woensdag 31 augustus 2011

Stop de Barbarij !

Suikerfeest.jpg

Minderjarige meisjes verplichten een schotelvod te dragen is misdadig, onmenselijk, onwenselijk.
Dit gaat meestal hand in hand met gruwelijke besnijdenissen en eindigt al te dikwijls in eremoorden. Strenge wetgeving, controle op naleving en zware sanctioneringen zijn hier op hun plaats. Er mogen ook absoluut geen uitzonderingen of aparte regels gelden voor islamieten. Politiekers, neem uw verantwoordelijkheid op. Want ooit zal het volk u op het matje roepen!

dinsdag 9 augustus 2011

Engeland brandt: de "Multi-Culti" explodeert !

CrapuulLonden2.jpg

Terwijl de wereldeconomie stuurloos over woeste baren beukt en wereldwijd dreigt schipbreuk te lijden, staan enkele steden in Engeland in vuur en vlam. Er spoelt een tsunami van criminaliteit en wetteloosheid over het eiland.

Na zware rellen in een tiental wijken van Londen brandt het intussen ook in Birmingham, Nottingham, Leeds, Bristol, Leicester, Manchester en Liverpool en daar zal het allicht niet bij blijven...

Het crapuul, dat doorgaans wordt aangeduid als "youths" of "jongeren" of "jonge oproerkraaiers", ontbindt zijn duivels, gedraagt zich als roofdieren, en de wereld zal het geweten hebben. Apen dragen het oerwoud met zich mee, of ze al dan niet in een stad wonen.

In de lakse linkse pers klinkt zwakjes laf geroep om het leger in te zetten, de avondklok in te stellen. Hoe? Links dat niet andermaal kiest voor "pamperen", en tolerantie voor intolerantie? Waar moeten we dat schrijven?

Zijn de linkse media nu geleerd, zingen ze een ander deuntje, krijgen we een ander discours?

Denk het niet.

Men (de progressieve media, dito politici en academici) blijft halsstarrig herhalen dat het slechts over een enkele anarchisten gaat die de boel opstoken. Men blijft herhalen dat een door de politie doodgeschoten crimineel aan de grondslag ligt van de zware ongeregeldheden. Men blijft herhalen dat werkloosheid en gebrek aan toekomstperspectieven de voedingsbodem vormen voor een en ander... En men durft zelfs te beweren dat het de schuld is van Blackberry Messenger, Facebook en Twitter...


De waarheid heeft haar rechten. De aandrijving van deze rellen is "HAAT", pure "HAAT" tegen alles wat "blank, welgesteld en Westers" is... (de blanke enkelingen die deelnamen aan deze misdaad-frenzy waren criminele opportunisten (*). De grote meerderheid der relschoppers was niet blank. Maar de media hebben net die kleine minderheid blanken overvloedig in beeld gebracht om de perceptie te creëren dat het bij deze riots niet om "rassenrellen" ging ).

Een belangrijk aspect, dat ons inziens de rellen heeft aangestuurd, is totaal onderbelicht, zeg maar uit beeld gebleven. Het aspect "islam".

Diverse islamisten hebben onlangs openlijk verklaard dat in de vele Britse moslim-enclaves de sharia van toepassing is, of de Britse Overheid dat goedvindt of niet (zie: Brittain's Islamic Emirates Project).

Deze islamisten zetten criminelen in om chaos te creëren en vervolgens het gezag over te nemen. De Moslim Broederschap noemt dat "the management of savagery", de staat van wetteloosheid die de sharia voorafgaat.


We hebben dit fenomeen duidelijk kunnen waarnemen tijdens de brandstichtingen in de Franse cité's en in het Zweede Malmö. Ook hier bleef het aspect "islam" compleet buiten beeld.

Uiteraard zijn er dwazen die opperen dat "jongeren" zich niet met islamisme inlaten, en dat de beschuldigingen alhier een hoog conspiracy-gehalte hebben.

Ik geef ze - ter repliek - twee voorbeeldjes uit een eindeloze vracht harde feiten.

Eerste voorbeeld: in Schaarbeek werd begin augustus een Belgisch-Marokkaans koppel zwaar aangepakt omdat de Marokkaanse vrouw de ramadan niet volgt. De deur van het koppel werd ingebeukt, ze werden in mekaar geslagen. Wie waren de daders? Welnu, zij die de laffe pers "jongeren" noemt, moslimjongens.

Tweede voorbeeld: eind deze maand is een lesbisch koppel het slachtoffer geworden van een zeer brutale aanval in Brussel, uiteraard was de dader een islamiet. De twee vrouwen werden zwaar mishandeld. Het is niet de eerste keer dat een homokoppel wordt aangevallen in onze steden. "Pascal Smet (sp.a), Vlaams minister van onderwijs, jeugd en gelijke kansen, betreurt de feiten en zal samenzitten met vertegenwoordigers van Joodse, Marokkaanse en Turkse gemeenschappen om hen, in samenspraak met de holebi-gemeenschap, te sensibileren voor de rechten van holebi's in ons land", luidt de officiële mededeling. Joden? Die staan hier buiten, met joden hebben wij hoegenaamd geen problemen. Sensibiliseren? Belachelijke prietpraat. Sanctioneren godverdomme, een keihard nultolerantie-beleid is hier op zijn plaats !!

Net als bij de rellen in Engeland of Malmö of de bidonvilles in Frankrijk, worden dit crapuul aangestuurd door de plaatselijke moskeeën. Deze kutmarokkaantjes worden ingezet omdat ze een hoge mate van straffeloosheid genieten. En omdat zo de moskee uit beeld blijft.

Incompatibele culturen leiden tot multiculturele waanzin en uiteindelijk tot dit soort uitbarstingen van geweld.

De multi-culturele maatschappij explodeert nu in Engeland. Wij hebben er - tevergeefs - ontelbare keren voor gewaarschuwd. En zeggen dat we nu nog maar het tipje van de ijsberg te zien krijgen. Er komt spoedig een moment dat heel Europa in vuur en vlam staat, noteert u deze profetie maar. Wanneer het te laat is, zal men pas beseffen en moeten toegeven dat de onwenselijke migratiepolitiek (lees: islamisering) van de laatste decennia een vulkaan heeft gebaard die nu geleidelijk aan actief wordt. Het voorspel op een catastrofale uitbarsting.

Voor de waanzinnige Noor Breivik, die zich hiertegen met onvergeeflijk dodelijk geweld verzette, kunnen deze rellen niet op een beter moment komen.

Ze illustreren en onderstrepen immers "Breivik's discours" alszou de multi-culturele maatschappij (lees: ongewenste islamisering) een dodelijke kanker zijn voor vrije Westerse samenlevingen.

Ter kennisgeving, hier een goed, recent artikel hieromtrent: The Annihilation of Civilizations.

Hier een reportage over de groeiende problematiek van de multi-culti in Noorwegen, identiek aan de problemen in Groot-Brittanië: Culture Crisis in Norway

Mocht er alsnog een linkse rukker zijn die mijn argumenten in twijfel trekt, hier hoort u het allemaal UIT DE MOND VAN MOSLIMS zelve: Australische moslims willen de macht overnemen

(*) Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Britse "relschoppers" een strafblad had. De opstand had kennelijk niet zijn oorsprong in een vergeten onderklasse, maar werd uitgevoerd door een bende criminelen (TheTimes - 16/09/2011)


CrapuulLonden1.jpg

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...