maandag 26 mei 2008

Boel in Brussel (4)


Na een dag van relatieve rust is het tijd voor de blame game, de zoektocht naar zondebokken. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (Vl.Pro), zelf een gewichtig Berber, zet de toon en wijst de Marokkaanse raddraaiers, snotneuzen van 13, 14 jaar, met de vinger. 'Die gasten hebben het gevoel dat ze onschendbaar zijn. Dat ze niet opgepakt of bestraft worden. En als het toch zover komt, weten ze dat er geen plaats is in de jeudinstellingen'.

Ahidar verlangt ook, verwijzend naar Amerikaanse voorbeelden van strafrechtbanken die de klok rond rechtspraak leveren, de installering van een systeem van snelrecht, waar de blanke Belg al jaren op zit te wachten.

Dan werpt hij uiteraard een steen naar de Brusselse politie. 'Waarom kwamen ze niet eerder tussen, waarom traden ze zo laat op?' vraagt hij zich af. 'Om de gemoederen niet op te hitsen, antwoordt men bij de politie.

Na de politie krijgt de school de zwarte Piet toegespeeld: 'Waarom kan de school niet preventief optreden?' vraagt Ahidar retorisch af. We werken met ons kartel (SP.A - Vl.Pro) aan een actieplan met tien concrete voorstellen. Een daarvan is dat de school de ouders signaleert dat ze een oogje in het zeil moeten houden.'

Volgens Anderlechts gemeenteraadslid Elke Roeckx (SP.A) speelt ook de schrijvende pers een rol. 'Zonder een steen te willen werpen: we weten niet hoeveel mensen er opgedaagd zouden zijn als het niet in de krant had gestaan.'

Stel u voor, dit meiske vraagt de politiek correcte media, die nu al onder de mat vegen dat het een lieve lust is, van zich helemaal te onthouden van berichtgeving over Marokkanen. Wat niet wordt gemeld bestaat gewoon niet.

Iedereen is kennelijk schuldig, behalve de schuldigen zelf: een hoofdrol in deze kwestie is weggelegd voor de ouders van de Marokkanen, het ging immers om jongeren van 13, 14 of 15 jaar, alsook de Marokkaanse gemeenschap in zijn geheel. Maar die gemeenschap leeft in een staat van ontkenning. Waar waren de imams? De notabelen van de berbergemeenschap? Als het gaat om rechten op te eisen of te lamenteren voor meer respect, lopen ze prominent in beeld? Vrijdagavond tijdens de vechtpartijen aan de Wayezstraat was er geen enkele ouder te zien en de volwassenen die er wel waren kwamen niet tussenbeide.

De imams waren onzichtbaar omdat ze ... zelf de vuurtjes aansteken en aanpoken en minderjarigen inzetten als "Kanonenfleisch". Waar ze vervolgens op rekenen is dat de politie, om niet te provoceren, de islamitische buurten mijdt, ongemoeid laat. Beetje bij beetje willen ze zo de complete controle krijgen over de enclaves.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...