zondag 1 april 2012

Professor Coolsaet, u dwaalt!

Coolsaet.jpg

Professor Rik Coolsaet, voorzitter van de vakgroep "Politieke Wetenschappen" aan de Universiteit Gent, schreef dit weekend een opiniestuk in de kwaliteitskrant De Standaard.

Hij liet zijn licht schijnen over het nieuwe offensief tegen de radicalisering van jongeren (lees allochtone moslims) en de Belgische "beproefde" manier van terrorismebestrijding.

Van een professor met zijn staat van dienst, die ook regelmatig als deskundige wordt opgevoerd in debatten en duidingsprogramma's, mag men verwachten dat hij een verhelderende opinie neerzet, gefundeerd op scherpe inzichten en feiten. En dat hij een spade ook een spade noemt.

Niet dus. Zijn opiniestuk rammelt als een aftandse Alfa Romeo op de kasseien van de Oude Kwaremont.

Coolsaet schrijft: "Ideeën, hoe radicaal ook, leiden nooit tot terrorisme. Een terreurdaad wordt niet ingegeven door een gedachte, maar wel door gevoelens van onrecht, uitsluiting, vernedering".

Dat is manifest onjuist. De islam (want het gaat hier over moslimterreur) volgt een andere logica, met name die van de profeet.

In de betrouwbare hadith en sunna staat meermaals geschreven dat de profeet geregeld proclameerde dat precies het gebruik van "terreur" hem succesrijk had gemaakt. Terreur om angst te zaaien en zijn tegenstanders (niet-moslims) te verslaan, te onderwerpen. [1]

Terreur gepleegd door moslims heeft dus weinig of niets vandoen met onrecht, uitsluiting of vernedering, maar alles met het strikt volgen van de islamitische leer.

Ter staving: de plegers van 9/11 waren stuk voor stuk goed opgeleide moslims, met een veelbelovende toekomst in het vooruitzicht. Geen materiëel tekort, geen uitsluiting of vernedering. Idem dito voor talloze andere jihadi's, idem dito zelfs voor de jihadi van Toulouse, een (kleine) crimineel van eigen roeping, zonder materiëel tekort (BMW, smartphone, modische kleding, brede vriendenkring)...

Coolsaet is hier de ofwel de kluit aan het misleiden, ofwel heeft hij weinig of geen noties van de islam, wat in zijn positie merkwaardig is, maar niet echt verrassend. Onze "elites" en beleidvoerders zijn stuk voor stuk leken, waar het over de islam gaat. En dat is verontrustend.

Coolsaet schrijft: "Net zoals alle vorige terrorismegolven kent ook het jihaditerrorisme een begin en een einde. En dat einde is in zicht".

Dat is opnieuw manifest onjuist. De islamitische jihad heeft weliswaar een begin en een einde, maar niet zoals Coolsaet bedoelt. De jihad is begonnen in het jaar 622, heeft onderweg enkele golfbewegingen gekend, is na het inklappen van het Ottomaanse Rijk op de lauweren gaan rusten, tot de Palestijnen en vooral Khomeiny weer vers brandhout op het vuur hebben gesmeten.

Momenteel woedt de (global) jihad weer hevig als nooit tevoren. Getuige de oplaaiende conflicten in Mali, Nigeria, Soedan en vele andere regio's, alsook de toename in terreurdaden in nochtans heel "rustige" landen als Kenya en Thailand. Getuige de talloze verijdelde aanslagen in de Westerse wereld, getuige de toename van gevallen van "sudden jihad", zelfs in België (de aanslag op de bereden politie, de aanslag in Luik...)

De jihad bijna ten einde? Integendeel, Jihad is een fundament van de islam, en zal pas teneinde zijn als de héle wereld is onderworpen aan Allah. [2] [3] [4] [5] [6]

Coolsaet schrijft: "Wie de omvang van de terreurdreiging overdrijft, speelt in de kaart van de aanslagplegers".

Dat zoù juist kunnen zijn, ware het niet dat hier over de islam gaat. Die volgt zijn eigen logica, los van percepties en strategieën in het Westen. Alleen maatregelen, als een laserstraal gericht op de moslimgemeenschappen en wars van alle politieke correctheid, kunnen het tij doen keren. Harde maatregelen, hand in hand met een ander migratiebeleid dat nieuwkomers uit islamitische landen de toegang tot het Westen ontzegt. Anders komen wij er niet uit, en zal het van kwaad naar erger gaan. Tot we in een situatie van verspreide burgeroorlogen belanden, met alle gevolgen vandien. Coolsaet's ontkenning speelt veeleer in de kaart van jihadi's, want zij zien dat als een teken van zwakte, van nakende dhimmitude...

