zaterdag 29 augustus 2009

Brusselse politie kop van Jut...

Racaille2.jpg

Wat ik voorspelde met betrekking tot de zware onlusten in Molenbeek komt helaas uit: omdat de politieke correctheid verbiedt dat niet-Europese migranten of islamieten publiekelijk met de vinger worden gewezen, zoekt en vindt men dan maar een zondebok in ... de ordediensten. De politie krijgt de zwartepiet toegespeeld.

"De onlusten werden volgens het parket mogelijk veroorzaakt door een lichtjes ontspoorde controle van een auto", luidt het in de linkse krant De Morgen. Zo ver is het gekomen, beste lezer. Niet het racaille wordt geviseerd maar de hogedrukreiniger. De kanker van het "allochtonen pamperen" woekert zachtjes verder.

Er speelt zich een sackjacking af, de politie komt terplaatse en gaat tot actie over: drie inzittenden van een Renault Clio, in de Picardstraat tegengehouden, worden meegenomen voor verhoor. De boorddocumenten waren niet in orde, de auto was ook niet gekeurd. Bovendien was een van de inzittenden in het bezit van drugs en werden de andere twee gezocht in het kader van eerdere onlusten.

Genoeg reden voor de politie om tot actie over te gaan, zou een normaal denkend mens veronderstellen. Maar de politieke correctheid, die in hoofdzaak speelt in de materies migratie, islamisering, asielbeleid en criminaliteit, maakt het in dit land en bij uitbreiding in het hele Westen onmogelijk om de regels te doen respecteren die we met mekaar moeten afspreken om de samenleving draaiend en leefbaar te houden.

Burgemeester Philippe Moureaux, een notoir dhimmi en islam-appeaser, zegt het zo: "We moeten samen met de politie, de preventiedienst en de straathoekwerkers proberen de dieper liggende oorzaken te vinden". Als u dan denkt dat hij eindelijk het licht gaat zien, voegt hij er eraan toe "dat de arrestaties in de wijk, al dan niet drugs-gerelateerd, de sfeer niet ten goede komen"... De sfeer niet tengoede komen?

Met andere woorden, we moeten ophouden die criminelen in Molenbeek en Anderlecht nog langer een strobreed in de weg te leggen. Want telkens we iemand arresteren, riskeren we een boel heibel, riots, intifadah's...

Heeft al iemand van parket en overheid zich ooit afgevraagd of die uitkomst niet precies datgene is waar die Mohamedanen op aansturen? Immers, het begint met een niet te overziene instroom van ongenode economische en vooral sociale inwijkelingen. Dan het creëren van een parallelle samenleving, het samenhokken in verpauperde enclaves, waar vervolgens niet-islamieten worden weggepest zodat die buurten mono-cultureel islamitisch worden.

Vervolgens worden de "jongeren" (het racaille) ingezet tegen alles wat de "andere maatschappij" vertegenwoordigt: openbaar vervoer, lokale kerk, lokale verenigingen, politie, pers, stuarts... Beetje bij beetje verwordt de enclave dan tot een "no go-area" waar uiteindelijk zowel het islamitisch extremisme (sharia) als de criminaliteit vrij spel krijgen.

Anderlecht en Molenbeek maken nu deel uit van de "dar ul-islam", het huis van de islam. Deze gemeenten zijn islamitisch gebied, voor altijd en eeuwig. Elke poging om deze situatie ongedaan te maken zal resulteren in agitatie (jihad). De links-liberalen en groenen hebben het zover laten komen, maar beseffen de draagwijdte van hun laksheid en hun tolerantie voor de intolerante islam nog altijd niet. Als de burgeroorlog lostbarst zal het hen dagen in het Oosten, maar dan is het hek van de dam...

Ook dit: ik kijk met spanning uit naar hoe het zondagavond zal verlopen in het Brusselse, met de topper Anderlecht-Standard op de affiche. Ramadan, hooligans, intifadisten, racaille en een gefrustreerde politie, alle ingrediënten voor een explosief cocktail zijn aanwezig.

vrijdag 28 augustus 2009

Bende allochtonen voert oorlog in Molenbeek...

Intifadah.jpg

(Foto Archief - rellen in banlieus)

Molenbeek / Anderlecht. Donderdagnacht zijn er rellen uitgebroken tussen een honderdtal "jongeren" en de ordediensten in de Brussele gemeente Sint-Jans-Molenbeek, ook wel "Klein Marokko" genoemd.

Het begon rond 22 uur toen een politiewagen een steen door de voorruit kreeg. Maar echt link werd het pas tegen middernacht. De "jongeren" - zoals men in politiek correctie media het straattuig van Marokkaanse komaf noemt - hadden autobanden in brand gestoken als lokmiddel en toen de brandweer aankwam, werd die bekogeld met stenen, een modus operandi overgenomen uit de Parijse banlieus.

De brandweer werd rond middernacht opnieuw gebeld om brandende banden te blussen ergens midden op de weg in de Ribaucourt- en de Mexicostraat in Molenbeek. Ter plaatse gooiden jongeren uit de buurt kasseien en stenen naar de brandweer. Die vroeg daarom bijstand van de ordediensten. De kat-en-muis-spelletjes, die we ook in Parijs zien, konden beginnen...

Een twintigtal politiemensen van de zone Brussel West kwamen tussen. Ze kregen versterking van een dertigtal politiemensen van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene. Rond 2 uur vormde zich uiteindelijk een groep van een honderdtal allochtonen in de Ribaucourtstraat. Ze forceerden twee deuren van een gebouw met privéwoningen en staken er op de binnenkoer twee voertuigen in brand. Ze beschadigden ook vier andere. Volgens de politie waren de jongeren gemaskerd, en droegen ze ijzeren staven en stenen.

