zaterdag 19 juli 2008

Vakantie...

Beste blog-lezers en aanhangers van KafirHarby, de komende dagen ligt het tempo "wat lager" en legt de KH-redactie zo nu en dan de riem af. Maar wees gerust, als er echt iets te melden valt, zullen we er staan. Prettige vakantie gewenst!
_

maandag 14 juli 2008

300 Auto's in de Fik

ParisBurning.jpg
PARIJS. Vandaag was het "Quatorze Juillet", Nationale Feestdag in Frankrijk. Bovendien een zware bergrit in de Tour. Zou het "racaille" een dagje vrijaf nemen en de brandweer wat rust gunnen?

Niet dus. Vannacht, bij de overgang naar maandag, werden maar liefst 300 auto's in brand gestoken in de Parijse banlieus. Er werd een 120-tal personen in hechtenis genomen. Een politiecommissaris geraakte gewond. In Gonesse, ten noorden van Parijs, werd zelfs een sporthal in brand gestoken. De brandweer kon niet verhinderen dat de hal zo goed als helemaal werd vernield.

De brandstichtingen, er kijkt niemand meer van op, ze zijn een dagelijkse realiteit geworden in Franse steden. Elke avond opnieuw wordt er her en der brand gesticht, brandweermensen en politie-agenten aangevallen en verwond.

Zoals we al eerder meldden zijn de daders in hoofdzaak Afrikanen en Noord-Afrikanen. Het is hen deels om de kick te doen, maar het kan niet ontkend worden dat er ook een strategie schuilt achter de agitatie, een strategie die we in alle steden ontwaren waar er hoge concentraties islamieten zijn. Men tracht middels brandstichtingen, verkrachtingen, messentrekkerij, roverij en andere criminaliteit een staat van wetteloosheid te creëren, waarin vervolgens de sharia het vacuüm kan vullen.

Sarko heeft nog veel werk aan de winkel. Hij krijgt het krediet van de twijfel, maar het geduld geraakt langzaam op.
_

zaterdag 12 juli 2008

Blauwtje voor Boerka-Bitch

BoerkaWijf.jpg
Faiza M., een 32-jarige Marokkaanse mag dus geen Française worden omdat haar „radicale" opvatting van de islam, zoals het dragen van een alles verhullende boerka, in strijd zou zijn met Franse waarden als de gelijkheid van man en vrouw.

Dit blijkt uit een gisteren bekend geworden uitspraak van de Conseil d’Etat. De Franse Raad van State riep voor het eerst seculiere waarden in om de nationaliteit te weigeren aan moslimfundamentalisten. Eerder werd alleen gekeken naar mogelijke banden met verdachte organisaties.

Dat dit boerka-wijf de Franse nationaliteit wordt geweigerd is de logica zelve. Iemand die misprijzen toont voor het land dat opvang en royale uitkeringen voorziet, verdient eerder een trap onder de kont dan een paspoort.

Het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat de mainstrain media, zij het in mineur, over deze multiculti-zaak hebben bericht. Toch blijven er een aantal vraagtekens. Waarom heeft het bijvoorbeeld drie jaar geduurd vooraleer het hof tot een verdict kwam? Een sharia-rechtbank zou dit niemendalletje afhandelen in enkele minuten tijd.

Waarom wordt de baardman die deze vrouw in quarantaine en slavernij houdt met gerust gelaten? Het Europees Hof heeft enkele dagen geleden gesteld dat een Vlaamse ondernemer discrimineert alleen al door te zeggen dat hij misschien zal discrimineren? Het tot slavernij dwingen van een vrouw is kennelijk okay, want deel uitmakend van een andere cultuur die we moeten respecteren.

Waar blijft dan het protest van de feministen om deze vorm van religieuze slavernij aan te klagen? We maken ons begoochelingen. Als de islam in het geding is zwijgen de feministen als vermoord.

Ook, wie heeft de kosten van advocaat en proces betaald? Drie jaar lang procederen, het kost handen vol geld. Heeft dit boerka-wijf of mijnheer de baardman hiervoor opgedraaid? We geloven er niets van.

Dit boerka-wijf is een klassiek voorbeeld van hoe de Salafisten op een georganiseerde en georchestreerde manier Europa infiltreren en vervolgens vergiftigen, iets wat door linkse media en dito beleidsmensen wordt doodgezwegen. De islamisten zullen blijven procederen om juridische precedenten af te dwingen die het pad naar de sharia inkorten.

In die zin is het begrijpelijk dat dit boerka-wijf doodleuk toegeeft dat ze in Marokko nooit een hoofddoek, laat staan een boerka droeg. Ze is dat pas beginnen doen bij aankomst in Frankrijk, op aandringen van haar echtgenoot. Godsdienst of politiek?

