dinsdag 24 augustus 2010

Islam is the Cancer

Ramadan_scorecarD_day13.jpg


Deze tabel laat aan duidelijkheid niets te wensen over (met dank aan de Infidel Bloggers Alliance).

Zelfs tijdens hun heilige maand ramadan (vasten tot het donker is om zich vervolgens vol te vreten), is er geen pauze gezet op door de islam geïnspireerde en aangedreven barbarij.

Sinds 9/11 zijn er circa 16.000 (zestienduizend !) aanslagen gepleegd in naam van de narcistische maandgod allah en zijn pedo-necrofiele, zelfverklaarde profeet.

In naam van andere religies zijn er, zo ver ons bekend, geen aanslagen opgeëist.

Maar wat baten kaars en bril als de Westerse politieker (spreek uit op zijn Antwerps) niet zien wil? Immers, meer dan ooit wordt de rode loper uitgelegd voor deze ziekelijke pseudo-religie die - om het met de woorden van de stichter van Turkije te zeggen - met zijn rottend kadaver (de leer van Mohamed) hele samenlevingen vergiftigt.

In de VS is bijvoorbeeld 70% van de politiekers pro een Ground Zero Mosk ! Precies tegenovergesteld aan het kiespubliek. Onvoorstelbaar.

Het staat evenwel als een paal boven Pakistaans water: de islam is een kwaadaardig kankergezwel.

En er zijn drastische ingrepen vereist om deze ziekte weg te snijden uit deze wereld. Desnoods moet deze valse religie volledig in quarantaine.

Hier - intussen - een update van de "ramadan scorekaart":


Scorecard2.jpg


Zoals u ziet houden die Mohamedanen zich niet in, heilige maand of niet.

15 opmerkingen:

 1. Ben het volledig met u eens Kafir !

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Intussen loopt de teller verder, moslims vermoorden moslims. De religie van de vrede in goede vorm, zoals steeds als het op barbarij aankomt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Islam is een cultus en geen religie.
  Moslims moeten wakker worden en de islam verlaten.In Europa kunnen nu 2 dingen gebeuren.De islam wordt met rust gelaten om ongecontroleerd te groeien, wat betekent dat Europa nog voor het einde van deze eeuw aan de islam zal worden onderworpen.Of,de Europeanen zien het gevaar te laat in, en doen het Eurofascisme geboren worden om het islamfascisme te counteren.
  In beide gevallen zal Europa worden vernietigd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Max
  Ik blijf geloven in een tijdige opstanding van het gezond verstand. Ik durf te voorspellen dat er de komende jaren al burgeroorlogen zullen uitbreken over heel het Westen en dat niet alleen de islamieten in grote drommen zullen worden afgevoerd naar hun plaatsen van herkomst, maar dat ook de linkse rukkers, die deze invasie hebben mogelijk gemaakt, het gelag zullen betalen, de Franse revolutie indachtig.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Kafir Harby
  Hoewel je lijkt tegen te spreken wat Max zegt, sluit jouw antwoord aan bij zijn vooruitzichten op lange termijn. En eerlijk gezegd, ik kan jullie niet ongelijk geven, want ik heb hier zelf al vaker over nagedacht en feitelijk ben ik tot dezelfde conclusie gekomen. Wat binnen dit en een aantal decennia nog kan worden aangemerkt als 'gezond verstand' zou spijtig genoeg wel eens op lange termijn tot minder democratie kunnen gaan lijden. Het asielbeleid moet inderdaad strenger, en ik denk ook dat we op basis van dat gezond verstand onszelf verplicht zullen zijn een terugkeerbeleid in te voeren. Het enige probleem dat ik zie, echter, is de vraag: Wie zal uiteindelijk de discussie monopoliseren op dat vlak ? Want laten we eerlijk zijn: in België zie ik dat zowel liberalen, groen-links, socialisten, christen-democraten,...e.d. nog lang niet rijp zijn om hun multicul-discours naar de prullenbak te verwijzen zolang ze allochtonen voor zich proberen te winnen. Dus, dan wordt dat gezonde verstand exclusief terrein van maar 1 enkele stroming op termijn. En dan zou het op langere termijn wel eens gedaan kunnen zijn met ELKE vorm van pluralisme. Op mijn manier bekeken sluit dat ook min of meer aan op wat Max daar zegt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik zie een strenger asielbeleid invoeren (dat ook echt werkt) niet als iets dat partij-gebonden mag zijn of ideologisch bepaald moet worden, maar eerder iets dat zou gebaseerd moeten zijn op een pragmatisch standpunt over de ideologische grenzen heen: wat nu niet werkt moet afgeschaft en herwerkt worden. M.a.w. iedereen moet er het praktisch nut van willen inzien.(gezond verstand) En op dat punt zijn we de facto nog lang niet. Dus bestaat effectief het risico dat de maatschappij verder gepolariseerd wordt door één stroming die het willens nillens wil doorvoeren en alle anderen, die er het nut niet van willen inzien voorlopig.

