zaterdag 31 mei 2008

Deense Islamieten willen Weg


Goed nieuws uit Denemarken: steeds meer islamieten overwegen het land te verlaten en beter oorden, lees laffere landen, op te zoeken...

De politiek van Pia Kjaersgaard's (Danish People's Party) werpt zijn vruchten af. Haar campagne tegen hoofddoeken, die de laatste maanden het nieuws overheerste in Denemarken, heeft tal van islamieten duidelijk gemaakt dat met Denen niet te spotten valt. Er is een streep getrokken, tot hier en niet verder.

Pia's campagne begon met een poster waarop een burka-wijf als rechter fungeerde. De onderliggende boodschap: "Denen horen te weten dat het risico bestaat dat de sharia onze gerechtshoven binnen sijpelt". Absoluut onwenselijk, laat zich verstaan.

'Islamitische hoofddoeken', zegt Pia Kjaersgaard, 'zijn een symbool van de politieke islam en staan bij uitbreiding voor discrimatie jegens vrouwen.' Zij wil schotelvodden uit de scholen verbannen zien, weg ermee in het parlement en als het even kan, weg uit het straatbeeld!

Een vluchtig onderzoek in Denemarken geeft aan dat 48% van de ondervraagde Denen resoluut voor een verbod is van hoofddoeken in publieke functies , terwijl slechts 39% van mening is dat dit misschien moet kunnen. Deze laatste groep is de links-liberale meute die nog in multi-culti sprookjes gelooft.

Een andere enquête, onder moslims geboren in Denemarken, geeft aan dat twee op drie islamieten eraan denkt het land te verlaten nadat ze hun studies hebben beëindigd.

Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Zwitserland... neem een voorbeeld aan Denemarken: trek een streep en verkondig: 'tot hier en niet verder!' Of beter nog: stop per onmiddellijk de influx van islamieten, het zijn weliswaar goede mensen maar hun geloofsdoctrine deugt niet.

Boel in Brussel (8)


De aangekondigde rellen voor woensdag- of vrijdagavond zijn uitgebleven in Anderlecht, allicht omdat de ordediensten massaal present gaven en tussendoor honderd mensen preventief arresteerden om de lont uit het kruitvat te halen.

Burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) steekt een pluim op eigen hoed en heeft er verder een goede kijk op.

De brave man zou zich beter realiseren dat deze betrekkelijke rust niet meer is dan een "hudna", een strategisch staakt-het-vuren. Reculer pour mieux sauter, zoiets.

Er dienen ook conclusies getrokken uit het feit dat verscheidene arrestanten "blanke wapens" (messen) bij zich droegen, zelfs molotovcocktails. Dit zegt meer over de bedoelingen van de Marokkanen, die kost wat kost de machtsbalans in hun richting willen doen overhellen om te proclameren dat Anderlecht islamitisch gebied is.

Het is uiteraard belangrijk om in Anderlecht geen millimeter toe te geven aan de islam. Als Anderlecht valt, krijgen we immers problemen in alle "bruine wijken" van het land. En dan zal er bloed vloeien.

Boekhandel pleegt Zelfcensuur


Een geval van acute dhimmitude in Maastricht: Hanneke Koene, de uitbaatster van kinderboekhandel De Boekenwurm uit Maastricht weigert om "Adan en Eva", het nieuwe, door Ayaan Hirsi Ali geschreven kinderboek over een Marokkaanse jongen en een joods meisje, in haar winkel te verkopen.

Nederland o Nederland, quo vadis?

Volgens Koene vergroot Hirsi Ali in haar boek culturele meningsverschillen uit "met het doel om haat te zaaien". Zou het eerder te maken hebben met die Marokkaanse criminelen die de binnenstad terroriseren?

'Ik heb met Adan en Eva niet iets moois voor kinderen in handen, maar alleen maar een middel om een politieke boodschap over te brengen. Daarnaast is het ook nog eens een héél erg slecht geschreven, dun mormel van een boek.' zegt Koene ter verantwoording van haar vreemd gedrag. Wij zien het als zelf opgelegde censuur, zeg maar dhimmitude (het aanvaarden van onderwerping aan de islam).

Het is al zover gekomen dat wij in het Westen, onder druk van de islam, bereid zijn ons zelf te censureren teneinde "de islamieten niet voor het hoofd te stoten, hun gevoeligheden niet te kwetsen"...

Mogen ouders en kinderen niet zelf bepalen wat ze willen lezen en hoe ze die lectuur willen interpreteren? 'Niet in dit geval' zegt de "inquisiteuse". 'Als in het verleden mensen een slecht boek wilden kopen, waarschuwde ik ze, maar dit hoef ik echt niet in de winkel te hebben. Ik wil op geen enkele wijze aan dit boek geld verdienen.'

Wij zijn benieuwd hoe hierop zal gereageerd worden in Nederland.

vrijdag 30 mei 2008

Boel in Brussel (7)


Afgelopen dagen zijn niet alleen ruiten en "multi-culti illusies" gesneuveld in het Brusselse, ook de persvrijheid kreeg een voltreffer in het kruis.

De hoofdredacteurs van de gekende persmedia werd gisteren meegedeeld dat de politie opdracht heeft gekregen van het Brusselse parket om over te gaan tot de inbeslagneming van al het foto- en filmmateriaal van de rellen rond het Dapperheidsplein in Anderlecht op 23 mei jl.

Het vorderen of in beslag nemen van journalistiek materiaal in een situatie waarin geen ernstige misdrijven werden gepleegd, dreigt de essentie van de werking van de media en journalistiek in gevaar te brengen. Het belang van het opsporingsonderzoek of van de strafvordering moet in principe wijken voor het belang van een vrije nieuwsgaring. Zo werkt dat in een democratie.

De inbeslagneming van redactioneel materiaal is niet enkel intimiderend voor de journalist, door een dergelijke actie van het parket dreigen journalisten die verslag uitbrengen van manifestaties of rellen in de toekomst zelf het mikpunt van baldadigheden te worden.

De perceptie die wordt gecreëerd dat pers en politie aan elkaar informatie doorgeven ondergraaft de essentie van het onafhankelijk functioneren van de media en journalistiek, "zonder inmenging van overheidswege", zoals artikel 10 van het Europees Mensenrechtenverdrag dat voorschrijft. In een democratische samenleving moet inderdaad iedereen zijn eigen rol kunnen spelen: politie en gerecht die van ordehandhaver en de media die van verslaggever.

Is onze politie zo slecht georganiseerd en uitgerust dat ze zelf niet voor foto- en filmmateriaal kan zorgen? Er was toch een massale aanwezigheid van politiemensen tijdens de rellen, inclusief identificatieteams? Er werden tientallen personen voorgeleid en geïdentificeerd en de politie was toch zelf in de mogelijkheid om tal van vaststellingen te doen?

Of wil men de pers voortaan op afstand houden? Wat niet wordt gemeld en getoond bestaat immers niet?

Ayaan presenteert Kinderboek


Onder de titel 'Adan & Eva' verscheen gisteren een kinderboek van de wijd en zijd geliefde filosofe en islamcriticus Ayaan Hirsi Ali. Het boek gaat over de vriendschap tussen een moslimjongen en een joods meisje, een contradictie in terminis.

Adan & Eva is het eerste kinderboek van Ayaan Hirsi Ali, in co-auteurschap geschreven met Anna Gray. Hirsi Ali groeide op in een islamitische familie, Gray komt uit een joods milieu.

'Het boek biedt kinderen de kans om cultuurverschillen te plaatsen en ter sprake te brengen', zegt Ayaan Hirsi Ali. 'Ze kunnen nu praten over de belevenissen van de personages, zonder te moeten vertellen hoe het bij hen thuis gaat.'

Adan & Eva geeft een beeld van de spanningen die op school tot uiting komen tussen kinderen uit verschillende culturen. Ook en vooral de omgeving van de kinderen heeft de grootste moeite met de ontluikende liefde tussen de moslimjongen Adan en het joodse meisje Eva.

Hirsi Ali hoopt dat haar boek zal bijdragen tot een betere verstandhouding tussen de opgroeiende generaties in de multiculturele samenleving. Het is nodig, dat hoeft geen betoog.

Toevallig is zij deze week ook een juridische procedure gestart bij de rechtbank in Den Haag over haar beveiliging. De Hollandse minister van justitie (CDA) Hirsch Ballin, allicht de grootste dwaas die ooit in zulke hoge functie heeft gezeten, stopte vorig jaar de financiering van haar beveiliging in het buitenland, hetgeen tot wereldwijd protest leidde. Hopelijk maakt de rechter straks balletjes van Ballin's decreet.

Ayaan, we love you!

Moslim wil Maagdenbloed zien


Een portie "broodje kameel": opschudding bij onze zuiderburen: een huwelijk tussen moslims is ontbonden omdat de vrouw loog over haar maagdelijkheid! Asjemenou.

Het moslimpaar trouwde twee jaar geleden in Frankrijk. De vrouw garandeerde haar aanstaande dat ze nooit eerder seksuele relaties had gehad. Dat werd door de familie van de vrouw bevestigd, wat binnen de islam kennelijk van groot belang is bij een huwelijk. Die "gelijkwaardige cultuur" toch.

Tijdens de huwelijksnacht kwam de man er echter achter dat de vrouw geen maagd meer was. Hij kon dus geen bebloed laken tonen aan de goegemeente, zoals de traditie vereist. Cultuur, nietwaar. Dus werd de vrouw weer ingepakt en gedropt bij haar eigen ouders.

Pijnlijk in deze is het feit dat de Franse rechter meeging in die achterlijke redenering gebaseerd op tribale principes die ervan uitgaan dat een vrouw niet dezelfde vrijheden heeft als de man. Met dit verdict zetten de islamisten weer een stap vooruit in hun ijver om de sharia met al zijn achterlijke principes te introduceren in onze gerechtshoven.

Bovendien, en minstens zo ergerlijk, wordt hier een pijnlijk precedent gecreëerd. Jonge moslima's die balanceren tussen de westerse lifestyle en boertige woestijnculturen zullen nu door deze rechterlijke uitspraak veel vaker naar het ziekenhuis moeten om hun maagdenvlies te laten herstellen willen ze zonder "schande" en verloren familie-eer kunnen trouwen.

Die veronderstelde "gelijkwaardige woestijncultuur", a pain in the ass.

donderdag 29 mei 2008

Religion of Pies en Kak


Als u eraan mocht twijfelen of de islam nu al dan niet compatibel is met onze Westerse samenlevingen, adviseer ik een bezoekje aan de officiële website van Groot-Ayatollah Sistani, de oppersmurf van de geestelijkheid in Iran.

Hij vertelt u op deze webpagina (voor zolang ze accessibel blijft) welke elementen nu precies "najis" zijn volgens de sharia, de islamitische wetten. Eufemistisch vertaald betekent najis "ritueel onzuiver". Maar wat ze eigenlijk bedoelen is: vies, zum Kotzen! Als u iets aanraakt dat najis is, moet u zich “zuiveren”.

Dit is nogal relevant voor kafir (ongelovigen) als u en ik. Namelijk, volgens de sharia zijn volgende zaken "najis": urine; faeces (uitwerpselen); sperma; lijken (menselijke kadavers); bloed; honden; varkens; kafir (ongelovigen, u en ik); alcoholische dranken; het zweet van dieren (kunnen honden zweten?) die viezigheid (najasat) eten.