Driemaal voerde de politie vanaf 2.15 uur een charge uit, voor het de bende uiteen kon drijven. De politie achtervolgde de jongeren in de kanaalzone van Molenbeek. Vier politievoertuigen raakten beschadigd. Stenen kwamen op de ramen van de voertuigen terecht. De jongeren staken stadsmeubilair in brand, bloembakken en brievenbussen moesten eraan geloven. De sproeiwagens doofden het vuur, maar de brandweer wou niet meer alleen uitrukken...

Twee voorbijgangers, die aan een groep allochtonen vroegen wat er gaande was, werden meteen overvallen. Ze werden met pepperspray bespoten (illegale wapendracht, maar daar maalt niemand om) en ze kregen verschillende trappen en slagen te verwerken. Het crapuul ging er uiteraard vandoor met hun portefeuilles.

De problemen in de Brusselse banlieus groeien de autoriteiten al langere tijd boven het hoofd, maar het wordt niet met zoveel woorden gezegd. 'Hoe pak je een situatie aan waar groepen Marokkaanse jongeren pochen over hun misdaden?' vraagt de plaatselijke overheid zich af. Met de ijzeren vuist beste overheid, met de ijzeren vuist...

‘Deze wijk is van ons. De politie moet hier niet komen’, roepen jonge allochtonen. ‘Doen ze dat wel, dan zijn we klaar om hen warm te ontvangen. We sturen ze geroosterd naar huis. We zijn op elk moment klaar om met de politie oorlog te voeren.’

Volgens het Brusselse parlementslid Fouad Ahidar, zowat de ‘godfather’ van Klein Marokko (Molenbeek), wordt er in de wijk elke dag een stadsguerrilla uitgevochten tussen migrantenjongeren en de politie. ‘Molenbeek is een tijdbom’, zegt hij. ‘En als die ontploft, gaat iedereen de rekening betalen. Ook wij, allochtonen.’

De midstream media, kampioenen in appeasement en laffe berichtgeving, duiden het Marokkaanse straattuig aan als "jongeren". Men vraagt zich ook zedig af wat die jongeren eigenlijk bezielt om nu keet te schoppen. Men legt om politiek correcte redenen uiteraard de link niet naar de ramadan, de vastenperiode in de islam. Integendeel zelfs, men wil de islamieten uit de wind zetten door de schuld bij de politie te leggen: die had maar geen razzia tegen sackjackers moet houden, die had maar geen criminele Marokkaan moeten oppakken...

Als overheid en media het islamitisch gedachtengoed een beetje tot zich zouden nemen, begrijpen en interpreteren, dan zou hen duidelijk worden dat de ramadan een geijkte periode is voor spontane agitatie of uitingen van intifadah of jihad. De sermoenen van imams in de moskeeën, de haatpreken op het internet en de voor de hand liggende opstoot in religiositeit in deze periode zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.

Religiositeit betekent in de islam 'zich de bevelen van de zelfverklaarde profeet ter harte nemen' en dat staat onder meer voor terreur zaaien onder joden en onder "mensen van het boek" (christenen), leest u er de "Verzen van het Zwaard" maar op na...

donderdag 27 augustus 2009

Inburgering faalt compleet!

Inburgering.jpg

Met de inburgering van migranten - in hoofdzaak van islamitische achtergrond - is het ronduit slecht gesteld in Nederland, en het zou ons verbazen mocht het in België een haar beter zijn. Dat ligt niet aan een gebrek aan gegadigden: 80.000 inburgeringsplichtigen hebben van hun gemeente nog steeds geen aanbod voor een cursus gehad, eenderde van het totaal. Van de 52 grotere gemeenten, verantwoordelijk voor 75 procent van de inburgering, zijn er maar dertien die hun doelstelling halen. Ontgoochelend.

Om deze „zorgelijke ontwikkeling” te keren, wil minister Van der Laan geld terugvorderen van gemeenten die tussen 2007 en 2009 niet aan hun doelstellingen hebben voldaan. Dat geld wil hij gebruiken om gemeenten te helpen die beloven zich extra in te spannen om meer inburgeringstrajecten te beginnen.

De vier grootste steden - waar de samenlevingsproblemen in groeiende mate de pan uitrijzen - blijven ver achter bij hun doelstelling voor 2009. Den Haag en Utrecht zitten op minder dan een kwart van hun doelstelling. Amsterdam en Rotterdam halen tot nu toe minder dan de helft. Bekeken over de afgelopen drie jaar zijn de cijfers nog slechter. Haleluja.

De nieuwe Inburgeringswet van het vorige kabinet, die begin 2007 van kracht werd, zorgde voor grote uitvoeringsproblemen bij gemeenten. De regels bleken te ingewikkeld en gemeenten maakten veel fouten in de uitvoering. Kafka-toestanden dus.

Dat zulk laat-maar-op-zijn-beloop-beleid de integratie afremt hoeft geen betoog. Deze lakse politiek heeft evenwel ook een directe invloed op de manier waarop zogenaamde ingeburgerde islamieten met hun nieuwe thuisland omgaan en bereid zijn hun verplichtingen na te komen jegens de brede samenleving.

Een goed voorbeeld vormt het bestuur van de Islamitische basisschool As Siddieq in Amsterdam, dat de afspraken met de inspectie van het onderwijs op het gebied van burgerschap en sociale integratie niet is nagekomen (eufemisme). Dat stelt staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA). Ze gaat de school daarom financieel straffen, zo liet ze vandaag weten.

De islamitische school had beloofd voorrang te geven aan 'openheid naar de samenleving' en 'basiswaarden van de democratische rechtsstaat' en heeft dit niet gedaan, aldus de bewindsvrouw (het zoveelste voorbeeld van tegen de borst stuitende naïeviteit van linkse politici, die ondanks de ervaringen van vandaag nog steeds in sprookjes blijven geloven, ten koste van vrede en harmonie in onze samenleving).

De bekostiging van de As Siddieq-school wordt gedeeltelijk opgeschort tot 1 maart 2010. Tussentijds controleert de inspectie of er verbetering is. Is die er niet, dan wordt de sanctie strenger. Voldoet de school op 1 maart nog steeds niet aan de wet, dan is de korting definitief (zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zegt een oud volksgezegde. Beter ware het als de overheid de subsidies per direct en compleet zou intrekken, tenzij de school bereid is een niet-islamitische interim-directeur te aanvaarden die aan het bewind blijft tot de school perfect op koers ligt en alle doelstellingen waarmaakt).

De Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher had vandaag al het vertrouwen opgezegd in het bestuur van de islamitische basisschool As Siddieq. Volgens de wethouder brengt het schoolbestuur de ontwikkeling van kinderen in gevaar, onder meer door de integratie van leerlingen te belemmeren (hoe dikwijls hebben wij al gewezen op het dubbele discours van islamisten: gematigde praat naar de autochtone gemeenschap toe en terzelfder tijd ijveren voor het creëren en in stand houden van een parallelle samenleving).

,,We zijn er klaar mee'', aldus Asscher. ,,We hebben in het gesprek met het bestuur onze bekommernis over de zorg voor kinderen, de onderwijskwaliteit en hun visie op goed burgerschap geuit. Maar in plaats van het gesprek met ons aan te gaan, geeft het bestuur de media de schuld (hoe typisch toch voor islamieten, het zijn altijd de anderen - bij voorkeur kufar en joden - die schuld hebben!), die een verkeerd beeld van de school zouden schetsen. Goed onderwijs is niet onderhandelbaar.''

Positief in dit verhaal is evenwel het feit dat islamisten nu beseffen dat hun ijver voor segregatie (het creëren van blind naast mekaar levende volksgroepen) niet ongemoeid wordt gelaten en een duur prijskaartje zal dragen.

dinsdag 25 augustus 2009

Barones van Paemel categoriek tegen hoofddoeken!

vanPaemel_schlatten.jpg

Vanaf volgende week zijn hoofddoeken onverbiddelijk verboden in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. De aankondiging van een verbod lokte vorige maand een storm van protest uit. Leerlingen zeiden de school massaal te zullen verlaten en directrice Karin Heremans ontving zelfs doodsbedreigingen, stel u voor.

'Genoeg!', vindt schrijfster-barones Monika Van Paemel. 'Met religie heeft die hoofddoek nog maar weinig te maken', verklaart ze in een interview met Het NieuwsBlad/De Standaard van afgelopen weekend. Wij citeren u enkele uitspraken van de alom gerespecteerde barones...

Ja, ze heeft recht van spreken, vindt ze. Niet alleen schreef ze drie jaar geleden met "Te zot of te Bot" een pamflet over de uitdagingen van de multiculturele samenleving, in haar buurt in het centrum van Mechelen heeft ze het aantal hoofddoekjes de jongste jaren ook zien toenemen. En in haar gesprekken met buurtbewoners voelt ze hoe het samenleven steeds moeizamer verloopt en hoe wederzijds begrip soms ver te zoeken is.

Maar wie dat durft zeggen wordt volgens Van Paemel door progressief links aan de schandpaal genageld. Inderdaad, de minste kritiek op de islam wordt aangeklaagd als racisme en islamofobie. 'Ik erger me blauw aan mensen die zich intellectueel ruimdenkend noemen maar aan de praktijk voorbijgaan. Oh ja, ze ontmoeten vrouwen met hoofddoek, gestudeerde moslima's die "bewust" voor die sjaal gekozen hebben, maar niet de meisjes uit de straat, die gedwongen worden om dat ding op hun hoofd te hebben.'

van Paemel: 'Hoofddoeken hebben, net als korte of lange jurken, met religie niet veel te maken. Wel met cultuur en groepsgedrag. Ik woon 22 jaar in Mechelen. Ik heb de hoofddoeken zien vermenigvuldigen. Is er een plotse toename van religiositeit? Ik denk het niet. Het dragen van een hoofddoek is een vorm van sociaal gedrag dat niet zelden met druk wordt opgelegd en waar steeds nadrukkelijker een politieke boodschap achter schuilt.

Een school zoals het Atheneum, met een traditie van vrij debat, kan dat niet aanvaarden. Iedereen moet vrijuit zijn religie of overtuiging kunnen beleven, zeer zeker, maar aan die vrijheid hangen ook verplichtingen vast (verplichtingen opgelegd aan de volgers van Mohamed? Worden straal genegeerd. KH.) Zoals bijvoorbeeld het respecteren van een kledingcode voor officiële functies en in officiële scholen. Is het officiële onderwijs er niet precies gekomen om kinderen een neutrale opvoeding te garanderen?'

Het gaat hier ook om een school met een lange geschiedenis van verdraagzaamheid. Als het aantal hoofddoeken in die mate toeneemt dat het een probleem uitgroeit, moet je durven afvragen: hoe zit het met de meisjes die dat ding eventueel niét graag dragen? Daar moet je toch in alle open- en eerlijkheid over kunnen praten? Maar dan krijg je de schijnheilige reacties van de jongens op zo'n school. Ze mogen zelf kiezen wat ze dragen , zeggen die. Maar als hun zus geen sjaal op het hoofd draagt, zwaait er wat.

Kijk ook maar naar de reactie van die imam (die idiote Nordin Taouil, die een oproep deed om weg te blijven van de school, K.H.) , die zijn woorden dan wel snel weer intrekt, maar die wel op een bijna naïeve manier aangeeft hoe er in die kringen wordt gedacht.' 'Er is geen schoolplicht maar leerplicht', zegt de imam. 'We willen onze meisjes niet dom houden, maar alleen niet in die omstandigheden laten studeren.' 'Dat is ook onzin. Er is inderdaad alleen maar leerplicht, maar stel dat ze thuis studeren, dan moeten ze nog voor de middenjury verschijnen als ze willen doorstromen naar het hoger onderwijs. En er is ook nog zoiets als de sociale omgeving waarin je opgroeit. Die meisjes kunnen toch pas slagen in het leven als ze in contact komen met andere mensen en andere ideeën? En dan kunnen ze ook voor zichzelf besluiten of ze een hoofddoek dragen. Ik vind het fantastisch dat die grieten zo'n grote bek opzetten, maar het zou mij meer overtuigen als ze dat ook zouden doen tegenover de heren die bepalen hoe zij gekleed moeten gaan.'

