken en brievenbussen moesten eraan geloven. De sproeiwagens doofden het vuur, maar de brandweer wou niet meer alleen uitrukken...

Twee voorbijgangers, die aan een groep allochtonen vroegen wat er gaande was, werden meteen overvallen. Ze werden met pepperspray bespoten (illegale wapendracht, maar daar maalt niemand om) en ze kregen verschillende trappen en slagen te verwerken. Het crapuul ging er uiteraard vandoor met hun portefeuilles.

De problemen in de Brusselse banlieus groeien de autoriteiten al langere tijd boven het hoofd, maar het wordt niet met zoveel woorden gezegd. 'Hoe pak je een situatie aan waar groepen Marokkaanse jongeren pochen over hun misdaden?' vraagt de plaatselijke overheid zich af. Met de ijzeren vuist beste overheid, met de ijzeren vuist...

‘Deze wijk is van ons. De politie moet hier niet komen’, roepen jonge allochtonen. ‘Doen ze dat wel, dan zijn we klaar om hen warm te ontvangen. We sturen ze geroosterd naar huis. We zijn op elk moment klaar om met de politie oorlog te voeren.’

Volgens het Brusselse parlementslid Fouad Ahidar, zowat de ‘godfather’ van Klein Marokko (Molenbeek), wordt er in de wijk elke dag een stadsguerrilla uitgevochten tussen migrantenjongeren en de politie. ‘Molenbeek is een tijdbom’, zegt hij. ‘En als die ontploft, gaat iedereen de rekening betalen. Ook wij, allochtonen.’

De midstream media, kampioenen in appeasement en laffe berichtgeving, duiden het Marokkaanse straattuig aan als "jongeren". Men vraagt zich ook zedig af wat die jongeren eigenlijk bezielt om nu keet te schoppen. Men legt om politiek correcte redenen uiteraard de link niet naar de ramadan, de vastenperiode in de islam. Integendeel zelfs, men wil de islamieten uit de wind zetten door de schuld bij de politie te leggen: die had maar geen razzia tegen sackjackers moet houden, die had maar geen criminele Marokkaan moeten oppakken...

Als overheid en media het islamitisch gedachtengoed een beetje tot zich zouden nemen, begrijpen en interpreteren, dan zou hen duidelijk worden dat de ramadan een geijkte periode is voor spontane agitatie of uitingen van intifadah of jihad. De sermoenen van imams in de moskeeën, de haatpreken op het internet en de voor de hand liggende opstoot in religiositeit in deze periode zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.

Religiositeit betekent in de islam 'zich de bevelen van de zelfverklaarde profeet ter harte nemen' en dat staat onder meer voor terreur zaaien onder joden en onder "mensen van het boek" (christenen), leest u er de "Verzen van het Zwaard" maar op na...

donderdag 27 augustus 2009

Inburgering faalt compleet!

Inburgering.jpg

Met de inburgering van migranten - in hoofdzaak van islamitische achtergrond - is het ronduit slecht gesteld in Nederland, en het zou ons verbazen mocht het in België een haar beter zijn. Dat ligt niet aan een gebrek aan gegadigden: 80.000 inburgeringsplichtigen hebben van hun gemeente nog steeds geen aanbod voor een cursus gehad, eenderde van het totaal. Van de 52 grotere gemeenten, verantwoordelijk voor 75 procent van de inburgering, zijn er maar dertien die hun doelstelling halen. Ontgoochelend.

Om deze „zorgelijke ontwikkeling” te keren, wil minister Van der Laan geld terugvorderen van gemeenten die tussen 2007 en 2009 niet aan hun doelstellingen hebben voldaan. Dat geld wil hij gebruiken om gemeenten te helpen die beloven zich extra in te spannen om meer inburgeringstrajecten te beginnen.

