woensdag 14 september 2011

Big Brother Watches You!!

GOVfascism.jpg

Het Obambi-regime lanceert momenteel een nieuwe website ( attackwatch.com ) om critici (van het falend beleid) te bespioneren, te demoniseren en alzo uiteindelijk de mond te snoeren.

Overheidsfascisme aan het werk in de States. Als het in Amerika regent...

CHECK THIS video, loont de moeite, parodie op dit onderwerp: Hitler Discovers ATTACKWATCH is a Joke!

En lees hier hoe in de VS regelrechte Nazi-technieken (Goebbels revisited) worden gebruikt om andersdenkenden de mond te snoeren: Media Matters speelt onder één hoedje met White House.
.
En l

Israël: Oase van Beschaving en Vrijheid

Banner_supportIsrael.jpg

President Obama (Sheikh Obambi) is een gevaar voor de vrije wereld.

Hij bakt al sinds zijn aantreden als president zoete broodjes met de islamisten wereldwijd en maakt hun infiltratie mogelijk in alle overheidsinstellingen van de VS, hij geeft bovendien niet langer rugdekking aan Israël, zodat een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten onvermijdelijk wordt.

Met dank aan Sheikh Obambi is de Ikhwan oftewel Moslim Broederschap aan de macht gekomen of aan het komen in Tunesië, Lybië, Egypte en straks in Syrië.

De Moslim Broederschap, die zich heel gemodereerd voordoet, is een genootschap van fanatici, wiens uiteindelijk doel erin bestaat de ganse wereld te verknechten. Het Westen moet worden vernietigd van binnenuit, door infiltratie. Democratie en vrijheid dienen afgeschaft en vervangen door de sharia, er mag maar één godheid worden aanbeden, Allah met name.

Israël is nog maar eens de kanarie in de koolmijn. Wat wij in het Westen dienen te beseffen, is dat wanneer Israël wordt overrompeld door de barbaarse horden (de Orks van de Arabische wereld), zal ook het Westen (Middle-Earth) vallen, de Westerse beschaving verdwijnen.

Duizenden jaren duisternis en duivelse onderdrukking staat deze wereld dan te wachten.


.

zaterdag 3 september 2011

Ik ben een overtuigde islamofoob!


"Islamofobie" is het nieuwe vehikel dat de links-progressieve krachten in het Westen aanwenden om alle kritiek op deze barbaarse ideologie in de kiem te smoren.

Gefinancierd door biljoenen petro-dollars van Saudi's, alsook links-progressieve fascisten als Georges Soros (zie foto), heeft progressief links zich heel opportunistisch geliëerd met de islamitische Ummah (wereldgemeenschap) om samen een nieuwe fascistoïde wereldorde tot stand te brengen.

Het eerste slachtoffer is de vrijheid van meningsuiting. Het zet de poorten naar de hel op een kier.

Wat betekent "islamofobie", waar staat het voor?

Volgens een courante definitie betekent islamofobie "een onredelijke angst voor de islam".

Is de term legitiem, gebaseerd op werkelijkheid, of slechts een instrument van linkse propagandisten en apologeten van de islam?

Naar onze bevindingen is de term "islamofobie" een aanfluiting van de realiteit.

Immers, de angst die wakkere westerlingen koesteren voor de islam is niet onredelijk, maar gebaseerd op 1400 jaar ervaring met deze barbaarse ideologie.

Overal ter wereld, in élk land waar de islam zich door verovering, intimidatie en geweld heeft genesteld, heeft de plaatselijke cultuur en dus de beschaving moeten wijken voor barbarij, voor discriminatie en onderdrukking van niet-islamieten, vrouwen, Joden...

Hier één voorbeeld uit een eindeloze reeks: Indonesia: Ministry of health approves "guidelines" for female genital mutilation.

De islam heeft deze wereld nog nooit iets goeds gebracht. De positieve verhaaltjes - gelijk dat over Andalousië - zijn niet meer dan verdraaiingen van de werkelijkheid. Maar als het over de islam gaat, zijn redelijkheid en werkelijkheid meestal ver zoek.

SorosSatan.jpg
(foto: Georges Soros, links-progressieve satan en financier van een nieuwe fascistoïde wereldorde)
Vandaag de dag zijn de links-progressieve elites, met Sheik Obambi en miljardair Soros op kop, in het offensief.

Doelstelling is om via het OIC (Organization of the Islamic Cooperation, die 56 islamitische landen overkoepelt) een resolutie gestemd te krijgen in de Verenigde Naties die islamofobie gelijk moet stellen met racisme...

Elke nochtans gerechtvaardigde kritiek op de islam zou dan onwettelijk worden, met alle gevolgen vandien.

Het wordt hoog tijd voor een krachtig weerwoord, misschien wel een revolutie in het Westen. Wij moeten onze beschaving met hand en tand verdedigen, want het gaat momenteel de kreeftengang.

Islamofobie hoort synoniem te zijn van "gerechtvaardigde aversie jegens de islam".

In die zin ben ik EEN FIERE ISLAMOFOOB en zal dat ook van de daken blijven schreeuwen. Daar zullen geen duizend VN-resoluties iets aan kunnen veranderen.

Hier tenslotte nog een must-read: Islamophobia: Thoughtcrime of the Totalitarian Future .
.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...