En intussen wordt de Vlaming steeds banger van de 'oprukkende islam'. 'Ja, en onterecht (hier verschillen we van mening met de barones: we moeten ons wel degelijk zorgen maken en lering trekken hetgeen in andere landen is gebeurd na een forse toename van islamieten (India, Kosovo, Bosnia, Nigeria, Kenya, Rusland...) Er is dringend nood aan wederzijds respect. Maar het respect voor de islam zou veel groter zijn als die godsdienst niet zo'n agressieve ondertoon zou hebben als 'Wij doen het op onze manier en jullie zullen ons accepteren'.

Daar tegenover staat dan weer een groep die zegt: dit is ons land en wij dulden dit niet . En dan kun je die laatste groep racistisch noemen, maar ik vind dat ook deze mensen het recht hebben om gehoord te worden. Ik ken mensen die 's avonds de straat niet op durven omdat het machogedrag van bepaalde moslimjongens hen bang maakt. Dat speelt ook een rol. En dat moet je toch kunnen zeggen? Ik snap niet waarom men die jongens onder het mom van hun culturele achtergrond ongestoord hun gang laat gaan.'

Of er een manier bestaat om het wederzijdse respect te bevorderen? 'Zouden we niet eens beginnen met normaal te doen? Als ik op straat een vrouw met een hoofddoek ontmoet zeg ik vriendelijk goeiedag. Het is amusant om de reacties te zien. Sommigen komen heel militant afgestapt. Pas op, hier komt de boze hond met een hoofddoek en dan zijn ze verbaasd als je hen begroet. Als je zelf communiceert en niet rondloopt met een houding van: daar heb je er weer een , is dat een grote stap. Dus aan alle mensen die problemen hebben met de hoofddoek: dat ze dat eens proberen. En aan de moslimgemeenschap: tóón respect voor je begint te roepen over respect. De moslims mogen hun kinderen zo wel eens opvoeden.'

Soms wordt gezegd dat we de migranten zelf naar hier hebben gehaald. Of dat nog mag meespelen? 'Dat is toch al te gemakkelijk? Als je emigreert geef je een deel van je achtergrond op. Dat moet je aanvaarden. Maar je krijgt er ook veel voor terug. Na twee generaties zou het toch vanzelfsprekend moeten zijn dat de inspanningen van beide kanten komen? Dus pleit ik er ook voor dat de moslimgemeenschap vaker deelneemt aan activiteiten en aan het sociale leven. Maar dat lukt niet als moeders onmondig worden gehouden, en de volgende generatie opnieuw omdat moslimjongens van hier hun bruid in Turkije halen. Daardoor spreken hun kinderen in het begin geen Nederlands en moeten de leerkrachten in de kleuterschool weer van vooraf aan beginnen. Er moet maar eens een duidelijk signaal komen van de moslimgemeenschap dat ze ook met ons verder wil.'

Hoe het volgende week zal gaan op het Atheneum van Antwerpen? Zal de school veel minder leerlingen tellen? 'Misschien zal het leerlingenaantal tijdelijk wat minder zijn. Maar daarna zullen de moslims inzien dat druk uitoefenen op een directie, op een staat, niet werkt. Maar eerlijk gezegd: ik zou van dat hele hoofddoekendebat wel eens af willen. Het is toch niet moeilijk? Geef met je kleding gerust uiting aan je geloof, maar accepteer ook dat er grenzen zijn. En die grens is dat je er niemand anders mee belast. Punt. Zo simpel is dat.' (bron: Het Nieuwsblad - De Standaard)

zondag 23 augustus 2009

'Ongelovigen doden is een heilige plicht!'

Jihadist.jpg

Hoe verdwaasd en misleid praktiserende moslims kunnen zijn mag nog maar eens blijken uit de verhoren van een terreurverdachte in het Duitse Düsseldorf.

Adem Yilmaz, deel uitmakend van een groep jihadi's die intussen is gekend als de "Sauerland Groep" en aangehouden voor het beramen van terreuraanslagen op militaire doelen in Duitsland, vertelde het hof dat Allah hem het recht had gegeven om te vechten tegen ongelovigen. Sterker nog, de gewapende strijd tegen ongelovigen is een heilige plicht. Het maakt ook niet uit of het over Amerikanen, Duitsers of Turken gaat.

'Voor mij zijn ze allen gelijk', zei Yilmaz, die zelf Turk is. 'Allah gaf ons het recht die volkeren te bekampen die de islam viseren. In Iraq en Afhanistan is de islam aangevallen'.

Ook bevestige Yilmaz zijn eerdere verklaringen dat hij de betrachting heeft zoveel mogelijk ongelovige westerlingen te doden als maar enigszins mogelijk is.

Yilmaz arriveerde in Duitsland in 1986 en heeft naar eigen zeggen de heilige oorlog vervoegd in 2004. Naar aanleiding van het lopend onderzoek hebben de Duitse veiligheidsdiensten intussen een massa nuttige informatie kunnen vergaren over de trainingsmethoden van de jihadi's en de wijze van recruteren in Pakistan.

Mede-beklaagde Daniel Schneider, een 23-jarige bekeerde moslim, gaf anderzijds te kennen dat hij niet langer voor de gewapende strijd of jihad koos. Want 'het heeft geen zin tegen de Westerse legers te vechten die front hebben gevormd tegen de islam, omdat hun militaire macht gewoon superieur is'.

Hoeveel jihadi's in de dop lopen er zo in onze buurten rond? Joost mag het weten, feit is dat het er vele duizenden zijn en dat hun aantal toeneemt met de dag.

woensdag 19 augustus 2009

Tariq "the Lizard" ontmaskerd!

