zaterdag 25 september 2010

De Ondraaglijke Domheid van de Islam


Fookallah.jpg

Kafir Harby, ik dus: "Soms denk ik: hoe kan het dat een zo domme en achterlijke doctrine als de islam erin slaagt de hele wereld te beroeren, en dat al sinds jaren?

Is het precies omwille van die, voor een Westerling, niet te plaatsen domheid?

Antwoord van Hans van de Mortel, een trouwe lezer van deze blog: "De wereld wil bedrogen worden. Dat is al zolang de mensheid leeft. Waarheid dient onderzocht te worden en dat gebeurt niet altijd. Het getal van de meerderheid bepaalt niet de waarheid, maar er wordt wel rekening mee gehouden.

Is het je nooit opgevallen dat dit nooit gebeurt wanneer religie aan de orde is? Waarom denk je dat kamerleden en rechtscolleges weigeren de koran te lezen? Stel dat ik als advocaat dit zou vragen aan regeringsleiders. Het niet gelezen hebben en daardoor ook niet hoeven te begrijpen is de rechtvaardiging van het "Pontius Pilatus-principe" dat de nieuwe trend in Europa is om een lastig probleem als islam, dat zoals ieder gezond weldenkend mens weet dat het een achterlijke cultuur annex religie betreft, uit de weg te gaan.

De lijst van uitvindingen van ONZE kennisbeschaving is eindeloos. Van de paperclip, ballpoint, radio, TV, mobile telefoon tot en met de bh, panty, iPad en ga zo maar door.

Het enige wat men in de islam weet te bedenken is dat ALLES de wil van Allah is. Vandaar dat men al eeuwen op de luie reet zit te niksen. Eten, neuken en slapen. Dat is islam. Het dagelijkse koran-ritueel van op de grond liggen met het achterwerk omhoog richting Allah. En dat vijf keer per dag, asjeblieft!

Het woord nadenken komt in het Arabisch blijkbaar niet voor.

Ik verwacht dan ook dat in het proces Wilders de uitspraak ’SCHULDIG’ zal klinken. Maar hij zal NIET veroordeeld worden. Precies zoals het een corrupt rechtscollege betaamt. Dat is dus . . . Pontius Pilatisme!

Maar Wilders zal dit niet pikken en gaat in hoger beroep. Volgens mij staat nu al vast dat we doorgaan naar de volgende ronde in dit vunzige, vieze politieke spel van hypocrisie, achterbaksheid en leugens.

De enige juiste kennis is de feitelijke. Ce n'est que la vérité qui blesse. Wie de waarheid zegt, begaat geen zonde, maar hij veroorzaakt turbulentie die als onaangenaam en dus onwenselijk worden ervaren.

Tot . . . de volgende keer, inch allah.12 opmerkingen:

 1. Hoe groter de leugen, des te beter ze wordt aanvaard als waarheid. Dat wisten de communisten. Dat wisten de nazi's. Dat weten de islamoeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik zal het nog een keer heel langzaam uitleggen zodat ook de minder snuggere snuiters het kunnen begrijpen. Stel, we nemen een almachtige Allah die hemel en aarde geschapen heeft, hij is omnipresent en ook nog eens oppermachtig. Maar waarom heeft de Heilige Profeet Mohammed een Allah geschapen die alles kan behalve geld poepen!

  Stel nu dat er echt een Allah was bedacht die ook nog een bankbiljetten kon scheppen dat was het niet nodig geweest dat de jonge Marokkaantjes oude dametjes gaan beroven, en dat imams na het vrijdagmiddag-gebed hun hand in de collectezak steken om boodschappen te gaan doen.

  Het begon al met de Heilige Profeet van Allah die oorlogen moest voeren, en buit wilde hebben, en 20% van de buit van andere moslims wilde hebben. Kortom de hele islam is één groot inmens verziekt roversnest!

  De hele islam is alleen verzonnen om een grote groep tuig onder één paraplu te vangen, de geldstroom te reguleren en er zelf goed beter van te worden. Er is geen god die Allah heet, er is alleen een groep met achterlijke klootzakken die alles verneukt wat ze kunnen, het maakt niet uit wat. Zolang er maar winst uit te halen is.

