donderdag 30 juli 2009

Beringen leert zijn Turken kickboksen!

Thaiboksen.jpg

Op initiatief van schepen Ahmed Koç (SP.A) van de Limburgse gemeente Beringen wordt de oude moskee aan de Stationsstraat aldaar omgebouwd tot een centrum voor jeugd en vrije tijd. Het centrum noemt "No Limit". Het ontmoetingscentrum heeft een grote gymzaal, een kleine cafetaria, kleedkamers, douches en toiletten.

«Er was al lang nood aan een ontmoetingsplaats in de oude mijncité», zegt Koç. «Hier zijn geen grenzen, dit wordt een multiculturele ontmoetingsplaats waar mensen van alle achtergronden mekaar ontmoeten, waar sport- en toneellessen voor meisjes worden voorzien en waar lessen in kick- en thaiboksen worden gegeven.

Onder het mom van "zinvolle tijdbesteding voor jongeren" en onder het voorwendsel dat iedereen hier welkom zou zijn, wordt dus met gemeenschapsgeld een gevechtsopleiding gegeven aan jongeren waarvan het gros nu al bekend staat om zijn agitatie en naar criminaliteit neigend gedrag.

Met andere woorden, wij als gemeenschap zijn het crapuul (racaille) gevechtstechnieken aan het aanleren, die ze nadien tegen ons kunnen/zullen gebruiken als de civiele conflicten uitbreken, of die hen gewoon van pas komen als ze een niet-islamiet beroven of voor de lol iemand in het ziekenhuis willen trappen.

Op de koop toe is het dezelfde socialistische partij (SP.A) die erop heeft aangedrongen dat "de blanke man" wordt ontwapend, terwijl geweten is dat elke Turkse familie een illegaal handvuurwapen in huis heeft, maar geen haan die hier naar kraait.

Als de SP.A éen zinvol wetsontwerp zou kunnen voorbereiden omtrent deze materie is het dit: elke persoon die inschrijft voor een gevechtsopleiding dient van onbesproken gedrag te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden te kunnen voorleggen, waarbij ook crimineel gedrag tijdens de jeugd in aanmerking wordt genomen. De lokale politie dient regelmatig te controleren of de clubs zich hieraan houden.

Tenslotte, Ahmed Koç, die ik verdenk lid te zijn van de extreem-rechtse beweging Milli Görüs, verkoopt zijn project met het smoesje dat ook meisjes en niet-moslims zich tot dit ontmoetingscenter zullen aangetrokken voelen. Meisjes? Niet-moslims? In een oude moskee tussen Turkse haantjes? Larie en apenkool.

woensdag 29 juli 2009

De Britten capituleren voor de Islam...

PoliceSchlatten.jpg

De politie van Avon and Somerset, verantwoordelijk voor het graafschap Avon en enkele omliggende gebieden in het zuidwesten van Engeland, heeft twee soorten hoofddoeken laten maken: een zwarte die bij het politie-uniform past en een blauwe voor de agenten die in de ondersteunende diensten werken. De hoofddoeken zijn er niet alleen voor moslima's, ze zijn ook bedoeld voor ... stel u voor ... niet-islamitische agentes die een gebedsruimte willen betreden. Watbliefteru?!

Een goede zet in de verdere uitbouw van de "multi-culturele droom" of weer een stap dichter bij de totale capitulatie voor de islam? Tegemoet komen aan de eigenheden van een multi-raciale maatschappij of de zoveelste knieval voor Mohamed met een voortschrijdende islamisering tot gevolg?

Wij zijn ervan overtuigd dat de Britten beetje bij beetje aan het capituleren zijn voor de islam onder druk van de links-liberale dogma's die ons de totale islamisering door de strot rammen onder het mom van multi-culturaliteit. Want hoe kan je van multi-cultuur spreken als de islam overal in Europa de overhand neemt, speciale eisen stelt, een aparte behandeling afdwingt, andere culturen weghoont en publiek verkondigt dat de islamvlag over het Westen zal wapperen?...

