maandag 30 augustus 2010

Links liefkoost de Leugen

Het is vandaag een speciale dag voor Duitsland. Een dag met stip in de annalen van de geschiedenis over hoe Duitsland en bij uitbreiding West-Europa hun zo gekoesterde beschaving te grabbel hebben gegooid voor een utopisch, links-liberaal ideaal. Maar dat is een ander verhaal, waarover wij, "resistance bloggers", nog dikwijls zullen posten.

Een mijlpaal in de geschiedenis van een catastrofaal en mislukt migratiebeleid is de verschijning vandaag van een BOEK van Thilo Sarrazin (foto).

Deze topbankier én nota bene vooraanstaand SPD-lid (sociaal-democraten) schreef een bijzonder kritisch boek ("Deutschland schafft sich ab") over moslims in Duitsland en poept alzo in eigen nest.

Hoeft het gezegd, de hele links-liberale wereld schreeuwt moord en brand en trekt alle registers open om deze minzame socialist in stukken te rijten, zijn boek en ideeën te verketteren (hetzelfde scenario als Geert Wilders momenteel in politiek correct Nederland ondergaat). De lynchmob gaat zelfs zo ver om niet alleen zijn ontslag te eisen als directeur van de Bundesbank, maar Sarrazin ook verdacht te maken van racisme, islamofobie en zelfs anti-semitisme. Kortom, de klassieke Linkse truuks om een karaktermoord te plegen.

Wat schrijft Sarrazin dan zo allemaal dat de ganse links-liberale kerk krijsend in de gordijnen jaagt?

De waarheid. Niets dan de waarheid. En dat is precies het probleem tegenwoordig. In de machinatie om de wereld stapje voor stapje naar een "new world order" te loodsen, waarbij een kleine elite met ijzeren hand de hele globe regeert, zijn tal van diep gekoesterde waarden en normen op hun kop gezet.

Voor de links-liberale elite is de Leugen tegenwoordig Waarheid. Is Intolerantie tegenwoordig Verdraagzaamheid. Is Barbarij tegenwoordig Beschaving. Is Genitale Verminking tegenwoordig Vrouwenemancipatie. Is Achterlijkheid tegenwoordig Cultuur.

En o wee wie daar iets tegenin durft te brengen, u kan uw carrière op de buik schrijven, uw goede reputatie vaarwel kussen.

Terug naar Duitsland, waar het boek "Deutschland schafft sich ab" een absolute beststeller belooft te worden (omwille van alle heisa) en dus ook een politieke boemerang zal worden in het gezicht van de links-liberale elite, waaronder Bondskanselier Angela Merkel, die de uitspraken van Sarrazin uiteraard onaanvaardbaar noemt.

De 65-jarige Sarrazin schrijft bijvoorbeeld: dat moslims in de hele Europese Unie slecht integreren. Hij ziet de immigratie als een bedreiging voor de genetische structuur van de Duitse identiteit. De influx van kansarme moslims maakt Duitsland economisch en cultureel armer. In Duitsland is een overwegend nutteloze en werkloze onderklasse ontstaan, die zich afzondert in enclaves. De Turken veroveren Duitsland op precies dezelfde manier als de Kosovaren Kosovo hebben veroverd, door hogere geboortecijfers.

"Ik moet niemand erkennen die van de staat leeft en deze staat terzelfder tijd afwijst, die niet verstandig zorgt voor de opvoeding van zijn kinderen en die voortdurend nieuwe hoofddoekmeisjes produceert", aldus Sarrazin.

Er zijn - gelukkig maar - steeds meer intellectuelen die mensen als Sarrazin in bescherming durven te nemen. De gekende publicist Ralph Giordano bijvoorbeeld merkt fijntjes op dat de critici van Sarrazin nooit op de feiten zelf ingaan. "Niemand analyseert het mislukte integratiebeleid, en niemand doet dit op een helderder manier dan Sarrazin", aldus Giordano.

Links cultiveert de Leugen, tot de Leugen Links fileert.

AANSLUITEND (31 augustus 2010)

Zoals verwacht vallen de links-liberale media en kranten over mekaar heen om Sarrazin verbaal te lynchen. De krant De Morgen titelt "Topbankier schokt Duitsland met racistische uitspraken", godbetert. Maar linkse jongens toch, Duitsland is helemaal niet in shock, die goegemeente krijgt gewoon bevestiging van wat ze al lang zelf aan de lijve ondervond, met name dat wij een pyramidaal probleem hebben met de islamitische bevolkingsgroepen in het Westen. Sarrazin, niet meer dan de boodschapper van nieuws dat de links-liberale elites liever niet geopenbaard zien, zal nu alle registers moeten opentrekken om overeind te blijven, want er zijn mensen in Duitsland die hem graag ritueel willen slachten, letterlijk en figuurlijk.