  Eigenlijk is alles wat met Allah te maken heeft een deel van een grote truc om aan geld te komen, Allah kan werkelijk helemaal niets. Het enige dat moslims kunnen is onder valse voorwendselen subsidie verkrijgen, oplichting, steunfraude en zelfs gewone berovingen zoals de Heilige Profeet van Allah het heeft voorgedaan.

  De enige manier om dit soort dingen weg te krijgen is om elke moslim stuk voor stuk te vertellen wat de werkelijke reden is waarom ze zakat moeten betalen aan de moskee. En dat die Heilige Profeet van de Barmhartige Erbarmer een stuk stront is die het niet eens waard is om door schurftige honden geneukt te worden. Want zeg nou zelf, als er werkelijk een almachtige Allah was geweest dan hadden de moslims niet in Nederland hoeven bedelen om geld voor hun organisaties, of frauderen of roven of drugs dealen. Als er echt een Allah had bestaan dan zou hij toch geld kunnen schijten!

  Het wordt tijd dat de moslims met de billen bloot gaan, het wordt tijd voor de confrontatie. Er is geen tijd meer voor leuke praatjes, de islamitische sprookjes moeten maar eens ontzenuwd worden. Dan is het snel gedaan met die onzin.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Gilbert De Bruycker26 september 2010 om 09:49

  Wat kan beter het pleit beslechten of het verwijt, uit de politiek correcte hoek, als zou de islam zelf niet het probleem zijn, maar dat er een verschil dient gemaakt te worden tussen de islam en het islamfundamentalisme, al dan niet terecht is, dan een doorlichting van de figuur Mohammed zelf !
  Mohammed slaagde er binnen zeer korte tijd in zijn juk aan velerlei volken en stammen op te leggen en bracht hen zover dat zij uit onweerstaanbaar fanatisme de Koran aanhingen.
  Hij wist waar hij zich goedaardig en tolerant moest tonen en waar streng en onverbiddelijk; wist zich op de sluwste wijze te imponeren als profeet en gaf zich uit als rechtstreeks door Allah en zijn engel Gabriël geïnspireerd. In een handomdraai had hij op staande voet een openbaring om zich te rechtvaardigen, om een wet op te leggen, of een vonnis te vellen, of om de oorlog te prediken, want hij had grootse plannen. Zijn streven was godsdienstige èn politieke suprematie die zich moest uitstrekken over de gehele wereld.
  Door list en wreedheid is deze eerzucht voor een groot stuk in vervulling gegaan, want ontelbare volkeren heffen nog altijd de kreet aan : Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. Zijn vermetelheid was even ontembaar als zijn eerzucht - die haar inblies - onbegrensd. Wie zich als een profeet opwerpt en dan het eerst te kort komt in het naleven van wetten en voorschriften welke men zelf als geopenbaard heeft voorgedragen en om zijn eigen overtredingen te dekken, zich beroept op behendig gesmede openbaringen en dan nog zijn gezag weet staande te houden moet ongeëvenaard sluw en moedig zijn.
  Mohammed was één en al hartstocht, en wist die te kneden naar gelang de omstandigheden; vaak toonde hij zich in het gewone dagelijkse leven edelmoedig en wist met grote voorkomendheid te vergeven aan wie zich onderwierp, maar gedreven door wraakzucht liet hij onmeedogend en onverbiddelijk zijn vijanden verminken, steden en dorpen in vlammen opgaan. Wie zijn plannen diende kon rekenen op de zegeningen van de profeet, de buit na de slachting en de beloften op een paradijs vol aardse genietingen. De belofte dat, zelfs na een leven vol misdaden en uitspattingen, het deelnemen of sneuvelen in de Heilige Oorlog allen reeds voldoende was, om aan de genietingen van dit paradijs onmiddellijk deelachtig te worden zorgde voor het fanatisme en doodsverachting die zo vaak over een strijd beslissen.Anders verging het hen die Mohammed weerstreefden. Die maakten kennis met het zwaard: de gruwel van de Heilige Oorlog, verdelging en vernietiging, bezegeld door de vlammen van een hels vuur, door Allah's toorn ontstoken en door de ongelovigen gevoed !
  Wat er ook moge aangevoerd worden aangaande zijn zachtaardigheid en goede daden in het particuliere leven ,zozeer onder de invloed van bijbedoelingen bedreven, dit weegt niet op tegen de wreedheden en ongerechtigheden uit zijn publieke leven en kunnen er niet door vergoelijkt worden.
  Zoals een verraderlijke aanval in vredestijd (aanvankelijk afgekeurd en later door een openbaring gerechtvaardigd), zijn plunderingen van karavanen gedurende een wapenstilstand, het bloedbad onder de Joden van Medina, het uitzenden van een verrader onder de belegerden om tweedracht te zaaien, zijn talloze wreedheden en verraderlijke handelingen jegens overwonnenen, gevangenen en vrouwen, het hoofd afhouwen van wie zich schuldig maakte aan het opstellen van verzen waarin de profeet gehekeld werd, enzovoorts. Op zeer behendige wijze trok hij partij van zijn goedaardigheid in de gewone dagelijkse omgang. Zijn toegeeflijkheid op het gebied der zedenleer, de verlokkelijke schilderingen van de zinnelijke genoegens van het paradijs waren het ondoordringbare masker waarachter hij zijn heerszucht en zijn streven om alle toen bekende landen, volken en staten aan het juk van de islam te onderwerpen, kon verbergen èn trachten waar te maken !

