zaterdag 1 augustus 2009

België capituleert voor de islam!

Borgerocco.jpg

Stop de persen, voorpagina-nieuws!!!

Mannelijke agenten mogen niet langer de identiteit van een vrouw in een boerka controleren. Voortaan is die taak alleen weggelegd voor de weinige vrouwen bij de politie. Dat staat te lezen in een nieuwe nota die de federale politie naar de korpsen stuurde, zo staat zaterdag in de kranten Het Nieuwsblad en De Standaard.

De nota is ondertekend door Jean-Marie Van Branteghem, de nummer twee van de federale politie, en werd begin juli aan alle korpsen bezorgd. De maatregel kan rekenen op kritiek. Onder meer CD&V-senator Dirk Claes vreest dat de richtlijn ertoe zal leiden dat boerka-draagsters zo goed als niet meer gecontroleerd zullen worden.

«Onze politiekorpsen hebben sowieso al een tekort aan vrouwen», zegt Claes in de kranten. "Er zijn 32.000 mannelijke politieagenten tegenover amper 6.000 vrouwelijke. In dat opzicht is het gewoon not done zo'n richtlijn op te stellen. Dit gaat lijnrecht in tegen het belangrijke veiligheidsprincipe dat élke agent altijd een identiteitscontrole moet kunnen uitvoeren."

Claes vraagt nu aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om de richtlijn opnieuw in te trekken.

Hij heeft gelijk, maar om de foute redenen. Wij moeten ophouden met uitzonderingsregels in te voeren voor islamieten. Daar sturen zij precies op aan, het maakt deel uit van hun push-beleid om aparte regels af te dwingen voor islamieten, de volgende stap is de gedeeltelijke invoering van de sharia, de volgende stap is de totale onderwerping aan de islam.

Ik heb, spontaan, meteen volgende e-mail gezonden naar de korpschef van de federale politie:

Mijnheer Van Branteghem, oftewel heeft u uw verstand verloren, ofwel bent u mateloos naïef, ofwel heeft u een verkeerde agenda. Uw richtlijn omtrent fouilleren en de boerka raakt kant noch wal en speelt precies in op de strategie van de islamisten die in al hun arrogantie het slap beleid van mensen als u misbruiken om stapsgewijs te evolueren naar de implementatie van hun sharia. Deze richtlijn is van je reinste idiotie en dient te worden ingetrokken. Want op een dag komt ie als een boemerang terug op onze hoofden, en zeg dan niet dat u het niet heeft geweten. Als u interesse heeft ben ik gaarne bereid u een introductie te geven in de modus operandi van islamisten en de wijze waarop ze de da'wa door onze strot rammen. Voor steeds meer mensen in het Westen is de maat vol!!!!!!!!!!

VERVOLG 1
Heisa over controleren van vrouwen met boerka

BRUSSEL (bron De Morgen)
De nota waarin staat dat vrouwelijke agenten de identiteit van vrouwen in boerka moeten controleren, zal worden herbekeken. Dat zegt Astrid Kaisin, woordvoerster van de federale politie.
Op basis van een nieuwe nota van de federale politie mogen mannelijke agenten niet langer de identiteit van een vrouw in een boerka controleren. Nadat het bestaan van de nota dit weekend aan het licht was gekomen, kwam er veel kritiek op de beslissing, onder andere uit politieke hoek. Volgens de critici zou het haast onmogelijk zijn om boerkadraagsters te controleren gezien de man-vrouwverhouding in het korps. De federale politie haastte zich om de berichten bij te sturen.
"De nota bestaat", aldus Kaisin, "maar er was eerder al reactie op gekomen en beslist om die opnieuw te bekijken. Dat zal gebeuren in samenwerking met de lokale politie." Ze voegt eraan toe dat het niet gaat om regels, maar eerder om aanbevelingen. Volgens de woordvoerster zijn er nu twee mogelijkheden: ofwel wordt de nota geschrapt, ofwel worden er een paar veranderingen in aangebracht.


