woensdag 7 maart 2012

Hoofddoekjes: swastika's van de islam

HemaHijab.jpg

Jozef de Witte Ridder doet het weer. Het zwaard opnemen ter verdediging van hetgeen niet te verdedigen valt (de Hema wordt door hem aangeklaagd wegens het ontslag van een provocatieve moslima met hoofddoek).

"Het is merkwaardig, de massale afkeer van de hoofddoek en de islam in het algemeen", zegt Jozef De Witte in de kwaliteitskrant De Morgen.

Wat deze brave man, chef van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR), niet lijkt te beseffen is dat het gewone volk intuïtief aanvoelt dat het met deze ideologie (de islam) niet goed zit, dat deze pseudo-religie ons om tal van redenen mateloos begint te storen. Dat het opgelegde respect voor verscheidenheid (lees: de islamitische cultuur) een parfum is dat in toenemende mate ruikt naar rotte vis.

Vooreerst het geval Hema: elke ondernemer moet in alle vrijheid zelf kunnen uitmaken op welke wijze het personeel zich dient te presenteren aan de klant. Daar heeft overheid noch kerk (moskee) iets mee te maken. Dit is louter een vestimentaire kwestie (corporate identity) en heeft niets vandoen met vrijheid van godsdienst of discriminatie van minderheden. In die optiek dient de rechter de klacht van het Centrum te beoordelen.

Trouwens, als de islam de hoofddoek als dresscode opdringt, dan mag een bedrijf/de overheid dat negeren. In een liberale democratie hoort een religie immers haar plaats te kennen, en die ligt in de privé-sfeer.

Maar er is hier veel meer aan de hand dan een "vestimentair dispuut", iets wat De Witte en de apologeten van de islam trachten onder te sneeuwen met valse argumenten alszou het hoofddoekje een religieuze verplichting zijn (en vermits wij godsdienstvrijheid huldigen moet het hoofddoekje dus overal en altijd worden geaccepteerd).

Wat wij al jaren overal in het Westen constateren is dat de islam mondjesmaat zijn eigen regels en geboden aan de autochtone meerderheid (niet-moslims) aan het opdringen is. Er zit overduidelijk een bewuste strategie achter, wij noemen het "creeping sharia".

Men tracht de islamitische geplogenheden (de scheuten waaraan de sharia-boom ontspruit) geniepig in onze scholen, bedrijven en instellingen in te planten: halal-voeding in schoolrefters (al dan niet met medeweten van niet-moslims); genderscheiding in het zwembad (en straks in de klas en op de bus); wasbakken om voeten te reinigen en aparte gebedsruimten in scholen en openbare plaatsen; hoofddoekjes in de publieke ruimte; verbod op alcoholische dranken of varkensvlees op events waar moslims aanwezig zijn en dies meer. Veel onverbloemd misprijzen jegens de autochtone bevolking, alsook discriminatie en vrouwenhaat, maar hier hoor je Jozef De Witte Ridder niet over. "Het is hun cultuur, wij moeten dat accepteren"...

Het opdringen van de sharia aan een seculiere maatschappij begint altijd heel onschuldig, daarbij misbruik makend van onze tolerante wetgeving en de stuitende naïviteit van Westerse overheden en media.

Het begint altijd met het "in beeld schuiven" van de hoofddoekjes, heel onschuldig, en altijd omdat het de vrije keuze zou zijn van de vrome vrouwen zelf. Maar dat is schone schijn.

Neem het geval Joyce en de Hema. Een klassieke modus operandi om hoofddoekjes te pushen. Deze jongedame meldt zich aan bij Hema, zonder hoofddoek uiteraard. En als ze dan is ingewerkt, wil ze plots een hoofddoek dragen, met de gebruikelijke verantwoording (het maakt deel uit van mijn identiteit, mijn god vraagt mij erom...).

Achter de schermen worden deze jonge vrouwen aangestuurd door moslims (of staan ze onder enorme sociale druk), die precedenten willen scheppen om geleidelijk aan het pad te effenen voor hoofddoekjes en andere ongewenste regels.

Waarom hechten islamieten zoveel waarde aan die hoofddoeken, waarom gaan ze door al die heisa, zoals nu in het geval van de Hema?

De hoofddoek is het meest sprekende symbool, zeg maar dé strijdbanier van de sharia (islamitische rechtstaat). Hoofddoekjes zijn de swastika's van de islam. En die islam is een (politieke) ideologie met als voornaamste doelstelling andere religies en culturen uit te schakelen en niet-moslims te overheersen (dhimmitude).