Met deze islamitische wetten, wereldwijd onderschreven door gelovige moslims, wordt de kafir (niet-moslim) dus synoniem van pies, stront, varkens, honden...

Ik neem aan dat u met deze informatie net zo blij bent als ik, blij ook dat het woord "najis" dankzij de multi-culti utopie nu ook in onze contreien opgeld maakt. Wat een verrijking voor onze cultuur zeg, een nieuw scheldwoord voor ... onszelf.

Burka-wijf aan de Dop


De krant De Morgen publiceert vandaag een paginagrote reportage over Malika El Aroud, een Belgisch burka-wijf van Marokkaanse komaf, die via het internet oorlog tegen ons voert uit naam van Al Qaida. Dit creatuur staat een taliban-staat voor, als het Allah belieft.

Compleet in zwarte gewaden gehuld, alleen de ogen zichtbaar, mag zij in de krant vertellen over haar intens verlangen een levende martelares te mogen zijn, hiermee bedoelend dat ze hoopt gearresteerd en vervolgd te worden zodat haar jihadi-reputatie verder kan aanzwellen tot heroïsche proporties.

Dit dwaze wijf, weduwe van de Marokkaan die op 7 september 2001 - 2 dagen vóór 9/11 - in Afghanistan commandant Ahmed Shah Massoud naar de eeuwige jachtvelden dynamiteerde, tracht via het internet islamieten, zowel vrouwen als mannen, op te zetten tegen onze maatschappij. Ze roept op tot het plegen van aanslagen, tot deelname aan de jihad met het zwaard oftewel het vermoorden van westerlingen.

Een verbijsterende situatie als u weet dat dit burka-wijf in België een werkloosheidsuitkering krijgt. Wij belastingbetalers financieren dus, via een links-liberale islamkontenkussende overheid, een ris dwaze creaturen die ons dood of onderworpen willen zien.

woensdag 28 mei 2008

Boel in Brussel (6)


De blame game gaat verder in Brussel.

Om de aandacht af te leiden van de Noord-Afrikaanse bendes die een spoor van vernieling trokken door Anderlecht, is er een ketting-sms'je in circulatie gebracht dat meisjes met hoofddoeken moet waarschuwen voor de mogelijke agressie van "skinheads". Bij het ridicule af. Het zou ons niks verbazen als een drukkingsgroep gelijk Kifkif achter deze farce zit.

De kranten springen natuurlijk op de kar vanuit hun politiek correcte reflex om altijd multi-culti-belangen te verdedigen en weiden in hun stukjes uit over het verschil tussen hooligans en skinheads en meer van die onzin.

Nogmaals: de incidenten in Anderlecht hebben niets met hooligans of skinheads noch racisme te maken, maar alles met een islamitische gemeenschap die in veel bewijst dat ze incompatibel is om in een Westerse maatschappij te functioneren.

Het creëren van een nieuw vijandsbeeld om de islamisten uit de wind te zetten is dus de zoveelste aanslag op de intelligentie van de veelgeplaagde blanke Belg.

dinsdag 27 mei 2008

Boel in Brussel (5)


De tamtam rommelt in Brussel en meer bepaald in de Anderlechtse volkswijken Kuregem, Bonnaire, Het Rad...

De politie van zone Zuid meent uit de echo te kunnen opmaken dat er opnieuw gewelddadige rellen op komst zijn, opnieuw georganiseerd door allochtone bendes. Volgens woordvoerder Fanny Wellens is het voor nu woensdag of vrijdag.

Zoals in een eerder artikeltje uitgelegd is het dispuut geen ruzie tussen verveelde vechtlustige jongeren, ook geen raciale kwestie, noch heeft het iets te maken met de "mauves" van Anderlecht, laat staan met skinheads of extreem-rechts.

Het gaat hier strikt om een territoriumconflict. Voor de Marokkaanse gemeenschap maakt Anderlecht deel uit van de 'ummah'. Dit stadsdeel is Dar ul-Islam, gebied dat ressorteert onder islamitisch zeggenschap.

Dat hebben zij vorige vrijdag willen duidelijk maken, en daartoe joegen ze hun jonge Marokkanen in de frontlinies, te jeugdig om te worden opgepakt en gestraft, edoch baldadig genoeg om veel schade aan te richten.

Maar de afloop van de voorbije rellen was niet naar hun zin, de ummah trok duidelijk aan het kortste eind, en dat moet dus recht worden gezet.

Anderlecht zal moeten plooien en een "staat van dhimmitude" aanvaarden, of er ligt een langdurige intifadah in het verschiet.

Jimmy de Dhimmi


Voormalig VS-president Jimmy Carter, momenteel zowat de grootste en meest notoire "dhimmi" op aarde (iemand die zich slaafs onderwerpt aan de islam), evolueert sinds zijn pensionering gezapig van lichte seniliteit naar complete verdwazing.

En voor een ex-president, die toch over informatie beschikt die best vertrouwelijk blijft, maakt die geestelijke staat hem tot "loose cannon"... Tijd dat iemand het spuitje bovenhaalt.

Tijdens een persconferentie in Hay-on-Wye (Wales) het voorbije weekend vertelde de 83-jarige Carter doodleuk dat Israël over '150 of meer nucleaire wapens beschikt, terwijl de USA momenteel 12.000 nukes stockeren, net als 'de Sovjet-Unie' (sic) overigens.' Groot-Brittanië en Frankrijk zouden er enkele honderden hebben.

'Wij beschikken niet alleen over die wapens', oreerde de oude pinda-boer, 'wij kunnen ze ook met grote nauwkeurigheid afleveren, waar ook ter wereld'.

Het is voor het eerst dat een hoog geplaatst Amerikaans (ex-) politicus publiekelijk toegeeft weet te hebben van het feit dat Israël over nucleaire wapens beschikt, hoewel dat natuurlijk een publiek geheim is. Israël heeft altijd ontkend noch toegegeven.

Het is Carter uiteraard te doen om Israël uit te spelen tegen Iran: als de joden nukes mogen hebben, waarom dan de Iraniërs niet, zoiets. Welnu Jimmy, omdat de joden nog nooit hebben gedreigd een ander land van de kaart te vegen, daarom.

Tijdens die zelfde persconferentie - ter gelegenheid van een literair festival - wilde Jimmy Carter ook nog kwijt dat de blokkade van de Gaza Strip één van de grootste misdaden tegen de menselijkheid is van de laatste jaren. 'Het is pijnlijk om zien dat de Europese Unie compleet faalt een solidair beleid jegens de Palestijnen op poten te zetten.'

Nee mister Carter, Europa heeft al véél te véél gedaan voor die Arabieren die zich Palestijnen noemen en die er alleen maar op uit zijn de staat Israël te vernietigen, niet omdat ze nood hebben aan territorium, maar omdat ze een ingeprente "judenhass" cultiveren die wij in het Westen niet langer mogen subsidiëren.

maandag 26 mei 2008

Ait Oud Doet wat hij Moet


Aandoenlijk, al die naïviteit vanwege Belgische persmedia en commentatoren met betrekking tot de houding van Ait Oud, die op de eerste dag van zijn proces zijn onschuld staande houdt.

Voor wie net terug is van Mars: deze 40-jarige Marokkaan ontvoerde, verkrachtte en vermoordde op 9 juni 2006 de meisjes Nathalie Mahy (10) en Stacy Lemmens (7), die op die lente-avond met hun ouders naar de braderie waren getrokken in de wijk Saint Léonard te Luik.

Hoewel DNA-onderzoek hem, zonder de minste twijfel, als schuldige aanwijst - er zijn zelfs haren van Nathalie in zijn gulp gevonden - blijft de man alle feiten en beschuldigingen ontkennen.

Verbaasd? Helemaal niet. Om te beginnen is hetgeen Ait Oud heeft misdaan helemaal LEGAAL volgens de islamitische sharia. De zelfverklaarde profeet Mohamed heeft zijn volgelingen opgedragen om ongelovigen (kuffar) te overvallen, te beroven, te doden (koran 9:5).

Als er vrouwen in het geding zijn worden die volgens de sharia beschouwd als "booty", oorlogsbuit. Ze mogen worden geconsumeerd, als slavinnen verkocht of gewoon mishandeld en zelfs vermoord, allemaal okay voor de zelfverklaarde profeet, dus ook voor zijn volgelingen.

Maar, het zijn nog maar meisjes? Fout. Volgens de sharia waren beide meisjes van consumeerbare leeftijd en mocht Ait Oud dus vrijuit zijn gang gaan.

Weigeren te bekennen niet conform de koran? Fout. Een islamiet verwerpt onze justitie. Liège (Luik) wordt door islamieten beschouwd als deel uitmakend van de Dar ul-Islam: hier hoort de sharia recht te spreken. Ait Oud mag dus weigeren mee te werken aan dit proces.

Liegen en ontkennen niet haram? Opnieuw fout. De koran laat toe, sterker nog, gebiedt een islamiet de waarheid te verhullen of ronduit te liegen en bedriegen in confrontatie met de kuffaar. Dat heet dan "takiyya".

Samengevat: Ait Oud doet vanuit eigen gezichtspunt en dat van de modale islamiet echt niets verkeerd.

Boel in Brussel (4)


Na een dag van relatieve rust is het tijd voor de blame game, de zoektocht naar zondebokken. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (Vl.Pro), zelf een gewichtig Berber, zet de toon en wijst de Marokkaanse raddraaiers, snotneuzen van 13, 14 jaar, met de vinger. 'Die gasten hebben het gevoel dat ze onschendbaar zijn. Dat ze niet opgepakt of bestraft worden. En als het toch zover komt, weten ze dat er geen plaats is in de jeudinstellingen'.

Ahidar verlangt ook, verwijzend naar Amerikaanse voorbeelden van strafrechtbanken die de klok rond rechtspraak leveren, de installering van een systeem van snelrecht, waar de blanke Belg al jaren op zit te wachten.

Dan werpt hij uiteraard een steen naar de Brusselse politie. 'Waarom kwamen ze niet eerder tussen, waarom traden ze zo laat op?' vraagt hij zich af. 'Om de gemoederen niet op te hitsen, antwoordt men bij de politie.

Na de politie krijgt de school de zwarte Piet toegespeeld: 'Waarom kan de school niet preventief optreden?' vraagt Ahidar retorisch af. We werken met ons kartel (SP.A - Vl.Pro) aan een actieplan met tien concrete voorstellen. Een daarvan is dat de school de ouders signaleert dat ze een oogje in het zeil moeten houden.'

Volgens Anderlechts gemeenteraadslid Elke Roeckx (SP.A) speelt ook de schrijvende pers een rol. 'Zonder een steen te willen werpen: we weten niet hoeveel mensen er opgedaagd zouden zijn als het niet in de krant had gestaan.'

Stel u voor, dit meiske vraagt de politiek correcte media, die nu al onder de mat vegen dat het een lieve lust is, van zich helemaal te onthouden van berichtgeving over Marokkanen. Wat niet wordt gemeld bestaat gewoon niet.

Iedereen is kennelijk schuldig, behalve de schuldigen zelf: een hoofdrol in deze kwestie is weggelegd voor de ouders van de Marokkanen, het ging immers om jongeren van 13, 14 of 15 jaar, alsook de Marokkaanse gemeenschap in zijn geheel. Maar die gemeenschap leeft in een staat van ontkenning. Waar waren de imams? De notabelen van de berbergemeenschap? Als het gaat om rechten op te eisen of te lamenteren voor meer respect, lopen ze prominent in beeld? Vrijdagavond tijdens de vechtpartijen aan de Wayezstraat was er geen enkele ouder te zien en de volwassenen die er wel waren kwamen niet tussenbeide.

