donderdag 25 juni 2009

Islam: godgeklaagde barbarij!

Sharia.jpg

Dit artikeltje sluit aan op het vorige artikel, dat handelt over islamisten in het Antwerpse atheneum die op kousenvoeten de weg effenen voor de sharia...

(Mogadishu, 25 juni) - Jihadi-strijders in Somalië hebben vandaag bij vier jongeren (zie foto hierboven) de rechterhand en de linkervoet afgezaagd, zoals voorgeschreven door Mohamed in de koran (5:33). De groepering al Shahaab gaat er prat op dat ze de sharia, de islamitische wetgeving, strikt naleeft.

De Westerse media melden dat de islamitische strijdgroep al-Shabaab met deze amputaties de jongeren straft voor diefstallen (het stelen van mobiele telefoons en vuurwapens van inwoners van Mogadishu). Dat is niet correct. Deze jongens werden kennelijk verdacht van afvallig te zijn of banden te onderhouden met joden, daar zijn die kruislingse amputaties voor bedoeld. Diefstal kost alleen de rechter- of linkerhand.

In het noorden van de hoofdstad Mogadishu keken honderden mensen toe bij de uitvoering van deze barbarij. Abdi Hassan, een van de omstanders, zei dat hij moest overgeven toen hij de amputaties gadesloeg. „Het was verschrikkelijk om naar te kijken.”

Amnesty International uitte eerder felle kritiek op de berechting van de vier jongeren. Volgens de mensenrechtenorganisatie hadden de verdachten geen advocaat en mochten ze geen beroep aantekenen. Beroep aantekenen tegen het vonnis uit de koran? Hoeft er nog meer naïviteit?

Wij zijn benieuwd of en hoe Barack Husein Obama(h) zal reageren. Als islamiet is hij uiteraard goed op de hoogte van sharia-wetgeving en de regels van de zelfverklaarde profeet...

Ook vragen we ons af of alle betrokkenen in het vorig artikel (over hoofddoeken in Antwerpen) er enig benul van hebben dat hoofddoeken de eerste mijlpaal vormen op weg naar de sharia?

Peace!

Dreigende imam toont ware gelaat...

ImanTaouil.jpg

Het Antwerps atheneum is één van laatste scholen die het omstreden kledingstuk - de ideologische hoofddoek - verbiedt, en ziet zich zoals verwacht meteen geconfronteerd met een goed georganiseerd verzet. Vanuit islamistische kringen, laat zich verstaan.

Ter kennisgeving: we onderscheiden culturele en ideologische hoofddoeken. Religieuze hoofddoeken bestaan niet binnen de islam, alleen in de schijnheilige praatjes van islamisten.

De Antwerpse imam Nordine Taouil, die dreigende taal spreekt aan het adres van het Antwerps atheneum, is een gecamoufleerde islamist van de ergste soort, een aanhanger van de Muslim Brotherhood. Dat had ook onze veiligheidsdienst in de gaten toen ze in oktober van 2005 dit heerschap weerde uit de moslimexecutive, wegens ondemocratisch en fundamentalistisch.

Uit protest tegen het verbod op de ideologische hoofddoek dreigden driehonderd leerlingen er gisteren mee zich uit te schrijven. De Antwerpse imam Nordine Taouil giet olie op het vuur en roept leerlingen op om vanaf volgend schooljaar thuis te blijven. "Wij willen een harmonieuze school waar plaats is voor godsdienstbeleving", voegt hij er aan toe. Harmonieus? Godsdienstbeleving? Schijnheilige praatjes.

Leerlingen die andere leerlingen intimideren waardoor ze niet anders durven dan hun hoofd bedekken, is dat wat de imam bedoelt met harmonie? Want dat deze intimidatie schering en inslag is staat als een paal boven water. "Het gebeurt impliciet", aldus directrice Heremans ."We hebben vorig schooljaar tevergeefs geprobeerd om daar met een tussenmaatregel het hoofd aan te bieden."

Ook voorspelt de imam 'dat de jongeren verder zullen radicaliseren als de hoofddoek wordt geweerd'. Dit is het soort dreigementen dat we overal opmerken waar de islamisering in volle swing is. "Jullie gaan de stapsgewijze islamisering aanvaarden, of anders maken we boel", luidt de feitelijke boodschap. Stapje voor stapje wordt deze maatschappij aangepast ten gunste van islamitische regels en gebruiken. Sta deze islamisering niet in de weg of we gebruiken geweld, dat is wat imam Taouil ons wil doen begrijpen.

Absoluut onaanvaardbaar. Waar blijft het weerwerk van politici die het liberalisme zo hoog in het vaandel voeren? Waarom blijft de politiek zo oorverdovend stil?

