zondag 6 februari 2011

FORZA MUBARAK !!

EgyptProtest.jpg

De Chinezen zijn begonnen aan 'het jaar van de kat'. Het Westen daarentegen zit tot over de oren in 'het tijdperk van... de lemming'.

Typerend voor zulk tijdperk is de pruttige prietpraat uit de mond van ruggengraatloze politiékers, afgewogen woorden van lafheid, naïviteit, infantiliteit, "verpruiming" en ... dhimmitude.

Twee concrete voorbeelden uit de gebeurtenissen van de afgelopen week.

Eerstens de "München-speech" van David Cameron, waarin de premier van het United Kingdom blozend stelt dat ... "de multi-cultuur kennelijk heeft gefaald" en dat het Westen zich nu moet wapenen tegen een nieuwe vijand die als "islamist extremism" moet worden omschreven.

Met het principe van multi-cultuur is eigenlijk weinig mis, ware het niet dat multi-cultuur al decennia lang een schaapsvacht is waarachter zich een "grijze wolf" verschuilt.

En is dat niet precies wat er zich in Groot-Brittanië en bij uitbreiding in heel het Westen afspeelt? Multi-cultuur als een sluw aangelegd rookgordijn waarachter een georchestreerde islamisering met koloniale proporties plaatsgrijpt.

Wat Cameron dus had moeten zeggen is dat de samenlevingsproblemen niet wortelen in etnische onverdraagzaamheid (racisme) maar in religieuze imcompatibiliteit.

Anders gezegd: dat "de islam" niet spoort met het veelkleurig gedachtegoed van een beschaafde wereld en dat we daar onverbiddelijk de nodige conclusies uit moeten trekken.

Wat Cameron ook had moeten zeggen in zijn "München-speech" is dat de vijand niet "islamist extremism", maar puur en simpel "de islam" is. Het vergt tegenwoordig moed om een kameel een kameel te noemen, en daar zijn de links-liberale politici nog steeds niet aan toe, hoewel het water ons aan de lippen staat.

Tweede voorbeeld zijn de uitlatingen van Westerse politici en hun knechten (met de denktank Clingendael op kop en de Belgische minister van Buitenlanse Zaken Vanackere in het zog) alszou de Muslim Brotherhood in Egypte "gematigder zijn geworden" en dus best een gesprekspartner mag zijn bij de vorming van een post-Mubarak regering.

Dwaas, infantiel, los van elke realiteit. Ingegeven door de houding die het moslimbroederschap momenteel aanneemt in de opstand tegen Mubarak. Blind voor het feit dat die terughoudendheid alleen een tactische opstelling is.

Toen Ayatollah Khomeini op het punt stond uit ballingschap vanuit Parijs terug te keren naar Teheran, zei hij geen intentie te hebben zich met politiek in te laten. Een belofte die hij brak vanaf het ogenblik dat hij voet zette op Perzische tarmac. Het vervolg kennen we, maar wordt door de lemmingen in het Westen niet ter harte genomen: de socialisten en liberalen die in al hun diversiteit gestalte gaven aan de Iraanse revolutie, werden direct na de machtsovername opgehangen of een kopje kleiner gemaakt. Vanackere, bent u nog bij de les?

De politiek correcte journalisten die vanuit hun hotel in Caïro de Egypte-opstand verslaan (hotel- en bordeljournalistiek), hebben er allemaal mond en pen van vol dat het revolterend volk een prachtige diversiteit laat zien uit alle lagen van de bevolking, waarmee ze willen aangeven dat dit geen "islamitische opstand" zou zijn, maar een sociaal-politieke revolte van het volk.

Natuurlijk. De Muslim Brotherhood laat anderen de kastanjes uit het vuur halen. Omdat dat beter bekt voor de internationale beeldvorming. De islamisten zijn tegenwoordig meesters in het bespelen van de publieke opinie (in het Westen), getuige het feit dat ze erin geslaagd zijn Israël in enkele maanden tijd neer te zetten als een racistische, fascistische apartheidsstaat.

Draai uzelf dus geen rad voor de ogen. De Muslim Brotherhood speelt het tactisch heel vernuftig, en presenteert zich tegenwoordig als heel gematigd, maar achter die façade gaat de meest gore islamitische barbarij schuil. Een ideologische smeerlapperij die wij in het Westen kunnen missen als acuut speen.

Eén der weinige leiders in Eurabia die het probleem onderkent en juist inschat is de alom verguisde Italiaanse premier.

