zondag 26 december 2010

Beste Wensen van Wilders...


De boodschap hierboven, gekribbeld in het arabisch, luidt:

BESTE WENSEN EN GRAAG MINDER ISLAM IN HET JAAR 2011.

Wij zijn het daar uiteraard volmondig mee eens. ISLAM GO HOME, we don't need this cancer in the modern world.

woensdag 15 december 2010

De Erfenis van de Grote Leugenaar

Holbrooke_liar.jpg

Holbrooke is dood, leve Servië!

Over de doden niets dan goeds? Ja, in de regel wel, maar grote smeerlappen maken mijns inziens een uitzonderling op die regel.

Richard Holbrooke bijvoorbeeld.

Alle postume lofbetuigingen en hommages ten spijt dient onderstreept dat deze Amerikaanse diplomaat (loopjongen van de CIA en de "deep government"), een fameuze rotzak (lees: fucking bastard) was die ten bate van de hegemonistische ambities van zijn broodheren vele mensenlevens op zijn vertroebeld geweten heeft. Vooral christelijke Serviërs, in zowel Bosnië als Kosovo.

Was er een greintje gerechtigheid in deze wereld, dan zou een heerschap als Holbrooke manu militari voor het tribunaal zijn gesleept op beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid. Plaats van gebeuren was (en is nog steeds) uiteraard "Joegoslavië".

In de erfenis van Holbrooke zit onder andere de stichting van de eerste natie-maffiastaat, met name Kosovo. Holbrooke en Madeleine Albright (toenmalige buitenlandminister van de VS en concubine van Hashim Thaci) bakten al langer zoete broodjes met criminele Albanezen en de terroristen van het UCK.

Holbrooke was een goede vriend van Hashim Thaci, de uittredende premier van Kosovo, die afgelopen week op frauduleuze wijze de parlementsverkiezingen in het maffia-staatje heeft gewonnen, maar momenteel ook in is opspraak geraakt met zijn misdadig verleden (en heden).

In het rapport van Dick Marty, CoE-rapporteur (Council of Europe), wordt goed gedocumenteerd uiteengezet dat in 1999, na afloop van de "oorlog" tussen Kosovo en Servië, het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK) talloze Serviërs en christelijke Albanezen overbracht naar een horrorhuis in Albanië.

Hier werden ze verdoofd, waarna chirurgen hun nieren verwijderden. Hun organen werden verhandeld in hoofdzakelijk Duitsland. De gevangenen werden vervolgens afgemaakt.

De Drenica-groep, een elite-fractie van het UCK, en berucht om zijn extreme gewelddadigheid, zou verantwoordelijk zijn voor deze maffiose misdaden. Aan het hoofd van die militie stond huidig ex-premier Hashim Thaci, aldus de Zwitserse onderzoeker Dick Marty van de Raad.

Terloops, ook de voormalige Franse Minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner wordt in verband gebracht met deze gruwelijke misdaden. Hij zou namelijk kennis hebben gehad van de organenhandel, maar de andere kant hebben opgekeken. Idem dito voor de belangrijkste Westerse veiligheidsdiensten. Albanezen verdacht maken was tot voor kort niet politiek correct. Heeft het recent ontslag van Kouchner soms met de UCK-onthullingen te maken, en dit via voorkennis (door Sarkozy) van het onthullend dossier?

Is de publicatie van het rapport zo vlak na de verkiezingen in Kosovo en de dood van Holbrooke een kwestie van gemanipuleerde timing? Het lijkt er sterk op. In het Westen is de laatste maanden immers maar al te duidelijk geworden dat inzake de Kosovo-kwestie niet de Serviërs de bad guys zijn, maar de Albanezen, ongeacht wat ons altijd is voorgelogen door politiek-correcte media, onder druk van de VS.

Het Westen wil snel van die onwelriekende erfenis af. Zeker nu er nog tal van compromitterende onthullingen via WikiLeaks worden verwacht, onder andere over de rol van de VS. In Joegoslavië is het Westen (de Anglo-Amerikanen en Genscher's Duitsland) zwaar uit de bocht gegaan. De rekening hiervoor zal ooit worden gepresenteerd.

Eén protagonist heeft het zinkend schip al verlaten, zij het in een doodskist. Richard Dick Holbrooke. De huichelaar is dood, leve Servië.

Holbrooke is intussen op weg naar het hellevuur, zoveel is zeker. Hier zullen duizenden gekwelde zielen en wraaklustige demonen hem te eeuwigen tijde tergen en kwellen. Een magere troost is beter dan helemaal geen troost.

donderdag 25 november 2010

Land van Kelk en Koning

Cartoon.jpg


Deze cartoon behoeft geen verduidelijking. De georganiseerde influx van ongenode sociale inwijkelingen - heel misleidend asielzoekers genoemd - draait op hogere toeren dan ooit tevoren, de sociale zekerheid kraakt in haar voegen en staat op instorten. Niemand die erom maalt, tenzij her en der een overijverige blogger.

U heeft allicht gemerkt dat ik al een wijl niet meer actief ben op deze blog. Niet getreurd, ik heb momenteel andere katten te geselen, maar pik de draad spoedig weer op, want de "religion of peace" blijft zijn stinkende best doen om de ziekelijke doctrine van zijn zelfverklaarde pedo-profeet door onze strot te rammen, en dat zullen we met alle middelen totterdood blijven bestrijden. Peace.

dinsdag 5 oktober 2010

Hop met de Geert...

Freedom.jpg

Geheel volgens de verwachtingen is het wrakingsverzoek van Wilders bij de rechtbank in Amsterdam afgewezen. Hoewel de schijn van partijdigheid als een paal boven water staat, sluiten de rechters de rangen en gebaren ze verder van kromme haas.

De wrakingskamer zegt dat de uitspraak van de rechtbankvoorzitter hooguit "ongelukkig" is geformuleerd. Voorzitter Bauduin zegt dat er geen ongeoorloofde druk is uitgeoefend op Wilders om af te zien van zijn zwijgrecht. Of hoe met recht en weldenkendheid een loopje wordt genomen, precies omdat men zich geruggesteund weet door almachtige links-liberale elites en hun apologeten van de populaire pers.

Hop met de geit, de PVV-leider zal morgen woensdag dus gewoon vanaf 09:00 uur aanwezig zijn bij de hervatting van het proces, waarin hij wordt beschuldigd van haatzaaien, belediging en discriminatie. Een proces dat nooit had mogen plaatsvinden in een beschaafd land in de 21e eeuw.

Maar zeg nu zelf, wat zou ons tegenwoordig nog kunnen verbazen in deze gekke, op hol geslagen wereld?

Intussen neemt de internationale belangstelling voor dit politiek theater toe. Vanuit het besef dat deze inquisitie best wel eens tot een historisch proces zou kunnen uitgroeien waarbij ons belangrijkste democratisch goed, met name de vrijheid van meningsuiting, wordt geofferd op het altaar van appeasement aan de islam.

De links-liberale elites en hun akolieten spelen hoog spel. Hoogmoed komt voor de val, een wetmatigheid waaraan niet te tornen valt.

AANSLUITEND 6 oktober 2010, 12:30 uur

De tweede zittingsdag in de zaak-Wilders, is woensdag in een gespannen sfeer begonnen. Opnieuw was het rechtbankvoorzitter Jan Moors die de verdediging tegen de haren instreek, nu door te zeggen dat hij het zich kon voorstellen dat een van de mensen die aangifte tegen Wilders deden, de film Fitna niet wilde zien. De vrouw verliet de rechtszaal...

Advokaat Moscowitz sprak de rechtbankvoorzitter woensdag opnieuw aan op zijn uitlating, maar ging deze keer niet over tot wraking. Moors bezwoer de verdediging dat hij geen waardeoordeel over Fitna bedoelde te geven, maar dat hij begreep dat de vrouw de film niet wil zien.

Als dit geen uitglijder is, weet ik niet wat een uitglijder is. Edoch, de Moors-show must go on.


maandag 4 oktober 2010

Politiek Proces Wilders van wal

ProcesWilders.jpg

AMSTERDAM. Vandaag is het politiek proces tegen de Vrijheid van Meningsuiting (lees: de waarheid vertellen) gestart in Amsterdam, de hoofdstad van gidsland Nederland.

De links-liberale elites zullen hier alles in het werk stellen om Geert Wilders, boegbeeld van "free speech under pressure", te veroordelen en weg te zetten als een islam-vijandelijke racist die net als Barbertje zal hangen om de vrije wereld duidelijk te maken dat de islam een bevoorrechte plaats zal krijgen in onze beschaafde wereld en dat wij ons daar best al naar beginnen schikken en gedragen.

Dat de links-liberale elites een vinger in de pap hebben, mocht snel blijken uit de opmerkingen van Jan Moors, de voorzitter van de rechtbank. Die vond dat Wilders, zoals het in de media al meermaals is omschreven, weliswaar ideeën durft te poneren maar vervolgens te laf is om in debat te gaan.

Niet letterlijk in deze bewoordingen, maar het kwam hier op neer: ik ben het uiteraard met de media eens en wat u ook vertelt of weerlegt, u zal straks conform de teneur in de pers worden veroordeeld voor haatzaaierij. Dit proces voeren we op voor de show en dan kunnen we het echt niet hebben dat u zich beroept op uw zwijgrecht. Zoiets.

De reactie vanop de Wilders-bench was niet mals: advocaat Bram Moszkowicz heeft kort nadien de behandelende strafkamer van de rechtbank gewraakt wegens het wekken van de schijn van partijdigheid.

Moszkowicz zei dat het geen pas geeft dat Moors er een duiding aan geeft dat Wilders zich beroept op zijn zwijgrecht. Dat is een elementair recht, aldus de raadsman. Hij zei het verzoek tot wraking ''à contre coeur'' te doen. Hij wees erop dat Wilders al te maken heeft met een beschikking van het gerechtshof ''die op een veroordeling lijkt''.

De strafvervolging van Wilders is tot stand gekomen na een bevel daartoe van het hof in een speciale beklagprocedure. Het Openbaar Ministerie had de zaak tegen Wilders aanvankelijk geseponeerd. Een aantal aangevers wendde zich in die speciale procedure tot het hof om Wilders alsnog voor de rechter te krijgen en met succes.

Wilders beroept zich op zijn zwijgrecht op advies van Moszkowicz. Een verdachte in het Nederlandse strafproces heeft het recht om te zwijgen, omdat niemand gehouden is mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Morgen het vervolg van deze "kroniek van een aangekondigde a-politieke afrekening wegens te politiek incorrect"...

zaterdag 25 september 2010

De Ondraaglijke Domheid van de Islam


Fookallah.jpg

Kafir Harby, ik dus: "Soms denk ik: hoe kan het dat een zo domme en achterlijke doctrine als de islam erin slaagt de hele wereld te beroeren, en dat al sinds jaren?

Is het precies omwille van die, voor een Westerling, niet te plaatsen domheid?

Antwoord van Hans van de Mortel, een trouwe lezer van deze blog: "De wereld wil bedrogen worden. Dat is al zolang de mensheid leeft. Waarheid dient onderzocht te worden en dat gebeurt niet altijd. Het getal van de meerderheid bepaalt niet de waarheid, maar er wordt wel rekening mee gehouden.