Kijk even naar het Midden-Oosten: sinds de Moslim Broederschap de macht in handen heeft in Tunesië, Lybië en Egypte, is het hoofddoekje verplicht voor elke moslima. Geen vrije keuze meer, er is geen vrijheid in de islam. De boodschap: de islam heerst hier, kleedt u conform de sharia.

Hoe werkt het in onze "concentratie-wijken"? Na de introductie en de algemene acceptatie in het dagelijkse straatbeeld, volgt de tweede faze: vrouwen, zowel moslima's als niet-moslims, worden met geweld bedreigd als ze zich "on-islamitisch" durven te kleden.

Waar denkt u dat die epidemie van verkrachtingen van blanke vrouwen (door moslims) vandaan komt? Dit kwaadaardig fenomeen heeft zich verspreid over het hele Westen, in het zog van de islamitische kolonisatie.

In zowat alle Europese steden lopen er jonge islamieten rond die als zedenpolitie optreden. Die niet alleen homo's in mekaar rammen, maar vrouwen overwaken en attent maken op hun kleding. Politie en politiek staan erbij en kijken weg. "Ach, het is hun cultuur"...

Hier een recent verslag uit Londen, Europese grootstad in de eenentwintigste eeuw (zie artikel).

Het begint steeds met het terroriseren van homo's en het inperken van de vrijheid van vrouwen. Vervolgens neemt de arrogantie toe en ondergaan we gewelddadige "intifada's", kijk naar recente gebeurtenissen in Parijs, Malmö, Brussel en andere Europese steden.

De volgende stap is het toegeven aan de blinde agressie (Chamberlain-syndroom) en tenslotte totale onderwerping aan de barbarij (dhimmitude), met toestanden zoals we die nu meemaken in het Midden-Oosten en sommige delen van noordelijk Afrika (Soedan, Nigeria, Somalië, Gaza...).

De apologeten van de islam, met Jozef De Witte Ridder op kop, zullen dan uiteraard zeggen: "Wir haben es nicht gewusst".

(Hier vertelt een moslima ongezouten haar mening over hoofddoeken: artikel)
_

22 opmerkingen:

 1. Beter is dat soort gewoon niet aan te nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is precies het probleem. Ze doen zich Westers voor tot ze in dienst zijn genomen, en dan begint de miserie.

   Verwijderen
 2. Hoofddoek religieus symbool? Neen!De hoofddoek blijft een symbool van repressie en discriminatie. Vrouwen worden gedwongen om een hoofddoek te dragen en hoe meer hieraan gehoor geven, hoe moelijker het is voor de anderen.Het uniform van onderdrukking, achterlijkheid en onderwerping kan en mag men in de vrije tijd, thuis in de moskee en op de camping dragen.Wat je in je priveleven doet, wat je draagt in bijzijn van vrienden, kennissen en familie moet je helemaal zelf weten, maar in het bedrijfsleven en bij de overheid moet je representatief zijn. De overheid wil graag haar neutraliteit behouden en daar passen nu eenmaal geen persoonlijke uitingen bij. Het is dus heel simpel voor diegene die het werk willen doen. Aanpassen of ander werk zoeken!De kruistocht van islamisten is nog niet ten einde. Hun boek is ouderwets en denkbeelden van 600 jaar terug doen nog opgeld. Laat u niet verleiden tot het meegaan hierin, want daarmee komt een einde aan uw vrijheid. Brussel/Amsterdam wordt dan een Mekka.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De Hema heeft een moslima in dienst genomen, dat is toch het bewijs dat er van racisme geen sprake is.

  Ik zie het ook niet zitten als ik bij voorbeeld bediend zou worden door iemand met piercings en fel oranje haar, achter het loket van een bank bijvoorbeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik denk dat die Joyce een goed meiske is, alleen wat simpel van geest. Dat wordt dan uitgebuit door die haatbaarden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anathematic Action9 maart 2012 om 16:13

   Het is niet de bedoeling dat vrouwen voor zichzelf gaan denken in de Islam. Als ze echt slim was dan had ze die bedenking diep tot haar door laten dringen ipv zich tot de Islam te laten bekeren. Natuurlijk is ze dan simpel van geest, zo moet ze ook gehouden worden. (dat heb je nu eenmaal met godsdienst, tot voor de secularisering van Westerse wetgeving was dit bij ons ook zo bij de katholieken)

   De baardapen hebben haar opgelegd om de hoofddoek te dragen op haar werk met de bedoeling "het water te testen", "kijken hoever we kunnen gaan", vrij eenvoudig. "Doe wat we zeggen of er zwaait wat".

