woensdag 20 januari 2010

Terug naar de Donkere Middeleeuwen?

WilderOnTrial.jpg

Vandaag ging in Amsterdam dus het "racisme-proces" tegen Geert Wilders van start, uiteraard onder grote media-belangstelling in binnen- en buitenland. Voor het gerechtsgebouw op straat vond intussen een rustige demonstratie plaats tegen de beknotting van het vrije woord.

Naar verluidt waren er delegaties uit naburige landen, wij hebben er weet van dat de nieuw opgerichte vereniging MOVALOC, (zie eerdere blogpost) ook aanwezig was met een kleine delegatie, proficiat !

Kamerlid Wilders wordt beschuldigd van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Zo vergeleek hij in een opiniestuk de islam met fascisme en de koran met Adolf Hitler's Mein Kampf.

Er staan dit proces nog interessante momenten te wachten, want Wilders' advocaat Bram Moszkowicz gaf in de zitting van vandaag aan een aantal getuige-deskundigen te willen oproepen. Waaronder uit eigen land arabist Hans Jansen, Henny Sackers, Theo de Roos en Afshin Ellian (banneling uit Iran) en uit de Verenigde Staten de grote islam-experten Robert Spencer en dr. Wafa Sultan. De gekende strafpleiter wil zelfs radicale moslims als Mohammed Bouhery, de moordenaar van Theo van Gogh, en hate-imams als Jneid Fawaz de revue laten passeren, iets wat het OM absoluut wil verhinderen.

Het proces, dat wel eens zou kunnen uitmonden in een verbod om nog langer kritiek te uiten op de islam, zal worden verder gezet op 3 februari.

Feit is dat dit proces Wilders overstijgt. Hier staat immers niet alleen een Nederlands politicus terecht, maar hier wordt de vrijheid van meningsuiting in het Westen zwaar op de proef gesteld. Alle ogen zijn de komende weken en allicht maanden gericht op de flamboyante Geert Wilders en de vraag die zich stelt is of hij ons voor een terugkeer naar de donkere middeleeuwen kan behoeden...

Op deze eerste zitting kreeg Wilders ook de gelegenheid zelf een slotwoord te plaatsen, wij geven het hieronder integraal weer.

SLOTWOORD GEERT WILDERS

Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank,

Ik wil graag een paar minuten gebruik maken van mijn spreekrecht.

Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en het meest kwetsbaar. Het is waar mensen hun leven aan hebben gewijd en waar mensen hun leven voor hebben gegeven. Onze vrijheid, in dit land, is het resultaat van eeuwen. Het is het gevolg van een geschiedenis die zijn gelijke niet kent en heeft ons gebracht waar we nu zijn.

Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat de vrijheid in Nederland bedreigd wordt. Dat wat ons erfdeel is, waar generaties alleen maar van konden dromen, dat die vrijheid niet langer een gegeven is, niet langer een vanzelfsprekendheid.

Ik wijd mijn leven aan de verdediging van onze vrijheid. Ik weet wat de risico’s zijn en ik betaal er elke dag de prijs voor. Ik klaag daar niet over; het is mijn eigen beslissing. Ik zie dat als mijn plicht en daarom sta ik hier.

Ik weet dat de woorden die ik gebruik soms hard zijn, maar ze zijn nooit onbesuisd. Het is niet mijn intentie de ideologie van verovering en vernietiging te sparen, maar ik ben er evenmin op uit mensen te kwetsen. Ik heb niets tegen moslims. Ik heb een probleem met de islam en de islamisering van ons land omdat de islam haaks op vrijheid staat.

Toekomstige generaties zullen zich afvragen hoe wij in 2010 op deze plaats, in deze zaal, onze dierbaarste verworvenheid hebben gediend. Of vrijheid er is voor beide partijen in dit debat en dus ook voor islam-critici, of dat in Nederland nog slechts één kant van de discussie mag worden gehoord? Of vrijheid van meningsuiting in Nederland voor iedereen geldt, of slechts voor sommigen? Het antwoord daarop is meteen het antwoord op de vraag of vrijheid nog een thuis heeft in dit land.

Vrijheid was nooit het eigendom van een kleine groep, maar is altijd het erfdeel geweest van ons allen. We zijn er allemaal door gezegend.

Vrouwe Justitia draagt een blinddoek, maar ze kan uitstekend luisteren. Ik hoop dat zij de volgende zinnen goed hoort, luid en duidelijk:

Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt. Thomas Jefferson, de derde President van de Verenigde Staten had gelijk: De prijs voor vrijheid is eeuwige waakzaamheid.

Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar ook dat de vrijheid van meningsuiting zal blijven bestaan.

Ten slotte, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank.

