woensdag 1 september 2010

Palestinians Back to Jordan !

PaliNazis.jpg

Alweer een bloeddorstige moordpartij in de West-Bank (Hebron) in Israel.

Een Palestino kan de onweerstaanbare drang van "sudden jihad", iets wat overigens alleen bij islamieten voorkomt, niet onderdrukken en slaat, opgefokt door overmatig veel ramadan-suikers, aan het moorden: twee Joodse koppels uit dezelfde familie komen om, onder hen een zwangere vrouw. Verzetsstrijd, noemt de Linkse Kerk dit.

Hamas, dat sluipenderwijs zijn invloed op de West-Bank vergroot, heeft vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid opgeëist.

Voor de Obama-administratie komt deze daad van barbarij niet echt gelegen. Vandaag worden - onder druk van de VS - de onderhandelingen (peace talks) opnieuw opgestart, en plassen helder bloed op de straatstenen zullen de sfeer niet opluchten, eerder de foute toon zetten.

En dat is onderhuids toch de bedoeling van de Palestino's. Zowel Fatah als het geboefte van Hamas zijn totaal niet geïnteresseerd in een vergelijk met Israël. Peace talks, my ass.

Beide stromingen streven hetzelfde doel na: Israël als staat vernietigen, de Joden de Middellandse Zee indrijven en de hele regio herdopen in een islamo-fascistische republiek. Inch Allah.

Fatah wil dit doel bereiken door de demografische realiteit te wijzigen in het voordeel van de Arabieren. Door een eindeloos proces van territoriale concessies vanwege de Israëlis. Door infiltratie in alle weefsels van de Joodse staat.

Hamas echter legt zoveel geduld niet aan de dag en wil er meteen gewapenderhand invliegen. Raketten laten regenen op de Joodse steden, grote hordes jihadis inzetten om de burgerbevolking te terroriseren en uit te moorden, het Israëlische leger (IDF) te verslaan middels een islamitisch verbond tussen Syrië, Libanon, Jordanië en natuurlijk Iran. Misschien dromen ze zelfs van een betrokkenheid vanwege Turkije.

We schreven het eerder al, de oplossing voor dit eeuwig durend conflict, dat zijn oorsprong vindt in de koran, zal NOOIT via onderhandelingen worden aangereikt, de Amerikanen maken zich illusies. Ofwel gaan we naar een totale oorlog (Israel en bondgenoten versus de islamitische wereld) ofwel een kil maar realistisch "fait accompli", gelijk Servië er eentje kreeg opgedist toen het Westen haar Kosovo ontnam.

Geen fait accompli zoals de Mohamedanen en hun apologeten zich dat voorstellen. Neenee, een voldongen feit van een heel andere orde.

De Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA moet worden opgedoekt want ze blijft het vluchtelingenprobleem bestendigen. Uiteraard uit eigenbelang, want de vluchtelingenproblematiek is een industrie als elke andere. Er zijn nooit zovele miljarden dollars en euro's in een bevolkingsgroep geïnvesteerd als in de Palestino's. Het resultaat? Nul, zip, zero, nada.

Die zogenaamde vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen dienen eens en voor altijd duidelijk gemaakt dat ze nooit ofte nimmer zullen terugkeren naar het gebied dat nu Israël heet, en dat de Westerse wereld hier garant voor zal staan, zoals ze dat beloofd heeft aan de Albanezen die Kosovo hebben bezet.

De "financiële hulp" aan de Palestijnse Autoriteit, Hamas en Fatah hoort integraal te worden geïnvesteerd in permanente behuizingen voor deze zogenaamde vluchtelingen (zij die dat wensen), in de grensgebieden in Jordanië, waar de woestijn met behulp van Israëlische en Westerse expertise tot oases wordt omgebouwd. Verder dienen alle Palestino's in andere Arabische gebieden een volwaardig burgerschap te krijgen.

Ook dient een aanvang gemaakt met het delokaliseren van Palestino's uit de Gaza-strip en de West-Bank, naar die nieuwe woongebieden in Jordanië.

Jordanië is het thuisland van de Palestino's, die er overigens de meerderheid van de bevolking uitmaken. Palestina als staat heeft nooit bestaan, de Palestijnse identiteit heeft nooit bestaan, de hele Palestijnse geschiedenis is een mythe, linkse propaganda.