De imams waren onzichtbaar omdat ze ... zelf de vuurtjes aansteken en aanpoken en minderjarigen inzetten als "Kanonenfleisch". Waar ze vervolgens op rekenen is dat de politie, om niet te provoceren, de islamitische buurten mijdt, ongemoeid laat. Beetje bij beetje willen ze zo de complete controle krijgen over de enclaves.

zondag 25 mei 2008

Miss Schotelvod 2008


De islamisten en hun apologisten drijven de provocaties verder op in Denemarken. Wetende dat de islamitische hoofddoeken in groeiende mate voor ergernis zorgen bij blanke Denen, organiseren ze nu miss-verkiezingen voor moslima's. Wie heeft de mooiste hoofddoek?

Kandidaten worden verzocht zich te tooien met hun meest modieuze vodje - gaande van eigen maaksel tot dure modellen van Gucci - en hiervan een foto in te zenden. Deze foto's worden voorgelegd aan een mode-expert. De winnares krijgt een speciaal ontworpen hoofddoek van "Mads Nørgaard Copenhagen", een gratis abonnement op een tienerblad voor moslima's (dat bestaat allemaal in Denemarken) en een iPod.

Initiatiefnemer Bjarke Ahlstrand zegt dat hij hiermee een forum wil bieden aan moslima's die zelden worden gehoord in het debat over hoofddoeken, maar die toch begaan zijn met mode en willen tonen hoe mooi ze wel zijn met een hoofddoekje.

Niet met de imam gerekend natuurlijk. De voorzitter van de islamitische geloofsgemeenschap in Odense, Smain Benyrbah, vindt het allemaal niet kunnen. «Moslima's moeten zich niet op die manier te kijk zetten. De koran zegt dat de hoofddoek de sexualiteit van de vrouw moet verhullen, vrouwen mogen hun schoonheid niet tonen»…

Wat deze mohamedaan bedoelt is dat de ummah het niet wenselijk vindt dat de kuffar (ongelovigen) enige invloed uitoefenen over moslimmeisjes. Het begint met hoofddoekjes en Allah weet waar het eindigt...

Politica Asmaa Abdol-Hamid daarentegen is enthousiast en moedigt alle moslima's aan mee te doen. '"Miss Hoofddoek" klinkt misschien wat vreemd' zegt ze, 'maar het initiatief provoceert toch mensen die zich kanten tegen het dragen van de hoofddoek.'

Misschien kan Bettina Geysen van Spirit (nu VlaamsProgressieven) zich inschrijven? Vlaamse politica's menen toch dat een hoog babe-gehalte essentieel is om serieus te worden genomen in de politiek...

Boel in Brussel (3)


Het is zaterdagnacht rustig gebleven in Anderlecht. Het weer was er niet naar en het samenscholingsverbod had kennelijk een preventieve werking.

Voorlopige balans van deze territorium-jihad: 114 relschoppers zijn administratief opgepakt en ... op zeven na allemaal meteen weer op vrije voeten gesteld. Daar tegenover staan 14 gewonde politieagenten, een pak materiële schade en een fors kostenplaatje ten laste van de gewone belastingbetaler, u en ik.

Minister Dewael zegt dat de raddraaiers gekend zijn en roept de magistratuur op passende straffen uit te spreken, «dat hoeft niet noodzakelijk opsluiting te zijn.»

Welke straf men ook voorziet, als ze niet meteen wordt uitgesproken in snelrecht, maakt ze op de Marokkaanse meute niet de minste indruk en is het dus een (straf)maat voor niets.

In Anderlecht is alleszins de toon gezet. Even resumeren: na de gewonnen bekermatch van vorige week trachtte een Marokkaan een supporter te beroven aan het metrostation Sint-Guido. Die liet zich niet doen en geholpen door enkele makkers werd de criminele Marokkaan getrakteerd op een pak slaag. Dat was niet naar de zin van de islamieten aldaar: Anderlecht is Dar ul-Islam, territorium waar de islam de lakens uitdeelt en hier is het dus "halal" om kafir (ongelovigen) te beroven. Dat is perfect legitiem volgens de sharia. Hier tegen in het verweer komen, zoals ons voorbeeld vertelt, is ongehoord en vraagt om een gewelddadige respons. De rest van het verhaal is gekend.

Moraal van het verhaal: de islam heeft zich als een kanker genesteld in tal van cité's en wijken in ons land en het doel is hier de sharia (de islamitische wetgeving) installeren, ten koste van alles. Als wij samenlevingsproblemen zoals de rellen in Anderlecht willen voorkomen of zelfs wegnemen, moeten wij de kanker wegsnijden. Daar hoeft verder geen tekening bij.

zaterdag 24 mei 2008

Mohamed: Allah is Satan


De gekende auteur Ibn Misr, onder meer bezieler van de druk bezochte site Sons of Apes and Pigs en schrijver van menig essay over de islam, heeft naar eigen zeggen in de koran het bewijs gevonden dat Allah in feite ... Satan is.

Ibn Misr, Koptisch christen en fel opponent van de islam, heeft zich tot doel gesteld de islam te ontmaskeren die zich achter een muur van mystieke en onbegrijpelijke Arabische taal en cultuur verschuilt en dus niet juist wordt begrepen en ingeschat door niet-islamieten.

Vanuit zijn enorme kennis van de islam, baseert hij al zijn beweringen en theorieën op de woorden van de zelfverklaarde profeet Mohamed zelf, opgetekend in de koran en de hadith (de overleveringen van hetgeen de zelfverklaarde profeet ooit woordelijk zou hebben gezegd).

Het maakt van hem een moeilijk te bekampen tegenstander, zijn theorieën weerleggen staat gelijk met het weerleggen van de woorden van de profeet. Ibn Misr is bijgevolg een aartsvijand voor islamisten en fundamentalisten.

Hij haalt voor zijn spectaculaire bewering de koran Sura 5 vers 64 (De Tafel) aan waarin Allah zegt: « [ ... ] En wat tot u is neergezonden vanwege uw Heer zal velen hunner nog doen toenemen in overmoed en ongeloof maar Wij hebben tussen hen vijandschap en haat geworpen tot de Dag der Opstanding. [ ... ] »

Verderop, in Sura 5 vers 91 zegt de profeet Mohamed: « [ ... ] De Satan wil slechts vijandschap en haat tussen u werpen terzake van de wijn en het geluksspel en u afhouden van de vermelding Gods en van de salat. [ ... ] »

Ibn Misr heeft hier zeker een punt, maar vraag is of men bereid is rationeel en met een open geest naar religieuze teksten te kijken. Dat is allicht teveel gevraagd van geïndoctrineerde gelovigen.

Boel in Brussel (2)


Vandaag, the day after, worden de wonden gelikt in Anderlecht, want er is best wat bloed gevloeid. Vanavond wordt aan de stammentwist een vervolg gebreid, met de politie tussen hamer en aambeeld. Op zaterdagavond kunnen beide groepen immers op versterking rekenen van buiten het Brusselse. Het belooft een hete nacht te worden. Gelukkig voorspelt men regen.

Nu al kunnen we interessante conclusies trekken. Voorop zeker het feit dat de "blanke oppositie" zijn turf stond. Anderlecht is voor de Marokkaanse gemeenschap immers "Dar ul-Islam", het territorium van de islam.

De "kafir crusader" heeft het dus aangedurfd dit territorium te betwisten, sterker nog, de blanke kufaar gedroegen zich vannacht als échte "kafir harby" oftewel "ongelovigen die misprijzen hebben voor de islam en hem de oorlog verklaren"...

We gaan ze hard nodig hebben in de nabije toekomst, die kafir harby, de blanke mannen die niet in hun schulp kruipen maar de mouwen opstropen om die would-be jihadi's te confronteren. Door de linkse pers worden ze denigrerend "hooligans" en skinheads genoemd, liefst van al zou men ze als neo-nazi's wegzetten.

Ook van de politiek moeten we in dit land weinig verwachten. Al bijna een heel jaar lang maken "politiekers" zich druk om Brussel-Halle-Vilvoorde, een probleem dat enkel hen zelve aanbelangt en verder geen enkele burger interesseert, terwijl de economische crisis hard toeslaat en de samenlevingsproblemen naar een explosief punt groeien.

Van de politiek moeten we niets verwachten, hier evolueren we naar een complete "verpruiming", met politica's die schroomloos opduiken in bikini-specials van kranten, en zich eerder als babes en BV's gedragen dan als verkozenen van het volk. De "pussy politiek" die zij produceren zet geen zoden aan de dijken en maakt ons daarentegen kwetsbaar in het vooruitzicht van escalerende burgerconflicten in al onze grootsteden en migrantencité's.

In deze tijd is leiderschap met een hoog testosteron-gehalte wenselijk, misschien is het wel tijd om de scepter voor enige tijd over te dragen aan Jean-Marie DeDecker?

vrijdag 23 mei 2008

Boel in Brussel (1)


In vorig artikeltje kondigde ik een nakende burgeroorlog aan in Frankrijk, met gebruik van oorlogswapens en al. Het is al lang geen kwestie meer 'of' dan wel 'wanneer' het vuur in de pan slaat. Mijn volgend bericht zou - ter vergelijking - over de situatie in diverse Engelse steden en gemeenten in het Brusselse gaan, maar de actualiteit haalt mij in. In Brussel althans.

Na de bekerfinale tussen Anderlecht en AA Gent zondagavond braken rellen uit tussen supporters van paarswit en Marokkanen uit de buurt, én uit andere Brusselse gemeenten, want met Anderlecht of voetbal heeft het feitelijk niets te maken.

Via een internetblog werden Noord-Afrikaanse jongeren opgeroepen om "af te rekenen" met de blanke supporters van voetbalclub Anderlecht. "Steek cafés, huizen en auto's in brand", luidde de boodschap. Meer dan 600 heethoofden reageerden al op het bericht, een herkenbare oproep tot "jihad".

Anderlecht vroeg intussen om de internetblog te sluiten. De burgemeester, Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), neemt de bedreigingen om vanavond geweld te gebruiken tegen blanke supporters van Anderlecht ernstig en zet extra manschappen van de politie in. Het parket voert een onderzoek naar de initiatiefnemers van de blog. Die zouden uit het buitenland komen.

Dat hadden wij u ook kunnen vertellen. Wat vandaag in Anderlecht gebeurt, is niets uitzonderlijks, de bekermatch is maar een aanleiding of excuus waarop men zat te wachten om de agitatie op te starten. We moeten de modus operandi van "het beest" (het jihadisme) doorzien om het mechanisme erachter te bevatten.

Dit soort "territoriumrellen" en kat-en-muis-spelletjes met de politie zijn enerzijds prikken om de slagkracht van de ordetroepen te testen en hun tactieken te observeren. Anderzijds is het intimidatie jegens het "politieke bestel" die zal uitmonden in de toezegging van de overheid om imams en bepaalde "overlegfiguren" in de migrantencité's meer concessies, middelen en macht te geven teneinde de lieve vrede te herstellen en (tijdelijk) te bewaren.