Het gaat in dit proces natuurlijk om de vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat in dit proces zeker ook om waarheidsvinding. Zijn de uitspraken die ik heb gedaan en de vergelijkingen die ik heb getrokken zoals genoemd in de dagvaarding waar? Als iets waar is kan het toch niet strafbaar zijn? Daarom vraag ik u met klem niet alleen mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de vrijheid van meningsuiting in te willigen. Maar ik vraag u ook expliciet mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de islam allemaal en in volle openbaarheid te honoreren. Ik doel dan niet alleen op de heren Jansen en Admiraal maar ook op de getuigen-deskundigen uit Israël, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Ik moet mij kunnen verdedigen, ik moet kunnen aantonen dat ik de waarheid heb gesproken, weerhoud mij daar alstublieft niet van. Zonder deze getuigen kan ik me niet goed verdedigen en is er naar mijn mening geen sprake van een eerlijk proces.

5 opmerkingen:

 1. ai ai ai, als Wilders dit proces verliest gaan de poppen echt aan het dansen, ik voorspel een bloedige burgeroorlog !!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kan er iets vreselijker ironisch zijn dan dat het uitgerekend de man is, die gedurend de laatste vijf jaar voortdurend door bewakers omringd heeft moeten leven om hem te beschermen tegen islamitische moordenaars, voor de rechtbank wordt gedaagd - onder het motto barbertje moet hangen - voor zijn vermeende misdaden tegen moslims?

  Waar het ooit bon-ton was in de linkse middens om, in een ‘à bas la calotte’ - stijl,” de spot te drijven met het katholicisme; het vlaamse volk dat van het platte land naar de steden afzakte te bestoken met anticlericale propaganda en karikaturen; waar men ongegeneerd pastoors en “ander ongedierte der papen” (Julius De Geyter) kon beschimpen, of hen ongestoord in de tang te nemen door er bvb. vanuit een doosje vlooien te laten naar toe springen, gaan die linkse missionarissen nu plat op de buik voor die vermaledijde islam.

  Herinneren zich de vrijzinnige kontdraaiers niet meer de tijd toen Hugo Claus de islam raak typeerde als “die walgelijke godsdienst die ooit Europa heeft bedreigd…” (Het verdriet van België).

  - “De islam is een mes dat tweedracht zaait, dat wonden slaat waarvan we niet meer kunnen genezen.” Maryse Condé

  GILBERT DE BRUYCKER

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Gilbert
  Ben het volmondig met u eens. Ik hou men hart vast voor de toekomst.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dit zijn de getuigen die Wilders wil zien verschijnen:

  1) Professor Sackers, Radboud University
  2) Professor Zwart, Utrecht University
  3) Afshin Ellian, anti-islam columnist, Leiden University
  4) Professor Theo de Roos,
  5) Professor András Sajó, Judge of the EHMS
  6) Professor Hans Jansen, anti-islam columnist
  7) Simon Admiraal, Islamic studies
  Wafaa Sultan
  9) Professor Israeli
  10)mr. Salomon
  11)Andrew G. Bostom
  12)Robert Spencer
  13)Mohammed Bouyeri (murderer of Theo van Gogh 2004)
  14)Mr. Jasdi (spiritual leader Iranian president)
  15)Ahmad Jannati (chairman Council of
  16)Imam Fawaz Jneid (imam of the Salafi mosque in The Hague)
  17)Sheikh Al-Qardawi

  BeantwoordenVerwijderen
 5. In het formuleren van mijn kritiek t.a.v. de islam heb ik me in het verleden steeds beperkt tot lezersbrieven in de media en e-mails gericht aan het kabinet van de eerste minister Guy Verhofstadt omdat die zijn oorspronkelijk kritisch standpunt t.a.v. de islam, sinds hij aan de macht was gekomen, had laten varen.

  Om een "racisme-proces" te vermijden, heb ik me als modale burger er steeds van weerhouden om in die berichten ongezouten mijn mening te ventileren en er steeds over gewaakt om me voorzichtig uit te drukken in de formulering van mijn critiek, maar tussen de regels in kon men wel scherpere commentaren ontwaren die een "racisme-proces" voor gevolg had kunnen hebben! Verhofstadt verweet me dat ik een "loopgravenoorlog voerde."

  De e-mails gericht aan het kabinet van de eerste minister Guy Verhofstadt hebben wel kwaad bloed gezet en gedurende meerder jaren werd ik onder druk gezet (door stalking en mobbing) met de bedoeling om me uit mijn hol uit te roken en me er toe te overhalen toch mij publiekelijk onomwonden te zeggen wat ik "tussen de regels" te verstaan had gegeven. Ik heb aan deze druk weerstaan en steeds geweigerd daar aan toe te geven. Het gevolg was, dat ik enkele maanden vóór het einde van de legislatuur van Verhofstadt voor zes maanden werd gecolloqueerd. De ultieme vernedering natuurlijk.

  GILBERT DE BRUYCKER

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...