Wat betekent dit verdict uiteindelijk voor het boerka-wijf in kwestie? Mag ze in Frankrijk blijven? Uiteraard. Kan haar uitbuiter/baardman haar uitkeringen blijven opstrijken? Vanzelfsprekend. Gaat ze spoedig het gezelschap krijgen van zuster-echtgenotes? Allicht.
_

vrijdag 11 juli 2008

Stront aan de Kiezel

Kakpapier.jpg
Mocht u zich ooit hebben afgevraagd waar de uitdrukking "stront aan de knikker" vandaan komt, gaat u bij het lezen van dit artikeltje iets opsteken.

Misschien zitten we er compleet naast, maar wij menen dat deze uitdrukking een afleiding is van het oorspronkelijke "stront aan de kiezel", voor het eerst vermeld in de te boek gestelde "avonturen van Mohamed", de zelfverklaarde profeet. Die was weliswaar full of shit, maar er zit toch meer jus in het verhaal...

Wij houden u niet langer in spanning. Laat ons om te beginnen duidelijk maken dat elke vrome moslim te allen tijde wordt geacht naar woord en daad te leven zoals voorgekauwd door de profeet Mohamed. Al diens woorden en handelingen, hoe bizar ook, werden daartoe nauwkeurig opgetekend in de Sira, Soena en hadiths. Vastgelegd ten bate van al zijn volgelingen, die voortaan niet meer voor zichzelf moeten denken, redeneren of beslissen, de profeet heeft dat voor hen veertien eeuwen geleden al uitgebreid gedaan. Moslims moeten Mohamed tot aan het eind van hun leven gewoon naäpen en zitten dan als gebeiteld wat hun ticket betreft voor het hiernamaals.

Wat nu onze uitdrukking "stront aan de knikker" betreft, nemen we er het boek Bukhari bij, hoogst respectabel en betrouwbaar, en we lezen Volume 5, Boek 58, Nummer 200, verteller is Abu Huraira: 'Op een keer was ik in het gezelschap van de Profeet die een kruik water droeg bedoeld om zich te reinigen, zijn intieme delen te wassen. Terwijl ik hem achterna liep, vroeg de profeet: 'Wie is dit?'. 'Ik ben Abu Huraira.' De profeet zei: 'Breng me kiezelstenen zodat ik mijn anus kan afvegen, maar wees zeker dat er zich geen knoken of mest tussen die stenen bevinden.' 

Abu Huraira vertelt: 'Dus ik bracht een hoopje kiezelstenen, gewikkeld in mijn kleed. Ik legde de kiezelstenen naast de profeet en ging weg. Toen hij klaar was, wandelde ik met hem en vroeg: 'Wat bedoelde u met die knoken en mest?'. De profeet zei: 'dat is voedsel voor de Jinns' [intelligente geesten, met een lagere rang dan engelen, die in menselijke of dierlijke gedaante verschijnen en mensen kunnen beheksen]. 'De hoofdman van de Jinns van het stadje Nasibin kwam tot mij', zei de profeet, 'en vroeg naar de resten van mensenvoedsel. Ik heb bij Allah voor hen gepleit opdat alle knoken van dieren en mest voortaan als voedsel kunnen dienen voor de Jinns.' aldus de profeet.

Bent u nog mee? 

Ter kennisgeving: in de islam zijn er meer dan zeventig (70) regels omtrent hoe een moslim moet piesen en kakken. Er wordt in detail omschreven hoe het achterwerk dient afgeveegd met een onpaar aantal kiezelstenen (dat hebben islamieten dus te danken aan die Abu Huraira van daarnet) en tussen die kiezelstenen mag er zich geen knook of mest bevinden, want dat is voedsel voor de Jinns.

Dat moslims de regels van Mo echter niet altijd zo nauw nemen, bewijst Abu Qatada, de Britse hoofdman van Al-Qaeda. Zoals u op bijgaande foto kan zien komt hij stiekem van de supermarkt met in de ene hand een six-pack Cola en in de andere hand WC-papier... WC-papier??

Hoe Abu? WC-papier is toch exclusief voor die viezeriken, die stinkende ongelovigen, die kufaar? Een nobele islamiet doet het toch met kiezelstenen?

Moraal van het verhaal? De islam is bij nadere besnuffeling "a pile of shit".

No shit? No shit.

Tenslotte nog dit: reserveer in een islamitisch land nooit ofte nimmer een hotel met ... kiezelstrand! Niet doen!

MEER INFO: Winds of Jihad ( ® Foto WoJ )
_

woensdag 9 juli 2008

Geen Minaretten in Zwitserland

Anti_Minaret.jpg
Ze maken amper 4% uit van de totale bevolking in Zwitserland, en toch willen ze hun gebruiken en hun cultuur opdringen aan de meerderheid, ook al heeft die daar helemaal geen zin in, geen boodschap aan.

"Ze", dat zijn uiteraard de islamitische inwijkelingen, de ongenode migranten die tegenwoordig lobbyen om over heel Zwitserland minaretten (hoge spitse torens) te mogen bouwen. Minaretten, die nochtans overbodig zijn waar het gaat om godsdienstbeleving en eigenlijk niet per se hoeven om een moskee te doen functioneren.

