woensdag 28 april 2010

Dit land is het spuugzat !

Wilders_vlag.jpg

Op maandag 26 april jl. gaf Geert Wilders een stevige speech bij de presentatie van de kandidaten die zijn partij de PVV naar een overwinning moeten leiden begin juni.

Hiermee schoot Wilders de race om het premierschap van Nederland van start, notabene in Rotterdam, de stad van Pim Fortuyn. De symboliek moge duidelijk zijn, Wilders wenst de missie van Pimmetje verder te zetten, de draad weer op te pikken waar de schoten van een laffe linkse moordenaar de hunker naar een Nieuwe Politiek in de kiem smoorden.

Uiteraard heeft de mainstream pers, grotendeels van links-liberale signatuur, weinig of geen melding gemaakt van deze toespraak, tenzij wat neerbuigende commentaar en uit het verband gerukte citaten, steeds bedoeld om Wilders weg te zetten als een "lone loser" die er niet meer toe doet. De Nederlandse Linkse Kerk zet nu volledig in op Job Cohen, de vleesgeworden lafheid en het schrijnend voorbeeld van blanke onderdanigheid jegens de islam.

Omdat wij in België met identiek dezelfde problemen kampen - ongewenste massa-immigratie, islamisering, criminaliteit, straffeloosheid, non-politiek - post ik hierna volgend de volledige speech. Hij moge u inspireren bij de nakende verkiezing op 6 of 13 juni. Hamvraag bij deze blijft: welke politicus of politieke partij kan in Vlaanderen de rol vervullen die de PVV van Wilders op zich heeft genomen bij onze Noorderburen?

Laat het mij weten, een blanco stem is immers geen optie want een stem voor de non-regerende elite.

DE SPEECH VAN ROTTERDAM

Beste mensen, met deze geweldige lijst gaan wij de strijd aan. Met deze lijst gaan wij een fantastische campagne voeren. Nederland terugveroveren. Met deze lijst gaan we vlammen. Ik verklaar hierbij de verkiezingscampagne van de Partij voor de Vrijheid officieel voor geopend!Mensen, hebben jullie gisteren Zembla gezien?Daar werden wij door de staatsomroep vergeleken met Nazi’s, Milosevic en etnische zuiveraars. Ja, waar zouden we zijn zonder de staatsomroep. Van ons allemaal, voor ons allemaal. Maar afgezien daarvan: de naam van het programma geeft mooi aan waar we die linkse actievoerders naar toe moeten sturen als we ze van het subsidie-infuus hebben gehaald: Naar Nova Zembla.Zelf zijn ze ervan overtuigd dat de aarde opwarmt, dus ze zullen er vast geen bezwaar tegen hebben.
Vrijdag presenteerden wij ons verkiezingsprogramma. En vandaag start onze campagne. Er was maar één plaats waar we dat konden doen: hier in Rotterdam, hier in Rotterdam-Zuid. Want dit is geen gewone stad. Dit is de stad van Coen Moulijn en van Pietje Bell. Maar meer dan wat ook: dit is de stad van Pim Fortuyn. De man die met zijn leven betaalde voor zijn idealen.Dit is ook de stad die als geen ander kraakt in haar voegen als gevolg van de massa-immigratie en de islamisering. Hele wijken worden geïslamiseerd. Wat eens de grootste havenstad ter wereld was, is nu de hoofdstad van Eurabië. Een stad van minaretten en van een megamoskee. Er is nooit enige twijfel over geweest. Alleen hier in de stad van Pim Fortuyn konden wij van start gaan. En dat doen we vanavond.Hier in Rotterdam planten we onze vlag en beginnen we aan de herovering van Nederland. Wij geloven dat de mooiste dagen van Nederland nog voor ons liggen. Dat we een toekomst tegemoet gaan die vele malen prachtiger is dan wat we achter de rug hebben. Als we maar durven, als we maar durven kiezen. Op 9 juni kan Nederland kiezen.Wij kiezen voor optimisme en hoop. Ons verkiezingsprogramma is de agenda voor hoop en optimisme. Het beste verkiezingsprogramma, dat op brede steun kan rekenen onder heel veel Nederlanders. Wij zijn hard waar het moet en zacht waar het kan.Als u zegt: ik ben het eens met dat programma, dan bent u niet de enige. Maurice de Hond heeft onze standpunten gepeild, en wat blijkt: op heel veel punten is de kiezer het met ons eens. De afkeer van de massa-immigratie, de weerzin tegen de islam en de oppositie tegen Europa. Nederland is meer PVV-minded dan de staatsomroep u ooit zal laten weten. Schrappen van de JSF, tienduizend verpleegkundigen erbij in de zorg. Nederland wil het. Alleen in de grachtengordel en Hilversum zijn ze tegen.Wij kiezen voor de mensen die het niet cadeau krijgen in Nederland. Wij kiezen voor Henk en Ingrid. Gewone Nederlanders die hard werken en zich zorgen maken over de veiligheid in hun stad, wijk en straat, over de massa-immigratie en islamisering, over de slechte zorg voor hun ouders, over de hoge belastingen, over de economische crisis, over de studiefinanciering van hun kinderen.En de PVV wil regeren. Wij willen Nederland veranderen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. Zonder de PVV in een nieuwe regering zal Nederland verder afzakken in een moeras van politiek correct nietsdoen. Zonder de PVV zullen de problemen van Nederland niet worden opgelost maar verergeren.En vergeet niet: het CDA, de PvdA en de VVD zijn partijen die het de afgelopen decennia allemaal al eerder met elkaar hebben gedaan, samen hebben geregeerd in paarse tot centrumrechtse of andere kabinetten. We hebben het allemaal gezien. We hebben het allemaal al voorbij zien komen. Ze hebben er steeds opnieuw een grote puinhoop van gemaakt. Dat kan na 9 juni weer gebeuren. Een stem op Mark Rutte of Jan Peter Balkenende kan zomaar een stem op Job Cohen of Alexander Pechtold zijn.Wat Nederland nodig heeft is een sterke PVV die orde op zaken kan stellen. Wij zijn een partij die de problemen wil oplossen, ook als dat de politieke elite niet uitkomt, ook als de oplossingen moeilijk zijn. Over de massa-immigratie en de islam, over de zorg, over de criminaliteit en de hoge belastingen, over het snijden in de linkse hobby’s en over de aanpak van de economische crisis. De PVV is keihard nodig om van Nederland een sterker land te maken. Voor een stevig maar ook sociaal beleid is er geen betere keuze dan een stem op onze PVV!