Coolsaet schrijft: "Het is niet omdat in Frankrijk president Sarkozy naar de stemmen van het Front National hengelt en daarom een verband suggereert tussen migratie, moslims, radicalisme, salafisme en terrorisme, dat wij hier in België zijn visie moeten overnemen (...)."

Ja, Sarkozy is een opportunist. Die weinig of niets heeft gedaan tegen de islamisering van het land, die zijn belofte om de enclaves onder hoge druk te reinigen niet heeft ingelost. Maar ontkennen - geachte professor - dat er geen verband zou zijn tussen migratie, moslims, radicalisme en terrorisme, is ontkennen dat water nat is, dat de wereld rond is.

Ik zou Coolsaet willen adviseren "off the record" gesprekken te voeren met de subtop van recherches en geheime diensten. Met de mensen in het veld, die niet onder de druk van politieke correctheid staan en die misleidende statistieken waarop Coolsaet zich (waarschijnlijk) baseert, probleemloos kunnen doorprikken. Want voorwaar, massa-migratie brengt een grootschalige islamisering teweeg. Die staat voor uit de hand lopende criminaliteit en toename van jihadistische activiteiten. Kortom, voor een totale ontwrichting van onze vrije maatschappij.

Het zijn precies mensen als professor Rik Coolsaet die onwetende beleidvoerders op de ernst van de toestand zouden moeten wijzen, in plaats van iedereen weer in slaap te sussen. Zonder gepaste maatregelen ziet het er voor België en de rest van het Westen immers allesbehalve rooskleurig uit.

Voetnoten (in het Engels, want accurater dan andere vertalingen):

[1] Sahih Bukhari, narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand." Abu Huraira added: Allah's Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them).

[2] Qu'ran 8:39. And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism: i.e. worshipping others besides Allah) and the religion (worship) will all be for Allah Alone [in the whole of the world]. But if they cease (worshipping others besides Allah), then certainly, Allah is All-Seer of what they do.

[3] Qu'ran 9:29. Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.

[4] Qu'ran 9:33. It is He {Allah} Who has sent His Messenger (Muhammad) with guidance and the religion of truth (Islam), to make it superior over all religions even though the Mushrikun (polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the Oneness of Allah) hate (it).

[5] Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 177; Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "The Hour {of the Last Judgment} will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."

[6] Sahih Bukhari, Volume 1, Book 2, Number 24; Narrated Ibn Umar: Allah's Apostle said: "I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform that, then they save their lives and property from me except for Islamic laws and then their reckoning (accounts) will be done by Allah."

_

15 opmerkingen:

 1. Wat met de Christenen in moslim landen die gevoelens van "onrecht, uitsluiting, vernedering" veroorzaakt door moslims ervaren en toch niet overgaan tot terreur daden en doden van kinderen? Zelfs zij moorden met terreur daden hun eigen moslims broeders als zij niet delen in hun geloof. Hier klopt iets niet met uw theorie Prof. Coolsaet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Inderdaad, van de onderdrukte niet-moslims in islamitische landen vernemen we weinig of niets in de media. En inderdaad, hoe zou het toch komen dat alleen moslims zich altijd en overal in een slachtofferrol wentelen en bij de minste aanleiding gewelddadig worden, van andere bevolkingsgroepen zien we dit soort gedrag niet? Het probleem is islam, puur en simpel.

   Verwijderen
 2. Geweldig artikel! Volledig gewaarmerkt door het kritische zelfstandige verstand zonder invloeden van buitenaf. Hetzij angst of politieke correctheid. Echt ouderwets redeneren waarbij uitsluitend de logica voorop staat.
  Kafir Hardy is een van de grootste hedendaagse realisten.

  We dienen vooral niet uit te sluiten dat juist zeer intelligente mensen vaak heel dom zijn doordat zij zich een mening over een onderwerp vormen waar zij geen verstand van hebben. Een goed voorbeeld daarvan is Hirsch Ballin, hoogleraar, die twee keer minister van justitie was in Nederland. Hij blonk uit als rechtsgeleerde, studeerkamergeleerde, zedenmeester en stuk onbenul. Tijdens zijn studententijd kwam hij tot het krankzinnige inzicht om rooms-katholiek te worden. Het zal niemand verbazen wanneer ik vertel dat zijn moeder ervoor gezorgd heeft dat hij tijdens zijn schoolopleiding verpest is bij de Jezuïeten. Zijn moeder was een furieus rooms-katholiek. Zijn vader, een alleraardigste uit Duitsland gevluchte jood, had zo zijn eigen bedenkingen over alle onzin aangaande de door God in de steek gelaten mensen.