   Daar gaat het over. Het kan wel zijn dat die Joyce een goed meiske is (in de zin van mak en serviel en zo dom te geloven dat ze door overschakelen naar Islam een "spiritueel rijker leven" gaat hebben), maar nu zit ze met de gebakken peren. Ze heeft haar muil te houden en te doen wat mannen in haar gemeenschap te zeggen hebben. Ze is niet meer dan een instrument. En voor dat soort domheid kan ik stomweg geen medelijden hebben, dat mag iedereen weten hier !

   Verwijderen
  2. Tabari (betrouwbare hadith) Vol 9, Number 1754

   "Treat women well, for they are [like] domestic animals with you and do not possess anything for themselves." Uit: Muhammad's 'Farewell Sermon'.

   Zo denkt die grote profeet over vrouwen.

   Verwijderen
 5. Om de sharia te begrijpen, moeten we vooral naar feiten kijken. Bijvoorbeeld naar de nieuwe grondwet in Afghanistan. Ik geef hier de originele versie weer met commentaar tussen.

  Article One - Ch. 1. Art. 1
  Afghanistan is an Islamic Republic, independent, unitary and indivisible state.
  Article Two - Ch. 1, Art. 2
  The religion of the state of the Islamic Republic of Afghanistan is the sacred religion of Islam.
  Followers of other religions are free to exercise their faith and perform their religious rites within the limits of the provisions of law.

  Hmm. Welke wet wordt hier bedoeld?

  Antwoord: Sharia (Islamic law).

  Article Three - Ch. 1, Art. 3
  In Afghanistan, no law can be contrary to the beliefs and provisions of the sacred religion of Islam.

  Anders gezegd, islam Allein, al de rest kan de verdoemenis in.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het idiote is dat er geen basis in de Koran is te vinden voor de hoofddoek. Enkel borsten en kruis bedekken staat er in. Hoofddoeken zijn een achterlijke, middeleeuwse uiting, bedacht door fanatiek-”religieuze” kerels, en daarom horen ze hier niet (die doeken niet, en die fanatieke kerels ook niet…).Hoofddoeken zijn de vlag en het uniform van de islam. Degenen die daar passief bij blijven steunen de facto de islamisering van Europa en in bredere zin het westen en steunen zo een politiek die bij ongewijzigd beleid zal kunnen uitmonden in een oosterse religieuze sterk totalitaire dictatuur.Turkije is het land, waarvan de bevolking in het begin van de 20e eeuw nog voor meer dan 20 % uit christenen bestond. Door de druk van de islam is dat nu nog een luttele 0,3 %. De laatste decennia zien we dat in diverse islamitische landen de rechten van vrouwen steeds verder ingeperkt worden waarbij de kledingvoorschriften een belangrijke rol spelen. Het is daarom belangrijk dat wij in Europa ons meer inspannen om de rechten van vrouwen beter te garanderen. Juist een verbod op het dragen van een hoofddoek hoort daar zeker ook bij omdat we hiermee duidelijk maken dat wij in Europa niet opzij gaan voor onze normen en waarden van 1400 jaar geleden waarbij vrouwen bij de woestijnvolkeren als vee werden behandeld.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ben het volledig met u eens, Max. Die doekjes komen uit de koker van de patriarchen, die absolute macht over hun vrouwen willen uitoefenen. Bovendien zijn die doekjes bij jonge vrouwen in het Westen geen culturele attributen, maar puur ideologische vlaggen.

   Vandaag de dag is een vrouw in de islamitische wereld nog steeds minder waard dan een geit of een schaap. Dat staat in de betrouwbare hadiths. Die mentaliteit kan nooit veranderen, want vormt het fundament van de islam.