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het grote probleem bestaat volgens mij voor een deel uit de intellectuele luiheid binnen grote delen van de samenleving, en die wordt doelbewust in stand gehouden door een groot deel van de traditionele media. Ik herinner me bijvoorbeeld het moment waarop de Taliban besloten dat Buddhabeeld om zeep te helpen. Op een gegeven moment had ik een discussie met een vriendin hierover, die ooit wel eens naar Egypte wou gaan om daar de pre-Islamitische archeologische sites te bezoeken. Ik had de volgende converstaie met haar.

  Ik: 'Gesteld dat Jihadis daar ooit de macht zouden hebben, dan zal van al die sites en artefacten niks overblijven.'
  zij: 'Dat kan ik me moeilijk voorstellen, volgens mij zullen die fundamentalisten dat patrimonium wel behouden om toeristen uit het Westen te blijven aantrekken.'
  Ik:'Dat geloof je nu zelf toch niet ? De Islam verbiedt dat gewoon. En dat staat zo in de Koran.'
  zij:'Hoe bedoel je dat ?'
  ik:'De islam verbiedt expliciet het aanbidden van afgodsbeelden en symbolen die naar niet-Islamitische godsdiensten verwijzen en wat er met dat Buddhabeeld in Afghanistan is gebeurd, bewijst dat Jihadis de Koran letterlijk nemen. Wat weet jij feitelijk van de Islam ?' zij:'Dat het een godsdienst is'
  ik: 'En wat nog ?'
  zij:'Verder ? Niks'
  ik: 'Als dat alles is dan kan ik moeilijk begrijpen waarom jij er zo zeker van bent dat extremisten Westerlingen een plezier willen doen door pre-Islamitische kunst en cultuur te behouden ten behoeve van de toeristenindustrie. Die zal volgens mij eerder helemaal worden afgeschaft.'

  Zolang de grote meerderheid van mensen blijft geloven dat Islam 'maar een godsdienst' is en de traditionele media het doelbewust vertikken om dieper op de realiteit in te gaan, dan kunnen we nog lang tegen de stroom blijven opboksen. En dat is de reden waarom ik geen kranten meer lees ! De media doen aan zelfcensuur en ze weten heel goed waarom.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Feit is en blijft dat de grote lagen van de samenleving zich liever in zalige onwetendheid blijven wentelen, omdat uit eigen beweging concreet nagaan wat de feiten zelf zijn, vaak te veel van een mens vergt. De leukigheid waarmee de media ter verstrooiing allerlei 'trendy' en 'hippe' rages aan de man brengt zorgt er voor dat bijvoorbeeld kranten en weekbladen hun oppervlakkigheid alleen maar in stand houden. Als er al iets gemeld wordt over dat soort zaken, dan wordt er nooit dieper op in gegaan, wat mensen de indruk geeft dat 'het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Islam is een godsdienst en de extremisten zijn in de minderheid, so what ?'

