dinsdag 1 juni 2010

Great Job, Israel!

Flotilla.jpg

(Foto: hier ziet u welk "materiaal" zogenaamde vredesactivisten tegenwoordig meezeulen)

Jerusalayim Victor!

Zoals u intussen kon vernemen uit een quasi hysterische verslaggeving in de Westerse pers, heeft Israel een mokerslag uitgedeeld aan de provocateurs van de Turkse islamistische groepering IHH, die gekend is voor haar banden met Hamas en nu onder de paraplu van een zogezegde "humanitaire missie" aanstuurde op een gewelddadige confrontatie met de Israelische ordediensten.

Wie wind zaait zal storm oogsten.

En mocht u twijfelen aan mijn beschuldiging aan het adres van de "peace activists" (dat ze zich bewust of onbewust hebben geassocieerd met moslimterroristen), moet u eens kijken naar deze videoclip. Wat u te zien krijgt is een moslimmeute die de activisten uitwuift van het hoofdschip (Mava Marmara) dat zich klaarmaakt (afgelopen zaterdag) om Istanbul uit te varen richting Gaza.

Wat deze vredesactivisten onder andere scanderen is: "Khaybar, Khaybar, oh Jews! The army of Mohammed will return!"

Voor wie niet met de materie vertrouwd is: Khaybar staat voor de massamoord in de zevende eeuw op een Joodse stam, gepleegd door de zelfverklaarde profeet en zijn trawanten. De Khaybar-genocide is maar één van de talloze bloedbaden voor rekening van de zelfverklaarde profeet.

De zogenaamde vredesactivitisten voeren dus Gaza tegemoet in "een Spirit van Khaybar". Geen humanitaire missie, maar een provocatie aan het adres van Israel en de dreiging dat Khaybar zich spoedig zal herhalen, naar voorbeeld van de criminele profeet.

Getuige tevens dit kort fragment, volgestouwd met haat, waar verder geen tekening bij hoeft: Gaza Flotilla invoked killing of Jews

Terloops, herinnert u zich nog de rellen die ontstonden tijdens de vorige "flotilla" in de Egyptische havenstad El Arish (in januari)? Ook toen stond de Turkse vereniging IHH in voor de organisatie, samen met Viva Palestina. Kijkt u maar eens naar dit verslag: Vredesactivisten in Egypte.

Mag het dan al bij al verbazen dat Israel deze fascistoïde flotilla afblokt, tevens wetende dat Israel van tevoren talloze waarschuwingen heeft uitgezonden dat het geen instroom in Gaza zou toelaten omdat Hamas hulpgoederen misbruikt om zijn terreur tegen Israel verder te zetten?

Israel, great job, congrats!

AANSLUITEND

(02/06/2010) Zoals verwacht vraagt de VN-Veiligheidsraad naar een "onpartijdig onderzoek" naar de Israëlische raid op de Flotilla. Een onpartijdig onderzoek, resulterend in iets dat gelijkt op het Goldstone-rapport? Onwenselijk. Goldstone, die namens de VN een onderzoek deed naar de Israëlische "Cast Lead-actie" in Gaza, heeft voor de zoveelste keer bewezen dat een onpartijdig onderzoek vanuit de VN onmogelijk is als het Israël betreft. Omdat de VN sinds enkele jaren wordt gedomineerd door een alliantie van islamitische landen. Daar hoeft verder geen tekening bij.

AANSLUITEND 2

Wie er nog aan twijfelt of deze flotilla al dan niet door extremisten was opgezet, verwijs ik naar dit artikel. Het is goed gedocumenteerd en voorzien van links naar documenten en bewijsmateriaal. Feit is dat de zogenaamde humanitaire actie niets anders was dan een poging van moslimextremisten om Israel aan te vallen en dat alle betrokken Westerlingen, die vier Vlaamse seuten incluis, zich bij de neus hebben laten leiden.