Is het je nooit opgevallen dat dit nooit gebeurt wanneer religie aan de orde is? Waarom denk je dat kamerleden en rechtscolleges weigeren de koran te lezen? Stel dat ik als advocaat dit zou vragen aan regeringsleiders. Het niet gelezen hebben en daardoor ook niet hoeven te begrijpen is de rechtvaardiging van het "Pontius Pilatus-principe" dat de nieuwe trend in Europa is om een lastig probleem als islam, dat zoals ieder gezond weldenkend mens weet dat het een achterlijke cultuur annex religie betreft, uit de weg te gaan.

De lijst van uitvindingen van ONZE kennisbeschaving is eindeloos. Van de paperclip, ballpoint, radio, TV, mobile telefoon tot en met de bh, panty, iPad en ga zo maar door.

Het enige wat men in de islam weet te bedenken is dat ALLES de wil van Allah is. Vandaar dat men al eeuwen op de luie reet zit te niksen. Eten, neuken en slapen. Dat is islam. Het dagelijkse koran-ritueel van op de grond liggen met het achterwerk omhoog richting Allah. En dat vijf keer per dag, asjeblieft!

Het woord nadenken komt in het Arabisch blijkbaar niet voor.

Ik verwacht dan ook dat in het proces Wilders de uitspraak ’SCHULDIG’ zal klinken. Maar hij zal NIET veroordeeld worden. Precies zoals het een corrupt rechtscollege betaamt. Dat is dus . . . Pontius Pilatisme!

Maar Wilders zal dit niet pikken en gaat in hoger beroep. Volgens mij staat nu al vast dat we doorgaan naar de volgende ronde in dit vunzige, vieze politieke spel van hypocrisie, achterbaksheid en leugens.

De enige juiste kennis is de feitelijke. Ce n'est que la vérité qui blesse. Wie de waarheid zegt, begaat geen zonde, maar hij veroorzaakt turbulentie die als onaangenaam en dus onwenselijk worden ervaren.

Tot . . . de volgende keer, inch allah.donderdag 9 september 2010

Diabolisering Wilders in Full Swing!


In Nederland is de georchestreerde karaktermoord op PVV-voorzitter Geert Wilders in de hoogste versnelling geschakeld.

Aangestuurd door de Linkse Kerk en links-liberale elites, wordt momenteel onbeschaamd en direct op de man gespeeld, tackles met twee voeten vooruit.

In concreto: een berichtje alszou Wilders zich hebben ingelaten met heroïnehoertjes verspreidt zich als strovuur over het internet en Twitter.

In een trailer (aankondigingsfilmpje) van de documentaire "Wilders, The Movie", die aanstaande zondag om 20:15 uur wordt uitgezonden op Nederland 2, komt een anonieme dommekloot aan het woord die zegt dat Wilders contact had met heroïnehoertjes. Let wel, dit fragment zal zondag evenwel niet te zien in de documentaire.

Producer Pieter van Huystee: "Het fragment over de omgang van Wilders met prostituees is uit de versie geknipt. We weten dat het zo is, maar we kunnen het niet hard maken, dus hebben we het fragment eruit gehaald".

We weten dat het zo is maar kunnen het niet hard maken??!...

De VPRO distantieert zich dus van het gebruik van een anonieme bron in de trailer.

Paraplu open en kont in de haag. Wetende dat intussen de beschadiging van 's mans imago een feit is.

Een propaganda-techniek uit het arsenaal van Joseph Goebbels. Stuur een "schandelijke insinuatie" de ether in, een gerucht dat nooit kan worden hard gemaakt maar dat ergens blijft hangen en je verkrijgt gegarandeerd een besmeurd blazoen.

Je zou bijvoorbeeld kunnen lanceren dat prinses Maxima een geheime ontmoeting schijnt te hebben gehad met een Zuid-Amerikaanse voetballer (het is nog gissen naar zijn identiteit) ergens in een hotelletje, net over de Duitse grens. Voilà. Laat dit balonnetje maar op en de geruchtenmolen slaat aan. Eens dit bericht zich algemeen verspreidt, komt Maxima er gegarandeerd beschadigd uit, want ergens blijft er altijd wel iets hangen...

Je zou bijvoorbeeld kunnen lanceren dat Job Cohen's reizen naar het verre Oosten te maken hebben met zijn pedofiele neigingen... Vul maar zelf aan.

Wat de feiten zelf betreft: mocht het gerucht waar zijn, dan nog heeft daar niemand behalve Geert Wilders' echtgenote iets mee te maken. Gebruik maken van de diensten van een hoertje is bij ons weten ook niet onwettelijk. En een politicus die een normaal familieleven wordt onthouden door continue doodsbedreigingen vanwege islamitische haatbaarden, kan op dit vlak sowieso op extra begrip rekenen.

Maar nogmaals, met het seksleven van Wilders heeft niemand zich in te laten, zolang er geen wet wordt overtreden.

Bottom line: het water staat de Linkse Kerk en de links-liberale elites zo hoog aan de lippen, dat ze zich moeten verlagen tot deze laakbare, schandelijke praktijken. Het zal hen niet baten, want dit komt terug als een boemerang.

woensdag 8 september 2010

Freysinger in Brussel

Freysinger.jpg

De gekende Zwitserse schrijver en politicus Oskar Freysinger, die wereldberoemd werd als de persoon die de constructie van minaretten in Zwitserland aan de kaak stelde en via allerlei acties en een referendum een minarettenverbod tot stand bracht, komt naar Brussel.

Op uitnodiging van EUBOCO (zie meer info hieronder) komt Freysinger spreken op een conferentie met als thema "IS DE ISLAM EEN DREIGING?".

(Het antwoord is uiteraard ondubbelzinnig JA !)

Deze conferentie, die tot doel heeft argeloze Westerlingen voor te lichten over de ware aard van het beestje (islam) vindt plaats op zaterdag 9 oktober 2010 vanaf 10:00 uur in het Diamant Center voor de VRT aan de A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.

Entree bedraagt slechts €10 en er is gratis parking verzekerd.

De voertaal is Frans, maar vragen en antwoorden kunnen in het Duits, Frans of Italiaans. En allicht ook Engels.

Initiatiefnemer Euboco "heeft tot doel de promotie en de verdediging op zich te nemen van het algemeen goed van de christelijke westerse cultuur evenals de ontwikkeling van een filosofische politieke gedachte die daarmee verbonden is, steunend op de meerwaarde die kan bekomen worden uit de Mensenrechten zoals deze op 12 december 1948 in de "Universele Verkaring van de Mensenrechten" door de algemene vergadering van de Verenigde Naties werden vastgelegd."

Kortom, Euboco beoogt de verdediging op zich te nemen van de enige echte beschaving die deze wereld rijk is, met name de Europese. Deze beschaving met joods-christelijke wortels dreigt ondergraven te worden door een agressieve woestijncultus die zich islam noemt en die zich tot doel stelt de hele wereld te onderwerpen.

Hierover, en natuurlijk ook over de minaretten, komt de welbespraakte en energieke Freysinger praten in zijn gekende directe no nonsense-stijl. Een voordracht die voorzeker de moeite loont en bijdraagt tot uw beeldvorming van de "religion of peace".

Wij juichen dit conferentie-initiatief uiteraard toe en hopen dat het snel en veelvuldig navolging krijgt! De eerste stap in het terugdringen van de islam is immers het informeren van een breed publiek.

maandag 6 september 2010

Islam Go Home!

ORKS.jpg

Bovenstaande foto toont een intussen alledaags beeld van bepaalde wijken in de Franse hoofdstad Parijs. De "Orks" bezetten de straten, blokkeren het verkeer, provoceren de Franse gemeenschap, jagen de mensen de stuipen op het lijf met luide uitroepen van Allahu Akhbar!

Bekijk deze video maar eens, een van de vele: Mohamedanen blokkeren verkeer in Parijs

Een situatie die we ook zien ontluiken in andere Europese steden, want inderdaad, er zit duidelijk een strategie achter deze agressieve vorm van geloofsbelijding. De volslagen achterlijkheid heeft zich in de wereld der moderniteit genesteld en legt provocatief het ene koekoeksei na het andere. Onze steden verloederen zienderogen en gelijken van langsom meer op als straten in het Midden-Oosten of Pakistan.

Als het daar allemaal bij zou blijven. Neenee, de agressieve da'wa (bekeringsdrift), die altijd de jihad voorafgaat, volgt een uitstippeld pad.

Waar de mohamedanen neerstrijken ontstaan steevast enclaves die snel tot "No Go-wijken" verworden, waar de overheid niets meer te vertellen heeft en waar de sharia - de idiote wetten van de maangod allah (bv. ouders die hun kinderen vermoorden om de familie-eer te vrijwaren mogen niet worden gestraft) - het doen en laten bepaalt. De uitwassen van die achterlijke woestijncultuur worden vervolgens in toenemende mate aan de achteloze autochtonen opgedrongen. Denk maar recent aan de Quick Hamburgerzaken, die in ijltempo aan het islamiseren zijn en enkel nog halal-voeding aanbieden. We hebben de mohamedanen een pink aangereikt, ze hakken ons de hele arm af.

WILLEN WIJ DIT? Kunnen wij ons hierin vinden? Leggen we ons hier bij neer?

Het antwoord luidt klaar en duidelijk NEEN !!

Politici aller partijen over heel Eurabia: bezint, bezint, bezint! Jullie spelen met vuur, uit naïeviteit of te kwader wil. De bevolking wenst deze evolutie niet, zal deze kolonisering door de islam nooit accepteren. De kruik gaat zolang te water...

Het moge duidelijk zijn dat wij dus gaandeweg naar grote burgerconflicten evolueren die zich zullen afspelen in alle steden van Eurabia.

Beste politici, eens de kruik barst, is er geen weg meer terug en zullen spijtbetuigingen niet langer baten. En denk niet dat jullie aan de toorn van het volk zult ontsnappen. Wat er tijdens de Franse Revolutie gebeurde met de elites en bestuurders, zal klein bier zijn vergeleken met wat hier en nu zal gebeuren. Zeg dat Kafir Harby het voorspeld heeft in september 2010.

Hoe laat het is? We zijn één voor twaalf (11:59). Het kan nog, maar dan moet er dringend een nieuwe politiek worden beleden. Een revolutionaire Europese volksbeweging met een ondubbelzinnige strijdkreet in het vaandel, met name "ISLAM GO HOME!"...


woensdag 1 september 2010

Palestinians Back to Jordan !

PaliNazis.jpg

Alweer een bloeddorstige moordpartij in de West-Bank (Hebron) in Israel.

Een Palestino kan de onweerstaanbare drang van "sudden jihad", iets wat overigens alleen bij islamieten voorkomt, niet onderdrukken en slaat, opgefokt door overmatig veel ramadan-suikers, aan het moorden: twee Joodse koppels uit dezelfde familie komen om, onder hen een zwangere vrouw. Verzetsstrijd, noemt de Linkse Kerk dit.

Hamas, dat sluipenderwijs zijn invloed op de West-Bank vergroot, heeft vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid opgeëist.

Voor de Obama-administratie komt deze daad van barbarij niet echt gelegen. Vandaag worden - onder druk van de VS - de onderhandelingen (peace talks) opnieuw opgestart, en plassen helder bloed op de straatstenen zullen de sfeer niet opluchten, eerder de foute toon zetten.

En dat is onderhuids toch de bedoeling van de Palestino's. Zowel Fatah als het geboefte van Hamas zijn totaal niet geïnteresseerd in een vergelijk met Israël. Peace talks, my ass.

Beide stromingen streven hetzelfde doel na: Israël als staat vernietigen, de Joden de Middellandse Zee indrijven en de hele regio herdopen in een islamo-fascistische republiek. Inch Allah.