Het spreekt vanzelf dat die minaretten moeten duidelijk maken dat Zwitserland in een tweede fase zit van een proces van onderwerping aan de islam. Gebouwen met minaretten symboliseren een 'politiek religieuze machtsgreep'. De volgende stap is allicht het idiote gezeur van de muezzin, de oproep tot gebed vijfmaal daags, dat over de Zwitserse dorpjes zal weergalmen, of de blanke Zwitsers daar nu zin in hebben of niet.

Uiteraard is men in Zwitserland - uitgezonderd de linkse apologisten - helemaal niet gelukkig met de gang van zaken. De Zwitserse nationalisten, gesteund door de Zwitserse Volkspartij en de Federale Democratische Unie, hebben zo'n 115.000 handtekeningen verzameld om een referendum over een verbod op minaretten af te dwingen.

In Zwitserland is men verplicht een referendum over een onderwerp te organiseren als er 100.000 handtekeningen worden opgehaald. De initiatiefnemer voor de petitie was Ulrich Schlüer, een parlementslid van de controversiële Zwitserse Volkspartij, die vorig jaar al hoge ogen wierp met de affichage-actie waarin twee witte schaapjes een zwart schaapje over de grens schoppen, remember?

Volgens de nationalisten zijn minaretten niet zozeer religieuze symbolen dan wel een teken van de in hun ogen oprukkende politieke islam en dat is ook zo. 

Anderzijds heeft deze actie - hoe kan het anders - de 350.000 moslims in Zwitserland geshockeerd. Zij ijveren al jaren voor meer erkenning voor hun godsdienst en zeggen dat een verbod een schending zou zijn van de vrijheid van godsdienst, terwijl de minaret nochtans helemaal geen verplichting is binnen de islam.

Volgens Doudou Diène, die naar Arabische pijpen dansende racisme-expert bij de Verenigde Naties, is het Zwitsers initiatief een bewijs dat anti-islamitische acties in Europa hand over hand toenemen. Alsof dat iemand mag verbazen. Ook de regering van de Zwitserse president Pascal Couchepin mengt zich in het debat en roept de bevolking op tégen het verbod te stemmen.

Als Schlüer's partij het referendum wint, moet het Zwitsers parlement een stem aannemen die de bouw van minaretten verbiedt. En als Zwitserland de bouw van minaretten verbiedt, moeten alle Westerse landen daar een voorbeeld aan nemen. Hiermee zouden we een belangrijke veldslag winnen in de oorlog tussen de Westerse beschaving en de politieke islam.

MEER INFO: minarette.ch
_

Anti-islamiseringscongres in Keulen


Op 19 en 20 september 2008 organiseren verschillende Europese politieke partijen (centrum-rechts / conservatief rechts) een anti-islamiseringscongres in Keulen.

Zoals te verwachten zal er op hetzelfde ogenblik een tegenbetoging zijn van centrum-links en communistisch links, waartoe werd opgeroepen door "Die Linke".

Die Linke in Keulen is onderdeel van een coalitie van verschillende linkse, antifascistische en anti-racistische organisaties en individuen die naar eigen zeggen dit Europese "nazi-congres" willen verhinderen. Ook de Keulense vakbonden roepen op om deze provocatie tegen te houden. Die Linke en haar jongerenorganisatie Linksjugend mobiliseren interregionaal tegen dit congres.

Dat ter linkerzijde zo hard van leer wordt getrokken heeft niet zozeer met de standpunten versus de "anti-islamisering" vandoen dan wel met de aanwezigheid van sommige sprekers die al dan niet terecht op de mestvaalt van het neo-nazism worden gesmeten.

Onder de vele deskundige sprekers bevinden zich namelijk onder meer enkele fel belaagde en gedemoniseerde politici als HC Strache, voorzitter van de FPÖ uit Oostenrijk, Jean-Marie Le Pen, chef van het Front National uit Frankrijk, alsook Filip Dewinter van het Vlaams Belang, u wel bekend.

Aanvankelijk was ook de wegens holocaustontkenning veroordeelde Nick Griffin van de BNP uit Groot-Brittannië uitgenodigd, maar die is niet langer welkom na protest. De weigering van de medewerking van Nick Griffin maakt duidelijk dat die hard racisten niet welkom zijn. 

Dit jaarlijks congres kant zich tegen de islamistische doctrine en agressieve jihad, tegen de insluipende islamisering, de schijnheilige Dawa en tegen het mondjesmaat opleggen van de sharia. Het congres en zijn sprekers zijn niét tegen moslims als dusdanig.

(HAT TIP: JV)
_

maandag 7 juli 2008

Welcome to Sharia Beach

ShariaBeach.jpg
Toen Serafettin Ulukent begin jaren tachtig aan de Turks Egeïsche kust zijn vakantiehotel opende, waren zijn eerste gasten allemaal surfers uit Duitsland, aangetrokken door de felle winden, koele biertjes en dolle beachparties...

