woensdag 20 januari 2010

Moslim VS Infidel, een dovemansgesprek (1)

AAN KAFIR HARBY

Beste,

Ik ben hulpverlener in de ggz en ik nodig je uit voor behandeling. Kan ook online als je wilt. Ik vrees namelijk dat het helemaal niet goed gaat met je. Iemand die zijn vrije tijd gebruikt om een site op te zetten die puur bedoeld is om haat te ventileren jegens een groep mensen en daarbij het zicht op de werkelijkheid kwijt is (zie b.v. de totaal misplaatste post over Haïti) wekt bij mij heel veel medelijden op.

Of misschien ben je bang ? Bang dat moslims echt de boel gaan overnemen straks ? Misschien ben je zo bang dat je iedere nacht onder je bed kijkt of er geen enge baardmannen met kromzwaarden liggen ? Vanuit angst kun je ook onzin gaan uitkramen namelijk.

Of ongelukkig in het leven ? Op het werk ? In de liefde ? Eenzaam ? Dan kan ik me voorstellen dat frustratie en boosheid afreageren op anderen iets van verlichting geeft. Maar het blijft ongezond.

Ik hoor het wel van je. En blijf netjes, dat ben ik ook nu.

Groet, en heel veel sterkte toegewenst met je gezondheid indien je mijn hulp afwijst,

J. (y asri)

AAN J (Y ASRI)

Geachte,

Dank voor uw mailtje.

Wat uw voorstel voor een behandeling betreft, hierop moet ik antwoorden dat u wel bijzonder geestig bent, toch wel vreemd voor een moslim (neem ik aan). Hierop moet ik evenwel riposteren dat we misschien een "kruisbehandeling" kunnen doen: u geneest mij van mijn zogenaamde islamofobie (whatever that is) en ik doe u inzien dat de islam een groot probleem aan het worden is in het Westen.

Deal?

vriendelijke groet verder,

Kafir Harby


AAN KAFIR HARBY

Beste,

Meteen rijst bij je de vraag of ik moslim ben. Is dat relevant ? Je kent me niet persoonlijk; denk je nou echt dat je mij beter kunt inschatten als ik "ja" of "nee" antwoord ? Heel veelzeggend is ook de opmerking dat een geestige moslim uitzonderlijk is. Dit betekent dat jij moslims vooraf al eigenschappen toekent terwijl je ze persoonlijk en individueel niet kent. Een racist doet dat ook. Die weet vooraf al helemaal zeker hoe iemand met een andere huidskleur in elkaar steekt. Er is praktisch gezien nul verschil tussen jou en die racist.

Je maakt een hele zwakke start.

Maar goed, we starten met de behandeling. Deal. Graag heb ik dat je niet met wedervragen antwoordt en niet om dingen heen draait. Ik sta uiteraard ook open voor jouw vragen. Ik waarschuw je nu al: ik spreek vloeiend Arabisch, weet heel veel over de islam en heb uitgebreid in de moslimwereld gereisd.

Vraag 1.
Stel dat het klopt dat de islam een probleem is zoals je zegt. Zijn moslims ook een probleem ? Allemaal ? De meesten ? Of een minderheid ? (Nogmaals een rechtstreeks antwoord alsjeblieft).

J.

AAN J (Y ASRI)

Beste YA,

Of het relevant is of u moslim bent of niet? Dat is zeker relevant. Moslims kijken anders tegen de wereld aan, met een vertroebelde blik eigen aan gehersenspoelde mensen. Wie de islam krijgt ingeprent met de moedermelk, zal het bijzonder moeilijk hebben die islam ooit vaarwel te zeggen. Daar zullen we tijdens onze "kruisbehandeling" nog dikwijls over uitweiden.

Of "geestige moslims" uitzonderlijk zijn? Herinner u die gekende boutade van Ayatollah Khomeini: "Er is geen humor in de islam". Dat heeft de supreme leider gezegd, en dat is ook zo. Er zijn weliswaar geestige would-be moslims, maar humor in dar ul-islam? Vér zoek.