Fatah wil dit doel bereiken door de demografische realiteit te wijzigen in het voordeel van de Arabieren. Door een eindeloos proces van territoriale concessies vanwege de Israëlis. Door infiltratie in alle weefsels van de Joodse staat.

Hamas echter legt zoveel geduld niet aan de dag en wil er meteen gewapenderhand invliegen. Raketten laten regenen op de Joodse steden, grote hordes jihadis inzetten om de burgerbevolking te terroriseren en uit te moorden, het Israëlische leger (IDF) te verslaan middels een islamitisch verbond tussen Syrië, Libanon, Jordanië en natuurlijk Iran. Misschien dromen ze zelfs van een betrokkenheid vanwege Turkije.

We schreven het eerder al, de oplossing voor dit eeuwig durend conflict, dat zijn oorsprong vindt in de koran, zal NOOIT via onderhandelingen worden aangereikt, de Amerikanen maken zich illusies. Ofwel gaan we naar een totale oorlog (Israel en bondgenoten versus de islamitische wereld) ofwel een kil maar realistisch "fait accompli", gelijk Servië er eentje kreeg opgedist toen het Westen haar Kosovo ontnam.

Geen fait accompli zoals de Mohamedanen en hun apologeten zich dat voorstellen. Neenee, een voldongen feit van een heel andere orde.

De Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA moet worden opgedoekt want ze blijft het vluchtelingenprobleem bestendigen. Uiteraard uit eigenbelang, want de vluchtelingenproblematiek is een industrie als elke andere. Er zijn nooit zovele miljarden dollars en euro's in een bevolkingsgroep geïnvesteerd als in de Palestino's. Het resultaat? Nul, zip, zero, nada.

Die zogenaamde vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen dienen eens en voor altijd duidelijk gemaakt dat ze nooit ofte nimmer zullen terugkeren naar het gebied dat nu Israël heet, en dat de Westerse wereld hier garant voor zal staan, zoals ze dat beloofd heeft aan de Albanezen die Kosovo hebben bezet.

De "financiële hulp" aan de Palestijnse Autoriteit, Hamas en Fatah hoort integraal te worden geïnvesteerd in permanente behuizingen voor deze zogenaamde vluchtelingen (zij die dat wensen), in de grensgebieden in Jordanië, waar de woestijn met behulp van Israëlische en Westerse expertise tot oases wordt omgebouwd. Verder dienen alle Palestino's in andere Arabische gebieden een volwaardig burgerschap te krijgen.

Ook dient een aanvang gemaakt met het delokaliseren van Palestino's uit de Gaza-strip en de West-Bank, naar die nieuwe woongebieden in Jordanië.

Jordanië is het thuisland van de Palestino's, die er overigens de meerderheid van de bevolking uitmaken. Palestina als staat heeft nooit bestaan, de Palestijnse identiteit heeft nooit bestaan, de hele Palestijnse geschiedenis is een mythe, linkse propaganda.

Schuif die schijnheiligheid en politieke correctheid terzijde en stel de arabieren voor voldongen feiten. Het alternatief (totale oorlog) is geen optie.

maandag 30 augustus 2010

Links liefkoost de Leugen

Het is vandaag een speciale dag voor Duitsland. Een dag met stip in de annalen van de geschiedenis over hoe Duitsland en bij uitbreiding West-Europa hun zo gekoesterde beschaving te grabbel hebben gegooid voor een utopisch, links-liberaal ideaal. Maar dat is een ander verhaal, waarover wij, "resistance bloggers", nog dikwijls zullen posten.

Een mijlpaal in de geschiedenis van een catastrofaal en mislukt migratiebeleid is de verschijning vandaag van een BOEK van Thilo Sarrazin (foto).

Deze topbankier én nota bene vooraanstaand SPD-lid (sociaal-democraten) schreef een bijzonder kritisch boek ("Deutschland schafft sich ab") over moslims in Duitsland en poept alzo in eigen nest.

Hoeft het gezegd, de hele links-liberale wereld schreeuwt moord en brand en trekt alle registers open om deze minzame socialist in stukken te rijten, zijn boek en ideeën te verketteren (hetzelfde scenario als Geert Wilders momenteel in politiek correct Nederland ondergaat). De lynchmob gaat zelfs zo ver om niet alleen zijn ontslag te eisen als directeur van de Bundesbank, maar Sarrazin ook verdacht te maken van racisme, islamofobie en zelfs anti-semitisme. Kortom, de klassieke Linkse truuks om een karaktermoord te plegen.

Wat schrijft Sarrazin dan zo allemaal dat de ganse links-liberale kerk krijsend in de gordijnen jaagt?

De waarheid. Niets dan de waarheid. En dat is precies het probleem tegenwoordig. In de machinatie om de wereld stapje voor stapje naar een "new world order" te loodsen, waarbij een kleine elite met ijzeren hand de hele globe regeert, zijn tal van diep gekoesterde waarden en normen op hun kop gezet.

Voor de links-liberale elite is de Leugen tegenwoordig Waarheid. Is Intolerantie tegenwoordig Verdraagzaamheid. Is Barbarij tegenwoordig Beschaving. Is Genitale Verminking tegenwoordig Vrouwenemancipatie. Is Achterlijkheid tegenwoordig Cultuur.

En o wee wie daar iets tegenin durft te brengen, u kan uw carrière op de buik schrijven, uw goede reputatie vaarwel kussen.

Terug naar Duitsland, waar het boek "Deutschland schafft sich ab" een absolute beststeller belooft te worden (omwille van alle heisa) en dus ook een politieke boemerang zal worden in het gezicht van de links-liberale elite, waaronder Bondskanselier Angela Merkel, die de uitspraken van Sarrazin uiteraard onaanvaardbaar noemt.

De 65-jarige Sarrazin schrijft bijvoorbeeld: dat moslims in de hele Europese Unie slecht integreren. Hij ziet de immigratie als een bedreiging voor de genetische structuur van de Duitse identiteit. De influx van kansarme moslims maakt Duitsland economisch en cultureel armer. In Duitsland is een overwegend nutteloze en werkloze onderklasse ontstaan, die zich afzondert in enclaves. De Turken veroveren Duitsland op precies dezelfde manier als de Kosovaren Kosovo hebben veroverd, door hogere geboortecijfers.

"Ik moet niemand erkennen die van de staat leeft en deze staat terzelfder tijd afwijst, die niet verstandig zorgt voor de opvoeding van zijn kinderen en die voortdurend nieuwe hoofddoekmeisjes produceert", aldus Sarrazin.

Er zijn - gelukkig maar - steeds meer intellectuelen die mensen als Sarrazin in bescherming durven te nemen. De gekende publicist Ralph Giordano bijvoorbeeld merkt fijntjes op dat de critici van Sarrazin nooit op de feiten zelf ingaan. "Niemand analyseert het mislukte integratiebeleid, en niemand doet dit op een helderder manier dan Sarrazin", aldus Giordano.

Links cultiveert de Leugen, tot de Leugen Links fileert.

AANSLUITEND (31 augustus 2010)

Zoals verwacht vallen de links-liberale media en kranten over mekaar heen om Sarrazin verbaal te lynchen. De krant De Morgen titelt "Topbankier schokt Duitsland met racistische uitspraken", godbetert. Maar linkse jongens toch, Duitsland is helemaal niet in shock, die goegemeente krijgt gewoon bevestiging van wat ze al lang zelf aan de lijve ondervond, met name dat wij een pyramidaal probleem hebben met de islamitische bevolkingsgroepen in het Westen. Sarrazin, niet meer dan de boodschapper van nieuws dat de links-liberale elites liever niet geopenbaard zien, zal nu alle registers moeten opentrekken om overeind te blijven, want er zijn mensen in Duitsland die hem graag ritueel willen slachten, letterlijk en figuurlijk.

AANSLUITEND 2 (2 september 2010)

"Bundesbank ontslaat islamhater", titelen linkse lynchmedia. De elites hebben hun slag weer thuisgehaald. Denken ze. Sarrazin belandt op de keien en dit weze een voorbeeld voor al degenen die de islam durven te bekritiseren. Wat een vergissing. Het volk is wakker en weet van wanten. Dat zal Duitsland geweten hebben tijdens de volgende verkiezingen.

AANSLUITEND 3 (6 september 2010)

Angela Merkel heeft gisteren tijdens een interview met het weekblad Bild am Sonntag toegegeven dat het fout zou zijn de problemen met islamitische jongeren in Duitsland te verzwijgen of te minimaliseren. "We zitten hier met een groot pobleem en ik wil er open over kunnen praten zonder van rassenhaat te worden verdacht", aldus Merkel.AANSLUITEND 4 (7 september 2010)

De Duitse topbankier Thilo Sarrazin, bekend om zijn omstreden uitspraken over de integratie van buitenlanders, zou een opmerkelijk politiek succes boeken, mocht hij een partij oprichten. Bijna een op de vijf Duitsers zou voor hem kiezen.
Een ‘Sarrazin-partij’ met uitgesproken standpunten over integratie en het gebrek daaraan, zou nu meer dan 18 procent van het Duitse electoraat kunnen bekoren en dat betekent in één klap tientallen parlementszitjes in de Bundestag. Het peilingbureau Emnid heeft de studie gedaan en de directeur Klaus-Peter Schöppner zegt daarover: “Voor veel Duitsers is Sarrazin iemand die eindelijk durft uitspreken wat velen denken.” Uit details van de peiling blijkt dat liefst 29 procent van Die Linke, de enige partij die links staat van de sociaaldemocratische SPD, zou overstappen naar een rechtsconservatieve ‘Sarrazin-partij’.
Maar ook de conservatieve christendemocraten van CDU/CSU zouden 17 procent aan hem kunnen kwijtspelen. Zo’n ‘protestpartij’ die durft ingaan tegen het ‘zwijgen’ over integratie en immigratie, zou een niet onbelangrijk deel van het Duitse electoraat kunnen bekoren. Er is in Duitsland al een debat op gang gekomen over de wenselijkheid of noodzaak van een nieuwe volkspartij, sinds SPD en CDU/CSU steeds meer van hun aanhang verliezen.
Volgens de peiling van een ander bekend bureau, Forsa, ziet zelfs 46 procent van de Duitsers “wel iets in de stellingen van Sarrazin”. “Eén man splitst de republiek” staat nog in Der Spiegel en de grote baas van Forsa, Manfred Güllner, heeft in de media al gewaarschuwd voor “een Duitse Haider”, die van het wantrouwen tegen de grote partijen gebruik zou kunnen maken. Thilo Sarrazin heeft tot nu toe echter wel nog niet verklaard van plan te zijn een politieke partij op te richten.

Hallo links-liberale elites, wat zeggen jullie hiervan?


vrijdag 27 augustus 2010

Geen Cent voor Pakistan !

BigMouthPaki.jpg

STOP ! Portemonnee dicht, verscheur uw overschrijving, geef asjeblieft GEEN EUROCENT aan acties ten behoeve van Pakistan!

Omdat Pakistan het gewoon niet waard is, omdat uw geld weggegooid geld is.

Wij baseren deze oproep op onthullingen en getuigenissen (zelfs vanwege het Vaticaan), en op feiten die ons tegen de borst stuiten, zoals zoveel dat van de islam afkomstig is.

Op het ogenblik dat u deze regels leest, worden in het verzopen Pakistan vele honderduizenden christenen en hindoes mishandeld, van hulp uitgesloten, dikwijls ook gedood, als systematische discriminatie van non-islamieten, zo typisch voor de islam. Non-islamieten wordt moedwillig niet geregistreerd, zodat ze ook uitgesloten worden van enige levensnoodzakelijke hulp, alsof ze niet bestaan.