Hoewel de hoofddoek ook in de synagoge of in de kerk kan worden gebruikt, geeft de overheid toe dat de uniform-hijab vooral voor de moslimgemeenschap is bedoeld. Of wat had u gedacht? «Onze agentes voelden zich vaak ongemakkelijk omdat ze geen gepaste kleding hadden om bij de moslims te werken. Deze officiële hoofddoek toont ons respect (!) tegenover alle culturen in onze gemeenschap», klinkt dan het excuus. Respect? Respect voor mensen die totaal geen respect hebben voor degenen die hùn religie niet aanhangen? Tolerantie voor mensen die intolerantie hoog in het groene vaandel voeren?...

«De hijabs zijn voor de vijftien agentes bestemd die als verbindingsofficier met een religieuze gemeenschap samenwerken. Het is geenszins de bedoeling dat alle vrouwelijke agenten een hoofddoek dragen», krijgen we nog mee. Nee, dat is niet de bedoeling, toch niet in dit stadium van de islamisering...

De politie van Avon and Somerset beseft dat sommige critici de politie verwijten dat ze te "politiek correct" is (dat is een eufemisme) maar dat raakt haar niet. 'Wij proberen ons zo op te stellen dat we maximaal het vertrouwen kunnen krijgen van de burgers', luidt het.

Een ander slap voorwendsel luidt zo: «De hoofddoek kan er ook toe bijdragen dat meer moslima's zich melden om bij de politie te werken. Net zoals in België behoort de politie niet bij de top-tien van de favoriete werkgevers voor allochtone werkzoekers. Nu zijn de moslims ondervertegenwoordigd in ons korps en het is nodig dat de politie een weerspiegeling van de samenleving is. We hopen dat een uniform-hijab daarbij helpt».

Wat men hierbij vergeet te vermelden is dat voor een moslim zijn loyauteit ALTIJD uitgaat naar de Umma, de islamitische gemeenschap en dat terreurdaden aanbevolen worden door de zelfverklaarde profeet, dus perfect legaal zijn en als het kan onopgemerkt mogen worden opgezet. Als er iets te melden valt zal het dus niet gebeuren door hijab-dragende agentes...

Eurabia, quo vadis?

zaterdag 25 juli 2009

Moslims willen geen Westerse imams...

PedoMullah.jpg

Om radicalisering tegen te gaan en integratie onder moslims te bevorderen, heeft het kabinet in Nederland jaren geleden de wens geuit af te willen van de uit het buitenland gehaalde imams.

Daartoe zijn indertijd aan verschillende hogescholen en universiteiten imam-opleidingen gestart en zijn de eerste imams intussen afgestudeerd.

Maar deze imams met een Nederlands diploma zullen niet zomaar worden aangesteld door een moskeebestuur, blijkt nu, want 'het conservatisme van de eerste generatie, die in het verleden blijft hangen, werkt belemmerend,' zegt Driss El Boujouffi van de Unie van Marokkaanse moslimorganisaties in Nederland (Ummon).

De in Nederland duur opgeleide 'polder-imam', die geen radicale ideeën zou koesteren en goed Nederlands spreekt, zal dus in Hollandse moskeeën niet aan de bak komen, simpelweg omdat de oudere moskeebezoekers te conservatief zijn en liever een achterlijke berber of anatool op de kansel zien?

Ja, zo is het. De vijf imams die op kosten van de gemeenschap zijn opgeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, werken nu voor de overheid en niet voor een moskee: ze zijn geestelijk verzorger in een gevangenis of in het leger. Eigenlijk was dat niet de bedoeling, maar men ziet nu met lede ogen aan dat de afgestudeerde imams waarschijnlijk niet kunnen rekenen op een aanstelling in een moskee, wegens ongewenst.

O Nederland, o Nederland, wie niet luisteren wil moet voelen. Het is tot in den treure toe gezegd en herhaald dat praktiserende islamieten niet geïnteresseerd zijn in integratie - of wat wij daaronder verstaan - en niet warm lopen voor een harmonieuze deelname aan ons maatschappelijk leven. Omdat dat niet de redenen zijn waarom ze hier onder ons vertoeven. Waarom willen de links-liberale elites die het beleid uitmaken deze boodschap niet oppikken?

donderdag 23 juli 2009

Wat kosten die islamieten ons?