Slotsom is dat we weer wat opschuiven richting "sharia". En hoe dan ook staat de islamitische gemeenschap weer een stap verder in het consolideren van de enclave-status waarbij de overheid hier helemaal niets meer te vertellen heeft en waar in ruil voor de jiziyya (taks die ongelovigen betalen aan de moslimgemeenschap voor wat betrekkelijke rust) in de vorm van uitkeringen, steun, subsidies etcetera een "gewapende vrede" wordt afgeroepen, tot het volgend conflict ontbrandt dat het proces weer een stap verder duwt.

We hebben in deze één geluk, voor zover we überhaupt optimistisch mogen klinken: de échte burgeroorlog start in Frankrijk. Dat geeft ons een beetje respijt. Maar als Sarko en de hoeders van de Republiek de zaak niet snel onder controle mochten krijgen, zal het conflict zich als lopend vuur over heel Europa verspreiden en zitten wij er middenin. Hetgeen de afgelopen dagen gebeurde in Johannesburg en Kaapstad (Zuid-Afrika) zal in vergelijking hiermee "kattenpis" lijken.

woensdag 21 mei 2008

Burgeroorlog nakend in Frankrijk


Jean de Maillard, vice-president van het Hooggerechtshof in Orléans en professor aan het Instituut voor Politieke Wetenschappen in Paris, waarschuwt Frankrijk voor het uitbreken van een burgeroorlog in de heel nabije toekomst en maant het land aan zich hierop voor te bereiden.

«Als elke dag een school, een bib, een politiestation, een garage en een dozijn auto's in brand worden gestoken door allochtone jongeren [Algerijnen, Marokkanen, Afrikanen...], treedt een soort gewenning op, het wordt business as usual.»

«Maar tijdens de incidenten in Villiers-le-Bel afgelopen winter stak een nieuwe trend de kop op, met name het gebruik van vuurwapens. De regering en de media verkozen hierover te zwijgen. Tot hiertoe bleef de inzet van wapens beperkt tot gewone jachtgeweren, maar er zijn inlichtingen van veiligheidsdiensten die erop wijzen dat er een opbouw van wapens aan de gang is in de banlieues. En nu betreft het wél moderne oorlogswapens, granaten, RPG's, tot kogelvrije vesten toe... Import uit het Midden-Oosten.»

Anders gezegd, de situatie wordt in toenemende mate explosief. Blijkt immers dat "het racaille" zijn technieken aan het perfectioneren is, en stilaan groeit naar het niveau van Hamas en Hezbollah. Het zou trouwens niemand verbazen dat deze groeperingen stiekem voor de guerilla-opleiding zorgen.

«Ik ben ervan overtuigd dat we tot op heden geluk hebben gehad dat dit crapuul en de toekomstige killers het nog niet aangedurfd hebben hun oorlogswapens in te zetten, maar een klein kind kan voorspellen dat dit niet blijft duren.»

Of Jean de Maillard een oplossing heeft? «Neen. Praten heeft geen zin, opleidingen en jobs helpen niet meer, buurtwerkers inzetten heeft geen zin, nog meer politie evenmin. Het enige wat we op korte termijn kunnen doen is de "caids", de bendeleiders, omkopen om een betrekkelijke rust in stand te houden. Tegen alle principes in. Meer kunnen we niet doen. Ik ben blij dat ik niet in de regering zit.»

Wie het probleem niet begrijpt of zich hier niets bij kan voorstellen, kijke even naar deze clip, vanaf de tweede scene wordt het echt interessant en krijgt u een voorproefje van hetgeen Frankrijk en de rest van Eurabia te wachten staat in de nabije toekomst...

Engeland introduceert Sharia-lening


Engeland, ooit een fiere natie van helden en wereldreizigers maar nu een landje van dhimmi's en zelfhaters, gaat als eerste westers land staatsobligaties uitgeven die voldoen aan de sharia-beleggingsprincipes. Anders gezegd, beleggingen waarvan de modaliteiten zijn goedgekeurd door islamitische rechtsgeleerden, godbetert.

De sharia-conforme obligaties ter waarde van 500 miljoen pond (650 miljoen euro) zijn winstgevend, hoewel er geen rente wordt uitgekeerd.

Pure hypocrisie, eigen aan de islam: Saudi's gaan nooit naar de hoeren, zij nemen een "gewillige vrouw" als "booty" (buit) tot ze hun ding hebben gedaan en geven haar dan weer door, helemaal halal want naar het voorbeeld van de zelfverklaarde profeet, die lustte er ook pap van (Sura 4:24 - En ook [zijn verboden] de in eerbaarheid welbewaarde vrouwen tenzij wat uw rechterhanden bezitten... )

Op deze staatslening kunnen in eerste instantie in Londonistan gevestigde islamitische banken intekenen. De obligaties zullen uiterlijk volgend jaar op de markt komen en allicht navolging krijgen op de rest van het continent.

Na Zweden pleegt ook Engeland onder Blair en nu Brown al fluitend zelfmoord door gedurig aan een haatdoctrine ter wille te zijn. De rest van Eurabia volgt gedwee.

Viva La Fallaci


De overwinning van de Lega Nord in de recente parlementsverkiezingen in Italië materialiseert zich reeds in een aantal opmerkelijke veranderingen in de laars van Europa.

De krant La Repubblica meldt, overigens niet zonder trots, dat Lady Oriana Fallaci postuum een bijzonder ere-burgerschap te beurt is gevallen in de stad Verona, met dank aan burgemeester Alessandro Montagnoli.

De gemeenteraad van Oppeano (Verona) heeft in meerderheid beslist een druk bezochte moskee te laten bulldozeren om plaats te maken voor een gezellig plein met veel groen. Een plein als "ode aan het leven" boven een gebouw waarin "de cultus van de dood" wordt uitgedragen.

Het nieuwe plein wordt genoemd naar en opgedragen aan Oriana Fallaci, auteur-journalist en notoir kritikaster van de islam.

Haar boek "De Kracht van de Rede" deed afgelopen jaren stof opwaaien en maakte haar tot doelwit niet alleen van de islamisten die haar per se dood wilden, maar ook van linkse multi-culti's, die de ene gerechtszaak na de andere inspanden om Fallaci ten gronde te richten. Het is hen nooit gelukt.

Oriana Fallaci is in 2006 op 77-jarige leeftijd overleden, nog voor een rechter een oordeel kon uitspreken. De weerstand tegen de islamisering van Europa verloor aan Oriana een "gentlelady", een amazone die haar turf stond, met lijf en leden.

Cara Oriana, mille baci! Moge deze gebeurtenis duizenden steden inspireren over heel Europa!

dinsdag 20 mei 2008

België en het Beest


In verband met het oprollen van een nieuwe terreurgroep in Marokko, komt het federaal parket in België opnieuw helemaal uit de lucht vallen.

Het is nu al de tweede keer dat er in Marokko tot eenieders verbazing een belangrijke bende wordt ingerekend omdat ze terreurdaden plande of misdaden beging of van plan was aanslagen te plegen in ons land.

Eerst was er de de affaire Adbelkader Belliraj, de man die niemand kende, maar die in België kennelijk ongehinderd zijn gang kon gaan met moordaanslagen en wapensmokkel. En nu zijn er de arrestaties van 11 Marokkanen, waaronder minstens één persoon met Belgisch paspoort, gelinkt aan een Berberse terreurcel van Al-Qaeda.

Ook nu stonden de veiligheidsdiensten en het parket in ons land met de mond vol tanden, terwijl men in Marokko snel en doortastend ingreep vooraleer de jihadi's in een operationele fase konden treden.

Zijn onze veiligheidsdiensten onbekwaam of minder efficiënt dan de Marokkaanse? Er is in ons land en bij uitbreiding in West-Europa ongetwijfeld een gebrek aan kennis, inzicht en inlevingsvermogen over hoe "het beest" denkt, zich organiseert en mobiliseert met betrekking tot de "jihad met het zwaard".

Het wordt de hoogste tijd dat hierin verandering komt, want één van de basisregels in deze materie is dat een verijdelde aanslag maar een uitstel van executie is.

maandag 19 mei 2008

Viseert Osama België?


Osama Bin Laden, icoon van de global jihad, heeft op een islamistische website afgelopen weekend uitgepakt met "een krachtige boodschap".

Wat we nu al kunnen opmaken uit de aankondiging is dat Al-Qaeda zijn acolieten, verspreid over de hele wereld, een verdoken boodschap meegeeft die als groen licht geldt voor een grote operatie. Met andere woorden, er zit een grote terreuroperatie aan te komen, vraag is waar en wanneer en gericht tegen wie?

Zou België soms in het vizier van Al-Qaeda liggen, omwille van zijn deelname aan de vredesmacht in Libanon en Afghanistan? In Marokko is zopas een groep terroristen gearresteerd met banden met Al-Qaeda. Naar verluidt stond de groep klaar om aanslagen te plegen in ons land. De 11, waaronder een Marokkaan met Belgisch paspoort, werden opgepakt in het centrum van Fes in Nador (Noord-Marokko). Van deze terreurcel is intussen geweten dat ze de afgelopen maanden vrijwilligers klaarstoomde voor operaties in Irak. Gevaarlijke kerels dus.

België heeft op dit ogenblik een beperkte vredesmacht in Zuid-Libanon. Die mensen lopen de komende weken natuurlijk een groot risico, want er is kans dat "de nakende grote aanslag of commando-raid" zich in die omgeving zal afspelen, allicht bedoeld om de VN-troepen tot een aftocht te dwingen en de Israëlies te provoceren tot een nieuwe oorlog met Hezbollah.

De aanslag zou anderzijds ook gericht kunnen zijn tegen een islamitisch staatshoofd of dito targets. Want Bin Laden beklemtoont in zijn boodschap dat moslims het islamitische verbod op gewelddadige strijd tegen moslims moeten negeren. Het is toegestaan in opstand te komen tegen moslimleiders die niet regeren zoals de islamitische wetten voorschrijven, zei hij. Dit is het principe van "takfir": een devoot moslim verklaart andere moslims tot ongelovigen en maakt hen bijgevolg een legitiem doelwit.

Begrijpen wij hieruit dat Bin laden de wanhoop nabij is omdat de "jihad met het zwaard" niet opschiet, of is de global jihad nu in een volgend stadium aan het treden? Een fase die begint met een uitslaande brand in het hele Midden-Oosten...

In zijn verklaring verwijt Bin Laden de Arabische landen ook dat ze 'niet één serieuze oorlog hebben gevoerd om Palestina terug te krijgen'. Hij uit kritiek op Hassan Nasrallah, de leider van de Libanese sjiitische militante beweging Hezbollah, die in 2006 een bloedige strijd voerde met Israël. Bin Laden verwijt hem de strijd voor de bevrijding van Palestina niet genoeg te hebben gesteund. Ook is hij boos omdat Nasrallah toestaat dat VN-soldaten, waaronder dus Belgen, in Zuid-Libanon 'de Joden beschermen'.

Er staat een en ander te gebeuren, we doen er best aan de alarmfase op te trekken naar oranje!

zondag 18 mei 2008

Moslims vallen over Bloot


Kan het allemaal nog gekker? Jazeker, het kan nog véél gekker, toch als de islam in buurt is. Na de intimidatie van de cartoonist Nekschot (zie één der vorige berichten) is er een volgende aanslag op komst op onze vrijheden.

Op een bouwwerf in Almere (NL) werd de bouwvakkers verzocht of ze even de korte broek wilden omwisselen voor een werkoverall met lange pijpen.