AANSLUITEND 2 (2 september 2010)

"Bundesbank ontslaat islamhater", titelen linkse lynchmedia. De elites hebben hun slag weer thuisgehaald. Denken ze. Sarrazin belandt op de keien en dit weze een voorbeeld voor al degenen die de islam durven te bekritiseren. Wat een vergissing. Het volk is wakker en weet van wanten. Dat zal Duitsland geweten hebben tijdens de volgende verkiezingen.

AANSLUITEND 3 (6 september 2010)

Angela Merkel heeft gisteren tijdens een interview met het weekblad Bild am Sonntag toegegeven dat het fout zou zijn de problemen met islamitische jongeren in Duitsland te verzwijgen of te minimaliseren. "We zitten hier met een groot pobleem en ik wil er open over kunnen praten zonder van rassenhaat te worden verdacht", aldus Merkel.AANSLUITEND 4 (7 september 2010)

De Duitse topbankier Thilo Sarrazin, bekend om zijn omstreden uitspraken over de integratie van buitenlanders, zou een opmerkelijk politiek succes boeken, mocht hij een partij oprichten. Bijna een op de vijf Duitsers zou voor hem kiezen.
Een ‘Sarrazin-partij’ met uitgesproken standpunten over integratie en het gebrek daaraan, zou nu meer dan 18 procent van het Duitse electoraat kunnen bekoren en dat betekent in één klap tientallen parlementszitjes in de Bundestag. Het peilingbureau Emnid heeft de studie gedaan en de directeur Klaus-Peter Schöppner zegt daarover: “Voor veel Duitsers is Sarrazin iemand die eindelijk durft uitspreken wat velen denken.” Uit details van de peiling blijkt dat liefst 29 procent van Die Linke, de enige partij die links staat van de sociaaldemocratische SPD, zou overstappen naar een rechtsconservatieve ‘Sarrazin-partij’.
Maar ook de conservatieve christendemocraten van CDU/CSU zouden 17 procent aan hem kunnen kwijtspelen. Zo’n ‘protestpartij’ die durft ingaan tegen het ‘zwijgen’ over integratie en immigratie, zou een niet onbelangrijk deel van het Duitse electoraat kunnen bekoren. Er is in Duitsland al een debat op gang gekomen over de wenselijkheid of noodzaak van een nieuwe volkspartij, sinds SPD en CDU/CSU steeds meer van hun aanhang verliezen.
Volgens de peiling van een ander bekend bureau, Forsa, ziet zelfs 46 procent van de Duitsers “wel iets in de stellingen van Sarrazin”. “Eén man splitst de republiek” staat nog in Der Spiegel en de grote baas van Forsa, Manfred Güllner, heeft in de media al gewaarschuwd voor “een Duitse Haider”, die van het wantrouwen tegen de grote partijen gebruik zou kunnen maken. Thilo Sarrazin heeft tot nu toe echter wel nog niet verklaard van plan te zijn een politieke partij op te richten.

Hallo links-liberale elites, wat zeggen jullie hiervan?


vrijdag 27 augustus 2010

Geen Cent voor Pakistan !

BigMouthPaki.jpg

STOP ! Portemonnee dicht, verscheur uw overschrijving, geef asjeblieft GEEN EUROCENT aan acties ten behoeve van Pakistan!

Omdat Pakistan het gewoon niet waard is, omdat uw geld weggegooid geld is.

Wij baseren deze oproep op onthullingen en getuigenissen (zelfs vanwege het Vaticaan), en op feiten die ons tegen de borst stuiten, zoals zoveel dat van de islam afkomstig is.

Op het ogenblik dat u deze regels leest, worden in het verzopen Pakistan vele honderduizenden christenen en hindoes mishandeld, van hulp uitgesloten, dikwijls ook gedood, als systematische discriminatie van non-islamieten, zo typisch voor de islam. Non-islamieten wordt moedwillig niet geregistreerd, zodat ze ook uitgesloten worden van enige levensnoodzakelijke hulp, alsof ze niet bestaan.

Conclusie: GEEN EUROCENT VOOR PAKISTAN !! Laat de islamitische landen, die altijd onzichtbaar zijn als er zich een ramp voordoet, maar eens zelf aan de kar trekken. En stuur per direct waarnemers van de VN om deze kwaadaardige discriminatie te registreren en ter sprake te brengen in de eerstvolgende veiligheidsraad.

Het wordt tijd dat wij de bullshit van islamieten resoluut afwijzen en met de vuist op tafel beginnen slaan.

