donderdag 11 juni 2009

Van Arabische Praatbarak tot Absolute Farce...

FookingKhadaffi.jpg

Hou u vast, zet u schrap. Er is nieuws waar een mens van aan het duizelen gaat. Vandaag namelijk werd in New York niemand minder dan Libië verkozen als voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In deze dolgedraaide wereld is kennelijk niets meer te gek voor woorden.

Deze Algemene Vergadering wordt geacht een hoofdrol te spelen in het proces van wereldwijde implementatie van mensenrechten en fundamentele vrijheden van het individu, ongeacht ras, geslacht, taal of religie. Nu zal dus een land als Libië, dat mensenrechten in het algemeen met de voeten treedt, mogen toezien op de handhaving ervan... De stroper mag collega-stropers observeren en op het rechte pad houden? Wat een farce.

De VS hebben in 2008 in een rapport over mensenrechten reeds het volgende aan de kaak gesteld: "...in Libië hebben mensen geen volwaardige politieke rechten. Er verdwijnen elke dag mensen spoorloos. Er zijn de tortuur, willekeurige arrestaties, onverantwoord lange voorhechtenis, detentie zonder mogelijkheid contact te hebben met de buitenwereld, gebrek aan openbare tribunalen, geen vrijheid van meningsuiting noch vrije pers, geen vrijheid van religieuze beleving. Libië staat voor zware discriminatie van vrouwen en ethnische minderheden, welig tierende corruptie, mensenhandel en slavernij en nog teveel om op te sommen...

En toch, wen u er maar aan, zal vanaf september de taak van president van de "UN General Assembly" worden ingevuld door ene Ali Abdussalam Treky, tot hiertoe Libische Minister voor Afrikaanse Zaken. Fokala!

Of het ons verbaast? Eigenlijk niet. De Verenigde Naties zijn door de jaren heen geëvolueerd van goed menende volkerenbond, over Arabische praatbarak tot... absolute farce. Dit gaat echt de foute kant op.

Er rest de Westerse wereld maar één ding te doen: de Verenigde Naties in blok in het bordel laten en meteen een alternatieve volkerenbond oprichten, die alleen landen en volkeren toelaat die de universele rechten van de mens tot op de letter honoreren en naleven. Met andere woorden: ALLE ISLAMITISCHE LANDEN ERUIT!

Hiermee wordt dan eindelijk een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee kampen die vandaag de dag lijnrecht tegenover mekaar staan in een wereldwijde confrontatie, maar waarover om politiek correcte redenen zedig wordt gezwegen. Aan de ene kant Dar ul-Islam, de wereld der slaven van Allah. En aan de andere kant Dar ul-Harb, de wereld van de "oorlog", of de volkeren die zich nooit ofte nimmer zullen onderwerpen aan die maangod met zijn gewelddadige, pedofiele profeet en anderhalf biljoen achterlijke oenen.

1 opmerking:

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...