woensdag 9 september 2009

Stop het islamo-kolonialisme!

Kolonisatie.jpg

Hoe noemen we mensen die naar een ander land trekken en - hoewel ze er een minderheid vormen - zich in het gastland niet wensen te conformeren aan algemeen aanvaarde gewoonten, gebruiken, regels en wetten?

Hoe noemen we mensen die niets geven maar alleen wensen te krijgen van de gastvrije samenleving die hen opvangt, die hen een inkomen en een dak boven het hoofd geeft en medische zorgen en economische kansen voorziet?

Hoe noemen we mensen die vinden dat ze per se hun eigen cultuur boven die van het gastland moeten plaatsen, het ook vertikken de taal van het gastland te leren, terwijl nochtans evident is dat ze zo veel kansen missen op sociaal en economisch vlak?

Hoe noemen we mensen die in toenemende mate een voorkeursbehandeling wensen en tot vervelens toe tolerantie en respect eisen vanwege de gastmaatschappij zonder daar iets tegenover te stellen?

Noemen we ze migranten? Asielzoekers?

Neen. We noemen ze "islamo-kolonisten".

Ongenode inwijkelingen die het islamitisch geloof aanhangen en de laatste jaren in grote getalen migreren naar de moderne wereldlanden, met als opdracht de gastlanden stapje voor stapje te koloniseren en aan de islam te onderwerpen.

Ja, de kern van het probleem is de islam. Die expansionistische, onverdraagzame pseudo-religie die geen andere culturen, filosofieën en godsdiensten naast zich duldt. Reden waarom sinds de komst van de islam de samenlevingsproblemen overhand toenemen. Het gaat overal van kwaad naar erger.

Vraag die zich stelt: waarom doet de politiek hier niets aan? Waarom wordt die islamo-kolonisatie niet gestopt en teruggeschroefd? Wij weten toch dat het van kwaad naar erger gaat naarmate de islam toeneemt in onze contreien? Er zijn in dit land al enclaves waar de politie zich amper durft te vertonen.

Zoals we dat de dag van vandaag zien met betrekking tot het hoofddoeken-debat, blinken "de politiekers" uit in laffe afwezigheid, met uitzondering van Bart De Wever, die het debat niet uit de weg gaat. De overheden draaien rond de hete brei heen. De kern van het probleem, zijnde de islam, wordt niet aangekaart, want politiek niet rendabel.

De hoofddoekjes die nu in het geding zijn, lijken een onbelangrijk attribuut dat geen discussie of debat waard is, en vele notabelen neigen ertoe te stellen dat hoofddoekjes gewoon moeten kunnen. Feministen, groenen, linksen, links-liberalen, progressieven, niemand begrijpt de heisa en opteert voor toegevingen aan de islam.

Maar wat men uit het oog verliest is dat die hoofddoekjes feitelijk de neus van de kameel zijn, een Arabisch gezegde indachtig. Eens de neus van de kameel in de tent, volgt ook de rest van de kameel. Die kameel zijnde de politieke doctrine die, als religie verpakt, zichzelf desnoods met het zwaard zal verspreiden over de hele wereld en die onderweg altijd en overal tot samenlevingsproblemen leidt. Het begint doorgaans met dat onschuldige hoofddoekje. Waarom denkt u anders dat die hoofddoekjes absoluut werden verboden in Turkije?

Wij beleven momenteel het begin van "urban warfare" in het Brusselse. Begin september, na de rellen van de afgelopen weken, tellen we drie schietincidenten in twee nachten. En jongeren die de politie een kalasjnikov ontfutselen, de vondst van een riotgun, revolver en een dozijn molotov-cocktails. 'Ernstige feiten', geeft Guy Schmitt van de politiezonde Brussel-Zuid toe, 'maar ik denk niet dat dit iets met de voorbije rellen (lees allochtone jongeren) te maken heeft'.

Wat deze brave man kennelijk ontgaat is dat het islamisme en het banditisme mekaar steevast vinden in wijken die verworden tot islamitische enclaves. Ze geven mekaar dekking: de islamieten beschermen de boeven, bieden hen mogelijkheden om onder te duiken. Getuige het feit dat telkens een crimineel in de boeien wordt geslagen, er meteen opstootjes ontstaan met "allochtone jongeren". De criminelen anderzijds dragen genoeg beschermingsgeld af aan de islamisten die ermee hun da'wa financieren, en op termijn hun jihad.

