maandag 28 december 2009

Terreur is Allah's geliefde tactiek...

SuicideBomber.jpg

De maangod Allah, vooral gekend als narcistische oppersmurf van de pseudo-religie islam, heeft nog maar eens een idioot kunnen motiveren een aanslag te plegen tegen ongelovige Westerlingen. Alleen is het die sukkel niet gelukt zijn lading pentriet te doen exploderen. Het brengt Umar Farouk Abdulmutallab een ere-plaatsje op in de galerij van "useful idiots" waar ook shoe bomber Richard Reid een stekje heeft.

Straks wachten ons als vliegtuigpassagiers geheid weer ambetante veiligheidsmaatregelen die van reizen een gestresseerde bezigheid maken, met dank aan de Religie van de Vrede. Dank u Allah, dank u islam.

Ambetante maatregelen? Ja, wie dacht dat het in beslag nemen van flesjes reukwater en het checken van schoenen van vliegtuigpassagiers eigenlijk overdreven was, mag zich nu schrap zetten voor wat komen gaat.

Delta Airlines heeft na de mislukte aanslag op de Northwest Airlines-vlucht Amsterdam-Detroit van afgelopen Kerstdag als eerste een reeks nieuwe veiligheidsmaatregelen aangekondigd voor vluchten naar en binnen de VS. Die maatregelen mogen gerust robuust en pijnlijk worden genoemd.

We noteren: ten eerste een verbod op het gebruik van elektronica in het laatste uur van de vlucht, waarbij men zich de vraag kan stellen waarom enkel in het laatste uur, een aanslag kan toch gedurende de hele reis plaatsvinden?

Tweedens een verbod om nog op te staan in het laatste uur van de vlucht (zelfs niet om naar het toiliet te gaan). Ten derde een verbod om kinderen, ouderlingen of hulpbehoevende passagiers bij te staan in het laatste uur van de vlucht. Dit betekent waarschijnlijk dat op vluchten van minder dan 90 minuten in het geheel niet meer mag worden opgestaan.

Air Canada van zijn kant gaat alle passagiers voortaan grondig fouilleren (full body search) vooraleer ze aan boord mogen. Ook de handbagage zal volledig worden doorzocht. Brussels Airport laat zich niet onbetuigd, zo zullen passagiers aan een "dubbele controle" worden onderworpen. Maak u dus op voor lange wachttijden, afgelaste vluchten, gemiste aansluitingen...

Hoeft het gezegd, de linkse pers beweegt sinds het incident hemel en aarde om de dader als een "lone wolf" neer te zetten. Van een islamitisch complot of jihadistische terreurdaad zou überhaupt geen sprake zijn. De "progressieve krant" De Morgen maakt zich bij monde van redacteur Walter Pauli zelfs veeleer bezorgd over het feit dat de mislukte aanslag zal worden aangegrepen voor een nieuw rondje "islam bashing" en nieuwe, verscherpte veiligheidsmaatregelen in "Fort Europa", zoals hij het huidige Eurabia pleegt te noemen.

Dat de islam het Westen jaren geleden de oorlog heeft verklaard en zich daar ook naar gedraagt, blijft hier onbenoemd want politiek niet correct. Dat Allah in de koran zijn slaven opdraagt terreur te plegen tegen joden en andere ongelovigen wordt hier niet aan de klok gehangen want politiek niet correct.

We kunnen ons voor de domme blijven houden, maar ergens in de nabije toekomst gaan we moeten erkennen dat de "clash of civilizations" niet alleen in het Oosten woedt, maar gaandeweg ook over het hele westen. Daar is geen ontkomen aan.

Als we eindelijk die verantwoordelijkheid gaan opnemen ten koste van politieke correctheid en slap links gelul, gaan we beter gewapend zijn om aanslagen te voorkomen en nemen wij de islam zo zijn belangrijkste wapen uit handen, met name blinde terreur.

Daartoe moeten in de eerste plaats moslims en alle aan islamieten gelinkte personen continu aan maximale controles worden onderworpen. Full body search. Strip search. Intensive body scan. Tot vervelens toe.

Immers, de problemen inzake blinde terreur worden voor 99,9% veroorzaakt door islamieten. Dàt is de te overwaken doelgroep. Moslims voortdurend te pas en te onpas intensief controleren zal ongetwijfeld veel rendement (lees veiligheid) genereren en het leven van reizende Westerlingen, u en ik dus, aansluitend opnieuw wat aangenamer maken.