De surfers, dat was ambiance. En harde valuta. Edoch, sinds hij op een dag een honderdtal conservatieve Turken opving die door hun tour operator in de steek waren gelaten, is zijn hotel niet meer wat het ooit was...

Het hotel van Serafettin Ulukent is sindsdien onder druk van conservatieve islamisten omgevormd tot één der eerste islamo-hotels exclusief voor vrome moslims. Dat betekent geen alcohol, gescheiden zonnen en zwemmen, afin de klassieke mumbo jumbo.

Intussen zijn we een decennium verder en het "islamitisch toerisme" is het snelst groeiend segment van de toeristische industrie die toch 15 miljard Euro opbrengt in Turkije. Onlangs werd er zelfs in het voor westerlingen populaire Bodrum, waar vooral Engelse toeristen topless komen zonnebaden, een nieuw islamitisch hotel geopend. De trend is zichtbaar, de toon is gezet.

Sinds de islamistische AKP het land regeert, is Turkije in hoog tempo aan het islamiseren. Afgelopen weekend nog heeft een groep van vijftig luchtig geklede vrouwen geprotesteerd tegen de insluipende sharia en het feit dat een vrouw voor exhibitionisme was veroordeeld omdat ze wat te luchtig gekleed een hengeltje uitwierp tussen enkele mannelijke hengelaars.

Vele seculiere Turken wijzen vooral hotels aan als voorbeelden van de voortschrijdende islamisering van het land. Hoteluitbater Serafettin Ulukent, zelf een niet-praktiserende moslim, heeft intussen zo zijn bekomst van fanatici. Onlangs was een hotelgast boos omdat er uit de badruimte van de vrouwen muziek opklonk. 'Dat is zondig!' riep de baardman. 'Ik heb hem tot kalmte aangemaand,' vertelt Serafettin Ulukent, 'en wees hem erop dat mijn hotel een vakantie-oord is en geen mortuarium'.

Waar gaat het naartoe in Turkije? Als de AKP nog lang aan de macht blijft zal Turkije zijn aantrekkelijkheid voor westerse toeristen in hoog tempo verliezen en gaat de kloof tussen Turkije en Europa breder worden tot ze onoverbrugbaar is.

(BRON: The Independent )
_

Samir's bruid té Westers...

Aladin.jpg
Het zoveelste voorbeeld van mistige "politiek correcte berichtgeving" in onze mainstream media. Onder de titel "Drie broers proberen vergeefs bruidegom te ontvoeren op huwelijk (bron is Belga) brachten zowat alle kranten volgend vaag en van enige informatie gespeend bericht:

ANDERLECHT l Drie mannen hebben zaterdag geprobeerd het huwelijk van hun broer te verhinderen. Ze overvielen hem net voor de ceremonie en probeerden hem te kidnappen, maar dat werd verhinderd. Het incident deed zich voor in Anderlecht. De bruidegom stond klaar voor de ceremonie toen zijn drie broers kwamen aangereden in een wagen. Ze vielen hem aan en probeerden hem vast te binden en hem in de wagen te duwen. De huwelijksgetuigen kwamen tussenbeide en vielen op hun beurt de drie broers aan. Het kwam tot een handgemeen tussen de partijen tot de politie ter plaatse kwam en de drie overvallers inrekende. Zij werden ter beschikking gesteld van het Brussels parket. Als motief voor hun kidnappoging gaven ze het feit dat ze het niet eens waren met het huwelijk van hun broer. De trouwpartij ging overigens gewoon door.

Wie, wat, waar, waarom? Het is tasten in het duister. Hier is dus meer aan de hand, lijkt het.

En ja hoor. Zoals we al schreven in een vorig artikel, worden er in de Westerse pers twee maten en gewichten gehanteerd teneinde negatieve berichten over allochtonen onder de mat te vegen. Dat is ook nu weer het geval, zo blijkt.

Wat hier werkelijk aan de hand is wordt ons door RTL Info aangereikt in deze video ( Trois frères en ont enlevé un quatrième juste avant ...). De feiten vonden niet plaats in Anderlecht maar in het Karreveld kasteel van de gemeente Sint-Jans Molenbeek.

Mounia en Samir (beiden twintigers en van Marokkaanse afkomst) maakten zich klaar voor een burgerlijke huwelijksplechtigheid in aanwezigheid van vrienden en familie, toen Samir's twee broers (Rachid en Mohamed) en schoonbroer (Ali) arriveerden en hem wilden ontvoeren om alsnog te verhinderen dat het huwelijk zou plaatsvinden.

