zondag 24 januari 2010

Moslim VS Infidel, een dovemansgesprek (3)


Dit is de derde blogpost waarin een islamist en een infidel (kufar of kafir, ik dus) met mekaar in debat gaan, of moeten we eerder spreken van een dovemansgesprek? Het eerste deel, dat bestaat uit diverse mails heen en terug vindt u hier: naar deel 1. Het tweede deel, dat bestaat uit diverse mails heen en terug vindt u hier: naar deel 2 . Voel u vrij om onderaan in de "comments" uw op- en aanmerkingen te ventileren.

AAN KAFIR HARBY

L.S.,

Je raakt steeds meer in het nauw. Daarom ga je over op dingen die er niet toe doen en probeer je zand in de ogen te strooien: waarom ik L.S. gebruik of wat mijn etnische achtergrond is. En opnieuw is merkbaar wat voor een zieke paranoïde geest je hebt. Op basis van alleen je aannames beweer je dat ik me richt tot mijn achterban of dat ik me bezig moet houden met duizenden jaren oude heidense gebruiken in plaats van met de islam. En dan krijg je misplaatste tirades die jou nog verder in mijn achting doen dalen.

Merk je wat je doet ? Je denkt alles al van me te weten - net zoals je alles van alle moslims al weet - en je vragen zijn bedoeld om je vooroordelen te bevestigen. Je weet al helemaal zeker dat je gelijk hebt en al het tegenovergestelde wordt meteen van tafel geveegd. Wanneer wat ik of andere moslims zeggen niet overeenkomt met wat je al dacht maak je ons uit voor bedriegers en leugenaars.

De discussie is niet gericht op WAT ik zeg maar op WIE ik ben. In plaats van dat je bewering A los analyseert op waarheidsgehalte maak jij je druk over wie nou A zegt.

Je vragen over joden, de rechtsstaat enz. hebben ook dat beschuldigende, vooringenomen karakter. Jij weet al helemaal zeker dat ik joden haat en liever Taliban-wetgeving heb. Als ik het tegendeel beweer ben ik een bedrieger. Waarom zou ik dan antwoord geven ?

"Wanneer iemand citeert uit koran, sunnah of hadith en het citaat staat de islamist niet aan of zet hem schaakmat, dan volgt steevast het verwijt dat hij, vuile kuffar, die teksten niet correct kan interpreteren, want hij begrijpt het Arabisch niet, en ook al leert hij het Arabisch, dan nog begrijpt hij er geen yota van."

Dat is totaal mijn punt niet. Lees nog een keer wat ik geschreven heb. Ik heb gezegd dat onder goed ingelichte, Arabisch sprekende moslims géén unanimiteit bestaat over de interpretaties van koran, hadith en fiqh.

Laten we de Bijbel als voorbeeld nemen en twee groepen exegeten bekijken:
a. Mensen die het Hebreeuws, Grieks en Latijn goed beheersen, zich al decennia in de stof hebben verdiept en ook goed op de hoogte zijn van de kennis van hun voorgangers.
b. Mensen die duidelijk anti-Bijbel zijn, alleen met vertalingen kunnen werken en zich niet in kunnen leven in wat de Bijbel werkelijk betekent voor joden en christenen.

Een beetje common sense vertelt je dat groep (a) een betere autoriteit is. Dat betekent niet dat groep (a) bij voorbaat gelijk zal hebben over de Bijbel. Binnen groep (a) zullen meningsverschillen bestaan over wat een bepaalde Bijbelpassage precies betekent. Nu terug naar de islam. Jij, onderdeel van groep (b), beweert nu dat jij in staat bent om de knoop door te hakken; jij weet zeker wat die passage betekent. Dat is het gore lef waar ik het over heb: jij werpt je op als scheidsrechter tussen mensen die veel en veel meer verstand van zaken hebben en die het onderling niet eens zijn. Maar het gaat verder: jij noemt zelfs iemand uit groep (a), b.v. de Syrische moefti, die wat anders beweert dan jij een bedrieger en leugenaar.

Iemand uit groep (b) is ook niet per definitie fout. Maar in jouw geval: je poging om die Syrische moefti te weerspreken waren lachwekkend. Om aan te tonen wat de islam echt zegt verwerp je expliciete koranverzen - volgens moslims Gods woord - ten gunste van ahadith uit Bukhari's Sahih - volgens moslims mensenwerk. Dan kunnen we achteraf concluderen dat je er de ballen van afweet.

Wat is nou je bedoeling met het aanhalen van allerlei nieuwsfeitjes van de laatste tijd ? Is dat bedoeld als "Zie je wel dat moslims niet deugen ?" Daar hecht ik weinig waarde aan omdat je selecteert wat in je straatje past. Als ik bang ben om te vliegen dan kan ik allerlei nieuws zoeken over vliegrampen of bijna-rampen die nogmaals mij ervan overtuigen dat vliegen eng is. Maar feit blijft dan dat de meeste vliegtuigen veilig aankomen en dat die vliegtuigen niet in het nieuws komen. Dus heb ik een verkeerd wereldbeeld, ingegeven door angst en niet een nuchtere kijk op de werkelijkheid.