Ook alleen dàn zullen "vrijgevochten moslims" die zelf gebukt gaan onder al die vervelende controles wel moeten opstaan om zich openlijk af te zetten tegen geloofsgenoten die Allah's oproep tot het plegen van terreur plichtsgetrouw opvolgen.

Tenslotte, terugblikkend op de mislukte aanslag op kerstdag: verontrustend is het gebruik van pentriet (PETN), een uiterst explosief goedje dat zich makkelijk laat verbergen. Koppel hieraan het feit dat volgens de modus operandi van jihadi's elke mislukte aanslag een aanmoediging is om de operatie over te doen tot ze lukt, en u beseft dat er rampen met passagiersvliegtuigen zitten aan te komen, zoveel is zeker.

En daarmee bereikt Allah precies wat hij in al zijn satanische goddelijkheid nastreeft: angst en terreur zaaien in de harten van ongelovigen (koran 8:12).

woensdag 9 december 2009

Debat wenselijk over "Moskee en Staat"...

Moskee.jpg

In België laait de discussie over de scheiding tussen Kerk en Staat weer op.

Omdat de politieke correctheid speelt, dreigt de uitkomst helemaal van den zotte te worden. Zo zouden zelfs kruisbeelden aan de ingang van een kerkhof niet langer worden getolereerd, of een burgemeester niet langer een processie mogen bijwonen of een minister niet langer naar een viering kunnen gaan rond de heiligverklaring van pater Damiaan...

We zijn ver afgedwaald. Als de politieke correctheid niet zou spelen, en we de dingen bij naam konden noemen, zou de oplossing voor het probeem in handbereik liggen.

Bron van alle ergernis is de voortschrijdende islamisering en de druk vanuit die gemeenschap om de islam te nestelen en verstrengelen in onze samenleving: hoofddoekjes op school en in openbare ruimten; moskeeën met minaretten die boven het hoogste gebouw in de omgeving uitsteken; aparte zwem-uren voor moslima's; geen gym voor moslima's op school; geen lessen biologie; halal-voeding op school en in andere openbare diensten; het islamitisch huwelijk en scheiding (volgens de sharia) buiten de supervisie van de staat om; de roep om islamitische feestdagen; het voorzien van bidruimten en aparte wasplaatsen voor moslims op de werkvloer en school; moslims die zich in groeiende mate gekrenkt voelen door onschuldige Westerse symbolen en voorwerpen (kruisbeelden, Sinterklaas, Kerstmis, spaarvarkentjes, reclameposters voor lingerie...), etetera etcetera etcetera.

Kortom, wij willen de islamisering met zijn inherente intolerantie afblokken en terugschroeven, maar we durven dat niet publiekelijk toe te geven, dus gaan we regels, decreten en wetten inzetten die misschien dezelfde uitkomst opleveren maar onderweg een heleboel "collateral damage" aanrichten waar andere religieuze strekkingen die harmonieus in onze samenleving functioneren en geen overlast veroorzaken het slachtoffer van worden, denk in de eerste plaats aan katholieken en onze christelijke erfenis, maar ook aan orthodoxe joden, Sikhs, hindoes...

Het zijn Philippe Mahoux (PS), Christine Defraigne (MR), Paul Wille (Open VLD), Josy Dubié (Ecolo), Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) en Olga Zrihen (PS) die met hun wetsvoorstel de discussie over het principe op de agenda plaatsten.

De discussie over de scheiding tussen Kerk en Staat zal morgen ongetwijfeld voor verbaal vuurwerk zorgen in de Senaat.

CD&V-senator Pol Van Den Driessche ziet het voorstel in elk geval niet zitten. ‘Ik viel bijna van mijn stoel toen ik de tekst las', zegt de CD&V'er. ‘Ik dacht dat deze discussie al in de negentiende eeuw was gevoerd.'

Dat is ook zo, maar vandaag de dag dringt zich het debat "Scheiding tussen Moskee en Staat" op en dat is toch een andere discussie.

Omdat wij façades moeten neerhalen: de islam is geen godsdienst tout court maar een uitgebreide set van leefregels en voorschriften die het leven van elke dag beïnvloeden, dus een politieke doctrine. De moskee is geen kerk maar een verzamelplaats om zich voornoemde doctrine eigen te maken en tevens een plek om onderworpenheid aan een godsfiguur te affirmeren. De imam is geen priester maar tegelijk politicus (die 's vrijdags speecht), lobbyist, gemeenschapsleider, sharia-rechter en ja ook de persoon die het gebed voorgaat etc.

