donderdag 25 juni 2009

Dreigende imam toont ware gelaat...

ImanTaouil.jpg

Het Antwerps atheneum is één van laatste scholen die het omstreden kledingstuk - de ideologische hoofddoek - verbiedt, en ziet zich zoals verwacht meteen geconfronteerd met een goed georganiseerd verzet. Vanuit islamistische kringen, laat zich verstaan.

Ter kennisgeving: we onderscheiden culturele en ideologische hoofddoeken. Religieuze hoofddoeken bestaan niet binnen de islam, alleen in de schijnheilige praatjes van islamisten.

De Antwerpse imam Nordine Taouil, die dreigende taal spreekt aan het adres van het Antwerps atheneum, is een gecamoufleerde islamist van de ergste soort, een aanhanger van de Muslim Brotherhood. Dat had ook onze veiligheidsdienst in de gaten toen ze in oktober van 2005 dit heerschap weerde uit de moslimexecutive, wegens ondemocratisch en fundamentalistisch.

Uit protest tegen het verbod op de ideologische hoofddoek dreigden driehonderd leerlingen er gisteren mee zich uit te schrijven. De Antwerpse imam Nordine Taouil giet olie op het vuur en roept leerlingen op om vanaf volgend schooljaar thuis te blijven. "Wij willen een harmonieuze school waar plaats is voor godsdienstbeleving", voegt hij er aan toe. Harmonieus? Godsdienstbeleving? Schijnheilige praatjes.

Leerlingen die andere leerlingen intimideren waardoor ze niet anders durven dan hun hoofd bedekken, is dat wat de imam bedoelt met harmonie? Want dat deze intimidatie schering en inslag is staat als een paal boven water. "Het gebeurt impliciet", aldus directrice Heremans ."We hebben vorig schooljaar tevergeefs geprobeerd om daar met een tussenmaatregel het hoofd aan te bieden."

Ook voorspelt de imam 'dat de jongeren verder zullen radicaliseren als de hoofddoek wordt geweerd'. Dit is het soort dreigementen dat we overal opmerken waar de islamisering in volle swing is. "Jullie gaan de stapsgewijze islamisering aanvaarden, of anders maken we boel", luidt de feitelijke boodschap. Stapje voor stapje wordt deze maatschappij aangepast ten gunste van islamitische regels en gebruiken. Sta deze islamisering niet in de weg of we gebruiken geweld, dat is wat imam Taouil ons wil doen begrijpen.

Absoluut onaanvaardbaar. Waar blijft het weerwerk van politici die het liberalisme zo hoog in het vaandel voeren? Waarom blijft de politiek zo oorverdovend stil?

Dat tal van scholen in Marokko en Turkije ook een hoofddoekenverbod hebben, vindt Taouil geen argument. "Wij zijn Vlamingen, hier geboren en getogen (pure takiyya of leugens om bestwil, want volgens onderzoek voelt een Turk of Marokkaan zich in de eerste plaats altijd moslim). Hoe Marokko en Turkije zich organiseren, dat heeft met ons niets te maken", zegt de imam. Maar wat hij graag vergeet te vermelden is dat men in de thuislanden het gevaar kent van de ideologische hoofddoek (prelude tot de sharia), reden waarom die waar mogelijk wordt geweerd of verboden. In Pakistan weet men intussen wat het betekent toegevingen te doen aan islamisten.

Wie bewuste imam Nordine Taouil niet kent, kan hier kennismaken met zijn idiote praatjes: interview op YouTube

UPDATE: 'Imam gaat te ver' (bron HLN)

N-VA-voorzitter Bart De Wever en Vlaams parlementslid en onderwijsspecialist Kris Van Dijck vinden dat de Antwerpse imam Nordin Taouil ver over de schreef gaat met zijn oproep aan alle moslims om hun kinderen in september niet naar school te sturen.

De twee N-Va'ers steunen de directie van de twee Antwerpse scholen: als zij vaststellen dat er steeds meer moslima’s een hoofddoek dragen en andere meisjes onder druk zetten om hetzelfde te doen, hebben ze het recht om in het belang van de harmonie in hun school in te grijpen, luidt het in een mededeling.

De imam geeft volgens Kris Van Dijck een compleet onverantwoord signaal met zijn oproep: "Ouders oproepen om hun kinderen niet naar school te sturen is onverantwoord. Het dreigt de toekomst van deze, zo al, zwakke jongeren te breken. Alsof de schoolse achterstand van veel allochtone jongeren al niet erg genoeg is."