Om niet te bezwijken in de tropische hitte van de afgelopen weken hadden de mannen hun werkoverall ingeruild voor een korte broek en T-shirt. "We liepen allemaal in korte broek", vertelt bouwvakker Robin Willemsen. Hij renoveert samen met collega's de buitenkant van 750 woningen van woningbouwvereniging De Goede Stede in Stedenwijk-Noord in Almere.

De bouwvakkers kregen het nieuws te horen van de werfleider. Robin Willemsen: " Hij kwam de keet binnen en zei dat er een klacht was binnengekomen van islamitische buurtbewoners. Ze vonden onze kleding te bloot en te kort."

De gespierde mannen namen de opmerking voor een terloopse kennisgeving aan. "Je denkt toch niet dat ik in die bloedhitte in een overall ga lopen klussen?" aldus Robin. De korte broek bleef daarom aan.

Voor Richard Hoekert van bouwbedrijf Mateboer uit Kampen zijn de klachten nieuw. "Er zijn alleen afspraken over correcte kleding. Dat zijn een korte broek en T-shirt ook" , aldus Hoekert. "Maar als bewoners hier serieus last van ondervinden, gaan we kijken hoe we dat oplossen."

Kijken hoe we dat oplossen? U zegt? Maar beste man, voor de islam doe je geen knieval. Je geeft aan islamieten per definitie geen millimeter toe. Het is gelijk het Arabisch gezegde over de kameel en de tent: als je de neus binnenlaat, volgt geheid de rest ook.

Zo werkt dat bij deze doctrine: kleine toegevingen vragen, testen hoe ver ze kunnen gaan, opnieuw concessies vragen, dreigen, beetje agitatie en straatterreur ter intimidatie, zeuren over gevoeligheden en respect en opnieuw concessies eisen. Voor je het weet zit je met een "sharia lite" opgezadeld die snel evolueert naar de gewone sharia. Beter voorkomen dan genezen. De moslims die niet tegen een blote bast kunnen, zijn in onze contreien niet op hun plaats.

Egypte Kiest voor Barbarij


Afgelopen week hebben de conservatieven een wetsvoorstel doen stemmen in het Egyptisch parlement waardoor vrouwenbesnijdenis opnieuw legaal wordt in Egypte. WAT EEN PYRAMIDALE SCHANDE!!!

Deze conservatieven (vanzelfsprekend verdoken islamisten) zijn erin geslaagd enkele middeleeuwse sharia-wetten vanonder het stof te halen en weer kracht van wet te geven en andere verworvenheden terug ongedaan te maken.

Zo ligt de wet die het uithuwelijken van meisjes jonger dan achttien verbiedt in de prullenmand. Dat betekent dat we in Egypte weer kindbruidjes zullen krijgen, meisjes van 5-6 jaar die worden gekoppeld aan oudere mannen. Voortaan weer helemaal halal en wettelijk, naar het voorbeeld van de zelfverklaarde profeet, multipsychoot en notoir pedofiel. Mag ik dat zeggen, Hirsch Ballin?

Ook nieuw in Egypte: vrouwen kunnen zelf geen kinderen meer laten registeren. Eén van die dwaze conservatieve parlementsleden gaf hieromtrent als commentaar dat een vrouw die zelf kinderen aangeeft een aanmoediging is voor overspel. Anno 2008? Tevens is het voor buren voortaan verboden mensen aan te geven die hun kinderen mishandelen. Stel je voor.

Bij deze roep ik op om Egypte te boycotten als vakantiebestemming, tot deze idiote sharia-wetten weer worden afgevoerd. Bij deze roep ik op om Westerse overheden onder druk te zetten alle ontwikkelingshulp aan Egypte - vele vele miljarden euro's per jaar - per direct stop te zetten. EGYPTE, SCHAAM U !!!!

En de feministen aller landen? Die blijven OORVERDOVEND stil...

zaterdag 17 mei 2008

Oorlog met Iran op Komst


Vorige week: Iran forceert via Hezbollah een doorgang tot de Middellandse Zee...

President Ahmadinejad verklaart enkele dagen later in een speech, uitgezonden door de Iraanse omroep IRINN, dat "de ineenstorting van Israel ophanden is". Ook zegt hij "dat Bush in Libanon aan het kortste eind heeft getrokken en Amerika op weg is om vernietigd te worden".

«De hele wereld zal spoedig begrijpen dat de jubileumvieringen in Israël [ 60 jaar Israël ] een teken zijn van zwakte en nakende desintegratie», profeteert Mahmoud Ahmadinejad die in één adem ook de sluiting van de Britse ambassade in Teheran aankondigt.

Dichter bij huis beslist de Belgische defensie een troepenvermindering door te voeren in Zuid-Libanon, waar België met BELUFIL VI een bijdrage levert aan de VN-vredesmacht. Uiteraard veroorzaakt dit onrust bij de 360 militairen die midden volgende maand moeten vertrekken. Het blijft onduidelijk, maar het zou best kunnen dat de 360 militairen hun koffers weer mogen uitpakken.

Intussen zijn de zwaarste oorlogsbodems van de VS aanwezig in de Perzische Golf en als we de archieven erop naslaan leren we dat het tot hiertoe altijd op een oorlog is uitgedraaid als de Amerikanen hun vloot doen opstomen.

Er zijn nog meer tekenen aan de wand. Neem de opmerking van Bush aan het adres van Barack Husein Obama dat toenadering tot Syrië en Iran kan vergeleken worden met Chamberlain's appeasing van Adolf Hitler... Neem de audioboodschap van Osama Bin Laden met een niet mis te verstane bedreiging aan het adres van de VN-vredesmacht in Libanon. Neem de uit de pan swingende olieprijzen, deels veroorzaakt omdat er gigantische reserves worden aangelegd. Door de militairen?

Er hangt oorlog in de lucht. Met grote waarschijnlijkheid zal er spoedig een massale aanval komen met als doelstellingen: de omverwerping van het huidige mullah-regime in Iran; de vernietiging in Iran van alle industriële sites voor de opwerking van kernenergie; de vernietiging van de Iraanse Revolutionaire Garde als de sterkste militaire macht (buiten de VS en Israël) in het Midden-Oosten; de vernietiging van de terreurgroepen Hezbollah en Hamas; de bevrijding van Libanon; en tenslotte een "sweeping" in Gaza om de Palestijnse Autoriteit weer alle touwtjes in handen te geven...

Wint de "Clash of Civilizations" aan dynamiek?

België op zijn Best


De ministerraad heeft de procedure verfijnd om een specifieke terreursituatie aan te pakken: indien jihadi's een vliegtuig kapen in ons luchtruim, mag het leger dat toestel neerhalen.

Kous af? Nee dus. Er zullen voortaan drie ministers (premier, Defensie en Binnenlandse Zaken) in consensus het bevel moeten geven om tot afschieten over te gaan.

In een normaal land niets aan de hand, maar in België? Hier worden dat moeizame communautaire gesprekken (voor onze Nederlandse lezers: ruzie tussen Frans- en Nederlandstaligen), en dat terwijl passagiers en crew doodsangsten uitstaan en het toestel tegen Mach 1 elk moment over de grens kan vliegen. Allicht maakt het zelfs een verschil of het vliegtuig van Air France dan wel van Lufthansa is.

Leuk om weten: er is een aparte procedure voor het geval dat één van die drie bevoegde ministers zelf in het vliegtuig zou zitten. Als hij of zij de "foute" partij vertegenwoordigt mag er meteen worden gevuurd. Althans, dat nemen wij toch aan...

In dat zelfde Brussel verkiest minister Turtelboom "open grenzen" boven regularisatie via de dienstencheque.

Beide opties zijn misplaatst. In dit land beschikken wij toch over 500.000 parate werklozen? Wij hebben bijgevolg geen Polen of illegalen vandoen om hier aan de slag te gaan, met alle respect voor die werklustige mensen. Onze werklozen, dat zijn toch geen ouden van dagen, geen zieken, geen gehandicapten, mag worden aangenomen?

Het statuut van werkloze staat toch voor wat het staat: mensen die direct inzetbaar zijn, die werk zoeken en vooralsnog geen werk kunnen vinden. Of is dat te simpel gedacht? Zou het kunnen dat minister Turtelboom met haar voorstel impliciet aangeeft dat wij hier opgezadeld zitten met 500.000 werkonwilligen? Is dat synoniem van parasieten? Is dan geen ander beleid wenselijk? Mag ik dat zeggen?

vrijdag 16 mei 2008

Vreemdelingenhaat in Italië


In de buurt van Napels in Zuid-Italië werden de afgelopen dagen kampen van illegale migranten in brand gestoken door groepjes autochtone Napolitaanse jongeren.

«Wie zich uitslooft, mag hier blijven. Maar tegen de rest moeten we maatregelen treffen, desnoods met vuur. Italië is geen democratie, de staat komt niet voor ons op. Deze etnische zuivering dringt zich op», roept een heethoofd, opgetekend in de Milanese krant Corriere della Sera. De journalist die de getuigenis noteerde, vraagt zich af of de jongeman de draagwijdte begrijpt van de term 'etnische zuivering'.

Italië kent een bizarre opstoot van vreemdelingenhaat, jegens de Roma-gemeenschap maar ook tegen Noord-Afrikanen en zwarte Afrikanen die in grote aantallen het land binnenstromen. De voorbije dagen hebben woedende Italiaanse bewoners meermaals brand gesticht in kampen waar illegalen hokken, in de omgeving van Napels.

'We hopen werkelijk dat we ons vergissen, maar we vrezen dat deze opstoot van vreemdelingenhaat zich over de rest van Italië zal verspreiden', zegt Loris De Filippi van de Italiaanse "Artsen Zonder Grenzen". Volgens een peiling, in opdracht van de Romeinse krant la Repubblica, vindt liefst zeventig procent van de Italianen dat clandestiene immigranten onmiddellijk moeten worden uitgewezen. De regering heeft oog voor het algemene ongenoegen en werkt aan een verstrenging van het immigratiebeleid.

Mensen die het recht in eigen hand nemen als de overheid te kort schiet, het is een fenomeen dat beetje bij beetje terugkeert in de hele Westerse wereld waar de verloedering tastbaar wordt tengevolge van massieve migratie zonder aanpassing.

Arrestatie in Gestapo-stijl


Intussen sijpelt er meer informatie door over de arrestatie van de Amsterdamse satirische cartoonist Gregorius Nekschot, zie vorig artikeltje. De man voelt zich geïntimideerd door de politie-inval in "gestapo-stijl" in zijn huis. Hij zat dinsdag thuis te werken, toen de bel ging. «Ongeveer tien man stonden er voor mijn deur. Twee agenten, de officier en een hele ploeg technische recherche. Meteen toen ze binnenkwamen, begonnen ze te fotograferen en in mijn spullen te rommelen», aldus de artiest. 

De cartoonist - zijn pseudoniem verwijst naar zowel de paus die de inquisitie instelde als een methode waarmee fascisten en communisten tegenstanders uit de weg ruimden - werd dan naar het politiebureau gebracht, waar hij twee keer is verhoord en vervolgens overgebracht naar een cellencomplex. Pure intimidatie. Toen hij 's anderdaags terug thuiskwam bleken computer, backupschijven, usb-sticks en mobiele telefoon in beslag genomen, allemaal spullen die ie nodig heeft om te kunnen werken.