TheLizzard.jpg

Archieffoto van Tariq Ramadan (Foto: AFP)

Het Rotterdamse stadsbestuur, nergens in de Westerse wereld zo groen (islam) gekleurd als in deze zeehavenstad, heeft eindelijk het licht gezien en verbreekt zijn banden met de zelfverklaarde moslimfilosoof Tariq Ramadan, aka "the Lizard". Deze bijnaam (hagedis) dankt hij aan het feit dat hij maar al te dikwijls met "gespleten tong" spreekt: intellectualistisch en gemodereerd voor een Westers publiek, en dogmatisch salafistisch voor Arabische toehoorders. In arabisch noemt men dat "taqiyya" oftewel het misleiden van niet-moslims.

Ramadan (46) heeft volgens het college nu plots zijn geloofwaardigheid als "integratieadviseur" verloren. Wij hebben al maanden geleden gewaarschuwd dat de beleidsmensen in Rotterdam het bestonden om de vos leiding te geven over het kippenhok. Hoe kan iemand die segregatie voorstaat hier van dienst zijn om meer integratie te genereren? Niet toch.

De reden die het Rotterdams college nu opgeeft is dat Ramadan wekelijks een discussieprogramma presenteert op de Iraanse zender Press TV, die wordt gefinancierd door het omstreden regime in Teheran.

„Omdat Ramadan zelf inzet van discussie is geworden, kan hij onmogelijk langer leiding geven aan de dialoog in de stad.” luidt het. In april liet burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn ongenoegen al blijken over de aanstelling van Ramadan, omdat hij onheil vermoedde. Eindelijk heeft Rotterdam een valabele, voor het politiek correcte establishment acceptabele reden gevonden - de klassieke stok - om Ramadan te bedanken voor (on)bewezen diensten.

Wat hij precies uitrichtte, benevens infiltratie en het salonfähig maken van salafisten? Zijn opdracht voor dit jaar luidde: deelnemen aan dertien dialogen over het stadsburgerschap, en ‘een inhoudelijke bijdrage’ leveren over thema’s als religieuze identiteit en vrije huwelijkskeuze. Ramadan zou voorts vier masterclasses over burgerparticipatie organiseren en het college nadien van advies voorzien. De gemeente betaalt daarnaast zijn leerstoel aan de Erasmus Universiteit, waar hij sinds 1 januari 2007 werkzaam is als gasthoogleraar burgerschap en identiteit.

Het spreekt vanzelf dat "the Lizard" op zijn ... klauw is getrapt en nu per se zijn eer wil verdedigen door het Rotterdams stadsbestuur voor de rechter te dagen. Dat is zijn goed recht.

Bottom line is dat we zeer tevreden kunnen zijn over het feit dat "het goede voorbeeld van een gemodereerde islamiet naar Europees model" vierkant door de mand is gevallen en ontmaskerd als een heimelijke islamist. Want zoals gezegd wisten wij al langer dat Tariq de Lizard de boel aan het belazeren was.

Laat ons hopen dat politici in het Westen hier de nodige lering uit trekken.

VERVOLG (26/08/2009):
Universiteit blijft bij wegsturen Ramadan
Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijft bij zijn standpunt over het verbreken van het contract met gasthoogleraar Tariq Ramadan. Gistermiddag sprak het college met de Erasmus-wetenschappers die afgelopen zaterdag in een open brief in deze krant schreven dat het contract met Ramadan niet had mogen worden verbroken.

Volgens een woordvoerder van de universiteit was het een „goed gesprek”, dat verliep in een „keurig wetenschappelijke sfeer”. Historicus Dick van Lente, initiatiefnemer van de open brief, bevestigt deze lezing. „We hadden binnen de universiteit even behoefte om met elkaar te praten. Het college van bestuur heeft keurig netjes iedereen uitgenodigd die de brief heeft ondertekend. Het was een open, verhelderende uitwisseling van standpunten, met heftige discussie. Beide partijen blijven bij hun standpunt.”

Vorige week verbrak de gemeente Rotterdam de banden met moslimfilosoof Ramadan, die was aangesteld als integratieadviseur. Hij zou zijn geloofwaardigheid hebben verloren door een programma te presenteren op de zender Press TV, gefinancierd door het Iraanse regime. Ook de Erasmus Universiteit besloot niet verder te gaan met Ramadan, die een gasthoogleraarschap vervulde. De universiteit zegt een eigen afweging te hebben gemaakt over het wegzenden van Ramadan, los van de gemeente, die het gasthoogleraarschap financierde.

De Erasmus Universiteit heeft voor volgende week vrijdag een debat gepland over het thema academische vrijheid versus academische verantwoordelijkheid. De affaire rond Tariq Ramadan is volgens de universitaire woordvoerder de aanleiding voor het debat, maar niet het enige gespreksonderwerp...

Commentaar: deze wollige uitleg maakt het er zelfs voor een geïnteresseerde lezer niet duidelijker op. Feit is dat de leiding van de unief heeft ingezien dat Tariq Ramadan een huichelaar is met een verdoken agenda. En dat zulks vroeg of laat zal leiden tot problematische situaties, zeker nu de kans groot is dat Geert Wilders de volgende premier van Nederland wordt. De aanhangers van Ramadan, dhimmi's van de zuiverste soort, bijten in het zand. Een overwinning voor de vrije wereld, een nederlaag voor het islamisme en zijn appeasers.

zaterdag 15 augustus 2009

Een bak vol ... Belgen?

Messentrekkers.jpg

Leuk berichtje in de krant van dit weekend, onder het titeltje "Het aantal gedetineerden van vreemde origine is de voorbije twee jaar fors gestegen".

Volgens dezelfde krant (HBvL) hebben welgeteld 4.381 gedetineerde in Belgische gevangenissen een buitenlandse nationaliteit. Op een totaal van 10.000 gedetineerden is dus bijna de helft van vreemde origine.

Twee jaar geleden ging het nog om 36 procent. We zien dus een forse stijging. En hier is het addertje in het gras: 'Gedetineerden met een dubbele nationaliteit, zoals de onlangs ontsnapte Ashra Sekkaki, worden NIET bij de vreemdelingen geteld.