De Raad van State had alvast heel wat opmerkingen. Het federale parlement kan zich bijvoorbeeld niet uitspreken over een hoofddoekenverbod voor leraars en onderwijzers omdat die in dienst zijn van de gemeenschappen. Nogal wiedes.

De Raad vraagt zich ook af of ‘het zeer algemene toepassingsgebied' van het hoofddoekenverbod wel te rijmen valt met de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Ja, het addertje in het gras. De elites van Eurabia, bij monde van de Raad van Europa, zouden maar al te graag de katholieke kerk de finale genadeslag toedienen, maar de islam een strobreed in de weg leggen? Ho maar.

maandag 7 december 2009

Sharia, ook bij u in de buurt...

HonourCrimes.jpg

In tal van Westerse media wordt met verbazing melding gemaakt van het feit dat in Spanje onlangs een vrouw ei zo na ter dood werd gebracht nadat ze werd veroordeeld voor vermeend overspel door... een sharia-rechtbank.

Een sharia-rechtbank? In Spanje? Daar had de "progressieve" (lees politiek correcte) pers nog niet van gehoord. Voor deze nieuwskneders is het bericht te buitensporig om waar te zijn, "té gaga" voor ons voorstellingsvermogen en daarom vast wel een hoogst uitzonderlijk incidentje dat ons geruststelt dat Eurabia gevrijwaard is van praktijken uit het kookbook van achterlijke woestijnculturen.

Hoe imbeciel kunnen ze zijn?

Maar laat ons eerst de feiten eens overschouwen, voor wie ze gemist heeft: de Catalaanse politie heeft afgelopen week negen mannen van Maghrebijnse afkomst (lees: Marokkanen) gearresteerd die uit naam van een islamitische rechtbank (lees: sharia-rechtbank) een vrouw wilden executeren (lees: honour crime) omdat ze overspel zou hebben gepleegd. De familieleden van haar echtgenoot beweerden dat ze de vrouw met een andere man op straat hadden gezien.

U leest dit goed: iemand uit de familie heeft bewuste mevrouw met een man zien praten op straat en daaruit geconcludeerd dat ze overspel pleegt, dat ze de familie-eer (wat dat ook mag zijn) in gevaar brengt.

De vrouw, die op een verlaten boerderij was opgesloten, kon ontsnappen dankzij de onachtzaamheid van haar bewaker en liep naar de politie. De politie viel daarop in enkele huizen in de dorpen Reus en Vall binnen en pakte negen Marokkanen op. Zij worden beschuldigd van illegale detentie met de bedoeling een persoon ter dood te veroordelen en te executeren. Het voorval dateert van vorige maand, maar het is pas aan het licht gekomen nadat een bron bij de politie een lokale Spaanse krant had ingelicht.

Ja, dit bericht werd enkele weken lang verzwegen, onder de mat geveegd. En ei zo na zou het verhaal helemaal in de vergetelheid zijn geraakt, ware er niet "een bron" die het onrecht niet langer kon aanzien.

De verdachten behoren, volgens de Spaanse media, tot de salafistische strekking. Die ultraconservatieve stroming in de islam zou in de provincie Tarragona veel aanhangers tellen, maar het was de overheid tot nog toe niet bekend dat ze een eigen rechtbank heeft die volgens de regels van de sharia recht spreekt. Deze rechtbanken, die zich baseren op de Koran, bestaan in landen als Saudi-Arabië, Iran en Nigeria. Daar wordt overspel bestraft met de doodstraf door steniging.

Salafisten? Ultraconservatieve stroming? Opnieuw poogt men hier een "uitzonderlijke situatie" te creëren. Een uitzondering waaraan verder geen belang hoeft gehecht. Huh? Mogen wij de pers eraan herinneren dat recent onderzoek in Londen aan het licht bracht dat maar liefst 40% van alle moslim de sharia een warm hart toedraagt (gewone moslims notabene, zoals zij die tegenwoordig al onze steden, dorpen en gehuchten bevolken)...

Anders gezegd, het gros van de islamieten in West-Europa vindt het best wel okay dat ons rechtssysteem wordt vervangen door de sharia, die barbarij uit het Oosten.