Met het gelijke onderwijskansenbeleid dat de Vlaamse overheid sinds 2002 voert, krijgen scholen met veel kinderen van allochtone afkomst heel wat extra middelen, aldus de N-VA’er.

De N-VA betwist het recht op het dragen van een hoofddoek niet, maar dat recht is niet absoluut.

'Godsdienstvrijheid is een zeer belangrijk principe, maar dit betekent niet dat een bepaalde godsdienst alle uiterlijke kenmerken van die godsdienstbeleving mag opleggen aan onze gemeenschap. Het behoort dan ook perfect tot de autonomie van schooldirecties om te waken over de harmonie in hun school en als zij oordelen dat die in gevaar komt, dan mogen zij wel degelijk ingrijpen', vindt Bart De Wever.

UPDATE 28/06/2009
Wie vandaag naar De Zevende Dag heeft gekeken (VRT - éen) zag een Berberse brabbelaar aan het woord met een onsamenhangend discours, te dom voor een forum als televisie. Ik vraag me af wat voor prietpraat hij uitkraamt in zijn moskee? Bart De Wever (NVA) die Nordin Taouil - want over die idioot gaat het - weerwoord mocht geven wist bij momenten ook niet waar hij het had. Feit is dat deze van de pot gerukte imam de klassieke Dawa-technieken gebruikt die islamisten wereldwijd aanwenden: draai de feiten gewoon om en volhardt in uw leugen, hoewel dit heerschap natuurlijk de retorische talenten ontbeert om potten te breken. Hoofddoeken verbieden zou bijdragen tot het creëren van een parallelle maatschappij, beweert de imam, terwijl het uiteraard precies andersom is. Als islamieten hun geloof beperken tot hun privaatsfeer en voor de rest volwaardig en los van God zouden deelnemen aan het publieke leven in een Westerse maatschappij, zouden de allochtonen niet langer met die term worden aangeduid en zou de islam niet zo een achterlijke reputatie hebben in het Westen. Positief is het feit dat de islam terecht weer een barslechte beurt heeft gemaakt en dat almaar meer dagjesmensen beginnen te beseffen dat die pseudo-religie geen plaats verdient in een Westerse maatschappij, want te voldragen van slechte intenties.

7 opmerkingen:

 1. Eugeen Delaere25 juni 2009 om 11:40

  Zit het 'probleem' niet dieper dan dat? Zien we niet dat uitgewekenen die geen contact krijgen in hun nieuwe land, na enige tijd een romantisch beeld creëren van hun vroegere thuisland (die ze om velerlei redenen verlaten hebben, ze hadden er geen economische toekomst, politiek konden ze er niet aarden, ze waren er een minderheid, ...) en ze grijpen dan vaak net harder terug naar dat ideaalbeeld. Is dat geen normale reactie (actie-reactie) die past binnen de identiteitsbeleving? Alles is beter dan genegeerd te worden! Zijn wij dan niet een deel van de oplossing? Kunnen wij ons niet meer openstellen naar de vreemde culturen die rondom ons leven en een ware samenleving bouwen. Niet een gestuurd door angst (om ons werk, cultuur (of wat dat ook moge voorstellen), lief of andere zaken te verliezen), maar een gestuurd door de overtuiging dat we allemaal mensen zijn onderhevig aan dezelfde lusten en lasten (op enkele individuele uitzonderingen na, maar dat heb je binnen iedere populatie)???

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is maar een lap stof. Wat dan met de groepsdruk om siliconen borsten te laten steken, om liposucties te laten doen, om magerzucht te ontwikkelen, om facelifts te laten doen, om zich door een complete make-over in een barbiepop te laten ombouwen. Ze doen zelfs schaamlipcorrecties, en ondertussen maar blijven beweren dat vrouwenbesnijdenis een Islamitische gewoonte is. Het lijkt wel of het Westen collectief een lobotomie heeft ondergaan. Als er al een beetje groepsdruk onder Moslims zou zijn dan is dat verwaarloosbaar klein in vergelijking met de groepsdruk van de dominante meerderheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Edith Legrand
  Naïviteit doet geen pijn. Wake up, doe eens de moeite in het archief van deze site te duiken en andere websites te bezoeken (zie links in rechterkolom). Het gaat immers niet om een stukje textiel of het schaapsgedrag van jonge Marokkaanse en Turkse meiden. Er staat veel meer op het spel dan de liberale en politiek correcte media doen vermoeden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In Tunesië bestaat al sinds 1981 een verbod op het dragen van hoofddoekjes in openbare gebouwen en op scholen. In Turkije is er al zo'n verbod sinds de jaren '20! Waarom zou het daar kunnen en in België niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @ Daphne:
  Pushing the limits, een modus operandi van de islamisten: het begint met een onschuldig hoofddoekje en eindigt met het kruislings afhakken van hand en voet.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vanuit Houthalen en zijn bijna geïslamiseerde wijk Meulenberg bereikt ons deze tussenkomst uit een woelige gemeenteraad, schrijver dezes is John Vrancken, ex-LDD, nu onafhankelijk zetelend. U kan er uit opmaken dat ook lokale overheden nogal licht heengaan over de voortschrijdende radicalisering.