De PVV biedt Nederland hoop en optimisme. Maar we weten: het is een hoop zonder illusies. Want we zien wat er aan de hand is in ons land. Steeds meer burgers vragen zich af of hun toekomst nog wel in Nederland ligt. Tienduizenden Nederlanders verlaten onze steden, tienduizenden Nederlanders verlaten ons land. De vraag waarom Den Haag doorgaat met heilloze maatregelen die niet gesteund worden door ons volk dringt zich op bij steeds meer Nederlanders.Ondertussen bestaat bij velen het gevoel dat we Nederland aan het kwijtraken zijn. Wijk na wijk, straat na straat, school na school. De massa-immigratie bereikte een triest record en zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar verder exploderen. Criminaliteit tiert welig en wie twee minuten naar Opsporing Verzocht kijkt, weet dat die misdaad vaak het gevolg is van het beleid van sinterklaasje-kom-maar-binnen-met-je-knecht.Bij veel van de problemen die Nederland teisteren is de diagnose hetzelfde: elites zijn losgeslagen van de werkelijkheid en zijn op eigen houtje dingen gaan doen waar gewone mensen niet beter van worden. Onze elites hebben zich bekeerd tot het idee van ‘alles moet kunnen’. Er bestaat geen goed of kwaad, alle culturen zijn gelijk, of het nou de islam is of het christendom, handen schudden of niet, wat maakt het uit.De linkse machthebbers hebben zich ook nog eens verenigd met de islam. Links en de islam trekken samen op. De linkse elite sluit met veel plezier de ogen voor de werkelijkheid: vrouwenonderdrukking, haat tegen homo’s, uitkeringsafhankelijkheid, straatterrorisme, de vijandelijkheid tegenover de democratie, etc.Onze trots waar Nederlanders met overtuiging decennialang voor hebben betaald, de verzorgingsstaat, is verworden tot een magneet voor gelukszoekers. Niet meer een schild voor de zwakkeren, maar een afhaalloket voor lanterfantende immigranten. En wie betaalt dat? Dat bent u. Henk en Ingrid betalen voor Ali en Fatima.Staan we machteloos? Moeten we lijdzaam toezien hoe alles wat ons dierbaar is vernacheld wordt door die losgeslagen elite?Natuurlijk niet. Nederland moet kiezen voor oplossingen. Als we willen kunnen we alles. Onze voorouders zagen een zompige moerasdelta, en zeiden: dit wordt een oase. Rotterdammers zagen ooit hun stad aan puin gebombardeerd, en zeiden: samen de schouders er onder. De Partij voor de Vrijheid ziet een land dat steeds verder wegzakt in het moeras en zegt: de beuk erin!Pim Fortuyn zei het al: “Dit land is het zat. C’est ca, daar sta ik voor.