Dat tal van scholen in Marokko en Turkije ook een hoofddoekenverbod hebben, vindt Taouil geen argument. "Wij zijn Vlamingen, hier geboren en getogen (pure takiyya of leugens om bestwil, want volgens onderzoek voelt een Turk of Marokkaan zich in de eerste plaats altijd moslim). Hoe Marokko en Turkije zich organiseren, dat heeft met ons niets te maken", zegt de imam. Maar wat hij graag vergeet te vermelden is dat men in de thuislanden het gevaar kent van de ideologische hoofddoek (prelude tot de sharia), reden waarom die waar mogelijk wordt geweerd of verboden. In Pakistan weet men intussen wat het betekent toegevingen te doen aan islamisten.

Wie bewuste imam Nordine Taouil niet kent, kan hier kennismaken met zijn idiote praatjes: interview op YouTube

UPDATE: 'Imam gaat te ver' (bron HLN)

N-VA-voorzitter Bart De Wever en Vlaams parlementslid en onderwijsspecialist Kris Van Dijck vinden dat de Antwerpse imam Nordin Taouil ver over de schreef gaat met zijn oproep aan alle moslims om hun kinderen in september niet naar school te sturen.

De twee N-Va'ers steunen de directie van de twee Antwerpse scholen: als zij vaststellen dat er steeds meer moslima’s een hoofddoek dragen en andere meisjes onder druk zetten om hetzelfde te doen, hebben ze het recht om in het belang van de harmonie in hun school in te grijpen, luidt het in een mededeling.

De imam geeft volgens Kris Van Dijck een compleet onverantwoord signaal met zijn oproep: "Ouders oproepen om hun kinderen niet naar school te sturen is onverantwoord. Het dreigt de toekomst van deze, zo al, zwakke jongeren te breken. Alsof de schoolse achterstand van veel allochtone jongeren al niet erg genoeg is."

Met het gelijke onderwijskansenbeleid dat de Vlaamse overheid sinds 2002 voert, krijgen scholen met veel kinderen van allochtone afkomst heel wat extra middelen, aldus de N-VA’er.

De N-VA betwist het recht op het dragen van een hoofddoek niet, maar dat recht is niet absoluut.

'Godsdienstvrijheid is een zeer belangrijk principe, maar dit betekent niet dat een bepaalde godsdienst alle uiterlijke kenmerken van die godsdienstbeleving mag opleggen aan onze gemeenschap. Het behoort dan ook perfect tot de autonomie van schooldirecties om te waken over de harmonie in hun school en als zij oordelen dat die in gevaar komt, dan mogen zij wel degelijk ingrijpen', vindt Bart De Wever.

UPDATE 28/06/2009
Wie vandaag naar De Zevende Dag heeft gekeken (VRT - éen) zag een Berberse brabbelaar aan het woord met een onsamenhangend discours, te dom voor een forum als televisie. Ik vraag me af wat voor prietpraat hij uitkraamt in zijn moskee? Bart De Wever (NVA) die Nordin Taouil - want over die idioot gaat het - weerwoord mocht geven wist bij momenten ook niet waar hij het had. Feit is dat deze van de pot gerukte imam de klassieke Dawa-technieken gebruikt die islamisten wereldwijd aanwenden: draai de feiten gewoon om en volhardt in uw leugen, hoewel dit heerschap natuurlijk de retorische talenten ontbeert om potten te breken. Hoofddoeken verbieden zou bijdragen tot het creëren van een parallelle maatschappij, beweert de imam, terwijl het uiteraard precies andersom is. Als islamieten hun geloof beperken tot hun privaatsfeer en voor de rest volwaardig en los van God zouden deelnemen aan het publieke leven in een Westerse maatschappij, zouden de allochtonen niet langer met die term worden aangeduid en zou de islam niet zo een achterlijke reputatie hebben in het Westen. Positief is het feit dat de islam terecht weer een barslechte beurt heeft gemaakt en dat almaar meer dagjesmensen beginnen te beseffen dat die pseudo-religie geen plaats verdient in een Westerse maatschappij, want te voldragen van slechte intenties.

dinsdag 23 juni 2009

Milli Görüs in het Brussels parlement...

TurkseBitch.jpg

Ik heb vanochtend volgende boze mail gezonden naar het CDH, de Waalse Christendemocraten, die zich beetje bij beetje ontpoppen tot dhimmi's oftewel slippendragers van de Turkse islamisten in het Brusselse. Voor wie niet mee is, hier vooraf het nieuwsbericht:

Mahinur Ozdemir, verkozen voor cdH in het Brusselse parlement, zal een hoofddoek dragen als ze de eed aflegt. In het reglement is niets dat haar dat verbiedt (uiteraard niet, wij zijn in deze bananenrepubliek niet voorbereid op de agitatie van islamisten).