Hoe lang gaat de overheid deze islamo-kolonisatie nog laten doorgaan? Gaan wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen verkwanselen aan een wrede, achterlijke cultuur als de islam? Moeten er eerst drama's gebeuren voor het daagt in het oosten?

12 opmerkingen:

 1. Om aan de islamitische provocatie het hoofd te bieden zou de directie er ook kunnen op wijzen dat het dragen van een hoed of een pet in de klas ook verboden is - zij het om hygiënische redenen.

  Maar de enige rechtmatige oplossing voor het vraagstuk over het al dan niet toestaan van een hoofddoek is de erkenning van elkeens eigendomsrecht (dit impliceert op zijn beurt een kapitalistische maatschappij) want in een vrijemarkteconomie grijpt er alleen een massa-immigratie plaats van 'dicht' bevolkte gebieden naar 'dun' bevolkte gebieden (cfr. J. Novicow, "L'avenir de la race blanche : critique du pessimisme contemporain" - 1897). De talrijke moslims die hier aanwezig zijn is het directe gevolg van de dirigistische economie die ons tijstert.

  Maar alhoewel ze nu hier eenmaal zijn en het hun streven is het Westen naar hun hand te zetten (te islamiseren dus), is gelukkiglijk voor mensen van goede wil(!) toch nog een uitweg uit dit dilemma. Inderdaad, het probleem van de hoofddoek is enkel het gevolg van de gemeenschapseigendom van scholen. Omdat die "gemeenschap" niet rechtstreeks scholen kan besturen wordt die taak door politici waargenomen. Overheidsbemoeinis met het onderwijs leidt noodzakelijkewijze tot uniformiteit. Als politici beslissen is het voor iedereen. Dit staat in schril contrast met de vrije markt waar de consument de keuze heeft tussen alle mogelijke formules.

  De enige goede oplossing is dus het onderwijs uit de handen van de politici en de bureaucraten te nemen en het terug te geven aan het volk! Laat de mensen de scholen kiezen of zélf opzetten die ze voor hun kinderen willen. Ouders die hun kinderen in scholen willen zonder hoofddoek zullen dit vrij kunnen kiezen en vice versa. De mensen worden 'wijs' genoeg geacht om hun parlementsleden te verkiezen. Zou het kunnen dat deze parlementsleden de kiezer darentegen te dom achten om het onderwijs van hun kinderen te bepalen?!

  Om nog even op Novocow terug te koren, hij zegt niet enkel dat in een vrijemarkteconomie "Les émigrations vont toujours des pays fortement peuplés vers les pays faiblement peuplés" maar stelt ook duidelijk dat wat huidig als immigratie wordt aanzien, in wezen een invasie is, "c'est-à-dire la mainmise sur un pays, en vue de jouir du produit des impôts payés par ses habitants." Deze pseudo-immigranten kwamen naar hier afgezakt "parce que les richesses des voisins excitaient leur convoitise (...) et pour pouvoir vivre du travail des autres."

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bij deze gelegenheid wil ik tevens de politiek-correcte illusie dat de islam zich op termijn best wel kan inpassen in een westers, democratisch bestel de kop indrukken. Want nog steeds zijn er naïevelingen de mening toegedaan dat de uitgesproken tegenstelling 'islam'-'westerse democratie' niet zo extreem hoeft te blijven, dat m.a.w. een 'westerse islam' mogelijk is. Onderstaande brief die ik gisteren nog mailde naar Lawrence Auster (een devout christen en waarop hij tot op heden het antwoord schuldig bleef) zal een en ander verduidelijken waarop deze dwaling berust.

  ----- Original Message -----
  From: Gilbert De Bruycker
  To: Lawrence Auster
  Sent: Wednesday, September 09, 2009 3:32 PM
  Subject: Western Islam


  Larry,

  You are a staunch critic of Islam. This is good. But do you know that in criticizing Islam, you are also criticizing "authentic Christianity" - without being aware of this! Ironic, isn't it?
  Indeed, Christianity as exercised in the West is a water-downed version of "authentic Christianity". But the factors that made possible that water-downed version of "authentic Christianity", have no power to change Islam, have no influence in Islam - even if this religion is practiced in the West! Rather the reverse is true: with increasing numbers of Muslims, it is Islam that will change the West!! And this on his turn explains also why a “Western Islam” (or a Western version of Islam) will never exist in the future neither.

  And here is the reason why:

  Islam adopted Christian practices in all departments of life. The state, society, the individual, economics and morality were thus collectively under Christian influence during the early period of Muhammedanism.