”

De PVV kiest bij uitstek voor de mensen die het niet cadeau krijgen. De Partij voor de Vrijheid kiest voor een sociaal Nederland. We trekken met plezier de portemonnee voor tienduizend extra verpleegkundigen, met een hoger salaris, in de verpleeghuizen voor onze ouderen. Wij zijn ook tegen een verhoging van het eigen risico in de zorg. Wij blijven af van de studiefinanciering en de OV-jaarkaart. Wij komen niet aan de WW en de hypotheekrenteaftrek. Wij willen geen versoepeling van het ontslagrecht en de AOW moet op 65 blijven.De PVV wil een economisch welvarend Nederland. Waar burgers en ondernemers zo min mogelijk belasting betalen, zodat ze hun eigen geld kunnen uitgeven op de manier die ze zelf willen. Een Nederland dat niet stil staat, maar beweegt, dus meer wegen en geen kilometerheffing. Wij kiezen voor een kleine overheid, zonder te veel betutteling. Voor een sprankelende democratie, met referenda. Geen Europese superstaat, maar wel economische samenwerking. Geen netwerk van gesubsidieerde linkse actiegroepen. En vooral: voor een veilig Nederland waar het tuig wordt opgepakt en uitgezet, en niet gesubsidieerd en geknuffeld.Dames en heren, wij zijn niet de enige partij die meedoet aan de verkiezingen. De PvdA dacht: weet je wat. De burgemeester van Amsterdam wordt onze kandidaat. Wat hij voor Amsterdam heeft gedaan kan hij ook doen voor heel Nederland.De vraag is of dat een belofte is of een dreigement.We komen er steeds meer achter wat Job Cohen nou eigenlijk heeft gedaan voor Amsterdam. Voor de oorspronkelijk bewoners niet zo heel veel. Die wonen nu in Almere en Purmerend. Maar voor gelukzoekers is hij 24 uur per dag in touw geweest. Job Cohen is honderd procent pro-islam. Hij financiert een radicale moskee. De burgemeester van de grachtengordel pleit voor een islamitische cultuur in Nederland. Nederlands leren is volgens hem niet nodig. Cohen zegt letterlijk: we moeten moslims accepteren die hun vrouw discrimineren. Zelfs handen schudden met vrouwen, hoeft van hem niet.In de kantine van het politiekorps van Amsterdam kun je iets lekkers bestellen. Een broodje Cohen. Dat is een broodje slap vlees. Er wordt dan bij gezegd: “Lekker, zonder ruggengraat”. Door zijn eigen hoofdcommissaris van politie wordt Cohen een strandbal genoemd, die met alle winden meewaait.De PvdA is de partij van de dubbele paspoorten. Vroeger had de PvdA een rode vlag. Nu is het de club van de rode loper. De rode loper voor de islam. Mensen, ik zeg: Nederland heeft geen behoefte aan strandballen, maar aan leiderschap.Vrienden, op 9 juni mag u uw bestelling plaatsen in de kantine van onze democratie. Dan kunt u zelf beslissen of u een broodje met of zonder ruggengraat wilt.Beste mensen, zet het maar in uw agenda. Op 9 juni hebben we een feestje. Dan gaan we vieren dat de PVV een megawinst heeft behaald. Tot die tijd gaan we met deze groep kanjers en onze duizenden vrijwilligers in het land vlammen. Daar beginnen we nu mee. Onze vrijwilligers gaan vanaf vanavond op pad. Ze gaan de deuren langs en verspreiden door heel Nederland honderdduizenden pamfletten met onze boodschap. 

