dinsdag 27 mei 2008

Boel in Brussel (5)


De tamtam rommelt in Brussel en meer bepaald in de Anderlechtse volkswijken Kuregem, Bonnaire, Het Rad...

De politie van zone Zuid meent uit de echo te kunnen opmaken dat er opnieuw gewelddadige rellen op komst zijn, opnieuw georganiseerd door allochtone bendes. Volgens woordvoerder Fanny Wellens is het voor nu woensdag of vrijdag.

Zoals in een eerder artikeltje uitgelegd is het dispuut geen ruzie tussen verveelde vechtlustige jongeren, ook geen raciale kwestie, noch heeft het iets te maken met de "mauves" van Anderlecht, laat staan met skinheads of extreem-rechts.

Het gaat hier strikt om een territoriumconflict. Voor de Marokkaanse gemeenschap maakt Anderlecht deel uit van de 'ummah'. Dit stadsdeel is Dar ul-Islam, gebied dat ressorteert onder islamitisch zeggenschap.

Dat hebben zij vorige vrijdag willen duidelijk maken, en daartoe joegen ze hun jonge Marokkanen in de frontlinies, te jeugdig om te worden opgepakt en gestraft, edoch baldadig genoeg om veel schade aan te richten.

Maar de afloop van de voorbije rellen was niet naar hun zin, de ummah trok duidelijk aan het kortste eind, en dat moet dus recht worden gezet.

Anderlecht zal moeten plooien en een "staat van dhimmitude" aanvaarden, of er ligt een langdurige intifadah in het verschiet.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...