donderdag 23 juli 2009

Wat kosten die islamieten ons?

Borgerocco.jpg

(foto: "gesluierde markt" in "Borgerocco" Antwerpen)

De PVV, partij van Geert Wilders, wil dat er een kosten-batenanalyse komt omtrent allochtonen in Nederland (lees: hoeveel kosten Marokkanen en Turken ons jaarlijks aan uitkeringen, sociale lasten en andere "jiziyya"?

Ambtenaren zullen de komende weken hun handen vol hebben aan het beantwoorden van de stortvloed aan vragen van kamerlid Sietse Fritsma, die namens de PVV wil weten wat de aanwezigheid van niet-wersterse allochtonen de Nederlandse staat kost en wat zij de schatkist opleveren. De partij wil dat de ministeries een kosten-batenanalyse maken van hun aanwezigheid. Zo is Fritsma benieuwd hoeveel belasting allochtonen opbrengen 'gelet op de lage arbeidsparticipatie en slechte inkomenspositie'. Het antwoord is voorspelbaar, maar toch.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet onder andere nagaan welk deel van de uitkeringen en volksverzekeringen 'aangewend wordt voor niet-westerse allochtonen'. Volgens een woordvoerster van het ministerie worden de vragen volgens de gewone, gebruikelijke procedure beantwoord. Dat betekent dat ze binnen drie weken behandeld moeten worden. Als dat niet lukt, is er nog eens een termijn van drie weken.

Binnenlandse Zaken is gevraagd uit te zoeken welk deel van de inzet van de politie en de inlichtingendienst wordt aangewend voor niet-westerse allochtonen, en wat dat kost. ''Dat lijkt mij tamelijk onmogelijk,'' zegt een woordvoerder van het ministerie. ''Dat soort gegevens is bijzonder lastig na te gaan.''

Fritsma wil van Verkeer en Waterstaat weten 'welk deel van de aan Verkeer en Waterstaat gerelateerde kosten toe te rekenen zijn aan niet-westerse allochtonen'.

Financiën wil 'vanwege de politieke gevoeligheid' helemaal niets zeggen over de Kamervragen. De ministeries vellen 'uiteraard geen moreel oordeel' over de vragen. In de Tweede Kamer is de berekening waar de PVV om vraagt wel veroordeeld, met de socialisten en groenen op kop, of had u gedacht? Alleen de VVD ziet geen principiële bezwaren.

Als dit in Nederland enige zoden aan de dijk zet, is het uiteraard een must voor de LDD (Lijst Dedecker) om deze denk- en rekenoefening ook in België op te zetten. Belastingbetalers alhier hebben het recht te weten hoeveel centen er over de balk worden gegooid om mensen te plezieren die alleen maar misprijzen hebben voor ons land en zijn inwoners. Mag ik dat zeggen, Jozef De Witte?

AANSLUITEND

Geen uitkering voor Turkse weduwe in het buitenland

Rotterdam, 23 juli.
De manier waarop Nederland in 2000 de ‘export’ van socialezekerheidsuitkeringen aan banden heeft gelegd, is juridisch toegestaan, meldt het NRC Handelsblad. In hoogste instantie heeft de Hoge Raad dat onlangs bevestigd.

De uitspraak is het slot van bijna een decennium juridische strijd. De zaak was aangezwengeld door de weduwe van een Turkse man die vroeger in Nederland heeft gewerkt. Op grond hiervan wilde de in Turkije wonende vrouw een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet. De man had tot 2000 in Nederland premies betaald.

Eind vorige eeuw ontstond politieke opschudding over sociale uitkeringen die Turken en Marokkanen die in Nederland hadden gewoond, naar hun geboorteland kregen overgemaakt. Daarop heeft Nederland per 1 januari 2000 de regels aangescherpt. Geen verplichting om premie te betalen, maar ook geen recht op een uitkering.

Dat pakte nadelig uit voor een Turks gezin waarvan de vader tot 1984 in Nederland had gewerkt. Hij was teruggegaan naar Turkije met een WAO-uitkering. Daarvan leefde hij met zijn vrouw in een dorp waar hij in 2001 op 53-jarige leeftijd overleed. Toen de WAO- uitkering stopte kwam de weduwe in financiële problemen.

Zij wilde dat Nederland haar tot haar 65ste een weduwe-uitkering toekent. Inwoners van Nederland hebben daar ook recht op. Volgens de vrouw is het discriminerend dat dit niet zo is omdat ze in Turkije woont. Met steun van medewerkers van het Turkse consulaat procedeerde ze tot de Hoge Raad voor zo’n nabestaandenuitkering.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de Nederlandse regering het recht had de ‘export’ van uitkeringen aan banden te leggen. De man had indertijd het aanbod gekregen de nabestaandenverzekering op vrijwillige basis voort te zetten. Die brief is nooit in het Turkse dorp aangekomen. De vrouw rekende dat de Nederlandse autoriteiten aan. Dat argument telde voor de Hoge Raad niet, evenmin als het verwijt dat Nederland met deze handelwijze mensenrechten schendt.