AANSLUITEND (2 september 2010)

Intussen heeft Ab Jansen een verslag van de toestand terplaatse geschreven. Wat wij in dit artikel hebben gemeld omtrent de discriminatie van christenen in Pakistan, was geen woord gelogen. Lees het allemaal zelf: Vergeten en genegeerd in de watersnood

dinsdag 24 augustus 2010

Islam is the Cancer

Ramadan_scorecarD_day13.jpg


Deze tabel laat aan duidelijkheid niets te wensen over (met dank aan de Infidel Bloggers Alliance).

Zelfs tijdens hun heilige maand ramadan (vasten tot het donker is om zich vervolgens vol te vreten), is er geen pauze gezet op door de islam geïnspireerde en aangedreven barbarij.

Sinds 9/11 zijn er circa 16.000 (zestienduizend !) aanslagen gepleegd in naam van de narcistische maandgod allah en zijn pedo-necrofiele, zelfverklaarde profeet.

In naam van andere religies zijn er, zo ver ons bekend, geen aanslagen opgeëist.

Maar wat baten kaars en bril als de Westerse politieker (spreek uit op zijn Antwerps) niet zien wil? Immers, meer dan ooit wordt de rode loper uitgelegd voor deze ziekelijke pseudo-religie die - om het met de woorden van de stichter van Turkije te zeggen - met zijn rottend kadaver (de leer van Mohamed) hele samenlevingen vergiftigt.

In de VS is bijvoorbeeld 70% van de politiekers pro een Ground Zero Mosk ! Precies tegenovergesteld aan het kiespubliek. Onvoorstelbaar.

Het staat evenwel als een paal boven Pakistaans water: de islam is een kwaadaardig kankergezwel.

En er zijn drastische ingrepen vereist om deze ziekte weg te snijden uit deze wereld. Desnoods moet deze valse religie volledig in quarantaine.

Hier - intussen - een update van de "ramadan scorekaart":


Scorecard2.jpg


Zoals u ziet houden die Mohamedanen zich niet in, heilige maand of niet.

woensdag 18 augustus 2010

Islamonausea

FuckAllah.jpg

De media vragen zich wereldwijd af waar de hulp uit Westerse landen blijft voor de miljoenen door watersnood getroffen Pakistanen.

Zou het met racisme te maken kunnen hebben, durven nogal wat linkse rukkers te opperen. Valse beschuldigingen en demoniseringen uit die hoek zijn we intussen gewend.

Waarom helpen de geïndustrialiseerde landen dit zwaar getroffen land niet? Na de Tsunami en de ramp in Haïti kwam de hulp nochtans direct massaal op gang?

Maar laat ons die vraag eens in alle ernst anders formuleren.

Waar blijft de islamitische wereld in de kwestie Pakistan? Waar blijven de Arabische landen die aankijken tegen bergen van petro-dollars?

Hamas, de Taliban en Hezbollah tot de tanden bewapenen en van miljarden dollars voorzien, dat kan allemaal, daar zijn kennelijk wel middelen en motieven voor. Maar het verzopen Pakistan helpen? Ho maar!

Ook, waar blijft de mondiale opbrengst van die zo geroemde zakat, de giften voor minderbedeelden, die vooral tijdens de ramadan opgeld maakt, in deze periode dus? Waarom geeft de moslim in de straat weinig of niets voor de Pakistanen? Gaat men er per definitie vanuit dat het Westen maar moet opdraaien voor alle ellende in islamitische landen? Als een soort jiziyya misschien?

Een gisteren vrij gegeven lijst met donoren voor Pakistan toont het zwart op wit: er wordt geen enkel islamitisch land vermeld. Asjeblieft.

Sommige links-liberale media wijzen met een beschuldigende vinger naar het fenomeen "islamofobie", dat de modale Westerling ervan zou weerhouden spontaan giften en schenkingen te doen voor Pakistan.

Ik zou het eerder ISLAMONAUSEA willen noemen. Het gevoel van absoluut GENOEG te hebben van die pseudo-religie. Het gevoel van te moeten kotsen als er weer een aantal haatbaarden of schotelvodden in beeld komen.

Sinds 9/11 zijn er wereldwijd een 16.000 (zestienduizend) aanslagen gepleegd uit naam van Allah en zijn zelfverklaarde profeet. Die gewelddadige jihad is geen zaak van enkelingen en eenzaten, maar maakt deel uit van de islam. Er gaat geen dag voorbij of ergens wordt er gemoord en verminkt in naam van de islam. Wereldwijd stellen islamieten zich ongelooflijk aan, stellen ze zich arrogant op en eisen een speciale behandeling voor de slaafse volgers van hun pseudo-religie, eisen ze onbeschaamd meer tolerantie voor hun intolerantie.