Borgerocco.jpg

(foto: "gesluierde markt" in "Borgerocco" Antwerpen)

De PVV, partij van Geert Wilders, wil dat er een kosten-batenanalyse komt omtrent allochtonen in Nederland (lees: hoeveel kosten Marokkanen en Turken ons jaarlijks aan uitkeringen, sociale lasten en andere "jiziyya"?

Ambtenaren zullen de komende weken hun handen vol hebben aan het beantwoorden van de stortvloed aan vragen van kamerlid Sietse Fritsma, die namens de PVV wil weten wat de aanwezigheid van niet-wersterse allochtonen de Nederlandse staat kost en wat zij de schatkist opleveren. De partij wil dat de ministeries een kosten-batenanalyse maken van hun aanwezigheid. Zo is Fritsma benieuwd hoeveel belasting allochtonen opbrengen 'gelet op de lage arbeidsparticipatie en slechte inkomenspositie'. Het antwoord is voorspelbaar, maar toch.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet onder andere nagaan welk deel van de uitkeringen en volksverzekeringen 'aangewend wordt voor niet-westerse allochtonen'. Volgens een woordvoerster van het ministerie worden de vragen volgens de gewone, gebruikelijke procedure beantwoord. Dat betekent dat ze binnen drie weken behandeld moeten worden. Als dat niet lukt, is er nog eens een termijn van drie weken.

Binnenlandse Zaken is gevraagd uit te zoeken welk deel van de inzet van de politie en de inlichtingendienst wordt aangewend voor niet-westerse allochtonen, en wat dat kost. ''Dat lijkt mij tamelijk onmogelijk,'' zegt een woordvoerder van het ministerie. ''Dat soort gegevens is bijzonder lastig na te gaan.''

Fritsma wil van Verkeer en Waterstaat weten 'welk deel van de aan Verkeer en Waterstaat gerelateerde kosten toe te rekenen zijn aan niet-westerse allochtonen'.

Financiën wil 'vanwege de politieke gevoeligheid' helemaal niets zeggen over de Kamervragen. De ministeries vellen 'uiteraard geen moreel oordeel' over de vragen. In de Tweede Kamer is de berekening waar de PVV om vraagt wel veroordeeld, met de socialisten en groenen op kop, of had u gedacht? Alleen de VVD ziet geen principiële bezwaren.

Als dit in Nederland enige zoden aan de dijk zet, is het uiteraard een must voor de LDD (Lijst Dedecker) om deze denk- en rekenoefening ook in België op te zetten. Belastingbetalers alhier hebben het recht te weten hoeveel centen er over de balk worden gegooid om mensen te plezieren die alleen maar misprijzen hebben voor ons land en zijn inwoners. Mag ik dat zeggen, Jozef De Witte?

AANSLUITEND

Geen uitkering voor Turkse weduwe in het buitenland

Rotterdam, 23 juli.
De manier waarop Nederland in 2000 de ‘export’ van socialezekerheidsuitkeringen aan banden heeft gelegd, is juridisch toegestaan, meldt het NRC Handelsblad. In hoogste instantie heeft de Hoge Raad dat onlangs bevestigd.

De uitspraak is het slot van bijna een decennium juridische strijd. De zaak was aangezwengeld door de weduwe van een Turkse man die vroeger in Nederland heeft gewerkt. Op grond hiervan wilde de in Turkije wonende vrouw een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet. De man had tot 2000 in Nederland premies betaald.

Eind vorige eeuw ontstond politieke opschudding over sociale uitkeringen die Turken en Marokkanen die in Nederland hadden gewoond, naar hun geboorteland kregen overgemaakt. Daarop heeft Nederland per 1 januari 2000 de regels aangescherpt. Geen verplichting om premie te betalen, maar ook geen recht op een uitkering.

Dat pakte nadelig uit voor een Turks gezin waarvan de vader tot 1984 in Nederland had gewerkt. Hij was teruggegaan naar Turkije met een WAO-uitkering. Daarvan leefde hij met zijn vrouw in een dorp waar hij in 2001 op 53-jarige leeftijd overleed. Toen de WAO- uitkering stopte kwam de weduwe in financiële problemen.

