maandag 19 maart 2012

Witte Mars: schandelijk kindermisbruik!

MarsAnderlecht.jpeg

U herinnert zich dat bij de brand in de sjiitische Rida-moskee in Anderlecht imam Abdallah Dahdouh omkwam. De dader heeft aan de onderzoeksrechter bekend dat hij handelde uit religieuze motieven. De aanslag was tegen de sjiitische gemeenschap gericht, die hij verantwoordelijk acht voor het geweld in Syrië.

In de mainstream media lezen we dat een 2000-tal moslims afgelopen weekend is opgestapt in een "witte mars tegen extremisme", als reactie op de aanslag in Anderlecht.

Wat ik hierbij verontrustend vind is dat al die redacteurs en nieuwslezers überhaupt weinig of geen benul hebben waar ze eigenlijk over berichten, ze begrijpen de gebeurtenis niet, uiteraard omdat ze slechts een oppervlakkige kennis hebben van de islam.

Ook de politiek slaat de bal helemaal mis. Vlaams minister van Inburgering en Integratie Geert Bourgeois (N-VA) is blij dat verschillende stromingen binnen de islam elkaar vonden in de manifestatie en vreedzaam op straat gingen met een boodschap tegen geweld en extremisme. 'Een bewijs dat belijders van de islam zich kunnen inpassen in de pluralistische samenleving', verkondigde de minister.

Om te beginnen was deze mars een mooi staaltje "Da'wa": de islam als tolerant en vredig presenteren aan de niet-islamitische goegemeente. Da'wa als olie op het water, de wakker geschrokken apologisten van de islam weer in slaap wiegen en de indruk scheppen alszou de islam perfect in harmonie kunnen zijn met onze liberale democratie.

Bekeringsdrift en islampropaganda, tot daar toe. Erger is de wijze waarop kinderen werden ingezet en "misbruikt" tijdens deze "da'wa-mars".

Zowat alle meisjes (zelfs peuters) waren gesluierd (zie foto). Voor een goed begrip: volgens de sharia moet een meisje, dat klaar is om seksueel te worden geconsumeerd, een sluier dragen. Het hoofddoekje als signaal naar de buitenwereld toe dat ze rijp is voor geslachtsverkeer en bijgevolg moet worden beschermd tegen mannen tot zij door de ouders wordt toegewezen aan een bruidegom.

Deze zogenaamde "mars tégen extremisme" was dus in feite veeleer een "promotie van extremisme", vanuit Westers oogpunt gezien. Wat voor de islam gewoon en normaal is, is voor ons Westerlingen maar al te dikwijls barbaars en extremistisch. Bijvoorbeeld het uithuwelijken van kleuters van amper zes jaar oud, te consumeren als ze beginnen te menstrueren.

Het allereerste decreet dat Ayatollah Khomeiny uitvaardigde toen hij voet zette op de tarmac van Teheran bij zijn terugkeer uit ballingschap (Frankrijk) was precies het verlagen van de huwbare leeftijd van meisjes tot de leeftijd van amper negen (9) jaar. Onder de sjah was dat achttien.

Kwam deze beslissing uit het brein van Khomeini zelve? Nee, hij deed wat elke trouwe Mohamedaan doet: het voorbeeld volgen van "de perfecte mens", de profeet van de islam. Die zelfverklaarde profeet was een seksueel pervers man. Hij nam het zesjarige kindje Aisha tot zijn vrouw en "consumeerde" (lees verkrachtte) haar toen ze negen werd.

Deze daad van kindermisbruik staat uitvoerig omschreven in de betrouwbare hadiths en wordt door Mohamedanen als acceptabel en deugdelijk gedrag aanvaard. Hoeft het gezegd, sedert Khomeini van overheidswege uit toeliet dat volwassen mannen met kinderen trouwen, is het kinderhuwelijk in de hele islamitische wereld schering en inslag geworden. Check dit artikel omtrent de situatie in Iran.

Tijdens deze "witte mars" werd dit schandelijk kindermisbruik zichtbaar en prominent "gepromoot". Het monster van de sharia, verborgen achter de façade van onschuldige meisjes...
_

woensdag 14 maart 2012

"Sudden Jihad" in Laken...

JihadLaken.jpg

Dinsdagochtend is een 39-jarige Algerijn - die anderhalf jaar geleden werd geregulariseerd - aan het koninklijk paleis in Laken opzettelijk ingereden op een aantal motoragenten van de federale politie. Volgens een getuige is hij het paleis voorbijgereden, heeft hij ter hoogte van het Amerikaans Theater rechtsomkeer gemaakt om vervolgens op volle snelheid de agenten te rammen.

De acht motards raakten gewond: vijf lichtgewonden en drie zwaargewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van de drie agenten verkeerde kort in levensgevaar, maar dat was na enkele uren geweken.