Vraag u dan ook niet af waarom de Westerling in toenemende mate aan ISLAMONAUSEA lijdt, het verzopen Pakistan ten spijt.

zaterdag 14 augustus 2010

Obama gangmaakt Global Jihad

Fucking_Obama.jpg

Dat Obama de slechtste president is die de VS ooit hadden, wisten we al. Dat die zelfde huichelaar een verdoken islamist is, wisten we ook. Zelfs dat hij nauwe banden heeft met talloze hardcore ex-communisten was ons bekend.

Maar dat hij zich openlijk en schaamteloos achter de global jihad zou scharen, nee dat lag niet meteen in de lijn der verwachting, want er komen verkiezingen aan.

Inderdaad, Husein Obama, die op zijn laatste politieke benen loopt, heeft de "audacity" om zich achter de islamist-provocateur imam Faisal Rauf te scharen, die een triomf-symbool voor de global jihad wil oprichten op een steenworp van Ground Zero.

De opening van dit haatproject is voorzien op... 11 september 2011, de tiende verjaardag van 9/11. Kan het symbolischer? Gaan die arrogante islamieten misschien ook twee boeings laten voorbij scheren ter ere-saluut aan de omgekomen jihadi's?

Eerst heette het dat het project, dat aanvankelijk "the Cordoba House "werd gedoopt, een moskee zou worden van maar liefst 13 verdiepingen hoog.

Maar de tegenwind uit conservatieve hoek en vanwege de verwanten der slachtoffers van 9/11 was sterker dan verwacht. Hier wist men via bevriende media en populaire blogs de goegemeente duidelijk te maken dat het alluderen op Cordoba een provocatieve verwijzing inhield naar de verovering van Zuid-Spanje door de Moren (El Andalus).

Dus werd de naam snel veranderd in "Park 51", en kreeg het project een "groene inslag" (de klassieke milieu-mumbo jumbo), om de sympathie van de argeloze Amerikaan op te wekken.

Ook werd gesteld dat het gebouw geen moskee zou worden, maar een ontmoetingshuis waar bruggen zullen worden gelegd naar niet-moslims, ten teken van verdraagzaamheid en verstandhouding.

Wat een farce! Er is in de hele wereld niet één islamitisch gebouw dat effectief als ontmoetingshuis dienst doet. Om de eenvoudige reden dat de islam geen niet-islamieten naast zich duldt. Voor de schone schijn (da'wa) worden wereldwijd weliswaar bezoekjes aan moskeeën georganiseerd alsook iftars (uitnodigingen om als niet-islamiet deel te nemen aan het breken van de ramadan), maar het geregeld samenkomen van moslims en niet-moslims is een mythe.

Ook het argument, dat door zowel Bloomberg (burgemeester van New York) als Obama wordt gehanteerd, alszou dit project puur een kwestie van vrijheid van religie zijn is vals en misleidend. Er zijn honderden zo niet duizenden moskeeën in New York en er zijn plaatsen genoeg in Manhattan om gebedsplaatsen te bouwen, niemand die dat kan of mag verbieden.

Edoch, wegblijven uit de buurt van Ground Zero is geen kwestie van godsdienstvrijheid maar van "common decency", van respect en fatsoen. Het is gelijk het bouwen van een monument met swastika naast het Holocaust-museum. We hoeven dit eigelijk niet verder te beargumenteren, elk normaal denkend mens begrijpt dit als vanzelf.

Maar Obama, de leider van de meest leidinggevende natie ter wereld, begrijpt dit niet. Nochtans weet hij als geen ander dat dit Park 51-project een triomfboog zal zijn van de global jihad. Dat het project gefinancierd zal worden door aan jihad geliëerde groeperingen, die er geen geheim van maken dat ze het Westen van binnenuit willen vernietigen om dan schatplichtig te maken aan de islam. Ook weet hij dat dit project een kaakslag betekent voor al de slachtoffers van 9/11 en hun verwanten en vrienden.

Obama is het niet waard om een politieke functie te vervullen in een beschaafd land, laat staan president te zijn van de Verenigde Staten van Amerika.

Dat Obama ook geen tweede termijn zal rondmaken staat als een paal boven water. Sterker nog, hij zal zich moeten hoeden en drukken om niet hetzelfde lot beschoren te zijn als zijn illustere voorganger in de jaren zestig. Alleen stierf toen een potentiëel grote president, iets wat van dit onbenul niet kan worden gezegd.

Dhimmi_Obama.jpg

Obama en zijn knieval voor de Saudische koning. Of hoe de leider van het Westen zich onderwerpt aan zijn islamitische meesters.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...