  De traditionele massamedia hebben stomweg geleid tot een kuddegeest binnen de samenleving, een samenleving die van geen 'onnodig alarmisme' wil horen en daar houden de meeste mensen het ook bij. Als die discussie al echt openlijk begint los te lopen, dan is het vooral door mensen als Sarrazin in Duitsland, door het hoofddoeken-en identiteitsdebat in Frankrijk, of door het referendum over moskeeën in Zwitserland.

  En zeker niet bij ons. In België is er schijnbaar weer niks aan de hand. Gezapigheid alom. Ons te pletter willen amuseren en doen alsof het probleem niet bestaat. Tot we er mogelijk bij in slaap vallen...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een ander voorbeeld dat ik al vaker gehoord heb van anderen.

  'Toch eigenaardig dat zoveel van die Islamitische voorouders ook Bijbelse figuren waren en dat ook Jezus door Islamieten wordt beschouwd als een soort profeet. Dus geloven we toch eigenlijk allemaal hetzelfde ?'

  Als ik in zo'n geval ga vragen waaruit ze die eindconclusie trekken, dan merk ik gewoonweg op dat mensen totaal geen inzicht hebben in wat de Islam eigenlijk allemaal beweert. Maw ze weten er helemaal niets van en toch wordt die valse zekerheid als een cliché met stellige zekerheid geponeerd en tot in het oneindige verder verspreid.

  Dus dat noem ik intellectuele luiheid. Mijn stelling is 'Beweer nooit zomaar wat. Als je iemand tegen komt die er echt wat vanaf weet dan maak je je binnen de kortste keren belachelijk.'

  Eerst je stelling onderbouwen, dus. Ga niet van platgelopen clichés en veronderstellingen uit die op niks berusten.

  Alleen jammer dat degenen die zich keer op keer belachelijk maken, nog altijd in de meerderheid lijken te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ha ha,ze hebben helaas npg "westerse"broeken aan,meestal een kaftan,zonder een onderbroek,blijft maar hangen......!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat zijn ze van de week geïnspireerd, de lezers van mijn blog...

  ;-))

  BeantwoordenVerwijderen
 9. hans van de Mortel27 september 2010 om 10:50

  Kafir,
  Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Een op de juiste tekst afgestemde afbeelding zegt meer dan 2000 woorden! Goeie vondst op jouw blog.

  Bidden doe je in je binnenste, in je hart, in je gedachte. Niet met je achterwerk richting God. Hoewel het katholieke geloof in zijn rituele poppenkast veel lijkt op die van islam, zijn mij geen aanslagen vanuit de christelijke overtuiging bekend.

  Want alleen islam is superieur aan elk ander geloof. Vandaar het alleenrecht op al die terroristische aanslagen uit naam van Allah. Het recht op aanslagen te plegen is slechts voorbehouden aan een religie die qua inhoud werkelijk niets, maar dan ook totaal niets om het lijf heeft dan het zich uitsluitend voeden met rituelen en heidense gebruiken.

  In het katholicisme bestaat nog veel mystiek. Het nuttigen van de hostie heeft mijn inziens echter nog nooit geleid tot slachtoffers. Daarvoor moeten we bij de islam zijn. Bij het jaarlijkse menselijke offerfeest in Mekka. Jaarlijk lopen daar mohammedanen uit allerlei islamitische landen om een dood element heen, een brokje steen in een doos die uit de ruimte, is gevallen, een meteoriet.

  Dat veroorzaakt jaarlijks honderden doden. Waarom? Paniek? Ik weet het niet. Het schijnt een jaarlijks terugkerende folklore te zijn onder godsdienstwaanzinnigen, die we nog uitsluitend binnen een heidense religie als islam aantreffen. Alsof zij zich thuis wanen in de middeleeuwen en niet weten dat er ook nog zoiets bestaat als ONZE kennisbeschaving anno 2010.

  Groet,
  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Jullie kunnen de pot op jullie zij gewoo jarloers op ons...

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Jullie kunnen de pot op jullie zij gewoo jarloers op ons...

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Jullie kunnen de pot op jullie zij gewoo jarloers op ons...

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...