Parlementslid Denis Ducarme (MR) zei zaterdag nog dat hij een verbod wou voor verkozenen op het dragen van religieuze symbolen. Ozdemir bevestigde dat ze een hoofddoek zou dragen, schreef La Capitale. Antoinette Spaak (MR), ouderdomsdeken van het nieuwe parlement en bijgevolg ook voorzitter, zegt dat niets in het reglement haar tegenhoudt. Ook aftredend voorzitter Eric Tomas (PS) is die mening toegedaan.

"Ik heb mijn overtuigingen, maar als dat nodig is, zal ik de maatregelen nemen die mij als voorzitter zijn toegewezen om mijn bijzitter, Mahinur Ozdemir, te beschermen tegen zij die haar zouden willen verhinderen om te zetelen, onder het voorwendsel dat ze gesluierd is", zei Spaak. "Dat gezegd zijnde, lijkt het mij dat het parlement zich over de zaak moet buigen."

De MR lijkt te willen aandringen op een debat. "De zaak verdient een discussie in het bureau van het parlement, dat bevoegd is om het reglement te bespreken", zei Françoise Bertieaux (MR) die, a priori, geen bezwaar heeft tegen een gesluierde vrouw in het parlement. "Het is nodig om grenzen te stellen, bakens, die voor iedereen dezelfde zijn." (belga/odbs
)

MAIL GERICHT AAN HET CDH:

SCHANDE!!!

Het is een godgeklaagde schande dat die Turkse haar eed zal afleggen in het Brussels parlement getooid met een islamistische hoofddoek!

Dit heeft NIETS met godsdienstvrijheid te maken, dan wel met het salonfähig maken van de symbolen van het islamo-fascisme.

Inderdaad, er is een verschil tussen een “culturele hoofddoek” en een “ideologische hoofddoek” (religieuze hoofddoeken bestaan niet). En de doek die zij draagt (volgens de foto’s) is een hoofddoek van de tweede soort.

Deze vrouw is lid van de Turkse rechts-extreem fascistische groepering Milli Görüs, die zich tot doel heeft gesteld wereldwijd een kalifaat te installeren.

Deze Turkse madam heeft een verborgen, foute agenda en moet bijgevolg worden GESTOPT.

Nogmaals, SCHANDE, BESTE MENSEN VAN HET CDH !!


Of ik een antwoord verwacht? Dacht u van wel?

INTUSSEN IN FRANKRIJK...

Sarkozy: Boerka niet welkom in Frankrijk

VERSAILLES - De boerka is niet welkom in Frankrijk, omdat het geen religieus symbool is maar een symbool van onderdrukking van de vrouw. Dat heeft de Franse president Nicolas Sarkozy maandag gezegd tijdens een toespraak tot de beide kamers van het parlement in het paleis van Versailles.
„We kunnen niet accepteren dat vrouwen in ons land gevangenen achter netten zijn, die niet aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen en wie de identiteit ontnomen wordt”, zei Sarkozy. Dit is niet wat de Franse republiek als vrouwelijke waardigheid ziet. Sarkozy wees er wel op dat het islamitische geloof net als andere religies gerespecteerd moet worden.

Het is meer dan anderhalve eeuw niet voorgekomen dat een Franse president de beide kamers van het parlement toesprak. Vorig jaar werd een verbod opgeheven, dat zulke toespraken onmogelijk maakte en erop was gericht de onafhankelijkheid van het Franse parlement tegenover de president te garanderen.
Sommige moslima's menen dat zij als gelovige een boerka moeten dragen. Verder verplichten fundamentalisten steeds meer vrouwen zich met een boerka te verhullen. Frankrijk heeft de grootste moslimminderheid van Europa.


vrijdag 19 juni 2009

Frankrijk ijvert voor "Vodden-Verbod"

Vodden.jpg

De idee wint veld in Frankrijk het dragen van boerka's en niqabs op straat te doen verbieden. Eigenlijk hallucinant dat wij aan het begin van 21e eeuw nog bezig zijn met onderwerpen zoals deze hatelijke uitingen van achterbakse domheid. Maar toegegeven, beter laat dan nooit. En Frankrijk zal nog maar eens de weg moeten wijzen...

Fadela Amera, staatssecretaris voor de Stad, en dus ook voor de banlieues, is voor een verbod van de islamitische 'sluier' die de vrouw van kop tot teen omzwachtelt. 'De boerka is slechts de zichtbare en fysische uitdrukking van de aanwezigheid van fundamentalisten en integristen in ons land', zei de gewezen voorzitster van het collectief 'Ni putes ni soumises' (noch hoeren noch sloren) gisteren in een radio-interview.

