vrijdag 30 mei 2008

Ayaan presenteert Kinderboek


Onder de titel 'Adan & Eva' verscheen gisteren een kinderboek van de wijd en zijd geliefde filosofe en islamcriticus Ayaan Hirsi Ali. Het boek gaat over de vriendschap tussen een moslimjongen en een joods meisje, een contradictie in terminis.

Adan & Eva is het eerste kinderboek van Ayaan Hirsi Ali, in co-auteurschap geschreven met Anna Gray. Hirsi Ali groeide op in een islamitische familie, Gray komt uit een joods milieu.

'Het boek biedt kinderen de kans om cultuurverschillen te plaatsen en ter sprake te brengen', zegt Ayaan Hirsi Ali. 'Ze kunnen nu praten over de belevenissen van de personages, zonder te moeten vertellen hoe het bij hen thuis gaat.'

Adan & Eva geeft een beeld van de spanningen die op school tot uiting komen tussen kinderen uit verschillende culturen. Ook en vooral de omgeving van de kinderen heeft de grootste moeite met de ontluikende liefde tussen de moslimjongen Adan en het joodse meisje Eva.

Hirsi Ali hoopt dat haar boek zal bijdragen tot een betere verstandhouding tussen de opgroeiende generaties in de multiculturele samenleving. Het is nodig, dat hoeft geen betoog.

Toevallig is zij deze week ook een juridische procedure gestart bij de rechtbank in Den Haag over haar beveiliging. De Hollandse minister van justitie (CDA) Hirsch Ballin, allicht de grootste dwaas die ooit in zulke hoge functie heeft gezeten, stopte vorig jaar de financiering van haar beveiliging in het buitenland, hetgeen tot wereldwijd protest leidde. Hopelijk maakt de rechter straks balletjes van Ballin's decreet.

Ayaan, we love you!

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...