dinsdag 3 januari 2012

De Arabische Lente, begin van de IJstijd...

VerkiezingenMoslimlanden.jpg

Vrije verkiezingen in islamitische landen hebben niets vandoen met democratie.

Ze zijn louter een opstapje naar sharia-dictaturen, die - eens geïnstalleerd - verder nooit nog écht vrije verkiezingen zullen toelaten.

De ontwikkelingen in Tunesië, Marokko, Jemen, Soedan, Koeweit, Nigeria, Somalië, Etiopië, Lybië, Egypte en straks Syrië spreken boekdelen.

Het komt de links-progressieve elites wereldwijd goed uit. Zij streven naar een wereldregering geleid door de Verenigde Naties. De islamieten streven naar een wereldkalifaat geleid door het OIC (Organization of the Islamic Conference / Cooperation), met het neo-Ottomaanse Turkije in een leidende rol.

Beiden van hetzelfde laken een broek, één pot nat.

De eerste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen in islamitische landen. Vervolgens staan wij in de rij.

Word wakker, vrijheidslievende Westerling, vooraleer men u voor altijd in slaap doet!


Lees hier de MUSLIM BROTHERHOOD IDEOLOGY, vertaald door arabisten, zo weet u wat er werkelijk speelt in het Midden-Oosten en bij uitbreiding de hele wereld: Jihad is the way.

Niet overtuigd? Ik adviseer u met aandrang het charter van Hamas te lezen. Immers, dit charter, geschreven door het leiderschap van de Moslim Broederschap, is momenteel "aan het werk" in de landen die getroffen worden door de "Arabische Lente". U vindt de integrale versie, heel getrouw vertaald in het Engels (door het respectabele Memri-onderzoeksinstituut), hier: The Covenant of the Islamic Resistance Movement – Hamas. For your information: Hamas is een militaire offshoot van de Moslim Broederschap. De Broederschap heeft sinds de Arabische lente de touwtjes stevig in handen in zowel Tunesië, Lybië, Egypte, Gaza en straks ook in Syrië en diverse zwart-Afrikaanse landen.  Zo weet u wat de toekomst brengt.

Hier hoort u fragmenten uit dit charter verwerkt in een recente haatpreek, waaruit kan worden opgemaakt dat het charter van fundamenteel belang is voor de zogenaamde Palestijnen in hun oorlog tegen Israël: Speech of Khodhr Habib, a Member of the Islamic Jihad Leadership in Gaza (25/10/11)

Een en ander maakt ons duidelijk dat er met de Arabieren uit de betwiste gebieden geen land te bezeilen valt, dat alle onderhandelingen (peace negotiations) totaal zinloos zijn, verloren moeite. Want hoe we het ook draaien of keren, de Arabieren willen Israël vernietigen, inclusief alle Joden en niet-moslims.

Ook veelzeggend en duidend is volgend artikel, geschreven door Cynthia Farahat : The Arab Upheaval: Egypt's Islamist Shadow (by Cynthia Farahat)
Deze dame ijvert al jaren voor mensenrechten in Egypte en kent het land door en door. Zij bevestigt de teneur van deze blogpost.

UPDATE 29/12/2011
De Egyptische politie heeft vandaag op hoogst brutale wijze huiszoekingen gedaan in kantoren van zeker 17 organisaties die zich met mensenrechten bezighouden. Aanklagers in de Egyptische hoofdstad onderzoeken naar verluidt "hoe de mensenrechtenactivisten aan geld komen". De organisaties hebben de actie van de autoriteiten scherp veroordeeld. De militaire junta, aangestuurd door de Moslim Broederschap, die de macht heeft sinds de val van dictator Hosni Mubarak, zou zich slechter gedragen dan het oude regime.

UPDATE 30/12/2011
Ahmed al-Tayeb, de sheik van het gewichtige Al Azhar-instituut in Caïro eist de sluiting van de christelijke televisiezender Al Karma (Wijngaard), omdat deze zender een belediging zou zijn voor moslims.

UPDATE 02/01/2012
De Egyptische salafisten hebben aangekondigd dat ze, als ze aan de macht komen en dat ziet er inderdaad naar uit, de jizya opnieuw zullen instellen. Dat is een zware taks die alleen geldt voor niet-moslims, waarmee die tevens worden gebrandmerkt als "tweederangsburgers", schatplichtig aan de islam. Dit in overeenstemming met de geboden uit de koran (zie Engelse vertaling, want beter dan de Nederlandstalige):

"Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued." -- Qur'an 9:29

De Kopten (orthodoxe christenen) hebben intussen al laten weten dat ze zich, desnoods totterdood, zullen verzetten tegen de instelling van de jizya.

UPDATE 03/01/2012
De Moslim Broederschap, die straks de absolute macht zal verwerven in Egypte, heeft aangekondigd bij monde van partijsecretaris Rashad Bayoumi in de krant Al-Hayat Arabic, dat zij er alles aan zal doen om het vredesverdrag met Israël te verbreken. "Geen enkel lid van de Broederschap zal ooit in welke dialoog dan ook treden met Israël en van normalisering kan geen sprake zijn", aldus de islamist.

UPDATE 03/01/2012 /2
De "supreme guide" van de Moslim Broederschap, Mohamed Badie, heeft in zijn dagelijkse boodschap over het internet te kennen gegeven dat het ultieme doel van de Broederschap het bewerkstellingen van een wereldkalifaat is. Stichter van de MB, Hassan Al-Banna, heeft trouwens met die doelstelling voor ogen de MB uit de grond gestampt in 1928.

Een wereldkalifaat betekent voor ons Westerlingen: hetzij onderwerping aan de islam; hetzij een tweederangs burgerschap aanvaarden en de speciale taks betalen (dhimmitude) als ongelovigen; hetzij de totale oorlog voeren met de islam.

Met dank aan Barack Husein Obama, voor zijn welwillige steun aan de islamisten.

