vrijdag 30 mei 2008

Boel in Brussel (7)


Afgelopen dagen zijn niet alleen ruiten en "multi-culti illusies" gesneuveld in het Brusselse, ook de persvrijheid kreeg een voltreffer in het kruis.

De hoofdredacteurs van de gekende persmedia werd gisteren meegedeeld dat de politie opdracht heeft gekregen van het Brusselse parket om over te gaan tot de inbeslagneming van al het foto- en filmmateriaal van de rellen rond het Dapperheidsplein in Anderlecht op 23 mei jl.

Het vorderen of in beslag nemen van journalistiek materiaal in een situatie waarin geen ernstige misdrijven werden gepleegd, dreigt de essentie van de werking van de media en journalistiek in gevaar te brengen. Het belang van het opsporingsonderzoek of van de strafvordering moet in principe wijken voor het belang van een vrije nieuwsgaring. Zo werkt dat in een democratie.

De inbeslagneming van redactioneel materiaal is niet enkel intimiderend voor de journalist, door een dergelijke actie van het parket dreigen journalisten die verslag uitbrengen van manifestaties of rellen in de toekomst zelf het mikpunt van baldadigheden te worden.

De perceptie die wordt gecreëerd dat pers en politie aan elkaar informatie doorgeven ondergraaft de essentie van het onafhankelijk functioneren van de media en journalistiek, "zonder inmenging van overheidswege", zoals artikel 10 van het Europees Mensenrechtenverdrag dat voorschrijft. In een democratische samenleving moet inderdaad iedereen zijn eigen rol kunnen spelen: politie en gerecht die van ordehandhaver en de media die van verslaggever.

Is onze politie zo slecht georganiseerd en uitgerust dat ze zelf niet voor foto- en filmmateriaal kan zorgen? Er was toch een massale aanwezigheid van politiemensen tijdens de rellen, inclusief identificatieteams? Er werden tientallen personen voorgeleid en geïdentificeerd en de politie was toch zelf in de mogelijkheid om tal van vaststellingen te doen?

Of wil men de pers voortaan op afstand houden? Wat niet wordt gemeld en getoond bestaat immers niet?

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...