Drieënzestig parlementsleden hebben een voorstel ondertekend voor de oprichting van een commissie die een verbod moet bestuderen van de allesomhullende 'sluier'. Het gaat om de boerka, die de vrouw totaal onzichtbaar maakt, en de niqab, die de vrouw ook geheel inpakt, maar een smalle opening aan de ogen laat. In de boerka zit voor de ogen een rastertje in stof dat de vrouw een zeer beperkt blikveld geeft.

Het initiatief komt van de communistische volksvertegenwoordiger André Gerin. Gerin is ook burgemeester van Le Vénissieux, een voorstad van Lyon, waar voornamelijk allochtonen en immigranten wonen. Hij vindt dergelijke kledij een belediging voor de waardigheid van de vrouw. 'Het beeld van die opgesloten vrouwen is al ondraaglijk wanneer het uit Iran, Afghanistan en Saudi-Arabië komt. Het is totaal onaanvaardbaar op de grond van de Franse republiek', zei hij. Gerin zei nog dat er in zijn gemeente steeds meer vrouwen rondlopen in die 'mobiele gevangenissen'.

'Ik zet me dagelijks in voor de rechten van de vrouwen in Afghanistan, dus begrijpt u dat ik wil dat alle vrouwen die in Frankrijk wonen, recht hebben op het eigen lichaam en de eigen persoon', verklaarde Pierre Lellouche, expert buitenlands beleid van de regeringspartij UMP, en één van de ondertekenaars. Zijn partijgenoot Thierry Mariani noemde de boerka en niqab 'de ontkenning van het staatsburgerschap van de vrouw, de manifestatie van haar onderwerping. Ook de minister van Nationale Opvoeding, Xavier Darcos zei dat de boerka een teken van onderdrukking is.

Frankrijk heeft in 2003 'opvallende godsdienstige symbolen' uit de scholen gebannen. Darcos noemde het een goede zaak dat 'uiterlijke tekenen van godsdienstige gezindheid en seksistische symbolen' verboden waren in de scholen. Hij hoopte dat ook de boerka en niqab uit de straten en openbare ruimten zouden worden geweerd.

Maar een aantal Franse politici van zowel de meerderheid als de oppositie vragen zich af of het verbod van een bepaalde kledij niet strijdig is met het principe van de individuele vrijheid. Zo zei de secretaris-generaal van de groene partij les Verts, Cécile Duflot, dat de boerka haar schokt 'als mens, als vrouw en als feministe', maar dat ze betwijfelt of een wettelijk verbod het juiste antwoord is. Ze vreesde ook dat een verbod de betrokken vrouwen nog verder in de marginaliteit zou drukken.

(Bron: De Standaard - Mia Doornaert)

AANSLUITEND:

Franse regering overweegt boerkaverbod
Parijs, 19 juni. De Franse regering sluit niet uit het dragen van een boerka bij wet te verbieden. Dat heeft regeringswoordvoerder Luc Chatel vandaag gezegd.

Hij reageerde op een oproep van 60 parlementariërs van diverse politieke kleur om een parlementair onderzoek in te stellen naar het groeiende aantal vrouwen dat allesverhullende kledij, waaronder boerka en niqaab, in het openbaar draagt.
De parlementariërs, aangevoerd door de communist André Gerin, zijn overwegend burgemeesters die in hun gemeenten toenemende problemen signaleren met onder meer het voltrekken van huwelijken en verstrekken van paspoorten.
Staatssecretaris Amara (Stadsbeleid) sprak zich gisteren direct uit voor een verbod op de boerka, die ze vernederend voor vrouwen vindt. Onlangs weigerde een rechter een boerkadraagster de Franse nationaliteit toe te kennen. Sinds begin deze eeuw is op openbare scholen is het dragen van een hoofddoek verboden.

Hoofddoeken verboden in Antwerpse scholen

Als het in Parijs regent, drupt het in Brussel...

Op de Koninklijke atheneums van Antwerpen en Hoboken zijn vanaf 1 september 2009 alle politieke en religieuze symbolen verboden. Dat staat in het nieuwe schoolreglement. De directies nemen die maatregel om hun leerlingen te beschermen tegen de toenemende groepsdruk om bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen.

"We merken dat de gelijkwaardigheid en de vrijheid van onze leerlingen in het gedrang komt", verklaren de schooldirecties. "Het is mogelijk dat leerlingen zich onder sociale druk verplicht voelen politieke en religieuze symbolen te dragen. Daarom laten we het niet meer toe."