  ...En dan, bij de rondvraag, de 'niqab'. Ik haalde aan dat deze 'dame' deze week weer in het straatbeeld van Meulenberg was gesignaleerd en dat enkele bewoners zich hieraan stoorden, wat de bijna hilarische opmerking van de meeste gemeenteraadsleden (en de burgemeester) opleverde dat men niet wist wat een niqab was!? En dit met twee raadsleden (1 gemeenteraadslid en 1 schepen) van moslim-signature in de gemeenteraad!? Ik sprak van een 'dame' in niqab, wat de opmerking van schepen Timmermans, die ludiek uit de hoek wilde komen, dan weer opleverde dat men niet wist of het wel om een 'dame' ging! Inderdaad, mijnheer de schepen, daar gaat het nu dus net om: wie zit er achter zulke verholende kledij? Hoe zit het met de veiligheid? Ook twee jaar geleden al had ik in de gemeenteraad opmerkingen geuit over deze niqab, die toen in de wachtzaal van ziekenkas "De Voorzorg" op het marktplein van de gemeente met een gsm was gefotografeerd. Ik kreeg toen de opmerking dat zolang het dragen van deze kledij geen maatschappelijk probleem met zich brengt, men hier niet resoluut tegen zou optreden, m.a.w. dat men dus deze onwettige toestand zou gedogen... Ook gisterenavond kreeg ik dat zelfde antwoord. Indien agenten deze dame op straat zouden ontmoeten zouden ze ze wel aan een identiteitscontrole onderwerpen... bla bla bla...! Hoe gaat in godsnaam een agent deze identiteit nu kunnen controleren als ze/hij haar/zijn hoofd niet ontbloot? Gaat men ze/hem oppakken en naar het commissariaat afvoeren voor verdere 'lichamelijk' controle? Laat me niet lachen! Van de verscherpte controle en allertheid, die de burgemeester en de korpschef in 2006 ons voorhielden is dus niets in huis gekomen! Ik maakte hierbij dus twee opmerkingen: men laat dus toe dat de wet overtreden wordt en ik stelde verder dan ook voor dat men voortaan bij carnaval als gemaskerden mag rondlopen zonder zich te moeten indentificeren, en alleenstaande overtredingen van burgers, die geen maatschappelijke overlast bezorgen, moeten dan voortaan ook niet meer geverbaliseerd worden. Ik haalde hier het voorbeeld aan dat ik 's nachts dus gerust tegen 120 km per uur door de Koolmijnlaan mocht scheuren, omdat ik dan toch niemand overlast zou bezorgen. Ik stelde hierbij de vraag aan de korpschef of ik dan ook niet geverbaliseerd zou worden, waarop natuurlijk geen antwoord kwam... Finaal moest ik - na deze hevige discussie - van de burgemeester dus mijn vraag stellen. "Hoeveel niqabs of bourka's zijn in de gemeente bekend?" Het antwoord zal mij schriftelijk gegeven worden. Wellicht na grondig onderzoek van de korpschef en de burgemeester, natuurlijk! (Opmerking: het bleef oorverdovend stil bij de Vlaams Belangfractie bij deze twee tussenkomsten! Geen aansluiten, geen bijkomende opmerkingen...!?)

  Dit soort onbehoorlijk bestuur zorgt dus voor een bestendiging van het gedoogbeleid van onze overheid ten opzichte van de verdere islamisering van onze maatschappij. Wat als er straks 20 bourka's in de gemeente rondlopen? Gaan zij zich op de huidige feitelijke gedoogsituatie ten overstaan van één of twee niqabs beroepen om hun rechten te laten gelden?

  Het gaat de verkeerde kant uit, beste mensen! De islamisten misbruiken onze wetten en onze zakkerige gezagsdragers om op termijn hun 'wetten' in te voeren en ons de 'spelregels' van de sharia op te leggen...

  John Vrancken

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...