vrijdag 28 mei 2010

Tijd voor De Grote Muur

Islam_claws.jpg

Tussen de islam en het Westen (en de rest van de wereld) komt het nooit meer goed.

De Westerse inmenging in Irak, Afghanistan en elders is troebel, hegemonistisch, te olie-gefocust.

Dit versus de global jihad en de agressieve bekeringsdrift (da'wa), momenteel in full swing. Wereldwijd radicaliseren de islamieten in hoog tempo, terwijl ze in dito tempo instromen en infiltreren in Westerse steden.

Niet om actief en opbouwend deel te nemen aan onze samenlevingen. Neen. Het zijn de voordelen die het verfoeide Westen te bieden heeft (veelvoudige uitkeringen) die aanlokken, en uiteraard is er de drang om de "ummah" - de moslimgemeenschap - uit te breiden zodat er nieuwe demografische realiteiten ontstaan. Waar dat toe leidt ziet u in Kosovo, Darfoer, Nigeria, Libanon en vele andere regionen...

Wie zich vandaag in alle naïeviteit afvraagt wanneer die "Global Jihad" met zijn gewelddadig moslim-terrorisme ophoudt, moet ik ontgoochelen.

Het antwoord is: als de "Dag des Oordeels" aanbreekt...

Anders gezegd: de jihad zal doorgaan tot de hele wereld in de klauwen zit van de islam.

"Strijd tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen Allah toebehoort." (Koran 2:193)

"En strijd tegen hen tot er geen fitnah meer is en de gehele godsdienst Allah toebehoort." (Koran: 8:39)

"O gij profeet, bekamp de ongelovigen en de huichelaars en treed fors tegen hen op. En hun bestemmingsoord is Gahannam (de hel) en een kwade gang is dat." (Koran 9:73)

Jihad is daartoe een brandversneller. Zoals de zelfverklaarde profeet ooit zei: 'ik heb overwinningen behaald door gebruik te maken van terreur' (Bukhari Vol. 4, Book 52, Number 220)

Deze week nog werd een modale Belg - Philippe Lenders (29) - neergestoken en ei zo na onthoofd tijdens een nijlcruise in Egypte. In onze pers werd meteen het gekende deuntje afgespeeld: dit was geen terreuraanslag, de dader - een gestoorde man - handelde alleen.

Nonsens. Dit was wel degelijk een terreuraanslag, een geval van "sudden jihad". Immers, in de islamitische wereld is het nieuws bekend dat België een wet in de maak heeft om de boerka te verbieden. Ook werd nog maar pas in Brussel een betoging verboden van Shariah4Belgium. Deze videoclip toont u hoe er in Engeland op dit verbod werd gereageerd: Betoging tegen België in Londen.

Dit soort lafhartige aanslagen - waar ze ook plaatsvinden, in het verre Egypte of in de straten van Antwerpen - kan men helaas niet voorkomen. En zij zullen almaar blijven toenemen in hoog tempo, wereldwijd.

Het klinkt misschien absurd, compleet los van de werkelijkheid. Maar ik beweer vandaag met de hand op het hart dat wij finaal toe zijn aan de constructie van De Grote Muur.

De Grote Muur die als barrière dient tussen de islamitische wereld (Dar ul-Islam) en de rest van de wereld (Dar ul-Harb).

Een muur die her en der gelijkt op de muur die Israel heeft opgetrokken in de West Bank, waardoor het aantal terreuraanslagen op modale burgers is gezakt tot zero.

Een muur die op andere plaatsen bestaat uit nieuwe regels en wetten speciaal geconcipiëerd voor islamieten (totale migratiestop, een begeleide terugkeer naar landen van herkomst, een soepel uitzetbeleid).

Een muur die op nog andere plaatsen bestaat uit de hete adem van "big brother" over alles wat islamitisch is. Afluisteren van mobiles, checken van mails, brieven en faxen. Monitoren van het reisverkeer. Afluisteren en bespieden van moskeeën. Kortom, een verstikkend hete adem in de nek, zodat elke extremistische activiteit in de kiem wordt gesmoord.

Er is terzelfder tijd een andere muur die we dringend moeten slopen. Die muur noemt "politieke correctheid", zie vorig artikel.

Om een vijand te kunnen verslaan (de islamitische ummah) moeten wij hem identificeren en bij naam durven noemen. Moeten wij durven toegeven dat weliswaar niet alle islamieten ons kwaad willen doen, maar dat een belangrijke minderheid volstaat om de wereld op zijn kop te zetten. Getuige het feit dat Hitler amper vijfentwintigduizend hardcore aanhangers had, maar dat wij uiteindelijk tegen ALLE Duitsers een grote bloedige oorlog hebben uitgevochten.

woensdag 26 mei 2010

PC = D in het kwadraat

Kwakje.jpg

PC = D tot de tweede macht.