   Verwijderen
 7. @Kafir Harby:Een paar jaar geleden was er in Saoedi-Arabië brand een gebouw waar veel vrouwen en meisjes sliepen. De vrouwen en meisjes die dit gebouw uitvluchtten werden door de politie het brandende gebouw ingedreven omdat zij niet naar buiten mochten zonder begeleiding van een mannelijk familielid en omdat hun lichaam niet voldoende met kleding bedekt was. Het gevolg was dat veel vrouwen omkwamen doordat ze levend werden verbrand of voor hun leven verminkt werden......De sluier betekent ook dat een meisje huwbaar is en seksueel geconsumeerd kan worden, alleen door een moslimman.In de Koran staat maar een passage over de hoofddoek. Deze luidt:En zij moeten sluiers over hun boezem drage en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten. (Koran 24:31) Ik ben geen Korangeleerde, maar naar mijn mening zegt deze passage niets over het bedekken van het hoofdhaar, maar alleen iets over het bedekken van de borsten en het geslachtsdeel. Dit zou betekenen dat het bedekken van het hoofdhaar niet verplicht is.Moslima aan de kassa of loket met hoofdbedekking als islam reclame!Deze praktijken van de grote winkelketens betekenen de capitulatie voor het streven van de externe mogendheden die met behulp van de straatterreur islamitische apartheids steden willen vestigen.Kennelijk is de door de straatterreur afgedwongen etnische schoonmaak al zover gevorderd, dat nu de volledige macht kan worden geëist.Islamieten in aparte uniform binnen de Belgische/Nederlandse,.... gemeentehuizen, ministeries, scholen:dit soort ontwikkelingen leveren ons geen voordeel, maar ellende, zoals we zien uiteindelijk in al de moslimlanden, al 1400 jaar. 

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja Max, je hebt gelijk. Het heeft met textiel niets vandoen, het gaat duidelijk om supprematie verwerven over vrouwen en bij uitbreiding over alle kuffar (ongelovigen).

   De Serviërs hebben vele eeuwen lang geleden onder de kolonisatie van Albanezen en Turken, en dan neemt het Westen hen Kosovo af ten voordele van de moslims, hun culturele hart. Schande.

   Verwijderen
 8. @Kafir Harby: DE OORLOG TEGEN EUROPA BEGON IN SERVIE/KOSOVO.Sinds 1389 hebben de Serviërs ruim 500 jaar in de hoek gezeten, waar de klappen vielen. Maar ook 500 jaar lang hebben vooral de Serviërs de Ottomaans-Turkse legers belaagd en bestookt, zodat een Turkse verovering van Centraal-Europa is uitgebleven.Als Serviërs honderden jaren geleden, geen dam hadden opgeworpen tegen de islam, dan waren we nu allemaal moslims.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. DAT is maar al te waar, Max. Maar de Serben hebben stank voor dank gekregen van Europa.

   Verwijderen
 9. Laat De Witte Pater maar kwekken, bij elke kwek winnen de partijen voor vrijheid er enkele duizenden stemmen bij. Afgezien daarvan kan ik zeggen dat mijns inziens de eigenaar van HEMA zich er best eens over beraadt om zijn Belgische filialen op te doeken en af te reizen naar landen waar geen politiek-correcte onderdrukking bestaat. Ik denk bijvoorbeeld aan Zwitserland, Hongarije of Polen. De Belgische regering zou in deze tijden van crisis snel op haar knieën liggen, me dunkt. Waarom kunnen de bedrijfsleiders de economie eens niet platleggen zoals de vakbonden dat te pas en te onpas doen? Kwestie om gewoon eens hun macht te demonstreren. Waarom moet er steeds door allerlei overheidsinstanties, in dit geval het Centrum voor Gevorderde Krankzinnigheid en Ranzigheid, op mensen gekakt worden die onze slabakkende economie nog een beetje gaande houden?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De hoofddoek is niets anders dan de mohammedaanse variant van de swastika, en dient dan ook conform het nog steeds geldende uniformverbod verboden te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. MarijDrijkoningen9 maart 2012 om 17:17

  (...) De agressie en de gewelddadigheid van jonge moslims is geen wonder, het wordt in de koran uitgelegd waar het voor nodig is. Net zoals in de koran staat dat men geacht wordt te liegen tegen niet-moslims. Het verkrijgen van buit is de normaalste zaak van de wereld. Sterker nog, als iemand geldelijk gewin heeft van zijn roofoverval dan moet de plaatsvervanger van Allah hier zijn deel van krijgen.

  De ‘echte vernietigingswapens’ zijn islamitische onderwijsinstellingen in de Westerse landen. Stel je een Westers kind voor dat opstaat en tegen de leraar zegt: ‘Ik zal het hoofd van mijn vijand er met een zwaard afhakken’. Dat gebeurt niet alleen in scholen in Turkije, Marokko, Iran, Gaza, Uruzghan en Pakistan, maar ook nu in Amsterdam, Denhaag, Utrecht, Rotterdam, Antwerpen, Brussel, Mechelen en andere steden...Dit gebeurt in gans Europa, mooie praatjes worden door hen verkocht en tijdens die Islamitische informatieverstrekkingen worden de kinderen nog professioneler geïndoctrineerd en gehersenspoeld als dat ze eventueel thuis al worden.