Schuif die schijnheiligheid en politieke correctheid terzijde en stel de arabieren voor voldongen feiten. Het alternatief (totale oorlog) is geen optie.

12 opmerkingen:

 1. Marokkanen terug naar het Atlasgebergte, Palestijnen terug naar Jordanie. Nou nou, daar zit wat in.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Tot aan de oorlog in 1967, noemden de Arabieren die in Israël woonden zich geen eens Palestijn.Maar zelfs deze bekentenissen – met name dat het concept van een ‘Palestijns volk’ en een ‘Palestijns vaderland’ werden uitgevonden voor politieke doeleinden om terrorisme en genocide te rechtvaardigen, konden het enthousiasme niet temperen van de westerse leiders. Het Arabisch-Israëlisch conflict gaat niet in de eerste plaats over grondgebied, maar is een jihad.In het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden.Opmerkelijk hoe links Nederland een zwak heeft voor Hezbollah en Hamas, die een op het nazisme geïnspireerde ideologie hebben. Hun troepen hanteren ook nog altijd de Hitlergroet.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Kafir Harby:Het draait om rassenhaat gepleegd door een ideologie dat niks anders brengt dan haat en kinderen leert dat ontploffen het hoogste is dat je kan bereiken in het leven.Als Jeruzalem in de handen van de moslims valt, dan zijn daarna Athene en Rome aan de beurt.En als ze met de Joden klaar zijn zullen ze bij jou komen, als je je niet tot de islam bekeert.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Max
  Jerusalem was joods. Is joods. En zal altijd een heilige, joodse stad blijven. Er zijn genoeg warriors in deze wereld die daar hun hand voor in het vuur willen steken. De islam zal tenonder gaan en als ideologie worden uitgewist. Enerzijds omdat deze pseudo-religie te dom is voor deze wereld. Anderzijds wordt de val vervroegd door het ongeduld van die miljoenen van haat vervulde mohamedanen, die menen dat jihad een kortere weg is naar werelddominantie. Dit ongeduld en de eraan gekoppelde arrogantie betekenen hun ondergang.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Kafir
  Ook Geert Wilders schreef een artikel onder de titel "Jordan is Palestine". Commentaar van de grote islamkenner Robert Spencer (JihadWatch.com): "Wilders is right. There is no ethnic difference between Jordanians and Palestinians. In fact, there was no Palestinian nationality before the 1960s, when it was invented in order to reposition what was then universally known as the Arab/Israeli conflict. Up to the invention of "Palestinians," the Israelis were the tiny, besieged people amidst a huge number of hostile Arabs; after that invention, the "Palestinians" themselves became the tiny, besieged people against the big, bad Israelis.", aldus Robert Spencer. Lees meer hierover op zijn site: http://www.jihadwatch.org/2010/06/wilders-jordan-is-palestine.html

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hans van de Mortel2 september 2010 om 10:23

  Het grootste deel van de bevolking in Jordaniië bestaat uit Palestijnen. Daar horen ze thuis, en ruimte zat. Echter, het schorriemorrie onder leiding van Hamas, werd eerder aangevoerd door ene Yasar Arrafat. ’Zwarte September’ heette toen zijn terroristische beweging of misschien ook anders. In ieder geval getuigde die naam van een vooruitziende blik naar 9-11 vele jaren later.

  Die bende van Yasar Arafat manifesteerde zich in de hoofdstad van Jordanië als een dolle hond besmet met het zelfmoordvirus. Als er weer eens een paar joden waren neergeknald - nee, geen soldaten, maar vrouwen, schoolgaande kinderen en ouderen - dan stormden alle Palestijnse ’vrijheidsstrijders’ de straat op in de hun bekende onherkenbare vermommingen als eersteklas gangsters. Zij schoten hun machine-pistolen leeg in de lucht zodat het leek alsof het oudejaarsfeest in volle gang was.

  Ze werden steeds brutaler en regeerden in feite hun eigen terroristenwinkel als staat in de staat Jordanië. Een bedreiging voor de monarchie in dat land. De koning van Jordaniue had ze de vinger genomen, en wat doen stoute kinderen? Juist ja, die gritsen de hele hand, zeg maar beide handen en maakten zelf wel uit welke wetten wel of niet voor hen golden.

