zaterdag 24 mei 2008

Mohamed: Allah is Satan


De gekende auteur Ibn Misr, onder meer bezieler van de druk bezochte site Sons of Apes and Pigs en schrijver van menig essay over de islam, heeft naar eigen zeggen in de koran het bewijs gevonden dat Allah in feite ... Satan is.

Ibn Misr, Koptisch christen en fel opponent van de islam, heeft zich tot doel gesteld de islam te ontmaskeren die zich achter een muur van mystieke en onbegrijpelijke Arabische taal en cultuur verschuilt en dus niet juist wordt begrepen en ingeschat door niet-islamieten.

Vanuit zijn enorme kennis van de islam, baseert hij al zijn beweringen en theorieën op de woorden van de zelfverklaarde profeet Mohamed zelf, opgetekend in de koran en de hadith (de overleveringen van hetgeen de zelfverklaarde profeet ooit woordelijk zou hebben gezegd).

Het maakt van hem een moeilijk te bekampen tegenstander, zijn theorieën weerleggen staat gelijk met het weerleggen van de woorden van de profeet. Ibn Misr is bijgevolg een aartsvijand voor islamisten en fundamentalisten.

Hij haalt voor zijn spectaculaire bewering de koran Sura 5 vers 64 (De Tafel) aan waarin Allah zegt: « [ ... ] En wat tot u is neergezonden vanwege uw Heer zal velen hunner nog doen toenemen in overmoed en ongeloof maar Wij hebben tussen hen vijandschap en haat geworpen tot de Dag der Opstanding. [ ... ] »

Verderop, in Sura 5 vers 91 zegt de profeet Mohamed: « [ ... ] De Satan wil slechts vijandschap en haat tussen u werpen terzake van de wijn en het geluksspel en u afhouden van de vermelding Gods en van de salat. [ ... ] »

Ibn Misr heeft hier zeker een punt, maar vraag is of men bereid is rationeel en met een open geest naar religieuze teksten te kijken. Dat is allicht teveel gevraagd van geïndoctrineerde gelovigen.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...