  De islamitische cultuur is totaal doordrongen van deze filosofie des doods. Aan de ene kant wordt in de moskeeën, op scholen en thuis aan de jonge moslims onderwezen dat niet-moslims kaffers zijn, ongelovigen, die geen respect verdienen, dat moslims nooit moeten assimileren in de westerse samenleving, dat de dood meer waard is dan het leven, dat het verkrachten van niet-moslims geen misdaad is en dat het is toegestaan om je vrouw te slaan om haar te disciplineren, en ik zou nog lang door kunnen gaan met het opsommen van onacceptabele moslimactiviteiten die door de shariawetgeving zijn toegestaan. Aan de andere kant horen we totaal onredelijke boodschappen over tolerantie van Europese leiders, zoals een proces door een Nederlands gerechtshof tegen Geert Wilders wegens "haatzaaien".

  De EU heeft nog wat wachtende Islamstaten die aansluiting zoeken, welk met gepaste massage toegelaten zullen worden. Gevestigde orde, grote sponsor van de massa_moslims, weigert dat de islam immers een geestelijke afwijking is, een maatschappelijke ontsporing van inmiddels 1380 jaar oud. Het is een gedragsstoornis van dwang- en eetneurosen gepaard aan een heel ziekelijke smetvrees gedrag. Dat roept niet allen hier afkeer op, overal ter wereld, al duizenden jaren. Islamitische tendentie aan agressiviteit en geweld, het agressie en het geweld in de grootsteden wordt met de dag groter.

  Er moeten straks nog meer gevangenissen, islam scholen en moskeeën gebouwd worden voor de moslim die binnen zijn. Tolereren we dit nog langer? Genoeg instellingen en bedrijven zitten met smart te wachten op subsidies om het hoofd boven water te houden en die moeten het zelf maar zien te rooien, terwijl een anti-westerse pro-islam stichting met gevaarlijke ideologie wel gespekt wordt!! Waar zijn we in godsnaam mee bezig? (...)

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Waarom werken die hoofddoeken op ons als een rode lap op een stier?Niemand heeft er hier in het verleden op aangedrongen dat Joden hun keppeltjes zouden afzetten, vrouwen hun ketting met kruisje zouden afdoen, iemand een T-shirt met Mao of Che Guevara, of een groene slogan zou uitdoen, .... Nu moet dit wel gebeuren, met een verbod op "religieuze en politieke symbolen". Onze cultuur moet inleveren, zich AANPASSEN, fundamenteel onverdraagzamer worden. En uiteindelijk hebben wij het dus niet tegen de hoofddoek als religieus symbool (waarom zouden we?) maar tegen wat het uitdrukt: protest tegen en afkeuring van onze waarden. Moslims eisen een groter deel van de koek, aanpassing van ons aan hun eindeloze, overgevoelige tenen. Zij dulden geen kritiek op hun religie en cultuur en willen een duidelijkestempel van hun religie op onze rechtstaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Holland heeft er ook zijn buik van vol !!

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/03/is-nederland-moslimmurw?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=a05b752fde-nb&utm_medium=email

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hier voorbeeld van doordouwen van de islam aan de Unief van Amsterdan: http://www.islamophobia-watch.com/islamophobia-watch/2012/3/9/amsterdam-college-sticks-to-its-principles-over-demands-for.html

  Wat je schrijft is dus maar al te waar !!!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Anathematic Action14 maart 2012 om 14:55

  Het kan dus nog veel erger blijkbaar:

  "Dressed in a Muslim veil and surrounded from all angles by armed officers, this was the astonishing scene yesterday as a tranquil seaside resort was plunged into a full-scale terror alert."

  "Scores of officers carrying sub-machine guns and wearing full protective uniform descended on Saltburn-by-the-Sea, near Middlesbrough, at 11am after reports that a woman had a bomb in her bag." (zie ook een hele reeks foto's bij het artikel)

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2114485/Armed-police-arrest-woman-40-fearing-bomb-hour-stand-off.html#ixzz1p4ytuIsy

  The shape of things to come, zeg maar...

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...