Veel allochtonen
Beide scholen staan bekend voor hun hoge aantallen leerlingen van allochtone origine. Ze voeren een doorgedreven gelijke kansenbeleid en willen met de aanpassing in het reglement het evenwicht bewaren, zodat iedereen zich in alle vrijheid kan ontplooien.

In Antwerpen gelden er geen algemene richtlijnen voor het onderwijs in verband met hoofddoeken en andere symbolen. De scholen maken volgens onderwijsschepen Robert Voorhamme gebruik van hun autonomie en de stad bemoeit zich daar niet mee. Ook in bepaalde stadsscholen zijn hoofddoeken al verboden.

(BRON: Het Laatste Nieuws)

maandag 15 juni 2009

Wilders: miljoenen moslims moeten eruit!

Jihadis.jpg

"Alle moslims in Europa die zich schuldig maken aan criminaliteit of nadenken over invoering van de sharia of (gewapende) jihad, moeten het land worden uitgezet”.

Dat heeft PVV-leider Geert Wilders afgelopen weekend gezegd in een interview op de Deense televisiezender DR2. U kan dit interview bekijken via deze link: Interview Wilders Deense Televisie

„Als je je aan de wet houdt, aan onze waarden, dan ben je erg welkom om te blijven', zegt Geert Wilders onder meer. 'Maar zo niet, als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, en we zullen je je nationaliteit ontnemen”, aldus Wilders tegen een stomverbaasde redacteur.

Na lang aandringen van de interviewer zei hij te denken dat het allicht om vele miljoenen mensen gaat die zich niet aan de wet willen houden, die dus voor uitzetting in aanmerking komen. Ja, miljoenen. Over die aantallen hebben we het. Wilders herhaalde tevens zijn standpunt dat migratie uit moslimlanden per direct gestopt moet worden.

Klinkt dit allemaal zo wereldvreemd, onlogisch, onmenselijk dat het links-liberale establishment weer hoog in de gordijnen hangt? Wat Wilders vertelt is nochtans de taal van het gezond verstand, het legitiem verzet. Zijn paardenmiddel - ja dat is het zeker - is de énige manier om dit continent te vrijwaren van de apocalypse, het afglijden naar complete chaos, civiele oorlogen, de gore barbarij eigen aan dar ul-islam.

Hier een reminder wat islam echt betekent, waar de islam onverbloemd voor staat: Islam: what the West needs to Know (Nederlandse ondertitels) . Een aanrader, deze video! Stuur de link door naar alle linkse appeasers die u kent. Zo kunnen ze nooit beweren dat ze het allemaal niet wisten...


Multi-culti politiek eist zoveelste slachtoffer...

MultiCul.jpg

Er is in Gent weer een vrouw vermoord, in koelen bloede afgemaakt door een Turk. Het goede nieuws is dat deze aap zich achteraf zelf voor zijn raap schoot, zodat de maatschappij ervan is verlost. Het slechte nieuws is dat deze moord helemaal op het geweten mag worden geschreven van de Belgische politiek en dito justitie en politie.

Blijkt immers dat de politie op de hoogte was van de precaire situatie waarin de vrouw zich bevond. De agenten waren in het nabije verleden al vier keer moeten tussenkomen bij hoog oplopende ruzies. Bovendien wisten de agenten dat de dader, ene Yilmaz Avci, illegaal in het land verbleef (met een verlopen toeristenvisum), en bij de Turkse vrouw samenwoonde enkel en alleen om een permanente verblijfsvergunning te bemachtigen.

Op de koop waren de ordediensten ervan op de hoogte dat Yilmaz Avci een crimineel was. Net voor het schietincident met dodelijke afloop had deze kerel nog een brutale roof gepleegd op de mensen die hem te werk stelden als tuinman.

Samengevat: deze moordenaar had ofwel al langer moeten zijn uitgewezen, hetzij opgesloten zitten wegens criminele feiten. De politie treft dus schuld door nalatigheid. Maar niet alleen de Gentse politie heeft het leven van deze vrouw op haar geweten. Ook justitie en de politiek treffen schuld. Want aan de basis van dit soort drama's liggen de uitwassen van een mislukte multi-culturele utopie die ondanks zijn tastbaar debacle blijft voortduren. In heel het Westen beleven wij - onder het valse dogma dat wij nog meer migranten nodig hebben - meer dan ooit een ongebreidelde influx van Noord-Afrikanen en Anatoliërs (is dit de zogenaamde "Open Samenleving"?).

Ongenode inwijkelingen die weinig of geen positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, die in hoge percentages in de eeuwige uitkeringen terecht komen en alzo de sociale zekerheid naar totale ontwrichting leiden. Illegalen die een immens hoge score neerzetten wat criminaliteit betreft waartegen - begrijpe wie kan - weinig of niets wordt ondernomen. Straffeloosheid als aanmoediging om de criminele activiteit verder te zetten?