  Hij is vooral in mijn ogen een stuk onbenul omdat hij zijn kans heeft laten voorbijgaan om belediging van godsdienst(overtuiging) uit het wetboek van strafrecht te halen en godsdienstvrijheid te allen tijde ondergeschikt te maken aan het gezonde verstand. Want waar respect voor religie wordt getoond, staat godsdienstwaanzin op de loer. Met alle gevolgen van dien. Verder kun je deze man min of meer ontoerekeningsvatbaar verklaren. Hij gelooft immers in engelen. Maar wat nog veel erger is, hij bewondert door zijn geloof de seniele soepjurk te Rome en die is naar mijn mening de leider van een der grootste misdadige organisaties ter wereld.

  Datzelfde geldt voor professor Coolsaet. Wanneer hij zich had geconcentreerd op het begrip godsdienstwaanzin dan was hij automatisch tot het inzicht gekomen dat de enige nog overgebleven achterlijkheid in onze Europese samenleving uitkomt bij de islam en zijn vanaf de geboorte dom gehouden geïndoctrineerde aanhangers.

  Professor Coosaet had in één regel kunnen vaststellen dat mohammedanen niet passen en dus niet thuishoren in onze kennisbeschaving. Daar is alles mee gezegd. Dan ga je je toch niet verdiepen in de oorzaak? Bij een aardbeving ga je toch ook niet maanden filosoferen over de oorzaak? Dan stroop je de mouwen op om levens te redden en puin te ruimen. In ons geval door de complete islam en zijn liefhebbers uit onze kennisbeschaving te verwijderen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Niet teveel wierook, Hans! Haha!

   Wat je schrijft met betrekking tot Hirsch Ballin is juist. Deze man is het prototype van de "dhimmi", de persoon die om de lieve vrede maar al te graag een aan de islam onderdanige houding aanneemt. En maar al te graag zou hebben dat iedereen hem hierin volgt. Gelukkig voor Nederland is er Wilders. Zulke figuur missen we in België.

   Verwijderen
  2. Anathematic Action3 april 2012 om 19:12

   "We dienen vooral niet uit te sluiten dat juist zeer intelligente mensen vaak heel dom zijn doordat zij zich een mening over een onderwerp vormen waar zij geen verstand van hebben."

   Dat is maar deels waar, volgens mij.
   Het probleem van domheid in de PC context is van uiteenlopende aard. Academici vandaag de dag zijn verplicht domheid doelbewust te cultiveren. Rik Coolsaet doet niet veel anders dan hetzelfde slachtoffer geleuter afdrammen dat we van al die andere apologisten al hebben gehoord. En dat volgt een vast patroon waar ik véél meer in zie dan echte randdebiele domheid alleen: die PC idioten verpakken hun discours gewoonlijk doelbewust in gesimuleerde naïviteit. Op die manier proberen ze hun imago in stand te houden: "Wij zijn degenen die het goed menen met anderen, de critici zijn niet zuiver op de graat." Onnozelheid cultiveren behoort integraal tot de communicatiestrategie van PC om de critici met alle zonden te kunnen overladen. Als ik iemand met een typische universalistische scoutskampmentaliteit bekritiseer, dan loop ik het risico het etiket van rechtse bal opgeplakt te krijgen.

   Want: "Wie kan er nu op tegen zijn dat alle volkeren op deze planeet dezelfde waarden delen van democratie en respect voor mensenrechten,...e.d. ? (=gesimuleerde naïviteit)

   Ik: "Op grond van wereldgeschiedenis alleen, van bepaalde regio's e.d. weet ik dat dat een grote utopie is die nooit verwezenlijkt kan worden. De hele mensheid is nooit 1 groot solidair geheel geweest en zal dat ook nooit zijn. Want het gaat altijd over geostrategische belangen verweven met etniciteit, socio-economische belangen, godsdienst, volatiele coalities tussen volkeren, natie-staten,...enz. En dat al zolang de mens bestaat. Van de Egyptenaren, de Nubiërs, de Elamieten, de Babyloniërs, de Assyriërs, de Meden, de Perzen, ...enz. tot en met vandaag. Zal altijd zo zijn." (=realistisch denken op grond van wat je weet)

   En wat krijg je dan ? "Jij bent een rechtse zak, een cynicus, iemand zonder idealen." Voilà, zo definieert de PC Gutmensch zijn eigen essentie op grond van de vergelijking tussen hardnekkig zichzelf het aura van idealist aanmeten enerzijds en realistisch met inzicht proberen te denken anderzijds.