Silvio Berlusconi heeft afgelopen vrijdag de Egyptische president Moebarak geprezen, zeggende: ‘Ik hoop dat er in Egypte een transitie kan zijn naar een democratischer systeem, zonder een breuk met president Moebarak, die in het Westen en vooral de VS beschouwd wordt als een zeer wijs man. Ik hoop op continuïteit in het bestuur'.

De bejaarde "don Juan" roeit voor de zoveelste keer tegen de stroom lemmingen in, en weer heeft "il cavaliere" overschot van gelijk.

In een door de islam verkankerd land zijn vrije verkiezingen ongewenst, tenzij partijen met islamitische ambities de deelname wordt ontzegd.

Het alternatief, waar de Muslim Brotherhood voor staat, is de diepe afgrond, de duisternis, en beken - wat zeg ik - rivieren van bloed...

Forza Silvio, FORZA MUBARAK !

UPDATE PAASMAANDAG 2011

Intussen wordt steeds duidelijker dat de Linkse Kerk nog maar eens de bal heeft misgeslagen met haar goedgelovigheid in de prietpraatjes van islamisten. Intussen wordt steeds duidelijker dat de Moslimbroederschap de heerschappij in Egypte aan het overnemen is en dat andere landen (Tunesië, Algerije, Marokko, Lybië, Syrië, Jemen etcetera etcetera) spoedig zullen volgen. Sommige christenen zijn alvast wakker geschoten, getuige dit artikel: De ware aard van de Moslimbroederschap
Democratie in een islamitisch land? Dat is gelijk geloven dat Pasen ooit op een woensdag valt.


20 opmerkingen:

 1. De ellende begint al, de moslims zijn nog niet aan de macht, het belooft...

  Uit de headlines: maatregelen die de Egyptische president Hosni Moebarak voorstelt om uit de politieke crisis te komen, zijn onvoldoende. Dat zegt de Moslimbroederschap, die deel uitmaakt van oppositie. Oppositielid Mohamed ElBaradei werd naar eigen zeggen niet uitgenodigd voor de gesprekken tussen de autoriteiten en de oppositie.

  ElBaradei, nog zo iemand die in sprookjes gelooft.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Die Elbaradei van het atoomagentschap is een marionet van de CIA. Dat voelen ze in het Middenoosten aan hun water.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Duidelijk dat de democratie ten kosten kan gaan voor de veiligheid van Israel.
  Israel is vol van zijn plek als enige democratie(ik betwijfel dat)in het MO maar wil niet dat er nog een democratie komt.
  De gekte dat de moslimbroederschap niet aan de macht mag komen maar wel een Lieberman of een Wilders,wel een teaparty en een SGP maar geen moslimbroederschap.
  Alle grootmachten weten en wisten dat Mubarak zich aan het verrijken was en dat een groot deel van zijn bevolking onder de armoede grens leeft en wij maar werken aan de zogenaamde millennium doelen,armoede de wereld uit en kinderen naar school(maar eerst de machthebbers hun zakken laten vullen)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoop op vrijheid.

  Wil je vrijheid voor iedereen
  en democratische (politieke) keuzes,
  dan moet je minimaal vier keuzes
  uitsluiten:
  islamisme (religisme), fascisme,
  staatscommunisme en neoliberalisme.
  De (extreem) radicale ideologieën dus.

  Wij in het westen gaan dan
  achteruit in plaats van vooruit,
  op het gebied van vrijheid en democratie,
  door de keuze van
  de elite, wetenschap en de hogeropgeleiden
  voor het neoliberalisme.

  Grappig, dat
  de elite, wetenschap en de hogeropgeleiden
  niet leren uit de geschiedenis.
  Ze gedragen zich als een Mubarak.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tja, die moslimbroeders adverteren met de knusse gezelligheid van nostalgische stenigingen op zaterdagmiddag en met pittoreske ophangingen op zondag.

  Daar kun je je niet tegenop organiseren. Nee, de broeders zullen winnen.

  Waardoor, God zij geprezen, het kiezen van een vakantiebestemming weer een stuk eenvoudiger wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Gilbert de Bruycker7 februari 2011 om 12:47

  De Moslimbroederschap is een uitdaging voor de seculiere democraten !
  Ze mogen geen tijd verliezen om het Egyptische volk ervan te overtuigen waarom een regering, die is gebaseerd op de sharia, slechts voor hen is. Anders dan de Iraniërs in het jaar 1979 hebben de Egyptenaren een voorbeeld van een volk voor ogen, dat voor de sharia koos, daar nu mee moet leven en zijn beslissing betreurt.

  De »Groene Beweging« uit het jaar 2009 in Iran was niet een »nee« tegen een machthebber, maar een »nee« tegenover de sharia. El-Baradei en zijn aanhangers moeten duidelijk maken, dat een op de sharia gebaseerd systeem naar binnen toe onderdrukkend en naar buiten toe agressief is.