Aha? Zo zo. En wat moeten we daaruit dan concluderen? Dat het aantal gedetineerden van vreemde origine misschien wel klimt naar 60% ? Of naar 70% ? Misschien zelfs 80% ? Of is het misschien eventueel wie-weet nog erger?

En wat als men in deze statistieken ook de "verschoning" opneemt ten overstaan van "sukkelaars" uit derde-wereld-landen?

Ach, wij weten allemaal dat Maghrebijnen oververtegenwoordigd zijn in de bajes. We hebben heus geen statistieken nodig om dat te staven. Een veel interessanter thema is het causaal verband tussen deze mensen en geweld, criminaliteit en/of anti-sociaal gedrag.

Appeasers en apologisten (pamperaars) van de islam zullen opwerpen dat het een kwestie is van gebrek aan kansen op de jobmarkt, discriminatie, racisme, islamofobie en armoede.

Ja, er zijn zeker gevallen van etnische discriminatie op de werkvloer en op deze of gene personeelsdienst. En die gevallen moeten aan de kaak gesteld, want iedereen gelijk voor de wet.

Maar de diepere oorzaken van het a-sociaal gedrag van bovenmaats veel Noord-Afrikanen (zie Spanje, zie Frankrijk, zie Nederland, zie België) liggen in een attitude die gestoofd is in het vleesnat van de islam. Er zit hier een mechanisme achter dat gestuurd wordt vanuit enkele moskeeën. In één van de volgende bijdragen zullen we hier uitgebreid op ingaan met tastbare feiten en gegevens.

donderdag 13 augustus 2009

De Bende van Brakel: gorilla's in de mist...
Na wekenlang mist spuien, komt het gerecht eindelijk met volgende verklaring voor de pinnen:

Daders vechtpartij in scoutskamp Brakel zijn vier minderjarigen

De daders van de vechtpartij in een scoutskamp twee weken geleden in Brakel zijn vier minderjarigen.

Dat blijkt uit het opsporingsonderzoek, meldt het parket van Oudenaarde. De jeugdrechter zal beslissen welke maatregel de jongeren opgelegd krijgen.

Een scoutsgroep uit Sint-Niklaas werd in de nacht van 7 op 8 augustus tijdens een kamp in Brakel opgeschrikt door een aanval van een groep jongeren. Die sloegen tafels en stoelen kort en klein met stokken en er ontstond een handgemeen met de begeleiders. Drie scoutsleden liepen daarbij lichte verwondingen op. De kinderen zelf waren op dat moment al naar bed en werden met rust gelaten. De lokale politie van Brakel pakte na de feiten vijf jongeren uit Brakel op voor verhoor. Uit het verdere onderzoek blijkt nu dat de daders van het geweld vier minderjarigen zijn, allen tussen de 16 en 17 jaar oud. Het gaat om twee jongeren uit Brakel, één uit Oudenaarde en één uit Anzegem. Twee van hen bekennen bij de feiten betrokken geweest te zijn.

In de pers verder geen woord over het hoe en waarom omtrent de onduidelijkheid die in stand werd gehouden rond "het incident". Waarom er bijvoorbeeld initieel sprake was van een bende van dertig jongeren... Waarom er sprake was van een heuse "raid"... Waarom politie en burgemeester uitblonken door passiviteit...

Dat hier meer aan de hand is dan een banale ruzie tussen jongeren, daar twijfelen we niet aan. En waarom iemand van de betrokken scoutsleiding in een mailtje bevestigde dat het om "Turken of Marokkanen" ging, is op zijn zachtst gezegd héél vreemd, zeker nu met grote stelligheid wordt beweerd dat de jonge daders pure autochtonen zijn...

Wij hebben het oorspronkelijk artikel voorlopig van deze site verwijderd. Want er zijn teveel elementen die niet kunnen geverifieerd worden omdat de mantel der politieke correctheid over het voorval is gespreid. En omdat er kennelijk minderjarigen in het geding zijn, iets waar we anderzijds wel begrip voor hebben.

Edoch, we laten de reacties (op het oorspronkelijk artikel) vooralsnog onder dit aangepast bericht staan, zodat u zelf een oordeel kan vormen over de mistige "uitleg" van de betrokken scoutsleiding uit Brakel...

dinsdag 11 augustus 2009

Wilders: Moslimbevolking wast als kool...

GeertWilders_debat.jpg


Geert Wilders maakt zich heel terecht zorgen over de snelle groei van de moslimbevolking in Nederland en de rest van Europa. De PVV waarschuwt dat verdere groei van de moslimbevolking 'enorme gevolgen zal hebben voor ons onderwijs, woningbouw, sociale zekerheid en verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en buitenlands beleid'.

Een blinde kan zien dat de invloed ronduit negatief is. Hoeven we zelfs geen onderzoeken meer voor. Dat het gros van Noord-Afrikanen en Anatoliërs tot het Westen wordt aangezogen door een pakket aan sociale voorzieningen hoeft geen betoog. Op zich is dat niet eens onbegrijpelijk, die mensen nemen wat ze in de schoot geworpen krijgen, het zijn onze politici die ter verantwoording moeten worden geroepen voor het naar hier halen van mensen waarvan een hoog percentage een gebrek toont aan arbeidsmoraal en bereidheid actief deel te nemen aan onze samenleving.

De partij van Geert Wilders wil dat het kabinet duidelijk maakt hoeveel moslims elk Europees land telt, op dit moment en naar schatting in de komende jaren.

Wilders heeft dit samen met een partijgenoot uit de Tweede Kamer gevraagd aan premier Jan Peter Balkenende en minister Eberhard van der Laan (Integratie). De PVV reageert op een bericht dit weekend in de Britse krant Daily Telegraph, waarin wordt becijferd dat in 2050 een vijfde van de Europeanen moslim zal zijn. Nederland loopt binnen de 27 EU-landen voorop en zal al vóór 2050 het percentage bereiken.