   Zolang de PC "intelligentsia" hun eigenwaarde willen opvijzelen door al hun gedachten te concentreren rond het abstracte concept van "maagdelijk idealisme" (om het opzettelijk belachelijk voor te stellen), kunnen ze al de anderen blijven voorstellen als des duivels. Maw, de idealist uithangen is mooi voor de galerij en PC is niets anders dan een vorm van self-image management. Die onnozelaars geloven niet echt wat ze allemaal beweren, ben ik zeker van.

   Volgens mij gaat daar dus héél weinig echte domheid mee gepaard. Want er hangt teveel vanaf: de moslims electoraal voor hun kar gespannen kunnen houden bijvoorbeeld.

   Verwijderen
  3. In uw slot zit veel waarheid vervat. Het electoraat masseren en vormgeven. Afgelopen week is apologeet #1 George Galloway (partij Respect) met grote meerderheid verkozen in het Bradford-district. Hij heeft er Labour van de kaart geveegd, dat nochtans ook uitpakte met een moslim. Galloway bezigde tijdens zijn campagne allesbehalve vredelievende boodschappen, Hij pleitte zelfs openlijk voor de invoering van de sharia, godbetert. In de UK hebben zich veel mensen in hun ochtendlijke koffie verslikt. Zal de PC-politiek van olie op het water gieten om de ernst van de situatie te verdoezelen nu bij Labour ter discussie worden gesteld? Het is maar zeer de vraag. De Titanic (het Westen) heeft de tip van een ijsberg (alliantie islam en links) geraakt en maakt water...

   Verwijderen
 3. Anathematic Action3 april 2012 om 17:00

  De PC logica schrijft voor dat het probleem geen oorzaak kan hebben in ideologie zelf, omdat

  1) daden moeten gerechtvaardigd worden vanuit een slachtofferpositie, een post-koloniaal opgedrongen schuldgevoel dat van de moslims van vandaag "de onderdrukte negertjes" moet maken. Het gaat dus om "psychologische en socio-economische frustratie" en niet om ideologie. De fout moet bij ons komen liggen.

  2) PC een onderdeel is van overkoepelend universalisme, een utopische denktrant die de basis gelegd heeft voor de Verenigde Naties o.a. Een orgaan dat universalistische waarden vanuit het Westerse beschavingsdenken heeft proberen te transfereren (en nog steeds probeert te transfereren) naar "culturen" die daar op geen enkele manier in de praktijk aan kunnen beantwoorden. M.a.w. dit maakt het ironisch genoeg onmogelijk om andere culturen te bekritiseren, ze zijn maw allemaal "gelijk" of verkeren hypothetisch in het stadium waarin ze "langzaam maar zeker gelijker zullen gaan worden."

  Op grond van universalistische utopie moet iedereen idealiter gelijkgeschakeld worden, helaas weet de VN ook dat iets dergelijks onmogelijk is, daarom dat het (omgekeerd racistisch, zou je kunnen zeggen) ook nog steeds spreekt van "ontwikkelingslanden."

  Instanties als de VN moeten hun eigen onvermogen onder ogen zien om iedereen wereldwijd gelijk te schakelen, maar dat kan uiteraard niet vanuit die hoek. Daarom is het makkelijker het probleem dat zich stelt op te lossen door de mythe "dat de nog in ontwikkeling zijnde wereldburgers in die ontwikkeling door externe factoren tekort worden gedaan", en is het makkelijk om terug te grijpen naar het post-koloniaal schuldgevoel om een duidelijke schuldige mee aan te duiden. Makkelijk zat !

  Politiek incorrecten zoals wij stellen klaar en duidelijk:

  1) dat culturen niet gelijk zijn aan elkaar, wat de praktijk uitwijst overal op de planeet
  2) dat je met het begrip "frustratie" eender welk soort criminele daden kan rechtvaardigen, en dat dit dus een onzin "argument" is. De mens rechtvaardigt in principe wat hij wil en waarom hij wil, dat maakt bepaald gedrag niet "ethisch verantwoorder" of wat dan ook.
  3) dat het criminele gedrag van moslims duidelijk ideologische gronden heeft, die een neerslag vormen in hun collectieve identiteit en dat die realiteit onveranderlijk is en niet kan beïnvloed worden door de appeasement van de gemiddelde Gutmensch.