De eigenschappen die ik moslims toedicht zonder ze persoonlijk te kennen slaan dus niet op de mensen zelf, dan wel op de politieke doctrine, verpakt als pseudo-religie, waarin ze geloof hechten. Ik een racist? In het geheel niet mijn beste, in mijn relatiekring zitten Turken, een Iraniër en zelf Marokkanen. Ik heb het grootste misprijzen voor mensen die andere mensen veroordelen en discrimineren omdat ze een ander ras toebehoren.

Om nu op uw vraag te antwoorden: Neen, de moslims zijn helemaal geen probleem, individueel noch collectief. Zoals eerder al gezegd is alleen de politieke doctrine, vermomd als een religie, een groeiend probleem. En wel omdat die doctrine (de islam en de daaruit voortvloeiende sharia) de fundamenten van onze beschaving ondergraaft want verwerpt: de parlementaire rechtstaat, de mensenrechten (zoals vertolkt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), de gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloofsbelijding en dies meer. Neen, niet de moslims zijn een probleem. Mensen kunnen er niets aan verhelpen dat ze in een moslimgezin worden geboren en als dusdanig worden ingeprent. Maar volwassen mensen kunnen - als ze eerlijk en zonder vooroordeel worden ingelicht - tot andere inzichten komen. Elke dag opnieuw zijn er moslims die hun geloof afleggen, ja die aantallen nemen toe, en dat komt omdat ze door te debatteren en te discussiëren beetje bij beetje ontdekken dat ze vanaf hun geboorte zijn misleid. Omdat ze, dagelijks naar de actualiteit kijkend, beseffen dat de islam een doodlopend spoor is.

Ik hoop dat dit volstaat als antwoord op uw eerste vraag.

Hier komt nu mijn vraag: hoe staat u -alle takiyya achterwege latend - tegenover Joden / Israeli's?

KH

AAN KAFIR HARBY

Dag,

Ik begin met het laatste.

Eerst het begrip "taqiyya". Dat heeft in de islamofobe industrie een heel andere betekenis dan in de religieuze literatuur van moslims.

Voor islamofoben als jij betekent het "je anders voordoen naar niet-moslims". Het is een heel handig begrip: je kunt immers stellen dat moslims allemaal wolven-in-schaapskleren zijn; dus hoe een moslim zich ook voordoet, jij zal altijd kunnen zeggen "nee, in werkelijkheid ben jij anders". Moslims die oprecht vreedzaam zijn en er niet eens over piekeren om anderen wat aan te doen kun je dan legitiem wantrouwen. In feite is het verwerpelijk: de impliciete gedachte is dat moslims nooit te goeder trouw handelen.

"Taqiyya" in de religieuze literatuur van moslims heeft een andere betekenis, namelijk "je echte overtuigingen verhullen vanuit vrees voor het eigen leven". In het woord "taqiyya" zit namelijk het woord "taqwa" (vrees) of "ittaqa" (vrezen). Moslims in Nederland worden niet vervolgd, hoeven niet te vrezen voor hun leven en zijn niet gerechtigd om zich anders voor te doen naar niet-moslims. De koran veroordeelt het hanteren van andere gedragsregels naar mensen van andere geloven (zie vers 3:75) en beveelt gelovigen eerlijk en oprecht te handelen zelfs naar mensen die ze diep haten (vers 5:8).

Je gebruik van "taqiyya" is totaal misplaatst en zelfs vijandig. Hoe zou jij het vinden wanneer iemand die je verder niet kent jou benadert met "ik weet dat je van nature een leugenaar en bedrieger bent, maar geef eens antwoord op deze vraag ..." ? Nogmaals: het is verboden voor moslims om niet-moslims te bedriegen, zie opnieuw vers 5:8. Het is alleen toegestaan voor moslims om te liegen en bedriegen wanneer hun eigen veiligheid op het spel staat.

Je vraag over joden of Israëliërs is dus een directe belediging aan mijn adres. Je zegt in feite: "ik weet dat jullie moslims liegen en bedriegen, maar wat vind je van joden ?" Waarom zou ik dan antwoord moeten geven ? Mijn oprechte antwoord (namelijk dat ik in tegenstelling tot jou niet op voorhand over mensen oordeel die ik niet ken) zul je toch verwerpen; je weet al helemaal zeker dat ik als moslim van nature een jodenhater ben. In tegenstelling tot jou baseer ik me niet op groepskenmerken; jij hebt al een oordeel vooraf over moslims, ik stel mijn oordeel over een individuele jood of Israëlier uit tot ik hem/haar leer kennen en zal hem/haar oprecht en te goeder trouw benaderen. Maar je gelooft me toch niet, ik ben immers een wolf-in-schaapskleren. Ik heb wel een oordeel over het beleid van Israël, net zoals ik een mening heb over het Iraanse of Saoedische regime. Al deze drie landen voeren wat mij betreft een walgelijk beleid maar dat zegt niks over mijn mening over individuele Israëliërs, Iraniërs of Saoedi's.