Overheid, politie en media verklaren uiteraard eensgezind "dat het voorlopig niet duidelijk is wat het motief van de dader was, maar dat het in elk geval niet om een aanslag, maar om en wanhoopsdaad gaat"...

Mijn hoela ! Maak het de kat wijs.

Ook de islamofiele Brusselse burgemeester Freddy Thielemans ontkent met klem dat het om een aanslag gaat. Hij bedankt de hulpdiensten voor hun kordate optreden en betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. En dan zo snel mogelijk terug over naar de orde van de dag...

U zal het met mij eens zijn, beste lezer, wij worden in dit land schaamteloos belogen en om de tuin geleid.

Het dogma van politieke correctheid is dermate doorgeslagen dat het overheid, politie en justitie en niet te vergeten de media aanzet tot het verspreiden van leugens, misleiding, desinformatie, ontkenning...

DIT INCIDENT IS IMMERS EEN DUIDELIJK GEVAL VAN "SUDDEN JIHAD".

Vergelijkbaar met de aanslag van de Marokkaanse terrorist die vorig jaar in het Belgische Luik een blinde slachtpartij aanrichtte.

(Quran 8:12): (...) I will cast terror into the hearts of those who disbelieve (...)

De modus operandi is simpel: een gewone moslim, die een normaal leven leidt en geen aanleiding geeft tot enige ongerustheid, gaat plots door het lint en pleegt blinde agressie op een een of meer onschuldige niet-moslims... Overheid en media spreken eensgezind van een geïsoleerd geval, van een mentaal gestoorde. Vervolgens wordt de media-heisa zo snel mogelijk gedoofd (meer info).

Ontkenning en verdraaiing van de feiten, het is uiteraard niet de goede werkwijze om de samenlevingsproblemen en de groeiende radicalisering van islamieten aan te pakken. Want wij hebben hier immers het laatste niet van gezien (bekijk deze video: De islamisering van België )

De ongebreidelde en onwenselijke instroom van islamieten legt een tijdbom onder onze samenlevingen: sunni die terreuraanslagen plegen tegen sjiieten, oproer in de allochtone enclaves (zie artikel), de toename van aanslagen van het type "sudden jihad", het terroriseren van homo's en Westers geklede vrouwen (zie artikel), groepsverkrachtingen van blanke vrouwen, home- en carjackings, steek- en schietpartijen, overvallen, vandalenstreken, het wegpesten van autochtonen, straatterreur en steaming (zie artikel), gebrek aan arbeidslust en levenslange afhankelijkheid van uitkeringen, en dies meer en dies meer...

Het Westen is duidelijk toe aan een nieuwe "Franse Revolutie", in vergelijking waarmee de Arabische Lente verbleekt als oude beenderen in woestijnzand.

Hier als uitsmijter een artikel over "the Lone Wolf Jihadi", een andere omschrijving van het "sudden jihad-fenomeen".

21/03/2012 - 15:00: De dader van de moorden rond Toulouse was dus - zoals we al voorspelden - een Algerijn, die kennelijk handelde uit wraak voor de bezetting van het uitgevonden land van Palestina. Een duidelijk geval van SUDDEN JIHAD. Zoals tevens voorspeld hebben we hier het laatste niet van gezien.
_

woensdag 7 maart 2012

Hoofddoekjes: swastika's van de islam

HemaHijab.jpg

Jozef de Witte Ridder doet het weer. Het zwaard opnemen ter verdediging van hetgeen niet te verdedigen valt (de Hema wordt door hem aangeklaagd wegens het ontslag van een provocatieve moslima met hoofddoek).

"Het is merkwaardig, de massale afkeer van de hoofddoek en de islam in het algemeen", zegt Jozef De Witte in de kwaliteitskrant De Morgen.

Wat deze brave man, chef van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR), niet lijkt te beseffen is dat het gewone volk intuïtief aanvoelt dat het met deze ideologie (de islam) niet goed zit, dat deze pseudo-religie ons om tal van redenen mateloos begint te storen. Dat het opgelegde respect voor verscheidenheid (lees: de islamitische cultuur) een parfum is dat in toenemende mate ruikt naar rotte vis.

Vooreerst het geval Hema: elke ondernemer moet in alle vrijheid zelf kunnen uitmaken op welke wijze het personeel zich dient te presenteren aan de klant. Daar heeft overheid noch kerk (moskee) iets mee te maken. Dit is louter een vestimentaire kwestie (corporate identity) en heeft niets vandoen met vrijheid van godsdienst of discriminatie van minderheden. In die optiek dient de rechter de klacht van het Centrum te beoordelen.

Trouwens, als de islam de hoofddoek als dresscode opdringt, dan mag een bedrijf/de overheid dat negeren. In een liberale democratie hoort een religie immers haar plaats te kennen, en die ligt in de privé-sfeer.

