zondag 27 juni 2010

Fascist Flotilla

turkey-flotilla-rally.jpg

Het ware gelaat van de zogenaamde "Freedom Flotilla".

Führer Erdogan laat het masker vallen. Turkije glijdt af naar de status van islamo-fascistische staat.

Laat alle oprechte Europeanen, die vasthouden aan hun judeo-christelijke roots waaraan de grootste menselijke beschaving ooit is ontsproten, zich realiseren dat de barbarij die zich islam noemt een gevaar is voor de harmonie in deze wereld.

Van een verdoken islamist als Barack Husein Obama - die de personificatie is van het bondgenootschap tussen links-liberale elites en de islam - hebben we niets heilzaams te verwachten, de strijd zal in de geesten en in de straat worden gevoerd.

donderdag 10 juni 2010

Geert Akbar ! Geert is Groot !

Wilders_demo.jpg

Proficiat met uw overwinning Geert!

De PVV is uit het niets nu de derde partij van Nederland. De Linkse Kerk zal het geweten hebben.

Zij die de islamisering bekampen groeien in aantal. Onze stemmen klinken luider en wij laten ons niet langer wegzetten door politiek correcte dogma's en multiculturele schijnrealiteiten.

Geert Akbar ! Geert is Groot !

En nu Vlaanderen nog. Hier ligt de weg open voor Bart of het Blok, die op het vlak van islamisering niet zo erg veel van mening verschillen met Geert. Maar Vlaanderen heeft meer oog voor een mogelijke verfransing, me dunkt.

woensdag 9 juni 2010

The Next President

TheNextPresident2012.jpg

You're looking at the next president of the United States of America. His name is John Bolton. His duty is to restore the greatness of the Land of the Free. One of his main objectives is to deal with islam once and for all.

His campaign starts.... now! Be 'bolt' and join the movement.

Want de huidige president Barack Husein Obamah (666) mag nooit en zal nooit een tweede ambstermijn aanvatten. Husein Obamah is een verdoken islamist die de poorten van Amerika wagenwijd heeft opengezet voor een nooit geziene massa-immigratie, met tevens een influx van islamieten tot gevolg uit voornamelijk Somalia, Bosnia, Irak, Jemen...

Het resultaat is dat deze grote natie - net als Eurabia - in hoog tempo wordt geïnfiltreerd door jihadi's, wordt vergiftigd door een agressieve da'wa (bekeringsdrift), aangestuurd door de Muslim Brotherhood en aangedreven door miljarden petro-dollars.

President Husein Obamah laat in het proces ook Amerika's trouwste bondgenoot Israël in de steek.

Beetje bij beetje wordt de onverbrekelijk gewaande band aangetast.

Beetje bij beetje wordt de Joodse staat in de tang genomen en aangemaand op onzinnige eisen van de Arabieren in te gaan. Het aansturen op een twee-staten-oplossing achter de grenzen van voor 1967, een stokpaardje van de regering Obamah, is een ogenschijnlijk rechtvaardige en nobele oplossing, maar zoals specialisten beamen de facto het begin van de totale ontmanteling van de Joodse staat. Een nieuw recept dus voor het Judenrein maken van het Midden-Oosten.

Waarom ik een Palestijnse staat absoluut onwenselijk en onaanvaardbaar vind, heb ik al meermaals uit de doeken gedaan, onder andere in dit artikel: Zestig Rozen voor Israël .

John Bolton is de man die het losgeslagen links-liberalisme, dat als een kwaadaardige kanker doorheen het Westen woekert, een halt zal toeroepen. Daartoe zullen de ingezette technieken die de blanke samenlevingen helpen ondermijnen worden bestreden. Eerstens het multiculturalisme (een dekmantel voor islamisering), ten tweede de wurggreep van "politieke correctheid" (een dekmantel voor censuur en intimidatie), en ten derde de massa-migratie (een dekmantel voor neo-kolonialisme ten koste van blanke samenlevingen).

Met John Bolton is er hoop dat het allemaal nog goed komt. Het alternatief heet... armageddon.


donderdag 3 juni 2010

Houthalen introduceert Sharia

Sharia_flogging.jpg

Hoe dom, naïef en onwetend mensen kunnen zijn als de islam in beeld komt, mag nog maar eens blijken uit een verbijsterend geval van dhimmitude in het Belgisch-Limburgse Houthalen.

