donderdag 15 mei 2008

Campagne Gedwongen Huwelijken


Het is al vele jaren geweten dat de gedwongen huwelijken met partners uit de thuislanden de integratie van islamieten bemoeilijken of zelfs verhinderen en zo de creatie van parallelle maatschappijen in de hand werken. De hierdoor ontstane samenlevingsproblemen, waarmee we in heel West-Europa kampen, kunnen niet langer genegeerd worden.

De Koning Boudewijnstichting start nu een campagne om allochtone jongeren te helpen in hun verzet tegen een gedwongen huwelijk. Twee op drie Marokkanen en Turken trouwen immers met een partner uit het thuisland, en maar al te vaak niet uit vrije wil.

Met een brochure die via scholen en verenigingen zal worden verspreid wil men de jongeren op hun rechten wijzen en de verschillen aantonen tussen de huwelijkswetten in onze landen en de thuislanden. Ook wordt vermeld wat te doen als hen een partner wordt opgedrongen.

Too little too late? Beter laat dan nooit, positief is dat er eindelijk iets gebeurt. Maar wij kunnen niet genoeg beklemtonen dat er ook aandacht moet komen voor de brutale ere-moorden die dagelijks in onze contreien plaatsvinden en veelal als zelfmoord worden geklasseerd. Via verenigingen en moskeeën dienen islamieten, de Turken en Koerden op kop, aan het verstand te worden gebracht dat die barbarij niet langer door de vingers wordt gezien.

Ook moet er een strategie worden ontwikkeld om meisjes en vrouwen uit de klauwen te halen van en te beschermen tegen familieleden die om welke reden dan ook geweld willen plegen. Deze meisjes en vrouwen horen via alle beschikbare kanalen te worden ingelicht.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...