Hiervan gaat natuurlijk je bloed koken, wetende dat er in onze steden duizenden draaideurcriminelen rondlopen die volledig ongemoeid worden gelaten. Draaideurcriminelen zijn boefjes die sneller terug op straat staan dan een agent het proces verbaal kan uittikken.

De cartoonist is ervoor gekend zich in zijn werk te richten tegen àlle vormen van totalitarisme, religieus én politiek. Dat hij zoveel cartoons aan de islam wijdt, komt doordat de islam tegenwoordig zoveel viezigheid loost dat cartoonisten stof in overvloed hebben om mee te werken.

Gregorius Nekschot zegt zich sinds de inval onveilig te voelen. «Ik heb me nooit willen onttrekken aan justitie. Maar ik ben wel altijd heel voorzichtig geweest met mijn identiteit. Dat pseudoniem gebruik ik niet voor niets. Het is geen flauwekul wat ik maak, ik weet wat de consequenties kunnen zijn. Daarom ben ik ook heel bang voor een veroordeling. Stel dat ik de gevangenis in ga. Als maker van die cartoons ben ik er mijn leven niet zeker.»

En dat is precies wat de verdedigers van het multiculturele ideaal wensen: dat je bang wordt en voortaan je mond houdt en braaf met de stroom mee drijft. Of uit angst het land verlaat, zoals Ayaan Hirsi Ali.

Blogger onder Arrest


Het gaat niet goed met de vrije meningsuiting dezer dagen. Deze week is in Nederland, het land dat nochtans al eeuwen prat gaat op zijn free speech, de cartoonist Gregorius Nekschot (een schuilnaam) aangehouden en anderhalve dag op de rooster gelegd.

Onwaarschijnlijk? Niet als u ook verneemt dat de aanhouding volgt op een aangifte in 2005 door ... imam Abdul Jabbar van de Ven (FOTO), een tot de islam bekeerde Nederlander. Dit baardig heerschap zonder hersens riep indertijd op om Theo Van Gogh te vermoorden. Kritiek op de islam staat in Nederland tegenwoordig synoniem voor blasfemie en racisme.

Waarom het onderzoek zo lang heeft geduurd? Naar verluidt zou het "Landelijke Expertisebureau Discriminatie" honderden cartoons hebben bekeken. Volgens hun bevindingen zijn "tussen de twee en de twintig cartoons strafbaar", want beledigend voor moslims en "mensen met een donkere huidskleur". En dat laatste slaat niet op mensen als u en ik die een uurtje te lang op een zonnig terras hebben gezeten...

De cartoons zouden ook kunnen aanzetten tot haat aldus het OM (Openbaar Ministerie). Haat? Wat gezegd van het gezegende boek van de moslims? Onder andere het hele hoofdstuk 9 is 18-karaats haatproza. Puur racisme, anti-semitisme, discriminatie en oproepen tot het plegen van misdaden.

Een woordvoerder van het OM weet nog te melden dat nog niet is besloten of Nekschot al dan niet wordt vervolgd. In de politiek begint het inmiddels te roeren: SP, VVD en D66 willen uitleg van justitieminister Hirsch Ballin, precies de man die de wet op de godslastering vanonder het stof wil halen en verstrengen.

Welke filosoof zei het ook al weer: als de overheid de narren en satiristen begint lastig te vallen is het tijd om te emigreren.

Döner King serveert Rottend Vlees


In Berlijn is het bedrijf Döner King, gekend voor zijn vleesproducten aangeboden in Turkse kebabzaken over heel Duitsland, veroordeeld tot zware geldboetes omdat het rottend vlees in zijn waren had vermengd, vlees dat niet langer geschikt was voor menselijke consumptie.

In het warenhuis van de firma werden tonnen rottend vlees ontdekt, aangevoerd uit het buitenland. Allicht werden de producten van Döner King ook in de Benelux gedistribueerd, maar dat blijft vooralsnog onduidelijk.

Deze zaak heeft kebab-fans in Duitsland zwaar geschokt, het was trouwens niet de eerste keer dat een Turkse fabrikant van kebabwaren betrapt werd op dit soort schandelijke praktijken. De algemene verkoop van kebab bij onze Oostburen is dan ook met 25% gekelderd.

Mensen die hun neus ophalen voor kebab zullen niet verbaasd zijn. Zelf eet ik al jaren geen Turkse specialiteiten meer en blijkbaar zit het snor met mijn intuïtie.

Synagogen besmeurd in Londen


Gisteren zijn vier synagogen in Londen zwaar beklad met graffiti. Er werden dozijnen haatslogans op muren en poorten gespoten, zoals "Jihad to Israel" en "jihad to Tel-Aviv", benevens de klassieke swastika's en nazi-symbolen.

De buurtbewoners reageren geschokt over zoveel uitingen van haat en anti-semitisme. De politie van zijn kant heeft verscheidene daders op zijn surveillance-camera's staan en onderzoekt de zaak. Het leidt niet de minste twijfel dat die criminelen in moslimkringen moeten worden gezocht. Gisteren was het namelijk Al-Naqba, Arabisch voor "De Catastrofe". De Palestijnen herdenken hiermee het ontstaan van de staat Israel als een groot onrecht dat hen zou zijn aangedaan.

Minister Parmjit Dhanda, die zich over de samenlevingsproblematiek ontfermt, zei gisteren dat er 547 anti-semitische incidenten zijn geteld het afgelopen jaar. De regering zou er een prioriteit van moeten maken dit probleem van groeiend anti-semitisme aan te pakken.

Andrew Dismore (Labour) van het district Hendon, waar de meeste Joden wonen, sprak van een permanente belegering en een gevoel van sluipende haat in de gemeenschap.

Oplossing? De daders identificeren, enkele maanden dwangarbeid aansmeren en dan in pek en veren dumpen in de Hindu Kush in Pakistan.

donderdag 15 mei 2008

Moslimhomo's uit de Strop


Zes Amsterdamse homoseksuele jongeren met een islamitische achtergrond moesten vorig jaar wegens hun seksuele geaardheid onderduiken voor onder andere hun eigen familieleden. Het project "Veilige Haven", dat deze jongeren sinds 2005 te hulp schiet, was de reddende engel.
 Dat maakte de gemeente Amsterdam deze week bekend. In totaal stonden medewerkers van Veilige Haven 41 jongeren bij in 2007, allicht het topje van de ijsberg. Zij kregen psychosociale hulp, kwamen gewoon eens over hun problemen praten of werden geholpen onder te duiken.Volgens een woordvoerder heeft het project echter zijn maximale capaciteit bereikt. Medewerkers kunnen in principe iedereen helpen die zich meldt. Het is echter niet altijd mogelijk om elke jongere intensief te begeleiden, bijvoorbeeld op school of het regelen van een vaste verblijfplaats."Veilige Haven" is een project dat best ook navolging krijgt in België, want het probleem is hier net zo groot als in Nederland. En hoe meer islam, hoe groter het probleem. Tot we in toestanden geraken zoals in Iran (FOTO), waar jonge mensen zonder boe of bah worden opgeknoopt gewoon omdat ze als homo zijn geboren.

Meer Blauw aan het Bad


Is eindelijk de vraag beantwoord waar al dat blauw blijft in de probleembuurten van onze steden?

Wij vernemen vandaag dat de gemeente Huizingen bij Brussel "draconische veiligheidsmaatregelen" heeft ingesteld om "kutallochtonen" te bedwingen die met hun hooliganisme het badplezier en zonnebaden onmogelijk maken aan het zwembad van het provinciaal domein aldaar.

Draconisch? Zeker, hoe omschrijf je anders de inzet van zeventig politieagenten en ... een waterkanon? Directeur Marc Van Acker benadrukt dat de maatregelen vruchten afwerpen, men heeft de voorbije warme week niet één keer moeten tussenkomen.

Wij willen dat best geloven. Wat wij ook weten is dat zelfs de grootste probleemwijken in onze steden onder "controle" te brengen zijn. Meer blauw, een waterkanon hoeft niet meteen, en vooral een lik-op-stuk-beleid: zero tolerance gekoppeld aan snelrecht met effectieve voorbeeldstraffen.

Campagne Gedwongen Huwelijken


Het is al vele jaren geweten dat de gedwongen huwelijken met partners uit de thuislanden de integratie van islamieten bemoeilijken of zelfs verhinderen en zo de creatie van parallelle maatschappijen in de hand werken. De hierdoor ontstane samenlevingsproblemen, waarmee we in heel West-Europa kampen, kunnen niet langer genegeerd worden.

De Koning Boudewijnstichting start nu een campagne om allochtone jongeren te helpen in hun verzet tegen een gedwongen huwelijk. Twee op drie Marokkanen en Turken trouwen immers met een partner uit het thuisland, en maar al te vaak niet uit vrije wil.

Met een brochure die via scholen en verenigingen zal worden verspreid wil men de jongeren op hun rechten wijzen en de verschillen aantonen tussen de huwelijkswetten in onze landen en de thuislanden. Ook wordt vermeld wat te doen als hen een partner wordt opgedrongen.

Too little too late? Beter laat dan nooit, positief is dat er eindelijk iets gebeurt. Maar wij kunnen niet genoeg beklemtonen dat er ook aandacht moet komen voor de brutale ere-moorden die dagelijks in onze contreien plaatsvinden en veelal als zelfmoord worden geklasseerd. Via verenigingen en moskeeën dienen islamieten, de Turken en Koerden op kop, aan het verstand te worden gebracht dat die barbarij niet langer door de vingers wordt gezien.

Ook moet er een strategie worden ontwikkeld om meisjes en vrouwen uit de klauwen te halen van en te beschermen tegen familieleden die om welke reden dan ook geweld willen plegen. Deze meisjes en vrouwen horen via alle beschikbare kanalen te worden ingelicht.

Influx moet Doorgaan


De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) uit kritiek op de Nederlandse 'Wet Inburgering in het Buitenland' die sinds maart 2006 van kracht is. Migranten die naar Nederland willen, moeten sindsdien een taal- en cultuurexamen doen in het land van herkomst. Dat kost 350 euro, te betalen bij elke poging. Dat examen moet vooral de motivatie van de kandidaat en zijn wil tot inburgering aantonen. Volgens HRW worden in de praktijk haast uitsluitend de Turkse en Marokkaanse migranten beoogd.

Zou Human Rights Watch dan niet weten met welke samenlevingsproblemen wij te kampen hebben met betrekking tot inwijkelingen die het islamitisch geloof aanhangen? Zuid-Amerikanen? Geen problemen mee. Chinezen? Geen problemen. We moeten er toch geen tekening bij maken.

Het kan niet anders of er is internationaal een strategie in werking om de Westerse landen te overspoelen met islamieten uit Noord-Afrika en Anatolië. De invulling van Eurabia, waar de Egyptische schrijfster Bat Ye'Or het over heeft in haar bestseller "Eurabia"? Een chantagemiddel van de olieproducerende landen, migranten opnemen of geen olie meer? Of heeft het te maken met het "Nieuwe Collectivisme" dat beoogt de Westerling te verarmen, behoeftig en bang te maken om zo totale controle te krijgen over de geglobaliseerde wereld?

woensdag 14 mei 2008

Dissen die Niqab!


Een federale rechter in Detroit USA heeft de klacht van een moslima verworpen die een zaak had ingeleid tegen een lagere rechter. Die had haar verzocht de niqab af te leggen in het gerechtshof.

Rechter Paul Paruk vroeg de 44-jarige Ginnah Muhammad tijdens een hoorzitting over een beschadigde huurauto haar gezicht te tonen, zodat hij beter kon oordelen of ze al dan niet de waarheid vertelde.