UPDATE 03/01/2012 /3
Sharia al in full swing in Egypte? Die kanker zal niet lang op zich laten wachten. Via volgende link kan u een kort interview zien met de Egyptische imam Mahmoud Amer. Hij bedreigt de seculieren of niet-moslims in Egypte met een regelrechte jihad (lees lynchpartijen islamic style) en verdedigt een verbod op kunst, erotische films, homoseksualiteit en prostitutie. We nog steeds gelooft in een Arabische Lente met een vrije democratie in het zog, ziet ze echt wel vliegen. Hier is de link: Egyptian Cleric Mahmoud Amer Threatens the Secular in Egypt

UPDATE 05/01/2012

Nu de Moslimbroederschap, bron van de "global jihad", een duidelijke meerderheid lijkt te behalen in het nieuwe Egyptische parlement, steekt de regering Obama de hand uit naar de islamisten. VS-senator John Kerry: «De Verenigde Staten moeten omgaan met de nieuwe realiteit»...

Dit is van je reinste waanzin, Chamberlain in het kwadraat. Het is niet omdat "het kwaad" aan de macht  komt in een zogenaamd vrije verkiezing, dat het plots "goed" wordt. De geschiedenis herhaalt zich, we zijn de nazi's de kont aan het kussen, en dat komt binnenkort als een boemerang terug...

UPDATE 05/01/2012 /2
Nog altijd niet overtuigd dat met de Moslim Broederschap geen land te bezeilen valt? Leest u dan dit artikel, waarin Yousef Al-Qaradawi, de spirituele leider van de Muslim Brotherhood en tegenwoordig ook al adviseur van Sheikh Barack Obama, het Westen waarschuwt in niet mis te verstane woorden: "Wie de roep om zich te onderwerpen aan de islam negeert, mag een jihad (gewapende strijd) verwachten".
Lees hier het artikel: Ignoring the Call to Islam Will Bring Jihad

UPDATE 06/01/2012
Intussen staan de christenen onder zware druk in het hele Midden-Oosten. De nieuwe islamitische orde die met behulp van Sheik Barack Obama aan de macht is gekomen, heeft het vaste voornemen om ALLE niet-moslims hetzij te verdrijven, hetzij te onderwerpen (als tweederangs burgers), hetzij hen te vermoorden.

Bekijk hier de video: Christianity in Middle East in Jeopardy

UPDATE 06/01/2012 /2
Intussen trachten de Europese (niet verkozen) politieke elites de waarheid te verbergen. De Arabische Lente zal in Europa als positief en constructief worden verkocht, ongeacht de barbarij te velde.

Lees hier het artikel: Policital analysis is Banned by European Government Computer programm as "Hate Speech"

UPDATE 08/01/2012

Nasr Farid, de vorige mufti van Egypte, kondigt de oprichting aan van een "Overheidsorgaan voor de promotie van Goede Zeden", zoals we dat ook in Iran kennen. In de praktijk betekent dat onder andere dat vrouwen op straat zullen aangesproken worden over de dracht van hoofddoeken en andere kleding. Bioscopen en clubs zullen worden gesloten, muziek zal uit het openbaar leven worden gebannen. Kortom, Egypte stapt met rasse schreden terug naar de middeleeuwen. En de Westerse media staan erbij en zwijgen als vermoord.

UPDATE 09/01/2012
De Egyptische islamisten (Moslim Broederschap en salafisten) hebben hun electorale voorsprong geconsolideerd in de derde en laatste ronde van de parlementsverkiezingen. Het begin van het einde voor Egypte. De Westerse media schenken er weinig of geen aandacht aan. Ze hebben zelfs de moed niet om hun schromelijke vergissingen omtrent de islamisering van Noord-Afrika en het Midden-Oosten toe te geven.

UPDATE 10/01/2012
Mediamagnaat Naguib Sawiris, één van de invloedrijkste mannen in Egypte, verschijnt zaterdag voor de rechter. Hij wordt ervan beschuldigd de islam te hebben beledigd, omdat hij via Twitter een cartoon doorstuurde van Mickey (met baard) en Minnie Mouse (met nikab). De islamisten hebben goed gescoord bij de recente verkiezingen. Sawiris, een christen, zei dat het een grapje was en bood zijn excuses aan. Maar de islamisten smaakten de grap niet, en één advocaat deed aangifte.

Moet hier een tekening bij?

UPDATE 15/01/2012
De invloedrijke Egyptische imam Ali Abu Al-Hasan deed vorige week volgende publieke uitspraak: «Het duurt niet meer lang of gans Europa zal worden omgevormd tot een islamitische staat, die unaniem zal verkondigen dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohamed zijn boodschapper is».

Met andere woorden, in de islamitische wereld is men er - gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de Arabische Lente - van overtuigd dat de islam op weg is naar de vorming van een wereldkalifaat dat de hele wereld zal overheersen. Wat zou onze "Progressieve Elite" hierop te zeggen hebben?

UPDATE 16/01/2012
Dit is het gezicht van het nieuwe post-Mubarak Egypte, het Egypte van de Muslim Brotherhood, een dolle menigte in de voetbaltribunes van Caïro roept uit wat alle Arabieren denken, kijk maar eens naar deze korte video: One Nation Under a new Holocaust

UPDATE 16/01/2012 / 2
Hoe de Muslim Brotherhood over de stand van zaken denkt? Die haatbaarden zijn in opperste staat van euforie, nu de VS en hun vazallen het Midden-Oosten en Noord-Afrika in hun schoot werpen. Leest u er dit artikel maar eens op na: Muslim Brotherhood Declares ‘Mastership of World

Bekijk ook deze video, de inleiding legt de strategie uit van de Moslim Broederschap. Dan volgt een gesprek met experten en leden van de MB. Een aanrader: Muslim Brotherhood.