De vier grootste steden - waar de samenlevingsproblemen in groeiende mate de pan uitrijzen - blijven ver achter bij hun doelstelling voor 2009. Den Haag en Utrecht zitten op minder dan een kwart van hun doelstelling. Amsterdam en Rotterdam halen tot nu toe minder dan de helft. Bekeken over de afgelopen drie jaar zijn de cijfers nog slechter. Haleluja.

De nieuwe Inburgeringswet van het vorige kabinet, die begin 2007 van kracht werd, zorgde voor grote uitvoeringsproblemen bij gemeenten. De regels bleken te ingewikkeld en gemeenten maakten veel fouten in de uitvoering. Kafka-toestanden dus.

Dat zulk laat-maar-op-zijn-beloop-beleid de integratie afremt hoeft geen betoog. Deze lakse politiek heeft evenwel ook een directe invloed op de manier waarop zogenaamde ingeburgerde islamieten met hun nieuwe thuisland omgaan en bereid zijn hun verplichtingen na te komen jegens de brede samenleving.

Een goed voorbeeld vormt het bestuur van de Islamitische basisschool As Siddieq in Amsterdam, dat de afspraken met de inspectie van het onderwijs op het gebied van burgerschap en sociale integratie niet is nagekomen (eufemisme). Dat stelt staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA). Ze gaat de school daarom financieel straffen, zo liet ze vandaag weten.

De islamitische school had beloofd voorrang te geven aan 'openheid naar de samenleving' en 'basiswaarden van de democratische rechtsstaat' en heeft dit niet gedaan, aldus de bewindsvrouw (het zoveelste voorbeeld van tegen de borst stuitende naïeviteit van linkse politici, die ondanks de ervaringen van vandaag nog steeds in sprookjes blijven geloven, ten koste van vrede en harmonie in onze samenleving).

De bekostiging van de As Siddieq-school wordt gedeeltelijk opgeschort tot 1 maart 2010. Tussentijds controleert de inspectie of er verbetering is. Is die er niet, dan wordt de sanctie strenger. Voldoet de school op 1 maart nog steeds niet aan de wet, dan is de korting definitief (zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zegt een oud volksgezegde. Beter ware het als de overheid de subsidies per direct en compleet zou intrekken, tenzij de school bereid is een niet-islamitische interim-directeur te aanvaarden die aan het bewind blijft tot de school perfect op koers ligt en alle doelstellingen waarmaakt).

De Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher had vandaag al het vertrouwen opgezegd in het bestuur van de islamitische basisschool As Siddieq. Volgens de wethouder brengt het schoolbestuur de ontwikkeling van kinderen in gevaar, onder meer door de integratie van leerlingen te belemmeren (hoe dikwijls hebben wij al gewezen op het dubbele discours van islamisten: gematigde praat naar de autochtone gemeenschap toe en terzelfder tijd ijveren voor het creëren en in stand houden van een parallelle samenleving).

,,We zijn er klaar mee'', aldus Asscher. ,,We hebben in het gesprek met het bestuur onze bekommernis over de zorg voor kinderen, de onderwijskwaliteit en hun visie op goed burgerschap geuit. Maar in plaats van het gesprek met ons aan te gaan, geeft het bestuur de media de schuld (hoe typisch toch voor islamieten, het zijn altijd de anderen - bij voorkeur kufar en joden - die schuld hebben!), die een verkeerd beeld van de school zouden schetsen. Goed onderwijs is niet onderhandelbaar.''

Positief in dit verhaal is evenwel het feit dat islamisten nu beseffen dat hun ijver voor segregatie (het creëren van blind naast mekaar levende volksgroepen) niet ongemoeid wordt gelaten en een duur prijskaartje zal dragen.

dinsdag 25 augustus 2009

Barones van Paemel categoriek tegen hoofddoeken!

vanPaemel_schlatten.jpg

Vanaf volgende week zijn hoofddoeken onverbiddelijk verboden in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. De aankondiging van een verbod lokte vorige maand een storm van protest uit. Leerlingen zeiden de school massaal te zullen verlaten en directrice Karin Heremans ontving zelfs doodsbedreigingen, stel u voor.