Maar de "dame" weigerde, waarop de rechter haar in het ongelijk stelde en de zaak seponeerde.

Nu heeft Ginnah Muhammad ook in beroep ongelijk gekregen.

Het weze een precedent in de stijd tegen de Saudische woestijncultuur die elders thuis hoort, met name in het theater of in de Arabische woestijn.

Marokkanen terroriseren Badplaats


Niet alleen Maastricht gaat dezer dagen gebukt onder de terreur van Marokkaanse criminelen, ook de Hollandse badplaats Zandvoort krijgt zijn deel van de ellende.

Circa honderd jongeren van overwegend Marokkaanse origine hebben de afgelopen dagen voor flink wat overlast gezorgd op en rond de boulevards van Zandvoort.

De politie, die een twintigtal relschoppers heeft opgepakt en waarschijnlijk meteen weer vrijgelaten, heeft het over allerlei vormen van geweld, onzedelijk gedrag, urineren op straat en zelfs verkrachting.

Interessant om weten: de jongeren zouden de omstaanders hebben toegeroepen dat ze de volgende keer wapens zullen meebrengen en dat het dan voor Zandvoort een lange, hete zomer wordt...

Wie nog steeds niet gelooft dat wij op termijn op een burgerconflict afstevenen, wie weet zelfs een echte burgeroorlog, moet zijn standpunt nu toch wat bijstellen...

Kerk onder Politiebescherming


Er zijn afgelopen dagen bedreigingen van islamisten uit Turkse hoek genoteerd met betrekking tot de oude sculptuur in de kerk van Dendermonde.

Het beeld uit de 17e eeuw toont engelen die een moslim met koran onder de voet houden ten teken van afwijzing of onderwerping. Het beeld symboliseert het tot stilstand brengen (in Wenen) van de Ottomaanse jihad in 1683.

Een Turkse sensatiekrant heeft - in een opgeklopt verhaal - in het beeld een godslastering gezien ten aanzien van de zelfverklaarde profeet Mohamed (tiens, is die al tot God gepromoveerd?) en als in een déjà vu komt het hele circus weer op gang, denk maar aan de cartoonkwestie.

Intussen eisen radicale moslims in Italië de vernietiging van een fresco uit de Renaissance in de San Petronio Kerk van Bologna, geschilderd door Giovanni da Modena in 1415. Het beeldt de zelfverklaarde profeet uit, brandend in het hellevuur.

Stel u voor, islamieten die ons willen voorschrijven wat wij in onze kerken al dan niet mogen verbeelden... Hopelijk komt er een kentering op gang in Italië, waar de nieuwe regering het signaal heeft gegeven aan de moslimgemeenschap dat ze niet met zich zal laten sollen...

Strike Terror in their Hearts!


"We zullen schrik werpen in de harten van hen die ongelovig zijn" (Sura 8:12). Deze Nederlandse vertaling van prof. Kramers heeft het over "schrik", een eufemisme voor "terreur", zoals vermeld in de Arabische en Engelse versies van de koran. "Wij zullen terreur zaaien in de harten van de infidels!", luidt de oproep tot jihad van Mohamed. Zijn volgelingen geven daar gehoor aan, getuige de recente moorddadige bomaanslagen in Jaipur. En de vrije wereld slaapt verder...

7 ontploffingen in minder dan twintig minuten tijd, 80 doden, vele honderden gewonden. Hierbij dient opgemerkt dat er nog 8 bommen zijn ontmijnd, het inferno zou nog eens zo groot zijn geweest. Waarom Jaipur? Soft target. Bovendien een toeristische trekpleister. De "religion of peace" in grote doen...

Jihad in Jaipur


In het noordwesten van India zijn dinsdag minstens 80 mensen gedood en vele honderden gewond bij een reeks van zeven explosies op verschillende markten en nabij een hindoe-tempel in Jaipur in de deelstaat Rajastan.

Volgens de Indiase overheid en de internationale media zijn de aanslagen (nog) niet opgeëist en tast men voorlopig in het duister wat de daders of hun motieven betreft.

Ach, het is duidelijk dat het hier om terreur van het type "islamitische jihad" gaat, tenzij de ETA zijn werkterrein heeft verplaatst natuurlijk.

Vraag is of we te doen hebben met de jihadistische smeerlapperij van Lashkar-e-Tayyeba dan wel de Hizbul Mujahideen, of Harkat ul-Jihad al-Islami of nog een andere criminele splintergroep.

In de media wordt weinig aandacht besteed aan deze zware misdaad, de natuurrampen in Birma en China beheersen al dagenlang het wereldnieuws.

Momenteel is India, benevens Israël, het grote doelwit van de jihadi's, die terreur inzetten als wapen om op langere termijn de Islam te doen heersen over heel India.

"Terreur heeft mij grote overwinningen geschonken" zei de zelfverklaarde profeet Mohamed herhaaldelijk, en dat voorbeeld wordt vandaag de dag meer dan ooit gevolgd.

dinsdag 13 mei 2008

Marokkanen terroriseren Maastricht


Het CDA in de Limburgse hoofdstad Maastricht luidde dinsdag de noodklok over het feit dat een groep van honderd, veelal Marokkaanse drugscriminelen, Maastricht al enige tijd in de greep houdt met intimidatie, vuurwapengeweld en dollemansritten door de binnenstad.

"Steeds vaker worden bewoners geconfronteerd met agitatie en gewelddadigheden als vechtpartijen, verbale dreigementen en vuurwapengeweld", aldus het CDA.

Een woordvoerder van de politie Limburg-Zuid bevestigt de klacht. De stad heeft onnoemlijk veel last van drugsdealers die op vele plaatsen in Maastricht bewoners en bezoekers terroriseren. De groep Marokkaanse criminelen heeft zich onlangs verplaatst van de Randstad naar Maastricht. Op hun oude werkterrein in de regio Rotterdam werd de grond hen volgens de politie te heet onder de voeten.

Om "klanten" uit Frankrijk en België klem te rijden als ze niets kopen of aan de politie te ontkomen razen de Marokkaanse criminelen met snelheden boven de 100 kilometer per uur door de binnenstad. De Limburgse politie nam de afgelopen maand al 14 auto's van drugsrunners in beslag vanwege roekeloos rijgedrag.

Anderzijds is in de Utrechtse wijk Kanaleneiland de brandweer zaterdag rond 21 uur weer flink gehinderd bij het blussen van een uitslaande woningbrand aan de Bernadottelaan in Kanaleneiland.

Jonge Marokkanen bekogelden brandweerlieden met stenen. Ook richting politie werd met stenen gegooid.

De uitslaande brand was voor een groep jongeren reden om rotzooi te maken. Ze trokken zich niets aan van de afzetting, lieten zich niet aanspreken en gooiden met stenen. Ook ouderen lieten zich niet wegsturen. Er moesten politiehonden aan te pas komen om de menigte terug in het gareel te krijgen.

Allemaal tekenen aan de wand van hetgeen ons nog allemaal te wachten staat als het percentage aan islamieten verder toeneemt in onze contreien. In kranten of op TV weinig of geen aandacht voor deze feiten. Begrijpe wie kan.

Pleidooi voor Europese Sharia


De CD&V is niet de enige christendemocratische partij die aan een acute vorm van dhimmitude lijdt, ook haar Europese broeders en zusters tappen dezer dagen uit hetzelfde vaatje.

Het tijdschrift "European View", uitgegeven door de Brusselse denktank CES (Center for European Studies), en tevens gelieerd met de Europese Volkspartij (de Europese Christendemocraten), publiceerde een artikel van dr. Mustafa Ceric, de Groot-Mufti van Bosnië-Herzegowina, met als onderwerp... de wenselijkheid van een "Europese Islam".

Het artikel is al in december verschenen maar kennelijk aan eenieders aandacht ontsnapt, behalve aan die van Kristina Köhler, de CDU-experte inzake extremisme en terreur.

De schrijver van het artikel, dr. Ceric argumenteert in een 8 pagina's lang artikel gemoedelijk over de islam in Europa en plaatst in het artikel een krachtige bom in de vorm van een goed onderbouwd pleidooi voor de invoering van de sharia binnen het kader van een Europese islam. U leest het goed, het artikel is een pleidooi voor de installering van de sharia in Europa, godbetert!

Het feit dat deze Groot-Mufti zo spontaan en onbezorgd komt aandragen met een ontwerp voor een Europese sharia, geeft aan dat dat er leidende figuren binnen de Europese Unie zijn die weet hebben van deze hunkering naar een nieuw kalifaat, maar de tijd niet gekomen achten om de maskers te doen vallen.

Kerken zijn voor Varkens


De Antwerpse dhimmi-schepen Philip Heylen (CD&V) suggereerde vorige week dat de vele leegstaande kerken in het Antwerpse best voor andere doeleinden konden worden gebruikt om de kosten wat te ondervangen. Op het eerste gezicht geen slecht idee, ware het niet dat hij feitelijk aanmoedigt om deze kerken over te geven aan de islamitische gemeenschap.

Dat is natuurlijk een ander paar mouwen, getuige de furieuze reacties uit zowel conservatieve middens (Vlaams Belang op kop) als de katholieke kerk zelf. "Hij heeft hier niets over te zeggen!", laat het bisdom weten.

Maar ook in Marokkaanse kringen wordt verdeeld gereageerd op het voorstel. Mohamed Chakkar, die de moslimgemeenschap aldaar vertegenwoordigt: «Er zijn weinig moslims die het zien zitten om te gaan bidden in een voormalige katholieke kerk, Heylen kraamt vanalles uit maar weet eigenlijk niet wat hij zegt».

Inderdaad, die dhimmi kraamt vanalles uit, anders zou hij geen dhimmi zijn, want wijzer. Ook is Allah niet dezelfde God als die van de katholieken, is het niet Mohamed?

De Next Step...


Beste supporters en lezers van deze blog: om de efficiëntie van deze site te verhogen en de communicatie verder te intensifiëren, zal deze blog (Kafir Harby) evolueren naar een nieuwsblog.

Dat betekent dat u hier voortaan dagelijks korte berichten zal vinden die u op hoogte houden van al wat op het vlak van insluipende sharia en islamisering de moeite waard is om weten.

De grote artikels/essays daarentegen, die niet dagelijks verschijnen, worden hier weliswaar aangekondigd maar op een andere site gepubliceerd ( Cyranow ) waar ze beter tot hun recht komen. Ik hoop dat jullie deze manier van presenteren naar waarde zullen schatten.

Vanzelfsprekend zou ik het appreciëren als u "subscribe via mail of RSS" (zie rechterkolom) gebruikt om automatisch verwittigd te worden als er iets nieuws verschijnt.

donderdag 8 mei 2008

Zestig Rozen voor Israël!Er was een tijd dat ik een apologist, een pleitbezorger was van de Palestijnse kwestie. Halfweg de jaren zeventig was dat. Beïnvloed door wat de media ons dagelijks over “het Midden-Oosten-conflict” inlepelden, was mijn perceptie omtrent Israël er een van “blanke politiestaat naar Zuid-Afrikaans apartheidsmodel”. De joden of Israeli’s associeerde ik met de anonieme, verlichte heersers van deze wereld, de aanstichters ook van grote conflicten, de arrogante intriganten voor wie alleen het grote gewin geldt...