UPDATE 17/01/2012
De Moslim Broederschap en de salafisten zijn tot de overeenkomst gekomen dat de SHARIA (islamitisch recht) moet worden ingesteld voor gans Egypte. Vrij vertaald voor Westerlingen: de vrijheid van meningsuiting wordt aan banden gelegd, vrijheid van religie wordt opgeheven, de rechten van vrouwen en niet-moslim worden fors beknot. Met dank aan het Westen.

Intussen is ook duidelijk geworden dat Lybië een nieuwe stevige uitvalsbasis is geworden voor de jihadisten van Al-Qaida. Met dank aan de VS en Nato. Dit komt spoedig als een boemerang terug.

UPDATE 20/01/2012
In het Egyptisch stadje Rahmaniya-Kebly in de Qena-provincie heeft een meute moslims de huizen en winkeltjes van christenen aangevallen en in brand gestoken, onder het uitroepen van Allahu Akbar (allah is groter dan uw god). Het leger stond erbij en keek ernaar, zonder in te grijpen.

UPDATE 20/01/2012 / 2
Jimmy (dhimmi) Carter, voormalig president (de slechtste die de VS ooit hadden, Obama niet meegerekend) heeft de regering in Washington opgeroepen de islamitische machtsovername in Egypte te steunen. Carter heeft zijn les nog steeds niet geleerd: hij was met name verantwoordelijk voor de val van de sjah in Iran en het afglijden van dat land naar de middeleeuwse barbarij van de islam. Is er een voorbeeld uit de geschiedenis waar de sharia ooit tot democratie heeft geleid? Nee, dat is er niet. Toen het Turkse imperium instortte, heeft Ataturk meteen de sharia verboden, hij wist waarom.

UPDATE 21/01/2012
De islamisten (Moslim Broederschap en Salafisten) hebben samen 75 % van het parlement in handen. Egypte is definitief verloren voor de moderne wereld. Nooit nog zullen er vrije verkiezingen plaatsvinden. Toerisme zal alleen mogelijk zijn onder begeleiding van gewapende escortes. De "Linkse Rukkers" en hun progressieve media, die vorig jaar nog in superlatieven hun waardering uitspraken voor de gebeurtenissen in Egypte, zijn momenteel in geen velden of wegen te bespeuren. Alweer is een voorspelling uitgekomen. Maar Links blijft steken in een staat van ontkenning. Hoe lang nog?

Intussen eisen de islamisten de vorming van een sharia-staat in Lybië. Wie had dat ooit durven te denken?

Intussen meldt Human Rights Watch dat Irak weer stilaan een autoritair regime aan het worden is: de misbruiken nemen weer toe, alsook de folteringen in geheime gevangenissen. Hoe? Wij hebben toch democratie gebracht in het tweestromenland? Ja, maar het Westen heeft zijn fantasie voor werkelijkheid genomen alszou democratie kunnen sporen met de sharia. Nee dus.

Intussen meldt De Morgen: "Moslims en christenen die vreedzaam samenleven lijkt illusie", dit met betrekking tot de huidige onlusten (lees jihad) in Nigeria. Dat is een juiste vaststelling.

UPDATE 24/01/2012
Intussen zijn er steeds meer concrete aanwijzingen die erop wijzen dat de verkiezingen in Egypte grotendeel werden gemanipuleerd en vervalst. Westerse media en elites zijn altijd snel om landen als bijvoorbeeld Rusland te beschuldigen, maar in het geval van Egypte blijven ze doofstom. Dit artikel verheldert de fraude op grote schaal: Don't Ignore Electoral Fraude in Egypt.

UPDATE 27/01/2012
"Nieuw bewind in Libië martelt", koppen de kranten. Are you really surprised? Intussen deelt de leider van de Egyptische salafisten, Yassir Al-Burhami, mede dat "er kan afgerekend worden met de christenen in Egypte zoals dat het geval was met de joden in Medina" (zie video). Te uwer informatie: alle joden die niet tijdig konden ontkomen uit Medina, werden door de zelfverklaarde profeet en zijn bende smeerlappen koelbloedig vermoord.


UPDATE 31/01/2012
"De sharia dient gradueel te worden ingevoerd in Egypte. De eerste vijf jaar zullen we geen handen afhakken", zegt de invloedrijke sheik Yousef al-Qaradhawi, leider van de Moslim Broederschap. Wie vandaag nog twijfelt aan onze stelling dat Egypte verloren is en wegzinkt in de barbarij van de donkere middeleeuwen, is ofwel ziende blind en doof, ofwel een hardnekkige apologist van de islam.
Hier de clip en oordeel zelf: Al-Qaradhawi wil sharia stapsgewijs invoeren.

UPDATE 03/02/2012
De "gemodereerde" Moslim Broederschap knoopt, tegen alle linksliberale geruststellingen in, nauwe betrekkingen aan met Iran, om alzo Israël volledig in een houdklem te zetten. Hier leest u meer over deze alliantie tussen Lucifer en Satan.

UPDATE 05/02/2012
Dat het Westen zichzelf wat wijsmaakt met die Arabische Lente, zijnde een ruk richting democratie, moge uit deze bijdrage duidelijk zijn. De islamitische media anderzijds winden er geen doekjes om. Getuige dit artikel uit de Iraanse krant Tehran Times: The Arab Spring is an Islamic Uprising.

UPDATE 09/02/2012
"Er is geen vrijheid in de islam", zegt Egyptisch presidents-kandidaat Hazim Abu Ismael. Als de oogjes nog niet open zijn omtrent de "Arabische Lente", lees dan dit interview.

UPDATE 10/02/2012
Moslims leggen filmopnamen stil op de universitaire campus in Caïro omdat ze oordelen dat de actrices niet deftig genoeg gekleed zijn. Sharia in full swing: "Halting of TV-show".