Zij wilde dat Nederland haar tot haar 65ste een weduwe-uitkering toekent. Inwoners van Nederland hebben daar ook recht op. Volgens de vrouw is het discriminerend dat dit niet zo is omdat ze in Turkije woont. Met steun van medewerkers van het Turkse consulaat procedeerde ze tot de Hoge Raad voor zo’n nabestaandenuitkering.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de Nederlandse regering het recht had de ‘export’ van uitkeringen aan banden te leggen. De man had indertijd het aanbod gekregen de nabestaandenverzekering op vrijwillige basis voort te zetten. Die brief is nooit in het Turkse dorp aangekomen. De vrouw rekende dat de Nederlandse autoriteiten aan. Dat argument telde voor de Hoge Raad niet, evenmin als het verwijt dat Nederland met deze handelwijze mensenrechten schendt.

Wordt beetje bij beetje de tering naar de nering gezet? West-Europese landen zullen wel moeten, of anders dreigt op korte termijn het failliet van de verzorgingsstaat...

AANSLUITEND 2

"Migranten zijn geen handelswaar"

Amsterdam, 24 juli.
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) keert zich tegen het verzoek van de PVV aan de regering om aan te geven wat allochtonen de samenleving kosten en opleveren. ,,Migranten zijn geen handelswaar, waarvoor je in een rekensom de balans opmaakt'', stelde de organisatie vrijdag in een verklaring.

PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma heeft vrijwel alle ministeries deze week een reeks schriftelijke vragen gesteld om te achterhalen welke kosten de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt voor niet-westerse allochtonen en wat de opbrengsten zijn geweest. Ook wil hij weten wat de verwachtingen voor de komende vijf jaar zijn. PVV-leider Geert Wilders had het kabinet eind mei tijdens het zogeheten verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer ook al gevraagd de economische gevolgen van ,,massa-immigratie'' te onderzoeken.

Volgens directeur Joost van der Aalst van de Nederlandse afdeling van de IOM hebben we migranten nodig, al is het alleen maar voor het behoud van de westerse welvaart. Onderzoek toont volgens hem aan ,,dat om Nederland voor de toekomst internationaal mee te laten tellen, de inzet van migranten de komende jaren hard nodig is''. Maar migranten moeten zich dan wel welkom voelen, aldus Van der Aalst. Hij wijst er verder op dat succesvolle migranten vaak ook investeren in hun land van herkomst. ,,Dat is positief voor beide samenlevingen.''

De IOM vindt verder dat migratie niet alleen op economische aspecten mag worden beoordeeld. ,,Eeuwenlang hebben migranten mee vormgegeven aan de Nederlandse identiteit'', aldus Van der Aalst. Volgens hem is migratie een ruim begrip: buitenlanders komen om economische redenen hierheen, er zijn politieke vluchtelingen en migranten zonder verblijfsstatus. ,,Hun effect op onze maatschappij is dan ook complex. Dat kan niet simpel worden afgedaan in termen als 'kosten en baten' en uitsluitend als positief of negatief.''

Slap links gelul, geeuw. Ja wij hebben migranten nodig. Nee, wij hebben GEEN ISLAMIETEN NODIG want die zijn er al veel te veel, en ze zijn hier niet om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving, ze zijn hier bovendien NIET OM TE WERKEN maar ronduit te profiteren van de vele sociale voordelen (mag ik dat zeggen, Jozef De Witte?). Toppunt van ramp is dat ze een GEEN RESPECT hebben voor de autochtone inwoners van de gastlanden waar ze ongenodigd en in grote getalen naar toe komen! En niet te vergeten, 90% van alle criminaliteit in het Westen wordt tegenwoordig gepleegd door de devote volgers van Mohamed. Voor ons part kunnen ze dus in hun woestijnen blijven!

vrijdag 10 juli 2009

Malmö in staat van burgeroorlog...

Malmo.jpg

MALMÖ - In de Zweedse migrantenstad Malmö heerst sedert enkele weken een onrust die mondjesmaat de allure krijgt van een burgeroorlog. Het ziet er naar uit dat de politie spoedig de hulp van het leger zal moeten inroepen om de agressieve oproer en agitatie van jonge geïmmigreerde moslims (voornamelijk Irakezen) de kop in te drukken.