Je laatste alinea gaat uit van een heel simplistisch wereldbeeld:
1. Moslims hebben geen individualiteit. Hun gedrag wordt bepaald door een stelsel van ideeën - die al veertien eeuwen vast staan en onveranderlijk zijn. Het zijn robots die voorgeprogrammeerd zijn. Geen verschillen onderling in persoonlijkheid, karakter, temperament, intelligentie enz. zoals je bij andere mensen zou aantreffen. Dit is een variant op 19e-eeuws biologisch racisme. Toen waren sommige rassen inferieur; als je met een donkere huidskleur geboren werd had je op voorhand negatieve eigenschappen (lui, minder intelligent enz.) Jij doet hetzelfde: als je als moslim geboren wordt ben je ook van nature minder: niet in staat om kritisch na te denken ("Moslims kijken anders tegen de wereld aan, met een vertroebelde blik eigen aan gehersenspoelde mensen"), geen humor en het zijn leugenaars en bedriegers (zie hierboven). Biologisch racisme maakt plaats voor cultureel racisme; het principe is hetzelfde: op voorhand hebben mensen negatieve eigenschappen. Daarom vond je het relevant dat ik moslim ben. Je kent me niet, weet niks van me en toch was je al verzekerd dat ik dan een vertroebeld wereldbeeld zou hebben.
2. De islam is een vaststaand stelsel aan ideeën. Als ik oorlog wil voeren tegen niet-moslims dan zal ik daar argumenten voor vinden in de koran. Als ik vreedzaam wil leven met mijn niet-moslimburen zal ik daar ook een onderbouwing voor vinden. Een voorbeeld om te zeggen dat we alleen maar interpretaties van de islam hebben, dé werkelijke islam kan niemand met 100% volledige zekerheid vaststellen. Niemand die nog leeft heeft Mohammed gekend; de koran bevat heel veel dubbelzinnige passages (zie vers 3:7) en verwijst bovendien naar omstandigheden uit 7e-eeuws Arabië die we niet helemaal kennen. Om die reden bestaan er veel stromingen in de islam, van hele letterlijke interpretaties tot hele vrijzinnige interpretaties tot houdingen die het niet in teksten zoeken maar in mystieke ervaringen. Wanneer jij zegt dat de islam zus en zo is dan verhef jij je boven deze interpretaties en stel jij je als arbiter op om te duiden welke moslim zich wel aan dé islam houdt en wie niet; jij weet het immers beter. Dat is een houding die we met name onder Saoedische extremistische kringen treffen. Daarom is een uitspraak als "de islam is een politieke ideologie en geen religie" onzinnig. Verreweg de meeste moslims (bijna allemaal) zien dat niet zo: moet ik jou geloven of hen ? Weet jij het beter terwijl je niet eens in staat bent om de koran en de hadith in oorspronkelijke vorm te lezen ? Ikzelf weet ook niet wat dé islam is en ben heel sceptisch tegenover iedereen die dat wel beweert, moslim of niet-moslim. Ik heb uitgelegd waarom.
3. Niet de mensen zijn een probleem maar de ideeën. Aperte onzin. Ideeën bestaan niet op zichzelf, je hebt mensen nodig die die tot uitdrukking brengen. "Ik heb niks tegen fascisten maar wel tegen fascisme" is een exact parallel. Klinkt belachelijk maar je zegt het wel ("moslim" kun je immers niet anders definiëren dan "aanhanger van de islam"). Maar je hebt wel iets tegen moslims als mensen, dat is overduidelijk. Het zijn leugenaars en bedriegers zoals je al zei: ik vraag me dan af hoe je zeker weet wanneer een moslim echt tot het rechte pad (jouw pad) is bekeerd wanneer je je inspant om ze tot andere ideeën te brengen. Ze kunnen immers altijd doen alsof, toch ? Je zegt op die manier dus ook dat zolang moslims niet tot jouw inzichten zijn bekeerd ze een gevaar vormen: ze hebben immers gevaarlijke ideeën (die ze bovendien verbergen) dus iedere moslim is in potentie een tikkende tijdbom. Het maakt het nog ingewikkelder dat je niet van buitenaf kunt zien of iemand een moslim is (en omdat het leugenaars zijn kunnen moslims zelfs beweren dat ze géén moslim zijn); dat betekent dat je op uiterlijke kenmerken moet afgaan (Noord-Afrikaans uiterlijk b.v.) wat je tot een ordinaire racist maakt.