  Ook moeten de Egyptische seculiere groeperingen duidelijk maken, dat de kreet van de massa’s tegen werkloosheid, stijgende prijzen van levensmiddelen en corruptie door een op de sharia gebaseerde regering deze kwalen alleen nog maar erger zou maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Islamisten in Egypte moorden twee koptische families uit.

  Ze zijn nog niet aan de macht, en het bloed vloeit al overvloedig.

  Minister Vanackere, U HEEFT BLOED AAN UW HANDEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Moet er nog zand zijn?

  Spokesman of Muslim Brotherhood said that the unprecedented presence of over 7 million Egyptian people in the Friday protests shook the palace of Hosni Mubarak.

  Ahmad Mersi told al-Alam news network that the Egyptian revolutionary people demand a restoration of Islamic rules in the country andan [sic] ouster of Mubarak's despotic rule.

  He said the Egyptian people will continue protests until the ruling system is toppled....

  Wie nog denkt dat met die haatbaarden zaken te doen vallen, mag zich nu ophangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het apartheidsregime in Saoedi Arabië interesseert niemand zich voor. Het is altijd selectieve verontwaardiging.Als je Mubarak wipt komt de islamitische broederschap hoogstwaarschijnlijk aan de macht, die lui die aanslagen plegen op Westerse toeristen. Hoewel Mubarak en zijn kliek corrupt zijn, zijn zij te preferen boven de fundamentalisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De Moslimbroederschap is gelijk de grote Nijlkrokodil. Wanneer iemand staat pootje te baden op schootsafstand, reageert het reptiel niet. En men zal zeggen, kijk wat een rustige, brave krokodil. Wanneer die persoon tot aan het middel in het water staat, vertrekt de krokodil nog geen spier. En men zal zeggen, kijk de krokodil heeft vrede met de aanwezigheid van mensen, er valt best met deze reptielen samen te leven. Als de persoon in diep water zwemt, ver van de kant, zal het reptiel echter plots in het water verdwijnen en dan genadeloos toeslaan. Moraal van het verhaal: met krokodillen valt niet te negociëren. Ook... de Moslimbroederschap is een krokodil. De grootste in zijn soort.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Vergeet nooit dat de V.S. altijd geprofiteerd hebben van andermans conflicten en oorlogen en daar z.n. toe aangezet hebben.
  Dat was al begonnen tijdens W.O.I De grootste profiteurs waren de Amerikaanse wapenindustrie en aanverwante bedrijven, ook overzee.De onafhankelijkheid van Kosovo is allerminst een overwinning voor het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, maar juist een strafoefening van de nieuwe wereldorde tegen een vermeend bolwerk van nationalisme.Men herinnere zich hoe VS-generaal Wesley Clark in 1999 de bombardementen op Servië rechtvaardigde met de stelling dat mono-etnische staten niet meer geduld kunnen worden.In feite was verenigd Servië natuurlijk een multi-etnische staat, terwijl juist het mede door Clark verknipte Servië van vandaag dat nauwelijks nog is. Wat nu de Serven overkomt kunnen wij op termijn ook verwachten.Het is voornamelijk aan de VS te danken dat we nu met een mafioos staatje in onze achtertuin zitten.Het is een land van bandieten en criminelen, en de grootste is president geworden. Het wordt ook de aanstaande basis voor moslimfundamentalisten om Europa te terroriseren. De VSA participeert actief in de oprichting van islamitische landen in Europa (Bosnië, Kosovo) en dringt aan op de opname van het islamitische Turkije in de EU.Wie is volgende volk?Vandaag Kosovo, morgen Brussel of Amsterdam?Stop de NAVO!!!Stop de NAVO!!!Stop de NAVO!!!....

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Max
  Ik sluit mij aan bij wat u zegt. Dat is trouwens intussen ook bewezen aan de hand van de gelekte documenten van Wikileaks. Maar wij die de moedwillige vernietiging van Joegoslavië door de Navo van nabij hebben gevolgd weten dat natuurlijk al langer.