Conclusie: GEEN EUROCENT VOOR PAKISTAN !! Laat de islamitische landen, die altijd onzichtbaar zijn als er zich een ramp voordoet, maar eens zelf aan de kar trekken. En stuur per direct waarnemers van de VN om deze kwaadaardige discriminatie te registreren en ter sprake te brengen in de eerstvolgende veiligheidsraad.

Het wordt tijd dat wij de bullshit van islamieten resoluut afwijzen en met de vuist op tafel beginnen slaan.

AANSLUITEND (2 september 2010)

Intussen heeft Ab Jansen een verslag van de toestand terplaatse geschreven. Wat wij in dit artikel hebben gemeld omtrent de discriminatie van christenen in Pakistan, was geen woord gelogen. Lees het allemaal zelf: Vergeten en genegeerd in de watersnood

dinsdag 24 augustus 2010

Islam is the Cancer

Ramadan_scorecarD_day13.jpg


Deze tabel laat aan duidelijkheid niets te wensen over (met dank aan de Infidel Bloggers Alliance).

Zelfs tijdens hun heilige maand ramadan (vasten tot het donker is om zich vervolgens vol te vreten), is er geen pauze gezet op door de islam geïnspireerde en aangedreven barbarij.

Sinds 9/11 zijn er circa 16.000 (zestienduizend !) aanslagen gepleegd in naam van de narcistische maandgod allah en zijn pedo-necrofiele, zelfverklaarde profeet.

In naam van andere religies zijn er, zo ver ons bekend, geen aanslagen opgeëist.

Maar wat baten kaars en bril als de Westerse politieker (spreek uit op zijn Antwerps) niet zien wil? Immers, meer dan ooit wordt de rode loper uitgelegd voor deze ziekelijke pseudo-religie die - om het met de woorden van de stichter van Turkije te zeggen - met zijn rottend kadaver (de leer van Mohamed) hele samenlevingen vergiftigt.

In de VS is bijvoorbeeld 70% van de politiekers pro een Ground Zero Mosk ! Precies tegenovergesteld aan het kiespubliek. Onvoorstelbaar.

Het staat evenwel als een paal boven Pakistaans water: de islam is een kwaadaardig kankergezwel.

En er zijn drastische ingrepen vereist om deze ziekte weg te snijden uit deze wereld. Desnoods moet deze valse religie volledig in quarantaine.

Hier - intussen - een update van de "ramadan scorekaart":


Scorecard2.jpg


Zoals u ziet houden die Mohamedanen zich niet in, heilige maand of niet.

woensdag 18 augustus 2010

Islamonausea

FuckAllah.jpg

De media vragen zich wereldwijd af waar de hulp uit Westerse landen blijft voor de miljoenen door watersnood getroffen Pakistanen.

Zou het met racisme te maken kunnen hebben, durven nogal wat linkse rukkers te opperen. Valse beschuldigingen en demoniseringen uit die hoek zijn we intussen gewend.

Waarom helpen de geïndustrialiseerde landen dit zwaar getroffen land niet? Na de Tsunami en de ramp in Haïti kwam de hulp nochtans direct massaal op gang?

Maar laat ons die vraag eens in alle ernst anders formuleren.

Waar blijft de islamitische wereld in de kwestie Pakistan? Waar blijven de Arabische landen die aankijken tegen bergen van petro-dollars?

Hamas, de Taliban en Hezbollah tot de tanden bewapenen en van miljarden dollars voorzien, dat kan allemaal, daar zijn kennelijk wel middelen en motieven voor. Maar het verzopen Pakistan helpen? Ho maar!

Ook, waar blijft de mondiale opbrengst van die zo geroemde zakat, de giften voor minderbedeelden, die vooral tijdens de ramadan opgeld maakt, in deze periode dus? Waarom geeft de moslim in de straat weinig of niets voor de Pakistanen? Gaat men er per definitie vanuit dat het Westen maar moet opdraaien voor alle ellende in islamitische landen? Als een soort jiziyya misschien?

Een gisteren vrij gegeven lijst met donoren voor Pakistan toont het zwart op wit: er wordt geen enkel islamitisch land vermeld. Asjeblieft.

Sommige links-liberale media wijzen met een beschuldigende vinger naar het fenomeen "islamofobie", dat de modale Westerling ervan zou weerhouden spontaan giften en schenkingen te doen voor Pakistan.

Ik zou het eerder ISLAMONAUSEA willen noemen. Het gevoel van absoluut GENOEG te hebben van die pseudo-religie. Het gevoel van te moeten kotsen als er weer een aantal haatbaarden of schotelvodden in beeld komen.

Sinds 9/11 zijn er wereldwijd een 16.000 (zestienduizend) aanslagen gepleegd uit naam van Allah en zijn zelfverklaarde profeet. Die gewelddadige jihad is geen zaak van enkelingen en eenzaten, maar maakt deel uit van de islam. Er gaat geen dag voorbij of ergens wordt er gemoord en verminkt in naam van de islam. Wereldwijd stellen islamieten zich ongelooflijk aan, stellen ze zich arrogant op en eisen een speciale behandeling voor de slaafse volgers van hun pseudo-religie, eisen ze onbeschaamd meer tolerantie voor hun intolerantie.

Vraag u dan ook niet af waarom de Westerling in toenemende mate aan ISLAMONAUSEA lijdt, het verzopen Pakistan ten spijt.

zaterdag 14 augustus 2010

Obama gangmaakt Global Jihad

Fucking_Obama.jpg

Dat Obama de slechtste president is die de VS ooit hadden, wisten we al. Dat die zelfde huichelaar een verdoken islamist is, wisten we ook. Zelfs dat hij nauwe banden heeft met talloze hardcore ex-communisten was ons bekend.

Maar dat hij zich openlijk en schaamteloos achter de global jihad zou scharen, nee dat lag niet meteen in de lijn der verwachting, want er komen verkiezingen aan.

Inderdaad, Husein Obama, die op zijn laatste politieke benen loopt, heeft de "audacity" om zich achter de islamist-provocateur imam Faisal Rauf te scharen, die een triomf-symbool voor de global jihad wil oprichten op een steenworp van Ground Zero.

De opening van dit haatproject is voorzien op... 11 september 2011, de tiende verjaardag van 9/11. Kan het symbolischer? Gaan die arrogante islamieten misschien ook twee boeings laten voorbij scheren ter ere-saluut aan de omgekomen jihadi's?

Eerst heette het dat het project, dat aanvankelijk "the Cordoba House "werd gedoopt, een moskee zou worden van maar liefst 13 verdiepingen hoog.

Maar de tegenwind uit conservatieve hoek en vanwege de verwanten der slachtoffers van 9/11 was sterker dan verwacht. Hier wist men via bevriende media en populaire blogs de goegemeente duidelijk te maken dat het alluderen op Cordoba een provocatieve verwijzing inhield naar de verovering van Zuid-Spanje door de Moren (El Andalus).

Dus werd de naam snel veranderd in "Park 51", en kreeg het project een "groene inslag" (de klassieke milieu-mumbo jumbo), om de sympathie van de argeloze Amerikaan op te wekken.

Ook werd gesteld dat het gebouw geen moskee zou worden, maar een ontmoetingshuis waar bruggen zullen worden gelegd naar niet-moslims, ten teken van verdraagzaamheid en verstandhouding.

Wat een farce! Er is in de hele wereld niet één islamitisch gebouw dat effectief als ontmoetingshuis dienst doet. Om de eenvoudige reden dat de islam geen niet-islamieten naast zich duldt. Voor de schone schijn (da'wa) worden wereldwijd weliswaar bezoekjes aan moskeeën georganiseerd alsook iftars (uitnodigingen om als niet-islamiet deel te nemen aan het breken van de ramadan), maar het geregeld samenkomen van moslims en niet-moslims is een mythe.

Ook het argument, dat door zowel Bloomberg (burgemeester van New York) als Obama wordt gehanteerd, alszou dit project puur een kwestie van vrijheid van religie zijn is vals en misleidend. Er zijn honderden zo niet duizenden moskeeën in New York en er zijn plaatsen genoeg in Manhattan om gebedsplaatsen te bouwen, niemand die dat kan of mag verbieden.

Edoch, wegblijven uit de buurt van Ground Zero is geen kwestie van godsdienstvrijheid maar van "common decency", van respect en fatsoen. Het is gelijk het bouwen van een monument met swastika naast het Holocaust-museum. We hoeven dit eigelijk niet verder te beargumenteren, elk normaal denkend mens begrijpt dit als vanzelf.

Maar Obama, de leider van de meest leidinggevende natie ter wereld, begrijpt dit niet. Nochtans weet hij als geen ander dat dit Park 51-project een triomfboog zal zijn van de global jihad. Dat het project gefinancierd zal worden door aan jihad geliëerde groeperingen, die er geen geheim van maken dat ze het Westen van binnenuit willen vernietigen om dan schatplichtig te maken aan de islam. Ook weet hij dat dit project een kaakslag betekent voor al de slachtoffers van 9/11 en hun verwanten en vrienden.

Obama is het niet waard om een politieke functie te vervullen in een beschaafd land, laat staan president te zijn van de Verenigde Staten van Amerika.

Dat Obama ook geen tweede termijn zal rondmaken staat als een paal boven water. Sterker nog, hij zal zich moeten hoeden en drukken om niet hetzelfde lot beschoren te zijn als zijn illustere voorganger in de jaren zestig. Alleen stierf toen een potentiëel grote president, iets wat van dit onbenul niet kan worden gezegd.

Dhimmi_Obama.jpg

Obama en zijn knieval voor de Saudische koning. Of hoe de leider van het Westen zich onderwerpt aan zijn islamitische meesters.

zondag 27 juni 2010

Fascist Flotilla

turkey-flotilla-rally.jpg

Het ware gelaat van de zogenaamde "Freedom Flotilla".

Führer Erdogan laat het masker vallen. Turkije glijdt af naar de status van islamo-fascistische staat.

Laat alle oprechte Europeanen, die vasthouden aan hun judeo-christelijke roots waaraan de grootste menselijke beschaving ooit is ontsproten, zich realiseren dat de barbarij die zich islam noemt een gevaar is voor de harmonie in deze wereld.

Van een verdoken islamist als Barack Husein Obama - die de personificatie is van het bondgenootschap tussen links-liberale elites en de islam - hebben we niets heilzaams te verwachten, de strijd zal in de geesten en in de straat worden gevoerd.

donderdag 10 juni 2010

Geert Akbar ! Geert is Groot !

Wilders_demo.jpg

Proficiat met uw overwinning Geert!

De PVV is uit het niets nu de derde partij van Nederland. De Linkse Kerk zal het geweten hebben.

Zij die de islamisering bekampen groeien in aantal. Onze stemmen klinken luider en wij laten ons niet langer wegzetten door politiek correcte dogma's en multiculturele schijnrealiteiten.

Geert Akbar ! Geert is Groot !

En nu Vlaanderen nog. Hier ligt de weg open voor Bart of het Blok, die op het vlak van islamisering niet zo erg veel van mening verschillen met Geert. Maar Vlaanderen heeft meer oog voor een mogelijke verfransing, me dunkt.

woensdag 9 juni 2010

The Next President

TheNextPresident2012.jpg

You're looking at the next president of the United States of America. His name is John Bolton. His duty is to restore the greatness of the Land of the Free. One of his main objectives is to deal with islam once and for all.