Je laatste vraag: als je die Europese moslims zou vragen wat de sjari'a precies inhoudt dan zul je diverse antwoorden krijgen. In de meeste moslimlanden bestaan nog elementen van de sjari'a in de wetgeving maar je komt er al snel achter dat daar heel veel variatie in is. Welke sjari'a hebben we het dan over ? Ik geloof niet dat 40% van Europa's moslims een régime à la Taliban willen. Zelfs in een conservatieve maatschappij als Pakistan is er heel veel weerstand tegen praktijken zoals in de Swat-vallei voorheen. Waarom zou de helft van de moslims hier in Europa veel meer snakken naar de middeleeuwen ?

Maar een belangrijker vraag is: waarom geloof jij die 40% meteen wanneer ze zeggen dat ze de sjari'a willen ? Zou jij een onderzoek geloven waarin moslims massaal aangeven dat ze democratie willen ? Nee, dan deugt het onderzoek niet of bedriegen moslims niet-moslims.

J.AAN J. (Y. ASRI)

Dag Yussuf,

Ik verwachtte een debat waarin u mij zou laten inzien dat de islam een verrijking of een waardevolle aanvulling kan zijn voor de Westerse Beschaving. Ik verwachtte dat u mij ervan zou overtuigen dat de islam zijn plaats verdient in een Westerse maatschappij, dat u mij liet beseffen dat "islam-bashing" op deze blog niet gerechtvaardigd is, want de islam verdient beter, meer respect, meer begrip.

Ik van mijn kant zou u willen doen inzien dat de islam "het lijk is van een bedoeïen dat hele samenlevingen vergiftigt", om het met de woorden van Kemal Atatürk te zeggen.

Rond die twee stellingen zouden we beschaafd een debat aangaan. Een islamist versus een infidel warrior.

Maar helaas, dat zit er - ondanks herhaalde pogingen - kennelijk niet in. Ik heb uw eerste vraag in eer en geweten beantwoord. Maar mijn vragen daarentegen krijgen van u geen antwoord, althans geen terzake doend, direct en eerlijk antwoord.

"Taqiyya, kitman en tu quoque" (misleiding, halve waarheden, tegenbeschuldigingen) à volonté, maar nooit ingaan op de essentie, het inhoudelijke.

Altijd opnieuw uitwijken naar details, naar aspecten en dingen die er niet toe doen. En maar klagen, beschuldigen, insinueren, ontkennen. Kortom de rechter wijsvinger beschuldigend op mij richten en niet inzien dat de duim naar Allah wijst en de drie andere vingers terug naar uzelf. Typische "arabische ingesteldheid": alles wat fout gaat in dit leven is te wijten aan de joden en aan... Ameriekkka ! Pathetisch.

Ach, ik weet wel waarom u zich als een gladde aal gedraagt. Weet u, zolang ik de islam bestudeer (sinds 1991) heb ik nooit ofte nimmer een zinnig debat meegemaakt met een islamist. Zelfs de grote hagedis (gespleten tong) Tariq Ramadan is niet bij machte een inhoudelijk debat over de essentie van de islam te voeren.

Hoe dat komt? Is hij te dom? Neenee, de reden moeten we elders zoeken. De koran, de maangod Allah, de zelfverklaarde profeet, de hadith, de sunnah... ze kunnen geen kritische inkijk, geen dieper graafwerk, geen wetenschappelijke analyse verdragen.

Zeg nu zelf, hoe kan je de zelfverklaarde profeet ernstig nemen als hij zichzelf presenteert als de "uswa hasana al-insan al-kamil", het voorbeeld van de volmaakt perfecte man, wiens daden tot in het absurde dienen nagebootst te worden?

Een voorbeeldje: in de islam zijn er meer dan zeventig (70) regels omtrent hoe een moslim moet piesen en kakken. Er wordt in detail omschreven hoe het achterwerk dient afgeveegd met een onpaar aantal kiezelstenen en tussen die kiezelstenen mag er zich geen knookje of mest bevinden, want dàt is voedsel voor de Jinns (kwade geesten)... Heh heh.

Die stortvloed aan ongerijmde idiotie in de islamitische geschriften is meteen de reden waarom jihadi's en islamisten ons wereldwijd en niet zelden gewelddadig de mond willen snoeren. Het verklaart hun inspanningen om via het OIC en de Verenigde Naties de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. De islam kan immers satire noch kritiek verdragen, deze pseudo-religie is eigenlijk te dom voor deze wereld. In elk kritisch debat staan Allah en zijn profeet continu in de onderbroek, de islam ontpopt zich steevast tot pijnlijke farce.

Het is niet voor niets dat de "islamitische autoriteiten" (imams, ayatollah's, scholars, sjeikhs...) wereldwijd eensgezind zijn in hun veroordeling, hun verwerping van "kalaam" (de rede, het denken).

