zaterdag 7 juni 2008

België baart Terreurcel


Het verband tussen "links/extreem links" en het "islamisme" wordt in Eurabia met de dag duidelijker en laat zich nog moeilijk wegstoppen.

Gisteren zijn vier "Belgen" in verdenking gesteld in wat de pers noemt "een nieuw CCC-terreurnetwerk". Men had het evengoed kunnen aanduiden als een filiaal van Hezbollah, gezien de achtergrond van de twee betrokken islamieten.

Benevens Bernard Sassoye, een oud CCC'er (Cellules Communistes Combattantes) en Constant Hormans (een ex-communist en nu gekend crimineel) werden twee moslims van Libanese oorsprong aangehouden, met name Wahoub Fayoumi (journaliste van de RTBF) en Abdellah Ibrahim Abdallah, de contactpersoon met islamisten in Frankrijk. Bij diverse huiszoekingen vond de politie materiaal dat wijst op terroristische intenties en activiteiten.

'Fayoumi is een linkse activiste, zonder meer,' schrijft de pers, 'maar is ze ook een terroriste?' Van oorsprong Libanese, studeerde ze politieke wetenschappen aan de ULB en stak haar linkse sympathieën nooit onder stoelen of banken. Ze zette zich van in haar studententijd in voor de Palestijnse zaak. Ze is lid van de Franstalige Association Belgo-Palestinienne, en is (of was althans in 2005) betrokken bij de wat onduidelijke 'Assembly of Lebanese Democrats in Europe', waar ook Dyab Abou Jahjah een vinger in de pap had.

Fayoumi is met andere woorden een uitermate interessant figuur in de ogen van de islamitische jihadi-groeperingen. Ze is vrouw, journaliste, heeft de Belgische nationaliteit, kan zich dus vrijelijk over alle grenzen heen bewegen, heeft toegang tot alle wenselijke informatie en instanties en is bovendien doordrongen van de Palestijnse kwestie. Dat Abou Jahjah contacten onderhield met Hezbollah, werd duidelijk tijdens de afgelopen Israëlische aanval op Hezbollah-stellingen in Libanon.

De bedenking die we maken omtrent deze affaire is dat de islamisten het geweer van schouder veranderen. Omdat ze als moslims of Arabieren te zeer in de radar van de veiligheidsdiensten lopen, benaderen ze figuren als Fayoumi en Sassoye, die bepaalde concepten uit hun ideologie delen, om de voorbereiding van terreuracties mogelijk te maken. Wij moeten dus niet alleen meer oog hebben voor islamisten, maar ook en vooral voor autochtonen ter linkerzijde die bepaalde doelstellingen van de jihadisten genegen zijn.

Een doorlichting dringt zich op van alle organisaties en instanties waar geheimhouding en veiligheid absoluut voorop staan, te beginnen bij de veiligheidsdiensten en het militaire apparaat.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...