AANSLUITEND 3

MAILBERICHT AAN LUDO ABICHT

Mijnheer Abicht,

Ik heb uw opiniestukje gelezen in De Morgen.

Omdat ik mijn ogen niet kon geloven dat het een academicus als u bestaat een stelling te bouwen op basis van gammele gegevens, heb ik er ook wat minder recente artikelen (o.a. Eén Maat en Eén Gewicht) op nageslagen en bevestiging gevonden voor mijn vermoedens.

Enkele voorbeelden:

Ondanks de intussen harde bewijzen dat de zogenaamde vredesmissie (flotilla) een terroristische operatie was, opgezet door Bülent Yuldirim, leider van de Turkse islamo-fascistische beweging IHH, die de Westerse vredesactivisten heeft gebruikt als usefull idiots, blijft u gewag maken van een humanitaire missie. Dat is misleiding, een academicus onwaardig.

Tevens aantoonbaar onjuist is uw bewering dat het volk van Gaza nood heeft aan voedsel en medicijnen. Ook dat is misleiding, een academicus onwaardig. Hetgeen Gaza momenteel effectief wordt onthouden zijn bouwmaterialen en wapens. Die worden meteen in beslag genomen door Hamas, niet ten behoeve van het volk, maar ten behoeve van (de heropbouw van) hun egelstellingen.

In eerder genoemd ouder artikel, dat ook gammel staat, vind ik echter de “moeder aller dooddoeners”. U schrijft: “[...] in de PLO van Yasser Arafat die een democratische en seculiere staat nastreefden, maar door de onwrikbare Israëlische houding, de pesterijen en het geweld dat ze daarbij tegen de Palestijnen gebruiken, krijgen extreme groepen als Hamas meer invloed.”

Mijnheer Abicht, read my lips: Yasir Arafat was een JIHADIST PUR SANG. Idem dito de nummer 2 van de toenmalige PLO en huidige Fatah-leider Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Arafat heeft “democratie en seculariteit” in zijn vaandel geschilderd om de Linkse Kerk achter zich te krijgen en het Westen zand in de ogen te strooien. U als academicus en Midden-Oosten-kenner, had dit moeten weten. Dat is misleiding, een academicus onwaardig.

Ik verblijf, met fors geslonken achting,

KH

AANSLUITEND 4

Salafi Jihadi Sheikh Hussein Bin Mahmud: "Gaza Does Not Want Freedom Flotillas with Blonde Women – It Wants Black Islamic Banners of Jihad!"

Zo hoort u het eens van de betrokken islamieten zelf. Please, geef deze boodschap door aan die domme ganzen die zich als useful idiots laten misbruiken.

AANSLUITEND 5

Ondanks harde bewijzen en overvloedig beeldmateriaal, blijft de Linkse Kerk de publieke opinie wijs maken dat Israël de "prime agressor" was. Als bewijzen niet helpen om dit te ontkrachten, dan maar satire, van de bovenste plank, hier een "must see-video": We Con the World

AANSLUITEND 6

Hier hoort u het eens van een vermaard en alom gerespecteerd filosoof die naast de politiek correcte pot piest met een scherpe analyse, een must see-video, spoel wel door naar de 10e minuut: Filosoof Finkelkraut over Gaza flottielje.

AANSLUITEND 7

De Iraanse president-chimpansee wil nog wat olie op het vuur gooien teneinde het conflict te doen escaleren en een nieuwe oorlog met Israël uit te lokken. Daartoe stuurt hij de Iraanse Rode Halve Maan (islamitisch Rode Kruis) met twee schepen met "hulpgoederen" (lees ongewenst materiaal) naar de Gazastrook. Beide schepen vertrekken eind deze week, aldus een topman van de organisatie zondag laat tegen het staatspersbureau IRNA. Een schip zou goederen zoals voedsel en medicijnen vervoeren, aldus Abdolrauf Adibzadeh van de Rode Halve Maan. Het andere schip zal hulpverleners naar Gaza brengen.

