maandag 21 februari 2011

Muhammad WAS a Paedophile !

MoTheSatan.jpg

De Europese beschaving, de enige op deze wereld die de moeite loont om te koesteren, heeft vorige week een flinke deuk in het blazoen opgelopen.

In Oostenrijk zijn de links-liberale elites - die alle gevoel voor realiteit zijn verloren - er immers in geslaagd Elisabeth Sabaditsch-Wolff te veroordelen voor "denigrerende uitspraken" over een van overheidswege erkende godsdienst, uiteraard gaat het hier over de islam.

Ik zeg "uiteraard" omdat die islam kennelijk de enige godsdienst is die geen kritiek verdraagt en hierin ook wordt gevolgd door de Westerse overheden die tegen alle logica in een ongebreidelde tolerantie willen opbrengen voor een doctrine die synoniem is van intolerantie. Daar willen ze zonder aarzeling zelfs de vrijheid van meningsuiting, een fundament van onze beschaving, voor opofferen.

Tijdens een interview zei Elisabeth Sabaditsch-Wolff, een gekende Oostenrijkse schrijfster - notabene "off the record" en in aanwezigheid van twee personen en een paardenkop - dat de zelfverklaarde profeet ... een pedofiel was.

Mohamed was een pedofiel. Een uitspraak die haar een proces en nu een veroordeling opleverde.

Dat ze gelijk had, deed zelfs niet terzake. Middels een vreemde gedachtenkronkel, zo eigen aan links-liberale elites anno 21e eeuw, vond de inquisitie het immers bewezen dat ze denigrerende uitspraken had gedaan over moslims en dat is niet toelaatbaar in een multi-culturele maatschappij.

Een gemiste kans. Hier had een groot signaal moeten komen naar de islamitische wereld dat wij kinderhuwelijken niet accepteren in een beschaafde wereld.

Ter verduidelijking: wat was de allereerste beleidsbeslissing die Ayatollah Khomeini nam toen hij in Iran arriveerde na het vertrek van de Sjah? Welnu, het verlagen van de huwbare leeftijd van meisjes tot de leeftijd van amper negen (9) jaar. Onder de sjah was dat achttien.

Kwam deze beslissing uit de koker van Khomeini zelve? Nee, hij deed wat elke trouwe Mohamedaan doet: het voorbeeld volgen van "de perfecte mens", de profeet van de islam. Die zelfverklaarde profeet was een seksueel pervers man. Hij nam het zesjarige kindje Aisha tot zijn vrouw en "consumeerde" (lees verkrachtte) haar toen ze negen werd. Deze daad van pedofilie staat uitvoerig omschreven in de betrouwbare hadiths en wordt door Mohamedanen als waarheid en lichtend voorbeeld aanvaard. Hoeft het gezegd, sedert Khomeini van overheidswege uit toeliet dat volwassen mannen met kinderen trouwen, is het kinderhuwelijk in de hele islamitische wereld schering en inslag geworden.

Die Khomeini - de duivel hebbe zijn vunzige ziel - had veel rottigheid in zijn vieze kop zitten, steeds geïnspireerd door de profeet.

In 1990 schreef hij een boek, getiteld "Tahrir-ol-vasyleh", en in dat boek lezen we (Volume 4, p. 221) volgende passage (ik laat u de originele Engelse vertaling lezen): A man can marry a girl younger than nine years of age, even if the girl is still a baby being breastfed. A man, however is prohibited from having intercourse with a girl younger than nine, other sexual acts such as foreplay, rubbing, kissing and sodomy is allowed.
A man having intercourse with a girl younger than nine years of age has not committed a crime, but only an infraction, if the girl is not permanently damaged. If the girl, however, is permanently damaged, the man must provide for her all her life. But this girl will not count as one of the man’s four permanent wives. He also is not permitted to marry the girl’s sister.


Het is deze rotzooi die de feministen en links-liberale elites vandaag de dag met de mantel der liefde bedekken. O wat een schande.

Elisabeth Sabaditsch-Wolff gaat uiteraard in beroep tegen het vonnis. Er staat immers veel op het spel, spelen we soms niet met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen?

INQUISITIE VS ELISABETH

- Voor de aanklacht “aanzetten tot haat” luidde het vonnis: niet schuldig.

