zondag 4 oktober 2009

Het sluipend gif genaamd sharia...In de VS noemt islamkenner bij uitstek Robert Spencer het "stealth jihad" of "creeping sharia". Wij noemen het vroom "groeipijnen van een multi-culturele samenleving" en bedekken de dingen liever met de mantel der "tolerantie".

Dat die tolerantie wordt genoten door intoleranten, dringt kennelijk niet of maar mondjesmaat door tot politici in het Westen, maar in de volkswijken voelt Jan met de Pet aan zijn water dat er stront aan de knikker zit. Of het kalf intussen al niet verdronken is?

Nee, het kalf is nog niet verdronken, maar we moeten nu toch de handen uit de mouwen steken om de "sluipende sharia" compleet af te blokken. Deze woekerende kanker, die de installering van een islamitische autoriteit voorafgaat, herkennen we in het hele Westen aan die zelfde modus operandi: vanaf het ogenblik dat een islamitische gemeenschap in een bepaalde regio de perceptie heeft sterk genoeg te staan, begint ze (onzinnige) eisen te stellen aan plaatselijke overheid en gemeenschap teneinde de islamieten van een aparte (voorkeurs)behandeling te laten genieten.

Wij geven u hier een bloemlezing van zulke absurde eisen. Hoewel opgetekend in Frankrijk, zal u er sommige herkennen, want ze worden ook bij ons gesteld en halen soms de pers. De eisen lijken allemaal dom en onschuldig, maar er zit altijd en overal een strategie achter die een officieel erkende apartheid nastreeft en uiteindelijk een totale overheersing van de islam beoogt.

Volgende opsomming is bijlange niet compleet, er komen elke dag nieuwe eisen bij en dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Oordeelt u zelf:

Wist u dat jonge moslima's eisen om niet te hoeven deelnemen aan de lessen sport en biologie, zonder dat dit enige weerslag mag hebben op hun examenresultaten ?
(Bron: Nouvel Observateur)

Wist u dat moslima's afzonderlijke, exclusief aan hen toegewezen, toegangsuren eisen én bekomen in gemeentelijke zwembaden ?
(Bron: Revue politique)

Wist u dat moslima-studenten eisen dat ze tijdens hun examen mogen worden begeleid door hun echtgenoot en dat hun examen uitsluitend door een vrouw mag worden afgenomen ?
(Bron: Nouvel Observateur)

Wist u dat een moslimorganisatie ("Unir" aan de Université Paris" XIII) het recht van een professor "behorende tot de westerse cultuur" betwist om het werk van een moslimstudent te beoordelen ?
(Bron: l'Express)

Wist u dat moslims de afschaffing van het kerstfeest in sommige lagere scholen eisen - en bekomen ?

Wist u dat moslimstudenten, onder het mom van de wet op de scheiding van kerk en staat, een verbod eisen op het plaatsen van kerstbomen in scholen, zelfs kleuterscholen ?
(Bron: Le Parisien)

Wist u dat moslims een verbod eisen - en bekomen - op het serveren van vlees dat niet halal is op scholen waar zij in de meerderheid zijn ?

Wist u dat moslims die voor de overheid werken er bijkomende feestdagen eisen voor hun religieuze feesten ?

Wist u dat moslims ruimtes eisen om te bidden in onze colleges, onze lycea en universiteiten ?

Wist u dat moslims in onze scholen, universiteiten en werkplaatsen aan hun vijf dagelijkse gebeden aangepaste uurroosters eisen ?

Wist u dat moslims een aanpassing van onze geschiedenisboeken eisen teneinde er de geschiedenis van hun land en hun godsdienst in op te nemen ?
(Bron: Nouvel Observateur)

Wist u dat uit onze schoolboeken alle verwijzingen naar Karel Martel en andere Jeanne d'Arcs zullen worden geschrapt om de Franse moslims niet op de tenen te trappen ?

Wist u dat moslima's eisen om openbare functies (in de administratie, ziekenhuizen, scholen, rechtbanken) te mogen uitoefenen met een hoofddoek op ?

Wist u dat gesluierde moslima's/geneeskundestudentes eisen dat ze enkel vrouwen moeten verzorgen ?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)

Wist u dat reeds mannelijke artsen in elkaar werden geslagen omdat ze moslima's hadden verzorgd zonder toelating van hun echtgenoten ?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)

Wist u dat in heel wat Franse scholen waarin vooral leerlingen van afro-maghrebijnse afkomst zitten, opschriften worden aangetroffen als "Mort aux Juifs", "Mort aux chrétiens" of " Vive Ben Laden" ?