His campaign starts.... now! Be 'bolt' and join the movement.

Want de huidige president Barack Husein Obamah (666) mag nooit en zal nooit een tweede ambstermijn aanvatten. Husein Obamah is een verdoken islamist die de poorten van Amerika wagenwijd heeft opengezet voor een nooit geziene massa-immigratie, met tevens een influx van islamieten tot gevolg uit voornamelijk Somalia, Bosnia, Irak, Jemen...

Het resultaat is dat deze grote natie - net als Eurabia - in hoog tempo wordt geïnfiltreerd door jihadi's, wordt vergiftigd door een agressieve da'wa (bekeringsdrift), aangestuurd door de Muslim Brotherhood en aangedreven door miljarden petro-dollars.

President Husein Obamah laat in het proces ook Amerika's trouwste bondgenoot Israël in de steek.

Beetje bij beetje wordt de onverbrekelijk gewaande band aangetast.

Beetje bij beetje wordt de Joodse staat in de tang genomen en aangemaand op onzinnige eisen van de Arabieren in te gaan. Het aansturen op een twee-staten-oplossing achter de grenzen van voor 1967, een stokpaardje van de regering Obamah, is een ogenschijnlijk rechtvaardige en nobele oplossing, maar zoals specialisten beamen de facto het begin van de totale ontmanteling van de Joodse staat. Een nieuw recept dus voor het Judenrein maken van het Midden-Oosten.

Waarom ik een Palestijnse staat absoluut onwenselijk en onaanvaardbaar vind, heb ik al meermaals uit de doeken gedaan, onder andere in dit artikel: Zestig Rozen voor Israël .

John Bolton is de man die het losgeslagen links-liberalisme, dat als een kwaadaardige kanker doorheen het Westen woekert, een halt zal toeroepen. Daartoe zullen de ingezette technieken die de blanke samenlevingen helpen ondermijnen worden bestreden. Eerstens het multiculturalisme (een dekmantel voor islamisering), ten tweede de wurggreep van "politieke correctheid" (een dekmantel voor censuur en intimidatie), en ten derde de massa-migratie (een dekmantel voor neo-kolonialisme ten koste van blanke samenlevingen).

Met John Bolton is er hoop dat het allemaal nog goed komt. Het alternatief heet... armageddon.


donderdag 3 juni 2010

Houthalen introduceert Sharia

Sharia_flogging.jpg

Hoe dom, naïef en onwetend mensen kunnen zijn als de islam in beeld komt, mag nog maar eens blijken uit een verbijsterend geval van dhimmitude in het Belgisch-Limburgse Houthalen.

De kleuterschool De Kleine Kunstenaar in Houthalen-Oost bestaat het om een schoolreis te organiseren en alle kinderen 's middags een frietje met hamburger aan te bieden. Geen probleem, ware het niet dat op het inschrijfformulier wordt vermeld dat de hamburger "halal" is.

Omdat er zich enkele moslimkinderen bevinden in die schoolgemeenschap van 180 kinderen, worden gemakshalve alle kinderen verplicht halal vlees te eten, de meerderheid moet zich onderwerpen aan de religieuze geplogenheden van een minderheid. De wereld op zijn kop dus.

Schooldirectrice Eveline Leurs hanteert de logica van dwazen die niet verder denken dan hun neus lang is.

"Je kan toch niet aan 180 kinderen één voor één gaan vragen welk vlees ze het liefst hebben", oreert ze. "De kleuters van onze school eten al jaren halal vlees tijdens schooltrips, maar dit jaar hebben we dat expliciet vermeld", gaat ze verder. "Op die manier zijn de ouders van moslimkinderen meteen gerustgesteld. Denk je dat er ook maar één peuter zijn vlees niet heeft opgegeten omdat het halal was" stelt ze de rethorische vraag. "Je proeft het verschil niet eens" antwoordt ze zelf.

Samengevat blijkt uit haar uitleg en verantwoording dat ze de ouders van niet-moslims al jaren bij de neus heeft geleid. Dat ze heel bewust de kluit heeft bedrogen. Tevens blijkt dat ze de mening en gemoedsrust van islamieten belangrijker vindt dan die van niet-islamieten, want met hen heeft ze altijd in het geniep gecommuniceerd dat het vlees halal was en dat die domme kafirs dat wel zouden vreten zonder het te weten. Ook dat ze het belangrijker vindt dat enkele moslims gerustgesteld zijn op de kap van niet-moslims.

Deze directrice is niet bekwaam om een school te leiden. Ze is het vertrouwen van de ouders niet langer waard.

Afgezien van het feit dat halal slachten onnodig dierenleed veroorzaakt (Gaia ageert al jaren tegen die praktijken) en dus moet worden verboden, en afgezien van het feit dat deze directrice de ouders van de kinderen al jaren doelbewust heeft bedrogen: schooldirectrice Eveline Leurs verdient striemende kritiek omdat ze - bewust of onbewust - de deur op een kier heeft gezet voor de sharia.

Overal in het Westen zien we hetzelfde fenomeen: het begint met onschuldige hoofddoekjes die plots overal in beeld verschijnen, en dan komt het gescheiden zwemmen, het weigeren deel te nemen aan de lessen biologie, het weigeren handen te schudden of naar een mannelijke dokter te gaan, het eisen van halal voeding en respect voor islamitische feestdagen en dies meer. Wat de niet-moslims hiervan vinden doet er blijkbaar niet toe, de wensen van de islamieten gaan voor.

Het begint dus met kleinigheden, zoals hier het introduceren van halal voeding in school, heel gericht op niet-islamieten, want achter deze vorm van da'wa (bekeringsdrift) gaat altijd hetzelfde mechanisme schuil: het sluipenderwijs introduceren van de sharia, de islamitische regelgeving verordonneerd door de zelfverklaarde profeet. Wie niet ziet dat er momenteel in het hele Westen een islamisering plaatsvindt, is ofwel stekeblind ofwel van slechte wil.

Wat is de volgende concessie mevrouw Eveline Leurs, lijfstraffen voor meisjes die hun hoofd niet bedekken? Stokslagen voor kinderen die er in het geniep een liefje op na houden? Verplichte deelname aan de ramadan?

Mevrouw Leurs, ik hoop dat u de wind van voren krijgt en dat u uw halal-idiotie snel zult afvoeren. Ik hoop dat het gezond verstand weer bezit neemt van uw vertroebelde geest.

Wij niet-moslims trekken een streep in het zand voor de islam, tot hier en niet verder! Uw halal-verhaal is een stap over die streep.

AANSLUITEND

De Houthalense schepen Mustafa Aytar noemt "het probleem" enigszins overtrokken. "Zeker als je weet dat halal vlees van de slager op de Koolmijnlaan erg in trek is, ook bij autochtonen".

Ik heb dit heerschap volgende mail gezonden:

Mijnheer de Schepen, zoals ik al schreef in mijn laatste blogpost, is de introductie van halal vlees voor niet-moslims ONWENSELIJK, omdat er een strategie achter schuilt. U als islamist weet goed genoeg welke strategie (da'wa) en met welk doel (islamisering en sharia). Kom ons dus geen zand in de ogen strooien, we are watching you.
Kafir Harby

dinsdag 1 juni 2010

Great Job, Israel!

Flotilla.jpg

(Foto: hier ziet u welk "materiaal" zogenaamde vredesactivisten tegenwoordig meezeulen)

Jerusalayim Victor!

Zoals u intussen kon vernemen uit een quasi hysterische verslaggeving in de Westerse pers, heeft Israel een mokerslag uitgedeeld aan de provocateurs van de Turkse islamistische groepering IHH, die gekend is voor haar banden met Hamas en nu onder de paraplu van een zogezegde "humanitaire missie" aanstuurde op een gewelddadige confrontatie met de Israelische ordediensten.

Wie wind zaait zal storm oogsten.

En mocht u twijfelen aan mijn beschuldiging aan het adres van de "peace activists" (dat ze zich bewust of onbewust hebben geassocieerd met moslimterroristen), moet u eens kijken naar deze videoclip. Wat u te zien krijgt is een moslimmeute die de activisten uitwuift van het hoofdschip (Mava Marmara) dat zich klaarmaakt (afgelopen zaterdag) om Istanbul uit te varen richting Gaza.

Wat deze vredesactivisten onder andere scanderen is: "Khaybar, Khaybar, oh Jews! The army of Mohammed will return!"

Voor wie niet met de materie vertrouwd is: Khaybar staat voor de massamoord in de zevende eeuw op een Joodse stam, gepleegd door de zelfverklaarde profeet en zijn trawanten. De Khaybar-genocide is maar één van de talloze bloedbaden voor rekening van de zelfverklaarde profeet.

De zogenaamde vredesactivitisten voeren dus Gaza tegemoet in "een Spirit van Khaybar". Geen humanitaire missie, maar een provocatie aan het adres van Israel en de dreiging dat Khaybar zich spoedig zal herhalen, naar voorbeeld van de criminele profeet.

Getuige tevens dit kort fragment, volgestouwd met haat, waar verder geen tekening bij hoeft: Gaza Flotilla invoked killing of Jews

Terloops, herinnert u zich nog de rellen die ontstonden tijdens de vorige "flotilla" in de Egyptische havenstad El Arish (in januari)? Ook toen stond de Turkse vereniging IHH in voor de organisatie, samen met Viva Palestina. Kijkt u maar eens naar dit verslag: Vredesactivisten in Egypte.

Mag het dan al bij al verbazen dat Israel deze fascistoïde flotilla afblokt, tevens wetende dat Israel van tevoren talloze waarschuwingen heeft uitgezonden dat het geen instroom in Gaza zou toelaten omdat Hamas hulpgoederen misbruikt om zijn terreur tegen Israel verder te zetten?

Israel, great job, congrats!

AANSLUITEND

(02/06/2010) Zoals verwacht vraagt de VN-Veiligheidsraad naar een "onpartijdig onderzoek" naar de Israëlische raid op de Flotilla. Een onpartijdig onderzoek, resulterend in iets dat gelijkt op het Goldstone-rapport? Onwenselijk. Goldstone, die namens de VN een onderzoek deed naar de Israëlische "Cast Lead-actie" in Gaza, heeft voor de zoveelste keer bewezen dat een onpartijdig onderzoek vanuit de VN onmogelijk is als het Israël betreft. Omdat de VN sinds enkele jaren wordt gedomineerd door een alliantie van islamitische landen. Daar hoeft verder geen tekening bij.

AANSLUITEND 2

Wie er nog aan twijfelt of deze flotilla al dan niet door extremisten was opgezet, verwijs ik naar dit artikel. Het is goed gedocumenteerd en voorzien van links naar documenten en bewijsmateriaal. Feit is dat de zogenaamde humanitaire actie niets anders was dan een poging van moslimextremisten om Israel aan te vallen en dat alle betrokken Westerlingen, die vier Vlaamse seuten incluis, zich bij de neus hebben laten leiden.

AANSLUITEND 3

MAILBERICHT AAN LUDO ABICHT

Mijnheer Abicht,

Ik heb uw opiniestukje gelezen in De Morgen.

Omdat ik mijn ogen niet kon geloven dat het een academicus als u bestaat een stelling te bouwen op basis van gammele gegevens, heb ik er ook wat minder recente artikelen (o.a. Eén Maat en Eén Gewicht) op nageslagen en bevestiging gevonden voor mijn vermoedens.