Het afgelopen jaar was volgens de berekening vijf procent van de totale EU-bevolking moslim. De groep groeit de komende jaren flink door immigratie en omdat autochtone Europeanen gemiddeld minder kinderen krijgen dan allochtone. PVV-leider Wilders noemt de groeiprognose schokkend.


Wij dienen er ons van bewust te zijn dat evenredig aan het percentage islamieten ook de samenlevingsproblemen zullen toenemen. Dat kan overvloedig worden getoetst aan praktijkervaring in het buitenland (Frankrijk, Spanje, Griekenland, Nigeria, Kenya, Macedonië etc). Vanaf 10-15% islamieten neemt de agitatie overhand toe, en worden geduld en verdraagzaamheid van de autochtone maximaal op de proef gesteld. Vanaf 20% zijn de problemen niet meer te overzien. Onze politici moeten achteraf niet komen vertellen dat ze van niets wisten...

De PVV waarschuwt dat verdere groei van de moslimbevolking 'enorme gevolgen zal hebben voor ons onderwijs, woningbouw, sociale zekerheid en verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en buitenlands beleid'. Wilders roept het kabinet daarom opnieuw op de grenzen onmiddellijk te sluiten voor immigratie uit moslimlanden.

Een onmiddellijke migratiestop uit islamitische landen is een dringende maatregel waarover geen discussie meer hoeft te bestaan. Elke sociaal-liberaal die hieraan twijfelt, wordt genodigd zijn koffers te pakken en maar meteen naar Dar Ul-islam te verhuizen.

De partij wil ook van het kabinet weten welke namen inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de rest van Nederland het vaakst aan hun baby geven. Dit in reactie op het gegeven dat de top zeven van babynamen in Brussel veel buitenlandse namen bevat, waaronder Mohammed, Amine en Hamza.

Dit is uiteraard een retorische vraag, de islamitische bevolking wast - eufemistisch gezegd - als kool, dat kan een blinde zien.

De linkse elites willen absoluut een multi-culturele droom door onze strot rammen, of we het leuk vinden of niet. Maar die droomslijters vergeten (bewust of onbewust) dat hoe verder de islamisering voortschrijdt, hoe minder er van een multi-culturele maatschappij sprake is vermits de islam geen andere cultuur of religie naast zich duldt. Hoe cynisch toch, deze evolutie.

zaterdag 8 augustus 2009

Europa radicaliseert in hoog tempo...

Schlatten.jpg

... Het aantal jonge moslims dat radicaliseert in Europa, baart zorgen. Het zijn geen terroristen die een bommengordel rond zich gespen, maar jongeren die zich afkeren van de westerse samenleving. Extremisten die geen contact willen met niet-gelovigen. Ze plooien zich terug op een leven in teken van hun godsdienst ... "Vrouwen sla je bij voorkeur niet, en als het dan toch echt moet, enkel met een twijgje." "Muziekinstrumenten zijn verboden, behalve de tamboerijn." "Vrouwen moeten binnenblijven, ze lanterfanten er nu al op los in sommige wijken." Het advies van imams op radicale islamitische websites wordt steeds vaker tot op de letter gevolgd in België. In sommige Brusselse wijken zijn de hidjab en de nikab meer regel dan uitzondering. De radicalisering grijpt hier om zich heen, zeggen niet alleen politie- en inlichtingendiensten, maar ook "gewone" – ongeruste – moslims. "Ze willen niets meer met de westerse samenleving te maken hebben."

Een fragment uit een artikel op deze of gene islamofobe blog? Een citaat uit een extreem-rechts pamflet? Wat prietpraat van racisten en hooligans? Toch niet, wel een inleidend paragraafje uit een twee pagina's groot artikel vandaag in de linkse Vlaamse krant De Morgen.

Een waarschuwing tegen radicalisering van islamieten in een linkse krant, waar moet ik dat schrijven? De groenen, links-liberalen, de "sossen" en hun slippendragers hebben vele jaren lang het politiek correcte discours standvastig, tegen heug en meug geventileerd en staande gehouden. Maar kennelijk zijn de maskers nu volop aan het vallen. Het politiek correcte dogma van een verrijkende multi-culturele droom is niet meer vol te houden, want blijkt een heuse nachtmerrie. Een Grote Linkse Leugen.

De katholieke kerk had indertijd ook nooit kunnen volhouden dat de zon rond een vlakke aarde draait, de waarheid heeft zo haar rechten.

Multi-culturaliteit was lange tijd een mooie vlag, maar ze dekte de foute lading, met name een voortschrijdende islamisering. Het cynische in deze is natuurlijk het gegeven dat de islam, eens ze aan de macht is, elke andere cultuur en religie vernietigt. Denk maar aan de buddha-beelden in Afghanistan. Aan de christenen die onder moordende druk staan in Egypte, Turkije, Bosnië, Kosovo...

Hamvraag is nu of "de politiek" dit alarmsignaal opvangt en er iets nuttigs mee aanvangt. Wat bijvoorbeeld? De onmiddellijke migratiestop van personen uit islamitische landen. De onmiddellijke repatriëring van alle illegale islamieten. Deze twee maatregelen staan gelijk met het symbolisch toedraaien van de open kraan.