UPDATE 10/02/2012 - 2
Egyptische moslims trachten een dorp nabij Alexandrië te zuiveren van christenen. Er zijn al 100.000 christenen het land ontvlucht, de moslims zullen niet rusten tot Egypte volledig islamitisch is. Hier meer info: "Muslims attempt to purge village of its christian population"

UPDATE 11/02/2012
Is Jordanië de volgende appel die in de mand van Moslim Broederschap zal vallen, binnen afzienbare tijd? Het ziet er naar uit, lees dit artikel maar eens. Feit is dat Israël volledig omsingeld wordt door jihadi's, die de vernietiging van de enige democratie in het Midden-Oosten op hun agenda hebben staan.

UPDATE 21/02/2012
Egyptische presidentskandidaat Tawfiq Okasha voorspelde afgelopen week dat het Egyptisch leger binnen drie maanden in oorlog zal verkeren met Israël, de VS en de EU. De kalifisten worden arroganter met de dag. Lees hier meer: Egyptisch presidentskandidaat voorspelt oorlog met Westen.

UPDATE 04/04/2012
"Islamisten schrijven nieuwe Egyptische grondwet alleen", kopt de kwaliteitskrant De Standaard. Want zowel christenen (Kopten) als liberalen zijn nu ook uit de grondwetsraad gestapt. Dit hebben wij glashelder voorspeld. Zouden de linkse hoofden vol helium nu eindelijk het licht zien? Ik wil het hopen, want er staat Egypte nu een tijd van ethnische zuivering en genocide te wachten en ik vraag mij af hoe de links-liberale elites dàt onder de mat gaan houden...

UPDATE 01/06/2012
"Hier is waar we intussen zijn aanbeland, precies hetgeen wij hebben voorspeld: presidentskandidaat van de Moslim Broederschap waarschuwt alle niet-moslims: lees artikel hier.
_

25 opmerkingen:

 1. In Hongarije is er een lichtpuntje. De nieuwe grondwet in de maak bepaalt dat het land gefundeerd moet zijn op de christelijke leer. Dat werpt dus een versperring op tegen een eventuele islamisering.

  Dat dit een goede zet is, blijkt uit de pissige reacties uit links-liberale kringen, met Hilary Clinton op kop. Ook in de EU - de grote promotor van de islamisering, verkocht als multiculti - komt de oppositie op gang. De Hongaren kennend, zal deze grondwet er komen, en navolging krijgen in andere EU-landen waar de politieke kaarten anders worden geschud.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. DE ARABISCHE LENTE (OF WINTER) IS GEMAAKT OM DE MIGRATIESTROMEN AAN TE DRIJVEN !!! EUROPA WORDT MOMENTEEL OVERSPOELD MET MENSEN DIE HIER NIETS VERLOREN HEBBEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het Islam fundamentalisme is slechts een overdreven reactie op het westen. De fundamenten op zich zijn maar erg zwak. Heel wat jongeren die zich tot de fundamentalisten keren doen dat uit frustratie. Niet omdat ze graag terug in de middeleeuwen zouden willen wonen, maar omdat ze zouden willen dat de Islamitische landen weer net zo machtig worden als in de middeleeuwen. Het gaat om macht en aanzien. Dat krijgen ze te weinig op de westerse manier dus proberen ze het via een religieuze weg.

  Islamfundamentalisten zijn net zo gevoelig voor macht geld en aanzien als westerlingen. Eigenlijk verschillen ze helemaal niet zo veel van elkaar. Je afzetten tegen het westen en je tegelijk keren naar een machtsgeile Islam, uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Ze zijn geen haar beter. En daar is een goede rede voor. Het zijn namelijk ook mensen. Met menselijke verlangens, noden, frustraties.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @DeKraai
  Dus eigenlijk is die moslimbroederschap een soort van islamitische evenknie van de katholieke zusters van barmhartigheid die louter uit naastenliefde, en niet voor politiek gewin en macht, voor het welzijn van de mensen zorgt?

  En verder moeten we het handvest van deze club, waarin staat dat ze een wereldwijd kalifaat met alle mogelijke middelen nastreven, en hun plannen, "Het Project" genaamd, dat ze het westen willen islamiseren d.m.v. jihad en invoering van de shariah, ook maar met een korreltje zout nemen?

  Niet dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Anathematic Action2 januari 2012 om 21:45

  Sorry dat ik het zeg, Macchia Velli + De Kraai, maar in Pakistan heeft Lashkar E Taiba, dezelfde organisatie die achter de aanslagen in Mumbai zit, ook een humanitaire organisatie die de mensen zgn. met voedselhulp kwam 'helpen' tijdens de overstromingen ginder. En dat alleen maar om ze in hun kamp te krijgen. Ik heb een paar maanden geleden op TV gezien hoe ze tegelijk 'bekeringskampen' oprichtten op de plaatsen waar ze voedsel aan het uitdelen waren. En de boodschap van al die imams naar de mensen toe was de volgende: "feit is dat jullie gestraft zijn door de toorn van Allah die deze ramp over jullie heeft afgeroepen, omdat jullie collectief niet volgens de zuivere leer hebben geleefd.Wij staan veel dichter bij die zuivere leer dan jullie."

  En dat is klassiek voor godsdienst in het algemeen: vooral de boeren op het platteland kunnen met die logica gevangen gehouden worden in dat soort transcendente moraal, omdat ze schijtearm zijn én geen toegang hebben tot onafhankelijk georganiseerd onderwijs. En laten we wel wezen: godsdienst heeft altijd geprobeerd mensen collectief zo dom mogelijk te houden op die manier. In pre-Reformatie Europa had de katholieke kerk daarom het moreel monopolie, totdat de boekdrukkunst ruimer verspreid raakte en Calvinisten en Lutheranen tegen dit soort hypocrisie in opstand kwamen.
  In de Middeleeuwen werden in eerste instantie de grote lagen van de samenleving gekapitteld met religieuze moraal toen de pest uitbrak. "Dit hebben jullie in principe aan jullie eigen immoraliteit te wijten. God zelf heeft dit over jullie afgeroepen want jullie doen niet wat hij vraagt."