Maar er is hier veel meer aan de hand dan een "vestimentair dispuut", iets wat De Witte en de apologeten van de islam trachten onder te sneeuwen met valse argumenten alszou het hoofddoekje een religieuze verplichting zijn (en vermits wij godsdienstvrijheid huldigen moet het hoofddoekje dus overal en altijd worden geaccepteerd).

Wat wij al jaren overal in het Westen constateren is dat de islam mondjesmaat zijn eigen regels en geboden aan de autochtone meerderheid (niet-moslims) aan het opdringen is. Er zit overduidelijk een bewuste strategie achter, wij noemen het "creeping sharia".

Men tracht de islamitische geplogenheden (de scheuten waaraan de sharia-boom ontspruit) geniepig in onze scholen, bedrijven en instellingen in te planten: halal-voeding in schoolrefters (al dan niet met medeweten van niet-moslims); genderscheiding in het zwembad (en straks in de klas en op de bus); wasbakken om voeten te reinigen en aparte gebedsruimten in scholen en openbare plaatsen; hoofddoekjes in de publieke ruimte; verbod op alcoholische dranken of varkensvlees op events waar moslims aanwezig zijn en dies meer. Veel onverbloemd misprijzen jegens de autochtone bevolking, alsook discriminatie en vrouwenhaat, maar hier hoor je Jozef De Witte Ridder niet over. "Het is hun cultuur, wij moeten dat accepteren"...

Het opdringen van de sharia aan een seculiere maatschappij begint altijd heel onschuldig, daarbij misbruik makend van onze tolerante wetgeving en de stuitende naïviteit van Westerse overheden en media.

Het begint altijd met het "in beeld schuiven" van de hoofddoekjes, heel onschuldig, en altijd omdat het de vrije keuze zou zijn van de vrome vrouwen zelf. Maar dat is schone schijn.

Neem het geval Joyce en de Hema. Een klassieke modus operandi om hoofddoekjes te pushen. Deze jongedame meldt zich aan bij Hema, zonder hoofddoek uiteraard. En als ze dan is ingewerkt, wil ze plots een hoofddoek dragen, met de gebruikelijke verantwoording (het maakt deel uit van mijn identiteit, mijn god vraagt mij erom...).

Achter de schermen worden deze jonge vrouwen aangestuurd door moslims (of staan ze onder enorme sociale druk), die precedenten willen scheppen om geleidelijk aan het pad te effenen voor hoofddoekjes en andere ongewenste regels.

Waarom hechten islamieten zoveel waarde aan die hoofddoeken, waarom gaan ze door al die heisa, zoals nu in het geval van de Hema?

De hoofddoek is het meest sprekende symbool, zeg maar dé strijdbanier van de sharia (islamitische rechtstaat). Hoofddoekjes zijn de swastika's van de islam. En die islam is een (politieke) ideologie met als voornaamste doelstelling andere religies en culturen uit te schakelen en niet-moslims te overheersen (dhimmitude).

Kijk even naar het Midden-Oosten: sinds de Moslim Broederschap de macht in handen heeft in Tunesië, Lybië en Egypte, is het hoofddoekje verplicht voor elke moslima. Geen vrije keuze meer, er is geen vrijheid in de islam. De boodschap: de islam heerst hier, kleedt u conform de sharia.

Hoe werkt het in onze "concentratie-wijken"? Na de introductie en de algemene acceptatie in het dagelijkse straatbeeld, volgt de tweede faze: vrouwen, zowel moslima's als niet-moslims, worden met geweld bedreigd als ze zich "on-islamitisch" durven te kleden.

Waar denkt u dat die epidemie van verkrachtingen van blanke vrouwen (door moslims) vandaan komt? Dit kwaadaardig fenomeen heeft zich verspreid over het hele Westen, in het zog van de islamitische kolonisatie.

In zowat alle Europese steden lopen er jonge islamieten rond die als zedenpolitie optreden. Die niet alleen homo's in mekaar rammen, maar vrouwen overwaken en attent maken op hun kleding. Politie en politiek staan erbij en kijken weg. "Ach, het is hun cultuur"...

Hier een recent verslag uit Londen, Europese grootstad in de eenentwintigste eeuw (zie artikel).

Het begint steeds met het terroriseren van homo's en het inperken van de vrijheid van vrouwen. Vervolgens neemt de arrogantie toe en ondergaan we gewelddadige "intifada's", kijk naar recente gebeurtenissen in Parijs, Malmö, Brussel en andere Europese steden.

De volgende stap is het toegeven aan de blinde agressie (Chamberlain-syndroom) en tenslotte totale onderwerping aan de barbarij (dhimmitude), met toestanden zoals we die nu meemaken in het Midden-Oosten en sommige delen van noordelijk Afrika (Soedan, Nigeria, Somalië, Gaza...).

De apologeten van de islam, met Jozef De Witte Ridder op kop, zullen dan uiteraard zeggen: "Wir haben es nicht gewusst".

(Hier vertelt een moslima ongezouten haar mening over hoofddoeken: artikel)
_

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...