Enkele voorbeelden:

Ondanks de intussen harde bewijzen dat de zogenaamde vredesmissie (flotilla) een terroristische operatie was, opgezet door Bülent Yuldirim, leider van de Turkse islamo-fascistische beweging IHH, die de Westerse vredesactivisten heeft gebruikt als usefull idiots, blijft u gewag maken van een humanitaire missie. Dat is misleiding, een academicus onwaardig.

Tevens aantoonbaar onjuist is uw bewering dat het volk van Gaza nood heeft aan voedsel en medicijnen. Ook dat is misleiding, een academicus onwaardig. Hetgeen Gaza momenteel effectief wordt onthouden zijn bouwmaterialen en wapens. Die worden meteen in beslag genomen door Hamas, niet ten behoeve van het volk, maar ten behoeve van (de heropbouw van) hun egelstellingen.

In eerder genoemd ouder artikel, dat ook gammel staat, vind ik echter de “moeder aller dooddoeners”. U schrijft: “[...] in de PLO van Yasser Arafat die een democratische en seculiere staat nastreefden, maar door de onwrikbare Israëlische houding, de pesterijen en het geweld dat ze daarbij tegen de Palestijnen gebruiken, krijgen extreme groepen als Hamas meer invloed.”

Mijnheer Abicht, read my lips: Yasir Arafat was een JIHADIST PUR SANG. Idem dito de nummer 2 van de toenmalige PLO en huidige Fatah-leider Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Arafat heeft “democratie en seculariteit” in zijn vaandel geschilderd om de Linkse Kerk achter zich te krijgen en het Westen zand in de ogen te strooien. U als academicus en Midden-Oosten-kenner, had dit moeten weten. Dat is misleiding, een academicus onwaardig.

Ik verblijf, met fors geslonken achting,

KH

AANSLUITEND 4

Salafi Jihadi Sheikh Hussein Bin Mahmud: "Gaza Does Not Want Freedom Flotillas with Blonde Women – It Wants Black Islamic Banners of Jihad!"

Zo hoort u het eens van de betrokken islamieten zelf. Please, geef deze boodschap door aan die domme ganzen die zich als useful idiots laten misbruiken.

AANSLUITEND 5

Ondanks harde bewijzen en overvloedig beeldmateriaal, blijft de Linkse Kerk de publieke opinie wijs maken dat Israël de "prime agressor" was. Als bewijzen niet helpen om dit te ontkrachten, dan maar satire, van de bovenste plank, hier een "must see-video": We Con the World

AANSLUITEND 6

Hier hoort u het eens van een vermaard en alom gerespecteerd filosoof die naast de politiek correcte pot piest met een scherpe analyse, een must see-video, spoel wel door naar de 10e minuut: Filosoof Finkelkraut over Gaza flottielje.

AANSLUITEND 7

De Iraanse president-chimpansee wil nog wat olie op het vuur gooien teneinde het conflict te doen escaleren en een nieuwe oorlog met Israël uit te lokken. Daartoe stuurt hij de Iraanse Rode Halve Maan (islamitisch Rode Kruis) met twee schepen met "hulpgoederen" (lees ongewenst materiaal) naar de Gazastrook. Beide schepen vertrekken eind deze week, aldus een topman van de organisatie zondag laat tegen het staatspersbureau IRNA. Een schip zou goederen zoals voedsel en medicijnen vervoeren, aldus Abdolrauf Adibzadeh van de Rode Halve Maan. Het andere schip zal hulpverleners naar Gaza brengen.

Uiteraard mag Israël deze schepen niet doorlaten. Een ijzeren vuist is hier op zijn plaats.

AANSLUITEND 8

Hier nog een typisch staaltje "judenhass", geventileerd door een Arabische advokate, iemand die toch beter zou moeten weten? U ziet hoe diep de haat zit, als zelfs vrouwen oproepen tot verkrachting. U ziet waarom wij Israël te allen prijze moeten verdedigen en ondersteunen tegen de barbarij die opstijgt uit de beerputten en riolen die wij gezamenlijk het Midden-Oosten noemen. Video: Verkracht alle Joodse Vrouwen!vrijdag 28 mei 2010

Tijd voor De Grote Muur

Islam_claws.jpg

Tussen de islam en het Westen (en de rest van de wereld) komt het nooit meer goed.

De Westerse inmenging in Irak, Afghanistan en elders is troebel, hegemonistisch, te olie-gefocust.

Dit versus de global jihad en de agressieve bekeringsdrift (da'wa), momenteel in full swing. Wereldwijd radicaliseren de islamieten in hoog tempo, terwijl ze in dito tempo instromen en infiltreren in Westerse steden.

Niet om actief en opbouwend deel te nemen aan onze samenlevingen. Neen. Het zijn de voordelen die het verfoeide Westen te bieden heeft (veelvoudige uitkeringen) die aanlokken, en uiteraard is er de drang om de "ummah" - de moslimgemeenschap - uit te breiden zodat er nieuwe demografische realiteiten ontstaan. Waar dat toe leidt ziet u in Kosovo, Darfoer, Nigeria, Libanon en vele andere regionen...

Wie zich vandaag in alle naïeviteit afvraagt wanneer die "Global Jihad" met zijn gewelddadig moslim-terrorisme ophoudt, moet ik ontgoochelen.

Het antwoord is: als de "Dag des Oordeels" aanbreekt...

Anders gezegd: de jihad zal doorgaan tot de hele wereld in de klauwen zit van de islam.

"Strijd tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen Allah toebehoort." (Koran 2:193)

"En strijd tegen hen tot er geen fitnah meer is en de gehele godsdienst Allah toebehoort." (Koran: 8:39)

"O gij profeet, bekamp de ongelovigen en de huichelaars en treed fors tegen hen op. En hun bestemmingsoord is Gahannam (de hel) en een kwade gang is dat." (Koran 9:73)

Jihad is daartoe een brandversneller. Zoals de zelfverklaarde profeet ooit zei: 'ik heb overwinningen behaald door gebruik te maken van terreur' (Bukhari Vol. 4, Book 52, Number 220)

Deze week nog werd een modale Belg - Philippe Lenders (29) - neergestoken en ei zo na onthoofd tijdens een nijlcruise in Egypte. In onze pers werd meteen het gekende deuntje afgespeeld: dit was geen terreuraanslag, de dader - een gestoorde man - handelde alleen.

Nonsens. Dit was wel degelijk een terreuraanslag, een geval van "sudden jihad". Immers, in de islamitische wereld is het nieuws bekend dat België een wet in de maak heeft om de boerka te verbieden. Ook werd nog maar pas in Brussel een betoging verboden van Shariah4Belgium. Deze videoclip toont u hoe er in Engeland op dit verbod werd gereageerd: Betoging tegen België in Londen.

Dit soort lafhartige aanslagen - waar ze ook plaatsvinden, in het verre Egypte of in de straten van Antwerpen - kan men helaas niet voorkomen. En zij zullen almaar blijven toenemen in hoog tempo, wereldwijd.

Het klinkt misschien absurd, compleet los van de werkelijkheid. Maar ik beweer vandaag met de hand op het hart dat wij finaal toe zijn aan de constructie van De Grote Muur.

De Grote Muur die als barrière dient tussen de islamitische wereld (Dar ul-Islam) en de rest van de wereld (Dar ul-Harb).

Een muur die her en der gelijkt op de muur die Israel heeft opgetrokken in de West Bank, waardoor het aantal terreuraanslagen op modale burgers is gezakt tot zero.

Een muur die op andere plaatsen bestaat uit nieuwe regels en wetten speciaal geconcipiëerd voor islamieten (totale migratiestop, een begeleide terugkeer naar landen van herkomst, een soepel uitzetbeleid).

Een muur die op nog andere plaatsen bestaat uit de hete adem van "big brother" over alles wat islamitisch is. Afluisteren van mobiles, checken van mails, brieven en faxen. Monitoren van het reisverkeer. Afluisteren en bespieden van moskeeën. Kortom, een verstikkend hete adem in de nek, zodat elke extremistische activiteit in de kiem wordt gesmoord.

Er is terzelfder tijd een andere muur die we dringend moeten slopen. Die muur noemt "politieke correctheid", zie vorig artikel.

Om een vijand te kunnen verslaan (de islamitische ummah) moeten wij hem identificeren en bij naam durven noemen. Moeten wij durven toegeven dat weliswaar niet alle islamieten ons kwaad willen doen, maar dat een belangrijke minderheid volstaat om de wereld op zijn kop te zetten. Getuige het feit dat Hitler amper vijfentwintigduizend hardcore aanhangers had, maar dat wij uiteindelijk tegen ALLE Duitsers een grote bloedige oorlog hebben uitgevochten.

woensdag 26 mei 2010

PC = D in het kwadraat

Kwakje.jpg

PC = D tot de tweede macht.

Een formule die staat als een huis. Nee, geen verloren gewaand hersenspinsel van wijlen genius Albert, maar je hoeft geen Einstein te zijn om deze formule te bedenken of naar waarde schatten.

Politieke correctheid (PC) is dictatuur in het kwadraat.

Te weinig mensen staan er bij stil dat hun leefwereld sinds enkele jaren compleet geconditioneerd wordt door een almaar ernstiger vorm van politieke correctheid.

De bedenkers ervan (wie dat zijn is stof voor een ander artikel) zullen desgevraagd poneren dat PC nodig is uit filantropische overwegingen en dat PC tevens het glijmiddel is om een betere wereld door de strot van de oude te duwen.

Heh heh. De nieuwe wereldorde in full swing.

Afgelopen week trok een bende Marokkanen een bloedig spoor door de Antwerpse binnenstad, zie vorig artikel. Niet alleen zijn de daders nog steeds niet gearresteerd, de nieuwsmedia hebben - zonder uitzondering - de Noord-Afrikaanse afkomst van de straatterroristen doodgezwegen. PC.

Op internationaal vlak zijn de voorbeelden van PC = D in het kwadraat zo veelvuldig en schrijnend dat een mens er ziek van wordt.

Neem nu de Verenigde Naties, een mensenzoo waarin niet verkozen notabelen hokken in de meest luxueuze omstandigheden, en waar ten dele de wereldpolitiek wordt aangestuurd.

Deze nutteloze praatbarak bestaat het om landen als Iran, Zimbabwe en Congo op te nemen in de commissie die opkomt voor vrouwenrechten. Het is gelijk het aanstellen van pedofiele priesters tot hoeders van speelpleinen.

In de theocratische dictatuur Iran, waar een chimpansee president is en een oeran oetan hoeder van de staat, worden vrouwen van straat geplukt omdat hun hoofddoekje niet conform shiitische regels wordt gedragen. Niet zelden wacht hen in de gevangenis een tortuur van wekenlange groepsverkrachtingen. In Congo gaat men nog een stapje verder wat technieken van verkrachten betreft, maar dat is nu te onkies voor woorden.

De nieuwsmedia? De opiniemakers? Je hoort of ziet ze niet hieromtrent.

In de Brusselse probleemwijk Anderlecht vond intussen de grootste mega-razzia plaats in de gerechtelijke geschiedenis van het land, met maar liefst 550 agenten voor 108 huiszoekingen en dertig arrestaties.

In de pers geen woord over de mogelijke identiteit van de verdachten. PC.

Wat de pers had moeten berichten - omdat de burger in dit land het recht heeft te weten wat er in eigen land gebeurt - is dat de geviseerde groep integraal uit Noord-Afrikanen (Marokkanen) bestaat. En dat deze bevolkingsgroep in Anderlecht een islamitische enclave heeft uitgebouwd waar de overheid geen autoriteit meer kan ontplooien.

Ook dat in deze enclave de sharia geldt en dat we de komende jaren in toenemende mate problemen zullen krijgen met deze gemeenschap.