Deze groeiende noodsituatie brengt de sociaalantropoloog Aje Carlbom van de universiteit van Malmö, die de situatie in Malmö al drie jaar lang bestudeert - ertoe de regering op te roepen om per direct de migratie van islamieten te stoppen, zoniet evolueert de regio snel naar "een staat van burgeroorlog".”

Terwijl West-Europese kwaliteitsmedia ijverig persberichten overschrijven met betrekking tot de etnische onlusten tussen moslims en niet-moslims in het verre China, zijn de politieagenten van de Zweedse stad Malmö vanwege de vele rellen totaal uitgeput en gedemotiveerd. Tot viermaal per nacht steken de islamieten, voornamelijk vluchtelingen van Irakese afkomst, steeds opnieuw dezelfde vuilcontainers in brand –en lachen de toesnellende brandweerlieden en politie uit. Rarara, waar hebben we die verfoeilijke tactiek nog gezien?

Al te dikwijls worden winkels, auto'’s, afvalcontainers en appartementsgebouwen door de Irakese migranten in brand gestoken, waarna ze de toesnellende reddingsdiensten en de politie aanvallen om hen het blussen en verlenen van hulp te verhinderen. Vanuit alle delen van het land werden de afgelopen weken politie-eenheden aangevoerd ter versterking van de lokale politie in en rond de migrantenwijken van Malmö .

De Zweedse krant ”"Dagens Nyheter"” kon onder politiebescherming een bezoek brengen aan de opstandige islamitische stadswijk Malmö-Rosengård. Verslaggevers van de krant hebben daar uitvoerig gesproken met gefrustreerde politieagenten. Ook spraken ze met jonge Irakezen, die hen vertelden waarom ze barricades oprichten, brand stichten, politieagenten aanvallen en onlusten uitlokken. Zo geven ze aan gediscrimineerd” te worden.

In hun Arabische thuisland leiden ze een leven bij de varkens af, en in Europa, waar ze alles gratis in de schoot geworpen krijgen, ontketenen ze chaos en terreur onder het voorwendsel dat ze gediscrimineerd worden? Niet te vatten voor mensen die niet begrijpen hoe de islamitische Da'wa in zijn werk gaat.

De sociaalantropoloog Aje Carlbom uit Malmö zegt dat er in Malmö geen verband bestaat tussen werkloosheid, zogenaamde uitsluiting, armoede en deze migrantenonlusten. "De Zweedse verzorgingsstaat scheert iedereen over dezelfde kam. De migranten uit de islamitische milieus nemen de realiteit alleen maar vertekend waar. Ze zijn opgevoed in het geloof dat jonge mannen zich moeten ”bewijzen”. En omdat politie en brandweer zich nauwelijks weren tegen aanvallers die hen met stenen en molotov-cocktails bekogelen, hebben deze crimineeltjes bijgevolg deze hulpverleners uitgekozen om hun ”misplaatste mannelijkheid” te bewijzen".

"Zolang men er niet met ijzeren vuist tegen optreedt, zal de situatie steeds erger worden. Het zou zelfs kunnen gebeuren dat binnen afzienbare tijd ook de autochtone Zweedse bevolking massaal de straat op zal gaan in steden zoals Malmö om tegen de mislukte ”multiculti-politiek te betogen”. Als de Zweedse regering dan nog steeds niet zou instemmen om de toestroom van immigranten te stoppen (bedoeld worden islamieten) dan zou de situatie in Malmö ”wel eens kunnen escaleren naar een staat van algemene burgeroorlog!," aldus Aje Carlbom.

Overigens, niet alleen in de Zweedse stad Malmö heerst momenteel chaos en geweld, ook in Firminy, voorstadje van de Franse stad Saint-Etienne, staan enkele migrantenwijken in brand. Hier zijn er onlusten uitgebroken nadat een jonge crimineel van Algerijnse komaf werd dood gevonden in zijn gevangeniscel. We zijn in Eurabia nog lang niet klaar met de islam. Als die linkse elites en blinde appeasers dàt eens wilden inzien...

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...