Daar tegenover staat een politiek van links-liberaal collectivisme met fascistische inslag. Naast tal van sluipende maatregelen die de vrijheid van de "blanke westerling" inperkt, wil men hem tevens in snel tempo ontwapenen, getuige de verstrengde wapenwetten die in het hele Westen opgeld maken de voorbije jaren.

Vandaag de dag rollen de Turken echter schietend over onze straatstenen en heeft quasi elke Turkse familie een illegaal handvuurwapen in huis. Geen haan die er naar kraait. Wapenwetten maken op deze parallelle gemeenschap ook geen enkele indruk, oproepen van overheidswege uit om wapens in te leveren nog minder. Het resultaat is dat er in West-Europa geen dag voorbijgaat zonder een dramatisch schietincident met Turken aan de trekker, de zoveelste dodelijke afrekening of barbaarse ere-moord.

Elk slachtoffer komt op de teller van de apologisten van het multi-culturele drama (linkse "politiekers") en in tweede instantie op de teller van justitie en politie. Wij wensen hen allemaal een gezonde nachtrust toe.

UPDATE 1 (16/06/2009)
Ene Andy Djimbo, lid van een Afrikaanse stadsbende, schoot in mei 2002 in de drukke Brusselse Nieuwstraat met een Browning 6 mm pistool stevig in het rond (een shootout met een andere bende), werd na zijn vlucht naar het buitenland toch voor de rechter gebracht waarbij zeven jaar gevangenis werd gevorderd, maar uiteindelijk komt deze aap er deze week vanaf met... een werkstraf. ONVOORSTELBAAR!

UPDATE 2 (17/06/2009)
Vandaag kopt de Belgische kwaliteitskrant De Standaard op de voorpagina: "Verkrachting haast altijd onbestaft". Hoeft verder commentaar noch tekening bij.



donderdag 11 juni 2009

Van Arabische Praatbarak tot Absolute Farce...

FookingKhadaffi.jpg

Hou u vast, zet u schrap. Er is nieuws waar een mens van aan het duizelen gaat. Vandaag namelijk werd in New York niemand minder dan Libië verkozen als voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In deze dolgedraaide wereld is kennelijk niets meer te gek voor woorden.

Deze Algemene Vergadering wordt geacht een hoofdrol te spelen in het proces van wereldwijde implementatie van mensenrechten en fundamentele vrijheden van het individu, ongeacht ras, geslacht, taal of religie. Nu zal dus een land als Libië, dat mensenrechten in het algemeen met de voeten treedt, mogen toezien op de handhaving ervan... De stroper mag collega-stropers observeren en op het rechte pad houden? Wat een farce.

De VS hebben in 2008 in een rapport over mensenrechten reeds het volgende aan de kaak gesteld: "...in Libië hebben mensen geen volwaardige politieke rechten. Er verdwijnen elke dag mensen spoorloos. Er zijn de tortuur, willekeurige arrestaties, onverantwoord lange voorhechtenis, detentie zonder mogelijkheid contact te hebben met de buitenwereld, gebrek aan openbare tribunalen, geen vrijheid van meningsuiting noch vrije pers, geen vrijheid van religieuze beleving. Libië staat voor zware discriminatie van vrouwen en ethnische minderheden, welig tierende corruptie, mensenhandel en slavernij en nog teveel om op te sommen...

En toch, wen u er maar aan, zal vanaf september de taak van president van de "UN General Assembly" worden ingevuld door ene Ali Abdussalam Treky, tot hiertoe Libische Minister voor Afrikaanse Zaken. Fokala!

Of het ons verbaast? Eigenlijk niet. De Verenigde Naties zijn door de jaren heen geëvolueerd van goed menende volkerenbond, over Arabische praatbarak tot... absolute farce. Dit gaat echt de foute kant op.

Er rest de Westerse wereld maar één ding te doen: de Verenigde Naties in blok in het bordel laten en meteen een alternatieve volkerenbond oprichten, die alleen landen en volkeren toelaat die de universele rechten van de mens tot op de letter honoreren en naleven. Met andere woorden: ALLE ISLAMITISCHE LANDEN ERUIT!

Hiermee wordt dan eindelijk een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee kampen die vandaag de dag lijnrecht tegenover mekaar staan in een wereldwijde confrontatie, maar waarover om politiek correcte redenen zedig wordt gezwegen. Aan de ene kant Dar ul-Islam, de wereld der slaven van Allah. En aan de andere kant Dar ul-Harb, de wereld van de "oorlog", of de volkeren die zich nooit ofte nimmer zullen onderwerpen aan die maangod met zijn gewelddadige, pedofiele profeet en anderhalf biljoen achterlijke oenen.

dinsdag 9 juni 2009

Joden jennen in Jemen...