  Ooit komt de dag dat de tafel weer draait. En dat er gerechtigheid komt voor het Servische volk.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Gevonden op een belangrijke blog, van ene Katharina, zeker interessant om eens aandachtig te lezen:

  Hussein Obama is a suspected Muslim Brotherhood AGENT all along - no wonder he had 10 of them invited to his Islam-bowing speech in Cairo! It dawned on me due to his strage support for the Muslim Brotherhood during the suspected Muslim-Brotherhood led Egyptian violent revolution - how scary that this suspected treacherous Islamic Trojan Horse is the President of the once great US! Muslim Brotherhood was founded by an Islamic Nazi, Hassan al-Banna, still with another Islamic Nazi Qatar/Al-Jazeera based top cleric Yousuf al-Qardawi as its spiritual adviser who recently made a call to mass murder the Jews, and we're supposed to believe these evil Muslim Brotherhood's lies? The Western Left currently Europe-based beloved ‘enlightened’ Islamic thinker-apologist, Tariq Ramadan is the grandson of Hassan Al-Banna, who founded the Muslim Brotherhood in Egypt in 1928, which is still active today but in different deceiving but most dangerous guises, including in diverse Islamic NGOs in the West).See - http://www.shoaheducation.com/muslimnazi.html

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Anathematic Action21 februari 2011 om 17:32

  Ik zit me nu al een tijdje af te vragen of het wel zo slecht is dat Egypte in handen valt van de Moslim Broederschap. Want laten we wel wezen: de Westerse media hebben in het algemeen een naief idee mbt tot democratie en pluralisme en met dat idee zijn al die journalisten ook naar ginder gegaan. Welnu, als democratie naar onze maatstaven gemeten dan toch zo 'vanzelfsprekend' lijkt voor iedereen op deze planeet, dan zou het feit dat Egyptenaren op termijn gaan bewijzen dat dat NIET zo is, de media hier misschien wel eens kunnen aanzetten tot wat meer realiteitszin.

  Feit alleen al dat bepaalde Europese leiders nu zelf al durven toegeven dat het multiculturele experiment mislukt is, plus de mogelijkheid dat Egypte en al die andere moslimstaten het ons door de media ingestampte ongelijk wel eens in de praktijk zouden kunnen aantonen, zou er misschien wel eens kunnen toe leiden dat de media hier uiteindelijk toch eens zouden kunnen gaan concluderen dat ze van meetaf aan verkeerd waren geweest. Wie weet. Misschien zou dat dan ten lange leste het positief effect kunnen zijn van al die zgn volksopstanden waar we zo zijn opgesprongen ? Indien we nu met de realiteit van een Jihadistische gordel van Marokko tot Istanboel zouden worden opgescheept, gaan de PC media dan nog beweren dat er rede voor optimisme is mbt integratie ? In dat geval zou het wel eens heel rap gedaan kunnen zijn met al die aandoenlijke neo-mei '68 mentaliteit !

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Anathematic Action...

  Met je eerste punt kan ik akkoord gaan. Eigenlijk hoop ik stiekem op die ontwikkeling, of anders gezegd, eigenlijk weet ik met quasi zekerheid dat dit scenario zich wel zal ontvouwen.

  Edoch, ongetwijfeld zal de Linkse Kerk, waaronder ik die bewuste media reken, er wel zulke spin aan geven, dat het straks aan de joden zal liggen dat het fout is gelopen in Egypte.

  Met uw tweede punt heb ik moeite. En wel om de eenvoudige reden dat de links-liberale elites, hun waterdragers (pers) en alle islam-apologisten aan het "Beethoven-syndroom" lijden. Ze horen alleen hun eigen muziek en blijven doof voor andermans argumenten.

  Maar ik ben blij dat er mensen zijn zoals u die weten wat er wordt gespeeld op het podium van het Midden-Oosten...

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Anathematic Action21 februari 2011 om 20:56

  @Kafir Harby

  Toegegeven, over sommige zaken hebben we geen enkele zekerheid. Maar het echte doemscenario dat ik vooropstel kan een realiteit worden.

  Stel je de situatie voor: elk moslimland van Marokko tot Turkije wordt een islamitische theocratie. Dan zal de kritiek op PC links vanuit de grote lagen van de samenleving in Europa toenemen. De vraag wordt dan immers: hoe kunnen we er in Europa of het Westen nog gemakshalve vanuit gaan dat de meerderheid van moslimimmigranten het nut van Westerse democratie nog zal onderschrijven, zoals PC links nu nog durft te beweren, als aangetoond wordt door die situatie dat de grote meerderheid van moslims in die landen zélf doelbewust kiest voor theocratie ? Waarom zouden ze het dan bij ons in Europa NIET doen ? Welk bewijs zou daar dan voor te vinden zijn ?