Dat verlangen naar de sharia wordt trouwens bevestigd door de Spaanse overheid: de Catalaanse politie is tot de vaststelling gekomen dat de rechtspraak van de sharia-rechtbank in Tarragona op de steun van vele moslims kon rekenen. Jazeker, dat is de realiteit te velde. Maar pers en politiek zitten te hoog in ivoren torens om er zich van bewust te zijn, als ze dat al zouden willen.

Intussen in België. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) werkt aan maatregelen tegen politiek en religieus extremisme dat gewelddadige vormen aanneemt...

Heeft Turtelboom het licht gezien? Gaan we eindelijk maatregelen krijgen tegen de voortschrijdende islamisering met die barbaarse sharia in het kielzog? Te vroeg gejuicht: Turtelboom keek over de grens, waar al langer aan preventie tegen radicalisering wordt gedaan. Daar zag ze hoe imamcursussen worden georganiseerd, zoals in Spanje. ‘En dat is goed zo, want op het ogenblik dat de radicalisering optreedt, is het eigenlijk al te laat.'

Maar mensen toch. Al die geldverslindende projecten hebben aangetoond dat ze helemaal geen nut hebben, getuige het voorbeeld van de ontvoerde en veroordeelde vrouw in dit artikel, een sharia-exces dat in de moslimgemeenschap op grote bijval kon rekenen...

Turtelboom steunt zich hiervoor op een rapport van de antiterreurcel OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de analyse van de dreigingen. Dat identificeerde het gevaar en ziet het uit politieke hoek komen: van extreem-linkse of extreem-rechtse groupuscules met een voorliefde voor geweld. Maar het wijst ook de islamisering en militante dierenactivisten als potentieel risico aan. Het is wel niet de bedoeling om die groepjes op te doeken, hoogstens om in te grijpen op het moment van radicalisering.

Hallo?! Het grote gevaar komt van extreem-linkse of extreem-rechtse groupuscules? Niet in eerste instantie van jihadi's, home grown of uit den vreemde? En het is niet de bedoeling om die "groepjes" op te doeken, hooguit in te grijpen als het te laat is?...

Beste landgenoten, read my lips: you - are - on - your - own!

Als de veiligheidsdiensten en de overheid nu nog steeds niet door hebben uit welke hoek het gevaar komt, kunnen we maar best meteen concluderen dat wij - u en ik - er alleen voor staan. Iemand enige suggesties?

(archieffoto: slachtoffer van een "honour crime")

zondag 6 december 2009

Frankrijk (nog) niet rijp voor moslima...

MissFrance2010.jpg

Juliette (zie vorige post) heeft het dus niet gehaald. Ze werd zelfs geen eerste eredame, geen tweede eredame, ook niet vierde, kortom, het Franse volk zag haar niet zitten.

En op hulp uit de moslimgemeenschap kon ze ook al niet rekenen. Als men al zou kijken naar dit soort decadente televisie, is het lang niet zeker dat de Franse moslims een miss zouden willen die hun gemeenschap vertegenwoordigt...

Dat zou een prominent slecht voorbeeld zijn voor meisjes en vrouwen uit die gemeenschap. Geen hoofddoekje dragen? Not done. Deelnemen aan het nachtleven, of het promoten van Franse (haram) producten? Not done. Zonder mannelijke chaperon op stap? No way...

Op de keper beschouwd is het dus een spijtige zaak voor de anti-sharia-bewegingen in het Westen. Om de sharia af te blokken en de islamisering af te wenden moeten wij immers de harten en geesten winnen van de vrouwen uit die gemeenschap. En hoe kunnen wij dat beter bewerkstellingen dan door het inschakelen van bekijkenswaardige rolmodellen, moslima's die hun schoonheid en succes niet verbergen, die een op westerse leest geschoeide loopbaan willen uitbouwen en door de wereld worden aanvaard?

De moslimvrouwen moeten aan onze kant komen te staan, 't is te zeggen, de kant van de open en vrije samenleving waar de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens wordt onderschreven, zonder gemaar, hypocrisie of reserves.

De moslimvrouwen horen die keuze te maken omdat ze (dienen te) beseffen dat de sharia voor een vrouw niets goeds in petto heeft. Dat hun nageslacht beter af is zonder islam, het is dus kiezen voor een betere toekomst, zonder vanzelfsprekend geweld, discriminatie, onderdrukking...

