dinsdag 5 oktober 2010

Hop met de Geert...

Freedom.jpg

Geheel volgens de verwachtingen is het wrakingsverzoek van Wilders bij de rechtbank in Amsterdam afgewezen. Hoewel de schijn van partijdigheid als een paal boven water staat, sluiten de rechters de rangen en gebaren ze verder van kromme haas.

De wrakingskamer zegt dat de uitspraak van de rechtbankvoorzitter hooguit "ongelukkig" is geformuleerd. Voorzitter Bauduin zegt dat er geen ongeoorloofde druk is uitgeoefend op Wilders om af te zien van zijn zwijgrecht. Of hoe met recht en weldenkendheid een loopje wordt genomen, precies omdat men zich geruggesteund weet door almachtige links-liberale elites en hun apologeten van de populaire pers.

Hop met de geit, de PVV-leider zal morgen woensdag dus gewoon vanaf 09:00 uur aanwezig zijn bij de hervatting van het proces, waarin hij wordt beschuldigd van haatzaaien, belediging en discriminatie. Een proces dat nooit had mogen plaatsvinden in een beschaafd land in de 21e eeuw.

Maar zeg nu zelf, wat zou ons tegenwoordig nog kunnen verbazen in deze gekke, op hol geslagen wereld?

Intussen neemt de internationale belangstelling voor dit politiek theater toe. Vanuit het besef dat deze inquisitie best wel eens tot een historisch proces zou kunnen uitgroeien waarbij ons belangrijkste democratisch goed, met name de vrijheid van meningsuiting, wordt geofferd op het altaar van appeasement aan de islam.

De links-liberale elites en hun akolieten spelen hoog spel. Hoogmoed komt voor de val, een wetmatigheid waaraan niet te tornen valt.

AANSLUITEND 6 oktober 2010, 12:30 uur

De tweede zittingsdag in de zaak-Wilders, is woensdag in een gespannen sfeer begonnen. Opnieuw was het rechtbankvoorzitter Jan Moors die de verdediging tegen de haren instreek, nu door te zeggen dat hij het zich kon voorstellen dat een van de mensen die aangifte tegen Wilders deden, de film Fitna niet wilde zien. De vrouw verliet de rechtszaal...

Advokaat Moscowitz sprak de rechtbankvoorzitter woensdag opnieuw aan op zijn uitlating, maar ging deze keer niet over tot wraking. Moors bezwoer de verdediging dat hij geen waardeoordeel over Fitna bedoelde te geven, maar dat hij begreep dat de vrouw de film niet wil zien.

Als dit geen uitglijder is, weet ik niet wat een uitglijder is. Edoch, de Moors-show must go on.


maandag 4 oktober 2010

Politiek Proces Wilders van wal

ProcesWilders.jpg

AMSTERDAM. Vandaag is het politiek proces tegen de Vrijheid van Meningsuiting (lees: de waarheid vertellen) gestart in Amsterdam, de hoofdstad van gidsland Nederland.

De links-liberale elites zullen hier alles in het werk stellen om Geert Wilders, boegbeeld van "free speech under pressure", te veroordelen en weg te zetten als een islam-vijandelijke racist die net als Barbertje zal hangen om de vrije wereld duidelijk te maken dat de islam een bevoorrechte plaats zal krijgen in onze beschaafde wereld en dat wij ons daar best al naar beginnen schikken en gedragen.

Dat de links-liberale elites een vinger in de pap hebben, mocht snel blijken uit de opmerkingen van Jan Moors, de voorzitter van de rechtbank. Die vond dat Wilders, zoals het in de media al meermaals is omschreven, weliswaar ideeën durft te poneren maar vervolgens te laf is om in debat te gaan.

Niet letterlijk in deze bewoordingen, maar het kwam hier op neer: ik ben het uiteraard met de media eens en wat u ook vertelt of weerlegt, u zal straks conform de teneur in de pers worden veroordeeld voor haatzaaierij. Dit proces voeren we op voor de show en dan kunnen we het echt niet hebben dat u zich beroept op uw zwijgrecht. Zoiets.

De reactie vanop de Wilders-bench was niet mals: advocaat Bram Moszkowicz heeft kort nadien de behandelende strafkamer van de rechtbank gewraakt wegens het wekken van de schijn van partijdigheid.

Moszkowicz zei dat het geen pas geeft dat Moors er een duiding aan geeft dat Wilders zich beroept op zijn zwijgrecht. Dat is een elementair recht, aldus de raadsman. Hij zei het verzoek tot wraking ''à contre coeur'' te doen. Hij wees erop dat Wilders al te maken heeft met een beschikking van het gerechtshof ''die op een veroordeling lijkt''.

De strafvervolging van Wilders is tot stand gekomen na een bevel daartoe van het hof in een speciale beklagprocedure. Het Openbaar Ministerie had de zaak tegen Wilders aanvankelijk geseponeerd. Een aantal aangevers wendde zich in die speciale procedure tot het hof om Wilders alsnog voor de rechter te krijgen en met succes.

Wilders beroept zich op zijn zwijgrecht op advies van Moszkowicz. Een verdachte in het Nederlandse strafproces heeft het recht om te zwijgen, omdat niemand gehouden is mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Morgen het vervolg van deze "kroniek van een aangekondigde a-politieke afrekening wegens te politiek incorrect"...

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...