Vandaag, hier, in Rotterdam, begint het terugveroveren van Nederland.Staan we machteloos? Nee, natuurlijk niet.Tegenover meer van hetzelfde, plaatsen wij daadkracht.

Tegenover de islam, plaatsen wij onze identiteit.

Tegenover multikul, patriottisme.

Tegenover de grachtengordel, Henk en Ingrid.

Tegenover de afbraak van sociaal Nederland, het beschermen van de burger.

Tegenover pessimisme, tienduizend nieuwe verpleegkundigen en tienduizend nieuwe agenten.

Tegenover de cultuurrelativistische malaise, plaatsen wij Nederlands hoop en optimisme.

En tegenover Job Cohen, meer veiligheid en minder immigratie.Beste mensen, wij gaan er voor! Kies lijst 5, kies Partij voor de Vrijheid!
 
Dank u wel!

Geert Wilders, Rotterdam 26 april 2010

5 opmerkingen:

 1. @Wilders
  Milosevic was evenzeer een slachtoffer. Hij heeft zijn land willen verdedigen tegen de jihad maar door toedoen van de Anglo-Amerikanen en Duitsers heeft de islam gewonnen (Albanezen in Kosovo, muslims in Bosnia). Het is dus geen oneer met Milosevic te worden vergeleken, de geschiedenis zal dat ooit uitwijzen wanneer smeerlappen als Clinton, Blair, Holbrooke en Albright er niet meer zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vlaams Belang? Nee, geen optie want op de keper beschouwd een offshoot van het nazisme.
  Dedecker? Nee, want zijn partij stelt niets voor en bestaat uit blaffende honden die niet bijten.
  CD&V? Neeje. Zij maken al jaren deel uit van het probleem.
  N-VA? Had gekund, maar als puntje bij paaltje komt horen zij liever Arabisch en Turks in onze straten dan Frans of Waals en dat is dikke shit.
  Slotsom? Tijd voor een nieuwe partij.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @KroeSSEDER
  The word 'nazi' was actually coined by US Zionist Jews in the 1930s...The German party, that this name is applied to, always referred to themselves as 'National Socialists'.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In his article, "How the Jews Can Combat Persecution" (1937), Winston Churchill suggested Jewish people were "partly responsible for the antagonism" that saw them branded "Hebrew bloodsuckers."

  The article argues that "the wickedness of the persecutors" was not the sole reason for the ill-treatment of Jews down the ages.

  Churchill criticised the "aloofness" of Jewish people from wider society and urged them to make the effort to integrate themselves.

  Churchill says: "The central fact which dominates the relations of Jew and non-Jew is that the Jew is 'different'. He looks different. He thinks differently. He has a different tradition and background."

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Anoniem
  De Joden hebben dooruit de hele geschiedenis bewezen dat ze het hoogste beschavingspeil bereiken van alle volkeren op aarde.

  Er is geen volk dat zoveel bijdraagt tot geneeskunde, wetenschap, cultuur en filosofie als de Joden.

  Het is deze superioriteit die bij alle volkeren afgunst, nijd en haat oproept. De geschiedenis biedt eindeloos veel voorbeelden om dit te staven.

  Het zijn de talloze trauma's uit die geschiedenis die de Joden dan ook de reflex hebben meegegeven van altijd en overal op hun hoede te blijven, en mekaars nabijheid op te zoeken. Vandaar de perceptie dat ze zich afzonderen, hoewel dat niet uit arrogantie gebeurt dan wel uit instinctief lijfsbehoud.

  DIT is wat Churchill bedoelde.

  Goede vraag is: wat zou Churchill denken van de huidige politieke ontwikkelingen? Ik durf zonder de minste twijfel vooropstellen dat Churchill de massa-migratie uit islamitische landen zou bekritiseren en bekampen.

  Want Churchill wist maar al te goed dat deze pseudo-religie een concept is van onderdrukking, racisme, mysogenie, geweld en dood, en bijgevolg compleet INCOMPATIBEL met elke zichzelf respecterende beschaving.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...