Schepen van burgerlijke aangelegenheden Paulette Picquard heeft dit nooit eerder meegemaakt. 'Het was hier plots de complete chaos.' vertelt ze. 'Iedereen liep maar door mekaar, een geroep en getier, paniek... Gelukkig was de politie snel terplaatse en konden de drie kerels worden ingerekend, zodat de trouw toch nog kon doorgaan.' aldus schepen Picquard. 'Ik vind het een spijtig voorval, want de bruid en bruidegom lijken mij een perfect koppel, heel erg verliefd op mekaar. Bij mijn weten was er ook geen gearrangeerd huwelijk in Marokko voorzien.'

Ondervraagd door de politie gaven de drie Marokkanen te kennen dat de bruid van hun broer hen niet aanstond, ook de ouders van Samir vonden dit huwelijk maar niets. Het laat zich raden waarom. Het gros van Turken en Marokkanen wil zijn toekomstige partner in het land van herkomst halen. In dit geval had Samir een vrouw uit zijn streek in Marokko moeten huwen in plaats van een goed geïntegreerde Marokkaanse uit eigen land. Een bruid uit Marokko had Samir's familie ook een "bruidschat" kunnen opleveren. Tevens zou de hele familie van de bruid mettertijd zijn kunnen overkomen naar België.

Hier hoeft verder geen tekening bij, toch.
_

zondag 6 juli 2008

Geen Knieval voor Allah

DhimmiSchools.jpg
Geeft het Westen zich zonder slag of stoot over aan de islamisten? Zijn wij te laf om ons te verdedigen en de onderwerping aan de islam af te weren en te bevechten? Daar lijkt het steeds meer op.

In Zweden bijvoorbeeld gelooft meer dan 50% van de autochtone bevolking dat een burgeroorlog mogelijk is en zelfs niet meer veraf. Maar niemand lijkt bereid te vechten. In de UK gooit men kennelijk de handdoek in de ring: de aartsbisschop legt zich neer bij een "sharia Lite", de opperrechter volgt die redenering en in tal van scholen leren de blanke scholieren al hoe ze ... tot Allah moeten bidden.

Gelukkig zijn er nog helden, in dit geval twee jongens van 11 en 12 jaar, die de volwassen wereld een moedig voorbeeld geven van hoe te weerstaan aan de sluipende islamisering. Deze scholieren van de Alsager High School in Stoke-on-Trent (UK) weigerden deel te nemen aan een gebed tot Allah. Tijdens de les werd eerst een film getoond en vervolgens werd geleerd hoe ze op een matje moeten bidden, notabene in het Arabisch...

Stel u even voor, dit is in sommige scholen in het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig verplichte leerstof! Blanke meisjes ertoe aanzetten een hoofddoekje te dragen! De multi-culti's drijven het wel héél héél ver in hun ijver om de islam te vlijen, de voeten te kussen.

Omdat de jongens weigerden te bidden tot Allah werden ze gestraft en verplicht na te blijven op school. Hierdoor kregen de ouders weet van bewuste praktijken. De families Luinen en Williams dienden meteen klacht in. Ze protesteerden heftig tegen de gang van zaken in de school. 'Wat hier gebeurt is een schending van de mensenrechten!' zeggen ze boos. 'We kunnen ermee leven dat de leerlingen kennismaken met andere godsdiensten, maar jongeren verplichten deel te nemen aan gebeden, zich aangepast te kleden, dat gaat te ver! Over het algemeen is dit een goede school, maar dit voorval is er echt over!'

De betrokken dhimmi-lerares Alison Phillips is volgens de schooldirectie naar huis gestuurd ... tot de storm overwaait, want inderdaad, in de publieke opinie in het Verenigd Koninkrijk werd geschokt gereageerd op het voorval.
_

Kindbruidje krijgt zelf Kind

MuslimChild.jpg
In het Italiaanse Brescia is afgelopen week een 11-jarig meisje met keizersnede bevallen van een kind. Het nieuws deed veel stof opwaaien in het hele land.

De jeugdige leeftijd van het kersverse moedertje heeft de autoriteiten gealarmeerd, waarop de politie een onderzoek instelde. Uit de feiten blijkt dat een 21-jarige Kosovo-Albanees vorig jaar met een 10-jarig meisje trouwde volgens islamitisch recht en haar vervolgens bezwangerde.

Voor islamieten geen vuiltje aan de lucht, trouwen met een kind is heel normaal. De zelfverklaarde profeet, wiens voorbeeld elke moslim dient te volgen, trouwde immers zelf een 6-jarig meisje dat hij vervolgens verkrachtte op 9-jarige leeftijd.

Dr. Ahmad Al-Mub’i, de Saudische Regeringsafgevaardigde voor Huwelijksaangelegenheiden, een absolute autoriteit in de islamitische wereld, verklaarde onlangs onomwonden (zie dit artikel) dat een huwelijk met een éénjarig meisje binnen de islam zeker acceptabel is.