'Genoeg!', vindt schrijfster-barones Monika Van Paemel. 'Met religie heeft die hoofddoek nog maar weinig te maken', verklaart ze in een interview met Het NieuwsBlad/De Standaard van afgelopen weekend. Wij citeren u enkele uitspraken van de alom gerespecteerde barones...

Ja, ze heeft recht van spreken, vindt ze. Niet alleen schreef ze drie jaar geleden met "Te zot of te Bot" een pamflet over de uitdagingen van de multiculturele samenleving, in haar buurt in het centrum van Mechelen heeft ze het aantal hoofddoekjes de jongste jaren ook zien toenemen. En in haar gesprekken met buurtbewoners voelt ze hoe het samenleven steeds moeizamer verloopt en hoe wederzijds begrip soms ver te zoeken is.

Maar wie dat durft zeggen wordt volgens Van Paemel door progressief links aan de schandpaal genageld. Inderdaad, de minste kritiek op de islam wordt aangeklaagd als racisme en islamofobie. 'Ik erger me blauw aan mensen die zich intellectueel ruimdenkend noemen maar aan de praktijk voorbijgaan. Oh ja, ze ontmoeten vrouwen met hoofddoek, gestudeerde moslima's die "bewust" voor die sjaal gekozen hebben, maar niet de meisjes uit de straat, die gedwongen worden om dat ding op hun hoofd te hebben.'

van Paemel: 'Hoofddoeken hebben, net als korte of lange jurken, met religie niet veel te maken. Wel met cultuur en groepsgedrag. Ik woon 22 jaar in Mechelen. Ik heb de hoofddoeken zien vermenigvuldigen. Is er een plotse toename van religiositeit? Ik denk het niet. Het dragen van een hoofddoek is een vorm van sociaal gedrag dat niet zelden met druk wordt opgelegd en waar steeds nadrukkelijker een politieke boodschap achter schuilt.

Een school zoals het Atheneum, met een traditie van vrij debat, kan dat niet aanvaarden. Iedereen moet vrijuit zijn religie of overtuiging kunnen beleven, zeer zeker, maar aan die vrijheid hangen ook verplichtingen vast (verplichtingen opgelegd aan de volgers van Mohamed? Worden straal genegeerd. KH.) Zoals bijvoorbeeld het respecteren van een kledingcode voor officiële functies en in officiële scholen. Is het officiële onderwijs er niet precies gekomen om kinderen een neutrale opvoeding te garanderen?'

Het gaat hier ook om een school met een lange geschiedenis van verdraagzaamheid. Als het aantal hoofddoeken in die mate toeneemt dat het een probleem uitgroeit, moet je durven afvragen: hoe zit het met de meisjes die dat ding eventueel niét graag dragen? Daar moet je toch in alle open- en eerlijkheid over kunnen praten? Maar dan krijg je de schijnheilige reacties van de jongens op zo'n school. Ze mogen zelf kiezen wat ze dragen , zeggen die. Maar als hun zus geen sjaal op het hoofd draagt, zwaait er wat.

Kijk ook maar naar de reactie van die imam (die idiote Nordin Taouil, die een oproep deed om weg te blijven van de school, K.H.) , die zijn woorden dan wel snel weer intrekt, maar die wel op een bijna naïeve manier aangeeft hoe er in die kringen wordt gedacht.' 'Er is geen schoolplicht maar leerplicht', zegt de imam. 'We willen onze meisjes niet dom houden, maar alleen niet in die omstandigheden laten studeren.' 'Dat is ook onzin. Er is inderdaad alleen maar leerplicht, maar stel dat ze thuis studeren, dan moeten ze nog voor de middenjury verschijnen als ze willen doorstromen naar het hoger onderwijs. En er is ook nog zoiets als de sociale omgeving waarin je opgroeit. Die meisjes kunnen toch pas slagen in het leven als ze in contact komen met andere mensen en andere ideeën? En dan kunnen ze ook voor zichzelf besluiten of ze een hoofddoek dragen. Ik vind het fantastisch dat die grieten zo'n grote bek opzetten, maar het zou mij meer overtuigen als ze dat ook zouden doen tegenover de heren die bepalen hoe zij gekleed moeten gaan.'