Koran.jpg

De "religion of peace" onderscheidt zich nog maar eens met 18-karaatse huichelarij en een verwerpelijk anti-semitisme. Dit keer is Jemen de plaats van gebeuren.

De laatste joden die in Jemen leven - als slaafse dhimmi's notabene - zijn het haatklimaat beu en staan op het punt te emigreren naar Israël of de Verenigde Staten.

Het was al een tijdje duidelijk, de positie van de joodse minderheid in het Noord-Afrikaanse land is onhoudbaar geworden. De joden leefden er al langer als dhimmi's (tweederangs-burgers die hoge taksen betalen om bescherming te kunnen genieten), maar zijn tegenwoordig ook steeds vaker slachtoffer van jihadistische terreurbenden.

De overheid zegt u? Die treedt niet of niet hard genoeg op tegen de "moslimextremisten", tot frustratie van Jemenitische mensenrechtenactivisten.

Deze voor niet-ingewijden toch wel schokkende feiten staan in een artikel dat The Guardian van de week publiceerde. Journaliste Lyn Julius vertelt in het artikel dat er 60 jaar geleden maar liefst 1 miljoen joden leefden in de Arabische landen.

Anno 2009 wonen er nog slechts 4000, in Jemen, Marokko en Tunesië om precies te zijn. Haat, geweld en terreur (jihad) tegen de joodse minderheden in Arabische landen waren en zijn nog altijd de redenen voor hun massale vertrek.

De Jemenitische overheid slaagt er niet in om de kleine groep joden in het land te beschermen tegen jihadistische bendes, die uit zijn op hun uitroeiing. Daartoe heeft de zelfverklaarde profeet Mohamed immers opgeroepen in de koran, leest u er hoofdstuk 9 maar op na.

Mensenrechtenactivisten uit Jemen hekelen de lakse houding van de overheid en beklagen zich al jaren over de dhimmi-status die joodse Jemenieten hebben. Ze betalen extra belasting en hebben geen gelijke rechten onder de in Jemen toegepaste sharia-wetgeving.

The Guardian voorspelt dat de laatste jodengemeenschappen in de islamitische landen Marokko en Tunesië eenzelfde lot te wachten staat als de plaatselijke overheden niet feller jacht maken op radicale islamitische strijdgroepen. Zo dreigt de islamitische wereld echt 'judenfrei' te worden, een intriest vooruitzicht waar Hitler ongetwijfeld trots op zou zijn geweest en Mohamed niet minder.

Hoe sarcastisch en arrogant de moslimwereld zich tegenwoordig opstelt? In maart van dit jaar heeft de mensenrechtenraad van de VN een controversiële resolutie aangenomen die door de Organisatie van de Islamconferentie (OIC) was ingediend.

Deze resolutie, die wettelijk weliswaar niet afdwingbaar is (gelukkig maar), spreekt over een "hevige ongerustheid over negatieve stereotiepen en religieuze laster, uitingen van onverdraagzaamheid en discriminatie op het vlak van religie of geloof (men heeft het uiteraard exclusief over de islam), wat nog altijd veel voorkomt in de wereld". Dat terwijl in islamitische landen gelijkbaardig negatief gedrag hoogtij viert, met niet-moslims als slachtoffers.

Volgens de tekst wordt de islam ten onrechte regelmatig geassocieerd met mensenrechtenschendingen en terrorisme. De tekst roept VN-lidstaten op om religieuze laster te bestrijden, en aanzetting tot religieuze haat in het algemeen, vooral in de media. Een collectief van 180 ngo's had de Mensenrechtenraad opgeroepen om de resolutie te verwerpen, omdat ze de vrijheid van meningsuiting zou bedreigen.

De joden zijn "de kanarie in de koolmijn". Waar de joden moedwillig verdwijnen komt barbarij, haat, dood en verderf in de plaats. In de islamitische landen (dar ul-Islam) is de cirkel bijna rond. Nu wacht het Westen.

Het weze duidelijk: de islam is een kwaadaardige kanker die samenlevingen over de hele wereld aanvreet. Vroeg of laat gaan ook de links-liberale elites in het Westen tot die bevinding komen. Vraag is of de uitzaaiing intussen zo ver is gevorderd dat de patiënt (de Westerse beschaving) niet meer te redden is?...

zaterdag 6 juni 2009

Hartelijk proficiat Geert !!

WildersOverwinning.jpg

Geert Wilders heeft op zijn eigenzinnige wijze de Europese Verkiezingen in Nederland gewonnen en Europa zal het geweten hebben! In Brussel heerst momenteel rouw en paniek tegelijkertijd.