  Thus in every department we meet with that particular type of Christian theory which existed in the East during the seventh and eighth centuries.
  This Christian theory of life was subjected to many compromises in the West, and was materially modified(!) by Teutonic influence and the revival of classicism.

  However, in Islam, this Christian theory underwent NOT a similar modification. Why? Because Muhammedan scholars were accustomed to propound their dicta as utterances given by Muhammed himself, and in this form Christian ideas also came into circulation among Muhammedans. When attempts were made to systematise these sayings, all were treated as alike authentic, and, as traditional, exerted their share of influence upon the formation of canon law. Sayings of Muhammed became part of canon law and therefore binding for all time!! Thus the process of development which was continued in Christendom, came to a standstill in Islam, thus questions of temporary importance to Christianity became PERMANENT elements in Muhammedan theology. Here began the development of Muhammedan jurisprudence or, more exactly, of the doctrine of duty, which includes every kind of human activity, duties to God and man, religion, civil law, the penal code, social morality and economics.

  All human acts are thus legally considered as obligatory or forbidden when corresponding with religious commands or prohibitions, as congenial or obnoxious to the law or as matters legally indifferent and therefore permissible. The arrangement of the work of daily life in correspondence with these religious points of view is the most important outcome of the Muhammedan doctrine of duties.

  It will thus be immediately obvious to what a vast extent Christian theory of the seventh and eighth centuries(!) still remains operative upon Muhammedan thought throughout the world. cf. Carl Heinrich Becker Christianity and Islam (1909).

  http://books.google.be/books?id=aabborseR84C&pg=PA4&lpg=PA4&dq=becker+islam+christianity&source=bl&ots=yAgd4IG-rY&sig=R7N-6c2YlpHJ-NTRi7KJUVGHAPM&hl=nl&ei=4qqnSufqIsefjAeJze25CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5#v=onepage&q=&f=false

  Kind regards,

  Gilbert

  BeantwoordenVerwijderen
 3. OOK INTELLECTUEEL VLAANDEREN VERONTRUST OVER ISLAMISERING – TIJD VOOR ALOMVATTEND DEBAT

  Het Vlaams Belang bevestigt dat het de Antwerpse schooldirecties steunt in hun strijd om de ruimte van de gemeenschapsschool te vrijwaren van religieuze intimidatie en druk.

  Zonder dit partijpolitiek te willen recupereren, stelt de partij toch vast dat, blijkens een opinietekst in De Standaard van vandaag, ook intellectueel Vlaanderen zich verontrust toont over de oprukkende islamisering en het daarmee gepaard gaande opdringen van symbolen “die pas achteraf hun volle inhoud zullen prijsgeven”.

  Zonder leedvermaak wijst het Vlaams Belang er op dat wij het probleem al decennialang hebben aangekaart en desondanks – of juist daarom? – uit het politiek debat werden geweerd. Tevens lijkt het er op dat bepaalde media nu de aandacht willen afleiden en hiervoor dankbaar gebruik maken van een ‘nazi-creche’, waar de partij officieel en expliciet afstand van genomen heeft.

  Het Vlaams Belang eist dat het beleid zijn verantwoordelijkheid neemt, en het hoofddoekenverbod veralgemeent tot heel de publieke sfeer, alle overheidsinstellingen inclusief het gemeenschapsonderwijs. Onze partij pleit voor een scheiding van kerk en staat, waarin levensbeschouwelijke vrijheid als een strikte privézaak wordt gezien. Met respect voor eenieders overtuiging en levensbeschouwing, mag Vlaanderen niet tolereren dat een geïmporteerde religie via opzichtige symbolen en een fundamentalistische retoriek zijn stempel op het openbare leven zou drukken en de politieke besluitvorming zou gijzelen.

  Het Vlaams Belang dringt aan op een alomvattend politiek debat ten gronde over het hoofddoekenprobleem én over de positie van de islam in onze samenleving, in het belang van het behoud van de democratische rechtstaat.


  Bruno Valkeniers
  Voorzitter Vlaams Belang

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een citaat uit Al-Sharq Al-Awsat (London, 19 juli 2003).