Terwijl ik dit schrijf denk ik: waar ben ik mee bezig ? Waarom met iemand in discussie gaan die zo'n stupide, simplistisch wereldbeeld heeft ? En waarom met iemand in discussie gaan die mij op voorhand al leugenaar noemt ?

J.

AAN J (Y ASRI)

Beste!

Het begrip "taqiyya" - aangehaald in mijn vorige mail - heeft u zichtbaar uit het lood geslagen, in staat van "ontredderde paraatheid" gebracht.

Dat had ik eerlijk gezegd ook verwacht.

Een "would-be moslim" (iemand die alleen in naam moslim is) zou hierover heen zijn gestapt en kort en bondig op mijn (eerste) antwoord (op uw vraag) hebben gereageerd. Alsook kort en duidelijk hebben geantwoord op mijn (eerste) vraag over Joden en Israeli's.

Edoch, een volger van Mohamed (een moslim) - waartoe ik u reken - kan niet aan de verleiding weerstaan het antwoord te verhullen in een dikke mist van "taqiyya, kitman en tu quoque" (misleiding, halve waarheden, tegenbeschuldigingen en dies meer), helemaal in de traditie van de zelfverklaarde profeet die "de techniek van misleiding der kufar" tot kunst had verheven (Mohamed: "oorlog is misleiding", zie samenvattende "Sahih Al-Bukhari" door Muhammad Muhsin Khan, p. 614).

Op die manier heeft een "kruisbehandeling" natuurlijk geen zin, want puur tijdverlies.

Ik ga opnieuw proberen een louterende discussie op gang te brengen en stel u drie korte, duidelijke vraagjes, waarop ik verzoek een duidelijk antwoord te formuleren, los van taqiyya-technieken.

1) Wat vindt u van Joden en Israeli's?
2) Aan welke natie zweert u trouw en aanhankelijkheid, de Staat waarin u woont of de Ummah?
3) Aan welke wetten zweert u getrouwheid, de seculiere wetten van de Staat of de goddelijke wetten vervat in de sharia ?

Uw antwoord tegemoetziend,

Kafir Harby

AAN KAFIR HARBY


L.S.,
 
Het is duidelijk dat je niet opgewassen bent tegen mijn inhoudelijke commentaar. In plaats van in te gaan op wat mijn "misleiding, halve waarheden en tegenbeschuldigingen" dan zijn ga je over op verdachtmakingen en insinuaties. Dat is een duidelijk signaal dat je de discussie aan het verliezen bent. Ik verwacht nog meer ad hominem aanvallen van je en nog meer herkauwde anti-islampropaganda.
 