In sommige Hollandse gemeenten was het succes zo compleet dat ei zo na vergelijkingen met een communistische verkiezing uit de oude doos aan de orde waren. Volendam bijvoorbeeld.

De gemeente Edam-Volendam telde bij deze Europese verkiezingen de meeste PVV-stemmers van Nederland. Bijna vier op de tien stemmen gingen naar de partij van Geert Wilders. Deze uitslag kan vooral op het conto worden geschreven van vissersdorp Volendam: 49,9 procent voor de PVV. Nooit eerder meegemaakt.

De meeste Volendamse PVV-stemmers zouden „eerst niet gaan stemmen”. Maar Wilders trok hen over de streep. Niet de Europese fractievoorzitter Barry Madlener – die kennen ze nauwelijks. Het was Wilders, en hij alleen.

Wat willen de Nederlanders met dit verrassend stemgedrag? «Nederland wakker schudden», hoor je her en der. «Het moet over wezen met de criminaliteit. De grenzen moeten dicht. We moeten eerst maar weer eens aan Nederland denken.»

Eén ding hebben ze gemeen: modale Nederlanders vertonen sympathie voor Wilders. Ze vinden hem soms wat te extreem, maar „het is goed dat hij het moslimprobleem aankaart”.

Gemeten naar percentages kiezers is de PVV nu na het CDA de grootste partij van het land. De PVV krijgt vier van de 25 Nederlandse zetels in het Europees parlement. Het CDA verloor twee zetels en komt op vijf. De PvdA valt zwaar terug, van zeven naar drie zetels. D66 en GroenLinks boekten winst en krijgen beide drie zetels.

PVV-leider Wilders noemde de overwinning van zijn partij een definitieve doorbraak: „Heel veel Nederlandse kiezers zijn vandaag door het linkse cordon sanitaire gebroken. De kiezer heeft altijd gelijk: sluit de PVV niet uit.”

Dit belooft voor de toekomst en de de-islamisering van het Westen. Zou de kentering, door Pim Fortuyn voorbereid, nu eindelijk worden ingezet?

donderdag 4 juni 2009

Uithuwelijking blijft prangend probleem

Boehoe.jpg

AMSTERDAM - De PvdA in stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam wil dat "meisjes" (men bedoelt Marokkaanse en Turkse meiden) voordat zij op zomervakantie gaan voortaan een verklaring kunnen tekenen waarin zij kunnen aangeven niet uitgehuwelijkt te willen worden.

Deelraadslid Bianca Driessen stelt dit voor in navolging van Rotterdam, maakte ze donderdag bekend (stel u voor: in de 21e eeuw moet men hier in het Westen dit soort strategieën ontwikkelen teneinde het hoofd te bieden aan achterlijkheid en misprijzen voor vrouwen).

Meisjes kunnen op school dus een verklaring ondertekenen waarmee ze zich tegen uithuwelijking verzetten. Als ze dan na de zomervakantie niet terugkeren op school, kan de school met de verklaring in de hand de politie inschakelen (alsof er dan iets zou gebeuren? Straffeloosheid is toch nooit ver weg als het over migranten uit islamitische landen gaat?)

Volgens Driessen speelt het probleem van gedwongen huwelijken in alle grote steden (dat weten wij al jàààren). Rotterdam begon onlangs een proef met de getekende verklaring. „Er zijn ons signalen ter ore gekomen dat dit uithuwelijken ook in Amsterdam gebeurt”, aldus het raadslid.

Volgens haar gebeurt uithuwelijking vaak in verborgenheid en is het nauwelijks zichtbaar voor scholen (zichtbaar voor wie het zien wil. Onze multi-culti samenleving munt uit in schijnheilig en medeplichtig stilzwijgen).

„Op deze manier maken we het probleem zichtbaar en bieden we hulp” (beter laat dan nooit, dat is waar).
De partij vraagt volgende week in een motie aan de portefeuillehouder om in samenwerking met de centrale stad te onderzoeken hoe een dergelijk contract zo snel mogelijk ook in De Baarsjes, en bij voorkeur in de hele stad, ingezet kan worden. GroenLinks in het stadsdeel heeft inmiddels haar steun toegezegd (bron De Telegraaf).

Als men deze politiek nu ook in België en bij navolging in heel Eurabia kan instellen, is er misschien een eerste stap gezet naar de bescherming van jonge vrouwen uit islamitische milieus. Niet omdat wij geloven in krachtdadig ingrijpen van de respectievelijke overheden, maar omdat deze aanpak misschien, heel misschien een afschrikkingseffect zou kunnen losmaken. Of is dat te naïef gedacht?


Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...