- Voor de aanklacht “belastering van de religieuze overtuiging van een wettelijk erkend geloof” werd Elisabeth schuldig verklaard. Ze kreeg een boete van € 480.

De rechter merkte op dat Aisha 18 jaar was toen Mohammed overleed, een vaststaand feit. Maar omdat hij niet van haar scheidde toen ze de volwassen leeftijd bereikte, impliceert dit dat hij "géén pedofiel" was (multi-culti logica).

De rechter oordeelde dat er geen sprake was van pedofilie, omdat Mohammed geen uitgesproken voorkeur had voor minderjarige meisjes (multi-culti logica). Hij koos elke willekeurige vrouw die hij krijgen kon (dit houdt in dat kinderhuwelijken, die zo vaak voorkomen in fundamentalistische islamitische landen, ook volgens de wet NIET als “pedofilie” kunnen worden beschouwd).

Elisabeth antwoordde hierop: “Dit is een droevige dag voor mijn dochter en alle andere meisjes”.

Omdat Elisabeth erbij bleef dat seks met minderjarigen pedofilie is, is ze door de links-liberale inquisitie schuldig verklaard aan het belasteren van een religieuze overtuiging.

Slotvraag: is dit een semantische kwestie? De rechter vergist zich als hij veronderstelt dat de term "pedofiel" zich anno 21e eeuw beperkt tot de betekenis van "kinderliefhebber, iemand die een seksuele voorkeur voor kinderen of zeer jonge personen heeft". Want sedert de vele schandalen met hoog Dutroux-gehalte associëren wij pedofilie in één adem met "kindermisbruik" en "kinderverkrachting". Ter illustratie verwijs ik naar de term "islamofoob" die zich niet beperkt tot de betekenis van "een ongegronde angst voor de islam", maar tegenwoordig gewoon synoniem is van "racist", met dank aan de hogepriesters van de PC-dwingelandij.

Wordt vervolgd.


9 opmerkingen:

 1. BAH ISLAM, DAT HET ZOOO ERG WAS WIST IK NIET !

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Heb ik nu goed begrepen dat indien iemand buiten sexueel contact met kinderen ook nog een vrouw heeft en/of sexuele contacten met volwassen vrouwen, deze géén pedofiel is, en dus ook géén pedofiele daden stelt?

  Dutroux was dus géén pedofiel want gehuwd?
  Interessante redering.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mevrouw Sabaditsch-Wolff slaat nagels met koppen, reden waarom de islamofielen haar kop willen zien rollen, hier een fragment uit één der speeches:

  "Geen enkele beschaving duurt eeuwig. Omdat de Westerse beschaving zich de afgelopen eeuwen voortdurend in opgaande lijn heeft ontwikkeld zijn we geneigd te denken dat we – volgens Francis Fukuyama – “het eind van de geschiedenis” hebben bereikt.
  Dat is hoogmoed van de eerste orde, vooral met het oog op de gevaren die onze beschaving zowel van binnenuit als van buitenaf bedreigen. Niet altijd even duidelijk, maar de gevaren zijn er en ze worden groter. Een beschaving kan van binnenuit sterven als ze de kernwaarden vergeet die haar eens groot maakten, als ze ophoudt te geloven in haar eigen fundamentele leerstellingen.

  De oorzaken voor het verlies van de kernwaarden kan men toeschrijven aan de verschrikkingen van de twee Wereldoorlogen, de Holocaust, de wreedheden van het Communisme of de maatschappelijke zwakheid van de Socialistische Welvaartsstaat, of aan een combinatie hiervan. Maar wat ook de reden is, de Europese burgerlijke eigenwaarde is verdwenen. Daarom is de Multiculturele Ideologie dominant geworden in Europa. Daarom heeft Europa miljoenen niet aan te passen buitenlanders geïmporteerd. Daarom vernederen we onszelf tegenover de nieuwkomers en geven we toe aan elke eis die ze stellen.

  De Islam is een bedreiging voor Europa omdat het hart van Europa inmiddels koud is geworden. Als het nog zou slaan, dan zou de Islam net zo min een zorg zijn als dat het honderd jaar geleden een zorg was en dan zouden miljoenen moslimimmigranten niet onder ons zijn.