  Als het aan godsdienst ligt (pre-moderne ideologie) dan moeten mensen vooral de rangen sluiten uit angst, en niet zozeer uit overtuiging. En daarin heeft godsdienst een rol te spelen analoog aan moderne totalitaire ideologie (Nazisme, Communisme,...) : hersendode uniformiteit creëren om het moreel monopolie te behouden en elk pluralisme tegen te gaan ! Het "humanitaire" aspect komt in al die ideologieën voor, je moet de mensen namelijk met iets kunnen lokken, nietwaar ?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @AA
  Juist. En daarom zijn freedom of speech (vrij kritiek kunnen uiten) en scheiding van kerk en staat zo belangrijk. Maar precies die twee fundamenten van onze unieke beschaving staan op instorten, met dank aan links-progressieve elites en hun slippendragende media.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In het westen spelen we met vuur. En wie met vuur speelt...

  Als de islam nog verder doorgroeit, en dat ziet er zo naar uit, krijgen we die ideologie niet meer bedwongen. Je merkt het nu al, over heel het continent zijn er al ontelbare getto's waar maar één cultuur heerst: de islamitische. Het zijn demografische tijdbommen die vroeg of laat zullen ontploffen, in onze gezichten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Marcel Hulspas schrijft dit op zijn persoonlijke blog, en ik vind dat de man gelijk heeft:

  "De Arabische Lente levert geen keurig nette democratieën af. Wie dat verwacht, heeft geen benul van de geschiedenis. Ze loopt hoogstwaarschijnlijk uit op een bloedige godsdienstoorlog tussen soennieten en sjiieten (en talrijke andere groepen); een oorlog zoals we die in Europa in geen vier eeuwen hebben meegemaakt. En niets en niemand zal dat bloedbad kunnen voorkomen. Pas daarna, pas wanneer iedereen religieuze conflicten spuugzat is, en de overgrote meerderheid kiest voor radicale religieuze tolerantie, inclusief atheïsme, pas dan ontstaan daar kansen voor mensenrechten, vrijheid en democratie. Reken gerust op bloedige jaren."

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Truus404
  Het weze opgemerkt dat de wereld tegenwoordig aan mekaar hangt als een lappendeken. Als er in het Midden-Oosten open oorlogen uitbreken, gaan we dat in de talloze enclaves in het Westen geweten hebben. In Congo zijn het verkiezingen, in Brussel vechten de Afrikanen de uitslag aan en dus uit; in Irak worden Koerden vermoord door het Turkse leger en de Koerden vechten een veldslag uit in Gent, ik noem maar wat. Als u gelijk heeft, gaan wij ook hier bloedige jaren meemaken, reken maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Zo is dat, Truus. Marcel Hulspas heeft volkomen gelijk. Europa bijvoorbeeld is noodzakelijk opgeschoven naar meer pluralisme (onder invloed van Calvinisten en Lutheranen e.d. die ervoor wilden vechten) uit noodzaak omdat de Europeanen eeuwen lang na de tachtigjarige oorlog nog de fall-out van de godsdienstoorlogen heeft meegemaakt, en omdat we dit zodanig zat werden, moesten we uiteindelijk wel opschuiven naar een uniforme wetgeving die de rechten van iedereen garandeert op grond van een verder doorgedreven secularisering. Dus Kerk en staat moesten uit noodzaak wel van mekaar gescheiden worden op die manier. Het is echter een feit dat de omgekeerde realiteit zich in het Midden-Oosten voordoet, en dat is duidelijk het geval in Iran en landen als Saudi-Arabië. Die zgn. Arabische Lentes gaan tot regressie leiden en niet tot een analoge vooruitgang zoals in Europa. En het spijtige van heel de rotzooi is dat wanneer Hulspas zegt "Pas daarna, pas wanneer iedereen religieuze conflicten spuugzat is, en de overgrote meerderheid kiest voor radicale religieuze tolerantie, inclusief atheïsme, pas dan ontstaan daar kansen voor mensenrechten, vrijheid en democratie. Reken gerust op bloedige jaren." dat hij in principe wel gelijk heeft, maar dat hij nooit kan antwoorden op de vraag WANNEER zich zoiets ooit zal voordoen, en dat ligt vooral aan de Islam zelf. Die legt de prioriteit op zich niet bij meer beschaving bereiken, maar blijven vaststeken in een pre-moderne realiteit zoals wij die hier vóór de Reformatie hebben gekend. En dat betekent noodzakelijk dat de grotere lagen van de samenleving zich aan 1 enkele top-down opgelegde doctrine moeten onderwerpen (met de nodige uniformiteit in de samenleving tot gevolg) en dat die landen instabiel blijven zolang verschillende Islamitische facties zich op de achtergrond blijven verzetten daartegen uit onvrede. De Islam zit gevangen in een onredelijke logica, wel Islamitisch-logisch maar totaal niet rationeel ! Zonder stabiliteit geen vooruitgang. Maar dat snappen ze niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Anathematic Action6 januari 2012 om 15:11

  Het probleem van PC is uiteraard dat heel de wereld door multiculturalisten beschouwd wordt als één groot moreel Disneyland waar iedereen kwistig de confetti van wederzijds begrip en tolerantie in het rond strooit en iedereen hand in hand gaat en nu zitten we met de gebakken peren van PC/MC wanbeleid in zake immigratie en uitgeholde sociale zekerheid opgescheept: Koerden vs. Turken, binnenkort Turken vs. Arabieren (want die vinden mekaar niet zodanig gezellig dat ze in elkaars buurt gaan wonen), Salafisten die staten in de staat oprichten en steden in de stad,...

  En dat allemaal omdat - wee o wee - de PC stommekloten een uitzonderingsstatus voorbehouden aan 1 ideologie die zich MAG gedragen als een "godsdienst" (waar we respect voor MOETEN hebben) die mensen de facto behandelt als randdebielen zoals we dat hier tot aan de Reformatie hebben meegemaakt ?