Eens die kraan dicht kan er rustig worden nagedacht en gedebatteerd over hoe de islamisering drastisch en permanent terug te schroeven. Welke democratische partij met genoeg credibiliteit neemt het voortouw?

vrijdag 7 augustus 2009

Mohamed was a fat Fraud

Mohamed.jpg

O ye, slaves of the imaginary moongod allah. Since we study our "opponents" (that's what muzzies are by their own choice) we know that the core of Islam is Allah and the self-declared prophet Mohammed (pee be upon him). All muslims are required to follow the example of Mohammed as described in the doctrine, sira, hadith, and qur'an. Mohammed (pee be upon him) is considered the perfect example for all adherents to follow forever. Unfortunately for this world, fat Mo was a killer, pedophile, rapist, slaver, war-monger, misogynist, conqueror, warlord, thief, and an intolerant hater of all who are not Muslim. This means that all Muslims must follow this despicable example. By the way, terrorists are doing what they are told to do in doctrine and are following the example of Mohammed (pee be upon him), the finest human being ever to live, what a joke. Look at the muzzies who are flooding the West: Mohammed raped; so do they. Mohammed killed innocent people; so do they. Mohammed tortured people and cut off their heads; they do this and post the film on YouTube to horrify and terrorize the kafir. This is called “Sunna”, the way of Mohammed and it is considered the finest path for all Muslims everywhere to follow. “Radical” is a western kafir term. In Islam it is considered NORMAL and GOOD to kill innocents, attack them and take their goods and women and children; it is good to rape women slaves; it is good to steal the property of jihad victims; it is good to destroy cultures and forcibly convert people to Islam; it is good to kill people who do not believe in Allah and Mohammed (pee be upon him) and the so-called “last day”. In Islam these are all good because they are all in the doctrine. Allah said it, and/or Mohammed (pee be upon him) did it, so it’s all good. Adherents of the so-called “religion of peace” are warriors for Allah, Allah’s slaves. All of Allah’s commands, all of Mohammed’s examples and his own commands (just as important as Allah’s, and therefore blasphemous) are in the doctrine. The command is war against the unbeliever until the entire world is under the dominion of Islam, under a Caliph and Sharia law. But let me assure you o slaves of allah, you will not succeed in making islam dominant over the West.

(to my readers in Dutch: deze posting is bedoeld voor de islamieten die hun vals geloof propageren via Facebook)

zaterdag 1 augustus 2009

België capituleert voor de islam!

Borgerocco.jpg

Stop de persen, voorpagina-nieuws!!!

Mannelijke agenten mogen niet langer de identiteit van een vrouw in een boerka controleren. Voortaan is die taak alleen weggelegd voor de weinige vrouwen bij de politie. Dat staat te lezen in een nieuwe nota die de federale politie naar de korpsen stuurde, zo staat zaterdag in de kranten Het Nieuwsblad en De Standaard.

De nota is ondertekend door Jean-Marie Van Branteghem, de nummer twee van de federale politie, en werd begin juli aan alle korpsen bezorgd. De maatregel kan rekenen op kritiek. Onder meer CD&V-senator Dirk Claes vreest dat de richtlijn ertoe zal leiden dat boerka-draagsters zo goed als niet meer gecontroleerd zullen worden.

«Onze politiekorpsen hebben sowieso al een tekort aan vrouwen», zegt Claes in de kranten. "Er zijn 32.000 mannelijke politieagenten tegenover amper 6.000 vrouwelijke. In dat opzicht is het gewoon not done zo'n richtlijn op te stellen. Dit gaat lijnrecht in tegen het belangrijke veiligheidsprincipe dat élke agent altijd een identiteitscontrole moet kunnen uitvoeren."

Claes vraagt nu aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om de richtlijn opnieuw in te trekken.

Hij heeft gelijk, maar om de foute redenen. Wij moeten ophouden met uitzonderingsregels in te voeren voor islamieten. Daar sturen zij precies op aan, het maakt deel uit van hun push-beleid om aparte regels af te dwingen voor islamieten, de volgende stap is de gedeeltelijke invoering van de sharia, de volgende stap is de totale onderwerping aan de islam.

Ik heb, spontaan, meteen volgende e-mail gezonden naar de korpschef van de federale politie:

Mijnheer Van Branteghem, oftewel heeft u uw verstand verloren, ofwel bent u mateloos naïef, ofwel heeft u een verkeerde agenda. Uw richtlijn omtrent fouilleren en de boerka raakt kant noch wal en speelt precies in op de strategie van de islamisten die in al hun arrogantie het slap beleid van mensen als u misbruiken om stapsgewijs te evolueren naar de implementatie van hun sharia. Deze richtlijn is van je reinste idiotie en dient te worden ingetrokken. Want op een dag komt ie als een boemerang terug op onze hoofden, en zeg dan niet dat u het niet heeft geweten. Als u interesse heeft ben ik gaarne bereid u een introductie te geven in de modus operandi van islamisten en de wijze waarop ze de da'wa door onze strot rammen. Voor steeds meer mensen in het Westen is de maat vol!!!!!!!!!!

VERVOLG 1
Heisa over controleren van vrouwen met boerka

BRUSSEL (bron De Morgen)
De nota waarin staat dat vrouwelijke agenten de identiteit van vrouwen in boerka moeten controleren, zal worden herbekeken. Dat zegt Astrid Kaisin, woordvoerster van de federale politie.
Op basis van een nieuwe nota van de federale politie mogen mannelijke agenten niet langer de identiteit van een vrouw in een boerka controleren. Nadat het bestaan van de nota dit weekend aan het licht was gekomen, kwam er veel kritiek op de beslissing, onder andere uit politieke hoek. Volgens de critici zou het haast onmogelijk zijn om boerkadraagsters te controleren gezien de man-vrouwverhouding in het korps. De federale politie haastte zich om de berichten bij te sturen.
"De nota bestaat", aldus Kaisin, "maar er was eerder al reactie op gekomen en beslist om die opnieuw te bekijken. Dat zal gebeuren in samenwerking met de lokale politie." Ze voegt eraan toe dat het niet gaat om regels, maar eerder om aanbevelingen. Volgens de woordvoerster zijn er nu twee mogelijkheden: ofwel wordt de nota geschrapt, ofwel worden er een paar veranderingen in aangebracht.


VERVOLG 2
Richtlijn wordt ingetrokken

VRT radionieuws 3 augustus 17:30 uur
De speciale richtlijn die boerka-draagsters ontziet van eventuele fouillering door een mannelijke agent wordt per direct ingetrokken, wegens teveel boze reacties. U ziet het beste lezer, nu en dan uit de krammen schieten om de islamisering aan de kaak te stellen werpt bij momenten ook zijn vruchten af. Wij houden het verder in de gaten voor u...Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...