  Israel staat aan het front van dezelfde oorlog. Israel is omringd door barbarisme, achterlijkheid en hulpbehoevendheid, dat ons allemaal te wachten staat als we ons overgeven aan de kwade machten die de Westerse beschaving willen vernietigen. We hoeven alleen maar te kijken naar wat er de laatste vijftig jaar in Libanon is gebeurd om te zien welke toekomst een multicultureel Europa wacht.

  Israel is en oase in een woestijn van barbarij. Daarom is Israel zo belangrijk in de strijd tegen de Grote Jihad. Iedereen die zich tegen islamisering verzet vindt in Israel een natuurlijke bondgenoot. Dat is geen kwestie van links of rechts. De sharia heeft geen enkel respect voor welke van onze politieke stromingen ook. Vergis u niet: de strijd tegen de sharia is een strijd om de beschaving.

  Hoe de toekomst van Europa en Israel eruit ziet als de deur voor de expansionistische Islam niet wordt gesloten zien we als we nagaan wat er is overgebleven van het Zoroastische Perzië, het Boeddhistische Afghanistan of het Christelijke Syrië. Dit is wat ons te wachten staat als we NU niet handelen. Onze geweldige beschaving zal worden vervangen door armoede, despotisme en aftakeling. We kunnen onze beschaving terugvorderen als we maar de wil hebben om het te doen. Ons tijdstip is gekomen."

  Men zegge het voort !

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Anathematic Action22 februari 2011 om 17:30

  Twee weken geleden zat ik op een zaterdagmiddag met m'n zapmachien wat aan te modderen tot ik op Jan Leyers' documentaireserie "Terug naar het Avondland" terechtkwam, op het moment dat hij Tel Aviv bezocht, waar hij Oz Almog, een socioloog, interviewde. En die vertelde heel wat rake dingen over hoe het Westen zijn band met democratie en pluralisme over het hoofd ziet.

  Jan Leyers: “Welk aspect van de Joodse cultuur wilt u niet zien verdwijnen?”

  Oz Almog: “Onze grootste deugd is altijd geweest, ook al is dat nu anders, dat we een leergierig volk waren. Een volk dat nadenkt. We hadden ontzag voor verstand en wijsheid. Wat is een Jood? Wat betekent het om te geloven? Het gaat niet alleen om het bidden. Het is het bestuderen van Het Boek. Het is een intellectuele bezigheid die genieën heeft voortgebracht. En wat zou Europa zijn zonder de Joden? Europa is een Joods-christelijke beschaving. We horen bij jullie. We maken deel uit van jullie culturele wortels. Daarom zijn wij een eiland. Jullie begrijpen het niet. Soms doen we verkeerde dingen en gedragen ons soms erg irrationeel. Maar in de grond is er geen verschil tussen jouw moraal en de mijne. We hebben dezelfde wortels.

  Maar er is een groot verschil tussen de Joods-christelijke beschaving en de moslimbeschaving. En dat verschil kan ik in één zin samenvatten. De westerse beschaving heeft nu een vrouwelijke structuur. Onze beschaving is vervrouwelijkt. Dat is de aard van de democratie. We laten ons minder leiden door onze testosteron. Prachtig. Op alle vlakken worden we uniseks. Terwijl de moslimcultuur een patriarchale structuur heeft. Het is een beschaving van mannen en mannelijke regels.”

  Jan Leyers: “Kunnen de twee elkaar aanvullen? Of moet je kiezen?”

  Oz Almog: “Nee, kijk maar naar een moslimgezin. De man heerst over het gezin als een tiran. Waarom houden ze vrouwen gevangen achter de sluier? Die staat daar symbool voor.

  Europese journalisten zien het conflict tussen de Arabieren en de Israëli’s als een politiek, territoriaal en geografisch conflict. Zelfs als een religieus conflict. Maar dat is het niet, geloof me. Het is een cultureel conflict. Wij horen bij de westerse beschaving. En dit is een andere beschaving. Ze is totaal anders.”

  Jan Leyers: “Dus het is wel degelijk een botsing van beschavingen?”