  "It has been determined by Islamic law that the blood and property of people of Dar Al-Harb is not protected. Because they fight against and are hostile towards the Muslims, they annulled the protection of [their] blood and [their] property.

  http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP54203

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @anonymous
  That is true. But the people of Dar al-Harb are FAR FAR FAR SUPERIOR to the MUSLIMS on every level in every domain. We have kicked muzzie ass for centuries and we will kick their ass all over again and again. This all decisive war will in the end lead to the total destruction of islam in the modern world. Remember my prophecy.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik ben gewoon jaloers op je stukje hierboven, Kaffer!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hoi Kafir,
   Ik bedacht deze morgen nog een interessante invalshoek voor een eventuele post op je blog.
  Je kan een parallel trekken tussen de hedendaagse Magrebijnse "cultuur" en de Siciliaanse cultuur uit het einde van de negentiende eeuw toen de maffia ontstond in het machtsvacuum dat heerste op Sicilië in de nadagen van de Britse bezetting en de eenmaking van Italië ten tijde van Garibaldi. Het zit namelijk zo dat men toen in Italië het probleem van de georganseerde misdaad -dat je dan natuurlijk benaderd als een maatschappelijk fenomeen- ook jarenlang ( tot de dood van Falcone in feite in 91) heeft ontkent met alle gevolgen vandien. De parallel is dan natuurlijk dat als we de ware aard van de magrebijnse cultuur die we jarenlang hebben ontkent niet nog langer stiefmoederlijk moeten behandelen. Misschien een cynische kanttekening. Ze slagen er zeer goed in hun eigen identiteit hier te bewaren ondanks het hoofddoekenverbod in scholen aangezien in eigen land er ook geen tekenen van arbeid en economische en-of intellectuele activiteit is. Je kan niet ontkennen dat de Turken tenminste allemaal zelfstandigen zijn in de tweedehands Mercedes-buisness, kebabzaakjes of toeleveranciers zijn of een reisbureautje uitbaten.
   
  Afin, tis maar een idee wie weet ben je er ooit iets mee..
   
  Greetz

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Waarom hebben wij toch nooit geen problemen met andere religies ; altijd met die verdomde islamkrokodillen !
  Langzaam en smeulend ongraven ze onze cultuur, en dan hebt ge van die klote politiekers (enfin..., ze noemen zich politiekers) die hun nek niet durven uit te steken om hun eigen volk te vrijwaren van dat moslimgespuis !
  Ze eisten een gebedsplaats in de Utrechtse univ. Na lang zagen en zeveren, hebben ze dat gekregen, ze mogen zelfs gaan bidden tijdens de lessen ; arm Nederland !
  Ze eisten dat een kruisbeeld werd weg genomen in een Milanese Rechtzaal ; na 2 weken werd het weg genomen ; het is er nooit terug gekomen.
  Ze eisten hun doden te begraven in een lijkwade ; sinds 01.03.2005 hebben ze dit ook gehaald ; sinds toen is "de kist" ook niet meer verplicht in ons land.
  Of is dat ons land nog wel......., of van wie ? Alles, maar dan ook alles krijgen ze gedaan.
  Wie is hiervan de fout ? De moslims ? Neen ! De politiekers met de sp.a en groen voorop, want dat  zijn totalitaire allochtone partijen geworden !

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Afbreken die zooi!
  “De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch. Wij moeten deze landen veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.”  (Turkse premier en leider van Milli Gorus, Necmettin ERBAKAN, Arnhem 2002)
  En 5. de colonne is meteen aan het werk: 1- Milli Görüs wilt via gemeente Amsterdam en overheid een megamoskee, genaamd “Westermoskee”, bouwen. 2- Er komt een grote moskee van Milli Gorus in Arnhem met een minaret van 25 meter. 3- De Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (een infiltrant binnen PvdA) eist wel dat het gebouw voor 1 oktober afgebouwd is en dat er voldoende financiële middelen zijn. Het islamitische “gebedshuis” moet een koepel van 25 meter en minaretten van vijftig meter hoog krijgen... etc.. etc...
  Terwijl er in moslimlanden kerken en synagogen afgebroken worden of veranderd in moskeeën, en andersdenkenden gebukt gaan onder het juk van een dhimmy-cultuur (extra belastingen, niet praten over je geloof etc.), worden er hier onder het applaus van de domme elite megamoskeeën gebouwd. In deze moskeen zullen vele geesten rijp gemaakt worden voor een toekomstige gewelddadige overname van onze Nederlandse rechtsstaat. De immense Essalammoskee in Rotterdam is het zoveelste bewijs dat de islam een achterlijke en onderdrukkende godsdienst is: hoe groter, hoe indrukwekkender het gebedshuis is voor de gelovigen, hoe beter. Die voelen zich nietig en onderdanig.

  BeantwoordenVerwijderen

 10. Great work! This is the type of info that should be shared around the web.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...