1. Het zit er echt heel diep ingebakken bij je dat taqiyya-vooroordeel. Ik heb twee koranverzen aangehaald om aan te tonen dat taqiyya zoals jij het opvat (misleiding van niet-moslims door moslims) NIET toegestaan is. Toch ga je door. Uiteraard, want je kunt dat niet inhoudelijk bestrijden. 
2. Ik heb in mijn vorige post al antwoord gegeven wat ik van joden en Israëliërs vind. Maak van de gelegenheid gebruik om de hele post secuur door te lezen. Nee, laat ik het hier maar letterlijk herhalen: ik stel mijn oordeel over een individuele jood of Israëlier uit tot ik hem/haar leer kennen en zal hem/haar oprecht en te goeder trouw benaderen. (Dit klinkt jou waarschijnlijk schandalig in de oren. Wat ? Niet over iemand oordelen die je nog niet kent ?) Ik verwacht dat je de vraag blijft herformuleren tot dat ik zeg dat ik inderdaad genocide op joden nastreef. Een ander antwoord accepteer je namelijk niet.
3. Je vragen hebben een duidelijk karakter: ik word in het beklaagdenbankje gedrukt terwijl je me niet eens kent. Maar je weet dat ik moslim ben en meteen rijst de vraag dus op: ben ik een loyale burger ? Hoor ik bij een vijfde colonne ? Ik geef geen antwoord op die vragen. En ik vertel je waarom. Niet omdat ik iets te verbergen heb maar omdat de toon is "jij bent schuldig tot het tegendeel bewezen is". Wat jij doet is een ordinaire heksenjacht. Prima hoor ... maar dan is je zogenaamd opkomen voor de democratische rechtsstaat (die bedreigd zou zijn) zuivere bullshit. Als jij de bek vol hebt van de Westerse beschaving en haar superieure beginselen moet je een centrale pijler van de rechtsstaat nog goed tot je in laten werken: tot het tegendeel bewezen is zijn mensen onschuldig.
 
Heb je niet door wat die ziekelijke paranoia met je doet ? Nogmaals: je kent me niet. Het enige wat je van me weet is dat ik in de ggz werk en in naam moslim ben (je weet ook niet of ik gelovig ben of praktiseer). Maar je gaat er al vanuit dat ik een bedrieger en jodenhater ben en niet loyaal naar het land waar ik geboren ben en altijd geleefd heb en aan wiens samenleving ik een actieve bijdrage lever.
 
Probeer eens voor de afwisseling inhoudelijk terug te reageren. Lees de vorige post nog eens goed door.
• Ik heb gezegd dat je gedachtegoed niks anders is dan ouderwets racisme in een nieuw jasje: namelijk mensen die je persoonlijk niet kent op voorhand een etiket opplakken en dan al negatieve conclusies trekken, b.v. dat het bedriegers zijn. Wanneer je retoriek wel erg tegen racisme aanschuurt scherm je met "nee, ik heb iets tegen de ideologie, niet tegen de mensen zelf" - net zoals die kuddedieren en hun spandoeken die vandaag bij de rechtbank in Amsterdam stonden.
• Ook heb ik gezegd dat je een heel simpel wereldbeeld hebt: één onveranderlijke islam (die jij beter kent dan verreweg de meeste moslims omdat je Robert Spencer hebt gelezen) en die onveranderlijke islam zorgt ervoor dat anderhalf miljard één pot nat zijn. Geen individuele variatie, geen diversiteit, niks.
 
Wat een drama zeg. Iemand die zijn tijd stopt in een anti-moslimsite en - zoals nu blijkt - iedere moslim wantrouwt is waarschijnlijk ook iemand die iedere avond voor het slapen gaat nog even onder zijn bed kijkt of er geen baardmannen met kromzwaarden verstopt liggen. Wat moet jij naar leven leiden zeg, zo vol angst en paranoia. En die twee dingen, ja die geven pas een "vertroebeld wereldbeeld." 
 
Doe wat meer je best. Inhoudelijk dus. En geen persoonlijke vragen of ik nou wel of niet deug; en dit terwijl je al helemaal zeker weet dat ik een bedrieger en je maar een antwoord accepteert. Ik had je hoog ingeschat aanvankelijk, stel me alsjeblieft niet weer teleur.
 
J.

AAN J (Y ASRI)

U bent hardleers. Wilt kennelijk niet begrijpen dat mijn boodschap feitelijk aangeeft dat het onmogelijk is om met moslims en zeker met islamisten - in tegenstelling tot met "would-be moslims" - een eerlijk en open debat aan te gaan, precies omwille van hun door de koran en hadith geïnspireerde reflex zich te verhullen in misleiding, halve waarheden en tegenbeschuldigingen.

Getuige het feit dat u na diverse mails nog steeds niet op mijn nochtans eenvoudige, duidelijke vragen wil antwoorden.

Eén van de (vele) tactieken van islamisten en islam-apologeten is de kuffaar trachten weg te zetten als "racisten" (zie de demonisering van Geert Wilders). Hetgeen u ook continu probeert te doen met mij, zonder mij te kennen. Waardoor het voor mij heel aannemelijk wordt dat u een (verdoken) islamist bent.

