donderdag 26 juni 2008

Hof van Cassatie (2)

Schlatt.jpg
Het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep van de gehoofddoekte vrouw Hagar L. en haar familie uiteindelijk verworpen. De advocaat van de familie, meester Réginald de Béco, ging in cassatie omdat hij bepaalde feiten wilde laten kwalificeren als doodslag en dus een proces voor het hof van assisen wilde.

Mr. de Béco, de advokaat van de hoofddoek, zei na de zitting dat hij, speciaal voor de zaak van de hoofddoek, nu naar het Europees Hof van de rechten van de mens in Straatsburg trekt, omdat al zijn beroepsmogelijkheden in ons land uitgeput zijn.

Hieruit blijkt dat het de moslims en hun advokaat niet te doen is om hun gelijk te halen in de zaak rond de dood van hun broer, maar dat ze deze rechtszaak eigenlijk gebruiken om een precedent te forceren ter acceptatie van de hoofddoek als islamo-fascistisch symbool in onze gerechtshoven. Een uiting van misprijzen als het ware voor onze rechterlijke macht die naar islamitisch inzicht moet worden vervangen door de sharia. Wat die sharia onder meer inhoudt, leest u in een vorig artikel over éénjarige bruidjes...
_

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...