Uiteraard mag Israël deze schepen niet doorlaten. Een ijzeren vuist is hier op zijn plaats.

AANSLUITEND 8

Hier nog een typisch staaltje "judenhass", geventileerd door een Arabische advokate, iemand die toch beter zou moeten weten? U ziet hoe diep de haat zit, als zelfs vrouwen oproepen tot verkrachting. U ziet waarom wij Israël te allen prijze moeten verdedigen en ondersteunen tegen de barbarij die opstijgt uit de beerputten en riolen die wij gezamenlijk het Midden-Oosten noemen. Video: Verkracht alle Joodse Vrouwen!



8 opmerkingen:

 1. Jazeker, ze hebben derom gevraagd en dan moeten ze nu niet janken.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. de joden worden nog maar eens aan de schandpaal gezet omdat ze zichzelf willen verdedigen. En die infantiele activisten uit Europa, ge zoudt ze de absolutie geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wie na het zien van de beelden nog denkt dat het toeval was, of uberhaupt gelooft dat de commando's bewust op juist deze boot wel geweld hebben gebruikt, is niet geschikt voor een discussie over deze zaak.

  Een diepgaand onderzoek zal zich vooral moeten richten op de organisatie(s),personen en connecties (vooral Hamas) op de getroffen boot, ik persoonlijk heb het woord martelaar in een interview met een vrouwelijk organisatie lid (enkele uren voor de entering) van De turkse filmploeg aan boord zeker 1x gehoord.

  Op dit moment wijst alles op een vooropgezet plan door ieg 20/30tal personen op dit bewuste schip om de commando's te provoceren geweld te gebruiken of wellicht ze te overmeesteren en gijzelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dit waren geen vredeactivisten, dit was tuig. Jullie schijnen ook niet te begrijpen dat jullie op deze manier bijdragen aan het niet oplossen van het confict. Er zijn maar twee groepen die dit conflict kunnen oplossen, de Palestijnen en de Israelische kiezer. Die tweede groep vergeten jullie stelselmatig. Door Israel constant overal voor te veroordelen, daar waar jullie het bij andere landen niet doen, voelt de Israelische kiezer, zich niet gehoord en niet begrepen door het buitenland. Als jullie het werkelijk zo goed voor hebben met de Palestijnen, spreek ze dan eens aan op hun wandaden, want die begaan ze. Hoe kan een volk dat alleen zijn hand ophoudt en huilt een land opbouwen? Door hen zielig te vinden, maken jullie, generaties Palestijnen passief. Doe eens iets nuttigs inplaats van tunnels graven. Ze verhongeren echt niet, Gaza is geen Afrika. Als het rustig is aan Israels grenzen en het buitenland, lees Europa, eens stopt met Israel overal de schuld van te geven dan zullen veel Israelische kiezers stemmen op een partij die een vredesakkoord voorstaat en dit akkoord ook uitwerkt. Ik mag ook hopen dat jullie niet van Job Cohen eisen dat hij het voorval van afgelopen maandag veroordeelt. Het Midden Oosten beleid van de PVDA is anti Israel, dom en naief. Dat is ook de reden dat ik, komend uit een familie die altijd actief is geweest in de PVDA, jaren geleden mijn lidmaatschap heb opgezeg

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hans van de Mortel3 juni 2010 om 16:45

  De Nederlander Amin Abou Rashed (43), die afgelopen maandag werd gearresteerd tijdens een Israëlische aanval op een konvooi schepen met hulpgoederen voor Gaza, is volgens inlichtingendiensten een kopstuk van Hamas.

  "Rashed is leider van de Hamas in Nederland", zegt een inlichtingenbron. "Hij werkte voor de Nederlandse stichting al-Aksa die werd verdacht van fondsenwerving voor Hamas. Hij komt onder een alias, namelijk Amin Abou Ibrahim, voor in meerdere inlichtingenrapporten. Hij is ook zeer actief in de Stichting Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS)." Hamas heeft als financieringsbron wereldwijd islamitische 'liefdadigheidsinstellingen', meldt De Telegraaf.