De kleuterschool De Kleine Kunstenaar in Houthalen-Oost bestaat het om een schoolreis te organiseren en alle kinderen 's middags een frietje met hamburger aan te bieden. Geen probleem, ware het niet dat op het inschrijfformulier wordt vermeld dat de hamburger "halal" is.

Omdat er zich enkele moslimkinderen bevinden in die schoolgemeenschap van 180 kinderen, worden gemakshalve alle kinderen verplicht halal vlees te eten, de meerderheid moet zich onderwerpen aan de religieuze geplogenheden van een minderheid. De wereld op zijn kop dus.

Schooldirectrice Eveline Leurs hanteert de logica van dwazen die niet verder denken dan hun neus lang is.

"Je kan toch niet aan 180 kinderen één voor één gaan vragen welk vlees ze het liefst hebben", oreert ze. "De kleuters van onze school eten al jaren halal vlees tijdens schooltrips, maar dit jaar hebben we dat expliciet vermeld", gaat ze verder. "Op die manier zijn de ouders van moslimkinderen meteen gerustgesteld. Denk je dat er ook maar één peuter zijn vlees niet heeft opgegeten omdat het halal was" stelt ze de rethorische vraag. "Je proeft het verschil niet eens" antwoordt ze zelf.

Samengevat blijkt uit haar uitleg en verantwoording dat ze de ouders van niet-moslims al jaren bij de neus heeft geleid. Dat ze heel bewust de kluit heeft bedrogen. Tevens blijkt dat ze de mening en gemoedsrust van islamieten belangrijker vindt dan die van niet-islamieten, want met hen heeft ze altijd in het geniep gecommuniceerd dat het vlees halal was en dat die domme kafirs dat wel zouden vreten zonder het te weten. Ook dat ze het belangrijker vindt dat enkele moslims gerustgesteld zijn op de kap van niet-moslims.

Deze directrice is niet bekwaam om een school te leiden. Ze is het vertrouwen van de ouders niet langer waard.

Afgezien van het feit dat halal slachten onnodig dierenleed veroorzaakt (Gaia ageert al jaren tegen die praktijken) en dus moet worden verboden, en afgezien van het feit dat deze directrice de ouders van de kinderen al jaren doelbewust heeft bedrogen: schooldirectrice Eveline Leurs verdient striemende kritiek omdat ze - bewust of onbewust - de deur op een kier heeft gezet voor de sharia.

Overal in het Westen zien we hetzelfde fenomeen: het begint met onschuldige hoofddoekjes die plots overal in beeld verschijnen, en dan komt het gescheiden zwemmen, het weigeren deel te nemen aan de lessen biologie, het weigeren handen te schudden of naar een mannelijke dokter te gaan, het eisen van halal voeding en respect voor islamitische feestdagen en dies meer. Wat de niet-moslims hiervan vinden doet er blijkbaar niet toe, de wensen van de islamieten gaan voor.

Het begint dus met kleinigheden, zoals hier het introduceren van halal voeding in school, heel gericht op niet-islamieten, want achter deze vorm van da'wa (bekeringsdrift) gaat altijd hetzelfde mechanisme schuil: het sluipenderwijs introduceren van de sharia, de islamitische regelgeving verordonneerd door de zelfverklaarde profeet. Wie niet ziet dat er momenteel in het hele Westen een islamisering plaatsvindt, is ofwel stekeblind ofwel van slechte wil.

Wat is de volgende concessie mevrouw Eveline Leurs, lijfstraffen voor meisjes die hun hoofd niet bedekken? Stokslagen voor kinderen die er in het geniep een liefje op na houden? Verplichte deelname aan de ramadan?

Mevrouw Leurs, ik hoop dat u de wind van voren krijgt en dat u uw halal-idiotie snel zult afvoeren. Ik hoop dat het gezond verstand weer bezit neemt van uw vertroebelde geest.

Wij niet-moslims trekken een streep in het zand voor de islam, tot hier en niet verder! Uw halal-verhaal is een stap over die streep.

AANSLUITEND

De Houthalense schepen Mustafa Aytar noemt "het probleem" enigszins overtrokken. "Zeker als je weet dat halal vlees van de slager op de Koolmijnlaan erg in trek is, ook bij autochtonen".

