woensdag 21 mei 2008

Viva La Fallaci


De overwinning van de Lega Nord in de recente parlementsverkiezingen in Italië materialiseert zich reeds in een aantal opmerkelijke veranderingen in de laars van Europa.

De krant La Repubblica meldt, overigens niet zonder trots, dat Lady Oriana Fallaci postuum een bijzonder ere-burgerschap te beurt is gevallen in de stad Verona, met dank aan burgemeester Alessandro Montagnoli.

De gemeenteraad van Oppeano (Verona) heeft in meerderheid beslist een druk bezochte moskee te laten bulldozeren om plaats te maken voor een gezellig plein met veel groen. Een plein als "ode aan het leven" boven een gebouw waarin "de cultus van de dood" wordt uitgedragen.

Het nieuwe plein wordt genoemd naar en opgedragen aan Oriana Fallaci, auteur-journalist en notoir kritikaster van de islam.

Haar boek "De Kracht van de Rede" deed afgelopen jaren stof opwaaien en maakte haar tot doelwit niet alleen van de islamisten die haar per se dood wilden, maar ook van linkse multi-culti's, die de ene gerechtszaak na de andere inspanden om Fallaci ten gronde te richten. Het is hen nooit gelukt.

Oriana Fallaci is in 2006 op 77-jarige leeftijd overleden, nog voor een rechter een oordeel kon uitspreken. De weerstand tegen de islamisering van Europa verloor aan Oriana een "gentlelady", een amazone die haar turf stond, met lijf en leden.

Cara Oriana, mille baci! Moge deze gebeurtenis duizenden steden inspireren over heel Europa!

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...