zaterdag 17 mei 2008

Oorlog met Iran op Komst


Vorige week: Iran forceert via Hezbollah een doorgang tot de Middellandse Zee...

President Ahmadinejad verklaart enkele dagen later in een speech, uitgezonden door de Iraanse omroep IRINN, dat "de ineenstorting van Israel ophanden is". Ook zegt hij "dat Bush in Libanon aan het kortste eind heeft getrokken en Amerika op weg is om vernietigd te worden".

«De hele wereld zal spoedig begrijpen dat de jubileumvieringen in Israël [ 60 jaar Israël ] een teken zijn van zwakte en nakende desintegratie», profeteert Mahmoud Ahmadinejad die in één adem ook de sluiting van de Britse ambassade in Teheran aankondigt.

Dichter bij huis beslist de Belgische defensie een troepenvermindering door te voeren in Zuid-Libanon, waar België met BELUFIL VI een bijdrage levert aan de VN-vredesmacht. Uiteraard veroorzaakt dit onrust bij de 360 militairen die midden volgende maand moeten vertrekken. Het blijft onduidelijk, maar het zou best kunnen dat de 360 militairen hun koffers weer mogen uitpakken.

Intussen zijn de zwaarste oorlogsbodems van de VS aanwezig in de Perzische Golf en als we de archieven erop naslaan leren we dat het tot hiertoe altijd op een oorlog is uitgedraaid als de Amerikanen hun vloot doen opstomen.

Er zijn nog meer tekenen aan de wand. Neem de opmerking van Bush aan het adres van Barack Husein Obama dat toenadering tot Syrië en Iran kan vergeleken worden met Chamberlain's appeasing van Adolf Hitler... Neem de audioboodschap van Osama Bin Laden met een niet mis te verstane bedreiging aan het adres van de VN-vredesmacht in Libanon. Neem de uit de pan swingende olieprijzen, deels veroorzaakt omdat er gigantische reserves worden aangelegd. Door de militairen?

Er hangt oorlog in de lucht. Met grote waarschijnlijkheid zal er spoedig een massale aanval komen met als doelstellingen: de omverwerping van het huidige mullah-regime in Iran; de vernietiging in Iran van alle industriële sites voor de opwerking van kernenergie; de vernietiging van de Iraanse Revolutionaire Garde als de sterkste militaire macht (buiten de VS en Israël) in het Midden-Oosten; de vernietiging van de terreurgroepen Hezbollah en Hamas; de bevrijding van Libanon; en tenslotte een "sweeping" in Gaza om de Palestijnse Autoriteit weer alle touwtjes in handen te geven...

Wint de "Clash of Civilizations" aan dynamiek?

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...