  Oz Almog: “En wij zitten in de frontlinie. En weet je wat? Jullie hebben ons in de steek gelaten. Ik maak me echt zorgen. We beseffen goed dat we in een vijandige omgeving leven. En paradoxaal genoeg was het zionisme juist om de Joden te redden van de antisemitische vervolgingen. En nu zijn we het slachtoffer van het antisemitisme van de moslims.”

  Jan Leyers: “Alsof je vlucht naar een plek die nog gevaarlijker is?”

  Oz Almog: “Israël zou de gevaarlijkste plek ter wereld zijn voor de Joden.”

  Jan Leyers: “Tijd voor een nieuwe uittocht? Of een nieuwe ballingschap?”

  Oz Almog: “Eerlijk gezegd denk ik dat we ons vergist hebben met dat hele zionisme. Misschien moeten we ons als Joodse natie wel tot doel stellen om de hele wereld te bevolken en vruchtbaar te maken. Ken je deze grap? Joden zijn als mest. Op een hoopje stinken ze. Als je hen verspreidt maken ze de grond vruchtbaar.”

  (teruggevonden op de link: http://brabosh.com/2011/02/07/pqpct-9ww/)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Anathematic Action22 februari 2011 om 17:42

  Oz Almog zegt het natuurlijk niet met zoveel woorden, maar eigenlijk bedoelt hij het volgende:

  "Israelis moeten elke dag weer vechten om de normen en waarden die ze delen met het Westen in stand te houden. In het Westen worden die normen en waarden als vanzelfsprekend beschouwd, niemand die er daar een gevecht voor over zou hebben. Israelis zijn zowat de enigen die zich daar nog actief voor moeten inzetten,dat zijn ze ahw aan zichzelf verplicht, terwijl Europa dat vanwege PC/MC gedachtengoed al lang heeft opgegeven. Wat een gevaarlijke houding is."

  Zo zou je dat dus kunnen vertalen, hoe diplomatisch Oz Almog ook blijft. En dat was dan ook het eerste dat me te binnen schoot toen ik dit even in me liet doordringen. We laten onze eigen waarden in de steek. En dat allemaal voor een flut-retoriek die je niet eens een coherente doctrine kan noemen over eender wat dat mensen zou kunnen begeesteren en die alleen maar dient om hele samenlevingen een schuldgevoel mee aan te praten.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Anathematic Action22 februari 2011 om 17:56

  zie ook http://video.canvas.be/de-weg-naar-het-avondland-israel-fragment-2

  De geluidskwaliteit deugt niet echt...

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Anathematic Action

  Ik heb die serie niet gevolgd, kennelijk heb ik iets gemist. Ik wacht met spanning op de release van de DVD.

  Dank voor de tip, en inderdaad, ik deel je opinie in deze, hoewel ik toch optimistisch blijf: de arabieren hebben ooit het cijfer zero voortgebracht maar verder zijn ze nooit geraakt.

  Om de enige beschaving ter wereld (de Europese) te bestieren, is er meer nodig dan testosteron, domheid, agressie, achterlijkheid en nihilisme.

  De 2% warriors die "onze" wereld rijk is zou aan deze barbaren een vette kluif hebben als puntje bij paaltje komt, reken maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Anathematic Action

  ... bovendien, de islamitische wereld gaat spoedig tenonder in een gigantische implosie. De eerste tekenen zien we al aan de wand.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ Kafir

  Je hebt nogmaals gelijk, je voorspellingen zijn accuraat als maar kan zijn!

  Dit vind ik in de Amerikaanse blogosphere, van een betrouwbare site:

  Soros Behind Morocco Riots and Revolts against other U.S. allies across Mideast, North Africa

  One of the main groups organizing protests against the pro-Western king of Morocco is funded by philanthropist George Soros and the U.S. State Department.

  Soros' Open Society Institute also has funded opposition groups across the Middle East and North Africa, including organizations involved in the current chaos.The Human Rights Education Associates opened its offices in Morocco in 2004 with funds provided by both the State Department and the Open Society Institute.

  It was a key supporter of Sunday's protests in Morocco demanding that King Mohammed VI's powers be limited while pushing for constitutional reforms that would allow opposition parties to join the government. The banned Islamist Justice and Charity is believed to be the country's biggest opposition force. It joined together this past Sunday with a coalition of leftist parties that held mass protests in cities across Morocco that turned violent.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...