Ik heb dit heerschap volgende mail gezonden:

Mijnheer de Schepen, zoals ik al schreef in mijn laatste blogpost, is de introductie van halal vlees voor niet-moslims ONWENSELIJK, omdat er een strategie achter schuilt. U als islamist weet goed genoeg welke strategie (da'wa) en met welk doel (islamisering en sharia). Kom ons dus geen zand in de ogen strooien, we are watching you.
Kafir Harby

dinsdag 1 juni 2010

Great Job, Israel!

Flotilla.jpg

(Foto: hier ziet u welk "materiaal" zogenaamde vredesactivisten tegenwoordig meezeulen)

Jerusalayim Victor!

Zoals u intussen kon vernemen uit een quasi hysterische verslaggeving in de Westerse pers, heeft Israel een mokerslag uitgedeeld aan de provocateurs van de Turkse islamistische groepering IHH, die gekend is voor haar banden met Hamas en nu onder de paraplu van een zogezegde "humanitaire missie" aanstuurde op een gewelddadige confrontatie met de Israelische ordediensten.

Wie wind zaait zal storm oogsten.

En mocht u twijfelen aan mijn beschuldiging aan het adres van de "peace activists" (dat ze zich bewust of onbewust hebben geassocieerd met moslimterroristen), moet u eens kijken naar deze videoclip. Wat u te zien krijgt is een moslimmeute die de activisten uitwuift van het hoofdschip (Mava Marmara) dat zich klaarmaakt (afgelopen zaterdag) om Istanbul uit te varen richting Gaza.

Wat deze vredesactivisten onder andere scanderen is: "Khaybar, Khaybar, oh Jews! The army of Mohammed will return!"

Voor wie niet met de materie vertrouwd is: Khaybar staat voor de massamoord in de zevende eeuw op een Joodse stam, gepleegd door de zelfverklaarde profeet en zijn trawanten. De Khaybar-genocide is maar één van de talloze bloedbaden voor rekening van de zelfverklaarde profeet.

De zogenaamde vredesactivitisten voeren dus Gaza tegemoet in "een Spirit van Khaybar". Geen humanitaire missie, maar een provocatie aan het adres van Israel en de dreiging dat Khaybar zich spoedig zal herhalen, naar voorbeeld van de criminele profeet.

Getuige tevens dit kort fragment, volgestouwd met haat, waar verder geen tekening bij hoeft: Gaza Flotilla invoked killing of Jews

Terloops, herinnert u zich nog de rellen die ontstonden tijdens de vorige "flotilla" in de Egyptische havenstad El Arish (in januari)? Ook toen stond de Turkse vereniging IHH in voor de organisatie, samen met Viva Palestina. Kijkt u maar eens naar dit verslag: Vredesactivisten in Egypte.

Mag het dan al bij al verbazen dat Israel deze fascistoïde flotilla afblokt, tevens wetende dat Israel van tevoren talloze waarschuwingen heeft uitgezonden dat het geen instroom in Gaza zou toelaten omdat Hamas hulpgoederen misbruikt om zijn terreur tegen Israel verder te zetten?

Israel, great job, congrats!

AANSLUITEND

(02/06/2010) Zoals verwacht vraagt de VN-Veiligheidsraad naar een "onpartijdig onderzoek" naar de Israëlische raid op de Flotilla. Een onpartijdig onderzoek, resulterend in iets dat gelijkt op het Goldstone-rapport? Onwenselijk. Goldstone, die namens de VN een onderzoek deed naar de Israëlische "Cast Lead-actie" in Gaza, heeft voor de zoveelste keer bewezen dat een onpartijdig onderzoek vanuit de VN onmogelijk is als het Israël betreft. Omdat de VN sinds enkele jaren wordt gedomineerd door een alliantie van islamitische landen. Daar hoeft verder geen tekening bij.

AANSLUITEND 2

Wie er nog aan twijfelt of deze flotilla al dan niet door extremisten was opgezet, verwijs ik naar dit artikel. Het is goed gedocumenteerd en voorzien van links naar documenten en bewijsmateriaal. Feit is dat de zogenaamde humanitaire actie niets anders was dan een poging van moslimextremisten om Israel aan te vallen en dat alle betrokken Westerlingen, die vier Vlaamse seuten incluis, zich bij de neus hebben laten leiden.

AANSLUITEND 3

MAILBERICHT AAN LUDO ABICHT

Mijnheer Abicht,

Ik heb uw opiniestukje gelezen in De Morgen.