  Naar mijn idee zou dat enkel en alleen maar kunnen veranderen vanaf het moment dat moslims hun eigen partijen zouden gaan oprichten. Dan heeft het geen zin meer dat traditionele partijen naar de gunst van die kiezers zouden hengelen en dan zouden de schellen wel eens van die partijvoorzitters hun ogen kunnen vallen. Probleem is dan wel dat we vermoedelijk zullen moeten wachten tot het zover is.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Anoniem
  - Om te beginnen, dit vriendelijk verzoek: kan u een pseudoniem aannemen, zodat we tenminste niet de indruk hebben met een geest van gedacht te wisselen? Thanks.

  - Ik volg jullie redenering. Edoch ik denk dat het vrijheidsverlangen van de westerling ingebakken zit in zijn genen. Ik geloof niet dat welke doctrine dan ook erin zou slagen de moderne mens tot slaaf te maken, de voorbeelden in het verleden spreken voor zich. En al zeker niet zoiets doms en achterbaks als de islam, die in hoofdzaak losers aanspreekt, afgezien van zij die vanaf geboorte zijn ingeprent voor het leven.

  Anderzijds durf ik ook te voorspellen dat de politieke partijen die u noemt BINNEN vijf jaar tijd al helemaal zijn bijgedraaid en wel om twee redenen. Eerstens maken de islamieten het in toenemende mate zo bont, dat zelfs de groenen inzien dat zij zich al die jaren hebben vergist van vijand, en dat hun multi-kul-verhaal een dwaas en naïef verhaal was, want niet van toepassing op islamieten. Ten tweede zal het volk (iedereen die een vrije maatschappij voorstaat) meer en meer op zijn strepen gaan staan versus die intolerante paralelle maatschappij, zodat de samenlevingsproblemen naar erupties leiden die om kordaat gerechtelijk en politiek ingrijpen vragen. De geschiedenis leert ons dat als de spoeling (islamieten in een non-islamitische maatschappij) 15% bereikt, de problemen overhand toenemen en escaleren.

  De islam heeft twee achillespezen, te weten de vrouw (die wij ervan moeten overtuigen die inprenting af te zweren) en te weten hun zelfoverschatting (lees arrogantie en zie hun Ground Zero-initiatief).

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat u in de derde paragraaf van uw antwoord zegt als reactie op de twee geesten, daar heb ik toch mijn bedenkingen bij. Volgens mij zijn er twee vormen van extremisme die het grote probleem vandaag alleen maar in stand houden. Aan de ene kant dat van de Islam zelf, en aan de andere kant dat van vooral linkse partijen om hun multiculturele standpunten verwezenlijkt te willen zien in de realiteit, ondanks het feit dat die zogenaamde zegeningen in de praktijk niet bestaan en multiculturalisme een utopie is in elk opzicht. Vooral dat laatste is niet meer rationeel te noemen. Je kan groen-links en centrum-links eenvoudigweg niet collectief doen inzien dat ze fout bezig zijn, ondanks alle bewijzen van het tegendeel. Simpelweg omdat hun vorm van extremisme even irrationeel is als dat van de islamisten zelf: ze willen en zullen hun gelijk halen, ook al bewijst de praktijk hun ongelijk. Met extremisten valt effectief dus niet te praten, zo eenvoudig is dat. In het beste geval maken ze zich zodanig onmogelijk dat ze zichzelf totaal overbodig maken uiteindelijk. Gezond verstand behoort niet tot hun terrein, hoe erg de situatie ook uitdraait. Daar ben ik wel zeker van.

  En volgens mij is dat ook ongeveer toepasbaar op andere partijen. Ik geloof er niet in dat partijen in hun geheel hun fout zullen inzien. Het zal eerder een kwestie zijn van individueel initiatief binnen die partijen om kritiek te uiten. Ik kan me inbeelden dat zo'n mensen dan gewoon door die partijen uitgestoten worden om hun ideologie 'zuiver' te houden. Het zal allemaal zo snel niet gaan, denk ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Wi-Fi Worst (goe zeg! Daar zit hopelijk toch varken in?)
  Interessant is de lopende regeringsonderhandeling in Nederland. Hier wordt eigenlijk straks de vraag beantwoord of de geesten van de klassieke partijen al rijp zijn om in te zien dat de islam geen religie dan wel een doctrine is. Een hele vooruitgang is sowieso het feit dat er anno 2010 openlijk wordt over gepraat, iets wat de inquisitie der politiek correctheid tot voor kort absoluut niet zou hebben geduld. Dat is een indicatie dat het allemaal sneller zal verlopen dan u vooropstelt, onder druk van de realiteit. Vergeet niet dat wij in West-Europa nog enkele zware aanslagen te verwerken zullen krijgen. Ook die feiten zullen de geesten rijpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Kafir Harby

  Amai, nog aanslagen om de geesten te laten rijpen ? Klinkt alsof je dat beschouwt als een noodzakelijk kwaad ? Prettig vooruitzicht !