Wordt beetje bij beetje de tering naar de nering gezet? West-Europese landen zullen wel moeten, of anders dreigt op korte termijn het failliet van de verzorgingsstaat...

AANSLUITEND 2

"Migranten zijn geen handelswaar"

Amsterdam, 24 juli.
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) keert zich tegen het verzoek van de PVV aan de regering om aan te geven wat allochtonen de samenleving kosten en opleveren. ,,Migranten zijn geen handelswaar, waarvoor je in een rekensom de balans opmaakt'', stelde de organisatie vrijdag in een verklaring.

PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma heeft vrijwel alle ministeries deze week een reeks schriftelijke vragen gesteld om te achterhalen welke kosten de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt voor niet-westerse allochtonen en wat de opbrengsten zijn geweest. Ook wil hij weten wat de verwachtingen voor de komende vijf jaar zijn. PVV-leider Geert Wilders had het kabinet eind mei tijdens het zogeheten verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer ook al gevraagd de economische gevolgen van ,,massa-immigratie'' te onderzoeken.

Volgens directeur Joost van der Aalst van de Nederlandse afdeling van de IOM hebben we migranten nodig, al is het alleen maar voor het behoud van de westerse welvaart. Onderzoek toont volgens hem aan ,,dat om Nederland voor de toekomst internationaal mee te laten tellen, de inzet van migranten de komende jaren hard nodig is''. Maar migranten moeten zich dan wel welkom voelen, aldus Van der Aalst. Hij wijst er verder op dat succesvolle migranten vaak ook investeren in hun land van herkomst. ,,Dat is positief voor beide samenlevingen.''

De IOM vindt verder dat migratie niet alleen op economische aspecten mag worden beoordeeld. ,,Eeuwenlang hebben migranten mee vormgegeven aan de Nederlandse identiteit'', aldus Van der Aalst. Volgens hem is migratie een ruim begrip: buitenlanders komen om economische redenen hierheen, er zijn politieke vluchtelingen en migranten zonder verblijfsstatus. ,,Hun effect op onze maatschappij is dan ook complex. Dat kan niet simpel worden afgedaan in termen als 'kosten en baten' en uitsluitend als positief of negatief.''

Slap links gelul, geeuw. Ja wij hebben migranten nodig. Nee, wij hebben GEEN ISLAMIETEN NODIG want die zijn er al veel te veel, en ze zijn hier niet om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving, ze zijn hier bovendien NIET OM TE WERKEN maar ronduit te profiteren van de vele sociale voordelen (mag ik dat zeggen, Jozef De Witte?). Toppunt van ramp is dat ze een GEEN RESPECT hebben voor de autochtone inwoners van de gastlanden waar ze ongenodigd en in grote getalen naar toe komen! En niet te vergeten, 90% van alle criminaliteit in het Westen wordt tegenwoordig gepleegd door de devote volgers van Mohamed. Voor ons part kunnen ze dus in hun woestijnen blijven!

6 opmerkingen:

 1. WAT DOEN DIE HOLBEWONERS IN ONS LAND?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Borgerhout? Lijkt me Marrakech wel. Is dit de multi-kulti maatschappij waar men de mond van vol heeft? Hoeft voor mij niet, dit is de multi-mohamedaanse maatschappij, die heeft in onze wereld geen plaats.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. In the most negative scenario the future costs of migration will be 230,000 euro for every non-western household. It does not say it pertains to current migrants and if we can come with that conclusion. Even if that would be the case, which it isn’t, Wilders takes the most negative contribution (minus 230,000) euros and extrapolates that to existing non-western households in the Netherlands. But also here he is sloppy: there are 224,500 of these households. Let’s include the households with one non-Western partner (85,000) that the total number becomes 309,000. 230,000 * 309,000 = 71,070,000,000. This is still considerably less than 100 billion. And I probably don’t even have to mention that not all of these people in the non-western category are Muslims.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. OK, enkele jaren geleden was dit ondenkbaar. Op dat vlak maken we vooruitgang, dingen die onbespreekbaar waren wegens politiek niet correct, mogen nu op tafel. Het volgend item is de wensbaarheid van al dan niet meer islam in onze regionen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat die islamieten ons kosten? Weer een smak geld voor veiligheidsnetten in onze gevangenissen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is irrationeel te verwachten van moslims die afkomstig zijn uit een cultuur die altijd heeft gewedijverd met het westen, dat ze vervolgens naar het westen komen uit sympathie voor die cultuur en geneigd zullen zijn om de normen en waarden van die westerse cultuur over te nemen. Een dergelijke verwachting is net zo bizar als te denken dat westerlingen die in islamitische landen werken, snel de islamitische cultuur zullen overnemen, ondanks de enorme verschillen in waarden als democratie, verhouding tussen man en vrouw en de seculiere samenleving.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...