donderdag 3 november 2011

Solidair met Charlie Hebdo !!!

Charlie-Hebdo.jpeg


De slaven van Allah kunnen het niet laten. Hun haat en onverdraagzaamheid zijn nog maar eens komen bovendrijven als stront in een verstopte toiletpot.

Het kantoor van het Frans satirisch weekblad CHARLIE HEBDO is eerder deze week volledig vernield door een brandbom, omdat de redactie had aangekondigd te zullen lachen met de islam.

Kritiek uiten of de spot drijven met de zelfverklaarde pedo-profeet of zijn vermaledijde, barbaarse pseudo-religie, ho maar! Het "herenvolk der islamieten" dient boven alles en iedereen te staan, en gevrijwaard te blijven van kritiek, spot of zelfs maar commentaar, geuit door de kuffar (ongelovige honden).

Wie tegen deze regel zondigt, wordt meteen fysiek aangevallen, bezittingen in de fik gestoken. Hoe typisch voor mohamedanen. Gewelddadig, lichtgeraakt, redeloos, verstandloos.

Wanneer wordt het Westen wakker?

Zijn de ogen intussen nog steeds niet open, zijn de linkse rukkers nog steeds niet ontnuchterd na die zogenaamde Arabische Lente, die mooie term om te verbloemen dat zowel in Tunesië, Egypte en nu Lybië het pad werd geëffend voor de Muslim Brotherhood en in haar zog die barbaarse sharia?

Zijn we ons nog steeds niet bewust van het feit dat de wereld de facto in oorlog is met de islam, die met een global jihad een wereldkalifaat poogt te installeren, en daarbij flink wordt geholpen door onbenullen als Cameron en Barack Husein Obamah (666)? Check bij voorbeeld deze video, hier wordt stevig gewaarschuwd voor de situatie waarin we ons bevinden: The West is under Attack

Elke vrijheidslievende mens op aarde zou zich vandaag solidair moeten verklaren met CHARLIE HEBDO. De vrijheid in al zijn vormen en het voortbestaan van de beschaving staan hier op het spel.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...