  En wie heeft ons dat ingelepeld ? In eerste instantie universalistisch Links, daarna gevolgd door bijna alle andere onnozelaars die om stemmen verlegen zitten, zoals liberalen en christen-democraten,...enz.

  Dat is de essentie van het hele verhaal. Respect hebben voor een totalitaire ideologie die (in tegenstelling tot andere godsdiensten) nooit kan overkoepeld en ingepast worden in de seculiere uitgangspunten van ons wetgevend bestel inzake werkgelegenheidsbeleid-en wetgeving, strafwetgeving en zelfs democratische uitgangspunten in het algemeen !

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @AA
  Samengevat: situatie quasi uitzichtloos?

  Een grote catharsis kan uitkomst bieden. Maar eerst moeten er enkele rampen en conflicten plaatsvinden, direct toewijsbaar aan de islamisering. Vanuit het volk moet woedend de roep "genoeg-is-genoeg!" opklinken.

  Vervolgens is het tijd om islamieten duidelijk te maken dat we het niet langer pikken dat er anti-Westen wordt gepredikt in moskeeën (één verwittiging en dan gaat de tent dicht). Er mogen ook geen moskeeën meer bijkomen, want dat zijn geen gebedshuizen maar veeleer forten van waaruit de islamisering wordt georganiseerd.

  Tijd om de enclaves te ontmantelen en terug volledig onder controle te brengen van de overheid. De sharia-rechtbanken die nu als paddestoelen uit de grond schieten ontmantelen, bij wet verbieden (iedereen gelijk voor de wetten van een parlementaire democratie die gefundeerd is op strikte scheiding tussen kerk en staat).

  Tijd ook voor een terugkeerbeleid van al degenen die de nieuwe regels niet wensen na te leven. Voor de aanpak van criminelen (en dat zijn er nogal wat): zij staan voor de keuze: het gesloten werkkamp (verplicht werken of studeren) of retour naar land van herkomst.

  Uiteraard moet de influx van islamieten per direct TOTAAL worden gestopt, alleen migranten uit niet-islamitische regionen zijn selectief welkom.

  Enzovoort, enzovoort...

  Klinkt allemaal heel repressief, heel extreem-rechts? Dat is zo, maar ik weet dat thee drinken en kouten met moslims nergens toe leidt. De islam draagt in zich de onstuitbare drang om niet-moslims te domineren, te verdrijven of naar het leven te staan. Hoe meer islam hoe erger het wordt.

  Kijk maar naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar alle niet-moslims en met name christenen, momenteel moeten lopen voor hun leven. Wie deze realiteit niet onder ogen ziet, is hetzij naïef en onwetend, hetzij van slechte wil.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Anathematic Action8 januari 2012 om 22:55

  "Vervolgens is het tijd om islamieten duidelijk te maken dat we het niet langer pikken dat er anti-Westen wordt gepredikt in moskeeën (één verwittiging en dan gaat de tent dicht)."

  Islamitische logica stelt eenvoudig dat dat niet kan, en dat omwille van een aantal redenen:
  1) imams zijn in eerste instantie fundamenteel de bewakers van de ideologie in de zuivere vorm: geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in Moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. Elke imam die van andere uitgangspunten vertrekt, is de facto GEEN Moslim om mee te beginnen. Dus de wetten van ongelovigen hebben geen validiteit. Ze vinden van zichzelf dat ze het onvervreemdbare recht hebben te prediken wat ze willen. Logisch, want dat is nu eenmaal de Islam.
  2) Controleren heeft in principe weinig zin omdat er aan die realiteit in moskeeën zelf niets te veranderen valt. Politici in West-Europa weten dit zelf ook. Dus bestaat de noodzaak om te controleren ook niet vanwege overheden: ten eerste omdat daardoor de PC mythe van "gematigde Islam" wordt onderuit gehaald. Bovendien denken de overheden hier helaas ook dat het subsidiëren van de Islam van bovenaf een invloed kan hebben op de imams in de moskee zelf. En dat is gewoon een naïeve veronderstelling: indien de Islam zich door de staat laat subsidiëren, zo denken we, dan zal er geleidelijk iets ontstaan als een gematigde Islam die Westerse normen en waarden meeneemt in de moskee. Wat niet kan, omwille van reden 1), maar dat willen politici niet onder ogen zien. (in feite stelt zich hier hetzelfde probleem van Westerse waarden en normen projecteren op de zgn. Arabische Lente, wat -logisch- ontkracht wordt op dit eigenste moment.)
  3) Saudi-Arabië zelf is bovendien de drijvende kracht achter de verdere Salafisering van Westerse moskeeën en geleidelijk aan parallelle Moslim samenlevingen in Westerse staten. Aangezien Salafisme een puriteinse maatstaf vormt waarmee de morele zuiverheid van alle Moslims wordt afgemeten, is de radicalisering al lang ingezet in moskeeën zonder dat we daar erg in hebben, en dat met Saoedisch geld. (en de politici zijn niet slim genoeg om dat in te zien) Getuige het feit bijvoorbeeld dat steeds meer Moslim tienermeisjes in het afgelopen decennium zich zijn gaan tooien met een hijab, terwijl dit 10 à 15 jaar geleden eerder een uitzondering was en de meesten blootshoofds rondliepen, zie ik klaar en duidelijk dat de Salafisering achter de schermen bij de mannen in de Moslimgemeenschappen al duidelijk is toegenomen. (en ook eremoorden zijn indicatief) En spijtig genoeg zijn er geen politici die echt begrijpen waar dit vandaan komt, en wordt er toch nog gewag gemaakt van gematigde Islam ? (en dat terwijl het zich klaar en duidelijk onder onze neus afspeelt)

  Dat zowel overheden als de grotere lagen van de samenleving daarvoor hun ogen sluiten, zegt hoever mensen willen gaan om de "schaamte" van politiek incorrect overkomen te vermijden en toont duidelijk hoe nefast pervasief PC al geworden is in de maatschappij.