Dat die arrogante hardleersheid de islam ingebakken zit, kan volgend voorbeeld illustreren: vorige week deed de Mufti van Syrië (Sheikh Ahmed Hassoun) volgende uitspraak ten overstaan van een delegatie Amerikaanse academici: "De islam gebiedt zijn volgers - de gelovigen - om het judaïsme te beschermen".

Dat is een sterk staaltje takiyya, want hij weet als geen ander dat hetgeen hij poneert absoluut onwaar is. Hij voert een aantal verzen uit de koran aan (5:17 - 5:72 - 9:30...) die nogal onschuldig lijken. Maar hij "vergeet" er uiteraard aan toe te voegen dat Allah's uitverkoren profeet er "andere gedachten" op nahield, dat staat genoteerd in de betrouwbare hadiths, zoals Bukhari (3.34.426, om maar een voorbeeld te noemen).

Die Syrische mufti - toch geen meeloper in de islamitische wereld - vertelde in dat zelfde gesprek dat "indien Mohamed hem zou bevelen iemand te doden, hij zou antwoorden dat Mohamed geen profeet is". De mufti gaat er - in zijn poging om de onwetende kuffar te misleiden - van uit dat de oproepen tot doden in de koran (2:191 - 4:89 - 9:5 etc) zijn gedicteerd door Allah, niet door de profeet. Maar opnieuw vertelt Bukhari (9.84.57 - 1.2.24 etc) ons een andersluidend verhaal.

Heeft het zin met die Syrische mufti in debat te gaan? Hoegenaamd niet. Hem publiekelijk ontmaskeren als een leugenaar, hem doen aanvoelen dat al zijn uitspraken onder de loupe worden genomen, dàt is de aangewezen aanpak.

Zet dat veel zoden aan de dijk? Nee, maar meer zit er met islamisten tot nader order niet in. Wie vanaf zijn geboorte de islam krijgt ingeprent, lijdt aan een geestelijke storing (binary world view) die moeilijk (niet onmogelijk) te verhelpen is. Neem de gevallen van "sudden jihad" maar eens onder de loupe van de afgelopen weken (panty-bomber, Fort Hood-shooter etc), die vertellen daaromtrent boekdelen.

Er komt een dag dat het groot publiek in de vrije wereld het "politiek correcte discours" enerzijds niet langer zal accepteren, en anderzijds zullen de apologeten van de Linkse Kerk (useful idiots) de islam niet langer kunnen verdedigen want te oncontroleerbaar en gewelddadig. Dàn is de tijd rijp voor een héél doelgerichte aanpak van "het probleem".

Feit is dat de politieke islam als fascistoïde doctrine ergens in de nabije toekomst zal worden vermalen en vermorzeld, zoals die andere totalitaire doctrines (nazisme, communisme...).

Uiteindelijk zal de vrijheidshunkering van de gewone mens zegevieren. Daar kan geen maangod, laat staan een zelfverklaarde profeet, tegenop. Zelfs geen biljoen islamisten!

Peace.

Kafir Harby

8 opmerkingen:

 1. Ja dat lijkt echt wel prediken in de woestijn Kafir !!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Wij zullen buitengewoon duidelijk met jullie zijn: de onwetendheid waarin jullie leven maakt jullie onzuiver en Allah wenst jullie te zuiveren; de gewoontes die jullie er op na houden zijn verontreinigd en Allah wil jullie reinigen; het leven dat jullie leven is laag en Allah wil jullie verheffen; de omstandigheden waar jullie in verkeren zijn moeilijk, deprimerend en naar en Allah wil jullie tot rust brengen, genade en goedheid geven. De Islam zal jullie opvattingen, jullie manier van leven, jullie waarden veranderen; zal jullie tot een ander leven verheffen zodat jullie op het leven wat je nu leeft met afschuw zullen terugkijken..."

  Abu Zubair

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ Abu Zubair
  Bent u ons aan het bekeren Abu? Of mag ik een dreigement zien in uw reactie? Ik huiver van mensen die menen te weten wat op moreel en geestelijk vlak goed is voor mij. Dat neigt naar controle. Wat u dient te begrijpen is dat wij uw theocratie hier niet moeten. Nog liever de hel dan de hemel van uw allah, begrijpt u?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ Abu Zubair
  ...en wat als wij helemaal NIET WENSEN te veranderen?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dat laatste pleidooi, dat snijdt hout man !!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Geweldig amice!