De Italiaanse autoriteiten denken er, net als wij overigens, heel anders over en hebben de Kosovo-Albanees gearresteerd op beschuldiging van ontvoering, misbruik en verkrachting van een minderjarige. Bovendien wordt hem slavernij ten laste gelegd, want volgens de Conventie van Geneve staat het onder dwang tot een huwelijk aanzetten gelijk aan slavernij.

Volgens insiders heeft de beschuldigde het in Kosovo ontvoerde meisje gekocht voor 17.000 EUR en vervolgens Italië binnen gesmokkeld. Slavernij en mensenhandel, in het Kosovo van vandaag is dat uitgegroeid tot een nationale sport.

De multiculti's en apologisten van de islam zullen nu allicht opperen dat wij deze "huwelijksgebruiken" moeten nemen voor wat ze zijn, want wie zijn wij om onze cultuur boven de Arabische cultuur te plaatsen? Deze materie is echter geen kwestie van cultuur dan wel van beschaving. En gezond verstand.

Wij moeten meisjes en vrouwen blijven beschermen tegen de uitwassen van een achterlijke, tribale doctrine die dwang, geweld en terreur inzet om de krankzinnige waanbeelden van een gewelddadige megalomaan uit de zevende eeuw aan de wereld op te dringen.

Islam, tot hier en niet verder.

(Archieffoto: kindmeisjes sluieren is voor islamieten een teken dat het meisje huwbaar is ...)
_

zaterdag 5 juli 2008

Twee Maten Twee Gewichten

DaveDeCock.jpg
Als blanke man ben je in de "open samenleving" van vandaag net geen paria. De multiculti-kerk is er in enkele jaren in geslaagd de dingen compleet op hun kop te zetten en een attitude van twee maten en gewichten acceptabel te maken als het gaat over "de discriminatie van blanken", een wereldwijd groeiend fenomeen. Liever een criminele kleurling dan een bedrijvige blanke, zoiets.

We kunnen deze bewering illustreren en verduidelijken met deze leuke boutade: 'Als ik vertel dat mijn Marokkaans uurwerk gestolen is door een Zwitser, maalt daar niemand om, ben ik een sul. Als ik vertel dat mijn Zwitsers uurwerk gestolen is door een Marokkaan, trek ik meteen alle aandacht, ben ik een racist.

We zien het vandaag weer prominent gebeuren in Het Belang van Limburg (B). Deze regionale krant brengt op haar voorpagina en op pagina 3 een uitgebreide story over ene Dave De Cock (21), een aan speed verslaafde jongeman die het zoontje van zijn vriendin zo hardhandig zou hebben aangepakt (het onderzoek loopt nog) dat de kleuter er het leven bij liet.

Heel triestige zaak, zeker, maar dat even terzijde. De dader wordt, terwijl de zaak nog in onderzoek is, uitgebreid in beeld gebracht met een foto op de frontpage en een bijna paginagrote foto op pagina 3. Ook wordt zijn naam herhaaldelijk volledig vermeld.

Vraag: zou deze krant (en bij uitbreiding de andere mainstream media) een dader zo prominent in beeld brengen en met naam en toenaam vernoemen mocht hij een kleurling, een Turk, een Marokkaan zijn? Antwoord: neen.

Vraag: heeft iemand ooit een foto gezien van Adam G., de nochtans volwassen man die op 12 april 2006 Joe Van Holsbeeck met voorbedachte rade neerstak in het treinstation Brussel-Centraal? Antwoord: neen (althans niet in de media).

Sterker nog: de mainstream media hebben zich hard ingespannen om de twee roofmoordenaars van Joe Van Holsbeeck de Poolse nationaliteit toe te bedelen, dus als blanken te presenteren, terwijl beide kerels nochtans zigeuners (kleurlingen) zijn uit de buurt van Litouwen.

Een "open samenleving" die zich bedient van leugens, halve waarheden, manipulatie, vervalsingen enzovoort is gedoemd te eindigen in dhimmitude en fiasco. De contouren van deze mislukking worden beetje bij beetje zichtbaar.
_

donderdag 3 juli 2008

Tieners te koop als Sexslavinnen
Wat de Marokkaanse loverboys zijn voor de Benelux, zijn de Pakistaanse en Iraakse pedo-pooiers voor Groot-Brittanië en Ierland. Britse meisjes van amper twaalf jaar worden door Pakistaanse en Iraakse bendes verkocht over het hele land om te worden ingezet in de sex-industrie.

De modus operandi is eenvoudig: pubermeisjes uit arbeidersgezinnen worden met cadeautjes en mooipraterij verleid door jonge twintigers in dure kleren en blitze auto's, die zich aanvankelijk voordoen als verliefde "Romeo's".

De meisjes worden progressief afhankelijk gemaakt van hard drugs en vervolgens verkocht aan bendes die zich met prostitutie inlaten. Hier worden ze sexslavinnen die een twintigtal mannen afwerken per nacht, die compleet worden uitgebuit, mishandeld, verkracht en geïntimideerd. Ze worden dikwijls 's ochtends wakker in een onbekend stadje, kunnen geen familie contacteren en geraken niet meer uit de klauwen van hun pooiers.