  Dit toont allemaal aan wat een stuk academisch onbenul Coolsaet wel is.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Coolsaet schrijft: "Ideeën, hoe radicaal ook, leiden nooit tot terrorisme. Een terreurdaad wordt niet ingegeven door een gedachte, maar wel door gevoelens van onrecht, uitsluiting, vernedering".

  Zou hij dit dan ook zeggen over de aanslagen door Breivik gepleegd? Of is dat dan weer een uitzondering, waarbij 'racistische' ideeën wel tot terrorisme leiden? Die professor Coolsaet lijkt me meer een geleerde van het zevende knoopsgat. Maar wellicht weet hij beter en spreekt hij gewoon zijn socialistische bazen naar de mond. Gelukkig is de tijd dat men naar professoren opkeek al lang voorbij. Het aantal mensen dat zich nog iets gelegen laat liggen aan het geraaskal van Coolsaet, De Witte of Dirk Verhofstadt is dan ook minimaal.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anathematic Action13 april 2012 om 19:41

   Coolsaet wil in dit verband duidelijk het gedrag van Moslims linken aan persoonlijke frustratie, die om welke reden dan ook "psychologisch gerechtvaardigd" lijkt, althans op die manier moet het worden voorgesteld. Coolsaet spreekt hier maw in de trant van een advocaat die bijvoorbeeld de stelling verdedigd "mijn cliënt heeft deze moord gepleegd uit onweerstaanbare drang" of "mijn cliënt heeft een slechte jeugd gehad, mijnheer de voorzitter." Op die manier wordt het gemakkelijker een soort gerechtvaardigde oorzaak te vinden, want de dader wordt nu zelf als slachtoffer voorgesteld. Het grote probleem met een dergelijke redenering is echter dat je die toepasbaar kan maken op zowat elke vorm van misdaad uiteindelijk, en dat een dergelijke redenering uiteindelijk zichzelf uitholt. Op de duur wordt het een "catch-all" argument. En dat kan je moeilijk volhouden op lange termijn. Seriemoordenaars bv plegen ook moorden uit persoonlijke frustratie, en elke vorm van moord (passionele moord, roofmoord,..enz.) maar ook verkrachting of seksueel/fysiek kindermisbruik kunnen zowel door een advocaat als door de dader zélf worden uitgelegd als voortkomend uit persoonlijke frustratie. De grote lagen van de samenleving zullen die daders echter nooit in eerste instantie beschouwen als "slachtoffers in hun eigen recht". Rik Coolsaet beseft zélf niet goed dat zijn argument een lege doos is en op zich niet veel te betekenen heeft. Als we in principe de lijn doortrekken, dan moeten we er maar mee leren leven dat scholieren wapens naar de klas meebrengen om hun klasgenoten om zeep te helpen, en moeten we eigenlijk in het verlengde daarvan ook tolereren dat mensen in de openbare ruimte terroristische daden plegen. En daar knelt de schoen: hij zou een dergelijk "argument" nooit bovenhalen als het om niet-Moslims gaat (want dat kunnen volgens hem waarschijnlijk nooit slachtoffers zijn omdat hij weet dat de maatschappij die houding ook niet naar daders toe tolereert), voor Moslims kan dit volgens hem zonder nadenken probleemloos worden toegepast. (Moslims zijn slachtoffers, zo redeneert hij)

   Verwijderen
 5. Anathematic Action13 april 2012 om 19:57

  Het grote probleem is hier dat Politieke Correctheid zonder nadenken met twee maten en gewichten werkt, zoals gewoonlijk: van sommigen mag je alles rechtvaardigen en door de vingers zien / wegrationaliseren, anderen verdienen dit echter zelden of nooit. Concreet is de situatie vrij eenvoudig samen te vatten: wanneer de salafist in het Westen een terroristische daad stelt die terecht de samenleving op zijn grondvesten doet schudden en diep shockeert, dan moet de dader als doordeweekse, doch geleidelijk aan "door persoonlijke frustraties geradicaliseerde" Moslim worden voorgesteld in zijn "natuurlijke slachtofferrol". Politiek Correcte "intelligentsia" gebruiken dit cliché zonder nadenken wanneer iets dergelijks zich voordoet. Het is haast een "knee-jerk reaction" die keer op keer zich herhaalt, waardoor de PC dames en heren blijkbaar vergeten dat ze zichzelf onsterfelijk belachelijk maken. Wie zich gedraagt als de spreekwoordelijke geconditioneerde kwijlende hond van Pavlov elke keer dat zoiets zich voordoet, die is nog niet half zo intelligent als hij / zij van zichzelf beweert te zijn.