VERVOLG 2
Richtlijn wordt ingetrokken

VRT radionieuws 3 augustus 17:30 uur
De speciale richtlijn die boerka-draagsters ontziet van eventuele fouillering door een mannelijke agent wordt per direct ingetrokken, wegens teveel boze reacties. U ziet het beste lezer, nu en dan uit de krammen schieten om de islamisering aan de kaak te stellen werpt bij momenten ook zijn vruchten af. Wij houden het verder in de gaten voor u...6 opmerkingen:

 1. Dat ze die superflik maar snel terugfluiten!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. .... En zo reageert de burgemeester in Houthalen op mijn vraag in de gemeenteraad van juni ll.

Men zou mij dus schriftelijk antwoorden op de vragen die ik gesteld heb... uiteindelijk kreeg ik dus geen antwoord op het aantal ekende niqab's en burka's!

't Zal er eind augustus weer stuiven want ik eis een antwoord, omdat dat mijn democratisch controlerecht is als gemeenteraadslid. Maar met de nieuwe omzendbrief zal zelfs de identiteitscontrole noppes worden!

Groetjes,

John

Antwoord per mail binnengekomen op 30/07/2009:

onafhankelijk raadslid John Vrancken i.v.m. de burka’s in het straatbeeld van Houthalen-Helchteren
Naar aanleiding van het verschijnen van de burka’s in het straatbeeld van Houthalen-Helchteren, werd mij twee jaren geleden door het bestuur en schepen Lucas gezegd hier strenger op toe te kijken.
Hoeveel burka’s zijn er in Houthalen-Helchteren? Het is alsnog een overtreding van de wetgeving. Is een aanpassing van het reglement niet nodig?
Antwoord door burgemeester-voorzitter Alain Yzermans: 
Zolang dit geen maatschappelijk probleem is, pakken wij dit niet aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoi John
  We kennen de burgemeester... Hij heeft momenteel zijn handen vol met een nieuw blondje, hoofddoeken en boerka's zijn een ver-van-zijn-bed-show, letterlijk dan.
  Laat ons gewoon verder doen, beetje bij beetje krijgen we de dingen in beweging, je ziet dat de politie de richtlijn weer heeft ingetrokken... Het werkt als we blijven druk zetten...
  groet!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik reageer hier even op jouw laatste post.
  Geweldig dat je aan die dwaas van een prefect van politie een bericht hebt gestuurd. Helaas ontbrak hierin het meest belangrijke element waarmee je hem voor absolute onomkeerbare dwaas had kunnen uitmaken. Je vergat namelijk te vermelden dat iedere slimme terrorist nu gewoon zonder de kans op fouillering in een burka kan gaan wandelen om op zijn gemak de boel op te blazen. Trouwens, wat te zeggen van twee burka’s die naast elkaar wandelen? Niet alleen een terrorist, maar zelfs de moderne bankovervaller kan op zijn gemak de bank van binnenuit observeren en beroven. En zoals je weet past het in een beschaafd land niet om een moslimvrouw in burka aan te spreken. Dus, een bewaker kan nooit eens even informeren wat die persoon in zijn schild voert.

  Geef mij anders het e-mailadres van die prefect, dan zal ik hem eens even goed van repliek dienen. En wat te denken van mailen aan de verantwoordelijke regeringsleiders? Zo af en toe stuur ik aan bijna alle kamerleden in Nederland een persoonlijke e-mail. In het begin kreeg ik keurige reacties terug. Maar als ik nu mail is het van ’dik hout zaagt men planken’.

  Hartelijke groet!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hoi Hans,
  Ja, in mijn plots opkomende verontwaardiging ben ik een en ander vergeten in die boze mail. Intussen is de storm geluwd, de richtlijn is ingetrokken, de superflik is tot betere inzichten gekomen. Dus mogen we het hierbij laten, zonder onze waakzaamheid evenwel te verliezen! Wat die regeringsleiders betreft, je start best een kritische blog op en stuurt de politici vervolgens een link telkens er iets verschijnt. Lezen zullen ze het zeker, zo ijdel en schuw voor kritiek zijn ze wel...
  Hartelijke groet terug!!

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...