  Een tip van de CIA aan de koning was voldoende om hem duidelijk te maken dat dit schorriemorrie een bedreiging voor zijn leven en de monarchie was.

  In één nacht werd de hele terroristenwinkel van Yasar Arafat het land uitgeschoten. Letterlijk uitgeschoten! Met achterlating van vele doden. Yasar wist te ontsnappen aan het moordende vuur van het Jordaansew leger dat niet schroomde zwaar materieel zoals tanks in te zetten, mocht de bende van Arafat nog enige hoop en twijfel koesteren om zich te verzetten tegen de Jordaanse legereenheden.

  die deel 2

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hans van de Mortel2 september 2010 om 10:23

  NIET ÉÉN ARABISCH LAND WIL DAT PALESTIJNS ISLAMITISCHE MISDADIGERSTUIG BINNEN ZIJN GRENZEN!

  Logisch toch! Vandaar dat we nu kunnen constateren wat er over is gebleven van slecht luisteren willende honden.

  En inderdaad, miljarden guldens zijn in een stinkende islamitische beerput gegooid. En dan durven alle mohammedanen met een dubbel paspoort die in ONZE KENNISBESCHAVING wonen nog te beweren dat islam een vredelievende religie is.

  Laten wij vooral niet ophouden aan te tonen dat het tegendeel waar is en wij het daarom ook niet op prijs stellen wanneer mensen zich nog steeds aangetrokken voelen tot dat heidense clubje van meer dan anderhalf miljard godsdienstwaanzinnigen onder de nog nooit gewassen vlag van ISLAM!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Hans
  Weer in vorm, lees ik? En een beetje pissed off, aan de toon af te leiden? Kan me indenken dat u ook baalt van de coalitiebesprekingen in zowel .nl als .be ??

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Die Palestijnse identiteit is niet anders dan kunstmatig gerealiseerd. De Islam is namelijk een internationalistische ideologie, die geen afzonderlijke staten aanvaardt. In vergelijking komt dat overeen met stalinisme bijvoorbeeld, of ook de Verenigde Naties of de EU. Dat er afzonderlijke Arabische landen zijn, elk met hun eigen naam, zou je eigenlijk kunnen opvatten als een 'administratieve noodzaak' binnen de Arabische wereld. En bovendien dienen die staten feitelijk elk hun eigen geopolitieke doelen.

  Dat wil dus feitelijk zeggen, dat diegenen die zich ECHTE moslims noemen, die staten zullen afschaffen. Voor hen zijn de regeringen van die landen hypocrieten. Dat de Palestijnen toch een zgn eigen nationaliteit krijgen, is natuurlijk met de bedoeling de Joden politiek correct te kakken te zetten, en dat hebben de echte stommekloten van links nog altijd niet door. Dat noemen ze dan taqiyya. Dat is het enige waar het Hamas echt om te doen is. Arabieren zijn Arabieren en daarmee uit. (dwz Arabische moslims, mijn verontschuldigingen bij voorbaat aan Arabische christenen, btw)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Zahir Muhsein, een lid van het uitvoerend Comité van de PLO, tijdens een interview in 1977 met het Amsterdamse dagblad Trouw: “Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel om onze strijd voort te zetten tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er vandaag geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk omdat de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk ‘Palestijns volk’ om zich te verzetten tegen het zionisme.”Arafat zelf beweerde bij vele gelegenheden precies hetzelfde principe. In zijn geautoriseerde biografie zegt hij letterlijk, “Het Palestijnse volk heeft geen nationale identiteit. Ik, Yasser Arafat, een man gekozen door het lot, zal ze die identiteit schenken door het conflict met Israël.”

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Max

  Dat noem ik dus echt nuttige info in die context. Goed dat je er iedereen op wijst. Inderdaad, de Palestijnse 'nationaliteit' dient alleen maar om te propageren dat er 'een volk is met een eigen identiteit dat zijn rechten niet kan krijgen binnen een eigen natie-staat die deze identiteit benadrukt'. (en dat zijn mijn eigen woorden vanuit het standpunt van links en Hamas geredeneerd)

  Daar komt het op neer.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...