  Rik Coolsaet is een PC papegaai die zijn les van buiten geleerd heeft, net zoals de rest van het PC establishment. Daar heb ik geen respect voor, op geen enkele manier. Dan mag hij zichzelf nog prof noemen...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Anathematic Action13 april 2012 om 21:00

  Last but not least stelt Coolsaet bovendien ook op een heel dommige manier (die je totaal niet intelligent kan noemen) dat er ahw geen idee kan schuilgaan achter frustratie. Wat gewoon te gek is om los te lopen. Maw dat Moslim slachtoffer doet dus zomaar wat, zonder eerst een duidelijk plan uit te dokteren of na te denken over waar hij mee bezig is. Dat impliceert een vorm van typerend PC "humanitair racisme", zoals Manfred Gerstenfeld het beschrijft in "BEHIND THE HUMANITARIAN MASK. THE NORDIC COUNTRIES, ISRAEL, AND THE JEWS. "

  "Such humanitarian racists think—usually without expressing it explicitly
  sometimes not even being conscious of it—that only white people can be fully responsible for their actions while nonwhites cannot (or can but only to a limited extent)."

  "A humanitarian racist is best defined as
  someone who attributes intrinsically reduced responsibility for their acts to people
  of certain ethnic or national groups.
  This racism is a mirror image of the white-supremacist variety. Humanitarian
  racists consider—usually without saying so explicitly—that only white people can
  be fully responsible for their actions; nonwhites such as the Palestinians cannot
  (or can but only to a limited extent). Therefore, most misdeeds by nonwhites—
  who by definition are “victims”—are not their fault but those of whites, who can
  be held accountable. One of the many consequences of this distorted attitude is
  that nonwhites are falsely perceived as passive victims, never acting, only acted
  upon or reacting. As humanitarian racism has hardly been investigated, the many ramifications of this discriminatory attitude are also ignored. One of these is that by considering certain people unable to be fully responsible for their actions by nature, one
  implicitly degrades them to a subhuman status and ascribes to them characteristics
  found in animals. They cannot be held responsible because they cannot overcome their urges and are not expected to have rationality or morality. One among many resulting distortions of humanitarian racism is the confusion of criminals and victims. Another is an inversion of perpetrator and
  victim. These scantly studied phenomena are related to other false beliefs such as that the problems caused by certain hooligans among non-Western immigrants in European societies are solely the result of socioeconomic factors. Very often criminal inclinations and antiwhite racist ideology are also at play."

  "Ignoring minority racism is yet another collateral phenomenon of humanitarian
  racism."

  http://www.friendsofsimonwiesenthalcenter.com/downloads/Nordic.PDF

  Maw : PC idioten zijn zelf de grootste racisten die er bestaan. Misschien dringend tijd om Rik Coolsaet eens een brief te sturen, KafirHarby.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ken deze auteur (Gerstenfield) niet, gat in mijn cultuur, stel ik vast. Deze man verwoordt het treffend, "humanitair racisme", een nieuwe uitvinding van de Linkse Kerk in haar streven naar werelddominantie.

   Coolsaet een brief sturen? Hij zal dit stuk en de comments wel al gelezen hebben, mag ik verhopen. Maar doet het er wel toe? Links dogmatisch denken is immers behept met dezelfde stugheid als het salafisme: elke andere mening, hoe correct ook, is irrelevant want politiek incorrect.

   Ik ga nu die url naar de pdf bekijken. Sowieso een auteur die ik nader wil leren kennen...

   Verwijderen
  2. Anathematic Action14 april 2012 om 19:51

   Manfred Gerstenfeld is vooral bedrijvig bij het Jerusalem Center for Public Affairs (http://jcpa.org/about/) De meeste van zijn publicaties komen daar vandaan. Dit pdf bestand stond aanvankelijk op die site (toen ik het ongeveer twee jaar geleden daar gevonden had), maar nu al een tijdje niet meer. Zijn publicaties worden de laatste tijd ook vaak rechtstreeks geciteerd op de blog: tundratabloids.com. (wat je kan afleiden door een eenvoudige zoekopdracht op die site met zijn naam)

   http://tundratabloids.com/?s=manfred+gerstenfeld

   Verwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...