  En wat jij daar zegt, treedt ik klaar en duidelijk bij en hanteer ik als eindconclusie van mijn betoog: "Een grote catharsis kan uitkomst bieden. Maar eerst moeten er enkele rampen en conflicten plaatsvinden, direct toewijsbaar aan de islamisering. Vanuit het volk moet woedend de roep "genoeg-is-genoeg!" opklinken." + Een overheid die denkt te kunnen "thee drinken en kouten met moslims" houdt zichzelf voor de gek !

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Anathematic Action8 januari 2012 om 23:14

  Spijtig genoeg heeft de secularisering van het Westen een soort ondoordacht en ironisch gevolg gehad: namelijk dat centrale overheden op een naïeve manier er vast van overtuigd zijn geraakt dat de Staat een invloed kan hebben op pre-moderne ideologieën (godsdiensten) die zich in het verleden consequent verzet hebben tegen elke onderwerping aan seculiere wetgeving, omdat

  1) ze het moreel monopolie wilden behouden
  2) elke secularisering een bedreiging vormde voor dat monopolie
  3) secularisering een bedreiging vormde voor het in stand houden van een transcendente, metafysische moraal (typisch voor godsdienst in het algemeen)

  Te denken dat een seculier staatsbestel door subsidies een pre-moderne ideologie kan omvormen tot een "godsdienst die water bij zijn wijn begint te doen" is één van de meest ridicule uitgangspunten waar ik al ooit van gehoord heb. En toch zijn er politici die dat echt geloven, en dan nog wel als het om de Islam gaat ! Dat bewijst dat we worden bestierd door randdebielen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @AA
  Zeker weten, de islam kan niet worden hervormd. Wie daar als moslim zelfs maar een suggestie over doet, plaatst zichzelf buiten het geloof, wordt per direct een "murtad", een afvallige. En een afvallige is in de ogen van Allah zowaar nog verfoeilijker dan een jood of christenhond. De "murtad" dient meteen te worden gekeeld.

  Als we ons daar bewust van zijn, en bovendien ook van het feit dat we de islamieten die zich in het Westen bevinden niet zomaar kunnen terugsturen, ondanks het feit dat ze gestaag radicaliseren en de criminaliteitsstatistieken doen pieken, rest er feitelijk alleen een nieuwe, op de islam geënte politiek, uiteraard anders verpakt om de vele PC-klippen te omzeilen.

  Eerstens: alle islamieten moeten aan het werk worden gezet, geen free lunch (gratis uitkeringen) meer. Dat is de enige manier om ze enerzijds uit de moskee en andere shit vandaan te houden en anderzijds, en vooral, om ze in een gemengde werkomgeving tot actieve deelneming aan onze moderne samenleving aan te zetten.

  Tweedens: er worden geen speciale regels toegestaan of toegevingen gedaan die moslims favoriseren ten overstaan van niet-moslims. Dus geen speciale moslim-zwemuren, geen afwijking wat slachten betreft (huisslacht verboden, halal slachten niet toegestaan etc.), geen gezichtsbedekkende kleding (effectief beboeten, wat nu niet gebeurt), geen toegevingen naar aanleiding van ramadan (werk en plicht gaan voor op religieus gedoe), geen halal-maaltijden (wel vegetarisch) op scholen en in andere publieke omgevingen, geen sharia, in welke vorm of variant dan ook, en dies meer.

  Ten derde: schoolplicht vanaf de prille bewaarschool. En tijdens die kinderjaren moeten de ingeprente geesten worden "omgeprent". Moslimkinderen moeten vanaf prille leeftijd een tegengeluid te horen krijgen, hun religie moet worden gerelativeerd en in context geplaatst, de ware feiten rond islam moeten worden belicht en ingeprent. Ze moeten kritische geesten ontwikkelen die niet langer zomaar pikken wat de imam uitkraamt of wat ze thuis te horen krijgen. Islam is helemaal geen "vredige religie", wel integendeel.

  Ten vierde: de influx van islamieten moet per direct worden gestopt. Laat de rijke arabische landen de sukkelaars uit Noord-Afrika en Anatolië maar opvangen.

  Met deze vier maatregelen zouden we al een eind kunnen opschieten.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Omtrent de "silence of the lambs" (mainstream media): er was vroeger een grapje in de voormalige sovjetunie, het ging als volgt: wanneer een Rus wilde weten wat er in de wereld omging, greep hij naar de Pravda. Want je hoeft de feiten maar gewoon om te keren om te weten hoe de vork echt aan de steel zat.

  Wij maken tegenwoordig iets gelijkaardigs mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Anathematic Action9 januari 2012 om 13:59

  Het interessante van de maatregelen die je voorstelt is, dat als onze samenleving die inderdaad zo rigoureus zou opleggen, dat we dan een potentieel conflict zullen krijgen in de zin van de eindconclusie: "Een grote catharsis kan uitkomst bieden. Maar eerst moeten er enkele rampen en conflicten plaatsvinden, direct toewijsbaar aan de islamisering. Vanuit het volk moet woedend de roep "genoeg-is-genoeg!" opklinken." De opstap naar een dergelijk conflict zou namelijk wel eens kunnen zijn dat Moslims (vanuit hun zelf-gecreëerde slachtoffer gevoel) collectief openlijk zouden gaan demonstreren op straat met alle denigrerende retoriek die daarbij hoort mbt Westerse normen en waarden. Wat het nodige shock-effect zou kunnen veroorzaken bij de autochtone bevolking hier. Als Moslims als tegenreactie op onze redelijke eisen op die manier de rangen zouden sluiten kan de boel op langere termijn ontploffen, wat een noodzakelijk kwaad is om de samenleving uiteindelijk een en ander mee te doen inzien mbt de Islam. Dat kan dus een soort vertrekpunt zijn om de boel te laten ontploffen op langere termijn, zodanig dat PC totaal ongeloofwaardig wordt. De Islam is voor geen reden vatbaar en dat zullen we in het voorkomend geval ruimschoots merken...