Wist u dat bij manifestaties tegen de oorlog in Irak, bepaalde «pacifistische» moslims portretten meedragen van Ben Laden of Saddam?
(Bron: Les 4 vérités)

Wist u dat een woesteling, genaamd Djamel, die een jong meisje, Sohane, levend had verbrand, tijdens de wedersamenstelling van zijn misdaad in Val de Marne luidkeels werd toegejuicht ?
(Bron: televisiejournaal op France 2)

Wist u dat jonge zwarten en maghrebijnen die een blanke jongeman levend hebben verbrand in een supermarkt in Nantes (in 2002) totaal geen berouw tonen maar integendeel trots zijn op hun daad ?
(Bron: Témoignage de l'avocat)

Wist u dat een handboek voor goed gedrag "Wat toegelaten en verboden is in de Islam", een boek dat al 10 jaar in Frankrijk wordt verdeeld, uitlegt hoe een goede moslim zijn vrouw moet slaan : "met de hand", "zonder zweep" of "houten stok", en "terwijl hij het gelaat spaart" ?
(Bron: l'Express)

Wist u dat islamitische patrouilles door de straten van Antwerpen en andere steden trekken teneinde "de slechte, racistische blanke flikken in het oog te houden" en hun eigen wetten toe te laten passen ?
(Bron: Libération)

Wist u dat nieuwe wetten aan de politie, het leger en de openbare dienst in het algemeen de verplichting opleggen om bij voorrang "jongeren" uit de migrantenpopulatie aan te werven en dat 35 ondernemingen, waaronder France Télévision, Peugeot en de voedingsketen Casino een contract hebben getekend dat hen ertoe verplicht de voorkeur te geven aan vreemdelingen bij de aanwerving van personeel ?
(regerings- en vakbondsbronnen)

Wist u dat in scholen moslima's hun jas aandoen vooraleer ze aan het bord willen komen teneinde niemand in de verleiding te brengen?

Wist u dat in basisscholen moslimvaders weigeren om hun dochters les te laten volgen in een klas waarin een onderwijzer de gebruikelijke onderwijzeres vervangt en dat één school zelfs een sluis zonder ramen heeft moeten installeren waarin de leerlingen hun eigen moeder, die van kop tot teen gesluierd is, kunnen herkennen tussen de andere gesluierde vrouwen ?
(Bron: Le Monde 09/07/04)

Wist u dat in lagere scholen de leerlingen het gebruik van afzonderlijke kraantjes hebben ingevoerd, het éne gereserveerd voor moslims, het andere voor Fransen, of dat een plaatselijke afgevaardigde van de moslims heeft gevraagd om afzonderlijke kleedkamers te voorzien aan de sportzalen omdat volgens hem "een besnedene zich niet mag ontkleden in het bijzijn van een "onreine" ?
(Bron: Le Monde 09/07/04)

Beseft u dat andere religieuze gemeenschappen (zoals joden, hindoes, boedhisten, christenen en dies meer) nooit soortgelijke absurde eisen stellen ? Maar die beogen ook de totale onderwerping van het mensdom niet aan hun god of kerk, in tegenstelling tot de Mohamedanen en hun islam. Dit fascistisch politiek concept, verpakt als een pseudo-religie, heeft zich tot doel gesteld vóór het jaar 2050 de hele wereld te domineren. Zij zitten op koers, als er geen helden opstaan zullen zij hun doelstelling ook realiseren.

3 opmerkingen:

 1. Dit artikel rechtvaardigt eens temeer de oprichting van een volksbeweging ter bescherming van onze Westerse waarden en normen...

  Kom straks niet huilen dat je niet verwittigd werd als jouw kind of kleinkind de islamitische godsdienststaat aan het 'beleven' is...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. tja, de betekenis van het woord "MOSLIM" indachtig, kunnen wij enkel maar vaststellen dat het waar is!

  Met
  Ons
  Samen
  Leven
  Is
  Moeilijk

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Samenleven aanelkaar! Als je de Islam analiseert zoals je samenleven schrijft ben je fout bezig. Ga voor het moeilijke maar betere en overwin je vooroordelen.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...