De pers heeft zich de laatste jaren ontpopt tot bitch van de links-liberale elites. Ze laat zich sodomiseren, slikt onderdanig kwakjes van politiek correcte dicaten en hoereert op de boulevard van ideologische illusies.

Het ongebonden woord, de vrije nieuwsgaring met zijn ongezouten waarheden, ze zijn tot verdwijnen gedoemd. En met hen de vrije samenleving met die unieke beschaving die haar hoogtepunt bereikte in de jaren tachtig van vorige eeuw.

De grote teloorgang tegemoet want meegesleurd door de ongekende krachten die we in een simpele formule kunnen omschrijven: PC = D in het kwadraat.

UITSMIJTER

Dat het de islamisten in binnen- en buitenland menens is met de ondermijning van het Westen, moge blijken uit de ronduit vijandige demonstratie die eerder deze week plaatsvond in Londen, op de stoep van de Belgische ambassade notabene. Zie volgend video-verslag en proef waar islam echt voor staat. Beeld u in dat deze apen ooit aan de macht komen...: Betoging tegen België in Londen.

Heeft u hiervan een verslag gezien op TV? Een bericht over gelezen in uw krant? Neen, want hierover berichten is niet PC, en zou de islamitische gemeenschap kunnen beledigen. Het zou tevens de bange blanke mens kunnen wakker schudden, en dat zo net voor de verkiezingen...

UITSMIJTER 2

June 2010

They've gone after Glenn Beck.

Rush Limbaugh is in their crosshairs.

They want Sean Hannity off the air.

They've attempted to marginalize Fox News.

The Obama administration hates those in the media who would dare to question their agenda -- especially talk radio.

The Left has declared war on conservative talk radio because they know the influence it has in thwarting the progressive agenda. So it comes as no surprise that the liberal media have labeled it everything from "hate speech" to "sedition."

PC = D in het kwadraat.

zondag 23 mei 2010

Roofdieren zaaien Terreur in Antwerpen

Thugs.jpg
(foto archief)


In Antwerpen heeft een bende criminele Noord-Afrikanen in de nacht van vrijdag op zaterdag zonder aanleiding of motief drie voorbijgangers neergestoken en twee anderen bedreigd en geslagen. Dit straattuig wordt met de dag driester, terwijl het nog steeds geen strobreed in de weg wordt gelegd.

In de media wordt uiteraard elke link met Marokkanen vermeden, zoals steeds noemt men deze roofdieren bijna liefkozend "jongeren".

Een bewoner uit de Clementinastraat in Antwerpen kreeg vijf messteken toen hij nieuwsgierig de straat opliep omdat er zoveel kabaal was. Vier apen, twee gewapend met een mes en een met een zware steen, vielen hem meteen aan. Enkele ogenblikken eerder hadden deze criminelen al twee andere buurtbewoners afgetuigd.

Na deze lafhartige afranselingen probeerden twee Marokkanen vervolgens de handtas van een vrouw te stelen in de nabijgelegen Montignystraat. Toen de vrouw zich verzette, werd ze gestoken. Haar vriendin kreeg een messteek in de zij.

Pogingen tot doodslag, zoveel is duidelijk.

Mochten de daders blanke jongeren zijn geweest die terreur zaaien in een migrantenwijk, wel dan stond de wereld intussen helemaal op zijn kop. Maar het zijn - helaas voor de politiek correcte media - geen blanke jongeren maar Noord-Afrikanen die zich als roofdieren gedragen en in dit land en bij uitbreiding in het hele Westen op een bijna-straffeloosheid kunnen rekenen.

Wat dit crapuul bezielt om met een totaal gemis van mededogen onschuldige mensen naar het leven te staan?

De politiek correcte media zullen als antwoord op deze vraag meteen studies, excuses en verhalen opdiepen van sociale achterstelling, discriminatie en racisme.

Klinkklare nonsens.

Wij schreven het al zo dikwijls, het probleem is de islam. Zie onder andere dit artikel: Islam zet aan tot criminaliteit

Deze woestijnreligie kent diverse voorschriften waaruit duidelijk blijkt dat iedere vorm van wat wij "integratie en deelneming aan de samenleving" noemen, absoluut onwenselijk is.

Ik geef voor de vuist weg enkele voorbeelden, citaten uit de koran. Wij geven u de Engelse vertaling, de Nederlandstalige versie heeft immers last van chronische, politieke correctheid.

(4:89) They long that ye should disbelieve even as they disbelieve, that ye may be upon a level (with them). So choose not friends from them till they forsake their homes in the way of Allah; if they turn back (to enmity) then take them and kill them wherever ye find them, and choose no friend nor helper from among them;

(5:51) O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk;

(5:57) O Ye who believe! Choose not for guardians such of those who received the scripture before you, and of the disbelievers, as make a jest and sport of your religion. But keep your duty to Allah if ye are true believers;

(9:23) O ye who believe! Choose not your fathers nor your brethren for friends if they take pleasure in disbelief rather than faith. Whoso of you taketh them for friends, such are wrong-doers;

(9:123) O ye who believe! Fight those of the disbelievers who are near to you, and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who keep their duty (unto Him);

Deze korandictaten laten aan duidelijkheid niet te wensen over: de islam wijst elke integratie compromisloos af! En zet bovendien aan tot geweld, reden waarom Wilders vond dat dit Arabisch haatboek moest worden verboden in het Westen.

Of denkt u dat het toeval is dat bijvoorbeeld de Turkse premier Erdogan - een hardcore salafist - de integratie van Turken in Duitsland, Nederland en België een misdaad tegen de mensheid noemde?

Of dat het toeval was dat Mohammed VI, koning van Marokko, stelde dat Nederland en België moesten worden beschouwd als "provincies" van Marokko? En dat Marokkanen in het Westen in de eerste plaats moslim én Marokkaan moesten blijven? Deze uitlatingen zijn rechtstreeks gebaseerd op en volledig in overeenstemming met de koran!

Terug naar de Marokkaanse bende die de Antwerpse straten onveilig maakt. Ik ben benieuwd of de politie erin slaagt deze roofdieren snel bij de lurven te vatten en hoe dit verhaal zich verder ontwikkelt in de media.

Maar eigenlijk weet ik nu al hoe dit weer afloopt.

woensdag 28 april 2010

Dit land is het spuugzat !

Wilders_vlag.jpg

Op maandag 26 april jl. gaf Geert Wilders een stevige speech bij de presentatie van de kandidaten die zijn partij de PVV naar een overwinning moeten leiden begin juni.

Hiermee schoot Wilders de race om het premierschap van Nederland van start, notabene in Rotterdam, de stad van Pim Fortuyn. De symboliek moge duidelijk zijn, Wilders wenst de missie van Pimmetje verder te zetten, de draad weer op te pikken waar de schoten van een laffe linkse moordenaar de hunker naar een Nieuwe Politiek in de kiem smoorden.

Uiteraard heeft de mainstream pers, grotendeels van links-liberale signatuur, weinig of geen melding gemaakt van deze toespraak, tenzij wat neerbuigende commentaar en uit het verband gerukte citaten, steeds bedoeld om Wilders weg te zetten als een "lone loser" die er niet meer toe doet. De Nederlandse Linkse Kerk zet nu volledig in op Job Cohen, de vleesgeworden lafheid en het schrijnend voorbeeld van blanke onderdanigheid jegens de islam.

Omdat wij in België met identiek dezelfde problemen kampen - ongewenste massa-immigratie, islamisering, criminaliteit, straffeloosheid, non-politiek - post ik hierna volgend de volledige speech. Hij moge u inspireren bij de nakende verkiezing op 6 of 13 juni. Hamvraag bij deze blijft: welke politicus of politieke partij kan in Vlaanderen de rol vervullen die de PVV van Wilders op zich heeft genomen bij onze Noorderburen?

Laat het mij weten, een blanco stem is immers geen optie want een stem voor de non-regerende elite.

DE SPEECH VAN ROTTERDAM

Beste mensen, met deze geweldige lijst gaan wij de strijd aan. Met deze lijst gaan wij een fantastische campagne voeren. Nederland terugveroveren. Met deze lijst gaan we vlammen. Ik verklaar hierbij de verkiezingscampagne van de Partij voor de Vrijheid officieel voor geopend!Mensen, hebben jullie gisteren Zembla gezien?Daar werden wij door de staatsomroep vergeleken met Nazi’s, Milosevic en etnische zuiveraars. Ja, waar zouden we zijn zonder de staatsomroep. Van ons allemaal, voor ons allemaal. Maar afgezien daarvan: de naam van het programma geeft mooi aan waar we die linkse actievoerders naar toe moeten sturen als we ze van het subsidie-infuus hebben gehaald: Naar Nova Zembla.Zelf zijn ze ervan overtuigd dat de aarde opwarmt, dus ze zullen er vast geen bezwaar tegen hebben.
Vrijdag presenteerden wij ons verkiezingsprogramma. En vandaag start onze campagne. Er was maar één plaats waar we dat konden doen: hier in Rotterdam, hier in Rotterdam-Zuid. Want dit is geen gewone stad. Dit is de stad van Coen Moulijn en van Pietje Bell. Maar meer dan wat ook: dit is de stad van Pim Fortuyn. De man die met zijn leven betaalde voor zijn idealen.Dit is ook de stad die als geen ander kraakt in haar voegen als gevolg van de massa-immigratie en de islamisering. Hele wijken worden geïslamiseerd. Wat eens de grootste havenstad ter wereld was, is nu de hoofdstad van Eurabië. Een stad van minaretten en van een megamoskee. Er is nooit enige twijfel over geweest. Alleen hier in de stad van Pim Fortuyn konden wij van start gaan. En dat doen we vanavond.Hier in Rotterdam planten we onze vlag en beginnen we aan de herovering van Nederland. Wij geloven dat de mooiste dagen van Nederland nog voor ons liggen. Dat we een toekomst tegemoet gaan die vele malen prachtiger is dan wat we achter de rug hebben. Als we maar durven, als we maar durven kiezen. Op 9 juni kan Nederland kiezen.Wij kiezen voor optimisme en hoop. Ons verkiezingsprogramma is de agenda voor hoop en optimisme. Het beste verkiezingsprogramma, dat op brede steun kan rekenen onder heel veel Nederlanders. Wij zijn hard waar het moet en zacht waar het kan.Als u zegt: ik ben het eens met dat programma, dan bent u niet de enige. Maurice de Hond heeft onze standpunten gepeild, en wat blijkt: op heel veel punten is de kiezer het met ons eens. De afkeer van de massa-immigratie, de weerzin tegen de islam en de oppositie tegen Europa. Nederland is meer PVV-minded dan de staatsomroep u ooit zal laten weten. Schrappen van de JSF, tienduizend verpleegkundigen erbij in de zorg. Nederland wil het. Alleen in de grachtengordel en Hilversum zijn ze tegen.Wij kiezen voor de mensen die het niet cadeau krijgen in Nederland. Wij kiezen voor Henk en Ingrid. Gewone Nederlanders die hard werken en zich zorgen maken over de veiligheid in hun stad, wijk en straat, over de massa-immigratie en islamisering, over de slechte zorg voor hun ouders, over de hoge belastingen, over de economische crisis, over de studiefinanciering van hun kinderen.En de PVV wil regeren. Wij willen Nederland veranderen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. Zonder de PVV in een nieuwe regering zal Nederland verder afzakken in een moeras van politiek correct nietsdoen. Zonder de PVV zullen de problemen van Nederland niet worden opgelost maar verergeren.En vergeet niet: het CDA, de PvdA en de VVD zijn partijen die het de afgelopen decennia allemaal al eerder met elkaar hebben gedaan, samen hebben geregeerd in paarse tot centrumrechtse of andere kabinetten. We hebben het allemaal gezien. We hebben het allemaal al voorbij zien komen. Ze hebben er steeds opnieuw een grote puinhoop van gemaakt. Dat kan na 9 juni weer gebeuren. Een stem op Mark Rutte of Jan Peter Balkenende kan zomaar een stem op Job Cohen of Alexander Pechtold zijn.Wat Nederland nodig heeft is een sterke PVV die orde op zaken kan stellen. Wij zijn een partij die de problemen wil oplossen, ook als dat de politieke elite niet uitkomt, ook als de oplossingen moeilijk zijn. Over de massa-immigratie en de islam, over de zorg, over de criminaliteit en de hoge belastingen, over het snijden in de linkse hobby’s en over de aanpak van de economische crisis. De PVV is keihard nodig om van Nederland een sterker land te maken. Voor een stevig maar ook sociaal beleid is er geen betere keuze dan een stem op onze PVV!