  Ik kan maar hopen dat Europol en de internationale veiligheidsdiensten hun werk doen. Ik heb al genoeg gezien met Londen en Madrid. Mijn geest is al lang gerijpt...

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dat bewijst volgens mij wat ik al gezegd heb. De Brusselse autoriteiten van de 19 gemeenten hebben jarenlang de uitkering van asielzoekers op de OCMW's van Vlaamse steden afgeschoven terwijl ze officieel in Brussel woonden, en dan zou je redelijkerwijze ervan kunnen uitgaan dat de bevolking het zo zat begint te worden dat politieke partijen de mensen volgen in die redenering. Maar in België kan dat niet omdat

  1) België niet homogeen is communautair
  2) De Franstaligen hun eigen belangen vooruitschuiven en daarbij
  3) cynische tactieken gebruiken die desondanks in hun eigen nadeel kunnen uitdraaien (mbt Brussel)
  4) die partijen hun eisen ook steeds toedekken met allerlei salonfilosofische concepten als 'verdraagzaamheid' en 'solidariteit' en blabla...

  2 irrationele extremismen hebben mekaar daarin gevonden: Franstalige suprematie (om via faciliteiten Brussel uit te breiden) en de 'morele' suprematie van de Islam. Als op lange termijn blijkt dat Franstaligen uit Brussel zullen moeten weglopen omdat Brussel een Islamitische enclave begint te worden, dan zullen ze pas de ernst van de situatie inzien.

  Tot dan is die strategie volgens hen perfect 'logisch'. Dus met extremisten valt niet te praten. In België zal er alleen maar constructief over dat soort dingen gepraat kunnen worden wanneer we collectief van het standpunt uitgaan dat 'er over sommige dingen onder geen omstandigheid zal worden onderhandeld'. En niet eerder.

  En ook binnen Vlaanderen zelf zijn er nog altijd genoeg onnozelaars die het niet WILLEN inzien. Geen reden voor optimisme, volgens mij.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Hijfoezer
  De jihad is een proces dat alleen dan stopt als een land volledig de dar ul-Islam toebehoort. Er staat u en mij en het Westen dus nog een en ander te wachten.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. ...aansluitend:
  Hijfoezer, check this, dan zie je dat er nog een en ander zit aan te komen...
  http://www.nationalterroralert.com/updates/2010/08/27/report-uk-faces-new-wave-of-homegrown-terror-attacks/

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hans van de Mortel30 augustus 2010 om 11:59

  Hans van de Mortel, gespecialiseerd in alle kenmerken van de islam, heeft een uitnodiging ontvangen voor een optreden als buikspreker in een multiculturele door de gemeente van Gouda gesubsidieerde comedy club.

  Met zijn pop op de knie, doet hij zijn gebruikelijke welkomst repertoire. Daarna schakelt hij over op een aantal domme islammoppen over voornamelijk het dragen van hoofddoekjes door moslima’s. Op een bepaald moment staat voor in de zaal een grote fors gebouwde Marokkaanse vrouw op, gehuld in een nikaab. Zij begint problemen te maken en schreeuwt:

  ”Okay klootzak, Ik heb nu wel genoeg gehoord van je flauwe en denigrerende moppen over domme moslimvrouwen! Hoe haal je het in je botte kop om je op een dergelijke stereotype wijze uit te laten over moslims? Wat hebben uiterlijkheden te maken met de manier van denken over een mens? Het zijn eikels zoals jij die ervoor zorgen dat ik niet gerespecteerd word in de maatschappij, en dat de vooroordelen mijn ontplooiing als gelovig mens in de weg staan… Allemaal omdat jij denkt dat discriminatie in de naam van humor moet kunnen!”

  Verbouwereerd begint Hans van de Mortel zich te verontschuldigen, maar de forse Marokkaanse onderbreekt hem weer heftig en gilt: ”Hou jij je erbuiten, ik heb het tegen die klootzak op je knie!”

  Saludos, amigo!

  Hans

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...