  Ik had kromme tenen van de correspondentie met die typische Marokkaanse moslim. Ik ken dit. In alles bij de aangeschoten moslimfanaat zit een minderwaardigheidscomplex dat zich uit in een superioriteitsgevoel, het overstijgen van de eigen geloofwaardigheid. Dommer, dommer kan het haast niet. Die moslim ontwijkt de dialoog, hij negeert de kern van het betoog. Hij dwaalt af, ontspoort en raaskalt. Maar vooral is hij door boosheid en onwetendheid bevangen. Hij voelt zich aangeschoten. Schelden ligt op de loer. Hij weet dat hij niet tegen jou op kan. Dat frustreert. Zijn domheid speelt hem parten. Maar hij wil zich coûte se coûte uiten en van zich afbijten. Dit soort mensen zijn zo ongelooflijk dom en gefrustreerd vooringenomen dat we mogen stellen dat islam een per definitie achterlijke, gevaarlijke culturele religieuze misleidende anti-samenleving is, die in een kennisbeschaving NOOIT thuis mag horen.

  Mooi dat je dit hebt getoond. Ik kan er om lachen en waardeer dit in jou.

  Hartelijke nuchtere groet zonder enige vorm van beïnvloeding van buitenaf,

  Yours, Hans vd M

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Islam is idiologie van de gestoorde profeet mohammed die oproept om mensen te vermoorden
  Vooral Christen en Joden .Ja ja de Koran zegt het , Sura 9,29 , Sura 9,5 , Sura 47,4
  Sura 8,12 , Sura 5,72 , en zo zijn er nog veel meer Sura,s die oproepen om de Joden en Christen Dood te maken , Dus wel zeker is de GGZ Moslim een Leugenaar of weet niks van zijn geloof , Zelfs een Uitspraak van Mohammed hem zelf in de hadith is gewoon een Tweede Holocoast Nazism ,
  de laaste ure zal niet komen dat de moslims de Joden zullen doden , Oh dienaar van allah zie daar en Jood achter een boom achter een Rots of steen kom en dood de jood maar de Stenen en Bomen zullen niet zeggen dat de Garqad boom van de joden is , en zo zegt de Koran er weer op na dat allah joden heeft verandert in Apen en Varkens , Dus wat moet je geloven als je met een Moslim in debat gaat over zijn geloof , Geloof me de meeste moslims ontkennen het ik weet er van dus de meeste zijn leugenaars of ze weten gewoon niks van hun geloof en lezen het niet eens maar als ze over de hadith praten ga er zeker maar van uit dat ze wel zekerks weten dat Mohammed een Pedofiel is een Kinder Verkrachter en een Joden Moordenaar is met al zijn Krijgers en Abu Bakar , Dus islam is wel zekers een Gevaar niet alleen voor Joden en Christen maar ook Voor de normale Mensen `wat ik hier op zeg is dat Moslims niet te Vertrouwen zijn die de hadith kennen en wat de Koran zegt over de Kuffars

  BeantwoordenVerwijderen
 8. waarom zeg ik dit ` wel gewoon door te lezen

  Sura 9,29 vecht in de naam van allah voor de genen die niet in hem geloven ( Musrikeen Ongelovigen Kuffars ) nog nimmer in de laaste dag , ook al zijn het de mensen van het boek ( Christen en Joden ) , Tenzij de Jizyah Betalen en Onderworpen Zijn

  Sura 9,5 , Leg een Valstrik klaar voor de infidel en dood hem tenzij hij de Jizyah Betaalt en Onderworpen is ,

  Sura 47,4 , hak de hoofden er af of de vinger tippen van de Ongelovige , Sura 8,12 zegt het zelfde , en Sura 5,72 zegt , de ongelovigen zijn de genen die zeggen dat God de Messiah is de zoon van Mary ,( Christen en Joden )

  wat ik hier tegen zeg is dat Mohammed een hand langer was van de Truukjes van de Duivel
  Mohammed is een Kind van de Duivel en Brand in de Hell !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...