De PVV biedt Nederland hoop en optimisme. Maar we weten: het is een hoop zonder illusies. Want we zien wat er aan de hand is in ons land. Steeds meer burgers vragen zich af of hun toekomst nog wel in Nederland ligt. Tienduizenden Nederlanders verlaten onze steden, tienduizenden Nederlanders verlaten ons land. De vraag waarom Den Haag doorgaat met heilloze maatregelen die niet gesteund worden door ons volk dringt zich op bij steeds meer Nederlanders.Ondertussen bestaat bij velen het gevoel dat we Nederland aan het kwijtraken zijn. Wijk na wijk, straat na straat, school na school. De massa-immigratie bereikte een triest record en zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar verder exploderen. Criminaliteit tiert welig en wie twee minuten naar Opsporing Verzocht kijkt, weet dat die misdaad vaak het gevolg is van het beleid van sinterklaasje-kom-maar-binnen-met-je-knecht.Bij veel van de problemen die Nederland teisteren is de diagnose hetzelfde: elites zijn losgeslagen van de werkelijkheid en zijn op eigen houtje dingen gaan doen waar gewone mensen niet beter van worden. Onze elites hebben zich bekeerd tot het idee van ‘alles moet kunnen’. Er bestaat geen goed of kwaad, alle culturen zijn gelijk, of het nou de islam is of het christendom, handen schudden of niet, wat maakt het uit.De linkse machthebbers hebben zich ook nog eens verenigd met de islam. Links en de islam trekken samen op. De linkse elite sluit met veel plezier de ogen voor de werkelijkheid: vrouwenonderdrukking, haat tegen homo’s, uitkeringsafhankelijkheid, straatterrorisme, de vijandelijkheid tegenover de democratie, etc.Onze trots waar Nederlanders met overtuiging decennialang voor hebben betaald, de verzorgingsstaat, is verworden tot een magneet voor gelukszoekers. Niet meer een schild voor de zwakkeren, maar een afhaalloket voor lanterfantende immigranten. En wie betaalt dat? Dat bent u. Henk en Ingrid betalen voor Ali en Fatima.Staan we machteloos? Moeten we lijdzaam toezien hoe alles wat ons dierbaar is vernacheld wordt door die losgeslagen elite?Natuurlijk niet. Nederland moet kiezen voor oplossingen. Als we willen kunnen we alles. Onze voorouders zagen een zompige moerasdelta, en zeiden: dit wordt een oase. Rotterdammers zagen ooit hun stad aan puin gebombardeerd, en zeiden: samen de schouders er onder. De Partij voor de Vrijheid ziet een land dat steeds verder wegzakt in het moeras en zegt: de beuk erin!Pim Fortuyn zei het al: “Dit land is het zat. C’est ca, daar sta ik voor.

”

De PVV kiest bij uitstek voor de mensen die het niet cadeau krijgen. De Partij voor de Vrijheid kiest voor een sociaal Nederland. We trekken met plezier de portemonnee voor tienduizend extra verpleegkundigen, met een hoger salaris, in de verpleeghuizen voor onze ouderen. Wij zijn ook tegen een verhoging van het eigen risico in de zorg. Wij blijven af van de studiefinanciering en de OV-jaarkaart. Wij komen niet aan de WW en de hypotheekrenteaftrek. Wij willen geen versoepeling van het ontslagrecht en de AOW moet op 65 blijven.De PVV wil een economisch welvarend Nederland. Waar burgers en ondernemers zo min mogelijk belasting betalen, zodat ze hun eigen geld kunnen uitgeven op de manier die ze zelf willen. Een Nederland dat niet stil staat, maar beweegt, dus meer wegen en geen kilometerheffing. Wij kiezen voor een kleine overheid, zonder te veel betutteling. Voor een sprankelende democratie, met referenda. Geen Europese superstaat, maar wel economische samenwerking. Geen netwerk van gesubsidieerde linkse actiegroepen. En vooral: voor een veilig Nederland waar het tuig wordt opgepakt en uitgezet, en niet gesubsidieerd en geknuffeld.Dames en heren, wij zijn niet de enige partij die meedoet aan de verkiezingen. De PvdA dacht: weet je wat. De burgemeester van Amsterdam wordt onze kandidaat. Wat hij voor Amsterdam heeft gedaan kan hij ook doen voor heel Nederland.De vraag is of dat een belofte is of een dreigement.We komen er steeds meer achter wat Job Cohen nou eigenlijk heeft gedaan voor Amsterdam. Voor de oorspronkelijk bewoners niet zo heel veel. Die wonen nu in Almere en Purmerend. Maar voor gelukzoekers is hij 24 uur per dag in touw geweest. Job Cohen is honderd procent pro-islam. Hij financiert een radicale moskee. De burgemeester van de grachtengordel pleit voor een islamitische cultuur in Nederland. Nederlands leren is volgens hem niet nodig. Cohen zegt letterlijk: we moeten moslims accepteren die hun vrouw discrimineren. Zelfs handen schudden met vrouwen, hoeft van hem niet.In de kantine van het politiekorps van Amsterdam kun je iets lekkers bestellen. Een broodje Cohen. Dat is een broodje slap vlees. Er wordt dan bij gezegd: “Lekker, zonder ruggengraat”. Door zijn eigen hoofdcommissaris van politie wordt Cohen een strandbal genoemd, die met alle winden meewaait.De PvdA is de partij van de dubbele paspoorten. Vroeger had de PvdA een rode vlag. Nu is het de club van de rode loper. De rode loper voor de islam. Mensen, ik zeg: Nederland heeft geen behoefte aan strandballen, maar aan leiderschap.Vrienden, op 9 juni mag u uw bestelling plaatsen in de kantine van onze democratie. Dan kunt u zelf beslissen of u een broodje met of zonder ruggengraat wilt.Beste mensen, zet het maar in uw agenda. Op 9 juni hebben we een feestje. Dan gaan we vieren dat de PVV een megawinst heeft behaald. Tot die tijd gaan we met deze groep kanjers en onze duizenden vrijwilligers in het land vlammen. Daar beginnen we nu mee. Onze vrijwilligers gaan vanaf vanavond op pad. Ze gaan de deuren langs en verspreiden door heel Nederland honderdduizenden pamfletten met onze boodschap. 

Vandaag, hier, in Rotterdam, begint het terugveroveren van Nederland.Staan we machteloos? Nee, natuurlijk niet.Tegenover meer van hetzelfde, plaatsen wij daadkracht.

Tegenover de islam, plaatsen wij onze identiteit.

Tegenover multikul, patriottisme.

Tegenover de grachtengordel, Henk en Ingrid.

Tegenover de afbraak van sociaal Nederland, het beschermen van de burger.

Tegenover pessimisme, tienduizend nieuwe verpleegkundigen en tienduizend nieuwe agenten.

Tegenover de cultuurrelativistische malaise, plaatsen wij Nederlands hoop en optimisme.

En tegenover Job Cohen, meer veiligheid en minder immigratie.Beste mensen, wij gaan er voor! Kies lijst 5, kies Partij voor de Vrijheid!
 
Dank u wel!

Geert Wilders, Rotterdam 26 april 2010

zondag 25 april 2010

Vier vrouwen en vier uitkeringen

Boerkabitch.jpg

Terwijl in "failed state Belgium" de "politiekers" zich buigen over de vraag "hoe de boerka bij wet te verbieden zonder het woord boerka in die bewuste wet te vermelden" en de straffeloosheid jegens Marokkaans tuig intussen blijft toenemen, werd onlangs in Frankrijk een moslima geverbaliseerd omdat ze een niqab droeg achter het stuur van een auto.

Volgens de politieagent van dienst was zij een gevaar in het verkeer, daarom die boete van € 22.

De niqab is een lichaamsbedekkende zwarte sluier met een postbus-reet boven de neus (foto). Kleding voor halve garen en volslagen woestijnidioten. Anders gezegd, uitingen van provocatieve achterlijkheid die we kunnen missen als een acute aanval van aambeien.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Brice Hortefeux heeft hieromtrent [de niqab] een schrijven gericht aan zijn collega Eric Besson, Minister van Migratie. In die bewuste brief, zo wist Le Figaro te melden, gaf Hortefeux ook te kennen dat de vrouw in kwestie gelinkt wordt aan Lies Hebbadj (31), een praktiserende mohamedaan (zie foto) waarvan geweten is dat hij deel uitmaakt van de radicale islamistische beweging Tabligh.

Blijkt intussen dat die baardman -uiteraard- niet werkt, fluitend van een uitkering geniet en op de koop in polygamie leeft met vier vrouwen. Precies zoals de zelfverklaarde profeet ooit heeft voorgeschreven. Volgens sommige bronnen zou de polygame constructie zelfs uit zeven vrouwen bestaan en tot dusver twaalf kinderen.

Uiteraard ontvangen al die vrouwen ook de uitkering van alleenstaand gezinshoofd, daar hoeft geen tekening bij, misschien?

En dat die wijven alle de niqab (nikab) dragen, zal u ook niet verbazen. Evenmin dat ze de Westerse maatschappij, die hen voedt en onderhoudt, verketteren en verfoeien.

Of er nu ook werkelijk actie zal worden ondernomen tegen dit toenemend islamitisch profitariaat, dat als een kanker in het hele Westen woekert, laat zich sterk betwijfelen.

Die Franse minister van Immigratie, Eric Besson, kennen we nog van zijn intenties om maatregelen te treffen die de nationale trots opnieuw moeten aanwakkeren.

Zo wou hij dat het onderwijs weer aandacht ging schenken aan het Franse volkslied...

Zingend de ondergang tegemoet, het klinkt gezellig maar heeft toch een hoog lemming-gehalte.

UPDATE

Liès Hebbadj bijt intussen van zich af en stelt dat hij niet polygaam dan wel een doordeweekse "schuinsmarcheerder" is. "Ik heb maitresses, dat mag toch in Frankrijk", stelt de halal-slager. En de paljas krijgt steun uit (verwachte) groenlinkse hoek. De notoire PEDOFIEL Daniel Cohn-Bendit vindt namelijk dat "we stilaan in een fase zitten waarbij we een regering hebben die gevaarlijk is voor de veiligheid van de Fransen, omdat ze de haat aanwakkert", einde citaat. Pek en veren en dumpen in de Seine, deze kinderverkrachter, die nota bene serieus wordt genomen in het Europees Parlement.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...