Zonder gewelddadige onderdrukking van vrouwen kan de islam, deze pseudo-religie, niet groeien of uitbreiden in een Westerse omgeving en stuikt het systeem in mekaar. Het zijn immers de vrouwen die hun kinderen vanaf de geboorte de Mohamed-nonsens inprenten voor het leven. Onder inprenting verstaan we in de eerste plaats redeloze jodenhaat. En haat jegens de ongelovige. En de verheerlijking van geweld en de superioreit van de man over de vrouw, de moslim over de niet-moslim, de roep van de jihad...

Juliette is bij nader inzien dus een gemiste kans.

Voor de liefhebber van miss-verkiezingen die nu op zijn honger zit, wil ik graag nog vermelden dat de nieuwe Miss France 2010 een 22-jarige schone uit de Rhône-Alpen is die luistert naar de exotische naam Malika Ménard.

Moge Malika een voorspoedig leven zijn gegund. Zonder islam-sores.

woensdag 2 december 2009

Frankrijk en het grote "Tieten-Referendum"

KandidaatMissFrance.jpg

Politiek correct Eurabia geilt zich dezer dagen op met de vraag of La Douce France klaar is voor een moslima als nieuwe 'Miss France'.

In Frankrijk zelf zijn zowel linkse rukkers als rechtse rakkers verdeeld over de kwestie. Voor links is zij (Juliette Boubaaya) als van God (allah?) gezonden. Juliette is immers bereid haar land te dienen door het politiekorps te vervoegen. Ze weigert ook steevast een sluier te dragen omdat ze 'haar vrouwelijkheid niet wil opgeven'.

Uiterst rechts ziet het anders en - hoeft het gezegd - toch een beetje realistischer. Want hoewel de voornaam anders doet vermoeden is Juliette een vrome moslima die vijf keer per dag bidt. ‘Als de islam alcohol en varkensvlees verbiedt, hoe kan een vrome moslima als miss dan onze champagne, wijn en saucissons promoten?' luidt het terecht.

Juliette Boubaaya is 19 jaar, 1.75, heeft bruin haar en dito ogen. Ze danst graag, speelt handbal en is dol op dieren. Niets opzienbarends eigenlijk voor een jongedame die aanstaande zaterdag het Franse departement Picardie mag vertegenwoordigen tijdens de finale van de Miss Frankrijk-competitie.

Hoewel andere kandidaten met islamitische achtergrond steevast hebben geweigerd in bikini te poseren (waarom deden ze dan mee?) lijkt Juliette zich daar niet aan te storen, wel integendeel. De tabloïdkrant Le Parisien bracht recent een foto van haar in "natte bikini" onder de kop ‘Fier op mijn geloof en mijn schoonheid.' In het artikel legde ze uit dat ze zowel de koran als de bijbel had gelezen, maar dat de koran haar toch meer aantrok. Wij fronsen de wenkbrauwen...

Ook zou ze - vooraleer in te schrijven voor de Miss-verkiezing - een imam hebben geconsulteerd omtrent het poseren in een weinig verhullende bikini. En die imam zou haar enthousiast geadviseerd hebben om mee te doen? Hoe komt het toch dat wij daar niets van geloven?

Koos Frankrijk eerder al voor meisjes uit Guadeloupe en Tahiti, dan leidt het vooruitzicht van een praktiserende moslima als schoonheidskoningin bij onze zuiderburen toch tot de nodige commotie en ongeloof.

Geen probleem, het groot publiek krijgt hieromtrent zijn zeg. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de winnares immers rechtstreeks verkozen door de kijkers. Het programma is rechtstreeks te volgen op TF1 en is één van de hoogtepunten van het televisiejaar.

Frankrijk heeft zaterdag dus in zekere zin zijn "tieten-referendum". Als Juliette het haalt zal de politiek correcte kerk uitbazuinen dat de multi-culturele maatschappij terug is van weggeweest. Als Juliette het niet haalt, zal de politiek correcte kerk proclameren dat Frankrijk de weg van het racisme heeft gekozen, Zwitserland achterna.

Zaterdag zal blijken of het land klaar is voor een moslima als Miss France. Wat mij betreft mag Juliette winnen, gesteld dat ze er zich contractueel toe verbindt àlle verplichtingen na te komen, ook als die als haram geboekt staan volgens de sharia.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...