  Daar zit volgens mij het hele probleem. En dan zijn er maar twee mogelijkheden: ofwel zal de PC elite op zijn grondvesten schudden vanaf het moment dat de theocratisering rond de Middellandse Zee afgerond is, ofwel volharden ze tegen beter weten in in de boosheid terwijl de Libanisering van Europa zich voltrekt via die zgn. stilzwijgende 'democratische' moslimmeerderheid die PC links in gedachten had, en die toch niet zo Westers georiënteerd is als ze zich hadden voorgesteld. En tegen de tijd dat die realisatie dan (te laat) zal worden gemaakt, zullen we hier met dezelfde angsten moeten leven als de gemiddelde inwoner van Irak: dat die zijn kaas zal laten door daaglijkse zelfmoordaanslagen gericht tegen ons, terwijl de gemiddelde burger gewoon naar zijn werk wil gaan.

  De langetermijnconclusie is duidelijk: vroeg of laat zal blijken dat moslimimmigratie zich op een apocalyptische manier tegen ons zal keren, en feitelijk spreek ik in het tweede deel van de vorige reactie mijn hoop uit dat het eerder vroeger dan later zal zijn, en spijtig genoeg vrees ik aan de andere kant dat het hele probleem zal afglijden naar de totale ontwrichting van de samenleving hier. In feite deel ik jouw conclusie wel, ik huiver vooral voor de gevolgen ervan.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Anathematic Action21 februari 2011 om 21:24

  Dat doet me trouwens en passant ook denken aan Dirk Tieleman, die een aantal weken geleden zijn scepsis bekend kwam maken over het zgn. democratische karakter van de revolutie in Egypte in het programma Reyers Laat. Dirk Tieleman kent dat land goed en hij was er zelf bij in 1979. En hij zegt zelf dat de mensen ginder in eerste instantie vroegen om sociaal-economische veranderingen, en dat dat toch niet belet heeft dat Iran een fundamentalistisch regime kreeg.

  Nu heb ik daarover zelf wat van gelezen een paar maanden geleden in het boek 'Iran, een cultuurgeschiedenis' van Michael Axworthy.

  De essentie is vrij duidelijk: de Shah bevoordeelde het stedelijke beleid en verwaarloosde infrastructurele voorzieningen op het platteland.(Ahmedinejad doet het trouwens even slecht) Het is typisch voor de geschiedenis dat de volksverhuizingen van het platteland naar de stedelijke centra die daarvan het gevolg waren, zich bijna overal hebben voorgedaan, en in Iran was het niet anders. In steden als Teheran bestond een nouveau riche klasse en dan had je grote onderlaag, die vanuit het niets ineens met modernisering werd geconfronteerd, waar ze zelf geen deel van uitmaakten. Dus: heel de oppositie in Iran verenigde zich in één groot, ogenschijnlijk stuurloos amalgaam van seculiere liberale denkers, geestelijken en zelfs de communisten van de Mujahidien E Khalq. Dat de grote onderlagen van de samenleving vooral voor socio-economische hervormingen wou pleiten, werd vanaf Khomeini's terugkeer gradueel academisch, omdat de geestelijkheid beter was georganiseerd dan al de andere groepen in het amalgaam samen. De finale doodsteek werd de min of meer vrijwillige aansluiting van het leger bij de protesten: Khomeiny liet heel de legertop executeren en plaatste daar zijn eigen mannen, plus na een paar hoge omes van de SAVAK (geheime politie van de Shah) te executeren, deed hij net hetzelfde door de infrastructuur van de SAVAK en de meeste van zijn medewerkers integraal over te nemen.

  Daar moest ik allemaal aan denken toen ik Dirk Tieleman daarover bezig zag in Reyers Laat. Maar hij ging even snel als hij gekomen was. De daaropvolgende dagen werd de ene na de andere allochtone/autochtone 'Midden-Oosten expert' opgevoerd om zijn euforie over de Facebook generatie te komen uitspreken en het imaginaire democratische gehalte van zo'n bewegingen. En de echte experts gingen in de tussentijd in rook op !

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Anathematic Action21 februari 2011 om 21:28

  met 1979 bedoelde ik wel degelijk Iran, niet Egypte. Effe te snel geweest...

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ Anathematic Action

  Je hebt dat heel mooi geformuleerd - knappe pen - en inhoudelijk deel ik je mening en je bezorgdheid.

  Het Midden-Oosten is ten prooi aan de islam en de gevolgen voor de wereld zullen niet te overzien zijn.

  In een bredere context zie ik hier de hand in van bepaalde elites (o.a. de bende van Soros) die vanuit de luwte en de duisternis de islam als één van hun wapens inzetten om wereldwijd chaos en ontreddering te creëren, waarna ze probleemloos kunnen overgaan tot het installeren van hun wereldregering.

  Er zal hierover nog veel inkt vloeien en ... beken bloed.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...