Omdat ik mijn ogen niet kon geloven dat het een academicus als u bestaat een stelling te bouwen op basis van gammele gegevens, heb ik er ook wat minder recente artikelen (o.a. Eén Maat en Eén Gewicht) op nageslagen en bevestiging gevonden voor mijn vermoedens.

Enkele voorbeelden:

Ondanks de intussen harde bewijzen dat de zogenaamde vredesmissie (flotilla) een terroristische operatie was, opgezet door Bülent Yuldirim, leider van de Turkse islamo-fascistische beweging IHH, die de Westerse vredesactivisten heeft gebruikt als usefull idiots, blijft u gewag maken van een humanitaire missie. Dat is misleiding, een academicus onwaardig.

Tevens aantoonbaar onjuist is uw bewering dat het volk van Gaza nood heeft aan voedsel en medicijnen. Ook dat is misleiding, een academicus onwaardig. Hetgeen Gaza momenteel effectief wordt onthouden zijn bouwmaterialen en wapens. Die worden meteen in beslag genomen door Hamas, niet ten behoeve van het volk, maar ten behoeve van (de heropbouw van) hun egelstellingen.

In eerder genoemd ouder artikel, dat ook gammel staat, vind ik echter de “moeder aller dooddoeners”. U schrijft: “[...] in de PLO van Yasser Arafat die een democratische en seculiere staat nastreefden, maar door de onwrikbare Israëlische houding, de pesterijen en het geweld dat ze daarbij tegen de Palestijnen gebruiken, krijgen extreme groepen als Hamas meer invloed.”

Mijnheer Abicht, read my lips: Yasir Arafat was een JIHADIST PUR SANG. Idem dito de nummer 2 van de toenmalige PLO en huidige Fatah-leider Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Arafat heeft “democratie en seculariteit” in zijn vaandel geschilderd om de Linkse Kerk achter zich te krijgen en het Westen zand in de ogen te strooien. U als academicus en Midden-Oosten-kenner, had dit moeten weten. Dat is misleiding, een academicus onwaardig.

Ik verblijf, met fors geslonken achting,

KH

AANSLUITEND 4

Salafi Jihadi Sheikh Hussein Bin Mahmud: "Gaza Does Not Want Freedom Flotillas with Blonde Women – It Wants Black Islamic Banners of Jihad!"

Zo hoort u het eens van de betrokken islamieten zelf. Please, geef deze boodschap door aan die domme ganzen die zich als useful idiots laten misbruiken.

AANSLUITEND 5

Ondanks harde bewijzen en overvloedig beeldmateriaal, blijft de Linkse Kerk de publieke opinie wijs maken dat Israël de "prime agressor" was. Als bewijzen niet helpen om dit te ontkrachten, dan maar satire, van de bovenste plank, hier een "must see-video": We Con the World

AANSLUITEND 6

Hier hoort u het eens van een vermaard en alom gerespecteerd filosoof die naast de politiek correcte pot piest met een scherpe analyse, een must see-video, spoel wel door naar de 10e minuut: Filosoof Finkelkraut over Gaza flottielje.

AANSLUITEND 7

De Iraanse president-chimpansee wil nog wat olie op het vuur gooien teneinde het conflict te doen escaleren en een nieuwe oorlog met Israël uit te lokken. Daartoe stuurt hij de Iraanse Rode Halve Maan (islamitisch Rode Kruis) met twee schepen met "hulpgoederen" (lees ongewenst materiaal) naar de Gazastrook. Beide schepen vertrekken eind deze week, aldus een topman van de organisatie zondag laat tegen het staatspersbureau IRNA. Een schip zou goederen zoals voedsel en medicijnen vervoeren, aldus Abdolrauf Adibzadeh van de Rode Halve Maan. Het andere schip zal hulpverleners naar Gaza brengen.

Uiteraard mag Israël deze schepen niet doorlaten. Een ijzeren vuist is hier op zijn plaats.

AANSLUITEND 8

Hier nog een typisch staaltje "judenhass", geventileerd door een Arabische advokate, iemand die toch beter zou moeten weten? U ziet hoe diep de haat zit, als zelfs vrouwen oproepen tot verkrachting. U ziet waarom wij Israël te allen prijze moeten verdedigen en ondersteunen tegen de barbarij die opstijgt uit de beerputten en riolen die wij gezamenlijk het Midden-Oosten noemen. Video: Verkracht alle Joodse Vrouwen!Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...