Een formule die staat als een huis. Nee, geen verloren gewaand hersenspinsel van wijlen genius Albert, maar je hoeft geen Einstein te zijn om deze formule te bedenken of naar waarde schatten.

Politieke correctheid (PC) is dictatuur in het kwadraat.

Te weinig mensen staan er bij stil dat hun leefwereld sinds enkele jaren compleet geconditioneerd wordt door een almaar ernstiger vorm van politieke correctheid.

De bedenkers ervan (wie dat zijn is stof voor een ander artikel) zullen desgevraagd poneren dat PC nodig is uit filantropische overwegingen en dat PC tevens het glijmiddel is om een betere wereld door de strot van de oude te duwen.

Heh heh. De nieuwe wereldorde in full swing.

Afgelopen week trok een bende Marokkanen een bloedig spoor door de Antwerpse binnenstad, zie vorig artikel. Niet alleen zijn de daders nog steeds niet gearresteerd, de nieuwsmedia hebben - zonder uitzondering - de Noord-Afrikaanse afkomst van de straatterroristen doodgezwegen. PC.

Op internationaal vlak zijn de voorbeelden van PC = D in het kwadraat zo veelvuldig en schrijnend dat een mens er ziek van wordt.

Neem nu de Verenigde Naties, een mensenzoo waarin niet verkozen notabelen hokken in de meest luxueuze omstandigheden, en waar ten dele de wereldpolitiek wordt aangestuurd.

Deze nutteloze praatbarak bestaat het om landen als Iran, Zimbabwe en Congo op te nemen in de commissie die opkomt voor vrouwenrechten. Het is gelijk het aanstellen van pedofiele priesters tot hoeders van speelpleinen.

In de theocratische dictatuur Iran, waar een chimpansee president is en een oeran oetan hoeder van de staat, worden vrouwen van straat geplukt omdat hun hoofddoekje niet conform shiitische regels wordt gedragen. Niet zelden wacht hen in de gevangenis een tortuur van wekenlange groepsverkrachtingen. In Congo gaat men nog een stapje verder wat technieken van verkrachten betreft, maar dat is nu te onkies voor woorden.

De nieuwsmedia? De opiniemakers? Je hoort of ziet ze niet hieromtrent.

In de Brusselse probleemwijk Anderlecht vond intussen de grootste mega-razzia plaats in de gerechtelijke geschiedenis van het land, met maar liefst 550 agenten voor 108 huiszoekingen en dertig arrestaties.

In de pers geen woord over de mogelijke identiteit van de verdachten. PC.

Wat de pers had moeten berichten - omdat de burger in dit land het recht heeft te weten wat er in eigen land gebeurt - is dat de geviseerde groep integraal uit Noord-Afrikanen (Marokkanen) bestaat. En dat deze bevolkingsgroep in Anderlecht een islamitische enclave heeft uitgebouwd waar de overheid geen autoriteit meer kan ontplooien.

Ook dat in deze enclave de sharia geldt en dat we de komende jaren in toenemende mate problemen zullen krijgen met deze gemeenschap.

De pers heeft zich de laatste jaren ontpopt tot bitch van de links-liberale elites. Ze laat zich sodomiseren, slikt onderdanig kwakjes van politiek correcte dicaten en hoereert op de boulevard van ideologische illusies.

Het ongebonden woord, de vrije nieuwsgaring met zijn ongezouten waarheden, ze zijn tot verdwijnen gedoemd. En met hen de vrije samenleving met die unieke beschaving die haar hoogtepunt bereikte in de jaren tachtig van vorige eeuw.

De grote teloorgang tegemoet want meegesleurd door de ongekende krachten die we in een simpele formule kunnen omschrijven: PC = D in het kwadraat.

UITSMIJTER

Dat het de islamisten in binnen- en buitenland menens is met de ondermijning van het Westen, moge blijken uit de ronduit vijandige demonstratie die eerder deze week plaatsvond in Londen, op de stoep van de Belgische ambassade notabene. Zie volgend video-verslag en proef waar islam echt voor staat. Beeld u in dat deze apen ooit aan de macht komen...: Betoging tegen België in Londen.

Heeft u hiervan een verslag gezien op TV? Een bericht over gelezen in uw krant? Neen, want hierover berichten is niet PC, en zou de islamitische gemeenschap kunnen beledigen. Het zou tevens de bange blanke mens kunnen wakker schudden, en dat zo net voor de verkiezingen...

UITSMIJTER 2

June 2010

They've gone after Glenn Beck.

Rush Limbaugh is in their crosshairs.

They want Sean Hannity off the air.

They've attempted to marginalize Fox News.