De overheid heeft uiteraard weet van wat er zich afspeelt op het eiland, heeft rapporten op overschot waarin wordt gemeld dat de slachtoffers van de sex-industrie niet langer uit het buitenland worden aangevoerd, maar gewoon in eigen land worden "geoogst".

Er gebeurt echter veel te weinig om deze schandelijke misstanden te bestrijden. Na een campagne die zes maanden aansleepte, wist de Britse politie amper 167 slachtoffers (waaronder meisjes van 12 jaar) te bevrijden en 528 islamo-pooiers te arresteren.

Naar verluidt zijn er nieuwe maatregelen op komst die moeten voorkomen dat jonge meisjes in de prostitutie belanden of door criminele islamieten worden gedwongen in cannabis-boerderijen of voor straatbendes te werken.

De "sex-jihad" draait op volle toeren in het Westen... Mensen beseffen het niet, maar voor criminele islamieten is dit een vorm van jihad. Meisjes verhandelen als koopwaar is halal in de islam, want ongelovigen mogen als slaven worden verkocht.

Maar erger nog dan de verwerpelijke praktijk van geld te willen verdienen over de rug van onschuldige tieners is de strategie om met deze praktijken de maatschappij te ondergraven en klaar te stomen voor de sharia.

Wanneer wordt het Westen wakker? Hopelijk niet als het te laat is, want momenteel is het écht wel vijf voor twaalf!

Boobies op de Buis

NOS_Laila.jpg
Wat is volgens u de beste manier om het imago van Marokkanen in het algemeen weer wat op te krikken, want geef toe, met dat imago is het niet goed gesteld?

Meer "baardmannen" ten tonele voeren in talkshows? Vrouwen met hoofddoekjes in soap opera's? Baardmannen een rolletje geven in overheidscampagnes? Kutmarokkanen met een bloempje de straat opsturen? ...

Bij de NOS kennen ze het antwoord, daar hebben ze het begrepen. Jarenlang ging het slecht bij die zender. Droppende kijkcijfers, saaie janboel, grijze gozers en Clairy Polak. Maar plots zit het NOS Journaal weer in de lift. De "hot items" die de kijkers prikkelen, aan de buis plakken en charmeren heten Laila en Abid. Honderd procent prima ingeburgerde Mocro-meiden!

That's it? Ah nee, deze meiden brengen de kijker meerwaarde. In de vorm van weelderige berberboezems, die zelfs een doorwinterde westerling doen watertanden. Schitterend zeg. Vijf minuutjes televisie met deze Mocro-meiden wissen vijf maanden marokkanenellende uit, als dat geen winstgevend vooruitzicht is voor de multiculti's.

Edoch, ze moeten nog wat aan het gestamel (gestotter) werken (zie boobie-video), maar dat neemt televisiekijkend Nederland, en vanaf nu ook Vlaanderen, hen zeker niet kwalijk. De eerste vijf minuten luistert er toch geen mens. So what? En wat een contrast met déze saaie halalkut: zie Halal-video.

Meer van dat graag. En Vlaanderen moet in deze liefst geen vijfig jaar achterblijven.
_

woensdag 2 juli 2008

Massaal Besnijdenissen in de UK

Besnijdenis.jpg
Voorzichtige ramingen vertellen ons dat sinds de grote influx van islamieten op het eiland (Verenigd Koninkrijk) er reeds 70.000 meisjes en vrouwen zijn besneden of genitaal gemutileerd.

Hospitalen en klinieken over het hele land hebben momenteel een enorme toename van deze barbaarse praktijk geconstateerd die niet alleen een nefaste invloed heeft op de gezondheid van betrokken personen, maar ook op hun geschiktheid om kinderen te baren.

Tijdens deze zomervakantie verwachten specialisten dat er nog minstens 20.000 slachtoffers zullen bij komen. Meisjes tussen negen en vijftien en ook volwassen vrouwen bij wie de clitoris wordt weg gesneden, meestal met botte scheermesjes en in slechte hygiënische omstandigheden, of bij wie de kleine schaamlippen worden verwijderd. En het kan helaas nog veel erger...

Talloos zijn de zware infecties die vele vrouwen maanden of jaren blijven kwellen en niet zelden tot hun dood leiden.

De apologeten (verdedigers) van de islam beweren bij hoog en bij laag dat dit barbaars gebruik niets met de islam te maken heeft. Welnu, dat is baarlijke nonsens. Leg de problematiek maar eens voor aan de specialisten van de "United Nations Human Rights Council" (check this video), zij zullen u vertellen dat de islam niet vrijuit gaat, wel integendeel.