In de beschaafde Westerse wereld is alles "kalaam". Want alles moet bestudeerd, beschreven, besproken, beredeneerd en begrepen worden. Maar "Kalaam" is voor islamieten een hellend vlak. In de confrontatie met het Westen is kalaam een existentiëel gevaar voor de islam als religie.

Het Westen laat zich - gelukkig maar - leiden door "kalaam". Wij kunnen de islamitische wereld ook alleen tegemoet treden in "een Geest van Kalaam", anders gezegd: in een vrije dialoog, een stevig debat met kritische vragen en snijdende argumenten.

Deze vrijheid om alles in vraag te stellen is eigen aan onze beschaving met judeo-christelijke roots. Zij wil iedereen verwelkomen binnen de sfeer van het praten, het overleg, de rede. Maar de Islam laat zich hier niet binnen voeren. Zij (de islam) houdt zich hautain afzijdig.

Voelt de would-be moslim zich nog aangetrokken tot kalaam, en misschien dat ergens één enkele moslim zich laat "prikkelen" door Kalaam, maar de Ummah, de islamitische gemeenschap, blijft bokkig buiten elk debat. Kalaam is haram.

Dus zal er geen "toenadering" plaatsvinden tussen het Westen en de Islam. Dit dovemansgesprek weze hiervan een illustratie.

Guess we have to call it a day.

Ik wens u het allerbeste, Yussuf.

Kafir Harby, infidel warrior.


AAN KAFIR HARBY

L.S.,

Stel dat ik op dag 1 gezegd zou hebben: "jij bent een neo-nazi." Jij blijft mij verzekeren dat dat niet zo is maar ik blijf maar antwoorden dat je liegt en dat je het wel bent. Kun jij dan een inhoudelijk debat met mij voeren ? Natuurlijk niet.

Dat is nou precies wat er tussen ons is gebeurd en daarom loopt de discussie vast. Alles wat ik zeg of zou zeggen over de islam wat niet overeenkomt met jouw ideeën daarover veeg je van tafel: dat is dan gelogen of misleiding van mijn kant.Dus je verwijt en de hele tirade slaan nergens op.

Cruciale vragen die ik heb gesteld ontwijk je natuurlijk: waarom geloof jij wel kritiekloos Europese moslims die zeggen de sjari'a te willen invoeren of extremisten die tot geweld oproepen ? Waarom houden die mensen zich dan niet aan zgn. "taqiyya" ? En waarom zijn moslims die zeggen vreedzaam te willen leven met niet-moslims automatisch wolven-in-schaapskleren ?

Dit is de grote contradictie in jouw denken en toont de zwakte ervan aan. Het toont ook aan dat het probleem bij jou ligt, dat het aan jouw bevooroordeelde geest ligt wanneer discussies nergens op uitmonden.

J.


AAN J. (Y. ASRI)

Dag Yussuf,

ik begrijp je stelling, ik kan je redenering volgen.


Hoewel ik ook andere oorzaken kan aanhalen die de discussie bevriezen.


Laat ons dit een tijdje rust gunnen. Zien of we in de nabije toekomst de draad weer kunnen oppikken en dan met een schone lei trachten een dialoog op gang te krijgen.


Intussen, het beste gewenst.


KH


10 opmerkingen:

 1. Praten met een islamist is als praten met een dode kameel, er komt niets zinnigs uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. welke zin hebben debat, rede, free speech in een wereld die binnen afzienbare tijd de islam toebehoort?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. " Islamic order may be implemented only in countries where Muslims represent the majority of the population. Without this majority, the Islamic order is reduced to authority only (because the other element is lacking - the Islamic society), and may turn into violence.( ...) the Islamic movement should and must start taking over the power as soon as it is morally and numerically strong enough to not only overthrow the existing non-Islamic, but also to build up a new Islamic authority."

  www.hvk.org/articles/0802/0.html

  ---

  Lying is a common policy amongst Islamic clerics and statesmen.(...) Mohammed often lied and instructed his followers to do the same. - Abdullah Al Araby

  GILBERT DE BRUYCKER

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Kalaam is in veel stromingen aanvaard, je redevoering is cliché, een beetje theatraal zelfs.

  Ik geef wel toe dat je welbelezen bent. je gaat uit van de superieure westerse waarden en gaat dan een ander ideologie bekritiseren. Het erge is dat die andere erin trapt, en zich defensief opstelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Het erge is dat die andere erin trapt, en zich defensief opstelt."

  Dit komt omdat hij dom is.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. zou je kunnen definiëren wanneer iemand al dan niet dom is, want het is een beetje oppervlakkig om zomaar iemand te beoordelen. Vind je dat ook niet? Het toont een te weinig aan respect aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik laak de LAFHEID waarmee diegenen die de eigen Europese cultuur, waarden en normen in bescherming nemen, worden bekritiseerd.

  Hafid Bouazza

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Begrijp ik het goed, is het debat - of wat daar moest voor doorgaan - afgelopen?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ kroeSSEDER

  We hebben besloten het "dovemansgesprek" te laten rusten. De kans bestaat echter dat we het debat ooit verder zetten, maar dan moet het ook echt een uitwisseling van argumenten en ideeën worden.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...