  Snap jij nou zoiets? is dit dom? Naïef? Wat is de achterliggende gedachte van deze dwaas? Dat hij met open armen verwelkomd zal worden in israël? Of dacht hij misschien incognito te kunnen meereizen als islamitische gelukszoeker?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. In truth, the real crusaders, the New Crusaders, are those Westerners, caught up in their progressive liberal values and outlook, seeking consolation in aiding the Orient, who have launched their New Crusade against the Holy Land now the state of its rightful people, the Jews. From media bias to guerrilla flotillas, from international solidarity to outright support for terror euphemistically termed 'resistance', these new Crusaders are no better than those warriors who, when they finally entered Jerusalem, slaughtered all, Jews and Arabs.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. -Naar mijn bescheiden mening is deze weigering terecht. Het kwaad is toch al geschied, de negatieve opinie heeft zich rond Israël post gevat wars van wat werkelijk is gebeurd, gevoed door een erg gekleurde journalistiek.
  -Nu het steeds duidelijker wordt dat deze vreedzame activisten enkel maar als naïeve voetvolk gebruikt werd door een terreur groep die enkel tot doel had de publieke opinie negatief te beïnvloeden m.b.t. Israël. Dit was zeker geweten door de Turkse overheid, daar zij reeds van te voren bekend hadden gemaakt de martelaarschap te zoeken. De intelligente Turkse krant Hurri enz. , publiceerde gisteren foto’s van hun aanval op de Israëlische soldaten. De geïrriteerde Erdogan’s commentaar: het dient de Israëlische zaak. Hier geeft hij te keen op de hoogte te zijn van de terreur actie. Meteen wordt hierdoor ook het steeds duidelijker dat Erdogan nooit de intenties had om een aansluiting bij Europa in een positieve zin, enkel en alleen om religieuze evangelisatie drang een grotere doorstroming te creëren voor moslims naar het hart van Europa. Zijn ambities zijn om een belangrijker rol te spelen in de moslim wereld, een greep naar moslimleiderschap, aan de poort van Europa. Hopelijk ontwaakt Europa en begrijpt dat Israël, die in het hart van deze moslimwereld zijn huisvesting heeft, steeds weer de slagen opvangt van deze moslim evangelisatie drang, die zeer zeker ook voor Europa bedoeld zijn.
  -Nooit zal er vrede zijn tussen deze twee landen, aangezien naar het moslim geloof ‘een eens veroverd land’ zal altijd beschouwd worden als moslim gebied. Deze stelling geldt ook in onze regio’s, zeker daar waar een moskee staat met een minimum van twee minaretten.
  -Als toeschouwer van dit wereldspel, ben zeker niet geïnteresseerd in dit wereldlijk politiekgemanipuleer maar kijk met Grote verbijsterde ogen naar dit veranderd wereldtoneel.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hoe zo’n vent [Amin Abou Rashed (43) ] aan een Nederlands paspoort kan komen is mij een raadsel.Hij wordt aangewezen als een van de organisatoren achter de 'vredesvloot' door de officiële website van de Moslimbroederschap, een beweging die strijdt voor islamdominantie.Hij werkte voor de beruchte Nederlandse stichting al-Aksa, die werd verdacht van fondsenwerving voor de terreurorganisatie Hamas.We moeten maar eens goed onderzoeken hoe zo’n man in Nederland kan wonen en vanuit zijn Nederlandse basis terreurorganisaties actief kan ondersteunen.Er was nooit een dag van hongersnood in de Gazastrook. Meer over de collega's' van Anne op de 'Freedom Flotilla': http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3721 http://www.youtube.com/watch?v=bSI3koQ1Oh4&feature=player_embedded

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...