In het Verenigd Koninkrijk tracht de politie op sommige vluchten richting afro-islamitische landen te verhinderen dat de meisjes worden meegenomen als er een vermoeden is dat de vakantie een dekmantel vormt om een besnijdenis te laten uitvoeren, maar eigenlijk is dat onbegonnen werk.

De aantallen zijn te groot, men kan geen twintig-dertigduizend gezinnen in de gaten houden die als risico-rijk gekend zijn. Bovendien is deze barbarij niet alleen in het Verenigd Koninkrijk een epidemisch probleem, ook hier op het continent vindt die bloederige barbarij plaats achter hoek en kant, dikwijls met medeweten van lokale dokters en sociale werkers.

Een maatschappij die niet in de staat is zijn meisjes en vrouwen te beschermen, te behoeden voor barbarbij en onderdrukking, is een maatschappij die het predikaat "beschaafd" onwaardig is. Dit is het zoveelste bewijs dat de "religion of peace" geen plaats verdient in onze moderne, geglobaliseerde wereld.
_

dinsdag 1 juli 2008

Strafrechter hekelt slappe Overheid

Balkenende.jpg
'Het is wraakroepend dat veel allochtonen van Marokkaanse afkomst, die al dan niet - zoals in casu - genieten van een invaliditeitsuitkering, uit noordelijk Nederland naar [Belgisch] Limburg afzakken om hier een handel in harddrugs op te zetten en de grensstreek onveilig te maken. Er dient paal en perk te worden gesteld aan de praktijken van deze individuen!' Einde citaat.

Deze onverbloemde, strenge woorden werden gisteren uitgesproken door de Tongerse strafrechter, die een 27-jarige Marokkaan uit Rotterdam veroordeelde tot twee jaar effectieve gevangenisstraf en een geldboete van 5.500 EURO wegens het "afdweilen" van het gensgebied als drugsrunner terwijl hij terzelfder tijd al jaren van een uitkering geniet.

Met deze uitspraak hekelt de moedige rechter niet alleen het fenomeen van de drugsrunners maar waagt hij zich ook aan een politiek statement door de Nederlandse en Belgische overheden te verwijten niet genoeg op te treden tegen dit soort fenomenen en misstanden.

Welke politici durven hun nek uit te steken om het in de toekomst onmogelijk te maken dat criminelen en raddraaiers zo makkelijk weg komen met criminaliteit en bovenop een uitkering ontvangen als beloning voor het feit dat ze de maatschappij zoveel ellende en overlast bezorgen?
_

Erdogan Erop of Eronder

Erdogan.jpg
Vandaag start in Turkije voor het Grondwettelijk Hof een historisch proces tegen de regerende AKP-partij van Erdogan.

Hoofdaanklager Abdurrahman Yalcinkaya poneerde vanochtend zijn argumenten die ertoe moeten leiden dat de partij wordt verboden wegens het ondergraven van de seculiere staat middels het salami-gewijs islamiseren van de instellingen. De verdediging van Erdogan's partij komt donderdag aan bod.

Aanklager Yalcinkaya voert aan dat de AKP er een doelstelling van heeft gemaakt om het land geleidelijk om te vormen tot een islamistisch regime en vraagt het Grondwettelijk Hof bijgevolg 71 AKP-leden, waaronder Eerste Minister Recep Tayyip Erdogan en President Abdullah Gul voor vijf jaar te ontzetten uit hun politieke rechten.

De AKP minimaliseert het feit dat ze uit een islamitische ideologie is ontstaan, zegt zich volledig te focussen op EU-lidmaatschap, maar geeft ook aan dat de rigide interpretatie van het secularisme de vrijheid van religieuze beleving zou belemmeren.

Indien de AKP effectief wordt verboden komt het land in een zware storm terecht op een moment dat het aan het lobbyen is voor toetreding tot de EU. Op dit ogenblik is de regering sowieso al verlamd door de gang van zaken, zodat de hervormingen niet als gepland kunnen worden doorgevoerd.

Het populaire dagblad Milliyet publiceerde gisteren een opiniepeiling, waaruit blijkt dat 53.3 % van de Turkse bevolking het verbieden van de AKP-partij niet wenselijk acht en bevreesd is dat zulke evolutie onrust zou veroorzaken in het hele land, misschien zelfs tot burgerconflicten zou kunnen leiden.

We zijn benieuwd hoe het afloopt. Dat de AKP Turkije in hoog tempo aan het islamiseren is, lijdt niet de minste twijfel. Dat het absoluut onwenselijk is voor de EU om een land binnen te halen dat de islam hoog in het vaandel draagt is evenzeer een vaststaand feit. De islam is immers een doodlopend spoor, een ideologie die leidt tot idiotie en verstarring.

'De islam is het rottend kadaver van een bedoeïen dat onze samenlevingen vergiftigt", zei Kemal Atatürk, de stichter van het moderne Turkije, ooit. Deze leider, geboren en getogen binnen een islamistisch imperium, wist verduiveld goed wat hij vertelde, wetende waar de islam voor staat.
_

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...