Van de Palestijnen geen slecht gedacht. Ik kwam eind jaren zeventig zelfs in het bezit van een Palestijnse hoofddoek, door een bevriend oorlogscorrespondent meegebracht uit Beiroet in de nadagen van de grote Libanese burgeroorlog. Een rood/wit geblokte “keffiyeh”. Ooit werd deze sjaal in verwrongen theedoekpatroon alleen gedragen door boeren die het land bewerkten, de mannen van het land. Daarom stond hij voor Arafat en zijn PLO-activisten, en nadien de hele Arabische wereld, symbool voor de strijd om een onafhankelijk land.

Mijn gevoel van solidariteit voor de Palestijnen bleef ongeschonden gedurende de tachtiger jaren, daar konden zelfs de vele terreurdaden en talloze onschuldige slachtoffers niets aan veranderen. Idealisme maakt bijziend, zoals liefde en religie een mens kunnen verblinden.

In de jaren negentig echter kwam de kentering. Bij het losbarsten van de oorlog in Bosnië ben ik mij beginnen verdiepen in “de islam” en bij uitbreiding het Midden-Oosten. Beetje bij beetje heb ik mijn perceptie over de Palestijns-Israelische kwestie toen bijgesteld tot er uiteindelijk van mijn solidariteit met de Arabische standpunten niets meer overbleef. Er restte mij alleen nog medelijden met de gewone stakkers die geprangd en gekweld tussen mythe en islam (Fatah en Hamas) een leven ‘lijden’ met het kwaliteitsgehalte van een straathond in Somalië.

Wat mij tot die U-turn heeft gebracht? Een opeenstapeling van ontnuchterende feiten. Om te beginnen was er de constatering dat het in deze kwestie helemaal niet om territorium gaat - zoals de vrije wereld verkeerdelijk denkt - maar om ingebakken “Judenhass” of redeloos anti-semitisme, nergens op gebaseerd dan op overgeleverde theehuisfabulaties (Joden gebruiken het bloed van moslim- en christenkinderen om hun Passover matzos te bakken, Yahoodi controleren en manipuleren de media wereldwijd etc.). Haat die dagelijks wordt aangewakkerd door een stroom aan propaganda en haatproza in Arabische media en vooral door die van vitriool druipende verzen en expliciete oproepen tot het afslachten van joden in zowel de koran als de hadiths. De zelfverklaarde profeet Mohamed was een jodenhater pur sang en daar heeft de wereld vandaag de dag nog altijd last van.

Vervolgens kwam het ontnuchterend besef dat “Palestina” een mythe, een fabricatie is. Volgens het officiële discours in het Westen vechten de zogenaamde Palestijnen tegen de Israelische bezetter van hun thuisland Palestina. Maar de waarheid is dat er in de hele geschiedenis nooit een Palestijnse identiteit heeft bestaan. Geen Palestijnse natie, geen Palestijnse staatsburgers, geen Palestijnse cultuur of taal, niets van dat alles.

Toen de joden na afloop van de Tweede Wereldoorlog om begrijpelijke redenen streefden naar een eigen thuishaven, en vandaag tot op de dag precies zestig jaar geleden hun droom in vervulling zagen gaan, zijn in een tegenreactie de artificiële entiteit Palestina en het zogenaamde Palestijnse volk geschapen. Niet door Allah, maar door de Arabieren, op aangeven van hun “souffleurs” in het Westen, de Britten op kop. Die zogenaamde Palestijnen toen waren eigenlijk gewone Arabieren die in helemaal niets verschilden met volksgenoten in Egypte, Syrië, Libanon, Irak, Jordanië...

Met het oog op een eigen veilige thuishaven palmden de Joden dus de uitgestrekte woestijn- en moerasgebieden in van Samaria, Judea en Gaza, niet ten nadele van Palestijnen maar van moslims uit Jordanië en Egypte. Jerusalem was ook nooit de hoofdstad van een ander land dan Israël.

De Palestijnse kwestie is bij nader inzien een lange termijn-strategie om de Joodse staat Israël het bestaansrecht te ontnemen en zijn bevolking met geweld te onderwerpen. Het conflict in het Midden-Oosten is al bij al geen oorlog tussen Israeli’s en Palestijnen, maar tussen Joden en Arabieren, tussen infidels en moslims.

In die context zijn de “peace talks” pure kolder. Wie zich verdiept in de historie van de onderhandelingen, de gesprekken tussen Yassir Arafat en de Israelische delegaties over de jaren, zal zo eindelijk begrijpen waarom men nooit tot een oplossing is gekomen, ondanks het feit dat de Amerikaanse presidenten Carter, Clinton en Bush hun volle gewicht in de schaal hebben geworpen. Een Joodse staat in het hart van de Arabische wereld, dat is absoluut “no option” voor de moslims. Ook niet voor “vredesduif” Mahmut Abbas. Nooit, never!

Blijven over als opties: ofwel de vernietiging van Israël (Iran heeft hulp aangeboden en ontwikkelt daartoe een kernbom) ofwel de strijd tegen "de bezetter" verder zetten middels intifada’s, commando-raids en rakettenterreur, sla er het nieuws morgen maar op na. Die strijd tegen "de bezetter" is overigens een lucratieve handel die de Zwitsere bankrekeningen van de Palestijnse leiders spekt, terwijl de gewone Arabier een erbarmelijk leven leidt. De centen die hier heen vloeien zijn belastinggelden uit het Westen - van u en mij - en petrodollars die naar het Midden-Oosten stromen door kunstmatig hoge olieprijzen, waarbij het Westen - u en ik - opnieuw het gelag betaalt.

Als u zich in de materie verdiept wordt de gebezigde semantiek ook helemaal duidelijk. Als wij in de vrije wereld (Israël incluis) het woord “peace” (vrede) in de mond nemen, bedoelen wij een toestand waarin er geen oorlog is en mensen van verschillende achtergronden naast en met mekaar kunnen leven, waarbij iedereen zich relatief veilig kan voelen. Vrede betekent overleg plegen, compromissen sluiten. De moslims daarentegen bedoelen met peace dat een regio deel uitmaakt van de Dar ul-Islam, het land of gebied waar de islam de alles dominerende macht is. Vandaar het “islam is a religion of peace-verhaal”: een land kan pas vrede kennen als het is onderworpen aan de islam en diens sharia.

Met betrekking tot Israël betekent dit dat alle huidige en toekomstige onderhandelingen er alleen op zijn gericht om beetje bij beetje op te schuiven richting Dar ul-Islam (het concept van “land voor vrede”, de Eén- of Twee-Statenoplossing), wat erop zou neerkomen dat Israël zichzelf laat wurgen en de facto ophoudt te bestaan. “The Peace Process” betekent voor islamieten feitelijk “oorlog voeren tot de staat van onderwerping aan de islam is bereikt”.

Peace? Puur misleiding (takiyya), zo typisch en zo eigen aan de islam. Condoleeza Rice, die een doorbraak in de onderhandelingen verwacht tegen het eind van dit jaar (december 2008), maakt zich begoochelingen, net als al die links-liberale, sociaal-voelenden, Westerse filantropen. Met hun geloof in een rationele en humane oplossing voor alle partijen in het Midden-Oosten-conflict streven zij zonder het te willen beseffen een 18-karaats utopie na.

Nog een reden dat de Arabieren in Palestina mijn sympathie zijn kwijt geraakt is de vaststelling dat zowel Gaza als West Bank een bodemloze put vormen. Nooit in de geschiedenis van de mensheid is er zoveel hulp, kapitaal en goodwill naar een volk gestroomd als naar de zogenaamde Palestijnen. Met al die middelen had men intussen van héél Afrika een welvarend continent kunnen maken. Maar wat brengen de Arabieren ervan terecht? De Gaza is letterlijk een beerput en ook de West Bank zit straks in “deep shit” zodra blijkt dat Fatah niet bij machte is de islamistische verzuchtingen te verzilveren in de aanslepende negociaties met Israël, en Hamas vervolgens ook hiér de macht grijpt.

Zestig jaar geleden waren de Arabieren niet geïnteresseerd in een voorstel van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties omtrent de opdeling van het betwiste land. Na de oorlog van 1948 stelden de Britten een opdeling voor waarbij de Joden slechts 15% van het gebied zouden krijgen, maar ook dit voorstel werd door de Arabieren verworpen. Het ging hen immers niet om territorium maar om het islamitisch dogma dat de Joden (zonen van varkens en apen) geen morzel grond mogen bezitten in Dar ul-Islam en liefst van al maar meteen moeten worden gekeeld. Hét grote voorbeeld, de zelfverklaarde profeet Mohamed, hielp eigenhandig alle mannen van een Joodse stam (Banu Qurayza) onthoofden, het inspireert vandaag de dag nog steeds menige jihadi van Fatah, Hamas en Hezbollah.

De adequate oplossing voor het conflict ligt bijgevolg voor de hand en is gewoonweg een “fait accompli”: de Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA moet worden opgedoekt want ze blijft het vluchtelingenprobleem bestendigen. Die zogenaamde vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen dient duidelijk gemaakt dat ze nooit ofte nimmer zullen terugkeren naar het gebied dat nu Israël heet. De parels voor de zwijnen (financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit, Hamas en Fatah) horen integraal te worden geïnvesteerd in permanente behuizingen voor deze zogenaamde vluchtelingen (zij die dat wensen), en dat allemaal in ongebruikte woestijngebieden in Jordanië, die met behulp van Israëlische en Westerse expertise tot oases worden omgebouwd. Israël (en niet Turkije) hoort nadien in een bijzonder statuut te worden opgenomen in zowel de Navo als de EU. Case solved.

Tenslotte horen alle terreurgroepen in het Midden-Oosten onder absoluut wapenembargo te komen staan waarbij landen in overtreding zwaar worden gesanctioneerd. Een olie-embargo? Het zou het Westen allicht goed uitkomen, we zouden dan eindelijk eens werk maken van een volledige onafhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten. Het boemerangeffect [van hun olie aan de straatstenen niet meer kwijt te kunnen] zou de Arabieren snel een toontje lager doen zingen.

Er zijn nog tàlloze redenen om Israël te steunen en in bescherming te nemen, zoals de nuchtere vaststelling dat 90% van alle vooruitgang in deze wereld rechtstreeks of onrechtstreeks te danken is aan Joden. Zoals de wetenschap dat de “Judenhass” van de islamieten meer dan ooit de brandstof vormt van de islamitische global jihad. Israël is een vooruitgeschoven outpost van de Westerse beschaving, geprangd tussen bloeddorstige aartsvijanden. Israël is een moderne oase in een middeleeuwse wereld van rauwe barbarij, fanatisme, mannetjesputterij, vrouwenonderdrukking, nihilisme... En niet te vergeten, die ene religie in een fatale fase van “delirium tremens”. Ze is momenteel wereldwijd de drijfkracht van de “Cultus van de Dood”.

Israël is de kanarie in de koolmijn, de eerste dominosteen. Als Israël onder de voet wordt gelopen, krijgt de global jihad zoveel extra boost dat dit waarschijnlijk het einde van de Westerse beschaving zal inluiden. Dit scenario mag nooit ofte nimmer realiteit worden, al moeten wij - alle kafir harby ter wereld - naar Israël trekken om het land te helpen verdedigen.

Waar kiezen we voor, de rozenstruik of het omringende berenklauwveld?

Laat aanrukken die zestig rozen, “Israël Shalom Aleichem”, well-being be upon you!!

Bosey Cyranow

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...