The Obama administration hates those in the media who would dare to question their agenda -- especially talk radio.

The Left has declared war on conservative talk radio because they know the influence it has in thwarting the progressive agenda. So it comes as no surprise that the liberal media have labeled it everything from "hate speech" to "sedition."

PC = D in het kwadraat.

zondag 23 mei 2010

Roofdieren zaaien Terreur in Antwerpen

Thugs.jpg
(foto archief)


In Antwerpen heeft een bende criminele Noord-Afrikanen in de nacht van vrijdag op zaterdag zonder aanleiding of motief drie voorbijgangers neergestoken en twee anderen bedreigd en geslagen. Dit straattuig wordt met de dag driester, terwijl het nog steeds geen strobreed in de weg wordt gelegd.

In de media wordt uiteraard elke link met Marokkanen vermeden, zoals steeds noemt men deze roofdieren bijna liefkozend "jongeren".

Een bewoner uit de Clementinastraat in Antwerpen kreeg vijf messteken toen hij nieuwsgierig de straat opliep omdat er zoveel kabaal was. Vier apen, twee gewapend met een mes en een met een zware steen, vielen hem meteen aan. Enkele ogenblikken eerder hadden deze criminelen al twee andere buurtbewoners afgetuigd.

Na deze lafhartige afranselingen probeerden twee Marokkanen vervolgens de handtas van een vrouw te stelen in de nabijgelegen Montignystraat. Toen de vrouw zich verzette, werd ze gestoken. Haar vriendin kreeg een messteek in de zij.

Pogingen tot doodslag, zoveel is duidelijk.

Mochten de daders blanke jongeren zijn geweest die terreur zaaien in een migrantenwijk, wel dan stond de wereld intussen helemaal op zijn kop. Maar het zijn - helaas voor de politiek correcte media - geen blanke jongeren maar Noord-Afrikanen die zich als roofdieren gedragen en in dit land en bij uitbreiding in het hele Westen op een bijna-straffeloosheid kunnen rekenen.

Wat dit crapuul bezielt om met een totaal gemis van mededogen onschuldige mensen naar het leven te staan?

De politiek correcte media zullen als antwoord op deze vraag meteen studies, excuses en verhalen opdiepen van sociale achterstelling, discriminatie en racisme.

Klinkklare nonsens.

Wij schreven het al zo dikwijls, het probleem is de islam. Zie onder andere dit artikel: Islam zet aan tot criminaliteit

Deze woestijnreligie kent diverse voorschriften waaruit duidelijk blijkt dat iedere vorm van wat wij "integratie en deelneming aan de samenleving" noemen, absoluut onwenselijk is.

Ik geef voor de vuist weg enkele voorbeelden, citaten uit de koran. Wij geven u de Engelse vertaling, de Nederlandstalige versie heeft immers last van chronische, politieke correctheid.

(4:89) They long that ye should disbelieve even as they disbelieve, that ye may be upon a level (with them). So choose not friends from them till they forsake their homes in the way of Allah; if they turn back (to enmity) then take them and kill them wherever ye find them, and choose no friend nor helper from among them;

(5:51) O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk;

(5:57) O Ye who believe! Choose not for guardians such of those who received the scripture before you, and of the disbelievers, as make a jest and sport of your religion. But keep your duty to Allah if ye are true believers;

(9:23) O ye who believe! Choose not your fathers nor your brethren for friends if they take pleasure in disbelief rather than faith. Whoso of you taketh them for friends, such are wrong-doers;

(9:123) O ye who believe! Fight those of the disbelievers who are near to you, and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who keep their duty (unto Him);

Deze korandictaten laten aan duidelijkheid niet te wensen over: de islam wijst elke integratie compromisloos af! En zet bovendien aan tot geweld, reden waarom Wilders vond dat dit Arabisch haatboek moest worden verboden in het Westen.

Of denkt u dat het toeval is dat bijvoorbeeld de Turkse premier Erdogan - een hardcore salafist - de integratie van Turken in Duitsland, Nederland en België een misdaad tegen de mensheid noemde?

Of dat het toeval was dat Mohammed VI, koning van Marokko, stelde dat Nederland en België moesten worden beschouwd als "provincies" van Marokko? En dat Marokkanen in het Westen in de eerste plaats moslim én Marokkaan moesten blijven? Deze uitlatingen zijn rechtstreeks gebaseerd op en volledig in overeenstemming met de koran!

Terug naar de Marokkaanse bende die de Antwerpse straten onveilig maakt. Ik ben benieuwd of de politie erin slaagt deze roofdieren snel bij de lurven te vatten en hoe dit verhaal zich verder ontwikkelt in de media.

Maar eigenlijk weet ik nu al hoe dit weer afloopt.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...