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @AA
  De islam hanteert, overal waar ze zich nestelt, de modus operandi van "management of savagery". Met andere woorden: een (meestal valse) aanleiding aangrijpen om in een wilde horde een kerk af te branden of een overheidsgebouw aan te vallen. De voorbeelden zijn legio in de landen waar de islam zich sterk genoeg voelt. Ook de fameuze Mohamed-cartoons zijn hier een voorbeeld van. Of de vele incidenten gericht tegen de christenen in de moslimwereld.

  Maar in het Westen zijn we zo ver nog niet, eerst moet de spoeling aan moslims de 15% en meer bereiken. We zijn daar nog enkele jaartjes van verwijderd, hoewel de situatie met de huidige georganiseerde influx van islamieten wel eens snel zou kunnen veranderen.

  Ik voorspel dat de ommekeer gaat komen door hetgeen in het Midden-Oosten gebeurt. De Moslim Broederschap die in de hele regio de macht grijpt gaat zijn monsterlijk gezicht niet langer kunnen verbergen en al die landen spoedig veranderen in verstikkende islamitische dictaturen waar de haat tegen joden en westerlingen openlijk wordt gepredikt. Geen mens die nog op vakantie gaat in Tunesië of Egypte, want te gevaarlijk.

  Het is dàn dat de oogjes zullen opengaan in het Westen. Ook de elites en hun slippendragende media zullen de schone schijn niet langer kunnen ophouden. Dan zullen de eerste kreten alhier opklinken om maatregelen te nemen tegen "de islam". Het is dan dat de dingen zullen escaleren en een catharsis in zicht komt...

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze clip schetst een somber toekomstbeeld...

  http://www.youtube.com/watch?v=THrltK9cGo8&fea

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Anathematic Action10 januari 2012 om 16:35

  idd: Libanisering, Irakisering, Afghanisering,...etc. of beter gezegd Islamitisch disfunctioneel worden van samenlevingen die beter voor zichzelf hadden opgekomen vóórdat het zover zou komen. Zo zal het gaan, vrees ik. Tenzij misschien we hier echt inzicht gaan beginnen krijgen in wat er in de Arabische wereld gebeurt, en die werkelijkheid naar ons continent gaan extrapoleren ipv onze uitgangspunten op het ME te projecteren. Misschien...

  BeantwoordenVerwijderen
 21. HIER EEN VOORBEELD VAN HET SOORT AGITATIE DAT WIJ IN GROEIENDE MATE ZULLEN VOORGESCHOTELD KRIJGEN NAARMATE DE SPOELING AAN MOSLIMS TOENEEMT:

  De correctionele rechtbank van Gent heeft een 42-jarige Gentenaar veroordeeld tot een geldboete van 687,5 euro voor een inbreuk op de anti-discriminatiewet. Hij verweet een trambestuurster dat ze blank, vrouw en geen moslim was, en weigerde daarna om door een vrouwelijke agente behandeld te worden.

  De feiten deden zich voor op 30 mei 2010 op een tram van De Lijn aan het station Gent-Sint-Pieters. De 42-jarige man werd om onduidelijke reden agressief tegen de trambestuurster. Hij schold de vrouw uit en verweet haar dat ze blank was. De man zou ook aanstoot genomen hebben aan het feit dat ze een vrouw was en dat ze geen moslim was.

  De andere passagiers op de tram waren getuige van de feiten. De politie kwam ter plaatse, maar de verdachte weigerde om door een vrouwelijke agente behandeld te worden. Van het incident werd een proces-verbaal opgemaakt. De man kreeg een minnelijke schikking voorgesteld, maar omdat hij weigerde, kwam de zaak voor de strafrechter. De rechtbank oordeelde dat zijn gedrag "het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen ondermijnt" en legde hem de geldboete op.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Anathematic Action11 januari 2012 om 17:43

  Mooi zo ! Nog van dat ! Het bewijst alvast dat de Islam noodzakelijk te ver zal gaan, want dat zijn moslims op lange termijn verplicht. Vandaar dat door moslims gedomineerde samenlevingen een hoop socio-economische stront zijn: discrimineren is daar de prioriteit, alle rationaliteit gaat de vuilbak in. Dat doet me en passant denken dat een tijd geleden moslim mannen al in sommige ziekenhuizen begonnen te eisen dat er geen mannelijke artsen meer hun vrouw kwamen onderzoeken. (maar dat is voorlopig althans al weer mooi onder de mat geschoven, dacht ik)

  Als het zo voort gaat, dan gaat het bij wijze van spreken "de goeie kant uit."

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @AA
  In Nigeria is zowat de helft van de bevolking moslim. De spoeling heeft daar het punt bereikt waarop de totale chaos wenkt. Moslims voelen zich sterk genoeg en starten terreuracties en lynchpartijen. Zo willen ze de niet-moslims hetzij onderwerpen aan de islam, hetzij de jizya-taks doen betalen eigen aan tweederangs burgers, hetzij verdrijven of vermoorden.

  Vandaag kopt De Morgen: NIGERIA ZAKT WEG IN ANARCHIE. We zien Nigeria richting burgeroorlog gaan. Maar de factor ISLAM wordt totaal onderbelicht...

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Geachte heer/mevrouw,
  Voelt u voor een linkruil?
  Zet ons s.v.p. tussen de Resistence Websites.
  Wij hebben Kafirharby al vermeld op onze voorpagina.

  Benaming: Generaal P.Pardon
  URL: http://infohit.nl/multicul/

  Dank bij voorbaat,
  Generaal P.Pardon

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Is intussen gebeurd Peter.

   Welcome to the club of Freedom Fighters and anti-Jihadis.

   Verwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...