En intussen wordt de Vlaming steeds banger van de 'oprukkende islam'. 'Ja, en onterecht (hier verschillen we van mening met de barones: we moeten ons wel degelijk zorgen maken en lering trekken hetgeen in andere landen is gebeurd na een forse toename van islamieten (India, Kosovo, Bosnia, Nigeria, Kenya, Rusland...) Er is dringend nood aan wederzijds respect. Maar het respect voor de islam zou veel groter zijn als die godsdienst niet zo'n agressieve ondertoon zou hebben als 'Wij doen het op onze manier en jullie zullen ons accepteren'.

Daar tegenover staat dan weer een groep die zegt: dit is ons land en wij dulden dit niet . En dan kun je die laatste groep racistisch noemen, maar ik vind dat ook deze mensen het recht hebben om gehoord te worden. Ik ken mensen die 's avonds de straat niet op durven omdat het machogedrag van bepaalde moslimjongens hen bang maakt. Dat speelt ook een rol. En dat moet je toch kunnen zeggen? Ik snap niet waarom men die jongens onder het mom van hun culturele achtergrond ongestoord hun gang laat gaan.'

Of er een manier bestaat om het wederzijdse respect te bevorderen? 'Zouden we niet eens beginnen met normaal te doen? Als ik op straat een vrouw met een hoofddoek ontmoet zeg ik vriendelijk goeiedag. Het is amusant om de reacties te zien. Sommigen komen heel militant afgestapt. Pas op, hier komt de boze hond met een hoofddoek en dan zijn ze verbaasd als je hen begroet. Als je zelf communiceert en niet rondloopt met een houding van: daar heb je er weer een , is dat een grote stap. Dus aan alle mensen die problemen hebben met de hoofddoek: dat ze dat eens proberen. En aan de moslimgemeenschap: tóón respect voor je begint te roepen over respect. De moslims mogen hun kinderen zo wel eens opvoeden.'

Soms wordt gezegd dat we de migranten zelf naar hier hebben gehaald. Of dat nog mag meespelen? 'Dat is toch al te gemakkelijk? Als je emigreert geef je een deel van je achtergrond op. Dat moet je aanvaarden. Maar je krijgt er ook veel voor terug. Na twee generaties zou het toch vanzelfsprekend moeten zijn dat de inspanningen van beide kanten komen? Dus pleit ik er ook voor dat de moslimgemeenschap vaker deelneemt aan activiteiten en aan het sociale leven. Maar dat lukt niet als moeders onmondig worden gehouden, en de volgende generatie opnieuw omdat moslimjongens van hier hun bruid in Turkije halen. Daardoor spreken hun kinderen in het begin geen Nederlands en moeten de leerkrachten in de kleuterschool weer van vooraf aan beginnen. Er moet maar eens een duidelijk signaal komen van de moslimgemeenschap dat ze ook met ons verder wil.'

Hoe het volgende week zal gaan op het Atheneum van Antwerpen? Zal de school veel minder leerlingen tellen? 'Misschien zal het leerlingenaantal tijdelijk wat minder zijn. Maar daarna zullen de moslims inzien dat druk uitoefenen op een directie, op een staat, niet werkt. Maar eerlijk gezegd: ik zou van dat hele hoofddoekendebat wel eens af willen. Het is toch niet moeilijk? Geef met je kleding gerust uiting aan je geloof, maar accepteer ook dat er grenzen zijn. En die grens is dat je er niemand anders mee belast. Punt. Zo simpel is dat.' (bron: Het Nieuwsblad - De Standaard)

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...